Svakidašnje teme > Povijest

Dô jě vekši blâženik: Broz ili Pavelić?

(1/28) > >>

Ljudevit Kaj:

Vezano za mešu zadušnicu za poglavnika Antu Pavelića:

Dô jě vekši blâženik: Broz ili Pavelić?

Ustaši i jugo-komuni(onisti)sti-internacionalisti nedemokracki su bili na vlasti dok i nijovi patroni: nemački nacional-socijalisti i ruski (sovjecki) bolševiki
(IRačan je pristal na višestranačko zbirajne (posredni odstup z vlasti) tek nakon ke je vubit Ceausescu (posle pada berlinskoga zida kak metafore komunizma)). Daklem, jeni i drugi skoristili su sve povesne šanse i došli na vlast prek sve patronof, a povesno su ocejneni kak zločinci ili blaženiki ovisno o ratne sreče (jerbo povest pišu pobedniki).

Ant(e)fašisti i tzv. ant(i)fašisti
Vupitna je kakvoča tzv. antifašizma de je najvekši antifašist Stalin.
Stalin je leta 1940. vuputil Hitleru čestitku na ogledne pobede nad Francuskum.
Komunisti nesu bili antifašisti da su Nemci (i Rusi) napali (Turo)Polsku leta 1939., čak niti da su Nemci napali i osvojili Jugoslaviju travna 1941*. 
Nakon poraza kralevine Jugoslavije v travenskomu ratu 1941., Pavelić i Tito su dogovarjali zajedničku vladu, vu tere je Tito trebal dobiti resor nutrašne del.

Nedavno oprti engleski arhivi otkrivaju da je Tito nudil Nemcem vojnu suradnju vu slučaju iskrcavajna Englezov i Amerikancov na Balkan.
Čuden neki antifašizem.

Jugo-komunisti o okupaciji Pribaltika, Besarabije (Moldovije) i zap.Ukrajine od strane SSSR-a (sukladno paktu Ribbentrop-Molotov):
"U toku ove godine Sovjetski savez je oslobodio bratske narode Bjelorusije i zapadne Ukrajine od poljskih panova, oslobodio je narode Besarabije i Bukovine koji su dvadeset godina čamili pod ropstvom rumunjskih boljara, primio je u svoju veliku zajednicu narode triju baltičkih zemalja na njihovu vlastitu molbu i tako ih spasio bezdušnog izrabljivanja, gladi i omogućio im da se u velikoj sovjetskoj zajednici slobodno razvijaju...**

NDH i horvacki jal(taizem)
Maček ne štel ratnu opciju. Zato je pristupil Trojnomu paktu, ter i nakon vojnoga puča od 27.03.1941. otišel v Beograd v vojnu vladu.
„Dok se veliki tuku – mali pod stol!. Nabu ishod (sveckoga) rata ovisil o tomu jel buju prevladali ustaši ili partizani.
(„Pre buju do Hrve došli Ameri, nek Rusi z Volge, mislil je Maček, inače vuveren vu pobedu Saveznikov“).

Da je negdo drugi (na priliku Maček) mesto Pavelića došel na čelo NDH, nebi se nike bitno premenilo. Komunisti i Srbi bi pak (nakon invazije Nemcov na SSSR) digli bunu. Maček bi bil proglašen veleizdajnikon i moral bi pak bežati od komunistov.

Rasni i (k)rasni (crleni), klasni zakoni
Vu ime rasne i krasnaje (rus.: crlene), klasne zakonov fundani su milijuni ludi. Povesničari i „povesničari“ se natežu čije žrtvi je bilo više.

Vu cele okuperane (Trejtomu Rajhu priklučene) ili kvislingerane „nezavisne“ Europe bili su na snage rasni zakoni.
More se moralizerati jel je bilo bole tam de su te zakone donašale i sprovodile „nezavisne“ države (Hrvacka, Slovačka), ili tam de su teritoriji bili vuklučeni direktno v Trejti Rajh (Slovenija, Češka, Banat, …).
Rasne zakonov ne bilo v neutralne fašističke Špajnolske / Portugalu, v neutralne Turske, Švecke i Švicarske (s tem da su Helvečani na granice zastavili okolo 30 iladi (vuglavnom Židovof), v putovnicu im štemplali poseben „židovski“ znak. Veliki broj Židovov teri su ilegalno vlezli v CH, „eidgenossi“ su lifrali prek granice v okuperanu Francusku, de su je čekali nacistički kamioni i transporterali v logore) .

Po krasnem (crvenem), klasnem zakonem zginuli su milijuni ludi v Stalinovem čistkam, v ukrajinskomu gladomoru, po križni puti, …
 
„Prodaja“ teritorijov
Pavelič je, vele, “prodal“ Taljanem čakavsku (ikavsku) Dalmaciju i otoke, ter Mađarem kajkavsko Međimurje (bilo do iza 1. sveckoga rata pod Mađarem).
Pavelić je, realno gledeč, leta 1941. mogel vutecati na granice NDH kak i 1945. prvi precednik (Turo)Polske na polske granice
Nakon 2. svjetskog rata, Poljska je dobila nova područja na zapadu, ali je izgubila dvostruko veća područja na istoku.
More se moralizerati o tomu ke bi bilo bolše: nikakva hrvacka država (teritorij direktno vuklučen v Trejti Rajh (poput Slovenije, Češke)), ili pak krjna država (bez Dalmacije, Međimurja).

„Trst je naš“
Na sličen način Slovenci smatraju da je je Tituš prodal – ke se Trsta i okolice (Zona A) dotikavle.
Južni Tirol, Trst, Istra, Zadar, …, dani su z Londonskem vugovorom (1915.) Italije (na škodu Austrije) kak nagrada za vučestvovajne na strane sil Antante v prvomu sveckomu ratu.
Srem i Boku Kotorsku Tituš Kumrovečki „(pro)dal“ je Srbem 1945. 

Spomenik Mussoliniju
Da je Italija v 2. sveckomu ratu bila neutralna ili na strane Saveznikov, i denes bi Zader, neki otoki i Istra bili del Italije.
Ovak, Mussoliniju treba podiči veliki spomenik ke je bil na strane sil osovine.  (Spomenik treba zrušiti drugi dan zbogradi fašističke žrtvi).

Rimski U-govori
Na youtube-u se more videti
Paveličov govor od 21.05.1941. , 08:38
(vreme lubavi i suradnje z Titovem komunistem, vreme dok je na snage vugovor Stalina i Hitlera o nenapadajnu).
Izvod (04:45-06:23):
Danas je hrvatski narod uz bok slobodnih naroda. Danas je hrvatska država potpuno ravnopravna sa svim slobodnim i nezavisnim državama.
Mi smo u tom doprinjeli i pokoju žrtvu, nu narod koji nije kadar podnijeti žrtvu, nije kadar niti živjeti.
Kada smo mi pravili ugovore o granicama, onda nismo radili nagode i sporazume. Nagode i sporazume radili su političari koji nisu bili predstavnici slobodnoga naroda i nezavisne države. Mi smo kao predstavnici slobodnog i suverenog naroda i predstavnici Nezavisne Države Hrvatske pravili međunarodne ugovore. Ja Vam mogu reći da će uskoro i ostale granice biti riješene i postavljene i to na veliko zadovoljstvo cijeloga hrvatskog naroda.

Paveličajne grejov
Jasenovec i Gradiška Stara, ….
Staljin je  predložio Paveliću da propusti sovjetske trupe preko NDH do krajnje jugozapadne granice, gdje bi se susrele sa zapadnim saveznicima, a SSSR bi zauzvrat priznao NDH. No, Pavelić je to odbio.
Svoju političku nespretnost, ali i emocijama nabijenu uobraženost u svoju osobnu važnost Pavelić je pokazao u danima samog završetka rata. Ogromne kolone naroda i vojske kretale su se uz Savu i Dravu prema Zagrebu. No Pavelić ništa nije poduzeo da bi osigurao njihovu budućnost. On s nekoliko suradnika bježi u unaprijed osigurano skrovište u Austriji.****

Zubar i/ili zločinec
Guske v meglu
Bez obzira što to čak i službena hrvatska historiografija osporava, kao i bez obzira kako se novi režim kasnije ponašao, neosporiva je činjenica da je uspostava NDH bila u skladu s međunarodnim propisima i običajima. Drugim riječima: NDH izvorno nije bila njemačka vještačka tvorevina, ali Kraljevina SHS - kasnije diktatorski proglašena Jugoslavijom - jest bila francuska vještačka tvorevina.

Čak i kada se uzme u obzir samo činjenica da Sabor nije potvrdio odluku o uključivanju Hrvatske u Kraljevina SHS, u formalno-pravnom pogledu uspostava te Kraljevine (kasnije nazvanom Jugoslavija) je ništetna, a samim time je ništetna i uspostava njezine slijednice Titove Jugoslavije. Međutim, kada uzmemo u obzir da Narodno vijeće nije poštovalo jedan od temeljnih zaključaka Hrvatskog sabora: proglašenje neovisnosti, onda je ta odluka ništetna bez ikakvih ograničenja.****

Hebeš zubara Antu Pavelića, teri je zigral Naputake Narodnoga  vijeća Države SHS od 24. studenoga 1918.
http://hr.wikipedia.org/wiki/Ante_Paveli%C4%87_(stariji)*  * * * * * * * * * * * * * * * *  *  * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * *


* Dovoljno je samo pročitati proglase komunista.*** U njima se SSSR stalno spominje, a ne vlastita zemlja. I jasno se ukazuje zašto su krenuli u rat.
-Komunistička partija u HR, dio KPJ, (kao i sve komunističke partije) bila je ogranak Internacionale, glavne smjernice rada stizale su iz Moskve i u suglasnosti s moskovskom Partijom.

** "Tri godišnjice", Proleter, god.15, br.7-8, august-septembar 1940)


*** Proglas KPH ( razlogi „antifašističke“ borbe v Hrvacke)
http://www.forum.hr/showpost.php?p=21175486&postcount=559


**** Međutim, krajem 1944. već je bilo izvjesno da Njemačka gubi rat, pa je pokrenuta inicijativa da se NDH pridruži Saveznicima, što je okončano uhićenjem glavnih inicijatora, ministara Vokića i Lorkovića. Kasniji su pokušaji bili izrazito naivni. O tomu se puno pisalo, ali je znakovito da se ništa ne govori o jednoj drugoj, mnogo konkretnijoj inicijativi. Naime, budući da su se Rumunjska i Bugarska već bile pridružile Sovjetima, Staljin je tada predložio Paveliću da propusti sovjetske trupe preko NDH do krajnje jugozapadne granice, gdje bi se susrele sa zapadnim saveznicima, a SSSR bi zauzvrat priznao NDH. No, Pavelić je to odbio.

Danas je teško procijeniti što bi bilo da je Pavelić pristao na Staljinovu ponudu. No sigurno je da ne bi bilo bleiburške tragedije, a ne bi bilo ni ovog obrambenog rata i t.zv. „razdruživanja“ Jugoslavije - jer Jugoslavije ne bi bilo.

Pavelić je bio izrazito neelastičan političar, a to da je još od prije rata bio antikomunist, ničim ga ne opravdava. Churchill je sigurno bio odlučniji antikomunist, a da bi spasio Englesku stupio je sa Sovjetima u ratno savezništvo. Činjenica je da režimi prolaze, a država ostaje.

Svoju političku nespretnost, ali i emocijama nabijenu uobraženost u svoju osobnu važnost Pavelić je pokazao u danima samog završetka rata. Ogromne kolone naroda i vojske kretale su se uz Savu i Dravu prema Zagrebu. Prema procjenama engleskih pilota, što je objavljeno preko Radio Londona, u tim je kolonama bilo oko dva milijuna osoba. No Pavelić ništa nije poduzeo da bi osigurao njihovu budućnost. Umjesto da se ispred vojske i naroda osobno povlači prema Zapadnim saveznicima, on 04.05.1945. s nekoliko suradnika bježi u unaprijed osigurano skrovište u Austriji, a ogromne kolone vojnika i civila dva dana kasnije neorganizirano kreću prema Zapadu.    
http://www.croatia.ch/zanimljivosti/100122.php 

amarkulin:
To je to:

Umjesto da se ispred vojske i naroda osobno povlači prema Zapadnim saveznicima, on 04.05.1945. s nekoliko suradnika bježi

Pravi vođe vode svoje ljude kad je najteže - kad su im najpotrebniji. Kukavice petama daju malo vitra.

Bilaj:

--- Citat: Ljudevit Kaj - Prosinac 30, 2010, 11:18:31 poslijepodne ---Danas je teško procijeniti što bi bilo da je Pavelić pristao na Staljinovu ponudu. No sigurno je da ne bi bilo bleiburške tragedije, a ne bi bilo ni ovog obrambenog rata i t.zv. „razdruživanja“ Jugoslavije - jer Jugoslavije ne bi bilo.

--- Kraj citata ---

Nisam baš siguran. Naime bleiburg nije bio zbog toga što je tito želi eliminirati ustaše, ustaše su bile tu kolateralna žrtva.
Naime u trenutku kada se dogodio Bleiburg, tada je bilo kristalno jasno tko je pobjednik.

Ali tito se trebao učvrstiti na vlasti a to je najlakše napraviti terorom. Zato je bilo jako bitno da ljudi koji žive u jugoslaviji znaju da ako se usprotive komunistima da će biti ubijeni. Zato su te velike grobnice i križni put do kraja jugoslavije da svi građani dobro zapamte da ako nisu uz komuniste da će biti ubijeni.


A što se tiće NDH. ne bi NDH preživjela WW2. Dogovoreno je da sve države koje je uspostavio hitler trebaju biti razmontirane. Tako da NDH ne bi preživjela WW2.

koko-vg:
... a sad će vam sleđ objasniti u svojoj maniri, da niste u pravu ... on, on, on ...  dugo nitko ...   pa opet on ....   :P

Neo:
Ne znam tko je veći blaženik ali evo nekih usporedbi.

Tito
-vladao 40-tak godina
-zabranio ostale stranke ali imao ustav
-suprotstavio se Staljinu
-odmah pripojio Dalmaciju i Međimurje
-nikada se nije dogovori s Vatikanom
-osnovao nesvrstane
-imao je jedan od najvećih pogreba

Pavelić
-vladao 4 godine
-zabranio ostale stranke i ustav te uveo diktaturu
-veliki dio teritorija je izgubio samo da dođe na vlast
-nitko ga nije shvaćao ozbiljno tako da ni nakon pada Italije Njemačka mu nije dala Dalmaciju
-jedina stvar koju je dogovorio s Vatikanom je bilo izvlačenje novaca i blaga iz zemlje
-osnovao terorističku organizaciju koja je imala jednu glupu i bezuspješnu akciju
-jedva da netko zna gdje mu je grob

Ako ima netko dodati slobodno neka nastavi niz.

Navigacija

[0] Lista Poruka

[#] Slijedeća stranica

Idi na punu verziju