Autor Tema: Problemi okolnih naselja  (Posjeta: 62742 )

0 Članova i 1 Gost pregledava ovu temu.

shaka zulu

 • Gost
Odg: Problemi okolnih naselja
« Odgovori #15 : Listopad 11, 2010, 09:13:26 poslijepodne »
Na temelju Pravilnika o nacinu uporabe sportskih objekata u vlasnistvu Grada Velike Gorice (Sluzbeni glasnik Grada Velike Gorice br. 5/97) to danka 6. Ugovora o uporabi sportskog objekta, sklopljenog sa Gradom Velika Gorica dana 30. prosinca
1997. godine, Nogometni klub „Udarnik", Kurilovec, raspisuje

NATJECAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora

Akti Gradonačelnika

Zaključak o imenovanju članova u Povjerenstvo za provedbu natječaja NK «Udarnik»
09.09.2010.
KLASA: 620-01/2010-01/148
URBROJ: 238-33-10/2040-2010-1
Velika Gorica, 9. rujna 2010.

Na temelju članka 10. Pravilnika o načinu uporabe športskih objekata u vlasništvu Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 5/97) i članka 20. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 14/09) Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 9. rujna 2010. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o imenovanju članova u Povjerenstvo za provedbu natječaja
NK «Udarnik»

I.

U Povjerenstvo za provedbu natječaja NK «Udarnik» u ime Grada Velike Gorice imenuju se slijedeći članovi:

1. Ervin Kolarec, zamjenik gradonačelnika
2. Darko Ćopić, stručni savjetnik za šport.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

GRADONAČELNIK

Dražen Barišić, v.r.
http://www.gorica.hr/2010/09/zakljucak-o-imenovanju-clanova-u-povjerenstvo-za-provedbu-natjecaja-nk-«udarnik»/

Rekel bi da ovo sudi k ovomu...

Offline koko-vg

 • Jezerača
 • ******
 • Postova: 2881
 • Karma: +0/-0
 • Mr - Lu= 15 ? HA HA HA !
Odg: Problemi okolnih naselja
« Odgovori #16 : Listopad 18, 2010, 12:55:53 poslijepodne »
Gradsko vijeće
Aktualni sat 10. sjednice Gradskog vijeća
20.09.2010.
...
Vladimir Pavišić:
„Zahvaljujem gospođo predsjednice, kolegice i kolege imam jednu konstataciju i jedno pitanje. U Kurilovcu se radi još jedan kapitalni projekt, znači Josipovićeva ulica je u potpunoj rekonstrukciji, a ljude zanima kada se počne graditi, kada će to biti gotovo? Pa bih molio gradonačelnika ako može po prilici reći, s obzirom na vremenske prilike, kada je to planirano da se završi i kakve su šanse i kada bi se počela uređivati Jelačićeva ulica? Hvala lijepa.“

Gradonačelnik Dražen Barišić: „Zahvaljujem na pitanju, doista teška situacija u Kurilovcu postaje sve jasnija i sve ljepša i čišća, i nakon što je završen odvojak Fabijančićeve ulice prošle godine, to je projekt koji je započet u vrijeme mog prethodnika i mi smo ga samo završili, i od kružnog toka sada krećemo desno ili zapadno, krećemo u Josipovićevu ulicu u dužini od 750m. Projekt koji je vrijedan oko 3,5 miliona kuna, a mislim da ima 80 radnih dana i mislim da bi trebao biti gotov do 01. studenog, točnije do početka jedanaestog mjeseca. Vjerujem da će tako i biti. Radi se o jednoj kompletnoj rekonstrukciji Josipovićeve ulice koja će s obje strane imati pješačke staze, a s jedne strane će imati biciklističku stazu. Napominjem da smo tamo izmještali elektoenergetski kabl i da ćemo postaviti i javnu rasvjetu i sve ono što je potrebno sa svim onim najmodernijim popratnim uređajima koji prate jednu takvu prometnicu. Tako da ćemo dobiti, ako sada gledamo onaj dio, uređen onaj dio Kurilovca, istočni dio. Međutim, polako se primičemo prema bolnoj točki, a to je Jelačićeva ulica i tamo je u tijeku izrada projektne dokumentacije, tako da se steknu uvjeti da se Jelačićeva ulica, kao vrlo bitna prometnica, poveznica između čvora Kušanec i Kolodvorske ulice, i zapravo južne obilaznice Grada Velike Gorice da se sanira i da se onda počne koristiti. Mislim da tamo neće biti nekih većih problema u gradnji, osim novčanih, ali trebamo biti razboriti i vidjeti koliko novaca imamo na raspolaganju i u kojem roku ćemo to napraviti, i obzirom da ta prometnica ima dovoljnu širinu nećemo imati problema s vlasničkim odnosima kao u Miošićevoj. Nadam se da ćemo to probiti što prije. Inače smo mi ove godine, iskoristit ću samo priliku da vam kažem, vama i vašim sugrađanima, ove godine smo planirali sanirati ulicu Matije Gupca, ali zbog imovinsko vlasničkih odnosa nismo to uspjeli. Tamo idemo na izvlaštenje i što smo morali onda prebaciti za neko od narednih razdoblja, ja molim sugrađane vaše i ljude koji žive tamo da imaju razumijevanja za to. Svakodnevno šalju mailove, odlazimo na teren, kontaktiramo s njima ali što je moguće, moguće je. Mi ono što je nemoguće ne možemo napraviti, onda smo projekt mislili premjestiti malo sjevernije, u Teslinu ulicu, međutim, tamo smo opet zapeli na imovinsko pravnim odnosima, tako da ne možemo ni u Teslinoj pa ćemo vrlo vjerojatno ta sredstva prenamijenit u jednu od ključnih ulica potrebnih za odvijanje prometa u Gradu Velikoj Gorici. Ali eto, u Kurilovcu Josipovićeva će biti gotova do 01.11., izvođač je naše komunalno poduzeće VG Komunalac.“
...
http://www.gorica.hr/2010/09/aktualni-sat-10-sjednice-gradskog-vijeca/

Gospon gradonačelnik ... jel bu negdo odgovaral što je "nečijom greškom" krivo postavljeno 80 dužnih metara rubnjaka u Josipovićevoj, koje sad treba vaditi van, da ne velim otkopavati te ih ponovo slagati ?  Ako imate još kojeg genijalca, podobnog stranačkog stručnjaka, odmah ga zaposlite u Komunalcu ili morti u Čistoči ...  za sad toliko ....   a ako ne vjerujete, malo se raspitajte ...
... Nagađali su, sudili, prezirali, a ne poznaju me !!! lagali, izmišljali, neka su ... bili su, jesu i ostat će nebitni.

shaka zulu

 • Gost
Odg: Problemi okolnih naselja
« Odgovori #17 : Listopad 25, 2010, 08:26:42 poslijepodne »
IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2010. GODINU
Velika Gorica, listopad 2010.


UVOD

           Sukladno prijedlogu I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2010. godinu. potrebno je izvršiti izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu, a temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu i to kako slijedi:


(1)   Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabava opreme za javne
površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu u 2010. godini


Zbog usklađenja sa potrebama do kraja godine došlo je do smanjenja planiranih troškova kod izgradnje dječjih igrališta na području grada, izgradnji Josipovićeve ulice sa zaštitom i izmještanjem SN i NN mreže, javne rasvjete u Gradu i na izgradnji groblja Kušanec.
Odustalo se od izgradnje Ulice Matije Gupca zbog djelomičnog rješavanja imovinsko pravnih poslova, a umjesto nje uvrštena je Ulica Mate Lovraka, te 2. i 13. faza izgradnje ulica u RZ Rakitovec. Zbog veće potrebe za semaforizacijom pješakog prijelaza između crkve Sv. Petra i Pavla i osnovne škole N. Hribara nego na predviđenom križanju Tesline i Kolareve, instaliran je prvo spomenuti projekt dok će se semaforizacija križanja planirati zajedno s rekonstrukcijom Tesline ulice.
Odustalo se od izgradnje javne rasvjete na Gradskom groblju Velika Gorica, a u program je uvrštena izgradnja javne rasvjete kod osnovne škole N. Hribara.  Smanjenje troškova dogodilo se i kod izrade projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete, a dogodilo se povećanje troškova za građenje pješačkih površina na području grada kao pješačka površina kod crkve Sv. Petra i Pavla, za izradu projektne dokumentacije za pješačke staze i nerazvrstane ceste, za izradu parcelacijskih elaborata. Zbog ne ishođenja potrebne dokumentacije za uređenje groblja Dubranec odustalo se od ovog projekta. Planiranja su sredstva za obveze po ugovoru iz 2009. god. za semafor na raskrižju Kolareve i Jelačićeve, nadzor izgradnje oborinskog kanala Gupćeve ulice, građenje groblja Kušanec I faze i nadzor izgradnje groblje Kušanec. Sveukupno smanjenje ove stavke iznosi 4.960.690,00 kn, te je njezina vrijednost sada 15.194.310,00 kn
...
(2)  Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u 2010. godini za:

Zbog usklađenja sa potrebama i mogućnostima pripreme projekata do kraja godine odustalo se od izgradnje precrpne stanice Peršinovec II i zamjene cjevovoda u Palmotićevoj, Cesarćevoj i Lučićevoj ulici. Smanjeni su planirani troškovi na izgradnji magistralnog cjevovoda Mala Buna – Šiljakovina – Gudci, vodovodne mreže naselja Gornja Lomnica, magistralnog cjevovoda Lukavec – Dubranec VI etape. Planirana su sredstva za obveze iz 2009. godine za radove na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda Gornja Lomnica i vodovodne mreže naselja Poljana Čička II etape. Povećana su sredstva za dovršetke mreža vodovoda. Planirana su inicijalna sredstva za izgradnju vodovodnih mreža  naselje Gornja Lomnica II etape, Poljanu Čičku III etape, Lazine Čičke, Petine, Ribnice, Črnkovca, Kosnice, Selnice i Bapča kao i magistralnih cjevovoda Lukavec-Dubranec-Cvetković brdo VIII etape, Črnkovec-Lekneno-Trnje-Ščitarjevo-Črnkovec i Ščitarjevo-Obrezina-Drenje-Novaki, Sop Bukevski-Zablatje-Strmec Bukevski-Trnje i vodospreme Dubranec. Isto tako planirana su sredstava za sanaciju vodospreme u Velikoj Gorici. Sredstva previđena za projektnu dokumentaciju vodoopskrbe povećana su za 70.000,00 kuna.
Od projekata odvodnje povećana su sredstva za izgradnju kolektora fekalne kanalizacije u Vukomeričkoj ulici s crpnom stanicom, a neznatno su umanjena sredstava za projekte izgradnje kolektora fekalne kanalizacije u Vukomeričkoj ulici (kod Dalekovoda) i dovršetke mreže fekalne kanalizacije. Umanjena su sredstva za izgradnju odvodnje tehno ekomonske cjeline Mraclin-Okuje, a predviuđena su za izgradnju kolektora odvodnje tehno ekonomskih cjelina Buševec-Ogulinec i Kuče-Gornje Podotoćje.
Povećani su troškovi izrade projektne dokumentacije iz razloga povećanih aktivnosti na izradi dokumentacije odvodnje Donjeg Turopolja I faze (dopune lokacijskih dozvola) kao i troškova  vodnog doprinosa. Isto tako krenulo se u projektiranje oborinskog kanal VIII kao najvažnijeg recipijent za oborinsku odvodnju naselja Donja Lomnica, Gradići, Kurilovec i pripadajućih radnih zona na tom području.  Sredstva previđena za projektnu dokumentaciju vodoopskrbe povećana su za 2.200.000,00 kuna.
Sveukupna sredstava za projekte vodoopskrbe pitkom vodom umanjena su za 1.338.000,00 kn, dok su sredstva za projekte odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda povećana za 1.880.000,00 kn iz čega proizlazi sveukupno povećanje ove stavke za iznos 542.000,00 kn, te je njezina vrijednost sada 13.392.000,00 kn.
...
izrada projektne dokumentacije:      870.000,00 kn
                              
- istočni cjevovod vodoopskrbnog sustava Grada Velika Gorica od
  Veterinarske stanice do Kušanca – idejni i glavni projekt

- glavni opskrbni cjevovod Pleso – ŠRC Rakarje- idejni i glavni projekt
- magistralni cjevovod (od Fizirove uz sjevernu prometnicu do spoja na
  postojeći ø500 mm uz pistu – idejni i glavni projekt
- magistralni cjevovod Lukavec – Dubranec - VI-VIII etapa – glavni projekt
- magistralni cjevovod Ø300 mm uz produženu Kačićevu - glavni projekt
- magistralni cjevovod Mala Buna-Šiljakovina-Gudci – glavni projekt
- glavni opskrbni cjevovod za spoj radne zone Vukovinsko polje
  na vodoopskrbni sustav – glavni projekt

- glavni vodoopskrbni cjevovod Pleso – Rakarje- glavni projekt
- vodoopskrbni  cjevovod Dubranec-idejni projekt
- opskrbni cjevovod Dubranec-Bukovčak-Petravci-Cerovski vrh- idejni projekt
- elaborati produženja postojećih mreža
- vodovodna mreža 2. i 13. faze u radnoj zoni Rakitovec
- opskrbni cjevovod u Ulici A.K. Miošića od Kurilovečke
do Ulice S.F. Jape – idejni, glavni projekt
- elaborat zamjene cjevovoda u Vinogradskoj ulici u Buševcu
- elaborat stanja i dopuna postojećeg rješenja sanacije vodospreme u Velikoj Gorici
- troškovi vodnog doprinosa

UKUPNO                                                                                                                6.642.000,00 kn
...
Prele morete popuniti i više najti na;
http://www.gorica.hr/dokumenti/12-sjednica-materijali-2.zip
a ovo je mene bilo zanimlivo...

shaka zulu

 • Gost
Odg: Problemi okolnih naselja
« Odgovori #18 : Studeni 03, 2010, 11:04:35 poslijepodne »
Nogostup u Donjem Vukojevcu

Nakon više obavijesti i najava o
projektiranju nogostupa u Donjem
Vukojevcu, sada su na samom kraju
godine poslani zahtjevi zainteresiranim
projektantima za davanje ponuda.
Po prikupljanju ponuda prići će se
geodetskom snimanju i projektiranju
nogostupa.
Dogovorena je trasa od Pešćenice do
bivše trgovine (Kenig) po sjevernoj
strani, prelaz preko ceste, te od Topolskog
nadalje po južnoj straani do kraja naselja.
Nadajmo se da novih iznenađenja, koja
bi omela postupak, sada neće biti.
http://www.tzo-lekenik.hr/uploads/leken_prosinac.pdf

-

LEKEN: Što je sa izgradnjom nogostupa u
Donjem Vukojevcu? U kojoj je fazi taj jako
bitan projekt?

NAČELNIK CRNOCI: O ovom projektu
dugo se već priča i vrše određene pripreme.
U prošloj godini izrađen je Glavno-izvedbeni
projekt. Utvrđeno je da prema geodetskim
podlogama ima dosta nerazjašnjenih situacija,
izgrađenih ograda i živica u pojasu
cestovnog zemljišta. Iako je općina planirala
prići izgradnji bez građevinske dozvole jer je
blo dosta poteškoća oko rješavanja imovinskih
odnosa, konačni je stav bio da se ipak ide
sa svim dozvolama, što je i odrađeno, odnosno,
dobivena je Lokacijska dozvola. I dalje
ostaje problem rješavanja imovinskih odnosa
sa vlasnicima zemljišta gdje nogostup zadire
u privatni posjed.
http://www.tzo-lekenik.hr/uploads/LEKEN_59_60.pdf

Jel bi se moglo reči da i Ogulinec ima sličen problem..?
Ima problem,nema tratoar...

Offline kuntakinte

 • Jezerača
 • ******
 • Postova: 7436
 • Karma: +0/-0
 • ...besposleni internetski masturbator...
Odg: Problemi okolnih naselja
« Odgovori #19 : Prosinac 11, 2010, 09:19:02 poslijepodne »
Vijesti
Kurilovec
Josipovićeva ulica otvorena za promet
11.12.2010.
Za sav promet otvorena je Josipovićeva ulica u Kurilovcu. Ulica duga 570 metara je izgrađena u punom profilu, s obostranim pješačkim i biciklističkim stazama.

Postavljeni su rubnjaci, položena oborinska kanalizacija, izvršena 38 komunalna priključka te 26 stupova javne rasvjete. – S radovima smo započeli u rujnu, a iako je predviđen rok od tri mjeseca, završili smo ih za samo 77 dana, kaže Josip Kolarec, direktor VG Komunalca. U rekonstrukciju Josipovićeve uloženo je 3,4 milijuna kuna. Kako je najavio gorički gradonačelnik Dražen Barišić, radovi u Kurilovcu nastavljaju se i dalje, a slijedeća ulica koja čeka rekonstrukciju je Jelačićeva. Realni rok za uređenje kompletne ulice je dvije godinu.
http://www.gorica.hr/2010/12/josipoviceva-ulica-otvorena-za-promet/
wwwg tablice

Offline Sledgehammer

 • Jezerača
 • ******
 • Postova: 5157
 • Karma: +4/-3
 • Spol: Muški
 • oʞɐdoɐu šɐq ɯɐs sɐuɐp
Odg: Problemi okolnih naselja
« Odgovori #20 : Prosinac 12, 2010, 01:01:07 poslijepodne »
Radovi u Kurilovcu se nastavljaju i dalje - zato radovi koji su trebali biti odrađeni kao svekolika obveza u okolnim naseljima (još pred brdo godina, i na što se VG obvezala), kojima još uvijek fale najosnovnije infrastrukture, nisu niti u planu za početak izvršenja...

Glavno da "selaki" daju peneze za bahaćenje "građana velikog grada" - kdo jebe njihove selske nogostupe, kanalizacije, vodovode, struje i ostale osnovne stvari u XXI stoljeću?? Glavno da se lova troši da bi neki "građani" mogli špilati još veće "građane"... jer važnije je da se neka ulica "uglednika" proširi i sa dvije na tri trake ako treba, a to kaj drugi nemaju ni jednu traku, šaht, nogostup - k'o ih jebe... zato i jesu "selaki", kaj ne?
“Ja sam samo pas. I nemam svoj dom. A nemam ni glas. Ti mi moraš reći i ime i gdje ću naći svoju sreću kad zapuše bura ili padnu kiše. Ja sam samo pas. Pogledaj mi oči, dodirni me nježno, budi sve što trebam. Moj čovjek. Moj spas.”

Offline kuntakinte

 • Jezerača
 • ******
 • Postova: 7436
 • Karma: +0/-0
 • ...besposleni internetski masturbator...
Odg: Problemi okolnih naselja
« Odgovori #21 : Prosinac 14, 2010, 03:04:11 prijepodne »
Cca.
1985. il `87. smo dobili telefon,
1988. kanalizaciju,
2000. vodu
"Picula i Beus" su nam zasfalterali selo,
"Barišič" bu valda napravil ono kaj je obečal...
Niš se ne bunim,bunil bi se da niš od ovoga ni tu.

Ak pogledaš malo širšu sliku,kaj se ove ulic dotikavle,bivša Železnička,z nijovem završetkom il rekonstrukcijum dolazi se do mogučnosti preselenja autobusnoga kolodvora.(+ nova županijska kaj bi trebala iti vuz štreku.) A i Gorica se više nima kam širiti,kak i groblje,nek na istok a toga su očito,bili,svesni i "Picula" i "Barišič". Kak je to negda Goričanka rekla;oni budu otišli a ceste budu ostale.

Kaj se Buševca il Mraclina dotikavle,nemam pojma kaj su jem obečali pred izbore tak da nemrem povedati jel i to ostvarivaju.
wwwg tablice

Offline Sledgehammer

 • Jezerača
 • ******
 • Postova: 5157
 • Karma: +4/-3
 • Spol: Muški
 • oʞɐdoɐu šɐq ɯɐs sɐuɐp
Odg: Problemi okolnih naselja
« Odgovori #22 : Prosinac 14, 2010, 02:57:07 poslijepodne »
Nemaju izbori veze sa time - ali ima obveza naknada i radova zbog komunalne rente, jer ljudi trpe zbog velikogoričkog smeća koje se odvozi i deponira pod našim, a ne VG prozorima... i to nema veze sa obećanjima, to je pisana obveza koja Gradu Velikoj Gorici postoji već debelo više od desetljeća...

Kroz centar Mraclina dnevno prođe višestruko više vozila, pogotovo teških kamiona VG Komunalca, negoli korz 95% goričkih ulica, i koji uništavaju glavnu prometnicu i ulicu u selu, koja je ispucala, valovita, visi na stranu - malo na jednu, pa malo na drugu - no to nikoga ne interesira, najmanje Goričane čije smeće se vozi i dovozi.

Pružni prijelaz je zbog toga isto uništen toliko da pet prelazaka preko pruge čine ozbiljan problem za ovjese automobila, a kada sam već kod vlaka - čekaonica vlaka je odavno neobjašnjivo zatvorena, nema ni nadstrešnice što je za kišno i opoćenito vjetrovito i padalinsko vrijeme katastrofa (zar nema novca za jednu kakvo ima svako stajalište autobusa u VG?).

Naravno, krucijalni problem je kanalizacija, koje nema. Ona je prva među obvezama koje Poglavarstvo VG ima prema tim selima, mislim prvenstveno Buševec i Mrcalin, ali i druga sela Donjeg Turopolja - pa je opravdan gnjev i cinizam ljudi koji se pitaju "dokle ćemo još gledati slušati preseravanja goričke vlasti i cifranja nepotrebnih stvari i infrastrukture, dok mi svoje još ni nemamo"??

Znači, što se tiče odavno postojećih OBVEZA (ne obećanja, nego OBVEZA!), bilo bi krajnje vrijeme da se nešto i počne raditi i izvršavati svoje obveze, pa makar zbog toga i pokoja gorička ulica čekala na obnovu koju godinu više, jer i lošije ulice u VG su u boljem stanju od onih najboljih izvan VG... i bilo bi dobro da su i Goričani toga svjesni, da se svijet ne vrti oko njih, da njihovi problemi nisu najveći i najvažniji, i da njihova prava nisu ništa veća od onih koji žive uokolo VG, kao i da novac tih ljudi iz okolice ne vrijedi manje negoli njihov iz VG...
« Zadnja izmjena: Prosinac 14, 2010, 02:59:32 poslijepodne Sledgehammer »
“Ja sam samo pas. I nemam svoj dom. A nemam ni glas. Ti mi moraš reći i ime i gdje ću naći svoju sreću kad zapuše bura ili padnu kiše. Ja sam samo pas. Pogledaj mi oči, dodirni me nježno, budi sve što trebam. Moj čovjek. Moj spas.”

Zagorec BP

 • Gost
Odg: Problemi okolnih naselja
« Odgovori #23 : Prosinac 17, 2010, 08:45:28 prijepodne »
Ovim odgovorom je sledgehamer dotaknuo i još jednu temu ili dao odgovor nekome na forumu tko je pitao zašto se na forum prijavljuju ljudi koji nisu iz Velike Gorice.
Pa valjda zato da vide kakvo je stanje u gorici, a kakvo je u okolici. Možda se jednog dana odluče doseliti tu negdje, pa ih zanima da li ima nekog prosperiteta.
Trebaju nam ceste, telefon, internet, kanalizacija, rasvjeta...

Ne kukam, samo konstatiram. Love nema, ono kaj ima treba rastegnuti na silne želje i potrebe (kultura, obrazovanje, sport, infrastruktura), a proizvodnja pada, postajemo sve zaostaliji, trošniji i sve više na margini (mi iz okolnih naselja) - ko stari auti. Sve dok nas jednostavno ne otpišu.
 ;D ;D ;D

Ne znam da li Gorica može funkcionirati bez okolice. Možda ih ova "nova obilaznica" probudi jer ća ljudi zaobilaziti Goricu u širokom luku.
Moraju nekaj iz proračuna riskirati  i za nas "okoličare". 8)

Offline Sledgehammer

 • Jezerača
 • ******
 • Postova: 5157
 • Karma: +4/-3
 • Spol: Muški
 • oʞɐdoɐu šɐq ɯɐs sɐuɐp
Odg: Problemi okolnih naselja
« Odgovori #24 : Prosinac 17, 2010, 01:21:30 poslijepodne »
Moraju nekaj iz proračuna riskirati  i za nas "okoličare". 8)

Nema tu nikakvog rizika. A i da ima - baš nas briga, to je njihova pisana obaveza, nešto na što su se obavezali... možda bi trebao neki scenarij tipa Napulja pa da "građani" shvate da se sunčev sustav ipak ne vrti oko njih?
“Ja sam samo pas. I nemam svoj dom. A nemam ni glas. Ti mi moraš reći i ime i gdje ću naći svoju sreću kad zapuše bura ili padnu kiše. Ja sam samo pas. Pogledaj mi oči, dodirni me nježno, budi sve što trebam. Moj čovjek. Moj spas.”

Offline kuntakinte

 • Jezerača
 • ******
 • Postova: 7436
 • Karma: +0/-0
 • ...besposleni internetski masturbator...
Odg: Problemi okolnih naselja
« Odgovori #25 : Prosinac 19, 2010, 07:26:17 poslijepodne »
Vijesti
Ribnica
Ribničani dobivaju dječje igralište
17.12.2010.
U mjesnom odboru Ribnica gradit će se dječje igralište i igralište za kombinirane male sportove što će omogućiti sadržajniji život djeci tog naselja. Naglašeno je to danas na potpisivanju kupoprodajnog ugovora kojim je Grad Velika Gorica od Teruške i Zlatka Hlopeca kupio 6 tisuća kvadratnih metara zemljišta za 266 tisuća kuna.

- Vodimo brigu o svim našim mjestima koliko nam to proračun dozvoljava. Ribnica, koja je doživjela veliku ekspanziju stanovništva nije, nažalost, proteklih godina, doživjela i ekspanziju komunalnih i društvenih sadržaja, koje mora osigurati jedinica lokalne samouprave – rekao je prilikom potpisivanja Ugovora gradonačelnik Velike Gorice Dražen Barišić dodajući kako je kupnja navedenog zemljišta prvi korak prema ispravljanju takve situacije.

Ujedno je ovaj projekt i nastavak provođenja mjera sanacije i unapređenja života građana na poplavljenim područjima, budući da je Ribnica velikim dijelom bila poplavljena tijekom rujanske poplave.
Sljedeće će se godine na kupljenoj parceli sagraditi dječje i kombinirano igralište te parkiralište uz vatrogasni dom, koje će služiti i kao poligon za vježbanje članova dobrovoljnog vatrogasnog društva Ribnica, a sami članovi proširit će i nadograditi vatrogasno spremište.- Ja se prije svega u osobno i u ime svih stanovnika Ribnice želim zahvaliti Gradu i gradonačelniku što su nas poslušali i prepoznali naše potrebe. Djeca našeg mjesta nemaju prostora za bavljenje sportom i druženje. Ovim projektom to će se promijeniti i zato smo izuzetno zadovoljni. Pokazalo se sa priča o gradu prijatelju djece nije samo priča, već da se ostvaruje i kroz projekte – istaknuo je predsjednik Mjesnog odbora Ribnica Tugomir Hlopec.
http://www.gorica.hr/2010/12/ribnicani-dobivaju-djecje-igraliste/

Zagi,dont vori bi hepi.
wwwg tablice

Zagorec BP

 • Gost
Odg: Problemi okolnih naselja
« Odgovori #26 : Veljača 04, 2011, 09:37:45 prijepodne »
Ah, trebalo mi je dugo da nekaj napišem.

NE mući mene to igralište (ali je lijepo i potrebno da se nekaj takvoga napravi), već me mući par kilometara ceste (županijske) koja je gotovo u razini sa poljem, a sa strane nema adekvatne grabe koja bi skupljala vodu ispod asfalta. To znaći da se voda skuplja odmah  ispod asfaltnog sloja, što pak znaći da na temperaturama ispod nule, podiže taj sloj u zrak (fizikalno svojstvo vode da se širi na temperaturama ispod i iznad +4ocelzijusa. Posljedica svega toga je rastrgani gazni sloj ceste, ogromne rupetine koje se još više povečavaju prometovanjem ogromnih kamiona natovarenih do "ibera" pa sjebu i bankine, itd..itd...

Nakon toga, vožnja po kiši i magli uzrokuje silna oštećenja na već trošnim automobilima i svemu tome nema kraja...

Eee to mene mući...

...a mući me i kako dobiti lampu javne rasvjete, a od odbornika sam čuo da je sad šef VG Barišić ("naš je na vlasti" - tak je rekel) pa bu bio" dim od pizde" da se lampa postavi. Al' ni traga ni glasa toj lampi (svjetiljci)... ah,eh.oh...

 :'(

« Zadnja izmjena: Veljača 04, 2011, 09:39:16 prijepodne Zagorec BP »

Offline kuntakinte

 • Jezerača
 • ******
 • Postova: 7436
 • Karma: +0/-0
 • ...besposleni internetski masturbator...
Odg: Problemi okolnih naselja
« Odgovori #27 : Ožujak 01, 2011, 10:35:41 poslijepodne »
168   R0212   426   74275000-7   
Izrada parcelacijskog elaborata Ulice bana J. Jelačića (od Kurilovečke do Kolareve) u Velikoj Gorici    
48.780,49   60.000,00      2011.   Izravno ugovaranje

163   R0212   426   74275000-7   
Izrada parcelacijskog elaborata Tesline ulice (od M. Gupca prema Kolarevoj ulici) u Velikoj Gorici    
28.455,28   35.000,00      2011.   Izravno ugovaranje   

162   R0212   426   74275000-7   
Izrada parcelacijskog elaborata Tesline ulice (od M. Gupca prema Kolodvorskoj ulici) u Velikoj Gorici    
28.455,28   35.000,00      2011.   Izravno ugovaranje   

161   R0212   426   74232250-1   
Uređenje šetnice u Zagrebačkoj ul. (od križanja sa M.Hrvatske do Kolareve ul.) – idejno rješenje i projekt   
243.902,44   100.000,00   300.000,00   2011.-2012.   Otvoreni postupak   

159   R0212   426   74232250-1   
Izrada projektne dokumentacije nove ulice u J. Kurilovcu - idejni projekt   
243.902,44   100.000,00   300.000,00   2011.-2012.   Otvoreni postupak   

157   R0212   426   74232250-1   
Izrada projektne dokumentacije odvojka Fabijančićeve ulice - idejni projekt   
32.520,33   40.000,00      2011.   Izravno ugovaranje   

150   R0212   426   74232250-1   
Izrada projektne dokumentacije Ulice bana J. Jelačića (od Kolareve do Jelačićevog odvojka) u Velikoj Gorici cca 550 m - idejni projekt   
69.918,70   86.000,00      2011.   Izravno ugovaranje
   
151   R0212   426   74232250-1   
Izrada projektne dokumentacije Ulice I.G. Kovačića (od Fabijančićeve do istočne ceste) cca 500 m - idejni projekt   
69.918,70   86.000,00      2011.   Izravno ugovaranje
   
152   R0212   426   74232250-1   
Izrada projektne dokumentacije Tesline ulice (od Kolareve do Kurilovečke) u Velikoj Gorici cca 300 m - idejni projekt   
48.780,49   60.000,00      2011.   Izravno ugovaranje   

144   R0212   426   74232250-1   
Izrada projektne dokumentacije nove ulice prema UPU "Južno od Velikog polja" - glavni projekt   
69.918,70   30.000,00   86.000,00   2011.-2012.   Izravno ugovaranje   

135   R0198   421   74262100-4   
Groblje Dubranec, ograde, pješačke površine - nadzor   
8.130,08   10.000,00      2011.   Izravno ugovaranje   

132   R0198   421   74262100-4   
Izgradnja Ulice N. Tesle od Kolareve ulice prema Kolodvorskoj ulici - nadzor   
52.032,52   32.000,00   64.000,00   2011.-2012.   Izravno ugovaranje

51   R0198 R0199   421   45215400-1   
Groblje Dubranec - izgradnja ograde i pješačke površine   
317.073,17   390.000,00      2011.   Otvoreni postupak    
   
47   R0198   421   45233120-6   
Izgradnja Ulice N. Tesle od Kolareve ulice prema Kolodvorskoj ulici   
2.549.593,50   1.675.000,00   3.136.000,00   2011.-2012.   Otvoreni postupak    

Plan nabave 2011.
http://www.gorica.hr/dokumenti/odluke-gradonacelnika/zakljucci,2011,01.zip
wwwg tablice

Offline kuntakinte

 • Jezerača
 • ******
 • Postova: 7436
 • Karma: +0/-0
 • ...besposleni internetski masturbator...
Odg: Problemi okolnih naselja
« Odgovori #28 : Ožujak 02, 2011, 01:22:56 prijepodne »
Iako
takav proračun ima sva obilježja „recesijskog
proračuna“, valja naglasiti da je dio
proračunskih sredstava ipak usmjeren na
investicije izgradnje komunalnih objekata
poput nogostupa u Vukojevcu, distributivnih
vodoopskrbnih cjevovoda u Brežanama
Lekeničkim, Poljani Lekeničkoj, te dijela
produžetka cjevovoda Petrinja – Lekenik, od
završetka naselja
...
Sredstva koja će se u 2011. godini ostvariti
zakupom i prodajom poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH, u planiranom
iznosu od 60.000,00 kuna, utrošiti će se na
katastarsko-geodetske izmjere i sufinanciranje
i poticanje poljoprivredne proizvodnje.
Šumski doprinos je u 2010. godini ostvaren u
iznosu od 350.000,00 kuna, te se planira da će
se isti iznos ostvariti i u 2011. godini kada će
isti, sukladno zakonskoj obvezi, biti utrošen
na financiranje komunalne infrastrukture,
konkretno u ovom slučaju na financiranje vodoopskrbnog
sustava.
...
- Dokumentacija za vodovod u Poljani Lekeničkoj
je također pri kraju, ali za sada nije poznato kada
će se dovršiti izgradnja autoceste na tom dijelu, jer
dio vodovoda rješava projekt autoceste,
- Za početak izgradnje nogostupa u Donjem Vukojevcu
bilo je imovinskih problema koji su
sada razriješeni. Očekuje se dovršenje projekata, a
tijekom proljeća 2011. godine mogla bi započeti
izgradnja,
- Nogostup u Žažini nešto kasni iza Vukojevca,
ali pripreme uglavnom idu po planu. Izgradnja
bi mogla uslijediti tek po dovršetku nogostupa u
Vukojevcu.
...
- Vodosprema u Ogulincu ovisi o sredstvima
Ministarstva regionalnog razvoja. Ugovori su
potpisani.
...
http://www.tzo-lekenik.hr/uploads/lekenstudeniprosinac2010.pdf

-

Na temelju članka 20. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnika Grada Velike Gorice br. 14/09.),  Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana  31. siječnja  2011. godine, donosi


ZAKLJUČAK
o uklanjanju objekta starog drvenog društvenog doma
u Mjesnom odboru OgulinecI.

Grad Velika Gorica suglasan je da Ogranak „Seljačke sloge“ Buševec o vlastitom trošku ukloni objekt starog drvenog društvenog doma u Mjesnom odboru Ogulinec,  te ga preveze na lokaciju u Buševec.

ZAKLJUČAK o uklanjanju drvenog doma u mo Ogulinec
http://www.gorica.hr/dokumenti/odluke-gradonacelnika/zakljucci,2011,01.zip

-

Zgubili dom al most dobe vodu,ak ju nimaju...
A i tratoar bi jem "legel kak budale šamar".
wwwg tablice

Offline Ego

 • Skoro pa pravi član
 • ***
 • Postova: 128
 • Karma: +0/-0
Odg: Problemi okolnih naselja
« Odgovori #29 : Ožujak 02, 2011, 02:12:21 prijepodne »
Plan izgradnje nogostupa na Petrovinskoj cesti ostaje u fazi planiranja, vidim :)


Ove godine sam potrošio 8000 kuna na plin, koji je u zadnjih nekoliko godina poskupio točno 100%
Dao bi Barišiću guze da nas spoji na gradsku plinsku mrežu :(