Domaće teme > Turopolje

Zemljišne zajednice

<< < (3/38) > >>

Jaguar:
Kotar Karlovac
25.8.1947   9 zz
1. Mahično                                                                                                  123
2. Zorkovac                                                                                                 199
3. Slapno                                                                                                       48
4. Popović Brdo                                                                                          344
5. Tuš. Cerovac                                                                                           475
6. Vukmanić                                                                                                385
7. Materško selo                                                                                      1470
8. Erdelj                                                                                                     1707
9. Mekušje                                                                                                  639
                                Or 204  liv  29  paš  2913  šum 1936  =                5394/533 j
NO Karlovac 
Malo nejasno prepisano – ponovno pregledati   - ima popis ovlaštenika                                                                                             
                                                                                                                       Uk          ovl
1.   Gradac Selce                                2725                                392 ?     150
2.   Drežnik Hrnetić                            1955                          211             129
3.   Novaki                                                               68                                 56
4.   Pokupje Hrnetičko                                          33                                 32                 

44.    Kotar Slunj – bilo je 89 zz
KNO – iskaz po poreznim općinama
I.  Porezna općina Cetingrad 9 zz       1. Cetingrad                                                                                          362
       2. Radovica                                                                                           202
       3. Gojkovac                                                                                             17
       4. Ponor                                                                                                   18
       5. Gnojnice                                                                                            301
       6. Maljevac                                                                                            206
       7. Cetinska Varoš                                                                                 367
       8. Kruškovača                                                                                       179
       9. Bogovolja                                                                                            27
                                                                                                               Uk 1 679/8 646?
                 
Porezna općina Slunj  8 zz-                                             
1.   Turjan                                                                                              257
2.   Gornji Lađevac                                                                               803
3.   Donji Lađevac                                                                                437
4.   Popovac                                                                                          142
5.   Slunj                                                                                                840
6.   Nikšić                                                                                               626
7.   Kremen                                                                                           507
8.   Cvitović                                                                                           741
                                                                                              4 413   4 686

Porezna općina  Veljun
1.   Veljun  Uk                                                                                    2 147
2.   Cvrij? Brdo                                                                                      867
3.   Glinica                                                                                                  7
4.   Blagaj                                                                                            1303
                                                 
Porezna općina Primišlje   Uk                                                               9499
Porezna općina Rakovica   Uk                                                              4279
Porezna općina Drežnik     Uk                                                              2296
Sveukupno                                                                                            24 355

45.     Kotar Ogulin
Neimenovani iskaz za 37  po k.o.
1.   Umol                                        64           60                132           
2.   Hreljin                                    346          36                 387
3.   Josipdol                                  105          64                 171                                               
4.   Ogulin                                 1 349        924              2 343
5.   Vitunj                                          1         113                114
6.   Modruš -Zagorje
7.   Jasenak                                       4                                    5
8.   Carevo polje                          301           56                363
9.   Plaški                                      599            17               723
10.    Drežnica                             2 686      1 958            4 986
11.    Ostovski Otok                      588                                599 
12.    Gomirje                                 881          991            1 799
13.    Mus. Potok                           126            53               192 
14.    Međeđak                              655                                707
15.    Saborski                                633           177               882     
16.    Blata                                      687           217            1 103 
17.    Jezero                                    433               2               467
18.    Latin                                       412                                460
19.    Skradnik                                693            147              858
20.     Vojinvrh                               756                 8              777
21.    Trojvrh                                   601                1              613
22.    Podhum                                438                              1 567
23.    Kunić                                      767                                 819   
24.    Janja gora                           1 301                             1 357
25.    Sv. Petar                                     6                                   20
26.   Tounj                                    1 263              10           1 385
27.    Zdenac                                 1 301                             1 422
28.    Cerovnik                                 167                                167
29.    Lička Jasenica                     1 478            271          1 850
30.    Modruš                                1 976              47          2 113
31.    Popovo selo                        1 010              24          1 155   
32.    Grabrk                                    106             358             466
33.    Otok                                          51               54             107
34.    Ponikve                               1 221               74          1 320       
35.    G. Dubrave                         1 238             246          1 566
36.    D. Dubrave                         1 407             207          1 766
37.    Oštarije                                  511                  5             524   
------------------------------------------------------------------------                                                                                     
Njive 263  vrt 5 liv 136  nepl 1599  27 749        6 202       35 958/1439 čhv

46.    Kotar Vrbovsko
30.11.1948.   11 zz
1.   Vrbovsko                              262             3007          3272
2.   Srpske Moravice                 300             2693          3219
3.   Rim-Liplje-Zdihovo                88                 66            110
4.   Lukovdol                                                     111           200
5.   Severin na Kupi                                          141           155
6.   Plemenitaš-Zaumel                                        2             67
7.   Grišnik-Nad-Podvučnik                               46             50
8.   Blaževci                                                          93           136
9.   Osojnik-Veliki Jadrč                                   270           388
10.    Gorenci                                                         69             79
11.    Štefanci-Radošaj                                          87            94     

47.    Kotar Delnice
Kotarsko šumsko poduzeće izvješćuje 30.3.1948. 23 zz
1.   Beko                                       286                361           702
2.   Grbojek                                 141                763         1018
3.   Turke-Razloge                      473                661         1183
4.   Brod na Kupi                         141                805         1001
5.   Bukov vrh                                 81               449           566
6.   Divjake                                     76                702           820
7.   Lokve                                        31              1155         1213
8.   M. Vodica                                                     822           848
9.   Lič                                            693              2521        3226
10.    Crni lug                                  112                159           302   
11.    Delnice                                  154                964         1194
12.    Vrata                                        61                754           815
13.    Fužine                                                         2814         2872   
14.    Sunger                                     29                 633           677
15.    Mrkopalj                                519              2613         3324
16.    St. Laz                                       47              1164         1254
17.    Ravna Gora                              69              1914         2037
18.    St. Šušica                                350                815         1282
19.    Gerovo                                    412                612         1057
20.    Hrib                                            85               306            428
21.    Prezid                                      388               164            557
22.    Plešec                                      305               191            523
23.   Gorači                                       337               138            580
             
                                                        4802          21 523      27 547(?)

Jaguar:
Kotar Crikvenica bilo 11 zz
Iskaz 10.4.1948.   9 zz  Skrtić                                 p                š 
1.   Novi Zagon                                              2 827       2 937
2.   Bribir                          263                          543       2 609
3.   Selce                                                          277            576
4.   Grizane                                                 906+186  1 927+154
5.   Crikvenica                                            380+14         8+417
6.   Sv. Jelena                                                46+3        180+152
7.   Belgrad                       liv  36                  1081        703?+477
8.   Drivenik                                                   1213            326
9.   Siljevica  paš                                     635+47+11       358

49.    Kotar Brinje
Pišu da su podaci prikupljeni a KNO 17. 4¸. 1948. da nie bilo zem zaj   povj  Simo Kosovac

50.    Senj
Pišu da prikupljaju podatke

51.    KNO Otočac 
19.4.48.
1.   Brlog                                                                                   2703
2.   Doljani
3.   Škare
4.   Brloška Dubova
5.   Ramljani
6.   Kuterovo
7.   Lesće
8.   Čovići
9.   Kompolje
10.   Dabar
11.   Srpsko polje                                                                          1799
12.   Vrhovine                                                                                1839
13.   Rudo polje
14.   Zaloznica
15.   Turjanski
16.   Sinac
Za Prozor, Švica, Babin potok i Otočac uništeni gruntovni ulošci               Marko Kostelac

52.    Kotar Perušić 
1910. 18
Iskaz za 15 zz 23.12.1948. Za neke se navodi da je podatak iz 1912.
1.   Kaluđerovac  1912.                                                                 618
2.   Konjsko brdo                                                                          3650
3.   Klanac-Pazarišter                                                                   2176
4.   Mjesna općina                                                                               2
5.   Lipovo polje                                                                             2337
6.   Kosinj Donji– za 912.                                                             4909
7.   Kosinj Gornji                                                                           2248
8.   Kvarte
9.   Mlakva
10.    Kruščica
11.    Perušić  –za 912.                                                                      772
12.    Studeni
13.    Pazarište Donje                                                                      2852
14.    Pazarište gornje                                                                     2431


53.    Kotar Gospić
31 zz  5.2.1949. Izdao Ured za katastar – K Vrbanac
1.   Gospić-Kaniža-Zabrig                         292                                   386                                         dioba 48. bez gruntovnog uneska
2.   Bilaj                                                       529                 16              559
3.   Ribnik                                                    980                   3              992
4.   Drenovac                                                22               303              373
5.   Drenovac općin. mjes.                       404                                    407
6.   Ostrovica  opć mj.                            2 225                                2 925 
7.   Barlete                                               1 193                  42          1 246       
8.   Brezik                                                    168                                    168
9.   Brušane                                                   80                115             202
10.    Bužim opć mj                                                           672           1 021
11.    Cesarica                                               459                  3               601
12.    Čitluk                                                      92                 61             204
13.    Divoselo                                               383               216            602
14.    Divoselo-Novoselo                          2 048              599          2 719     
13. i 14. su imali diobu ali ne i gruntovno provedenu
15.    Karlobag  op mj                                       1                                       7 
16.    Kruškovec                                            319              242              592
17.    Kula                                                   7 614           1 788           9 449       
18.    Kukljić  op mj                                      114                 56              172
19.    Lipe                                                       265              114              381
20.    Lukovo Šugarje                                      55                  5                64
21.    Mogorić                                            3 099           1 057           1 715
22.   Medak                                                1 494              708           2 507
23.    Mušaluk                                            1 124              207           1 331
24.    Lički Novi                                                82              271             413 
25.    Lički Osik                                              719                40              806 
26.    Oštarije op mj                                      527              128             659
27.    Pavlovac                                               443                   7             509 ?
28.    Počitelj                                               1 569              330          2 044
29.    Raduč                                                 1 450              162          1 680
30.    Smiljan                                               1 860                97          1 980
31.    ?  njog                                                    169                19             191
32.    Trnovac  mj op                                     484                20             519         
33.   Vrebac                                                2 150          1 028            3273

Uk or 680 vrt 2 liv 91 nepl  112  paš i plan  11 993  šum 3 017 
                                             
54.     Kotar Titova Korenica
nejasno
55.   Udbina
56.   Donji lapac
57.   Gračac   


tromblon:

--- Citat: Jaguar - Kolovoz 22, 2011, 11:44:15 poslijepodne ---Tijekom proteklih 15 godina su vodstvima političkih stranaka i saborskim zastupnicima dostavljani bilteni (6 brojeva) i glasilo Zajedničar (3 broja)

--- Kraj citata ---

Prije svakih izbora se na veliko i široko piše o povratu imovine, 3 broja glasila u 15 godina govori o tome kako svakih 4 - 5 godina izađe novo glasili i gle čuda baš pred izbore :D

Pred svake izbore se izlazi sa nekakvim listovima "borbenih" karaktera, pamfleti, leci, knjige, velike riječi, velika obečanja.... a onda, kad izbori prođu sve stane! Ovo je ništa drugo nego ponavljanje djelovanja jednog HNS-ovca Zdravka Lučića koji je naućio pjesmicu napamet i sad ponavlja kao papiga :P

Tko u Veliko Gorici "puši" njegove fore dokaz je tribina koju su organizirli dotični zalagači Beus i Lučić na koju je došlo svega 7 ljudi i to po partijskim linijama.

Nego daj ti meni dragi jaguare, kad si toliko upućen, reci je li itko u tih 15 godina zalaganja Zdravka Lučića dobio ijedan centimetar svoje zemlje ili je ovo, po svemu sudeći samo igračka sa skupljanje glasova pred svake izbore?


tromblon:

--- Citat: Jaguar - Kolovoz 22, 2011, 11:58:50 poslijepodne ---Narano nikakvo strančarenje nije dobrodošlo i to mi je zapelo za oko, svaka čast, pozdravljam ovakav način razmišljanja i političkog djelovanja, da je to tome tako kod nas bili bi valjda raj na zemlji a ne zemlja jada i bijede, kako materijalne tako i moralne i bilo koje druge.
ZAJEDNICA ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA HRVATSKE
Velika Gorica, Zagrebačka 37
                                                                   
                                                                        PREDSJEDNIŠTVIMA ŽUPANIJSKIH
                                                                                  ORGANIZACIJA HNS-a


--- Kraj citata ---

heheehe    dobar si nema šta!

uopće pa nisi stranački vojnik...heheheh

Stjepan:

--- Citat: tromblon - Kolovoz 24, 2011, 07:59:31 prijepodne ---
Prije svakih izbora se na veliko i široko piše o povratu imovine, 3 broja glasila u 15 godina govori o tome kako svakih 4 - 5 godina izađe novo glasili i gle čuda baš pred izbore :D

Nego daj ti meni dragi jaguare, kad si toliko upućen, reci je li itko u tih 15 godina zalaganja Zdravka Lučića dobio ijedan centimetar svoje zemlje ili je ovo, po svemu sudeći samo igračka sa skupljanje glasova pred svake izbore?

--- Kraj citata ---

Kao što vidimo na stranici Zemljišnih zajednica ta tri broja Zajedničara su izašla od 12. veljače 2002. do 22. veljače 2003. tako da ne stoji tvrdnja da izlazi glasilo svakih 4-5 godina pred izbore.

Bez obzira što im Lučić nije omiljen izgleda da Zemljišne zajednice ipak ocjenjuju da taj njegov prilog zajedničkog borbi ipak nešto vrijedi jer i dalje imaju njegove materijale na svojim stranicama.

@Jaguar: Ovdje ne vidim nigdje izvora objavljenih podataka. Da li imate dozvolu za njihovo objavljivanje?

Navigacija

[0] Lista Poruka

[#] Slijedeća stranica

[*] Prethodna stranica

Idi na punu verziju