Domaće teme > Zagrebačka županija

J.u.A. Frischeis - prijevarom do industrijske hale

(1/2) > >>

DI FENIKS:
DO KADA ĆEMO OVAKO?

I AUSTRIJSKE TVRTKE POŠLE STOPAMA PRIJEVARE
U SVOM  POSLOVANJU U NA HRVATSKOM TLU

PREDMET;  Tužba i kaznena prijava  protiv Danijel Sim,  J.u.A FRISCHEIS d.o.o.,
                     Ljudevita Posavskog 49, 40410 Velika Gorica  i Vladimira Truščeka,
                     predsjednika Uprave Monolit d.o.o. zbog smišljene prijevare i
                     otimačine industrijske hale u Križu

Tvrtka DI FENIKS d.o.o. sklopila je  još  30.12.2010. godine Ugovor o prodaji nekretnine – industrijske hale sa tvrtkom J.u.A. FRISCHEIS d.o.o.  zastupanom po Danijelu Simu, direktoru tog poduzeća,  sa sjedištem u ulici Ljudevita Posavskog 49, Velika Gorica.  Kupoprodajna cijena iz Ugovora iznosi 330.000,00 eur. 
Ugovor o kupoprodaji je zakonski zastupnik DI FENIKS temeljio na dobroj vjeri i činjenici  da ova tvrtka – kupac posjeduje niz podružnica u svijetu i u Hrvatskoj, s vrlo visokom stopom prometa, te vjerujući u poštenje i korektnost austrijskog poduzeća J.u.A. Frischeis i njegovog zakonskog zastupnika Danijela Sima, no da to nije ni blizu tako i da su i austrijske tvrtke pošle stopama pojedinaca u Hrvatskoj koji su se navikli bogatiti prijevarama i  otimačinom  – dokazuje slijedeće; 

DI FENIKS d.o.o. i J.u.A. Frischeis d.o.o. zastupan po direktoru Danijelu Simu zaključili su dana 30.12.2010.  Ugovor o kupoprodaji nekretnina. 
Kao naknada za kupoprodajnu cijenu (kupovnina)  trebala je biti kompenzacija između tvrtki DI FENIKS D.O.O., J.u.A. Frischeis,  Monolit d.o.o. i Čuljak gradnja d.o.o.   Dio kompenzacije za kupovninu  trebao je  biti proveden u parketu iz proizvodnog programa tvrtke MONOLIT d.o.o. i to u iznosu od 164.837,49 kn, koji je  preuzeo Ivan Čuljak  od Stolarije Čiček iz Zlatar Bistrice,  i to samo u jednom dijelu naknade  prema  DI FENIKS d.o.o., što je također prijevara, a  dio kupoprodajne cijene za industrijsku halu u Križu,  trebao je biti objekt – kuća sa poslovnim prostorom,  upisan u k.o. Sesvetski Kraljevec, z.k. uložak 7195  u naravi kuća broj 116, na adresi Sesvetska cesta.  U članku 5. Ugovora navedeno je da se kupoprodajna cijena za halu – predmet kupoprodaje sastoji iz prodajne cijene u iznosu od 95.010,01 kn (isplaćeno na žiro račun), te parketa u vrijednosti 164.837,49 kn, a preostali iznos od 1.439.162,51 kn kompenzacijom za kuću u Sesvetama za koju je Ugovor o kupoprodaji sklopljen sa tvrkom Monolit d.o.o. Vladimir Trušček kao odgovorna osoba u Monolit d.o.o. i Danijel Sim, odgovorna osoba u J.u.A. Frischeis zatajili su da na objektu – kući u Sesvetama postoji mogućnost ovrhe, već su istaknuli da dug prema Zagrebačkoj banci uredno podmiruju i o tome predočili stanje duga prema Zagrebačkoj banci, a kao dodatnu sigurnost J.u.A. Frischeis i Danijel Sim bili su dužni po Ugovoru o kupoprodaji  izdati brisovno očitovanje odnosno  prenijeti založno pravo  koje na ovom objektu – predmetu prodaje i istovremeno kupoprodajnoj cijeni zasnovano ima tvrtka J.u.A. Frischeis u iznosu od 133.000,00 eur na treću osobu tj. na  tvrtku DAN-GO d.o.o.
   
Iznos od 95.010,01  kn je isplaćen na žiro račun a  parket u vrijednosti  od 164.837,49 kn, uz suglasnost Monolit d.o.o. i J.u.A. Frischeis preuzeo je prema otpremnicama za koje smo stupili u posjed  Čuljak Ivan za Čuljak gradnja d.o.o.,  pa je iz svega očito da J.u.A. Frischeis smatra da je kupio halu za 95.010,01 kn. Iznos od 1.439.162,51 kn  prema Zakonu o računovodstvu  nikada nije kompenziran što je razvidno iz ostale dokumentacije koju DI FENIKS d.o.o. posjeduje, a o čemu je obaviješteno i računovodstvo J.u.A. Frischeis pisano, preporučeno s povratnicom, kao i mailom, u kojoj obavijesti obavještava da izdani račun za halu, i kompenzacije na koje se pozivaju storniraju jer kupovna cijena nije namirena. 
Iako J.u.A. Frischeis tvrdi da je ovim radnjama  platio halu i da posjeduje ovjerene kompenzacije Zakon o obveznim odnosima i Zakon o računovodstvu jasno propisuju da je kompenzacija valjana kad je dug podmiren, a iz cijelog slučaja sasvim je jasno da se radi o gruboj prijevari i da kompenzacija nije mogla biti provedena jednostrano. Naime, kuća – predmet prodaje vlasništvo Monolit d.o.o. zastupanog po Vladimiru Truščeku,  nije nikad predana kupcu,  kupac DI FENIKS se zbog ovršnog postupka ne može uknjižiti kao vlasnik u zemljišnim knjigama što je pokušao čak tri puta i svaki put je odbijen,  prodavatelj Monolit d.o.o. i njegov zakonski zastupnik  je zatajio  pokretanje ovršnog postupka koji je pokrenut neposredno nakon prodaje nekretnine,   a kuća je u posjedu Monolit d.o.o. i trećih lica – Čuljak Ivana i njegove tvrtke Čuljak gradnja d.o.o. i ne pada im na pamet predati je u posjed.

Upravo suprotno, Monolit d.o.o. i Vladimir Trušček kao ni Danijel Sim se uopće ne javljaju na pozive, obavijesti, opomene  i druge dopise koji su im dostavljeni u kojima su obaviješteni da je protiv njih podnešena tužba i kaznena prijava, a Čuljak Ivan  samo je  05.05.2012. godine godinu i pol dana nakon sklapanja Ugovora o kupoprodaji i nakon počinjenja ove smišljene prijevare,    prenio poruku Danijela Sima koji navodno tvrdi pred drugim osobama,  da je iz nekih samo njemu znanih izvora saznao da hala nije vlasništvo DI FENIKS d.o.o. (što je notorna izmišljotina i laž) pa kako ju je vlasnica tvrtke nabavila tako će i dobiti kupovninu od njegove tvrtke!!!  I to godinu i pol dana nakon sklopljenog Ugovora, nakon što je tvrtka J.u. A. Frischeis uredno uknjižena kao vlasnik temeljem čiste i valjane dokumentacije,  dok tvrtka DI FENIKS više  nema ni hale, koju je iznajmljivala i dobivala prihode u iznosu od 3.500,00 eur mjesečno, ni kuću koju je „navodno kupila“ a koju Vladimir Trušček i njegova tvrtka Monolit d.o.o. još uvijek posjeduju i koriste je, pa je korist koju su ove dvije tvrtke stekle prijevarom  višestruka.  Osim toga, za kuću koja je navodno kupljena  a koju DI FENIKS nikad nije preuzeo niti ju Vladimir Trušček želi predati u posjed,  Porezna uprava razrezala je porez u iznosu od 78.000 kn, i za isti pokrenula ovršni postupak nad drugim nekretninama u vlasništvu DI FENIKS d.o.o. –  iako DI FENIKS nije naplatio ni lipe svojeg potraživanja, niti je u posjedu objekta. No Monolit d.o.o. – na poziv da se raskine ugovor ne pristaje, niti se odaziva, pa je namjera očigledna.  Osim toga Zagrebačka banka je nad ovom nekretninom pokrenula ovrhu koju  je prodavatelj zatajio prilikom prodaje,  pa se ta nekretnina ne može smatrati kupovninom kad pripada trećima – tj. banci i namjera ove dvije tvrtke je sasvim jasna. 

U svojim obrazloženjim pred odvjetnikom i sucima, J.u.A. Frischeis poziva se na odredbu u ugovoru kojim se DI FENIKS d.o.o. obvezuje u roku 6 mjeseci ishodovati građevinsku dozvolu za halu koja je bila uredno upisana u zemljišne knjige. Međutim, u Ugovoru jasno stoji da je kupovna cijena hale 330.000,00 eur-a od kojih se 230.000 eur isplaćuje odmah, a 100.000,00 eur  nakon ishodovanja građevinske dozvole.  Međutim,  DI FENIKS d.o.o.  je izradio potrebnu dokumentaciju za realizaciju građevinske dozvole o čemu je pravovremeno obavijestio Danijela Sima mailom, kao i potrebne suglasnosti,  međutim, isti uopće ne odgovara niti na mailove, niti na telefonske pozive, a na jednak način se ponašaju i Ivan Čuljak, i Vlado Trušček iz čega jasno i nedvojbeno proizlazi da je od samog početka sklapanja posla namjera bila unaprijed smišljena prijevara.

Člankom 7. Ugovora o kupoprodaji, kupac se obvezao  odmah izdati za kompenzirani iznos Izjavu o ustupu hipoteke (založnog prava) na objektu upisanom u z.k. ul. 7195 k.o. Sesvetski Kraljevec, što svjesno i namjerno nije do danas učinio, te je za sebe zadržao i ovo pravo, i pribavio u slučaju ovrhe korist u iznosu od 133.000 eur,    a s obzirom da se niti  ne odaziva niti na jedan poziv, očigledno je da niti nema namjeru isto učiniti, a kako je u međuvremenu zbog pravne nezaštićenosti i objekt koji je bio predmet kompenzacije sada predmetom  ovrhe Zagrebačke banke, više nije niti moguće knjižiti promjene u zemljišnim knjigama, kako vlasničke tako ni neke druge, a sam prodavatelj DI FENIKS d.o.o. i DAN-GO d.o.o. potpuno su nezaštićeni kao stranke i prekomjerno oštećeni ovim pravnim radnjama odnosno propustima kupca J.u.A. Frischeis iako je o tome propisno više puta upozoren elektronskom  i pisanom  poštom.

Svi sudionici pravnih radnji upoznati su sa ovim činjenicama, međutim, tvrde  da su „prodajom“ kuće ispunili kupovnu cijenu, iako je kuća u ovršnom postupku, još uvijek u posjedu Monolit d.o.o. koji se uopće ne javlja na telefon, niti na opomene .

Iz svega je sasvim jasno da kompenzacije između Monolit d.o.o., Čuljak gradnja d.o.o. i J.u.A. Frischeis nisu uopće provedene, jer se iste mogu provesti tek po međusobnom zatvaranju obveza,   te su kao takve, ništavne,  odnosno iste smo pisanim putem sukladno Zakonu o računovodstvu  stornirali i o tome poslali obavijest J.u.A. Frishceis. 

Niti jedna od točki u Ugovoru o kupoprodaji, niti ostalim ovjerenim i sklopljenim Ugovorima nisu do danas  ispunjene te su kao takve sve i do jedna ništave, međutim J.u.A. Frischeis raspolaže nekretninom kao svojom, i ne želi uopće više komunicirati, niti se odazvati na bilo kakav poziv radi dogovora o namirenju tražbine temeljem Ugovora o kupoprodaji pa smatramo da su nekretninu doslovno oteli prijevarom.
Na poziv za plaćanje i obavijest da ćemo sve javno obznaniti, oglasio se samo odvjetnik Ninoslav Herceg koji je zaprijetio kaznenom prijavom vlasnici DI FENIKS d.o.o. ukoliko informaciju o ovom slučaju bude plasirala u javnost.   O svemu je obaviješteno i Austrijsko veleposlanstvo i centrala J.u.A. Frischeis u Austriji kao i drugi direktor, kojima je Danijel Sim prenio informaciju kako je on nekretninu – industrijsku halu u Križu platio kućom – koju DI FENIKS još uvijek nema u posjedu, a Zagrebačka banka ju prodaje u ovršnom postupku za dugove Monolit d.o.o. i Čuljak Marije. 

Iz svega opisanog sasvim je jasno da je trgovačko poduzeće  DI FENIKS d.o.o. prevareno od strane   J.u.A. FRISCHEIS d.o.o.  te da se  radi o gruboj i smišljenoj, unaprijed isplaniranoj prijevari udružene grupe, Danijela Sima, Vladimira Truščeka i Ivana Čuljka, te pravnih osoba čiji su oni zakonski zastupnici, i da do danas, godinu dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora nisu ispoštovane ugovorne odredbe, a da se J.u.A. Frischeis d.o.o. odgovorna osoba Danijel Sim, smišljeno i planski uknjižio na nekretninu – industrijsku halu i zemljište u Križu temeljem tabularne isprave koju mu je istina DI FENIKS dao, ali vjerujući da je sa kućom koja je trebali biti kupovnina sve u redu. Međutim, očigledno je da su ove dvije tvrtke to učinile planski i  bez namjere da isplate kupoprodajnu cijenu. 

Šteta koju je pretrpjelo i još uvijek trpi  trgovačko društvo  DI FENIKS d.o.o. je veoma visoka,  a šteta koja je nanešena našem poslovnom ugledu, živcima i zdravlju odgovorne osobe, kao i zbog propalih poslova i ugovora koji su raskinuti uslijed platežne nemogućnosti iz razloga jer je izostala naplata potraživanja po osnovi sklopljenog Ugovora o prodaji nekretnine i dr. za sada je teško procjenjiva, i za istu se vodi postupak pred Trgovačkim sudom u Zagrebu.

Nakon spoznaje da je prevareno ovo trgovačko društvo je po svom zakonskom zastupniku krenulo u istraživanje prodavatelja kuće u Sesvetskom Kraljevcu d.o.o. – tvrtke Monolit d.o.o. i zakonskog zastupnika Vladimira Truščeka i saznalo da je Vladimir Trušček bio i direktor poduzeća Arena d.o.o. nad kojim je  zbog dugova većih od 200.000,00 kn  otvoren stečajni postupak.  Međutim, nekretninu u vlasništvu Arene d.o.o. je na petoj dražbi kupila Hrvatska poštanska banka, uz Hrvatsku banku za obnovu i razvitak i Hrvatski fond za razvoj i zapošljavanje i jedan od najvećih vjerovnika,  za iznos od svega 15.000.000,00 kn. Monolit d.o.o. i Mopar d.o.o. su novoosnovane tvrtke kojima je Darko Šket – stečajni upravitelj odobrio rad u prostoru Arene d.o.o. u stečaju, te je Monolit d.o.o. nakon određenog vremena stekla uvjete da dobije novi kredit od Fonda za razvoj i zapošljavanje te je kupila vlastitu nekretninu zajedno sa strojevima.  Vladimir Trušček i njegova obitelj članovi su Uprave, vlasnici ili suvlasnici u brojnim tvrtkama; AMMI d.o.o. Križevci, TIRENA d.o.o. Križevci, Arena d.o.o. Križevci, Monolit d.o.o. Križevci, Monolitinvest Samobor d.o.o. Križevci, Arenašped d.o.o. Koprivnica, Arena benz d.o.o. Križevci, Unikem d.o.o. Zagreb,  Ferretti keramika d.o.o. Križevci, Mopar d.o.o. Križevci,  Raven d.o.o. Križevci .

 :o

Bilaj:
Joj strašno.
Držim ti fige!

DI FENIKS:

--- Citat: Bilaj - Svibanj 07, 2012, 12:11:38 poslijepodne ---Joj strašno.
Držim ti fige!

--- Kraj citata ---

Hvala, fige mi i trebaju, i molitva, i dragi Bog koji bi rasvijetlio pamet takvima koji misle da su prvi do Boga i varaju ovaj jadni hrvatski narod. Zbog neplaćanja nekretnine i prijevare koju su napravili cijela egzistencija obitelji i poduzeća  je došla u pitanje, a mogli smo cijela obitelj i ja mirno živjeti do starosti i polako nešto raditi. A da ne kažem koliko je radnika ostalo bez posla zbog ove prijevare jer nisu isplaćena sredstva po ugovoru.

koko-vg:
... i je li konačno dobivena ta građevinska dozvola ili nije ? (Mislim, u roku od 6 mjeseci ?)

Ovo je samo tvoja strana priče, po kojoj si opljačkana, jadna, neshvačena,  itd. Može biti da je stvarno tako i bilo. Baš me zanima odgovor tog Danijela Sima iz   J.u.A FRISCHEIS d.o.o. ali ne tako da ga ti prepričavaš, jer sa svakim tvojim postom on postaje još veći lopov

p.s.  Radi li se o istoj osobi (N.L.) organizatoru onog moto susreta na Velesajmu prije desetak dana ?

Mlačanin:
Možeš sada slati postove u ovu temu,

Navigacija

[0] Lista Poruka

[#] Slijedeća stranica

Idi na punu verziju