Domaće teme > Gradska poduzeća i ustanove

Web stranice gracke poduzeč i ustanove (itd.,sl.,i šire)

(1/21) > >>

shaka zulu:
25.06.2007.

Likovna izložba

Cooltur - Marta Crnobrnja

Od 29. lipnja - 03. rujna 2007.

 


--------------------------------------------------------------------------------

25.05.2007.

Muzej Turopolja 01.do 03. lipnja 2007. godine organizira Festival Urbane Kulture.

http://www.f-u-k.org

http://www.muzej-turopolja.hr/dogadjanja.html

Vrnula se stara stranica MUTa a gorni tekst govori o sadržaju,vole i brige za nju.

-

Čista suprotnost stranice MUTa je stranica POU.
Kaj ista osoba/firma ne održava se stranice gracke službe/ustanove?
Za ovak nekaj sigurno netreba kup penez...

program prosinac

-

http://www.vgfasnik.com/
Još ni pala najava za TF...Ni to Turopolski festival nek fašnik.

http://www.tzvg.hr/
Niš posebno-bola mi je stranica Županijske TZ.

-

http://www.vvg.hr/
Stranica Veleučilišta valda još navek "vergla" a nikak se otpreti...

-

Modernija web stranica našeg vrtića 
30. travanj 2009, četvrtak 
Sa zadovoljstvom obavještavamo sve cijenjene posjetitelj da je DV "Velika Gorica" pokrenuo novu, redizajniranu i moderniju web stranicu, na zadovoljstvo svih naših djelatnika, djece i njihovih roditelja.

Stranica je još u početnoj fazi nastajanja, te još nije popunjena svim sadržajima koji planiramo ponuditi posjetiteljima.

Prije svega stranica će služiti još boljoj interakciji roditelja, odgojitelja i stručnih suradnika kroz kvalitetne informacije o svim događanjima i procesima unutar našeg vrtića koji su svima nama važni kako bi zajednički rad bio još bolji i kvalitetniji.

Planiramo ponuditi različite rubrike kao što su pedagoški kutak, medicinski kutak, savjetnik naših stručnih suradnika iz područja psihologije, logopedije i defektologije, dramski i likovni kutići, kao i mnogi drugi sadržaji koji će vas sigurno interesirati.

Otvoreni smo i za vaše sugestije koje nam možete poslati na info@vrtic-vg.hr Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Do skorog čitanja!
 
-

Izlet u Etno kuću pod Okićem 
15. svibanj 2009, petak 
8. svibnja predškolske skupine iz Pucekovićeve i Zagrebačke ulice išle su na izlet u Etno kuću pod starim gradom Okićem, na granici parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje, 40 kilometara udaljenoj od našeg grada.

Osvanuo je lijep i sunčan dan. Djeca su uzbuđeno, s ruksacima na leđima dolazila u vrtić. Neki su već od ranog jutra ispitivali kada ćemo krenuti, a neki nisu željeli skinuti ruksak s leđa. Jedni drugima su pokazivali što su ponijeli sa sobom i uspoređivali tko ima više grickalica i sokova.

U 9 sati ukrcali smo se u autobus i krenuli. Dok smo prolazili kroz Goricu, djeca su uzbuđeno vikala: "Teta, ja ovdje živim!", "Teta, ovdje radi moja mama!", "Teta, ja sam ovdje bila!"...
Vozili smo se oko sat vremena. Djeca su razgovarala, promatrala, a kad im je odgojiteljica predložila da nešto pjevaju, rado su prihvatila. No, to nisu bile pjesme iz vrtića, nego navijačke pjesme.

Kada smo došli na odredište, dočekao nas je ljubazni domaćin, koji nas je odmah upoznao s programom boravka i mjestom na kojem se nalazimo. Odmah smo utvrdili pravila ponašanja: treba se puno igrati, treba vidjeti cijelo dvorište, treba se istrčati, i treba paziti da "tete budu dobre".

http://www.vrtic-vg.hr/

Odlična stranica za vrtić-nadmašila je i nektere "vekše"!!!

-

http://www.dv-ciciban-vg.hr/
Alkar Ciciban-u ništa.

shaka zulu:
Kakvu vodu pijemo

Bez vode nema života.
Voda ne poznaje granica niti vlasnika.
Briga o vodi mora biti misao svakog pojedinca jer je to jedini način i garancija očuvanja njenih količina i kvalitete.
Saznanje o raspoloživim količinama i kakvoći slatkih voda bitan je preduvjet održivog razvoja svake države pojedinačno ili skupno, odnosno ta saznanja su u interesu globalnog razvitka i budućnosti cjelokupnog čovječanstva.
Voda je opće, nasljedno dobro čiju vrijednost moraju svi poznavati. Zadatak je svakog da s njom gospodari i da je brižljivo koristi. (citati iz Europske povelje o vodi)ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE JAVNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA CRPILIŠTA VELIKA GORICA

Sustavnu kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće na području grada Velike Gorice i pripadajućih općina Kravarsko, Orle i Pokupsko provodi laboratorij Zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar po ugovoru. Laboratorij Zavoda ovlašten je prema zahtjevima norme HRN EN ISO / IEC 17025:2004, Rješenju Državne uprave za vode i Rješenju Ministarstva zdravstva. Mjesto uzimanja uzoraka, tip analiza i frekvencija uzimanja uzoraka definirani su Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (N.N. br. 47/08.).

Budući se određena količina vode distribuira direktno za grad Zagreb, ovlašteni laboratorij vodoopskrbe i odvodnje grada Zagreba također vrši uzorkovanje vode za piće na bunarima i analizira po akreditiranim metodama.

Svakodnevnu kontrolu na bunarima provodi i naš interni laboratorij na A analizu na osnovu kojih možemo dobiti odgovarajuću sliku o kvaliteti vode.

Pored zdravstvene kontrole vode za piće provodi se i zdravstveni nadzor od strane sanitarne inspekcije sa ispostavom u Velikoj Gorici.

Voda je vrlo dobre kvalitete, izuzetno je ukusna i nije potrebna nikakva dodatna obrada osim obavezne dezinfekcije (klor ) koja se provodi na bunarima prije ulaska u distributivnu mrežu.
Pripada tvrdim vodama (ukupna tvrdoća 18-21º dH ).

Na temelju dobivenih rezultata analiza ovlaštenog Zavoda voda za piće sa javnog vodoopskrbnog sustava crpilišta Velika Gorica je zdravstveno ispravna za piće, tj. odgovara odredbama "Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće" (N.N. br.47/08.).OCJENA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE

Na temelju analiziranih uzoraka, stanovnici koji su priključeni na sustav javne vodoopskrbe crpilišta Velika Gorica piju zdravstveno ispravnu vodu, a kakvu će piti u budućnosti ovisiti će o: ekološkoj svijesti svakog pojedinca, primjeni suvremene tehnologije u pročišćavanju otpadnih voda, kontroliranoj primjeni agrotehničkih sredstava, kontroliranom odlaganju svih kategorija otpada, o izgradnji industrijskih objekata (potencijalni zagađivači), sustavnoj kontroli vode za piće, te obaveznom nadzoru zdravstvene ispravnosti vode za piće.HACCP SUSTAV U VG VODOOPSKRBI

U VG Vodoopskrbi odlučili smo se za uvođenje preventivnog sustava samokontrole koji se temelji na načelima HACCP-a (Hazard Analysis and Critical Control Points, Analiza opasnosti i kritične kontrolne točke), kako bi postigli zadovoljstvo naših potrošača, a ujedno i ispoštovali zakonske propise.

Sustav prepoznaje važnost provođenja preventivnih mjera koje osiguravaju zdravstvenu ispravnost vode za piće.

U procesu uvođenja HACCP sustava usvojena je:

Politika sigurnosti vode za piće

Poslovni uspjeh društva VG Vodoopskrba d.o.o. počiva na zalaganju svih zaposlenih u cilju postizanja zadovoljstva potrošača.

Postizanje zadovoljstva naših potrošača, nastojimo ostvariti kroz primjenu HACCP sustava uspostavljenog prema smjernicama Codex Alimentariusa.

HACCP sustav je tako uspostavljen i održavan da radnici na svim razinama, na čelu s Upravom, imaju obvezu:

- poštivati zakone i druge obvezujuće propise,
- osigurati isporuku zdravstveno ispravne vode za piće,
- sprječavati onečišćenja okoliša,
- očuvati zdravlje i sigurnost ljudi,
- odgovorno gospodariti s prirodnim resursima,
- postupati u skladu s utvrđenim postupcima i dodijeljenim odgovornostima,
- neprestano poboljšavati djelotvornost svojih postupaka i poslovnih procesa.


Cjelokupni rad naših radnika temelji se na međunarodnoj suradnji u svrhu ostvarivanja završnog cilja. Naš HACCP sustav je osmišljen tako da nas vodi ka neprekidnom poboljšanju pri čemu se sustav, uključujući i ovu politiku provjerava minimalno jednom godišnje.

Navedeni projekt provodila je konzultantska kuća Qualitas u suradnji sa HACCP-timom imenovanim od strane Uprave VG Vodoopskrbe, a certifikaciju je odradila certifikacijska kuća SGS Adriatica. Dana 19.11.2008. i 21.11.2008. na lokacijama VG Vodoopskrbe održan je certifikacijski audit koji je rezultirao izdavanjem HACCP certifikata.

http://www.vgvodoopskrba.hr/pages/o-vodi.php

Jel se ta voda kontrolera prije klorerajna il posle?
Jel ovi "koktelčići" zadnju dobu tak smrde za piti a ak ideš kuvat još je i gore...

shaka zulu:
Dobrodošli na stranice GSG Velika Gorica
 
 
Gradsko stambeno gospodarstvo Velika Gorica d.o.o.(dalje u tekstu: GSG VG) osnovano 22.srpnja 1997. godine, odlukom Gradskog vijeća Grada Velike Gorice, nalazi se u vlasništvu Grada Velike Gorice
Sjedište – Gajeva 25, 10410 Velika Gorica

Skupštinu društva čini jedan član i to Gradonačelnik Dražen Barišić.

Predsjednik Nadzornog odbora je Darko Bekić.

Na čelu Uprave je Dražen Bačurin.

Djelatnosti koje obavlja GSG VG jesu:


 Upravljanje stambenim zgradama u skladu s Programom održavanja i financijskim planom za svaku zgradu posebno, koje podrazumijeva:

-uslugu pripreme, planiranja i praćenje radova na održavanju zgrada,
- organizaciju i kontrolu hitnih popravaka,
-organizaciju radova, usluga i isporuku trećih osoba i nadzor istih,
-osiguranje zajedničkih dijelova prostora i uređaja od rizika kod osiguravajućeg društva, te aktivnosti oko eventualnih šteta,
-suradnja glede donošenja višegodišnjih planova održavanja zgrada,
- sudjelovanje u postupku izrada i ovjera elaborata o etažiranju i pojedinačni upis vlasnika u zemljišne knjige.
 

 Naplata i utvrđivanje naknade za stambenu pričuvu, komunalnu naknadu, zaštićenu najamninu, zakupninu poslovnih prostora i spomeničku rentu, vodnu naknadu, koje podrazumijeva:

- upravni i pravni poslovi vezani uz utvrđivanje površina za naplatu,
- evidentiranje novih obveznika,
- izrada rješenja o obvezi plaćanja, te rješavanju žalbi na iste,
- vođenje analitičkog knjigovodstva za sve obveznike plaćanja,
- izrada i distribucija uplatnica,
- kontrola naplate, izrada opomena i ovrha,
- obrada žalbenih postupaka.
 
http://www.gsg-velika-gorica.hr/

Mene/Nas/ dugo več ***e kaj mi plačamo kaj smo po ižami.I ovde nevidim niš,osim da dobim po ajntaklinu ak ne platim.To kaj več plačam.
Kaj je to komunalna naknada???
Kaj je to vodna naknada???
Jel to znači da ak je suša nebute mi naplatili?
Il mi bute vrnuli peneze?
Il vas morem tužiti zato kaj sem platil a(k) kiša ni opala?

Nekaj plačam a nikakvoga rezultata ne vidim.
Da je ma iža na redu da mi se fasada naredi?

Obašnjenje naknada
 
 
  Komunalna naknada - temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95 i 26/03., pročišćeni tekst br. 82/04. i 178/04.) komunalna je naknada prihod proračuna jedinice lokalne samouprave. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja ovih komunalnih djelatnosti:

1. odvodnja atmosferskih voda,
2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
3. održavanje javnih površina,
4. održavanje nerazvrstanih cesta,
5. održavanje groblja i krematorija,
6. javna rasvjeta.
Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici:
1. stambenog prostora,
2. poslovnog prostora,
3. garažnog prostora,
4. građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
5. neizgrađenoga građevnog zemljišta.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi kojom se obvezatno utvrđuju:
- naselja u jedinicama lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada,
- područja zona u gradu, odnosno općini,
- koeficijent zona (Kz) za pojedine zone,
- koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
- rok plaćanja komunalne naknade,
- nekretnine važne za jedinicu lokalne samouprave koje se u potpunosti ili djelomično, oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,
- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,
- izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade.

Visina komunalne naknade određuje se ovisno o:
- lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nalazi nekretnina,
- vrsti nekretnine
(2) Komunalna naknada obračunava se po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine, a za građevno zemljište po jedinici stvarne površine.
 

 Naknada za uređenje voda - koja se prikuplja u korist Hrvatskih voda, jedan je od izvora sredstava za financiranje vodnog gospodarstva prema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ br. 107/95., 19/96., 88/98. i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva br. 150/05. Tako prikupljena sredstva služe za financiranje zaštita voda, održavanje i uređenje vodotoka i drugih voda, zaštita od štetnog djelovanja voda , te naposljetku voda kao prirodno dobro ima svoju ekonomsku vrijednost, te plaćamo i korištenje voda.
Plaćaju je vlasnici, fizičke i pravne osobe,odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području. Visina naknade donosi se prema podacima na temelju kojih se obračunava komunalna naknada.
 

 Spomenička renta - prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara(„Narodne novine“, br.69/99., 151/03. i 157/03. Gradsko vijeće Grada Velike Gorice donijelo je Odluku o visini spomeničke rente („Službeni glasnik Grada Velike Gorice“ br. 7/2004.) za fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru pojedinačno zaštićenom ili na području kulturnopovijesne cjeline. Ukoliko obveznici plaćanja spomeničke rente sami ne dostave podatke o korisnoj površini poslovnih prostora nadležnom Upravnom odjelu do 31. ožujka tekuće godine, nadležni Upravni odjel će po službenoj dužnosti donijeti rješenje na temelju podataka koji se koriste za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade za isti prostor. Visina spomeničke rente iznosi 3,00 kn po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora, te se naplaćuje u godišnjem iznosu prema rješenju.

http://www.gsg-velika-gorica.hr/naknade.html

shaka zulu:
program za sijecanj

A osim kaj su v toku dobro su jem na oko napravleni i logotipi i druga vizuelna rešejna.Kaj to delaju sami il imaju koga zvana?

Mlačanin:
Bilo bi zgodno sad uzeti dobrog fiškal i tužiti ih po sem mogućem regulami ,da se malo i oni dovedeju u red.
Pred mojom hižom ,ak ja ne pokosim javnu površinu se je vu draču,još bi mi morali davati plaču.
Moram pitati drašeka kam da dojdem po peneze?
Ili mi možda sam pošelje?

Kaj je da je ,se bum ih tužil....neradnike mislim.

Navigacija

[0] Lista Poruka

[#] Slijedeća stranica

Idi na punu verziju