Baština > Kajkavski

HR.KAJ.NĚ? - Lépa naša kajkavska / pregled tisKAJna

(1/146) > >>

Ljudevit Kaj:
Zagorski list br. 300 / 17.07. 2009. / županija (papérnato izdâjne)

ZA DUŠU, ZA SPOMENEK

Žmah starinske bučnice

Piše: Nevenka Gregurić
 

Kak nam se med življenje zmiešalje kaj česa, od rieči, šegi, žmahe, teške je med tem prepoznati baš one prave domeče. One kaj je negda cinfralje življenje naše starce, dedekof i babic. Nikomu i za nič ne bi smelji dati nekomu da o tomu našem žlaburi tak kaj bi cinfral ilji dodal kaj z nove mode. Z tem ne koristi onem teri buju ostalji životariti na ove naše prekrasne zagorske grude i rajtalji spomenke na prešle cajte.

Istina i bog da su več jen cajt ljudi počelji gruntati da se one kaj je bilje prie nie trieba hititi zapeček, nek da te trieba spraviti, zapisati i mlade podvučavati kaj se nej pozabilje.

Oče se zgubiti dosta toga, pritisnuti naše domače i nametnuti nekaj luckuga i cinfrastiejšuga. Iste tak z naše lonce, kostrolji i renjgljeke več se očeju stirati stari žmahi i duhe pred nekakvimi novemi. Nie da novi niesu dobri. Ipak stari žmahi su žmahi tere morame ostaviti h zubie naše mlade, kak bi denes zutra i oni moglji tekef žmah prepoznati i pririhtati ga za svoju decu. Tak nej takvi žmahi nigdar moglji biti pozabljeni. Ima denes i onie teri nam očeju pod starinski žmah nekaj podsmeknuti. Nu saki onie teri je negda osietil kaj znači koštati sirilje za gibenicu ilji štrukelj, žmah kuhila teri diši po zafrigu na terem se požaril bielji i črljeni luk, teške se more zavarati. Oče se kaj česa denes podurnuti pod starinske i zagorske, alji tak nekaj ne bi smelje prejti dok ima onie teri znaju kaj je praf za praf prave, starinske i domače. Istine za volju, gda se govori o pririhtavanju košte, negda kak i denes, sake selje imelje je svoju šegu i svoj način spravljanja, alji na kraju je se bilje iste ilji fejsti prisljičene. Denes se nema cajta duge pririhtavati koštu kak negda, alji se ipak da, ak se poštivaju domače i starinske šege, napraviti košta onakvuga žmaha kakva je bila i prie dosta ljiet. Ove dane prihajaju cajti prave buč i unda bučnice. Istine za volju pečeme več jeden cajt bučnice, alji od buč tere prie niesu pri nas rasle. Negda je baba bila prava gazderica če je za Janjinje imiela buču za bučnicu. Moderna tehnika pridonesla je da imame buč pune prie toga. Nu oni teri znaju kaj je pravi domači žmah bučnice slažeju se z tem da te ipak nie one prave. Gda se je negda dielala bučnica pripreme su bile veljike. Od ribanja buče prvi dan ilji rane h jutre, soljenje i metanje h žakljec i pod kamen. Buča se tak pod pezu sciejala par vur ilji čez cielu noč. Triebalje je bilje pririhtati i prec suca, kaj bi h peči ilji špretu fejst gorelje, a protvan bil dober za žarneti bučnicu. Denes se fala bogu se te skrati. Suče ne morame ciepati, a buču h krpe moreme fljejsik ožmeknuti. Unda vam poviem kak su negda babe delale sirilje i tieste za bučnicu kaj bi ga moglji napraviti tak kaj bi bile onak žmahne kak negda, reklji bi za poljizati prste. Od jedne veljike buče more se napraviti četri kostrole bučnice. Prie nek se ide rihtat sirilje za bučnicu omiesi se tieste kak negda. Od priljike osem beruči glatke melje se posolji po želje i omiesi z sirutku tak kaj tieste nie preveč mehke ni trde. Če nema sirutke unda se zmieša pol mlačne vode, a pol mljieka i za napršnjak octa, kaj bi se tieste dalje bolje rezvlačiti. Od omiešenoga tiesta napraviju se četiri grudice. Malje se poljieju z retopljenem putrem i deneju se nekam na toplje opstati bar pol vure. Za te se vrieme obieljiju, ščistiju i naribaju buče. Na naribane buče dene se šaka solji i dobre se zmieša. Buče počneju otpuščati vodu i unda se deneju h krpu ilji žakelj i dobre zežmekneju. H zažmeknjene buče deneju se dvie dobre beručke friškuga krafskuga sira, tri deci mljieka ilji slatkuga vrnja i tri veljike žljice restopljene svinjske masti. Se se dobre zmieša i če trieba još malje dosolji. Tieste tere je otpočinute, najprie se malje razvalja, a unda poiljiči z restopljenem putrem. Tak poljičene se restegne ščem se več more. Gda je restegnjene tak kaj viesi prek ruba stola, filja se meče na tieste ze sakuga kraja, široke pedelj i pol, a unda sfrče najprie z jednuga kraja do polovice pak unda z druguga kaj se dobiju dupljit štruklji. Z ruku se zazlamieni veljičina štruklja, a unda se štruklji zriežeju z tenierem. Štruklji se mečeju h kostrolu, dobre namazanu z mašču ilji putrem. Na saki štrukelj se prie pečenja dene za napršnjak putra. Tak napravljena bučnica imiela bu fini domači i starinski žmah. Bog vam blagoslovi!


Zvir:
Zagorski list br. 300 / 17.07. 2009. / županija (papérnato izdâjne)
Nepotpuno živopisano izdâjně:
http://www.zagorje.com

Ljudevit Kaj:
7 Plus – Regionâlni tjědnik Severozâpadně Hrvackě / Vaš kutak

07.07.2009., br. 268

Vrtoglavica

Zakaj je otišel Ivek?

Piše: RADAR


– Čuj Štefek, zakaj je zaprav otišel Ivek? Je morti betežni?
– Kaj god, zdrav je kak dren, kaj ne vidiš?
- Mu morti ko hoće kaj nažal napraviti?
– Kaj god, pa bolše je zaštičen nek lički medved i si ga vu interesnoj zajednici radi imaju. Vu to ni norjak nebi pehal!
- Morti je potpisal nekakvi krivi ugovor z trgovačkim lancom, o nečemu kapitalnom?
– Kaj god, na takšne ugovore on z drugima autograme piše.
– Da nema morti vanbračno dete, pa neće da o tome larmaju okolo kak babe na placu?
– Kaj god, pa ni on Višnjić i drugi kaj su radi bedastoće miloga čina morali po novinama kusati ono kaj su okolo posijali. Bez kondomov.
- A da ni morti otišel zato kaj se hoće baviti z bolšim poslom. Morti studentima pripovedati kak partija z dva ili pet zastupnikov vu parlamentu more imati doprecednike vu Vladi i glumiti kak je fest važna vu nacionalnoj politiki.
– Pa nej biti smešni, vu Hrvackoj ni potrebno z politike vun iti ak hočeš vu fušu delati na fakultetima i drugdi maglu prodavati.
– Nego, Štefek, za kojega me ti Iveka zaprav spitavleš? Pa naš Ivek ni nikam otišel.

Ljudevit Kaj:
Zagorski list br. 297 / 26.06. 2009.

IZ BAKINE PUČKE BILJEŽNICE

Če na Čirilove dešč pere, se oreje s drva obere

Piše: Zoran Gregurek


Loše vrijeme potkraj lipnja i nastavka istog u prvim danima sedmoga mjeseca, nikad ne bi iznenadilo našu hraščinsku baku Ivku, pučku prognozerku. Naime, baka je dobro znala da ima ljeta koja su kišna i neobična hladna.

- Če na Čirilove i Metudove dešč pere, oreje i kostanej z drva obere. Tuo znači da vu tu duob če nije lijepuga vremena, da ne ni gibanice od orejof niti se kostanji vu jesen budu pekli na šparetu i zalijevali z moštom - govorila je baka.

Starica je ponavljala i vjerovanje o predskazivanju vremena na drugi dan mjeseca srpnja.

- Če drugi srpnja nema sunca na nebu, mesec dan se dešč vustavil ne bu. Je, tak su govorile naše babice štere bi same kimale z glavu gda su drugoga srpnja gledele vun čež obluk po kojemu su plazile velike kapi. Mam se pri hiži znale da bu otava loša, jer su dobri gazdi sijene več do toga datuma i pokosili. Ali zate bu mrti dober otavič (treći otkos), nešči bu vu hiži rekel, a mi – deca i starci bi molili da dešč čim prije prestane i da moreme čim predi ziti na polje, skositi travu, obrnuti ju da se dobre osuši, skupčati i brže dime na senik ili vu kup otpeljati - prisjećala se baka.

Bakica bi govorila da je skupljanje trave za polja jedini posao koji se može obavljati i nedjeljom.

- Na takvom poslu seljaki ni dragi Buog ne zamijiri, jer če se vuru zakesni z sijenom z polja, dešč ju je upropasti, ona ztrune i kravice i konji budu cijielu zimu gladni - govorila bi baka.


Zvir:
http://www.zagorje.com/clanak/6122/iz-bakine-pucke-biljeznice-ce-na-cirilove-desc-pere-se-oreje-s-drva-obere.aspx

Ljudevit Kaj:
Zagorski list br. 300 / 17.07. 2009.

Za domače, za pajdaše:

Navada življenjska ili nekaj druge...

Jemput vsaki med nami došel bu tam gde nebu mu se vrnuti mogle več nazaj, jemput bu vsaki med nami došel unde od gde mu nebu zbeči se mogle. A pobeči neš mogel kak ni nihči med nami, a te bu još težejše ti jer do zdaj nate navajen si bil. I kaj se bu pripetile unda, kaj se bu z vsega toga zmešale, došle bude same do toga da buš sam sebe priznati moral da življenje si potepel, jer več ti nebu na ruku išle une kaj navek ti je išle – da zbegneš. Došel buš do une štengice poklje tere več nikam nebuš mogel genuti, štengice od tere buš same mogel h glublinu najčrnejšu propasti ili buš se mogel med oblake h vis kak ftiček zdiči.

Piše: mr.sc. Rajko Fureš dr. med

Slika:
http://www.zagorje.com/thumb.ashx?path=/ckfinder/userfiles/images/komentatori/fures_nova.jpg&width=430&height=250


Živiš kak živiš, negdar maš a negdar i ne. Vsaki med nami morti bi nekaj več, kaj i nie za zameriti, ali e se te navek splati te nekaj čist druge je?! E se splati i e tak i trieba, i kaj pitec tie, kaj putec nam poveda, kam nas pela i gde svekli, te je une kaj si dopovedati triebali bi? Tak i vsaka življenjska bela, rojža friška, snajti se nazna več put. A življenje, oj življenje, ti si za vse pravi cviet, kaj nam ma pak vsu poštenje, kaj nas pela čist vsikud. Kak je bile i kak nebu, te je vse skup tak kak je, jer je doba navek bila vse kaj pela, vse i vsikud.

Tak se same moreš najti, tam prie steze kaj smudi, kaj se žuče, kaj zazava, kaj nam furt pak se budi. Te jedina nam je steza, kaj nas čaka furt i furt, pak nas pela, pak nas tira, da se najde vse vsikud. A življenje, tu življenje, za vse bile nam i bu, vse te drage nam pooštenje, neš ga našel nigdar tuj. Same doba, same puti, same smehek kaj gori, vse te senje, vsi ti žuti, zemljani su ti, vsi ti dragi cveteki. A tie cvetek vse otpira, pak i srček kaj stoji nam pre duge h ledvenice, kaj ga mrazek rad gledi. Tie nam mrazek, kak nam praf je, tie nam mrazek ne gori, tie nam mrazek kak h ledane, dišobu stepe i pokrije vse. Topličke nam čistem zgasi, vse napravi da bu kraj, da več nigdar ju ne prime, jer ne mogel najti praf, tie nam putec kaj se more, same žnjem nam nejdi proč.

I ta doba, ta življenjska, vse nam kaže negdar praf. A ne more navek prejti, jer ju vlječe nekaj proč. Zate navek, kak god ljehke, nie ti bile a ni bu, prejdi poljek zloče ciele, naj ni gledet ti na nju. Same dobre ti si primi, same po njem mie ti put, jer je dobre vse kaj vriedi, jer sam tak buš našel ju. A ta doba kaj se kaže, i kak ta veli - da nie te kraj. Kak da zove zviezde sviekle, pa im kaže tuj za kraj. A te zvezde, zvezde drage, navek su nam bile tuj. Niesu nigdar nikam prešle, pak ni neju zdaj ni nam. Tu življenje, kak god da je, vse otpira, vse trpi, kak nas vučil je Najdraši, kak su bili puti vsi. Tak gda ideš, gda se zbudiš, gda pogledaš vse vsikud, tuj pajdaši, ljudi pravi, navek tuj su vse vsikud. I življenje dojde – prejde, i življenje ma svoj cajt, nigdar nebu mele senje ak ne primeš mam si ju. A te senje, a tie lasi, kaj dišiju kak nigdar te nie, vse te pela, vse otpira, tak da nejde pri nas grieh.

Da se grizel nebi, da nebi žal ti bile kaj nekaj niesi – a mogel si, da nebi vse te skup bile une kaj je same štele a nie se smele, te je unda dopeljale nekaj k nam kaj si niti nisme nigdar misliti mogli niesme. A pak, kak god da nekaj tuj probame i povedati, vse te skup drugač niti ne zide, drugač se niti ne otpre, jer same je jeden pravi navuk, navuk teroga se nemre zmeniti, jer tie je navuk za vse veke. A pri nas ljudmi vsikak je tak, da navek vse bi šteli zmeniti i čistem furt vse i  ratepsti. Te vriedi kak za une kaj naopačne je iste kak i za vse une kaj dobre je.

Jemput vsaki med nami došel bu tam gde nebu mu se vrnuti mogle več nazaj, jemput bu vsaki med nami došel unde od gde mu nebu zbeči se mogle. A pobeči neš mogel kak ni nihči med nami, a te bu još težejše ti jer do zdaj nate navajen si bil. I kaj se bu pripetile unda, kaj se bu z vsega toga zmešale, došle bude same do toga da buš sam sebe priznati moral da življenje si potepel, jer več ti nebu na ruku išle une kaj navek ti je išle – da zbegneš. Došel buš do une štengice poklje tere več nikam nebuš mogel genuti, štengice od tere buš same mogel h glublinu najčrnejšu propasti ili buš se mogel med oblake h vis kak ftiček zdiči.

Pak gda čem si študerati otom e vse te skup, kaj vsaki med nami spelava, e te je navada življenjska ili nekaj druge – gdo zna?! Gda vse te skup na kup štel bi deti, unda niti nemrem nič druge za dopovedati si nek same te da vrieme trieba čuvati. Ak neš čuval vrieme i ak neš življenju se praf pririhtal, ak navek buš krajil unda ti i puteci vsi navek buju završili same na jednomu mestu – nigde. A te nie put, putec je življenjski pravi tie teri nakaj za sobu ostaviti more.


Zvir:
http://www.zagorje.com/clanak/6215/za-domace-za-pajdasenavada-zivljenjska-ili-nekaj-druge.aspx

Ljudevit Kaj:
7 Plus – Regionâlni tjědnik Severozâpadně Hrvackě / Vaš kutak

14.07.2009., br. 269

Vrtoglavica

Turizam na infuziji

Piše: RADAR


Včera vu krčmi Pri veselom srakaru Jožek je pajdašima pripovedak kak mu je bilo na moru. Bil je sedam dni na godišnjem i za peh  tih je sedam dni dežđ curel kaj blesav tak da more prav ni niti probal. Na kupanje je išel z kišobranom. Kak od dosade ni imak kaj delati, išel je istraživati od čega živi hrvatski turizem. I došel je do zapanjujućih zaključki. Kava i pivo na moru koštaju kak suho zlato pa svi cugu kupujeju vu marketima. Švabi, Poljaki, Slovenci i drugi koji se tu i tam najdeju na obali i onak sve dopelaju sobom, pa vu Hrvackoj kupujeju samo ak su nekaj pozabili zeti sobom. Pročital je da turisti troše na pol manje nek inače i da mesto jastogov jedu girice i čevapčiče. Kaj god, jedu parizera i to tak da tanko sereju – rekla mi je sobarica vu hotelu Imperijal. Restorani zjapiju prazni pa je gazda vu jenomu od njih platil turistima badava jesti samo da tam sediju vuru, dve, da nebu zgledalo preveč pusto. Kad je to čul, Jožek je mam rekel da je dobro napravil kaj si je doma zel špeka, krumpira i domačega vina tak da mu želudec ni preveč očajaval od pustoši. Vu marketu na kojem visi tabla „kupujmo hrvacko“ je našel domače klobase kaj su ih napravili vu Madžarskoj, piceke z Brazila, meso z Bosne i tak dale. I onda je na teveju čul da ministar Bajs veli da je hrvatskom turizmu malo loše i da mu treba aspirin. Kak se meni vidi, turizmu je odavno pozlilo pa bi i Bajsu i turizmu dobro došla infuzija, makar od noje.

Navigacija

[0] Lista Poruka

[#] Slijedeća stranica

Idi na punu verziju