Svakidašnje teme > Povijest

Operacije HV

(1/7) > >>

kuntakinte:
Polemos 2 (1999.) 1-2: 11-41, ISSN 1331-5595

102. BRIGADA HRVATSKE VOJSKE U OPERACIJI VIHOR 1991. GODINE
Vlado Hodalj

UDK: 355.422.1(497.5 KUPA)”1991”
355.45(497.5)”1991”
355.311.6(497.5)”1991”
Struèni rad
Primljeno: 15.IX.1999.
Prihvaæeno: 24.IX.1999.
Sa<etak

U radu se pokušava rekonstruirati planiranje, organizaciju i izvoðenje operacije VIHOR,
jedne od prvih ofenzivnih operacija Hrvatske vojske izvedenih u Domovinskom ratu
(prosinac 1991. godine). Operacija je završila neuspjehom, pri èemu je stradalo nekoliko
desetina pripadnika 102. brigade. Temeljem dostupnih iznesenih podataka te temeljem
rašèlambe temeljnih elemenata planiranja, organiziranja i izvoðenja operacije, glavni
uzroci propasti operacije VIHOR i tragedije 102. brigade le<e u vrlo teškim objektivnim
i subjektivnim uvjetima koji su u vrijeme pripreme i provedbe ove akcije vladali na
gotovo svim ratištima u Hrvatskoj, nepripremljenosti zapovjedništva i postrojbi za
pripremu i provedbu slo<ene operacije forsiranja rijeke iz pokreta, nedostatku temeljnih
i posebnih vojnostruènih znanja za pripremu ovakve operacije i drugim, pogrešnoj
procjeni nekih kljuènih elemenata ove operacije, posebno borbene spremnosti 102.
brigade da izvede ovakvu operaciju, neodgovornosti viših razina zapovijedanja i
nedisciplini.

Kljuène rijeèi: operacije, Domovinski rat, forsiranje rijeke, 102. brigada HV, Kupa.

Vlado Hodalj umirovljeni je brigadir HV. Godine 1991. zapovjednik je 120. brigade ZNG/HV,
a od 1991. do 1992. zapovjednik je Obrane grada Siska kao posebne operativno-taktièke
grupacije u sastavu OG za Sisak i Baniju. Na Hrvatskom vojnom uèilištu od 1993. do 1996.
godine naèelnik Katedre strategije i operatike. Suradnik na projektu i suautor studije
Hrvatska vojska 2000: Nacionalna sigurnost, oru<ane snage i demokracija (Zagreb: Strata
istra<ivanja/SDP, 1999.). - Autor posveæuje èlanak uspomeni na hrabre borce 102. brigade i
oklopno mehanizirane jedinice Operativne zone Zagreb koji su poginuli u operaciji VIHOR,
12. i 13. prosinca 1991. godine, te svim ostalim pripadnicima postrojbi i zapovjedništava
koji su sudjelovali u toj operaciji.
...
http://hrcak.srce.hr/file/4840

koko-vg:
Nema ovo veze sa Kuntom ali ima sa masu detalja koji se ne slažu:

1. Naziv same operacije (VIHOR ili MIRJANA) ?
2. Tko je rukovodio cijelom operacijom ? (OGSB ili OG Zagreb) ?

Usput, je li to isti onaj Vlado Hodalj koji je postao 30 % ratni vojni invalid spotaknuvši se u vojnom učilištu u Črnomercu, poslije rata, 1995 godine ?

Čudno, ali nigdje se ne spominje da je nešto ranije uhapšen dotadašnji zapovjednik brigade Stjepan Turčić te da je iz Zagreba stiglo naređenje da brigadu preuzima Damir Goršeta ?

Bilaj:
Ovaj dokument dobro govori kolika je bila snage hrvatske vojske na kraju 91.
Fala bogu do 94 vojska se ustrojila kako treba i nakon toga krenula s velikim oslobodilačkim akcijama.

amarkulin:
http://www.vecernji.hr/vijesti/od-5-travnja-kioscima-potrazite-vp-magazin-vojnu-povijest-clanak-270729

Dvije su glavne, noseće teme prvog broja: Travanjski rat 1941., kada je Kraljevina Jugoslavija kapitulirala u 12 dana, te Borovo Selo u svibnju 1991., kada počinje bitka za Vukovar.

I jedan i drugi događaj obljetnički su, od prvog je prošlo točno 70, a od drugoga 20 godina. A i jedan i drugi bili su presudni za bivšu Jugoslaviju. Travanjski rat raskomadao je Kraljevinu, a početak bitke za Vukovar bio je i kraj Titove Jugoslavije.

Vegi:
Mene pak ne zanima kraljevina SHS i tak dalka povijest, viš, mene zanima , onak osobno, tko je osobno ,odgovoran propustom, da ja naprime,r denes nemam od dr. Franje T. potpisanu Spomenicu Domovinskog rata, koju kak sam skužil ima saki drugi kuhar v ovoj državi , a jen prvobojnik z početka 91, regrutiran v policiju ( jer ni bilo još ZNRa) nema.

Saki odgovor da mi to rastumači bil bi  v redu i ne da patim i da mi kaj utječe na življenje, al mi je žal kad vidim da mi se jebivetri z 3 dana staža v seoskom domu kurče  z spomenicam , a ja jebem mater saki put onom koji me ni del na spisek kad su se delile, a pišal sam krv od Turopolja do Dubrovnika, od početaka 91 u odori policajca do gardijske 153. 93.g...

Navigacija

[0] Lista Poruka

[#] Slijedeća stranica

Idi na punu verziju