Domaće teme > Vukomeričke Gorice

Općina Pokupsko

<< < (2/6) > >>

shaka zulu:
OKO 300 METRA OD OPĆINE

Pokupsko dobiva toplanu na biomasu u centru grada

Toplana snage 1 megavat grijat će 50-ak domaćinstava te zgradu općine, HEP-a, vrtić, gospodarsku zonu i dvorac
Photo www.Pokupsko.hr
Članak
Boris Cvetković
Objavljeno: 22.04.2010. 08:15h 
Radnici HEP-a Photo Tin Banić 
 
- Trenutno je u fazi izrada projektne dokumentacije, nakon čega će se održati natječaj za izvođača projekta, koji će se financirati preko IPARD projekta. Toplana na biomasu koristi šumsku biomasu kao pogonsko gorivo te ne ispušta CO2 u prirodu. Ova u Pokupskom će imati snagu od jednog megavata, što je standardna snaga, ali je u slučaju potrebe moguće nadograditi kotlovnicu kako bi se dobila dupla snaga - objasnio je Anđelko Mikulandrić, voditelj projekta iz tvrtke Enerkon.

Stanovnici Pokupskog oduševljeni ovim projektom

Lokacijska je dozvola za toplanu, inače već dobivena, a čitav bi projekt trebao biti završen krajem iduće godine.

Toplana na biomasu je u sklopu sjednice Općinskog vijeća prisutnim vijećnicima i predsjednicima Mjesnih odbora predstavljena 19. ožujka.

Čitav je projekt, navodno dobio pozitivne kritike od strane gradske uprave, ali i stanovnika Pokupskog.
http://www.zagrebancija.com/hr-zupanija/pokupsko-dobiva-toplanu-na-biomasu-u-centru-grada_302929

shaka zulu:
Počela ljetna škola kajaka

Dolaskom vrućih srpanjskih dana i ove godine nastavljaju se aktivnosti brojnih udruga na rijeci Kupi u Pokupskom, koja neodoljivo privlači sve veći broj posjetitelja u potrazi za osvježenjem. Najveću pažnju posjetitelja privlači skupina od tridesetak kajakaša koja je prošloga tjedna započela s redovitim treninzima na vodi. Kajak kanu klub Pokupsko je osnovan 2006. godine i od tada svake godine u suradnji s Kajakaškim savezom Zagreba, Hrvatskim kajakaškim savezom i kajakaškim klubovima organizira treninge sa stručnim trenerom za djecu osnovnoškolskog uzrasta. U proteklih nekoliko godina mladi kajakaši su nastupili na više natjecanja u Zagrebu, Petrinji i Pokupskom, gdje su ostvarivali dobre sportske rezultate. Pozivamo sve odrasle i djecu da istraže čari rijeke Kupe i ljetnih sportova na vodi.

Download: Prijavnica za ljetnu školu kajaka http://www.pokupsko.hr/getpdfnovosti.php?id=222

http://www.pokupsko.hr/news.php?kat_id=139&news_id=222#222

-

Javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pokupsko
(16.07.2010.)
 
Općina Pokupsko objavila je javnu raspravu o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Pokupsko u vremenu od 20. srpnja do 9. kolovoza 2010. godine.

U tom razdoblju Prijedlog I. izmjena i dopuna Prostornoga plana bit će izložen na javni uvid svakog radnog dana osim subote u vremenu od 9-14 sati u prostorijama Općine Pokupsko. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti Općini Pokupsko, Pokupsko bb, 10414 Pokupsko do 9. kolovoza 2010. godine ili upisati u knjigu primjedbi tijekom trajanja javnog uvida u prostorijama Općine Pokupsko.

Objavom javne rasprave složen postupak donošenja izmjena važećeg Prostornog plana ulazi u završnu fazu. Tijekom postupka svoje mišljenje na Prijedlog I. izmjena daju stručne službe u nadležnim državnim tijelima, javna i druga poduzeća čije područje rada se regulira Prostornim planom, te fizičke osobe koje su vlasnici zemljišta na području općine Pokupsko.

 
Download: Originalni tekst oglasa http://www.pokupsko.hr/getpdfnovosti.php?id=225
 
http://www.pokupsko.hr/news.php?kat_id=65&news_id=225#225

shaka zulu:
Katastarske čestice 26.10.2010.
Pozivaju se mještani Pokupskog na javni uvid, vezano uz planiranu gradnja vodoopskrbnog cjevovoda u pokupskim naseljima
http://www.rtl-radio.hr

Katastarske čestice
(26.10.2010.)

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Velika Gorica, na temelju odredbe članka 105. i 111. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09) u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u naseljima Općine Pokupsko, poziva vlasnike, posjednike, i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama u katastarskim općinama Pokupsko, Hotnja, Gornji Hruševec, Auguštanovec, Lijevi Štefanki, Roženica i Zgurić Brdo, kao i sve zainteresirane stranke, vlasnike zemljišta s kojima graniči zemljište na kojem se planira gradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naseljima Općine Pokupsko, za čiju gradnju se po zahtjevu investitora Općine Pokupsko, vodi upravni postupak izdavanja lokacijske dozvole, da izvrše uvid u Idejni projekt oznake 1152/06, od srpnja 2010. Godine, izrađen od strane tvrtke HIDROPROJEKT-ING d.o.o., Zagreb, Draškovićeva 35/1, radi izjašnjenja.

Uvidu u idejni projekt mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku, i to
osobno ili putem svog opunomoćenika, 29.10.2010. godine (petak) u vremenu od 9,00 - 11,00 sati u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Velika Gorica, u Velikoj Gorici, Trg kralja Tomislava 34, II kat, soba 207.

Pozivaju se vlasnici slijedećih katastarskih čestica:

K.o. Pokupsko, k.č.br. 101,104/2 , 102/1,102/2,2804,212,248/3,2807,249,254/3,254/2,2795,2/4,508/1,2/5,8/17, 8/13,3/1,521/1, 521/5,535/1, 535/2,535/3, 535/4,535/5,535/6, 2796, 2869, 2808, 92,91,71/2,70/1,70/2,117,118/1, 118/2, 120/1, 119,125/2,125/1,124/1,124/2,53/1,53/2,127/1,127/2,127/3,127/4,128,143/1,141/3,142/1, 142/2, 142/3,142/4,141/9,141/8,141/7,141/2,160,161/1,2800,162/5,69,72,68/2,68/4,68/6,68/3,68/1, 88/5, 1410, 1409,1465,1464,1463/2,1449/3,1449/2,1238,2821,1232/2,1232/3,1230,1228,1227,1225,1226,1214, 1213,1210,1201/2,1201/3,1191/2,1191/1,1189,1177/1,1177/2,1177/3,1177/4,1176,1173/1,1173/2, 1172/2, 1172/1, 1164,1163, 1160/1,1160/2,1160/3,1159/1,1159/2, 1155,1156,1157,1150,1145,1252/6, 1252/7,1128,1127,1126,1103/2,1103/1,1055/1,1055/2,1055/3, 2823,1054,1052,1053, 1049,1048, 1045/, 1045/2, 1046/1,1046/2,1043,1042,1039,1036,2824,1035/1,1035/7,1035/6,1035/3,1035/4,1027/3,1027/2 2828, 2795,1643,1635/8,1635/9,1635/10,1635/1,1635/12,1607,1583/4,1583/3,2877,1598/7,1580/16, 1580/1, 2833/1,1239/1,1389,1407/1,1411,1406/3, 1251/32,576/8,2796,576/1, 576/2,580/21, 580/64, 580/31, 580/28,580/27,580/26,667/82, 2811,580/2,646, 581/132,967/112,967/110, 581/139,967/111 , 967/109, 581/144,1462,1466/2,1463/1,2834,1436,1435,1460,1449/5, 1458/46,2816,711/1,763/1, 763/3, 763/2A, 763/2B,763/4,765/1, 765/2, 765/3,765/4,784/2,784/1,784/3,784/4,785/1, 786/1,787/1, 2896, 2776/1,2776/2,2776/3,2775/2,2769/1,2770,2772/3,2772/2,2867,2777

K.o. Hotnja , k.č.br. 4384,3766/1, 3762/2, 3762/1, 3768,3769,3782/2,3783,3787,471/1, 471/2,470,472,475,478/1,478/2, 78/3,478/4,477/4, 477/5, 490/6,4575,460/4,460/3,460/2,459/1,460/1,446,445,426,430,431,4416, 505/1,506/1,506/2,506/3, 507, 508,512/1,4381,528/1,528/2,528/3,527,554, 573,571/1,570/2,574/2,663,665, 666,677,4339, 962, 684, 718,721,722/1,4344,4338,846,4370,4359, 357/62,341,339,4370,186/1,340, 186/4,186/2,180/2, 186/6, 311/1,311/2,305/1,305/2,194/21,194/20,4364,194/13,194/12,142,143/1,140,143/2, 144/1,957 4338, 4346, 1/1,1/2,1/3,1/6,1/7,4582/1,1/8,2/1,2/2,4452,1114/12,4584,1109,1108,4354,1102/1, 1102/2, 4351, 1119,1126,1125,4583,27/1,4355,28,30,33,78/2,4361/2, 3/1, 540,4312/1, 475, 402, 476/8, 472/1, 480/3, 480/1, 485, 499/2A, 499/2B, 499/3, 499/1, 501/2, 4263/2, 263/3, 263/4, 403, 236/7, 238/6, 238/5, 238/4,236/5,401,227/1, 227/2,405, 216, 217,218,4201/3,4201/10,4201/4, 4201/6,4177/2,4182/1, 4407, 4408, 4167/6,4166/1,3714,3707,4409,3709,3713/1,37103688,3596/2,3596/1,4409, 678,3679,3677, 3617, 3609/1,3604/2,3604/3,3600/2,3582/1,3582/2, 3580,3579,3584/1,3543/1,3543/2,3543/3, 3543/4, 3544, 3540,3910,3906,3905,3904,3831/6,3831/4, 3831/3,3831/1,3829/2,3829/1, 3726/3,3726/2, 3726/1, 4152,3725,3939,4386,4483,4397/1,1041/18,1041/17,1041/14,1041/13,1041/6, 1041/5,4474,4481, 3937/14, 3944/6,3937/10,4478,1147/1,1148/2,1148/3, 1149/1,1152/3,1152/2,1152/1, 1155,1154,1158, 1151, 1160/91160/1,1160/2,1160/3,1160/4,1160/5,1160/6, 1160/7,1161/5,

K.o. Gornji Hruševec, k. č. br. 471/1,471/55, 471/23, 471/24,471/30,471/32,471/31,471/34, 471/35,471/36,471/14,471/2, 471/6, 471/21,471/4, 471/7, 471/8,471/9,471/10,471/11,471/12,471/13, 471/52, 471/53,

K.o. Auguštanovec,k. č. br. 1179,864,1169,145/1, 146,148/2,148/1,149/2,149/1,135,134/3,134/2,134/1,124/5,124/1, 124/4, 124/6, 125/1, 125/3, 4/7,4/8, 4/9, /4,125/2,4/12,4/13,4/17,4/14,4/18,4/19,121/4,7/2,121/2,121/1,118,117, 114/1, 113, 114/2, 1168, 106/8, 919/27, 919/12,919/13,919/14, 919/15,1166,

K.o. Lijevi Štefanki, k. č. br. 1172,960, 959, 958, 957, 1175, 1158, 1157,1150,1149,1160/2, 1176,1180,951/14,941/1, 941/132, 777,766/1, 766/2, 766/3, 773/5, 772/4, 226/1, 226/2,226/3,1167,221/1, 2182,217/1,221/2,213/11, 213/9, 213/15,214,197/3,197/4,196,191, 190, 420/13, 420/14,420/8,420/12,420/11,417, 188,1170,173/2, 172/2, 172/3,172/11,153/1,153/4,152/1,156/21, 156/15,156/13,156/23,1164/1,136/1, 1162, 190/5,190/1, 190/2, 190/3, 190/4,

K.o. Roženica , k. č. br.578, 81/26, 576,12,458/1,458/2,458/3, 458/4,458/5, 458/6,458/7, 458/8, 458/9,458/10,458/11, 458/12, 456, 457, 38/1, 31/2,36/1,36/2,36/3,32/1,44/2,50/1,50/2,575, 81/1, 438/1, 438/2, 438/3, 438/4, 438/5, 438/6, 601, 447/1, 447/2,445/2,458/4,445/3,461/2, 599, 423, 424/1, 424/2, 424/3, 424/4,424/5,421/2,420/1, 419/2, 419/4, 419/1, 415/2A,415/2B, 415/2C,597,497, 498, 595, 592,499,500,496/4,496/5,496/6,496/7,504/7,591, 511/1, 511/2,511/3,510/1 574/1,574/2,567/2,580, 581, 105/1104/1,104/2,104/3,104/4,103/4,103/3,119/1,124,123/1,123/2,120/1,120/3,120/4,81/56 81/2, 128/3, 128/1,603,82,398/1,381/2, 381/3, 394/1, 394/2, 395/1, 602,146/3,146/1,159/3,159/5 159/2 159/4, 159/1, 160,586,212/1,213/2,213/1,377/6,214/2,375/2,372/1,372/2,372/4 370/1,370/3,371/1 356/2,362/2 ,361/1, 361/2,161/3,161/2,177, 176, 582,585, 233/2, 233/1,229/3 229/1,

K.o. Zgurić Brdo, k. č. br.,767, 120/1, 107/1,768/1, 109/1,109/2, 92,81/1,75/1, 74/1, 52/1, 50/3, 50/4, 36/1,36/2,31/2,20/3,20/2,20/1, 19/1,1/1, 771,255/6,255/5,255/1 251/2,251/1,252/1,254/6, 252/2, 253/1, 253/5, 253/3, 253/6, 253/4, 253/7, 246/1, 230, 226/1, 219/2, 219/10, 326/4, 226/5, 226/6,
http://www.rtl-radio.hr/default/news.php?kat_id=33&news_id=5437

kuntakinte:
Skijaški centar Sučec Pokupsko
http://free-zg.t-com.hr/pokupcanka/

kuntakinte:
Popis stanovništva 2011. godine
(18.02.2011.)
 
Županijsko popisno povjerenstvo na čelu sa županom Zagrebačke županije g. Stjepanom Kožićem započelo je pripreme za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine, koji će se održavati od 1. do 28. travnja.

U tu svrhu objavljen je javni poziv za podnošenje prijava za sudjelovanje u Popisu, i to za popisivače i kontrolore. Popisivači i kontrolori mogu biti sve punoljetne osobe sa završenom srednjom školom i čitljivim rukopisom, a dodatni uvjet za kontrolore je iskustvo u ranijim popisima stanovništva ili u drugim velikim statističkim akcijama.

Obveze popisivača su pohađanje četverodnevne obuke, te vršenje popisa prema dodijeljenom popisnom području. Obveze kontrolora su pohađanje četverodnevne obuke, četverodneno samostalno obučavanje dodijeljenih popisivača, nadzor rada popisivača i osiguravanje dosljednog provođenja metodologije.

Svi zainteresirani dužni su pristupiti prethodnom testiranju, koje će se u Pokupskom vršiti u četvrtak 24. veljače od 9.00 do 12.00 sati.

Download: Javni poziv http://www.pokupsko.hr/getpdfnovosti.php?id=223
 
http://www.pokupsko.hr/news.php?kat_id=65&news_id=223#223

Navigacija

[0] Lista Poruka

[#] Slijedeća stranica

[*] Prethodna stranica

Idi na punu verziju