Domaće teme > Vukomeričke Gorice

Općina Pokupsko

(1/6) > >>

shaka zulu:
Kultura i obrazovanje 
 
 Adaptacija dječjeg vrtića

Općina Pokupsko u vlasništvo je dobila bivšu policijsku zgradu u središtu mjesta, te je odlučila istu temeljito obnoviti i prilagoditi za potrebe budućeg dječjeg vrtića. Do sada je izvršen veći dio radova na samoj zgradi, postavljena je hidroizolacija zidova i podova, izvršeni potrebni zidarski i keramičarski radovi, te obnovljeno krovište. Ugrađena je nova vanjska i unutrašnja stolarija, te soboslikarski radovi.

Prije završnog opremanja unutrašnjosti i početka rada potrebno je urediti okoliš zgrade s ogradom u uređenim dječjim igralištem. Ukupna vrijednost radova je preko milijun kuna.

Posebnost ove zgrade je što će prva u Pokupskom imati sasvim novu tehnologiju grijanja tzv. toplinskim crpkama. Riječ je o sustavu koji preko cijevi položenih u zemlju na oko 1 m dubine akumulira energiju iz tla, te je na principu toplinske crpke (na kojem rade hladnjaci i drugi rashladni uređaji) koristi za zagrijavanje unutrašnjeg prostora. Ugradnju toplinske crpke u glavnini financira Zagrebačka županija u okviru projekta Pokazna primjena toplnskih crpki u zgradama javne namjene na području Zagrebačke županije.
 
http://www.pokupsko.hr/news.php?kat_id=83&news_id=193#193

Kultura i obrazovanje -> KUD "Pokuplje" Pokupsko 
 
 Nastup u sklopu proslave Dana Općine

KUD "Pokuplje" Pokupsko je nakon višegodišnje stanke u radu sekcije plesača i pjevača ove godine ponovno započeo intenzivan rad s mladim plesačima i pjevačima. Zadivljuje s kolikim su se žarom i u kojem broju mladi i djeca odazvali na prve probe, ali i pokazali ustrajnost u radu i želju za napretkom. A napredak je zaista vidljiv. Do sada su plesači imali tri nastupa, prvi na dobrotvornom koncertu za Velimira Šandora u Domu kulture u Opatiji, svega nekoliko tjedana nakon prve probe. Zatim su nastupili na predizornom skupu u Hotnji, gdje su bili nagrađeni gromoglasnim pljeskom publike. Nastup na Veliku Gospu bio je posljedni u ovom malom nizu, ali očekujemo na jesen nove probe i još puno prilike za pokazivanje umijeća u izbođenju folklornog blaga Pokuplja. U tome će pomoći stručni voditelji: Ivan Potočnik, voditelj tamburaša i koordinator svih sekcija ;Dario Filković, voditelj mladih tamburaša, te Stjepan Jagodić, koreograf i voditelj plesača.
 
http://www.pokupsko.hr/news.php?kat_id=207

Uprava -> Mjesni odbori -> MO Strezojevo 
 
 Radovi na Domu kulture Strezojevo

Pod vodstvom novog predsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Strezojevo nastavljaju se intenzivniji radovi na uređenju športsko rekreacijskog centra u Strezojevu.

U izgradnji je Dom kulture Strezojevo, za koji se koristi građa stare hrastove drvene kuće, a radove izvodi tvrtka Iver Stone vlasnika Marijana Markulina iz Auguštanovca. Mjesni odbor se je odlučio uključiti u gradnju kako bi kuća bila što prije dovršena, i to na način da će sami osigurati drvenu građu za krovište i pripremiti je za ugradnju na objektu (rušenje drva, piljenje građe, transport i drugo).

Osim izgradnje doma kulture, navažanjem zemlje i ravnanjem terena priprema se okoliš, na kojem će biti izgrađeno dječje i malonogometno igralište.

 Mjesni odbor Strezojevo

Kroz mjesto Strezojevo također je izgrađen magistralni vodopskrbni cjevovod. Potrebno je izgraditi opskrbnu mrežu.

Uz pomoć mještana uređen je dio cesta. Asfaltirani su odvojci prema Šašama, Vranešićima, te spoj županijske i lokalne ceste.

Uz pomoć mještana, općine i HEP-a je napravljena javna rasvjeta i obnovljena niskonaponska mreža. Uz zalaganje Stjepana Šaše, mještana i Općine Pokupsko izgrađeno je malonogometno igralište.
 
http://www.pokupsko.hr/news.php?kat_id=161&news_id=191#191

Gospodarstvo i infrastruktura  
 
 Uređeno reciklažno dvorište
(26.08.2009.)
 
Ovih dana u Pokupskom je dovršeno uređenje prvog reciklažnog dvorišta na prostoru naše općine. Prošle godine je uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavljena oprema: kontejneri za različite vrste otpada te jedan pres kontejner za sabijanje otpada prije odvoza. Sada je izgrađena metalna ograda, tako da je dvorište zaštićeno od nekontroliranog navažanja i miješanja otpada. Postavljene su ploče s oznakama vrste otpada na pojedinim kontejnerima, kao i detaljna obavijest o načinu odlaganja i vrstama otpada koje se mogu odložiti u reciklažnom dvorištu.

Građani Općine Pokupsko u reciklažnom dvorištu mogu na primjeren način zbrinuti slijedeće vrste otpada, koji je do sada na žalost velikim dijelom završavao u šumama, živicama i potocima:

1. PVC ambalažni otpad (savitljivi najlon, folije i slično)
2. papir
3. karton
4. otpadne gume
5. glomazni metalni otpad (štednjaci, hladnjaci, peći i slično)
6. elektronski otpad (televizori, informatička oprema i slično)
7. ambalažno staklo
8. akumulatore
9. staro motorno ulje
10. uljne filtere i
11. PET ambalažu.

Reciklažno dvorište se nalazi na ulici koja je probijena uz južni rub sajmišnog prostora. Otpad se odlaže pod nadzorom komunalnog redara ili druge ovlaštene osobe iz Općine Pokupsko. Da bi odložili otpad građani se mogu javiti u Općinu Pokupsko, osobno ili na telefon 6266 250, svakim radnim danom od 8 do 15 sati. Za nekontrolirano odlaganje otpada izvan ograde uslijedit će sankcije, jer je objekt pod videonadzorom.
 
http://www.pokupsko.hr/news.php?kat_id=89&news_id=189#189

Uprava -> Mjesni odbori 
 
Na području Općine Pokupsko ustrojeno je 13 Mjesnih odbora, koji predlažu prioritete u izgradnji komunalne infrastrukture i drugih potrebnih radova, te aktivnosti na svojim područjima. O ovom odjeljku se nalaze pregledi najvažnijih radova provedenih u našim Mjesnim odborima.

Nije potrebno navoditi radove koji su su sustavno provođeni ili se provode u svim mjesnim odborima, kao na primjer: održavanje cesta i poljskih puteva, zimsko čišćenje i posipanje prometnica, vodoprivredni radovi, obnova niskonaponske mreže i izgradnja javne rasvjete, odvoz komunalnog otpada, sanacija divljih deponija, fiksna i mobilna telefonizacija, projektiranje sustava kanalizacije i odvodnje, te vodoopskrbne mreže.

MO Pokupsko

MO Pokupski Gladovec

MO Auguštanovec

MO Lijevi Degoj

MO Hotnja

MO Strezojevo

MO Pokupsko Cerje

MO Lijevi Štefanki

MO Lukinić Brdo

MO Šestak Brdo, Zgurić Brdo, Cvetnić Brdo i Turkovići

MO Opatija

MO Roženica I

MO Roženica II
 
http://www.pokupsko.hr/news.php?kat_id=149

shaka zulu:
Izmjene i dopune Prostornog plana 

Na trećoj sjednici Općinskog vijeća Općine Pokupsko, održanoj 15. listopada 2009. godine, donesena je Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pokupsko.

Prijedlog izmjena i stručne parametre za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pokupsko predstavio je ing. Hebar iz Urbanističkog zavoda grada Zagreba, koji je bio voditelj izrade i prvog Prostornog plana.

Donošenjem ove Odluke započela je procedura donošenja Izmjena, koja će obuhvatiti prethodnu raspravu, na kojoj će se o predloženim Izmjenama očitovati sve nadležne državne službe, te javnu raspravu kojom se otvara mogućnost i zainteresiranim građanima da izvrše uvid u Izmjene i dopune Prostornog plana, te da podnesu svoje primjedbe. Sve primjedbe građana biti će stručno obrađene te uvrštene u Izmjene plana ukoliko za to postoji zakonska osnova. Za one primjedbe koje se iz nekog razloga ne mogu uvažiti, biti će dostavljeno pisano obrazloženje predlagačima. 
http://www.pokupsko.hr/news.php?kat_id=69&news_id=208#208

shaka zulu:
Kultura i obrazovanje -> Matica hrvatska Pokupsko

Muzej kruha - tradicijska okućnica


 
Danica Zoričić, Pokupčanka odseljena u Ameriku, darovala je svoje imanje u Pokupskom u zaseoku Kaurići Općini Pokupsko. 

---

Dom kulture 


 
U središtu Pokupskog u neposrednoj blizini župne crkve nalazi se zgrada bivše Poljoprivredne zadruge. Zgrada je preventivno zaštićena kao spomenik kulture zbog arhitektonskih osobina, Predstavlja posebnost iz prve polovine 20. stoljeća, kao građanska kuća u ruralnoj sredini. Zgrada je jako oštećena u Domovinskom ratu i daljnjim propadanjem.

Općina Pokupsko kupila je zadružnu zgradu i pripadajući kompleks skladišnih i drugih prostora, te je tako postala vlasnikom ove reprezentativne lokacije u središtu Pokupskog. Prostor oko same zgrade je očišćen, uklonjeni su nepotrebni prateći objekti, a zgrada čeka obnovu. U tijeku je izrada projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola. Namjera je obnoviti zgradu, vratiti joj prvobitan oblik i po potrebi izgraditi prateće objekte. Čitavi novi kompleks će biti u funkciji Centra kulture "Pavao Stoos". Tu će biti prostor za knjižnicu, galeriju, multimedijalnu dvoranu, udruge građana i slične kulturne potrebe. 

---

Zbornik Pokupsko kroz prošlost i sadašnjost


 
Matica hrvatska Pokupsko izdala je 2006. godine Zbornik Pokupsko kroz prošlost i sadašnjost, vrlo opsežno djelo na kojem je radio veliki broj autora. Glavna urednica Zbornika je dr. Agneza Szabo, koja je i sama autorica jednog poglavlja o povijesti Pokupskog. Još su pisali Stjepko Težak, Vladimir Magić, Andrija Lukinović, Đurđica Cvitanović, Igor Maroević i drugi.

Zbornik sadrži, na temelju izvorne povijesne građe i preslika arheoloških spomenika, povijesni pregled Pokupskog, pri čemu je naglasak na kulturi i civilizaciji, umjetnosti, demografiji, gospodarskom razvoju, narodnim običajima, prosvjeti i školstvu, procesima modernizacije društva koji su nastupili nakon 1848. (ukidanje feudalnog poretka). Zbornik također govori o istaknutim ljudima, muškarcima i ženama, koji su gradili i uljepšavali Pokupsko od najstarijih vremena pa sve do danas, s posebnim osvrtom na obrambeni Domovinski rat koji stoji u temeljima stvaranja suvremene demokratske države.
 
---

Predstavljena mapa bakropisa „Pokupski biseri“ akademskog slikara i grafičara Zvonimira Vile
(18.12.2009.)
 


U Pokupskom je 17. prosinca 2009. godine održana Izborna skupština Matice hrvatske Pokupsko u jedno proslavljena deseta godišnjica djelovanja. Ogranak danas ima više od 80 članova, a predsjednik Božidar Škrinjarić okupljenima je podnio izvješće o dosadašnjem radu, u kojem se posebno ističu koncerti ozbiljne glazbe (Kvartet Rucner, solisti zagrebačke opere i drugi), izdavanje CD –a „Moje Pokupsko“ u suradnji s KUD-om „Pokuplje“, dobrotvorni koncerti, te inicijativa za osnivanje udruge Kupa – rijeka života, koja danas okuplja 54 grada i općine u porječju rijeke Kupe, u Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini). Na skupštini je ponovno za predsjednika izabran Božidar Škrinjarić, osnivač i dosadašnji predsjednik. Izabrana su i članovi ostalih tijela Matice hrvatske Pokupsko: Predsjedništvo, Nadzorni odbor, Urednički odbor, Odbor za kulturu i Gospodarski odbor. U planovima za iduće razdoblje posebno su navedeni novi izdavački pothvati: monografija KUD-a „Pokuplje“ i NK „Kupa“ Pokupsko, te CD pokupskih pjesama, koji će se realizirati u suradnji s KUD-om „Pokuplje“ iz Pokupskog i KUD-om „Poculica“ iz Letovanića. Prisutne je pozdravio i čestitao na svemu postignutom potpredsjednik Matice hrvatske, g. Stjepan Sučić, a isto je učinio i Dragutin Pasarić, predstavnik ogranka Matice iz Kutine.

Matica hrvatska Pokupsko posebno je ponosna na mapu bakropisa „Pokupski biseri“ akademskog slikara i grafičara Zvonimira Vile, koja je ovom prilikom predstavljena brojnim okupljenim članovima i gostima Matice. Radi se o seriji od 8 bakropisa i bakroreza koji prikazuju 7 drvenih kapela pokupskoga kraja i župnu crvku u Pokupskom. Umjetnik Vila ovime je trajno sačuvao od zaborava našu sakralnu i graditeljsku baštinu, osobito prikazom dviju nažalost srušenih drvenih kapela, u Hotnji i Roženici. Događaj je upotpunjen prigodnim koncertom vrhunskog violinista Ljubinka Đurića – Ljube, prve violine Zagrebačke filharmonije i Orkestra HNK, u uz pratnju pijanista Ivana Škreblina. Nakon svečanog dijela uslijedila je večera, na kojoj su unošenjem Božića i izvornim napjevima članovi KUD-a „Poculica“ iz Letovanića podsjetili na bogatstvo starinskih običaja. 
http://www.pokupsko.hr/news.php?kat_id=147&news_id=215#215

shaka zulu:
Adaptacija vrtića u završnoj fazi


 
Od posljednjih dana listopada poglede mališana i odraslih u središtu Pokupskoga plijeni oprema postavljena u dvorištu dječjeg vrtića. Riječ je o dječjem igralištu s toboganom, klackalicama, penjalicama, konjićima i zanimljivom sjenicom, koje bi mali polaznici vrtića mogli uskoro zaposjesti.

Naime, građevinski radovi na adaptaciji zgrade su pred dovršetkom. Unutrašnjost je potpuno uređena, zidovi, podovi, instalacije i sanitarije su dovršeni. Preostaje opremanje kuhinje i bravarski radovi na ogradi i vratima dvorišta.

Osim vlastitih sredstava koja je Općina Pokupsko uložila u adaptaciju zgrade, uređenje vrtića pomogle su i državne institucije. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa osiguralo je sav potreban namještaj i opremu za djecu, od krevetića, stolova, stolica, posteljine i tepiha do posuđa i didaktičkih igračaka. Vrijednu donaciju za vrtić dobili smo putem Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, koja je zgradu vrtića uključila u svoj program pod nazivom „Pokazna primjena toplinskih pumpi za grijanje zgrada javne namjene u Zagrebačkoj županiji“, a projekt se financira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Toplinska pumpa je moderni sustav grijanja unutrašnjeg prostora, koja ne koristi niti jedan klasični energent poput drva, loživog ulja ili plina, već se toplina stvara na principu sličnom onome kako funkcioniraju klasični hladnjaci i klima uređaji. Početna toplina se crpi iz tla, preko cijevi koje su ukopane ispod ranije spomenutog igrališta u dvorištu vrtića. Uređaj zatim iz te početne topline preko isparivača i kondenzatora stvara toplinu potrebnu za grijanje prostora. Nešto viša početna investicija od oko 80.000 kuna se na duži rok ipak isplati, jer nema nabavke pogonskog goriva, svakodnevnog održavanja i nadziranja sustava, a u konačnici se znatno smanjuje zagađivanje okoliša.
http://www.pokupsko.hr/news.php?kat_id=89&news_id=213#213

shaka zulu:
Gospodarstvo i infrastruktura 
 
Prezentacija projekta toplane na biomasu u Pokupskom
(22.03.2010.)
 
U petak, 19. ožujka 2010. godine u sklopu sjednice Općinskog vijeća prisutnim vijećnicima i predsjednicima Mjesnih odbora predstavljen je projekt izgradnje toplane na biomasu u Pokupskom.

Opće podatke o projektu, pozitivnim efektima, stupnju probedbe i načinima financiranja redstavio je Velimir Šegon, stručni suradnik u Regionalnoj energetskoj agenciji Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA). Regea u ovom projektu ima ulogu stručne pripreme projekta za prijavu na natječaj u sklopu IPARD-a, preko kojega će se financirati izgradnja toplane i mreže sustava grijanja. Za pripremu na natječaj je potrebno pribaviti svu projektnu dokumentaciju i dozvole, za što je sredstva Općini Pokupsko već odobrio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Priprema dokumentacije je u tijeku, završen je idejni projekt i izdana lokacijska dozvola. Sada slijedi izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole.

O tehničkim pojedinostima i postrojenjima koja će se ugraditi u samu toplanu govorio je projektant Stanko Plevnik, čija tvrtka Enerkon i izrađuje projektnu dokumentaciju. 
 
http://www.pokupsko.hr/news.php?kat_id=89&news_id=219#219

Navigacija

[0] Lista Poruka

[#] Slijedeća stranica

Idi na punu verziju