Domaće teme > Turopolje

Povjesni spomenici plemenite općine Turopolja

(1/1)

Mlačanin:
KNJIŽEVNOST.
\J Povjesni spomenici plemenite općine Turopolja.
(Monumenta historica nobilis communitatis Turopolje).
Svezak I. God. 1225.—1466. U Zagrebu 1904.
Vrijedni naš historičar Etnilij Laszowski obogatio je našu znanstvenu
književnost lijepim djelom pod gornjim naslovom. Na poziv same plemenite
općine turopoljske i njezinim troškom izdao je zbirku isprava, koje se tiču te
općine i njezinih članova, i to za sada prvi svezak, koji obuhvaća isprave
od g. 1225. pa do godine 1466. Te isprave pokupio je on u prvom redu iz
arkiva same plemenite općine u Velikoj Gorici, iz zbiraka pojepinih snčija i
sela turopoljskih i iz zbiraka pojedinih posjednika i seljaka turopoljskih. Osim
toga pocrpao je on iz zagrebačkih arkiva sve isprave, tičući se Turopolja,
naime zemaljski arkiv, arkiv jugoslavenske akademije, kaptolski i dijecezanski
arkiv. Napokon je prepisao sve turopoljske isprave, koje se nalaze u kr. ugar­
skom državnom arkivu, a i u nekim arkivima u Budimpešti i Beču. Tim je na­
činom sabrao sve isprave turopoljske, do kojih se u opće moglo doći, pa ih
evo sad u ovom zborniku izdaje. Drugi svezak slijedit će naskoro, a obuhvatat
će doba od g. 1467.—1560., t. j . do obnove turopoljskoga bratstva 15. veljače
1560.; napokon će u trećem svesku biti priopćene isprave od g. 1560. pa do
najnovijega vremena, ali ne sve, koje se tiču općine i njezinih članova, nego
od potonjih samo nekoliko važnijih isprava za pojedine porodice.
O samom izdanju isprava u ovom prvom svesku moramo reći, da je ono
sasvim korektno izvedeno. Isprave XIII. i XIV. vijeka priopćene su onim
pravopisom, kako su pisane u izvorniku, odnosno u službenom prijepisu
(transumptu) ili kopiji, dok su isprave počevši od XV . vijeka izdane običnim
pravopisom, jedino su imena štampana onako, kako su u izvoru. Izdavač je
na mnogim mjestima nečitljive ili izgubljene česti isprava prema smislu nado­
punio (u uglastim zagradama), dok je one česti, što no se nisu dale popuniti,
označio črknjama ( ). Ispuštene dijelove isprava označio je crtama
(— — —• —), dok je ono, što je u izvorniku u zagradama, metnuo u okrugle
zaporke. Što je u zagradama razmaknutim pismenima štampano, to je opaska
ili izdavačeva ili prepisača isprave, ako je ovaj stavio svoju opasku, naročito
u izvacima. Izdavač je svaku ispravu popratio na čelu latinskim regestom t. j .
kratkim sadržajem njezinim, a na koncu opisom isprave i oznakom njezina
nalazišta. Gdjegdje su dodane opaske, koje se tiču samoga teksta isprave, na­
ročito razlika teksta, potičući iz raznih prijepisa (jer izvornik nije nadjen) i
različitih načina pisanja u tekstu. Napokon se u tim opaskama ispravljaju (u
zaporci) loše pisane riječi teksta ili se dodaje ono, što manjka.
 
Isprave, što no sü priopćene u ovom zborniku, važne su i za političke
i privatne odnošaje toli cijele zemlje koli za Turopolje napose. To su povla­
stice i darovnice kraljeva, banova, biskupa i dr., koje se tiču ili cijele pleme­
nite općine turopoljske ili pako pojedinih plemića turopoljskih, isprave o pro­
daji, zamjeni itd. posjeda, o parbama radi posjeda, o uvadjanju u posjed, o
doznakama Četvrtoga dijela posjeda ženskim Članovima obitelji, o prosvjedima
protiv okupacije posjeda, o nagodi glede umorstva (krvarini) itd. Neke su od
ovih isprava već djelomice ili čitave priopćene u poznatim zbornicima isprava
(Tkalčićevu, Kukuljevićevu, Fejérovu, Wenzelovu i dr.), ali je dobro, da su
izdane i u ovom zborniku, jer je tako na okupu sve što se tiče Turopolja.
Ostale isprave, a to je najveći dio, sasvim su nove, koje je istom izdavač
ovoga zbornika iznio na svjetlo, i time jako zadužio našu književnost, da mu
bude na tom zahvalna.


 http://apps.arcanum.hu/vjesnik/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=AV_I_07_1905&pg=0&lang=hun#pg=123&zoom=f&l=s

mali medo:
Može li mi netko tko bolje pozna povijest Turopolja i djelo Emilija Laszowskog odgovoriti na pitanje zašto svi spominju tri sveska kada ja imam četvrti svezak od g. 1560.-1895. koji je tiskan u Zagrebu 1908. godine.   Ne radi se o tiskarskoj pogreški jer u predgovoru četvrtog sveska Emilij Laszowski govori o prethodna tri sveska. Na portalu Gradske knjižnice Velika Gorica sam pročitala da je E. Laszowski napisao tri sveska. Knjiga je stara, nema korica, neuvezana je, ima 448 stranicu a morala bi imati 614 stranica.
Nije mi jasno što ja to imam.

kuntakinte:
...Znanstvena djela i radovi
Glavna izdanja arhivske građe za hrvatsku povijest:
Povjesni spomenici plem. općine Turopolja nekoć »Zagrebačko polje« zvane, (I-IV), 1904.-1908.
...
http://hr.wikipedia.org/wiki/Emilij_Laszowski

mali medo:
Hvala, znala sam da će netko znati.

Navigacija

[0] Lista Poruka

Idi na punu verziju