Domaće teme > Turopolje

Zemljišne zajednice

(1/38) > >>

Jaguar:
Otvaram novu temu o zemljišnim zajdnicama, uvjeren da ova problematika zaslužuje zasebnu temu.
U tom smislu prilažem nekoliko dokumenata do kojih sam došao, koji potvrđuju napore ljudi koji se bore za povrat imovine zemljišnim zajednicama, koji u tom smislu ne posustaju nikad i koji daju sve od sebe kako bi se taj cilj konačno i ostvario, čitamo zadnjih dana što i kako se sve radi sa poljoprivrednim zemljištem, utoliko bi trebali imati još veću obavezu podržati sve ove napore koji se čine oko povrata zemlje, kako pojedini mešetari ne bi mogli stvarati svoja velika carstva na imovini naših djedova i nas samih.
ZAJEDNICA ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA HRAVATSKE                 

Velika Gorica, Zagrebačka 37.     
Javni  upit                               
  predsjednicima parlamentarnih stranka
                                                                                      i saborskim zastupnicima


Uvaženi,

U ime procijenjeno 400 000 živućih ovlaštenika i nasljednika ovlaštenika zemljišnih zajednica Hrvatske upućujem vam slijedeći javni upit: Da li, zašto i na koji praktički način podržavate povrat imovine zemljišnim zajednicama Hrvatske odnosno u tu svrhu predloženi zakon od 29. prosinca 2010?

Obrazloženje:
Tijekom proteklih 15 godina su vodstvima političkih stranaka i saborskim zastupnicima dostavljani bilteni (6 brojeva) i glasilo Zajedničar (3 broja) Zajednice zemljišnih zajednica Hrvatske te knjige Obnova hrvatskih zemljišnih zajednica (1996.) i K povratu imovine zemljišnih zajednca Hrvatske (lipanj 2011.). U njima je sadržan sav povijesni, zakonski i zakonodavni sadržaj za potpuno razumijevanje svih aspekata i pitanja u vezi zemljišnih zajednica. Stoga nema opravdanih razloga da itko u hrvatskoj političkoj javnosti ima osnova tvrditi da nije imao prilike upoznati se s tim što su, od kuda su, s kojom svrhom su postojale i s kojim razlozima im je Sabor NRH 1947. oduzeo imovinu bez prava na ikakvu naknadu. Riječ je, da podsjetim o više od 1500 zemljišnih zajednica i više od milijun jutara poljoprivrednog i šumskog zemljišta kao i ostaloj imovini.

Diljem Hrvatske obnavlja se rad odruga ovlaštenka te osnivaju nove (Svinjičko, Čehi, Žumberak, Lučelnica, Demerje...). U brojnim kontaktima i na brojnim sastancima prinuđen sam odgovarati na redoviti upit: Što o povratu imovine zemljišnim zajednicama misle vodstva političkih stranaka i saborski zastupnici? Koliko i znam, nisam vjerodostojan davati javno vjerodostojne odgovore. Svakako: Kad narod jevno pita obveza je javno odgovornih javno davati odgovore.

Poznato vam je kakovim je sve sramnim i besramnim, čak i zakonima omogućenim, postupcima izložena naša naslijeđena imovina – svima nam naočigled! Sprega administrativno-političarskog sloja s tajkunskim moćnicima (feudalno bezočni karakter im se ne smije zanijekati!) glavni je aktivni protivnik povrata. Često pod egidom zaštite hrvatskih nacionalnih interesa a u suprotnosti s ustavnim načelima, pravnom naravlju države, gospodarskim i demografskim oporavkom hrvatskog seoskog stanovništva i države, s idejom razvojnog regionalizma, s očuvanjem kulturalnih značajki hrvatskih zavičajnosti i s obnovom povjerenja naroda da na svom naslijeđenom tlu može poduzetnički osigurati pristojne uvjete života za sebe i svoje nasljednike.

Kao pripomoć u vršenju vaše odgovorne i teške zakonodavne zadaće tiskana je knjiga K povratu imovine zemljišnim zajednicama Hrvatske. U tom smislu osjećam i osobno pravo na navedeni upit. Umjesto protokolarne zahvale za poklon prosim vas na javno očitovanje o navedenoj temi i odgovor na upit.

S uvažavanjem!

Velika Gorica, 6. kolovoza 2011.                                                    Predsjednik                                                     
                                                                                                       Zdravko Lučić

Prilog: Dopis županima, gradonačelnicima i načelnicima općina u kojima je zemljišnim zajednicama 1947. oduzeta imovina.

Jaguar:
ZAJEDNICA ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA HRVATSKE
Velika Gorica, Zagrebačka 37                                       
                                                                                          JAVNI DOPIS GRADONAČELNICIMA
                                                                   
                                                                                               Gradonačelnicima gradova
                                                                                                    sjedišta kotara 1947.                                                                                         
   
Predmet: Obavijest o aktivnostima vezanim uz  Prijedlogu zakona za povrat imovine
               zemljišnim zajednicama Hrvatske oduzete 1947.:
       a) Informiranje javnosti te posebno ovlaštenika zemljišnih zajednica i njihovih nasljednika,
       b) Osnivanje udruga ovlaštenika zemljišnih zajednica te njihovo udruživanje na razini općine
           ili grada te županije,
       c) Svestrana javna podrška usvajanju Prijedlogu zakona o povratu imovine zemljišnim
           zajednicama Hrvatske

 Uvaženi gospodine gradonačelniče,

Obraćam Vam se s uvjerenjem da Vam je stalo do toga da se nepravda učinjena 1947. građanima Vašeg Grada i područja istoimenog kotara oduzimanjem njihove suvlasničke skupne imovine ispravi tako da im se naturalno vrati (restituira), naturalno zamijeni (substituira) ili vrijednosno nadoknadi. Zajednica zemljišnih zajednica Hrvatske kao nestranačka, nevladina organizacija smatra da je usvajanje Prijedloga zakona za povrat imovine zemljišnim zajednicama u Saboru Republike Hrvatske  temeljni uvjet za ispravljanje ove nepravde. Ovlaštenici zemljišnih zajednica i njihovi nasljednici kojih prema našoj procjeni u Hrvatskoj ima oko 400 000, imaju pravo biti cjelovito informirani o svim aktivnostima, mogućnostima i preprekama vezanim uz usvajanje Prijedloga zakona. ZZH također potiče organiziranje udruga ovlaštenika zemljišnih  zajednica u svim mjestima u RH u kojima su one do 1947. postojale i upravljale svojom skupnom imovinom. Na području Vašeg Grada također ih je bilo u značajnom broju.

Kao što nam je svima poznato, 1990. godine su gotovo sve političke stranke obećavale povrat imovine nepravno oduzete u boljševičkom razdoblju nakon drugog svjetskog rata. Prvi prijedlozi zakona o povratu nagovještavali su takovu nakanu. No ubrzo je proces povrata zamijenjen podržavljenjem društvene imovine a zatim njezinom katastrofalnom individualnom privatizacijom. Konačni otklon od povrata učinjen je nesretnim zakonom ideološki zamućenog naziva: Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Napominjemo da je te zakone donosio Sabor Narodne republike Hrvatske. 99% oduzete imovine isključeno je iz povrata a 90% i od naknade.

Preko 60% vrijednosti oduzete imovine čini oduzeta imovina zemljišnim zajednicama, dakle hrvatskom narodu na području od Crikvenice i Gračaca do Iloka. Živućih i mahom neosviještenih ovlaštenika ima oko 400 000. Ukupno se radi o preko 1000 000 jutara poljoprivrednih površina i šuma. Danas se u Hrvatskoj ne obrađuje oko 2/3 poljoprivrednih površina. U susjednim zapadnim zemljama državne šume čine manje od 20% ukupnih šuma. U Hrvatskoj je individualno privatnih šuma 22%. Ostale su državne. Zemljišne zajednice i krajiške imovne općine posjedovale su znatno više od individualnih šumovlasnika. A sad je država još i ukinula državnu šumarsku službu. Očito je: budućim stranim šumskim veleposjednicima ona bi smetala, a hrvatskim šumoposjednicima je uskraćena.

Zakon o izmjeni postojećeg zakona o naknadi kojom bi se omogućio povrat imovine zemljišnim zajednicama predala je grupa saborskih zastupnika u saborsku proceduru 29. prosinca 2010. Održana je tematska sjednica dva saborska odbora. Za plenarnu raspravu čeka se samo da matični odbor za pravosuđe donese svoje mišljenje. Javna podrška jedinica lokalne samouprave i organiziranih ovlaštenika zemljišnih zajednica zasigurno bi doprinjela pospješivanju postupka.

U tu svrhu je nakon knjige Obnova hrvatskih zemljišnih zajednica (1966.) tiskana prošli mjesec i knjiga K povratu imovine zemljišnih zajednica Hrvatske. U njima su tiskani svi relevantni zakoni te stavovi i mišljenja skoro svih značajnih stručnjaka, profesora i akademika od unazad 110 godina do danas. Stoga su one pretpostavka za cjelovitu informaciju o zemljišnim zajednicama kao i zakonodavna podloga odluci Hrvatskom saboru. U posljednjoj knjizi su za veći dio od oko 1500 zemljišnih zajednica navedeni cjeloviti podaci o pojedinim vrstama (oranice, livade, vinogradi, voćnjaci, pašnjaci, šume idr.) njihove 1947 oduzete imovine. Za pojedine kotareve do sada nisam našao skupne podatke u Državnom arhivu u Zagrebu. Istraživanje bi valjalo nastaviti i poduprijeti.

Doista je problem što je povijesni, ideološki uvjetovani, zaborav pomutio zbiljsku odgovornost za naše sveukupno narodno naslijeđe, kao i za njegovu suvremenu uporabivost. U žaru parola izgubio se i smisao narodne suverenosti. U tom kontekstu spominjem Elinor Ostrom, jedinu nobelovku ekonomisticu, koja je na mnoštvu svjetskih primjera egzaktno dokazala da je dilema u upravljanju zajedničkim dobrima: državna administracija ili individualno poduzetništvo, lažna i štetna. O tome je više riječi u knjizi.

Vjerujem da se sveopćem cinizmu spram vrednota i beznađu u djelu ima razloga i opravdanosti suprotstaviti. Vjerujem da bi Vaša podrška donošenju zakona o povratu bila od većine Vaših sugrađana pozdravljena. Sličan značaj imala bi i podrška gradskog vijeća.

Važno je da ovlaštenici osnuju pojedinačne udruge ovlaštenika koje trebaju donijeti odluku o osnivanju, statutu, vodstvu, udruživanju na razini općina/gradova i županije te potpisivanju javnog zahtjeva za povrat imovine. Pri tome je poželjno i primjereno da ovlaštenici i njihove udruge zatraže podršku i potporu javnih, samoupravnih i političkih osoba osoba, tijela i stranaka. O svakoj je javnoj aktivnosti više nego poželjno medijima uputiti priopćenje.

Knjige te bilteni i glasilo Zajedničar zacijelo bi pripomogli temeljitom informiranju vijećnika i ovlaštenika zemljišnih zajednica. (Ovlaštenici su zapravo svi nasljednici osoba koje su 1947. godine bile suvlasnici/članovi zemljišnih zajednica. U pravilu su to bili svi nasljednici nekadašnjih kućnih zadruga.) Knjiga ima 256 strana a cijena joj je 50 kuna (u prodavaoniocama 70). Narudžbe poslati na fax broj 01/6225439 ili e-mail: turopolski.domek@gmail.com. Uplate na račun:  Zagrebačka banka 2360000-3213764053.


S uvažavanjem!

Velika Gorica 26. srpnja 2011.                                                         
                                                                                                              Predsjednik       
                                                                                             
                                                                                                           Zdravko Lučić
                                                                                                      (mob: 098 921 28 77)
     
Upućeno:Svim gradonačelnicima i načelnicima na čijem području su 1947. postojale zemljišne zajednice kojima je oduzeta imovina.

Jaguar:
Koliko čujem intenzivno se radi na oživaljavanju zemljišnih zajednica diljem Hrvtaske, od svih cca 1500 koliko ih je postojalo kako bi se njih što više, koliko god je to moguće, oživilo i aktiviralo, postavilo na zdrave noge i u funkciju koju bi one trebale obaviti na dobrobit svih zajedničara Hrvatske.
OGLEDNI PRIMJER – Sukladno Zakonu o udrugama. Dijelom su moguće različitosti, već prema okolnostima i procjenjenoj svrhovitosti. Suvišno valja izbrisati a odabrano i posebno upisati.

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine RH, br. 88/01)  Skupština ovlaštenika i nasljednika Zemljišne zajednice urbarske (imovne i li krajiške općine)…… ………………………………………………………………………….na svojoj sjednici od ………………. 2011. g., donijela je

PRAVILNIK ZEMLJIŠNE ZAJEDNICE URBARSKE
OPĆINE ………………………………………….

I TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Naziv je udruge Zemljišna zajednica urbarska  općina ………………………………………. Skraćeni je naziv Zemljišna zajednica………………………………..(navesti naziv mjesta). (U daljnjem tekstu: Zajednica)

Članak 2.
Sjedište je Zajednice…………………………………………………
Zajednica djeluje na području Požeško-slavonske županije.
Zajednica je pravna osoba.

Članak 3.
Zajednica je članica Udruge zemljišnih zajednica Požeško-slavonske županije.

Članak 4.
Pečat Zajednice je okrugao, promjera 30 mm. U luku je natpis Zemljišna zajednica urbarska/imovna/krajiška općina. U sredini pečata je njezin mjesni naziv.

Članak 5.
Zajednicu predstavlja i zastupa njezin predsjednik. (Može i s tradicionalnim nazivom: glavar, sudac, knez isl.)
Zajednice zastupaju i podpredsjednik i tajnik, kao i opunomoćenik kojeg opunomoći predsjednik.

Članak 6.
Zajednica je neprofitna, nevladina gospodarsko-kulturna udruga te u okviru njezina rada nije dopušteno promicati bilo koju političku ideologiju ili probitak bilo koje političke stranke.

II SVRHA, CILJEVI I DJELATNOST
Članak 7.
Svrha postojanja i djelovanja Zajednice je njezina punopravna obnova, povrat njezine sveukupne imovine bespravno oduzete Zakonom o proglašenju imovine zemljišnih i njima sličnih zajednica 1947. općenarodnom imovinom (bez prava na ikakovu naknadu), zakonsko inoviranje Zakona o zemljišnim zajednicama (1894.) s omogućenjem osnivanja novih zemljišnih zajednica sukladno suvremenim iskustvima i potrebama a radi racionalnog gospodarenja s nakanom očuvanja te kulturnog i civilizacijskog unapređenja povijesnog narodnonog života na svom području.

Članak 8.
Ciljevi Zajednice su:
1.   Objediniti sve ovlaštenike i nasljednike ovlaštenika Zajednice,
2. Utvrditi opseg i sadašnje stanje sve njezine oduzete imovine.
3. Razvijati svijest o pravnoj, gospodarskoj, kulturno-narodnosnoj i socijalnoj opravdanosti obnove zemljišnih zajednica i povrata njehove oduzete imovine.

Članak 9.
Djelatnost Zajednice je:
1. Izrada popisa ovlaštenika i sljednika ovlaštenika,
2. Suradnja s ostalim sličnim udrugama oko donošenja zakona o povratu imovine zemljišnim zajednicama i provedbi odnosno izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim zajednicama iz 1894. g.
3. Organiziranje javnih i stručnih skupova vezanih uz tematiku zemljišnih zajednica, izdavanje knjiga, časopisa, novina i ostalih tiskovina i promidžbenih sredstava radi postignuća ciljeva Zajednice,
4. Predstavljanje ciljeva i djelatnosti Zajednice u svim sredstvima javnog priopćavanja i djelatnostima u kojima je o njima riječ.

ČLANSTVO
Članak 10.
Članovi Zajednice su svi punoljetni građani za koje se na primjeren i raspoloživ način ustvrdi status ovlaštenika ili nasljednika ovlaštenika.

Član 11.
Članovi Zajednice imaju pravo sudjelovati u svim djelatnostima Zajednice, birati i biti birani te biti pravodobno obavješteni o radu Zajednice. Dužnost člana Zajednice je sudjelovati u aktivnostima, obnašati dužnosti, plaćati članarinu i u javnosti promicati interese i vrjednoste Zajednice.
Svaki član može pismeno predložiti sazivanje Skupštine. Na pismeni zahtjev petine članstva obvezatno se u roku od 30 dana saziva Skupština.

USTROJSTVO ZAJEDNICE
Članak 12.
Skupština (može se rabiti i nekadašnji posebni nziv) Zajednice je najviše tijelo Zajednice. Nju sačinjavaju svi članovi. Skupština punovažno odlučuje natpolovičnom većinom nazočne natpolovične većine svih članova. U kvorum se uračunavaju i pismene punomoći nenazočnih članova. Punomoći mogu sačinjavati najviše trećinu potrebnog kvoruma. O promjenama Pravilnika odluku donosi pravovaljana dvotrećinska većina nazočnih članova.
Ukoliko se pismenom pozivu na Skupštinu ne odazove dovoljan broj članova saziva se ponovno i ona odlučuje i u nazočnosti najmanje trećine članova. Ukoliko se ne odazove ni navedeni omjer članova saziva se ponovno i na njoj je dovoljan kvorum broj članova potrebnih za osnivanje udruge.
Skupština se saziva prema potrebi a najmanje jednom godišnje.
Skupština donosi i mijenja Pravila, izabire i smjenjuje dužnosnike i Odbor Zajednice, utvrđuje program rada i nadzire njegovo provođenje, formira stalna i povrenema radna tijela.
Predsjednik Skupštine je funkcionalni član Odbora Zajednice. (Ova je odredba neobvezna ali osobito korisna u slučaju brojnijeg članstva!)

Članak 13.
Skupština Zajednice na mandat od dvije godine izabire predsjednika Zajednice, zamjenika predsjednika i tajnika koji čine (uži) odbor (predsjedništvo) Zajednice. (Ako želi!) Skupština izabire Odbor Zajednice od … članova. Odbor organizira djelatnost i provodi program ostvarivanja ciljeva Zajednice. Članovi su pojedinačno i skupno odgovorni za svoj rad Skupštini. Članovi su u svako doba smjenjivi. U slučaju potrebe Odbor može u svoje članstvo imenovati do trećine punog sastava Odbora.
Odbor se sastaje prema potrebi a najmanje tromjesečno (može i četveromjesečno). Svaki član Odbora ima pravo a u slučaju žurnosti i dužnost inicirati sazivanje odbora. U slučaju nemogućnosti predsjednika i zamjenika da sazovu Odbor sazivač može biti tajnik uz supotpis najmanje jednog člana Odbora. U krajnjem slučaju trećina članstva Odbora može skupno sazvati Odbor.

Članak14.
Predsjednik Zajednice neposredno organizira provodi djelatnost Zajednice. On predsjedava Odboru Zajednice.
Predsjednik u javnosti predstavlja i promiče ciljeve i djelatnost Zajednice, potiče rad radnih tijela, upozorava na manjkavosti i pripomaže njihovu uklanjanju.

Članak 15.
O radu svih tijela se u pravilu vode uredni skraćeni zapisnici. Izvornici zapisnika se pohranju najmanje na šest mjeseci.
Brigu o zapisnicima vodi tajnik.

IMOVINA
Članak 16.
Zajednica stječe imovinu članarinom, dotacijama iz proračuna, svojom djelatnošću i različitim oblicima dobrovoljnih priloga.
Zajednica koristi ostvarenu dobit iz svoje djelatnosti za ostvarivanje svojih ciljeva.

Članak 17.
U slučaju prestanka rada Zajednice imovina pripada područnoj organizaciji Crvenog križa Hrvatske.
RJEŠAVANJE SPOROVA I STEGOVNA ODGOVORNOST
Članak 18.
Sporovi i sukobi interesa unutar Zajednice rješavaju se dogovorom, a u slučaju neuspjeha u pokušaju njihovog sporazumnog rješavanja, rješavaju se pred nadležnim sudom.

Članak19.
U slučaju nanošenja javne štete u ostvarivanju ciljeva Zajednice te zbog neizvršavanja statutarno utemeljenih obveza svakom članu Zajednice Odbor i Skupština mogu izreći internu ili javnu opomenu i vremensko ograničenje prava odlučivanja u Zajednici. Na odluke Odbora postoji pravo žalbe Skupštini čija je odluka konačna.
JAVNOST RADA
Članak 20.
Djelatnost Zajednice i njezinih tijela je javna.

PRESTANAK POSTOJANJA
Članak 21.
Zajednica prestaje postojati kada u punopravnom djelatnom članstvu ostanu samo tri člana.

U…………………….., … ožujka 2003.
                                                                                               Preds

Jaguar:
UDRUGA OVLAŠTENIKA ZEMLJIŠNE                           PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
ZAJEDNICE URBARSKE OPĆINE ........................................                                                                                 JAVNIM GLASILIMA


Predmet: Priopćenje s Osnivačke skupštine Udruge ovlaštenika zemljišne zajednice     
                urbarske općine .........................................


Uvaženi,

priopćujemo vam da je  (datum)        2011. održana Osnivačka skupština Udruge ovlaštenika zemljišne zajednice urbarske općine .........................................

Nakon uvodnog izlaganja o postanku, različitostima i zakonu o zemljišnim zajednicama iz 1894., te oduzimanju imovine zemljišnim zajednicama bez prava na ikakvu naknadu zakonom Narodne republike Hrvatske iz 1947. i upoznavanjem s prijedlogom zakona o izmjeni zakona o naknadi od 29. prosinca 2011. radi omogućenja povrata oduzete Osnivačka skupština je zaključila slijedeće:

1. Donijela odluku o osnivanju Udruge ovlaštenika zemljišne zajednice urbarske općine ........................................
2. Usvojila Statut Udruge.
3. Za predsjednika je izabran ................................................ a za tajnika ...................................
4. Donijela zaključak o podržavanju predloženog zakona o povratu imovine zemljišnim zajednicama.
5. Odlučila da se udružuje s istovrsnim udrugama u okviru općine (ili grada) i županije, te u tom smislu poticajno djelovati na osnivanju udruga u svom okružju i promovirati knjige K povratu imovine zemljišnim zajednicama Hrvatske kao i tiskovine Zajednice zemljišnih zajednica Hrvatske.
6. Zaključila organizirati potpisivanje javne izjave o podršci donošenju zakona o povratu imovine zemljišnim zajednicama Hrvatske.
7. Zaključila javnost izvijestiti o svom osnivanju i javnom djelovanju.

Umoljavamo vas da o ovom priopćenju izijestite javnost.

Pozdravljamo sa zahvalnošću!

Mjesto i datum
                                                                                                    Predsjednik
                                                                                   
                                                                                            Ime, prezime, potpis

Jaguar:
Narano nikakvo strančarenje nije dobrodošlo i to mi je zapelo za oko, svaka čast, pozdravljam ovakav način razmišljanja i političkog djelovanja, da je to tome tako kod nas bili bi valjda raj na zemlji a ne zemlja jada i bijede, kako materijalne tako i moralne i bilo koje druge.
ZAJEDNICA ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA HRVATSKE
Velika Gorica, Zagrebačka 37
                                                                   
                                                                        PREDSJEDNIŠTVIMA ŽUPANIJSKIH
                                                                                  ORGANIZACIJA HNS-a

Uvaženi,
obraćam Vam se sukladno dopisu Ur. br. 101/11 – 13. 07. 2011. glavnog tajnika Srećka Ferenčaka radi dodatnih pojašnjenja i operacionalizacije.
Iz privitka dopisa iz Središnjeg ureda i Županijske organizacije Zagrebačke županije razvidni su povijesno ishodište, upravno-pravno uređenje, programska značajnost i cjeloviti doseg projekta povrata imovine zemljišnim zajednicama Hrvatske.
Koalicija HNS-HSU je politički nosilac prijedloga zakona. Za to ima otvorenu podršku zastupnika inog stranačkog članstva. Glede konačne uspješnosti, naravno, najvažnija je podrška SDP-a. Izglednost je nedvoumna a povečava se mogućim i poželjnim aktivitetom. Dok protivnici i kočničari ljetuju pravo je vrijeme za sticanje odlučne prednosti!
Važan deficit je u upoznatosti ovlaštenika ZZH s činjenicom da su ovlaštenici i s prijedlogom zakona o povratu njihovim djedovima oduzete skupne imovine. Veliki su skupovi zasad neostvarivi pa je govor o njima samo izbjegavanje onoga što se može odmah napraviti. Mnogobrojno malo i povezano je kao cjelina zapravo veliko!
Ovlaštenici su svi nasljednici onih kojima je ona 1947. zakonom o proglašenju njihove skupne imovine općenarodnom bez prava na ikakvu naknadu oduzeta – zapravo konfiscirana. Radi se o oko 400 000 živućih ovlaštenika koji u velikom broju ni ne žive na djedovskom selištu. Kako je riječ o vlasništvu to nije ni važno. Za biti vlasnikom, odnosno suvlasnikom, nije važno mjesto prebivališta.
Očito je da bi bio svojevrsni politički grijeh ne staviti se u funkciju, u službu, poticanja i organiziranja ovolikog broja podržavatelja HNS-ovog projekta.
Za udrugu ovlaštenika zakonski su potrebna samo tri ovlaštenika. Na osnivačkoj skupštini je potrebno usvojiti statut (ogledni primjerak ste dobili!), izabrati predsjednika i tajnika, donijeti odluku o udruživanju u udrugu na razini općine/grada i županije te javnosti podastrijeti priopćenje o priključenju organiziranom nastojanju donašenja predloženog zakona. Pravo javnog djelovanja ne ovisi o eventualnoj i poželjnoj registrciji kod nadležne službe javne uprave. Važna je brzina u osnivanju i javnom priopćavanju.
Korisno bi bilo na svakoj razini organiziranja imenovati primjerenog povjerenika za zemljišne zajednice koji posreduju pri osnivanju i povezivanju.
Kao autor koji je preuzeo sve financijske obveze za knjigu K povratu imovine ZZH kao i neizbježno darovanje knjige svim saborskim zastupnicima, političkim strankama, nadležnim institucijama i znanstvenicima zainteresiran sam za prodaju knjige. Čini mi se korisnim i logičnim da svaka udruga ovlaštenika naruči nekoliko primjeraka knjige. Povjerenici bi mogli obaviti posredujuću ulogu. Pri tom nudim 10-15 kuna po prodanoj knjize za troškove i trud. (Moj tekući račun pri Zagrebačkoj banci je 3213764053.). Pojedinačne narudžbe iziskuju puno posla i znatne troškove.
Udruge ovlaštenika su nestranačke pa se ne smije očitovati nikakvo strančarenje. Smatram korisnom i poželjnom svaku suradnju s predstavnicima i članovima stranaka izborne koalicije.
Za kontakt je osim mog mobitela 098 921 28 77 na raspolaganju tel/faks 01 6225 439  i email http://www.hns-vg.com.hr HNS-a Velika Gorica.

Vjerujmo u uspjeh. Pozdrav!

Velika Gorica 24. srpnja 2011                                                                  Predsjednik
                                                                                                             
                                                                                                                Zdravko Lučić

Navigacija

[0] Lista Poruka

[#] Slijedeća stranica

Idi na punu verziju