Domaće teme > Turopolje

O Turopolju

(1/1)

Tur:
Tekst je u potpunosti preuzet sa http://www.iwan.150m.com/turopolje.html :

(Campus Thwropolya)
Odlučio sam napisati nekoliko rečenica o svom zavičaju,Turopolju,jer ljudi zaista slabo poznaju ovaj kraj.Mislim da je ovo područje nepravilno zapostavljeno i nije na visokom glasu kao npr. Istra.No činjenice iz ovog teksta uvjeriti će vas u suprotno i otkriti da Turopolje ima zaista veliki kulturni,gospodarski i politički doprinos u Hrvatskoj povijesti.Napominjem da je ovo samo nekoliko činjenica i povijesnih trenutaka Turopolja,jer bi se o ovom kraju mogla napisati još cijela web stranica.

Plemenita općina Turopoljska u različitim upravno-pravnim okvirima postoji od 1225.godine.Održala se sve do 1947. kada su je zabranili komunisti,a obnovljena je 1991.

Dakle,1225. hrvatski kralj Bela III. nekoliko obitelji Turopoljaca izuzeo je iz služnosti gradu Zagrebu i dodijelio im stalež plemića.Prvi zapis o općinskoj zajednici datira iz 1255.,a općinski je status službeno utvrđen na Slavonsko-hrvatskom saboru 1278.Tada su određeni ustrojstvo,samouprava i izbor župana.

U pisanom materijalu o POT sažeta je bogata građa smještena u čak 400 kutija u Hrvatskom državnom arhivu,pa su Turopoljci po arhivskoj građi bogati kao i Dubrovačka Republika.

Danas živi još najmanje 5000 obitelji potomaka turopoljskih plemenitaša (jedan od njih je upravo i autor ove stranice,dakle moja malenkost),koji su stvarni i legalni vlasnici zemlje u POT-u.To je područje Velike Gorice i dijelova Zagreba poput npr. Hrašća.Iz tog razloga zadnjih nekoliko godina rade intenzivno na tome da im država vrati polja i šume koji su bili u pojedinačnom vlasništvu, a oduzeti su im za jugoslavenske komunističke vladavine.

Ti ljudi bi zasigurno bolje gospodarili tim prirodnim bogatstvima od države,jer ne žele dopustiti daljnje preveliko iskorištavanje šumskog blaga.Šume im trebaju i zbog brige o očuvanju i uzgoju turopoljske svinje,najstarije europske pasmine svinja.Projekt je pokrenut u suradnji zajedno s Agronomskim fakultetom i Hrv.selekcijskim stočarskim centrom.Osim toga,ako im se vrati ta imovina,moći će razviti gospodarstvo toliko da krenu u Poljsku u potragu za europskim pragovedom turom,koje tamo navodno još postoji,po kojem je područje i dobilo ime, te ga vrate u Turopolje.

POT ima i povijesno sjedište,a riječ je o starom gradu Lukavcu.U tom su se kaštelu održavala spravišća plemenitaša.Stradao je 1943. od minobacačke granate.U tijeku je njegova obnova,uz pomoć Ministarstva kulture,i iz vana je potpuno obnovljen.

Turopolje doista ima povijesne,kulturne,geografske,a u širem smislu i gospodarstvene značajke države.Prva je svakako izlaz u svijet,jer se na području POT-a nalazi Zračna luka Zagreb.Ona se može usporediti s povijesnom ulogom željezničke postaje u Mraclinu,kojom su Turopoljci slali tur.svinje na prodaju u Beč.I danas imamo jaku prehrambenu industriju (Fiolić,Bačurin).U Turopolju su i velike rezerve pitke vode grada Zagreba.

Povijesno ishodište možemo tražiti i u antici,poput istrijana uostalom,jer je jedno od najočuvanijih rimskih arheoloških nalazišta u HR Andautonija,rimski grad u Ščitarjevu.Ti nalazi datiraju iz prvog st. naše ere,a pragovedo tur potvrđuje da je tu života bilo još tisućama godina prije Rimljana.

JosipJoža:
http://sites.google.com/site/turopole/Home

"Ime Turopolje prvi put se spominje 1334. u zborniku arhiđakona Ivana Goričkog, u kome se, među ostalim crkvama zagrebačke biskupije, navode: I lem ecclesiae de Campo Turouo. Ime dakle ne potiče od Turaka. Do 16 vijeka zove se Turopolje Campus Zagrabiensis, Zagrebačko Polje, a tek u tom vijeku počinje se javljati ime Turopolje (Campus Thuropolya, districtus Thuropolia), i to prvi put 1.2. 1530, kada se tamo držao sabor plemića kraljevine Hrvatske. Dalje se to ime sve češće upotrebljava, dok nije tamo od 18 vijeka, sasvim istisnuo ime Campus Zagrabiensis.

Ime Turopolje izvodi se od imenice tur, kojom su stari Slaveni nazivali velikog preživača od roda bovida goveda. Njegovih se kostiju našlo u paleolitskoj naseobini krapinskog čovjeka. Negda je tur u stadima pasao i po Turopolju gdje su ga našli Hrvati, i po njemu prozvali polje imenom, koje su poznavali iz stare svoje domovine iza Karpata. Tur je bio kod starih Slavena, kao i kod Germana, sveta životinja. Praslovenska riječ tur znači bik oploditolj i bog sunca. Gotovo po svim slovenskim, pa germanskim i madžarskim zemljama, gdje su negda Slaveni obitavali, ima mjesta i voda, čija su imena izvedena ud riječi tur. ......"

....i ovjde možemo pronaći puno povijesnih podataka o Turopolju, Turopoljcima, plemenitašima, POT-u,
preporučio bih svakako, te vrijednosti treba promicati, tradiciju treba obnoviti i očuvati, za to treba imati sluha i kreativnosti, poticaja,
poglavito bih preoporučio "domaćim dečecima" iz, kako veli Plemenitašica, MI Grupacije da se educira, shvati povijesnotradicijske vrijednosti i sve ono za što se zalagao, zalaže i dalje g.Rade Jovičić u promicanju i oživljavanju tih vrijednosti.

Očito je da nemaju sluha i razumijevanja jer sami ne poznaju svoju vlastitu povijest, tradiciju i kulturu i odnose se prema njoj toliko uskogrudno da su u stanju uništiti sve pozitivne vrijednosti nastojanja drugih ljudi ma tko oni bili koji predano rade na tome.
Kada se taj odnos bude promijenio možda ćemo jednog dana krenuti u smjeru u kojem ide Istra naprimjer, mi smo čini mi se bili krenuli u tom smjeru zadnjih godina ali meni se čini da "domaći dečeci" to zaustavljaju i ne samo zaustavljaju nego nas vraćaju par koraka nazad, svojim sljepilom , uskogrudnošću, osobnom promocijom i korišću, ne vodeći pri tome računa o interesu šire društvene zajednice pa i u ovom pogledu.

Navigacija

[0] Lista Poruka

Idi na punu verziju