Domaće teme > Posavina

HE Drenje i kanal Sava - Odra

(1/3) > >>

kuntakinte:
Cilj izlaganja je upoznati stručnu i širu javnost s projektom gradnje lanca od pet hidroelektrana na dijelu toka Save koji se u Sloveniji naziva ‘donjom Savom’. Dvije od tih elektrana su već izgrađene i puštene u pogon (HE Boštanj i HE Blanca), treća je u gradnji (HE Krško), a preostale dvije (HE Brežice i HE Mokrice) trebale bi biti izgrađene do 2018. godine. Zadatak gradnje, eksploatacije i održavanja tih elektrana ima slovenska tvrtka Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o.

Njezina znanja i iskustva stečena pri ostvarivanju tih projekata svakako će poslužiti pri ostvarivanju projekta ‘Rješenje za regulaciju i korištenje rijeke Save na području Zagreba’ navedenog pod rednim brojem 3 u Popisu investicijskih objekata od interesa za Republiku Hrvatsku koji je 2010. godine objavila Vlada. U sklopu tog projekta, na mjestima predviđenima za vodne stube u koritu Save, izgradit će se četiri hidroelektrane: HE Podsused, HE Prečko, HE Zagreb i HE Drenje.
http://www.em.com.hr/helis

-

M I S L J E NJ E
da je za planirani zahvat izgradnje HE Drenje, na prostoru Zagrebacke zupanije i
Grada Zagreba, odnosno grada Velika Gorica i opcine Rugvica, potrebno provesti
Glavnu ocjenu s ocjenom drugih pogodnih mogucnosti.
...
http://www.min-kulture.hr/userdocsimages/priroda%20nova/Mi%C5%A1ljenje,%20HE%20Drenje.pdf

-

Koliko može koštati rješenje za regulaciju i korištenje rijeke Save?
4.3.2011.
...
Pod opisom projekta stoji sljedeći tekst: Postrojenja za proizvodnju električne energije. Predložen je projekt koji uključuje postrojenja na području Lučkog, kanala Odra, Zagreba i Drenja. Tehničko rješenje sastoji se od četiri glavna objekta HE Podsused, HE Prečko, HE Zagreb, i HE Drenje. Ukupni instalirani kapacitet od 120 MW s godišnjom proizvodnjom od 610 GW h. Pod osnovne gospodarske značajke projekta navodi se investicija od 800 milijuna eura. Opis projekta je nejasno napisan, ali kako se navodi da, osim hidroelektrana, uključuje i postrojenja na području Lučkog i kanala Sava - Odra, autor je istraživanje nastavio.
...
Vrlo je zanimljivo kako je došlo do ideje da se vodne stube pretvori u hidroelektrane. Ukupna duljina toka Save kroz Hrvatsku iznosi 946 km, a kroz zagrebačko područje, na potezu od ušća Sutle do sela Rugvice, 77,8 km. Tu Sava ima najveći energetski potencijal jer joj je ukupni pad 36 m, a na preostaloj duljini od 868,2 km, od Rugvice do Beograda, tek 28 m. U posljednje vrijeme u struci sve više prevladava uvjerenje da maksimalni dopušteni protok Save kroz Zagreb ne bi trebao prelaziti 650 m zbog ograničene propusnosti postojećih mostova te da zbog tih razloga treba rekonstruirati, odnosno dograditi odteretni kanal Sava - Odra koji će u svakom trenutku, a posebice u razdobljima velikih voda, moći preuzeti sve količine veće od tih vrijednosti.
...
Grad će besplatno dobiti vodne stube, uređeno korito i obale Save, a uz razmjerno mala dopunska ulaganja može dobiti i četiri nova mosta preko Save. Dakle, prema gruboj procjeni autora, investicija u savske hidroelektrane iznosila bi oko 38% od 800 mil. eura koji se navode u Popisu; ali još ostaje nejasno u što bi se utrošilo preostalih 62% ili gotovo punih 500 mil. eura? Autor jednostavno ne vjeruje da je Hrvatskim vodama toliki novac potreban za izgradnju nasipa između granice sa Slovenijom i Podsuseda te za potrebne zahvate na odteretnom kanalu Sava - Odra.
 
Za usporedbu o kakvim se golemim iznosima radi, autor napominje da je službena procjena cijene pelješkog mosta 250 - 300 mil. eura!?
Zbog toga su (prema mišljenju autora) mogući sljedeći scenariji:
1. visina investicija u hidroelektrane i hidrotehničke zahvate je namjerno napuhana
2. visina investicija u hidroelektrane i hidrotehničke zahvate je realno procijenjena, ali su u iznos od 800 mil.
http://limun.hr/main.aspx?id=684195&Page=5

-

Uvid u Studije utjecaja na okoliš HE Podsused i HE Drenje 
 
Na web stranicama MZOPUG-a ( http://kenny2.globalnet.hr/ www.mzopu-puo.hr/default.aspx?id=1723 te default.aspx?id=1714 ) objavljeni su sažeci Studija o utjecaju na okoliš HE Podsused i HE Drenje. 
19 juni 2007
...
Javni uvid u Studiju moguće je obaviti na području Zagrebačke županije u razdoblju od 28. lipnja do 18. srpnja 2007. godine u vremenu od 8 do 14 sati:

 u zgradi gradske uprave grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica
 u zgradi općinske uprave općine Rugvica, Trg Josipa Predavca 1, Rugvica

Tijekom javnog uvida održat će se javna rasprava i to 05. srpnja 2007. godine u 18 sati u gradskoj vijećnici u Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica, Zagrebačka 37, Velika Gorica
http://www.zamirzine.net/spip.php?article4868

"uključuje i postrojenja na području Lučkog i kanala Sava - Odra"...
"treba rekonstruirati, odnosno dograditi odteretni kanal Sava - Odra koji će u svakom trenutku, a posebice u razdobljima velikih voda, moći preuzeti sve količine veće od tih vrijednosti"...
"potrebne zahvate na odteretnom kanalu Sava - Odra"...

Navodno je počel nekakov otkup zemle negde na posavine, neznam jel su to mutikaše il negdo vezan za projekt...
Kaj vele prinami v Gradu? Od 100 HADEZEJCOV glasa čuti ni,jednak kak i za Kosnicu.
Kakovi su to "izdrčci" po pitajnu Kanala SO?

kuntakinte:
Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja slivom rijeke Save
22.03.2012. Pritisak odozdo
Povodom 22. ožujka Svjetskog dana voda, Zelena akcija poziva sve građane da sudjeluju u javnoj raspravi o Nacrtu Plana upravljanja slivom rijeke Save koja je otvorena od 21.12.2011. do 21.04.2012. godine. .

Povodom 22. ožujka Svjetskog dana voda pozivamo sve građane da sudjeluju u javnoj raspravi o Nacrtu Plana upravljanja slivom rijeke Save koja je otvorena od 21.12.2011. do 21.04.2012. godine. Preko 8 milijuna ljudi ovisi o čistoj vodi sliva rijeke Save. Svi imaju pravo sudjelovati u procesu odlučivanja o vodama ovog sliva.

Uključite se i vi! Svoje komentare, primjedbe i prijedloge na Nacrt plana upravljanja slivom rijeke Save šaljite na: slivsave@gmail.com

Detaljne informacije o Nacrtu plana možete naći na internet stranici: http://zastitaokolisa.crp.org.ba/index.php.
http://www.h-alter.org/vijesti/pritisak-odozdo/javna-rasprava-o-nacrtu-plana-upravljanja-slivom-rijeke-save

Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja slivom rijeke Save
http://zastitaokolisa.crp.org.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=227%3Ajavna-rasprava-o-nacrtu-plana-upravljanja-slivom-rijeke-save&catid=3%3Aaktuelnosti&Itemid=139&lang=ba

Nacrt Plana upravljanja slivom Save za javnu raspravu

KONSULTACIJE O NACRTU PLANA UPRAVLJANJA SLIVOM RIJEKE SAVE

RADNI MATERIJALI
 
- dokumenti preuzeti sa web stranice Međunarodne komisije za sliv rijeke Save -
 
  NACRT PLANA UPRAVLJANJA SLIVOM RIJEKE SAVE - PRIJEVOD 7.74 Mb

  1. Nacrt Plana upravljanja slivom rijeke Save 11.49
 
  2. Nacrt Plana upravljanja - tekstualni dio 3.87 Mb
 
  3. Nacrt Plana upravljanja - mape 7.79 Mb
 
  4. Površinska vodna tijela sliva rijeke Save 4.64 Mb
 
  5. Podzemna vodna tijela sliva rijeke Save 1.02 Mb
 
  6. Faktori koji utiču na sliv rijeke Save 5.75 Mb
 
  7. Hidromorfološke promjene u slivu rijeke Save 760.22 Kb
 
  8. Značajni problemi u uparvljanju vodama 450.91 Kb
 
  9. Naknada troškova za vodne usluge 1.41 Mb
 
  10. Invazivne strane vrste 640.54 Kb
 
  11. Zaštoćene zone u slivu rijeke Save 1.16 Mb
 
  12. Integracija zaštite voda u ostale aktivnosti u slivu rijeke Save 1.34 Mb
 
  13. Klimatske promjene i planiranje upravljanja riječnim slivom 410.69 Kb
 
   Prezentacija Nacrta Plana upravljanja slivom rijeke Save 2. 40 Mb 
 
autori: Marko Nišandžić, CRP Tuzla i Enes Ćerimagić, Zelena akcija, Zagreb

  Ovdje možete preuzeti formular za primjedbe i komentare na Nacrt Plana 31

http://zastitaokolisa.crp.org.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=220&Itemid=157&lang=ba

kuntakinte:
U posjeti Upravi šuma Sisak
...Put smo nastavili prema Šumariji Lekenik i našem domaćinu upravitelju šumarije Petru Petroviću. Nakon kratkog upoznavanja i dobrodošlice uputili smo se u područje poplavnih šuma lužnjaka i jasena, koje su zbog poremećaja u režimu podzemnih voda u nedavnoj prošlosti bile zahvaćene masovnim propadanjem. Danas je situacija donekle sanirana jer su se sastojine mlađih dobnih razreda uspjele prilagoditi promjeni, ali skupa pouka o osjetljivosti šume na regulaciju vodnih tokova je ostala.
https://sites.google.com/a/sumari.hr/dalmacija/vijesti/uposjetiupravisumasisak

kuntakinte:
AMBICIOZNI PROJEKT "ZAGREB NA SAVI"
Čačić: Investirat ćemo 1,2 milijarde eura i područja s obje strane Save pretvoriti u atraktivne urbane prostore!
Objavljeno: 18.04.2012
ZAGREB - Prvi potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva Radimir Čačić predstavio je danas projekt "Zagreb na Savi", čijim bi ostvarenjem u narednih desetak godina prostor oko toka Save kroz Zagreb bio posve izmijenjen, a glavni grad Hrvatske učinjen gradom na rijeci u znatno većoj mjeri nego što je to sada.
Osnova ambicioznog projekta je gradnja brane kod zapadnog zagrebačkog naselja Prečko te novog kanala Sava - Sava. Ti bi objekti, prema Čačićevim riječima na konferenciji o tržištu nekretnina u organizaciji Filipović poslovnog savjetovanja, osigurali miran tok i stabilni vodostaj Save kroz Zagreb.
 To bi pak omogućilo preobrazbu sadašnjeg rješenja, nastalog nakon poplave 1964. godine, zasnovanog na nasipima udaljenim stotinjak metara od Savina korita i oteretnom kanalu Sava - Odra.
...Izvijestio je da se u projekt žele uključiti Grad Zagreb i Zagrebačka županija te da će projekt, koji uključuje i gradnju luke na Savi kod Velike Gorice koja bi bila kompatibilna novoj nizinskoj pruzi Zagreb - Rijeka, biti na dnevnom redu sutrašnje sjednice Vlade. Sredinom svibnja projekt bi trebao biti predstavljen i Europskoj banci za obnovu i razvoj.
 "Odlučimo li odmah krenuti na posao, brana u Prečkom i kanal Sava - Sava bili bi gotovi do 2015. godine, svi drugi dijelovi projekta u fizičkoj realizaciji od 2014. godine, a projektiranje i drugi papirnati poslovi bili bi gotovi i ranije", rekao je Čačić.
http://www.jutarnji.hr/cacic-predstavio-ambiciozni-projekt-zagreb-na-savi/1022560/

kuntakinte:
piše Josip Kregar
 Zagreb na Savi samo je novac građevinarima
Nemam razumijevanja za megalomaniju. Tangenta ispod Sljemena, metro od Podsuseda do Sesveta izazivaju kod mene zebnju
http://www.zagrebancija.com/hr-fokus/zagreb-na-savi-samo-je-novac-gradjevinarima_317868

Navigacija

[0] Lista Poruka

[#] Slijedeća stranica

Idi na punu verziju