Svakidašnje teme > Čušpajz

Dobrovolno zdravstveno;socijalno,privatno il v svem aranžmanu ?

(1/2) > >>

kuntakinte:
...
VI. (PREDMET OSIGURANJA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA)

Policom PC03 Zavod osigurava pokriće sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite utvrđene člankom 16. stavkom 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju u visini od 20% pune cijene zdravstvene zaštite, odnosno najmanje u iznosu postotka proračunske osnovice za izvršenu zdravstvenu zaštitu kako slijedi:

1. specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, uključivo i dnevnu bolnicu i kirurške zahvate u dnevnoj bolnici, osim ambulantne fizikalne medicine i rehabilitacije - 0,75% proračunske osnovice,
2. specijalističku dijagnostiku koja nije na razini primarne zdravstvene zaštite - 1,50% proračunske osnovice,
3. ortopedska i druga pomagala određena općim aktom Zavoda - 1,50% proračunske osnovice,
4. specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u ambulantnoj fizikalnoj medicini i rehabilitaciji i fizikalna medicina i rehabilitacija u kući - 0,75%proračunske osnovice po danu,
5. liječenje u inozemstvu sukladno općem aktu Zavoda,
6. troškove bolničke zdravstvene zaštite - 3,01% proračunske osnovice po danu,
7. stomatološku zdravstvenu zaštitu u mobilnoj i fiksnoj protetici odraslih osoba od 18 do 65 godina starosti - 30,07% proračunske osnovice,
8. stomatološku zdravstvenu zaštitu u mobilnoj i fiksnoj protetici odraslih osoba starijih od 65 godina - 15,03 % proračunske osnovice.

Najviši iznos sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz stavka 1. ove točke koji se osiguranicima osigurava dopunskim zdravstvenim osiguranjem po jednom ispostavljenom računu za izvršenu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja iznosi 90,20% proračunske osnovice.
U slučaju kada je iznos sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja utvrđen u skladu sa stavkom 1. ove točke veći od punog iznosa cijene zdravstvene zaštite, dopunskim zdravstvenim osiguranjem osiguraniku se osigurava plaćanje punog iznosa cijene te zdravstvene zaštite.
Policom iz stavka 1. ove točke Zavod osigurava i sudjelovanje u pokriću troškova zdravstvene zaštite utvrđene člankom 16. stavkom 4. Zakona obveznom zdravstvenom osiguranju u visini od 0,45% od proračunske osnovice za:

1. zdravstvenu zaštitu pruženu kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite: obiteljske (opće) medicine, ginekologije i stomatologije,
2. izdavanje lijeka po receptu.
http://www.hzzo-net.hr/08_01_04d.php

Pinka: oko jezera kune,slično kak i Sunčece Presvetlo...

-

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje je dopuna paketu usluga osnovnog osiguranja, kojim se omogućava brža usluga, kao i viši standard usluge, bez dugotrajnog čekanja pri čemu osiguranik sam bira opseg zdravstvene zaštite i usluga prema svojim potrebama i mogućnostima. Kvalitetu Sunce dobrovoljnog osiguranja prepoznali su i naši klijenti, a sve je potvrđeno odličnim poslovnim rezultatima u 2009. godini.
Sunce osiguranje u svojoj ponudi trenutno ima osam vrsta polica. Classic police: Ls, Lm, L, XL, XXL i policu I, te police Exclusive Silver i Gold.

Svaka Classic polica omogućuje sistematski pregled u koji je uključen:
klinički internistički pregled

EKG

RTG srca i pluća (na indikaciju)

Pregled dojki (ultrazvuk za žene do 40 godina, mamografija za žene iznad 40 godina)

UZV trbuha

ginekološki pregled, PAPA test i ginekološki UZV

UZV prostate i PSA (kod muškaraca iznad 40 godina)

laboratorijske pretrage (KKS, glukoza, kreatinin, bilirubin, urati, CRP, Ukupni kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol, trigliceridi, AST, ALT, GGT, ALP, kalij, natrij, kalcij, urin-test traka)


U Poliklinici SUNCE obavljaju se i specijalistički pregledi iz područja: interne medicine, kardiologije, gastroenterologije, dijabetologije, endokrinologije, neurologije, ginekologije, kirurgije, proktologije, urologije, okuliste, fizijatrije-reumatologije, otorinolaringologije, citologije, radiologije i laboratorijske dijagnostike.
Program dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja provodi se putem Poliklinika Sunce.
Osim što je, kroz osam vrsta polica Sunce dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, osiguranicima u poliklinikama Sunce omogućen sistematski te svi potrebni liječnički pregledi, poliklinike su otvorene i svim građanima za sve vrste specijalističkih pregleda i medicinske usluge koje pružamo.
http://www.sunce.hr/16266.aspx

Polica Ls
   A) Sistematski pregled
1. internistički pregled
2. EKG
3. RTG srca i pluća (na indikaciju)
4. Pregled dojki (UZV - do 40 godina,mamografija iznad 40 )
5. UZV trbuha
6. ginekološki pregled i PAPA test,ginekološki UZV
7. UZV prostate i PSA (PSA - kod muškaraca iznad 40godina )
8. laboratorijske pretrage

Na indikaciju liječnika specijaliste Poliklinike Sunce, obavljaju se:
   B) Specijalistički pregledi liječnika:
internista,kardiologa,gastroenterologa,dijabetologa,endokrinologa,neurologa,ginekologa,kirurga,proktologa,urologa,okuliste,fizijatra,otorinolaringologa,radiologa,citologa ilaboratorijske dijagnostike.

God. premija - kn 1000.00
Participacije - 50%

   Dodatno pravo
Osiguranik nakon iskorištenog TEMELJNOG PRAVA,uz uvjete i način propisan važečim Općim uvjetima za dobrovoljno zdravstveno osiguranje,po svim policama ostvaruje minimalno 50% popusta na cijene svih dijagnostičkih medicinskih usluga Poliklinike Sunce.

Piše na Šalabahteru...
Kaj se bole splati a cena je tu negde?

kuntakinte:
Strizrep: HZZO do kraja godine ulazi na tržište dodatnog osiguranja
 
Datum objave: 12.1.2011, 12:10
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) planira, nakon dopunskoga zdravstvenog osiguranja u kojemu pokriva više od 95 posto tržišta, do kraja godine ući i na tržište dodatnoga zdravstvenog osiguranja gdje će, prema riječima direktora Tihomira Strizrepa, građanima nastojati ponuditi police osiguranja koje će biti inovativne u odnosu na ono što nude privatni osiguravatelji, te im omogućiti da dobiju viši standard zdravstvene usluge, prenosi poslovni.hr.
Strizrep ističe kako je sve još u početnoj fazi. Upravno vijeće HZZO-a u prosincu 2010. donijelo je Pravila uspostavljanja i provođenja dodatnog zdravstvenog osiguranja, kao podlogu za određivanje vrste usluga i cijenu polica. One bi građanima trebale biti ponuđene u zadnjem kvartalu ove godine, dok bi cijeli projekt trebao zaživjeti počekom iduće godine. "Uvođenjem dodatnog osiguranja građanima želimo pružiti mogućnost za viši standard zdravstvene usluge, no to nikako ne znači da će im se smanjiti bilo koje pravo iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Osiguranicima ćemo tako ponuditi nove mogućnosti u zdravstvenom osiguranju", ističe Strizrep.

Dodaje kako je skupa medicinska oprema nabavljena za potrebe svih osiguranika HZZO-a , bez obzira na to imaju li samo obvezno osiguranje ili su i dopunsko i dodatno zdravstveno osigurani. Police dodatnog osiguranja na tržištu zasad nudi više privatnih osiguravajućih kuća, a one najčešće pokrivaju redoviti godišnji sistematski pregled te pojedine specijalističke preglede i laboratorijske usluge. Građanima se nude i skuplje police koje pokrivaju, među ostalim, manje operacijske zahvate, poseban smještaj i prehranu u bolnici i slično
http://www.svijetosiguranja.eu/hr/novosti/strizrep-hzzo-do-kraja-godine-ulazi-na-trziste-dodatnog-osiguranja,11638.html

-

Četvrtak, 30. prosinca 2010.
 
Najava ulaska HZZO-a u dodatno osiguranje uzbunila osiguravatelje

U Hrvatskom uredu za osiguranje kažu da se pripremaju za pokretanje ocjene ustavnosti odredbi Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, odnosno izmjena tog zakona iz svibnja ove godine, kojima je otvorena mogućnost da HZZO provodi i dodatno zdravstveno osiguranje
Iako je najava ravnatelja HZZO-a Tihomira Strizrepa o tome da će HZZO osiguranicima uskoro ponuditi policu dodatnog zdravstvenog osiguranja već izazvala negativne reakcije osiguravatelja koji taj segment osiguranja imaju u svojoj ponudi, teško je ocijeniti hoće li i na koji način ulazak HZZO-a na to tržište ugroziti osiguravatelje te što će konkretno sve to donijeti osiguranicima.
U Hrvatskom uredu za osiguranje (HUO) kažu da se pripremaju za pokretanje ocjene ustavnosti odredbi Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, odnosno izmjena tog zakona iz svibnja ove godine, kojima je otvorena mogućnost da HZZO provodi i dodatno zdravstveno osiguranje, zato što će HZZO po uvjetima biti u povoljnijem položaju u odnosu na druge aktere na tržištu. Naime, osiguravatelji se tom djelatnošću mogu baviti isključivo po pribavljenoj dozvoli od Hanfe i posebnom mišljenju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, što podrazumijeva i da moraju osigurati programe osiguranja koje su pripremili i odobrili ovlašteni aktuari, imati odgovarajući temeljni kapital i odgovarajuće pokriće, i to za police, odnosno troškove koje moraju planirati godinama unaprijed, dok HZZO police može formirati bez tih uvjeta. Također, u HUO-u upozoravaju da je HZZO u povlaštenom položaju i u odnosu prema zdravstvenim ustanovama s kojima će ugovarati obavljanje zdravstvenih usluga po policama, jer država određuje vrstu, opseg i cijenu usluga koje su pokrivene osnovnim, odnosno dopunskim osiguranjem. Stoga postoji bojazan da bi se i cijene mogle mijenjati u pravcu da država smanjuje cijene i opseg usluga pokrivenih u osnovnom osiguranju, a povećava troškove usluga koje pokriva dodatno osiguranje, što bi značilo stvaranje dodatnog tereta za osiguravatelje.
Da će kriteriji obavljanja djelatnosti dodatnog zdravstvenog osiguranja tako biti neujednačeni, smatra i Vesna Dulibić, predsjednica Uprave Croatia zdravstvenog osiguranja, koje trenutačno na tržištu nudi osam programa dodatnog zdravstvenog osiguranja, od čega je šest osnovnih, a dva su namijenjena osiguranicima mlađe dobi, odnosno onima treće životne dobi. Svi ti programi, dodaje, uključuju opširne preventivne sistematske preglede, specijalističke preglede, laboratorijsku obradu i dijagnostičke pretrage, dok police šireg opsega uključuju i druge usluge, poput fizikalne terapije, manjih operativnih zahvata, naknadu troškova bolničkog liječenja, putno zdravstveno osiguranje i druge specijalne pakete, pri čemu osiguranici mogu birati i kreirati pakete usluga koje smatraju najprimjerenijim i koji financijski mogu podnijeti.
»Najveći interes iskazuje se za program Norma, za dob od 30 godina, za koji mjesečna premija iznosi 112 kuna i za koji je zaključen najveći broj polica. Taj program pokriva preventivni sistematski pregled, do dva specijalistička pregleda godišnje kod različitih specijalista, a potom i kontrolne preglede po svakom od specijalističkih pregleda. Program uključuje i laboratorijsku obradu i dijagnostičke preglede, i to bez dodatnog učešća ili financijskih ograničenja i sve uz stručno vođenje liječnika«, ističe Vesna Dulibić.
O tome hoće li ponuda HZZO-a ugroziti poslovanje osiguravatelja kad je riječ o policama koje oni nude ili se inače najčešće ugovaraju, zasad je, kaže, prerano suditi, jer će sve ovisiti i o tome što misli ponuditi HZZO.
»U intervjuu u Vjesniku ravnatelj HZZO-a navijestio je nove inovativne osiguravateljske proizvode, na primjer u zdravstvenom turizmu, kojima će se privlačiti stranci, što je područje koje sada još nije pokriveno. Zato ćemo utjecaj dodatnog zdravstvenog osiguranja koje će nuditi HZZO na naše poslovanje i poslovanje drugih osiguravajućih kuća moći sagledati tek nakon što HZZO objavi proizvode koje će putem dodatnog zdravstvenog osiguranja ponuditi«, zaključuje Vesna Dulibić.
Iz HZZO-a smo, pak, dobili tek kratki odgovor u kojem kažu da HZZO nema informacija o postupanju drugih osiguravatelja vezano uz dodatno zdravstveno osiguranje, pa ne mogu komentirati naš navod da se priprema ustavna tužba zbog nejednakih uvjeta poslovanja. O tome kako bi mogle izgledati njihove police dodatnog osiguranja, što će uključivati te kojim osiguranicima će biti namijenjene, još nema informacija.
»HZZO je trenutačno u početnoj fazi razrade rješenja vezanog uz poslovanje u segmentu dodatnog zdravstvenog osiguranja i zasigurno će se strogo pridržavati zakonskih propisa koj čine okvir za spomenuto poslovanje«, stoji u odgovoru koji smo dobili od glasnogovornice HZZO-a.
Marijana Matković
http://www.vjesnik.hr/html/2010/12/30/Clanak.asp?r=gos&c=2

Slučajno il ne,vrak je tu...

kuntakinte:
Upravno vijeće HZZO-a u prosincu 2010. donijelo je Pravila uspostavljanja i provođenja dodatnog zdravstvenog osiguranja, kao podlogu za određivanje vrste usluga i cijenu polica. One bi građanima trebale biti ponuđene u zadnjem kvartalu ove godine, dok bi cijeli projekt trebao zaživjeti počekom iduće godine.
http://www.business.hr/hr/Naslovnica/Hrvatska/HZZO-ce-pokrivati-i-dodatno-zdravstveno-osiguranje

I..?
Jel bu kaj?

Sledgehammer:
Pa od svih tih dodatnih zdravstvenih osiguranja, HZZO je do sada bio jedini konkretan igrač, najjednostavnije korištenje i kvaliteta...

kuntakinte:
Stiže europska zdravstvena iskaznica
S ovom iskaznicom zdravstvene usluge besplatne u zemljama EU
http://www.portal53.hr/vijesti/hrvatska-i-svijet/103-hrvatska-i-svijet/6836-stize-europska-zdravstvena-iskaznica.html

Do srpnja nova košarica osnovnog zdravstvenog osiguranja
Režu se prava na sve usluge samo na zdravstvenu knjižicu
Osim u osnovnom, nanovo će se definirati i usluge u dopunskom i dodatnom zdravstvenom osiguranju
http://www.vecernji.hr/vijesti/rezu-se-prava-sve-usluge-samo-zdravstvenu-knjizicu-clanak-476348

Navigacija

[0] Lista Poruka

[#] Slijedeća stranica

Idi na punu verziju