Slobodno > Birtija

Vicevi 1

<< < (144/144)

kuntakinte:
Našo Mujo žensku i šta će, kud će, u park.
Veli njemu ženska;
- Ja sam ti, bolan, koronašica.
- Mašala, e, neka si! Koronašice još nisam imo, ajd da i to probamo... Bona, ako je dobra * ne gledam ti ja na vjeru i naciju.

Ljudevit Kaj:
ZVONA, Mesečni list čakovečke žup,
VELIKOBOŽIČNJAK (GRUDEN, DVANAJSTNIK, PROSINEC) 2019.
 
Š a l a  m a l a

Meso je nejglavneše
Dva pajdaši z istoga razreda se spominajo:
-   Mi saki den imamo doma meso
-   Nej lagati, meso je predrago kaj bi si vi to mogli privoščiti?
-   Imamo, imamo! Šest dni je v škriji, a sedmi den na stolo!

Spametna ženidba
Pajdaši so se dugo ne vidli pak se spominajo:
-   Čujem da si oženil Kineskinjo, pak zakaj?
-   Pak kaj bodem mel Božjega mira!
-   Nekak te ne razmem?
-   I sam znaš kak je dauko moja punica!

Teški posel
Dojde Štef k doktoro:
-   Gospon doktor pomorite, saki den zaspim na poslo…
-   A de delate?
-   V gracki klaonici
-   Zadremlete izmeđo klanja?
-   Ne, doktore! Moj posel je kaj brojim birke!

Maher Ivek
V štacuno na kasi so resrdili soseda Iveka:
-   Kaj ste nigdar ne vidli papernate peneze od 70 kuni?
-   Ne, još nigdar!
-   A kak unda znate da so ne pravi?

Tinček ofera
Tinček ofera lepoj sosedi Bariki:
-   Barika, ti si sonce štero greje moje srčeko, brez tebe bi moje živleje bilo prazno i kmično…
-   Dragi Tinček, nek to zemem kak tvoje oferanje, da me imaš rad ili pak kak vremensko prognozo???

V brijačnici pre Juri
-   Počim je rezanje lasi?
-   40 kuni!
-   A podbrivanje?
-   30 kuni!
-   Vredo, unda mi podbrij celo glavo!

Doktor Baltazar
-   Gospon doktor, ja vam tak glasno hrčem kaj se od toga zbudim. Pomorite, kaj nek stvorim?
-   Kaj? Pak odidite spat v drugo hižo!

Policijska
Policajec je zastavil kamijona teretnjaka:
-   Več tretji pot of tjeden vas zastavljam kaj vam povem da resteplete po cesti ono kaj vozite na prikolici!!!

--- Citat: ---NEKAJ ZA ČAS KRATITI

Isusek ranjka, otprite mo vrata
                                                                                                                               
     Nebrem veruvati da je več tuliko let minulo otkak imamo svojo Varaždinsko biškupijo. Več so 22 leti minule otkak je ve več blagopokojni sluga Božekov, a unda naš nadbiškup i kardinal Francek Kuharičov podelil veliko Zagrebečko nadbiškupiju na čuda menših biškupija tak da smo i mi dobili svojo skupa z Varaždincima, Zagorcima i Podravcima. Znamo da je prvi naš i varaždinski biškup bil monsinjor Marko Culej, ali je jega naš dragi Božek pozval k sebi na račun pred devet let i posle jega je biškupskoga ščapa v roke zel monsinjor Jožek Mrzljakov. Dvanajst let je biškup Jožek vodil našo biškupijo po bregima i grabama, po sim nevolama štere so bile pre njom i morem vam reči da se je jako dobro znašel vu tem poslo. Ve da mo je nejbole išlo, ve dok je se te biškupske posle delal, kak se to veli z malim prstom, ve mo je pozvonila životna vura  i moral se je zafaliti.

Nastavek:
http://www.forumgorica.com/index.php?topic=356.msg57068#msg57068
--- Kraj citata ---

Zvir:
ZVONA, Mesečni list čakovečke žup,
Leto XXV, br.12, prosinec 2019. l.
Nakladnik: ŽUPA SV. NIKOLE BISKUPA, ČAKOVEC,
http://www.ofm.hr/zupa_cakovec/  , http://www.ofm.hr/zupa_cakovec_jug/
Naklada 1200 primerkov

Ljudevit Kaj:
ZVONA, Mesečni list čakovečke žup,
SVEČEN (VELJAK, SVIČAN, VELJAČA) 2020.
 
Š a l a  m a l a

Ribička
Ribički inšpektor pita Štefa šteri lovi ribe na Dravi:
-   Gospon Štef,  imate vi dozvolo za ribičijo?
-   Kaj bom žnjom?
-   Kak to mislite?
-   Pak ribe ionak ne znajo čitati…

Pomlađivanje
Stareša gospođa je došla kozmetičarki i reče:
-   Štela bi nekšo fino kremo za lice kaj mi pokrije staračke bore.
-   Imam vam tu jeno štera bi vas pomladila nejmeje dvajsti let.
-   Takšo nečem!
-   A zakaj ne?
-   Kaj mi nej zeli penzijo!

Nejo je razmel
Sodec spituvle moža čija se je žena vtopila:
-   Nekaj sejeno nikak ne razmem
-   A kaj?
-   Zakaj ste ne pomogli ženi dok je kričala dok se je ftopljala?
-   Nesam znal da se ftaplja.
-   Kak ste ne znali?
-   Pak kričala je isto kak i doma!

Odišel k vrago
Dragec je došel k advokato, a of ga je zapital:
-   Ste vi iskali od svojega dužnika nek vam vrne peneze?
-   Jesam!
-   I kaj vam je rekel?
-   Nek idem k vrago!
-   A, kaj ste vi naprajli?
-   Došel sam k vam!

Obed
Jednoga dneva si je mož pre ženi naručil obeda za drugi den:
-   Draga ženice, prosil bi te kaj mi zutra za obed prepraviš nekaj kaj sam nigdar ne mel
-   Vredo dragi, morem ti nekaj predložiti?
-   Prosim lepo
-   Priprajla bom ti možđane!

Se za lov
Joža pita štacunarko v robni hiži:
-   Prosim lepo de bi mogel dobiti se kaj nucam za lov?
-   Morete tu prinas.
-   Kak to mislite?
-   Puške i metke morete dobiti na drugomo kato, opravo na prvomo, a divljač v prizemljo!

V restorano
Konobar pita gosta:
-   Je šniclin bil vredo?
-   Kaj se dotikavle moje struke bil je super!


--- Citat: ---NEKAJ ZA ČAS KRATITI

Zakaj navek zbiramo črlene?

     Minuloga Božiča so nam zeli političari, očem reči, nesmo za božične svetke meli nikšega mira jerbo smo dva pot morali iti glase davat. Još je Došašče niti ne došlo do svojega kraja, još je niti mali Isusek ne došel v naše hiže, a mi smo morali iti zbirat precednico, a kak smo to ne naprajli kak treba morali smo mam po novi leti, za Tri kralje, iti još jempot. I kaj smo naprajli? Pak smo zahuzali, kak je rekla moja teca, pak smo mesto precednice zebrali precednika, mesto Kolinde, dofčerašje precednice, smo zebrali Zokija Milanoviča, šteri bode cugle državne vlasti vu svoje roke prijel črez par dni. Kaj se dotikavle hodanja glasi davat i zbiranja precednice oliti precednika moram vam reči da smo pak zahuzali jerbo smo ne zebrali onak kak nam Božek zapoveda. Zakaj tak velim? Pak zato kaj smo se mi Međimorci zadji pot dok so nas brojili i popišuvali izjasnili da smo katoliki i da verjemo v Božeka i da verjemo kak Božek postoji i da je on stvoril sveta i da još navek ravna z svetom i takših nas je bilo prek osemdeset procentov, a ve dok smo hodali glase davat i to v božično vreme ve je prek osemdeset procentov nas Čakovčancov i Međimorcov počrlenelo i svojega glasa dalo partijco Zokijo Milanovičo, šteri se več na leta fali kak Božek ne postoji, kak so ljudi postali od majmuna i kak se kaj se čoveka dotikavle mine čim čovek hmerje.

Nastavek:
http://www.forumgorica.com/index.php?topic=356.msg57070#msg57070
--- Kraj citata ---

Zvir:
ZVONA, Mesečni list čakovečke žup,
Leto XXVI, br.2, veljača 2020. l.
Nakladnik: ŽUPA SV. NIKOLE BISKUPA, ČAKOVEC,
http://www.ofm.hr/zupa_cakovec/  , http://www.ofm.hr/zupa_cakovec_jug/
Naklada 1200 primerkov

Ljudevit Kaj:
ZVONA, Mesečni list čakovečke žup,
SUŠEC (GREGURJEVŠČAK, PROTULETNJAK, OŽUJEK) 2020.

Š a l a  m a l a

Ribička
Mož se je vrnul z ribičije i vidi da ga žena nekak čudno gledi i na smeh se drži:
-   Kaj me tak čudno glediš?
-   Soseda Štefa mi je rekla da te je vidla v ribarnici!
-   I kaj ti je to čudno? Pak prijel sam tak čuda ribi kaj sam nekaj i jim prodal…

Spominek
Dva težaki se spominajo:
-   Jura, kak biti opisal našega šefa?
-   Ne bi ti znal reči, Štefo!
-   Šef je čovek šteri kesni na posel dok ja dojdem na vreme i šteri dojde na vreme dok ja zakesnim!

Jabuka
Velečasni na vjeronauku upita Tinčeka:
-   Zakaj so Adam i Eva na smeli jesti jabuke z dreva spoznaje?
-   Pak valjda so jabuke bile pošpricane…

Gazda     
V naši hiži sam ja gazda i se kaj nucam mi žena donese. Napriliko ako očem toplo vodo žena mi je mam donese.
-   A kaj boš z toplom vodom?
-   Pak nebom valjda v mrzli vodi pral posodo…?

Taksi
Pijanec je pozval taksija kaj ga otpela v hotel. Dok so se pelali taksist je spazil da se pijane slači:
-   Pomalem gospon, najte se slačiti, još smo ne v hotelo.
-   A, tak? To ste mi trebali predi reči jerbo sam ostavil šolce pred vratima!

Buksa
-   Štef me ima tak rad kaj več deset let nosi mojo sliko v buksi – pofalila se Barika.
-   A zakaj se unda ne oženiš za jega?
-   Jer osim slike nema nikaj drugo v buksi!

Raka
Markijo je hmrla žena. Dok je ženi spunjaval zadnjo željo prosil je v pogrebnom poduzečo:
-   Prosim vas rako od stakla.
-   A zakaj od stakla?
-   Moja žena je jako rado gledal črez oblok…


--- Citat: ---NEKAJ ZA ČAS KRATITI

Božek, dej mi strpleja, ali mam!

     Da bi mi bogoboječi ljudi šteri delamo stisko v cirkvi, očem reči hodamo v cirkvo i verjemo da Božek postoji meli tuliko strpleja za našega Božeka kak imamo z kockarnicama, oče reči, automat klubima Božek bi nas jako rad mel. Ali ne, v cirkvi smo čistam drugačeši. Dok nekaj nucamo od Božeka, dojdemo dva – tri pot k meši, zmolimo pet – šest očenašov i čakamo kaj nam Božek pomore ono kaj smo ga prosili. I ak se to ne pripeti mam smo nervozni, srdimo se na Božeka i vlečemo zvezde z neba i namečemo Božeko čuda sega sam ne nikaj dobroga i lepoga. Što bi rekel da smo mi takši, v kockarnici igramo, davlemo peneze i čakamo, kak tovari kaj trava zraste, i nejveč pot to niti ne dočakamo, ali zato v cirkvi i pre Božeko se mora biti mam ak oče kaj nas bode i dale viđuval v cirkvi. Kak da mi v cirkvo hodamo radi jega, a ne radi sebe.  Znate ono staro pučko izreko:
- dej mi Božek strplenja, ali mam!

Nastavek:
http://www.forumgorica.com/index.php?topic=356.msg57072#msg57072
--- Kraj citata ---

Zvir:
ZVONA, Mesečni list čakovečke žup,
Leto XXVI, br.3, ožujek 2020. l.
Nakladnik: ŽUPA SV. NIKOLE BISKUPA, ČAKOVEC,
http://www.ofm.hr/zupa_cakovec/  , http://www.ofm.hr/zupa_cakovec_jug/
Naklada 1200 primerkov

Ljudevit Kaj:
ZVONA, Mesečni list čakovečke žup,
SUŠEC (GREGURJEVŠČAK, PROTULETNJAK, OŽUJEK) 2021.
 
Š a l a  m a l a

Pripravnica
- Sestro, ste zeli krv betežniko v sobi broj 112?
- Jesam, gospon doktor, ali je mel jako malo.
- Kak to mislite, malo?
- Pak sam šest litrov!

Unfal
- Dragec, kaj ti se pripetilo kaj si tak pretučeni?
- Ah, nikaj, pred mesec dni sam mel unfala z autom
- Nej lagati, pak sam te fčera videl zdravoga.
- Fčera! Ali denes je čovek v šteroga sam se zaletel došel z bolnice…

Ime
Marica v telefonskoj govornici lista po imeniko. Nekši gospon več hajdi dugo čaka
pred govornicom. Na se zadje je otpral vrata i stiha zapital:
- Gospođo, vidim da nebrete najti broja, vam mortik morem ja pomoči?
- Fala lepa, ne iščem broja, iščem ime za kumiča šteroga bodem zutra na krst
nesla!

Računica
Jožek se je vrnul z škole i zapital japo:
- Tatek, kuliko cukora bi mi kupil ak bi ti z škole donesel petico?
- Pet kil!
- Super, unda mi kupi sam kilo, jer sam dobil jedinico!

Sanduk
Štefo je hmrla žena Francika. Štef je pre pokopičima spunjaval zadnjo ženino željo:
- Prosil bi vas kaj bi mrtvački sanduk bil glažovnati.
- Zakaj glažovnati?
- Žena je saki den gledala črez oblok…

Cinkanje
- A de si bil tak dugo?
- Posle škole so me zaprli
- Pak, zakaj?
- Nesam štel nekoga cinkati
- A kaj je navučiteljica štela zazvediti?
- Što je vmoril Julija Cezara!

Krajši dnevi
Ivek je zbogradi unfala z autom dobil dva mesece rešta. Dok je došel z rešta pofalil
se je pajdašo Đildijo:
- Mel sam srečo kaj sam bil v rešto po zimi dok so dnevi krajši!

Skleroza
Žena se žali možo: - Zamisli, Dragec, počela me pomalem loviti skleroza.
- Je, ali je to ne nekaj tak strašnoga.
- Kak je ne? Išla sam kupuvat tebi robačo, a kupila sam sebi bluzo…

V restorano
- Kaj imate za gablec?
- Pečeje!
- Kakše je?
- Svinsko!
- A kakša vam je cena?
- Ruon tak svinska…


--- Citat: ---NEKAJ ZA ČAS KRATITI

Cirkve so otprte i naš Božek nas čaka!

     Kak bilo da bilo, ali naš dragi Božek je ne dopustil kaj bi mi jegovi verniki hitili puške v kuruzo, i kaj bi ostajli prazne cirkve, naheznuli smo si maske na gobce i vrnuli smo se nazaj v cirkve. Istina Božek, čuda nas je meje, ali saki šteri si oče biti z Božekom zdobra, saki šteri se oče žnjim pospominati more dojti jerbo so naše međimorske cirkve dosti velike tak da saki vernik ima polek sebe i svojega razmaka, a te razmaki so negda i vekši nek to iščejo naši tri mušketiri Beroš – Božinovič i Capak, jerbo je hajdi oni šteri so „odgovorni“, ostali so doma i ne delajo stisko v cirkvi i zato ga v cirkvi vejč razmaki nek ljudi.

Nastavek:
http://www.forumgorica.com/index.php?topic=356.msg57181#msg57181
--- Kraj citata ---

Zvir:
ZVONA, Mesečni list čakovečke žup,
Leto XXVII, br.3, ožujek 2021. l.
Nakladnik: ŽUPA SV. NIKOLE BISKUPA, ČAKOVEC,
http://www.ofm.hr/zupa_cakovec/  , http://www.ofm.hr/zupa_cakovec_jug/
Naklada 1200 primerkov

Navigacija

[0] Lista Poruka

[*] Prethodna stranica

Idi na punu verziju