Baština > Kajkavski

Lisa kobila lomnička

(1/1)

shaka zulu:
Lisa kobila lomnička
Naši Lomičani imali su jednu kobilu tera je prvenstveno služila za celo selo, a svi ovlaštenici imali su pravo najnu, da si najne doneseju i pripeljaju.Tak su se ovlaštenci složili da budu savski most v Jakuševcu delali, a kak su celo proleće i leto delali i pilili, puno je robe trebalo za most a kobila ni mogla sve donesti.

Došla je i jesen, a sad je trebalo letinu pospraviti, trebalo grojzde pobrati i dopeljati domu. Tak su se ovlašteniki  svi po redu služili sa kobilom, ali jednoga dana bili su s njom gore u vinogradu Kostenjevec Štefinovi ovlaštniki.

Taj dan bila je kobila pri Štefine, a to su bili zdravi i jaki muži pak su prešali grožđe na Šoštarčeve preše. Grojzde i mošt bili su stari več 10 dan, pa je več mošt bil prilično jak a Štefini su si fajn popili pak su otišli malo si prespati, pozabili su na kobilu, te je nisu išli ni gledat, niti napajati. Kobila je bila žedna, iskala je vodu ali našla je prešnicu vkleti de se prešalo, pak se napila zkopajne ispod preše. Kad se Lisa kobila napila mošta izašla je van, bila je tak jako pijana pak je otišla do križajne, tu je legla i rastegnula se kak da je krepala. Muži Štefinovi su se zbudili, pak su kuvali kukuruznu kašu a jedan od njih zišel je van z kleti i vikne, ,,Dečki kobila je krepala”

Svi su brže zišli van, okupili se oko kobile a jedan Štefina predloži da ju ogule pa da barem nekaj dobiju za kožu. Počeli oni guliti kožu a ona ni makac, kad su kožu ogulili ze sven stran trebalo je sad kobilu podignuti i zpleča potegnutii kožu.

Dva su za zadnje noge podigla kobilu, dok su druga dva držali za kožu. V taj čas kobila se zbudila i zdigla se gore na noge, svi muži prijeli su za kožu da im ne pobegne kobila. Kad se koža kobilina ogulila do kraja, ostala je vrukama mužov a Lisa je pobegla v trsje. Sad su Štefini počeli kobilu zvati ,,Lisa na ti kožu nejdi v lozu, Lisa na ti kožu nejdi v lozu,, a ona bež dale poprečke čez lomičku šumu, čez Mokrice ravno na Malu Mlaku. Malomlačani videli da nekakva čudna kobila beži, pak su zišli svi van s hiže, pak su ju vrnuli nazad. Onda je Lisa kobila krenula na Rašće, na Zdelarce a oni su ju isto vrnuli, a onda je ona krenula na Pinturce. Tem Pinturcom vele Plaftari, a oni prestrli plafte da nebu išla kobila na nijove vrte, a onda je kobila skrenula i otišla na Veliku Mlaku, zaletela se v mlaku pune vode i zašla v gliboko blato, grezla i tu je krepala. Na Lisu kobilu zletele su vrane, klucale je i ranile se, i zato Velikomlačanom vele Vranari, a nama Lomičanom vele Lisaki po te kobili

spripovedal: Juraj Šoštarec-Martinekov(1907-1984.)
zapisal i snimil 12.2.1982.Slavko Stepanić

http://docs.google.com/View?docid=dgwcr37b_60ctz77r

Navigacija

[0] Lista Poruka

Idi na punu verziju