Domaće teme > Gradonačelnik, Gradsko vijeće i mjesni odbori

Promjene PROSTORNOG PLANA???

(1/20) > >>

Master:
07.10.2009.

KLASA: 350-07/2009-01/197
URBROJ: 238-33-01-2009-01
Velika Gorica, 7. listopada 2009.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 7. listopada 2009. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o upućivanju pozitivnog mišljenja o Nacrtu konačnog prijedloga
III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije

I.

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Velike Gorice davanje pozitivnog mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

GRADONAČELNIK

Dražen Barišić, v.r.
Pošalji prilog Pošalji prilog | Ispis priloga Ispis priloga | 67 čitanjaMolio bih ak neko zna kaj to gospoda misle izmjeniti u prostornom planu .Gospon Beus je nekak najbliže tim informacijama pa ak zna da nas obavjesti!?

Alen:
To je plan Zagrebačke županije, ali ja vidim da se u županiji raspravlja već o četvrtim izmjenama (http://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji?odjel=7). Sad ili se radi o tipfelerima ili netko kasni u svom poslu. Kako god bilo, niti na stranicama županije nema detalja, ali "izlaganje i rasprava o predloženim IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Zagrebačke županije održat će se u Zagrebu, u Hotelu International, Miramarska 24, u petak, 16. listopada 2009. godine u 10,00 sati." Pa tko ima vremena otići i vidjeti o čemu je riječ i javiti nam.

Juraja, netko od tvoje ekipe?

Master:
zvao sam u vezi te rasprave ,to je samo za pravne subjekte tek nakon toga če biti javna rasprava.drugim rječima nije za obične smrtnike,prvo si valjda strani kapital mora prilagodit nacrte a onda mi domoroci("DIVLJACI") možemo potrošit koju kunu na biljege odnosno na žalbice koje če nam ionako biti odbijene. >:( :'(
to je četvrta izmjena,a ova treča koju spominje Barišič mi nije poznata tak da ak ju neko ima molim nek da link.

Alen:
Istina, radi se o tzv. "prethodnoj raspravi" na kojoj se okupljaju samo predstavnici lokalne vlasti, izrađivač plana i predstavnici stručnih institucija koje daju svoje primjedbe i prijedloge.

shaka zulu:
Pitanja i odgovori
Javna rasprava u vezi prostornog plana Velike Gorice
09.12.2009.
PITANJE:

Molio bih Vas da mi kažete da li će se tijekom prosinca 2009. održati javna rasprava u vezi prostornog plana Velike Gorice, ili ako neće, kada bi se mogla održati?

Josip

ODGOVOR:

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Velika Gorica, kao i o stavljanju izvan snage Generalnog urbanističkog plana Grada Velike Gorice i urbanističkih planova uređenja UPU Rakarje, UPU Južno od Velikog polja i UPU Radna zona zapad trajati će od 17.12.2009. do 15.01.2010. godine.

Roman Repač
Pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
http://www.gorica.hr/2009/12/javna-rasprava-u-vezi-prostornog-plana-velike-gorice/

Pregledal sem 19 stran vesti a * nisu ovo spomenule ni slovom...

Navigacija

[0] Lista Poruka

[#] Slijedeća stranica

Idi na punu verziju