Baština > Kajkavski

Kajkavska stroanica „Kreativni kajkavci“

(1/2) > >>

Ljudevit Kaj:
Kajkavska stroanica „Kreativni kajkavci“:

https://www.facebook.com/Kajkavci


O nami:


Alduvano vezdašnjosti i budučnosti Kajkavskoga jezika, identiteta i kulture.


Opis

 Veta stroanica je inicirana od Zadruge za kulturnu vsakojačkost i oderživi progres društva Kajkavske Renesanse.

 Stroanica je alduvana progresu Kajkavskoga jezika, kulture i identiteta na oderživi način - od Ljukovdola velkoga Kajkavskoga pesnika Ivana Gorana Kovačiča na zahódu do Hlebini Kajkavske Naive na izhódu; od Zrinskoga Međimurja na severu do Radičevoga Trebarjeva na Jugu.

 Osebujni naglasek je na sintezi Kajkavskoga književnoga jezika z govornem. Jer domačom Kajkavskom rieči treba se spominati, a književnu Kajkavsku se vučiti, jedna bez druge nemre!

 Mi smo avantgardni - sviestni smo velke, več kak jezeroletne Kajkavske Poviesti i Tradicije, šteru spoajamo z Budučnostjum.
 Mi znoamo da je Kajkavska Horvatska bila, i nastala v Evropi i predi vhoda v EU.
 Mi znoamo, pojakšavljemo i prezentiramo vse kaj je autentično Kajkavsko, popravljamo veze s Srednjom Evropom, pojakšavljajuč kulturnu vsakojačkost v Horvatski.

 Stroane su odprte i vsem šteri se zanimaju i oču se vučiti Kajkavski jezik, za njih je ovo zveršena prilika vučíti se Kajkavskega jezika.

 Išču se ideje štere budu napravile POZITIVNU RAZLIKU v denešnji spravi Kajkavskoga jezika i kulture, i napravile ga živim vu vsem dimenzijam vsakodnevnoga žitka, a ni ga lestor rivale v muzej ili folklorne manifestacije.

 Jezik grupe je naravno Kajkavski. Čim jakši "dijalekt", tim autentičneši Kajkavski jezik - i tim boljše za vse!

 Naj ove stroane budu jedna Kajkavska oaza mira i progresa!
"pretrpel je muke črez jezero let,
 al pak bu brajda potirala cvet.
 I z našega gorja vre javla se zorja
 vesela i srečna bu hiža i klet."
 (Đuro Prejac)


Short description in English:
This is the page that cares about Now and the Future of Kaikavian language, identity and culture -
 from Lukovdol of great Kaikavian poet Ivan Goran Kovačič in the West, till Hlebine of Kaikavian Naive Art in the East;
 from Medjimurje in the North till Trebarjevo of Stjepan Radič in South.
 All people interested in Kaikavian culture and language are welcome to join and make new experiences of this authentic culture in North Croatia.

kuntakinte:
Kajkaviana Magica
10. siječanj u 6:42

Dragi pratitelji i prijátelji Magične Kajkaviane

jako smo srečni smo kaj Vam moremo povedati da smo denes dobili jenoga novoga (staroga) internacionalne priznatega jezika v Horvatski.
 Njegvo ime počinje na KAJ!
 Vi ste prvi ovder šteri čitate tu novinu - a več detalji o čem se točno dela, dohaja v sljedečem dnevom!
Živeli vsi skupa v Novom Letu i živel nam Kajkavski jezik!

-

Kajkaviana Magica
8 sati

V Novem Letu je Književni kajkavski jezik pak postal internacionalni priznati!

Književni Kajkavski jezik je verjatno najvažneše nasljeđe Kajkavcov, tak da se oni imaju s čem štimati!
 Denes se več ne koristi vu ti meri kak se predi koristil, ali i denes on povezuje vse Kajkavske dijalekte.

Od 16. do konca 19. stoletja je napisana velka i bogáta književnost na njem v Europskim dimenzijami, a i Krleža je napisal svoje Balade na njem.

Potlem je bil zapuščeni na leta, no pred par dni je književni Kajkavski jezik dobil važnost štera mu i spada, kajti je postal internacionalno priznati jezik na našu inicijativu, a kod za književni Kajkavski jezik "kjv" je od včera vključeni i v Wikipediju!

Zato bumo v veljači napravili 1. prezentaciju v Zagrebu, a vsi ste srdačno pozvani!
 Zadruga Kajkavska Renesansa

https://hr-hr.facebook.com/Kajkavci

kuntakinte:
Kajkaviana Magica
Večernjak o internacionalnom priznanju kajkavskoga književnoga jezika:

Dvogodišnja borba
 Književni kajkavski napokon je dobio 
kod i mjesto među svjetskim jezicima
SIL International dodijelio je kajkavskom KJV
 Dobra vijest za sve kajkavce stiže iz udruge Kajkavska renesansa.
 – Napokon smo dobili internacionalni ISO 639-3 kod za kajkavski književni jezik od 16. do 19. stoljeća, s pojedinačnim djelima u 20. stoljeću. Taj jezik i književnost pisana na njemu vjerojatno su najvažnije naslijeđe kajkavaca – objašnjava Međimurac Mario Jembrih, jedan od autora projekta revitalizacije kajkavskog.
...
http://www.vecernji.hr/knjizevni-kajkavski-napokon-je-dobio-kod-i-mjesto-medu-svjetskim-jezicima-984502Internacionalno priznanje Kajkavskoga književnoga na katoličkom radiju
soundcloud.com|By marleg
https://soundcloud.com/marleg

https://hr-hr.facebook.com/Kajkavci/posts/1033431403340945

Spomenuta i "naša" Meša v Dubrancu.      d d d   :D

kuntakinte:
Kajkaviana Magica
 Online članek: http://www.novilist.hr/Kultura/Mario-Jembrih-Kajkavski-na-svjetskoj-pozornici-jezika
I Novi list v denešnjem tiskanom izdanju donaša zanimljivi interview o priznanju Kajkavskoga književnoga jezika pod naslovom: "Kajkavski na svjetskoj pozornici jezika".
Članek se dotikavlje i veze Kajkavskoga s Čakavskim.
 Vsikak preporučamo tiskano izdanje, nieje vsaki den kaj se bratija Čakavci ugledaju na Kajkavce


Svečana tribina povodom međunarodnoga priznanja Kajkavskoga književnoga jezika
21. veljača u 16:00 u UTC+01
Novinarski Dom u Zagreb, Croatia
https://hr-hr.facebook.com/Kajkavci


Srdačno ste pozvani na svečanu Tribinu povodom priznanja kajkavskoga književnoga jezika!

 Program
 1. Internacionalno priznanje kajkavskoga književnoga jezika i jezični ISO kod – promjene za hrvatsko društvo, zadruga Kajkavska Renesansa, 15 min
 2. O kajkavskom književnom jeziku - prof. dr. sc. Alojz Jembrih, 15 min
 3. Diskusija i pitanja 30 min
 Na tribini se budu mogle videti knjige na Kajkavskom književnom jeziku.

Na tribini budu prisutni i vodeči vsevučilišni profesori, vučitelji/ce z temeljnih i srednjih škol, ter drugi zainteresirani za kulturu i jezike, tak da je tuo prilika kaj se vsi skupa pospominamo.

https://hr-hr.facebook.com/events/1575866479337412/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular

kuntakinte:
Kajkaviana Magica dodaje 70 novih slika u album:
 Svečana tribina Jezični ISO kod za Kajkavski književni jezik.

Fala vsem kaj ste svojim dolaskom zveličili ov velki događaj za Kajkavski jezik i kulturnu baštinu Hrvatske!

Bila je to prava kajkavska renesansa, ili bar početek, jer su verjatno po 1. put vse glavne kajkavske udruge bile zastupljene na jenom mestu v Zagrebu, te zainteresirani za kulturu i kajkavski, kulturni stvaratelji, vučitelji/ce i jezikoslovci - i to z vseh krajov kajkavske regije!
 Takov interes nam je osebujno(posebno) dragi, a verjemo i vsem tribino-delnikom (sudjelovateljima na tribini)!

Jako nam je drago i kaj smo vuspeli spojiti generacije štere su se indirektno vučile ili poznavale Kajkavskoga književnoga jezika kak gđa Nada Klašterka, s mladem šteri ga stoprav odkrivlju kak dela svojega identiteta i važnoga kulturnoga nositelja.

+ Kajkavci pak znaju da je Kajkavski (hrvatski) jezik a nie dijalekt!

+ Isto tak važno je da je do javnosti dohajala i dalje dohaja činjenica da je Kajkavski jezik!

+ ISO jezični kod “kjv” omogučuje daljnju i jakšu prisutnost Kajkavskoga književnoga v virtualnom prestoru kak na Wikipediji, ter njegvu vekšu poznanost, od čega profitira i cela Hrvatska.

+ Kajkavski dijalekti se temelje na i povezani su s Kajkavskem književnem jezikom jer koriste rieči i izraze z njega.

+ Kajkavski književni jezik je s ISO jezičnim kodom postal de facto internacionalni standard (jeden od vnogih)

+ Kajkavski književni jezik je morti najvažneše nematerijalno kulturno naslijeđe Kajkavcov, a prek knjigi v Nacionalnim evropskim bibliotekami te njegvoga utjecaja i zvun Hrvatske čez povijest, je i važna europska baština Hrvatske.
https://hr-hr.facebook.com/Kajkavci

Vidim da je bilo im Turopolcov, jel to znači da bumo imali predstavlajne/tribinu i na Gorice..?

Navigacija

[0] Lista Poruka

[#] Slijedeća stranica

Idi na punu verziju