Velika Gorica - neovisni forum

Domaće teme => Turopolje => Autor teme: Jaguar - Kolovoz 22, 2011, 11:44:15 poslijepodne

Naslov: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Kolovoz 22, 2011, 11:44:15 poslijepodne
Otvaram novu temu o zemljišnim zajdnicama, uvjeren da ova problematika zaslužuje zasebnu temu.
U tom smislu prilažem nekoliko dokumenata do kojih sam došao, koji potvrđuju napore ljudi koji se bore za povrat imovine zemljišnim zajednicama, koji u tom smislu ne posustaju nikad i koji daju sve od sebe kako bi se taj cilj konačno i ostvario, čitamo zadnjih dana što i kako se sve radi sa poljoprivrednim zemljištem, utoliko bi trebali imati još veću obavezu podržati sve ove napore koji se čine oko povrata zemlje, kako pojedini mešetari ne bi mogli stvarati svoja velika carstva na imovini naših djedova i nas samih.
ZAJEDNICA ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA HRAVATSKE                 

Velika Gorica, Zagrebačka 37.     
Javni  upit                               
  predsjednicima parlamentarnih stranka
                                                                                      i saborskim zastupnicima


Uvaženi,

U ime procijenjeno 400 000 živućih ovlaštenika i nasljednika ovlaštenika zemljišnih zajednica Hrvatske upućujem vam slijedeći javni upit: Da li, zašto i na koji praktički način podržavate povrat imovine zemljišnim zajednicama Hrvatske odnosno u tu svrhu predloženi zakon od 29. prosinca 2010?

Obrazloženje:
Tijekom proteklih 15 godina su vodstvima političkih stranaka i saborskim zastupnicima dostavljani bilteni (6 brojeva) i glasilo Zajedničar (3 broja) Zajednice zemljišnih zajednica Hrvatske te knjige Obnova hrvatskih zemljišnih zajednica (1996.) i K povratu imovine zemljišnih zajednca Hrvatske (lipanj 2011.). U njima je sadržan sav povijesni, zakonski i zakonodavni sadržaj za potpuno razumijevanje svih aspekata i pitanja u vezi zemljišnih zajednica. Stoga nema opravdanih razloga da itko u hrvatskoj političkoj javnosti ima osnova tvrditi da nije imao prilike upoznati se s tim što su, od kuda su, s kojom svrhom su postojale i s kojim razlozima im je Sabor NRH 1947. oduzeo imovinu bez prava na ikakvu naknadu. Riječ je, da podsjetim o više od 1500 zemljišnih zajednica i više od milijun jutara poljoprivrednog i šumskog zemljišta kao i ostaloj imovini.

Diljem Hrvatske obnavlja se rad odruga ovlaštenka te osnivaju nove (Svinjičko, Čehi, Žumberak, Lučelnica, Demerje...). U brojnim kontaktima i na brojnim sastancima prinuđen sam odgovarati na redoviti upit: Što o povratu imovine zemljišnim zajednicama misle vodstva političkih stranaka i saborski zastupnici? Koliko i znam, nisam vjerodostojan davati javno vjerodostojne odgovore. Svakako: Kad narod jevno pita obveza je javno odgovornih javno davati odgovore.

Poznato vam je kakovim je sve sramnim i besramnim, čak i zakonima omogućenim, postupcima izložena naša naslijeđena imovina – svima nam naočigled! Sprega administrativno-političarskog sloja s tajkunskim moćnicima (feudalno bezočni karakter im se ne smije zanijekati!) glavni je aktivni protivnik povrata. Često pod egidom zaštite hrvatskih nacionalnih interesa a u suprotnosti s ustavnim načelima, pravnom naravlju države, gospodarskim i demografskim oporavkom hrvatskog seoskog stanovništva i države, s idejom razvojnog regionalizma, s očuvanjem kulturalnih značajki hrvatskih zavičajnosti i s obnovom povjerenja naroda da na svom naslijeđenom tlu može poduzetnički osigurati pristojne uvjete života za sebe i svoje nasljednike.

Kao pripomoć u vršenju vaše odgovorne i teške zakonodavne zadaće tiskana je knjiga K povratu imovine zemljišnim zajednicama Hrvatske. U tom smislu osjećam i osobno pravo na navedeni upit. Umjesto protokolarne zahvale za poklon prosim vas na javno očitovanje o navedenoj temi i odgovor na upit.

S uvažavanjem!

Velika Gorica, 6. kolovoza 2011.                                                    Predsjednik                                                     
                                                                                                       Zdravko Lučić

Prilog: Dopis županima, gradonačelnicima i načelnicima općina u kojima je zemljišnim zajednicama 1947. oduzeta imovina.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Kolovoz 22, 2011, 11:46:58 poslijepodne
ZAJEDNICA ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA HRVATSKE
Velika Gorica, Zagrebačka 37                                       
                                                                                          JAVNI DOPIS GRADONAČELNICIMA
                                                                   
                                                                                               Gradonačelnicima gradova
                                                                                                    sjedišta kotara 1947.                                                                                         
   
Predmet: Obavijest o aktivnostima vezanim uz  Prijedlogu zakona za povrat imovine
               zemljišnim zajednicama Hrvatske oduzete 1947.:
       a) Informiranje javnosti te posebno ovlaštenika zemljišnih zajednica i njihovih nasljednika,
       b) Osnivanje udruga ovlaštenika zemljišnih zajednica te njihovo udruživanje na razini općine
           ili grada te županije,
       c) Svestrana javna podrška usvajanju Prijedlogu zakona o povratu imovine zemljišnim
           zajednicama Hrvatske

 Uvaženi gospodine gradonačelniče,

Obraćam Vam se s uvjerenjem da Vam je stalo do toga da se nepravda učinjena 1947. građanima Vašeg Grada i područja istoimenog kotara oduzimanjem njihove suvlasničke skupne imovine ispravi tako da im se naturalno vrati (restituira), naturalno zamijeni (substituira) ili vrijednosno nadoknadi. Zajednica zemljišnih zajednica Hrvatske kao nestranačka, nevladina organizacija smatra da je usvajanje Prijedloga zakona za povrat imovine zemljišnim zajednicama u Saboru Republike Hrvatske  temeljni uvjet za ispravljanje ove nepravde. Ovlaštenici zemljišnih zajednica i njihovi nasljednici kojih prema našoj procjeni u Hrvatskoj ima oko 400 000, imaju pravo biti cjelovito informirani o svim aktivnostima, mogućnostima i preprekama vezanim uz usvajanje Prijedloga zakona. ZZH također potiče organiziranje udruga ovlaštenika zemljišnih  zajednica u svim mjestima u RH u kojima su one do 1947. postojale i upravljale svojom skupnom imovinom. Na području Vašeg Grada također ih je bilo u značajnom broju.

Kao što nam je svima poznato, 1990. godine su gotovo sve političke stranke obećavale povrat imovine nepravno oduzete u boljševičkom razdoblju nakon drugog svjetskog rata. Prvi prijedlozi zakona o povratu nagovještavali su takovu nakanu. No ubrzo je proces povrata zamijenjen podržavljenjem društvene imovine a zatim njezinom katastrofalnom individualnom privatizacijom. Konačni otklon od povrata učinjen je nesretnim zakonom ideološki zamućenog naziva: Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Napominjemo da je te zakone donosio Sabor Narodne republike Hrvatske. 99% oduzete imovine isključeno je iz povrata a 90% i od naknade.

Preko 60% vrijednosti oduzete imovine čini oduzeta imovina zemljišnim zajednicama, dakle hrvatskom narodu na području od Crikvenice i Gračaca do Iloka. Živućih i mahom neosviještenih ovlaštenika ima oko 400 000. Ukupno se radi o preko 1000 000 jutara poljoprivrednih površina i šuma. Danas se u Hrvatskoj ne obrađuje oko 2/3 poljoprivrednih površina. U susjednim zapadnim zemljama državne šume čine manje od 20% ukupnih šuma. U Hrvatskoj je individualno privatnih šuma 22%. Ostale su državne. Zemljišne zajednice i krajiške imovne općine posjedovale su znatno više od individualnih šumovlasnika. A sad je država još i ukinula državnu šumarsku službu. Očito je: budućim stranim šumskim veleposjednicima ona bi smetala, a hrvatskim šumoposjednicima je uskraćena.

Zakon o izmjeni postojećeg zakona o naknadi kojom bi se omogućio povrat imovine zemljišnim zajednicama predala je grupa saborskih zastupnika u saborsku proceduru 29. prosinca 2010. Održana je tematska sjednica dva saborska odbora. Za plenarnu raspravu čeka se samo da matični odbor za pravosuđe donese svoje mišljenje. Javna podrška jedinica lokalne samouprave i organiziranih ovlaštenika zemljišnih zajednica zasigurno bi doprinjela pospješivanju postupka.

U tu svrhu je nakon knjige Obnova hrvatskih zemljišnih zajednica (1966.) tiskana prošli mjesec i knjiga K povratu imovine zemljišnih zajednica Hrvatske. U njima su tiskani svi relevantni zakoni te stavovi i mišljenja skoro svih značajnih stručnjaka, profesora i akademika od unazad 110 godina do danas. Stoga su one pretpostavka za cjelovitu informaciju o zemljišnim zajednicama kao i zakonodavna podloga odluci Hrvatskom saboru. U posljednjoj knjizi su za veći dio od oko 1500 zemljišnih zajednica navedeni cjeloviti podaci o pojedinim vrstama (oranice, livade, vinogradi, voćnjaci, pašnjaci, šume idr.) njihove 1947 oduzete imovine. Za pojedine kotareve do sada nisam našao skupne podatke u Državnom arhivu u Zagrebu. Istraživanje bi valjalo nastaviti i poduprijeti.

Doista je problem što je povijesni, ideološki uvjetovani, zaborav pomutio zbiljsku odgovornost za naše sveukupno narodno naslijeđe, kao i za njegovu suvremenu uporabivost. U žaru parola izgubio se i smisao narodne suverenosti. U tom kontekstu spominjem Elinor Ostrom, jedinu nobelovku ekonomisticu, koja je na mnoštvu svjetskih primjera egzaktno dokazala da je dilema u upravljanju zajedničkim dobrima: državna administracija ili individualno poduzetništvo, lažna i štetna. O tome je više riječi u knjizi.

Vjerujem da se sveopćem cinizmu spram vrednota i beznađu u djelu ima razloga i opravdanosti suprotstaviti. Vjerujem da bi Vaša podrška donošenju zakona o povratu bila od većine Vaših sugrađana pozdravljena. Sličan značaj imala bi i podrška gradskog vijeća.

Važno je da ovlaštenici osnuju pojedinačne udruge ovlaštenika koje trebaju donijeti odluku o osnivanju, statutu, vodstvu, udruživanju na razini općina/gradova i županije te potpisivanju javnog zahtjeva za povrat imovine. Pri tome je poželjno i primjereno da ovlaštenici i njihove udruge zatraže podršku i potporu javnih, samoupravnih i političkih osoba osoba, tijela i stranaka. O svakoj je javnoj aktivnosti više nego poželjno medijima uputiti priopćenje.

Knjige te bilteni i glasilo Zajedničar zacijelo bi pripomogli temeljitom informiranju vijećnika i ovlaštenika zemljišnih zajednica. (Ovlaštenici su zapravo svi nasljednici osoba koje su 1947. godine bile suvlasnici/članovi zemljišnih zajednica. U pravilu su to bili svi nasljednici nekadašnjih kućnih zadruga.) Knjiga ima 256 strana a cijena joj je 50 kuna (u prodavaoniocama 70). Narudžbe poslati na fax broj 01/6225439 ili e-mail: turopolski.domek@gmail.com. Uplate na račun:  Zagrebačka banka 2360000-3213764053.


S uvažavanjem!

Velika Gorica 26. srpnja 2011.                                                         
                                                                                                              Predsjednik       
                                                                                             
                                                                                                           Zdravko Lučić
                                                                                                      (mob: 098 921 28 77)
     
Upućeno:Svim gradonačelnicima i načelnicima na čijem području su 1947. postojale zemljišne zajednice kojima je oduzeta imovina.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Kolovoz 22, 2011, 11:52:25 poslijepodne
Koliko čujem intenzivno se radi na oživaljavanju zemljišnih zajednica diljem Hrvtaske, od svih cca 1500 koliko ih je postojalo kako bi se njih što više, koliko god je to moguće, oživilo i aktiviralo, postavilo na zdrave noge i u funkciju koju bi one trebale obaviti na dobrobit svih zajedničara Hrvatske.
OGLEDNI PRIMJER – Sukladno Zakonu o udrugama. Dijelom su moguće različitosti, već prema okolnostima i procjenjenoj svrhovitosti. Suvišno valja izbrisati a odabrano i posebno upisati.

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine RH, br. 88/01)  Skupština ovlaštenika i nasljednika Zemljišne zajednice urbarske (imovne i li krajiške općine)…… ………………………………………………………………………….na svojoj sjednici od ………………. 2011. g., donijela je

PRAVILNIK ZEMLJIŠNE ZAJEDNICE URBARSKE
OPĆINE ………………………………………….

I TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Naziv je udruge Zemljišna zajednica urbarska  općina ………………………………………. Skraćeni je naziv Zemljišna zajednica………………………………..(navesti naziv mjesta). (U daljnjem tekstu: Zajednica)

Članak 2.
Sjedište je Zajednice…………………………………………………
Zajednica djeluje na području Požeško-slavonske županije.
Zajednica je pravna osoba.

Članak 3.
Zajednica je članica Udruge zemljišnih zajednica Požeško-slavonske županije.

Članak 4.
Pečat Zajednice je okrugao, promjera 30 mm. U luku je natpis Zemljišna zajednica urbarska/imovna/krajiška općina. U sredini pečata je njezin mjesni naziv.

Članak 5.
Zajednicu predstavlja i zastupa njezin predsjednik. (Može i s tradicionalnim nazivom: glavar, sudac, knez isl.)
Zajednice zastupaju i podpredsjednik i tajnik, kao i opunomoćenik kojeg opunomoći predsjednik.

Članak 6.
Zajednica je neprofitna, nevladina gospodarsko-kulturna udruga te u okviru njezina rada nije dopušteno promicati bilo koju političku ideologiju ili probitak bilo koje političke stranke.

II SVRHA, CILJEVI I DJELATNOST
Članak 7.
Svrha postojanja i djelovanja Zajednice je njezina punopravna obnova, povrat njezine sveukupne imovine bespravno oduzete Zakonom o proglašenju imovine zemljišnih i njima sličnih zajednica 1947. općenarodnom imovinom (bez prava na ikakovu naknadu), zakonsko inoviranje Zakona o zemljišnim zajednicama (1894.) s omogućenjem osnivanja novih zemljišnih zajednica sukladno suvremenim iskustvima i potrebama a radi racionalnog gospodarenja s nakanom očuvanja te kulturnog i civilizacijskog unapređenja povijesnog narodnonog života na svom području.

Članak 8.
Ciljevi Zajednice su:
1.   Objediniti sve ovlaštenike i nasljednike ovlaštenika Zajednice,
2. Utvrditi opseg i sadašnje stanje sve njezine oduzete imovine.
3. Razvijati svijest o pravnoj, gospodarskoj, kulturno-narodnosnoj i socijalnoj opravdanosti obnove zemljišnih zajednica i povrata njehove oduzete imovine.

Članak 9.
Djelatnost Zajednice je:
1. Izrada popisa ovlaštenika i sljednika ovlaštenika,
2. Suradnja s ostalim sličnim udrugama oko donošenja zakona o povratu imovine zemljišnim zajednicama i provedbi odnosno izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim zajednicama iz 1894. g.
3. Organiziranje javnih i stručnih skupova vezanih uz tematiku zemljišnih zajednica, izdavanje knjiga, časopisa, novina i ostalih tiskovina i promidžbenih sredstava radi postignuća ciljeva Zajednice,
4. Predstavljanje ciljeva i djelatnosti Zajednice u svim sredstvima javnog priopćavanja i djelatnostima u kojima je o njima riječ.

ČLANSTVO
Članak 10.
Članovi Zajednice su svi punoljetni građani za koje se na primjeren i raspoloživ način ustvrdi status ovlaštenika ili nasljednika ovlaštenika.

Član 11.
Članovi Zajednice imaju pravo sudjelovati u svim djelatnostima Zajednice, birati i biti birani te biti pravodobno obavješteni o radu Zajednice. Dužnost člana Zajednice je sudjelovati u aktivnostima, obnašati dužnosti, plaćati članarinu i u javnosti promicati interese i vrjednoste Zajednice.
Svaki član može pismeno predložiti sazivanje Skupštine. Na pismeni zahtjev petine članstva obvezatno se u roku od 30 dana saziva Skupština.

USTROJSTVO ZAJEDNICE
Članak 12.
Skupština (može se rabiti i nekadašnji posebni nziv) Zajednice je najviše tijelo Zajednice. Nju sačinjavaju svi članovi. Skupština punovažno odlučuje natpolovičnom većinom nazočne natpolovične većine svih članova. U kvorum se uračunavaju i pismene punomoći nenazočnih članova. Punomoći mogu sačinjavati najviše trećinu potrebnog kvoruma. O promjenama Pravilnika odluku donosi pravovaljana dvotrećinska većina nazočnih članova.
Ukoliko se pismenom pozivu na Skupštinu ne odazove dovoljan broj članova saziva se ponovno i ona odlučuje i u nazočnosti najmanje trećine članova. Ukoliko se ne odazove ni navedeni omjer članova saziva se ponovno i na njoj je dovoljan kvorum broj članova potrebnih za osnivanje udruge.
Skupština se saziva prema potrebi a najmanje jednom godišnje.
Skupština donosi i mijenja Pravila, izabire i smjenjuje dužnosnike i Odbor Zajednice, utvrđuje program rada i nadzire njegovo provođenje, formira stalna i povrenema radna tijela.
Predsjednik Skupštine je funkcionalni član Odbora Zajednice. (Ova je odredba neobvezna ali osobito korisna u slučaju brojnijeg članstva!)

Članak 13.
Skupština Zajednice na mandat od dvije godine izabire predsjednika Zajednice, zamjenika predsjednika i tajnika koji čine (uži) odbor (predsjedništvo) Zajednice. (Ako želi!) Skupština izabire Odbor Zajednice od … članova. Odbor organizira djelatnost i provodi program ostvarivanja ciljeva Zajednice. Članovi su pojedinačno i skupno odgovorni za svoj rad Skupštini. Članovi su u svako doba smjenjivi. U slučaju potrebe Odbor može u svoje članstvo imenovati do trećine punog sastava Odbora.
Odbor se sastaje prema potrebi a najmanje tromjesečno (može i četveromjesečno). Svaki član Odbora ima pravo a u slučaju žurnosti i dužnost inicirati sazivanje odbora. U slučaju nemogućnosti predsjednika i zamjenika da sazovu Odbor sazivač može biti tajnik uz supotpis najmanje jednog člana Odbora. U krajnjem slučaju trećina članstva Odbora može skupno sazvati Odbor.

Članak14.
Predsjednik Zajednice neposredno organizira provodi djelatnost Zajednice. On predsjedava Odboru Zajednice.
Predsjednik u javnosti predstavlja i promiče ciljeve i djelatnost Zajednice, potiče rad radnih tijela, upozorava na manjkavosti i pripomaže njihovu uklanjanju.

Članak 15.
O radu svih tijela se u pravilu vode uredni skraćeni zapisnici. Izvornici zapisnika se pohranju najmanje na šest mjeseci.
Brigu o zapisnicima vodi tajnik.

IMOVINA
Članak 16.
Zajednica stječe imovinu članarinom, dotacijama iz proračuna, svojom djelatnošću i različitim oblicima dobrovoljnih priloga.
Zajednica koristi ostvarenu dobit iz svoje djelatnosti za ostvarivanje svojih ciljeva.

Članak 17.
U slučaju prestanka rada Zajednice imovina pripada područnoj organizaciji Crvenog križa Hrvatske.
RJEŠAVANJE SPOROVA I STEGOVNA ODGOVORNOST
Članak 18.
Sporovi i sukobi interesa unutar Zajednice rješavaju se dogovorom, a u slučaju neuspjeha u pokušaju njihovog sporazumnog rješavanja, rješavaju se pred nadležnim sudom.

Članak19.
U slučaju nanošenja javne štete u ostvarivanju ciljeva Zajednice te zbog neizvršavanja statutarno utemeljenih obveza svakom članu Zajednice Odbor i Skupština mogu izreći internu ili javnu opomenu i vremensko ograničenje prava odlučivanja u Zajednici. Na odluke Odbora postoji pravo žalbe Skupštini čija je odluka konačna.
JAVNOST RADA
Članak 20.
Djelatnost Zajednice i njezinih tijela je javna.

PRESTANAK POSTOJANJA
Članak 21.
Zajednica prestaje postojati kada u punopravnom djelatnom članstvu ostanu samo tri člana.

U…………………….., … ožujka 2003.
                                                                                               Preds
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Kolovoz 22, 2011, 11:53:12 poslijepodne
UDRUGA OVLAŠTENIKA ZEMLJIŠNE                           PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
ZAJEDNICE URBARSKE OPĆINE ........................................                                                                                 JAVNIM GLASILIMA


Predmet: Priopćenje s Osnivačke skupštine Udruge ovlaštenika zemljišne zajednice     
                urbarske općine .........................................


Uvaženi,

priopćujemo vam da je  (datum)        2011. održana Osnivačka skupština Udruge ovlaštenika zemljišne zajednice urbarske općine .........................................

Nakon uvodnog izlaganja o postanku, različitostima i zakonu o zemljišnim zajednicama iz 1894., te oduzimanju imovine zemljišnim zajednicama bez prava na ikakvu naknadu zakonom Narodne republike Hrvatske iz 1947. i upoznavanjem s prijedlogom zakona o izmjeni zakona o naknadi od 29. prosinca 2011. radi omogućenja povrata oduzete Osnivačka skupština je zaključila slijedeće:

1. Donijela odluku o osnivanju Udruge ovlaštenika zemljišne zajednice urbarske općine ........................................
2. Usvojila Statut Udruge.
3. Za predsjednika je izabran ................................................ a za tajnika ...................................
4. Donijela zaključak o podržavanju predloženog zakona o povratu imovine zemljišnim zajednicama.
5. Odlučila da se udružuje s istovrsnim udrugama u okviru općine (ili grada) i županije, te u tom smislu poticajno djelovati na osnivanju udruga u svom okružju i promovirati knjige K povratu imovine zemljišnim zajednicama Hrvatske kao i tiskovine Zajednice zemljišnih zajednica Hrvatske.
6. Zaključila organizirati potpisivanje javne izjave o podršci donošenju zakona o povratu imovine zemljišnim zajednicama Hrvatske.
7. Zaključila javnost izvijestiti o svom osnivanju i javnom djelovanju.

Umoljavamo vas da o ovom priopćenju izijestite javnost.

Pozdravljamo sa zahvalnošću!

Mjesto i datum
                                                                                                    Predsjednik
                                                                                   
                                                                                            Ime, prezime, potpis

Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Kolovoz 22, 2011, 11:58:50 poslijepodne
Narano nikakvo strančarenje nije dobrodošlo i to mi je zapelo za oko, svaka čast, pozdravljam ovakav način razmišljanja i političkog djelovanja, da je to tome tako kod nas bili bi valjda raj na zemlji a ne zemlja jada i bijede, kako materijalne tako i moralne i bilo koje druge.
ZAJEDNICA ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA HRVATSKE
Velika Gorica, Zagrebačka 37
                                                                   
                                                                        PREDSJEDNIŠTVIMA ŽUPANIJSKIH
                                                                                  ORGANIZACIJA HNS-a

Uvaženi,
obraćam Vam se sukladno dopisu Ur. br. 101/11 – 13. 07. 2011. glavnog tajnika Srećka Ferenčaka radi dodatnih pojašnjenja i operacionalizacije.
Iz privitka dopisa iz Središnjeg ureda i Županijske organizacije Zagrebačke županije razvidni su povijesno ishodište, upravno-pravno uređenje, programska značajnost i cjeloviti doseg projekta povrata imovine zemljišnim zajednicama Hrvatske.
Koalicija HNS-HSU je politički nosilac prijedloga zakona. Za to ima otvorenu podršku zastupnika inog stranačkog članstva. Glede konačne uspješnosti, naravno, najvažnija je podrška SDP-a. Izglednost je nedvoumna a povečava se mogućim i poželjnim aktivitetom. Dok protivnici i kočničari ljetuju pravo je vrijeme za sticanje odlučne prednosti!
Važan deficit je u upoznatosti ovlaštenika ZZH s činjenicom da su ovlaštenici i s prijedlogom zakona o povratu njihovim djedovima oduzete skupne imovine. Veliki su skupovi zasad neostvarivi pa je govor o njima samo izbjegavanje onoga što se može odmah napraviti. Mnogobrojno malo i povezano je kao cjelina zapravo veliko!
Ovlaštenici su svi nasljednici onih kojima je ona 1947. zakonom o proglašenju njihove skupne imovine općenarodnom bez prava na ikakvu naknadu oduzeta – zapravo konfiscirana. Radi se o oko 400 000 živućih ovlaštenika koji u velikom broju ni ne žive na djedovskom selištu. Kako je riječ o vlasništvu to nije ni važno. Za biti vlasnikom, odnosno suvlasnikom, nije važno mjesto prebivališta.
Očito je da bi bio svojevrsni politički grijeh ne staviti se u funkciju, u službu, poticanja i organiziranja ovolikog broja podržavatelja HNS-ovog projekta.
Za udrugu ovlaštenika zakonski su potrebna samo tri ovlaštenika. Na osnivačkoj skupštini je potrebno usvojiti statut (ogledni primjerak ste dobili!), izabrati predsjednika i tajnika, donijeti odluku o udruživanju u udrugu na razini općine/grada i županije te javnosti podastrijeti priopćenje o priključenju organiziranom nastojanju donašenja predloženog zakona. Pravo javnog djelovanja ne ovisi o eventualnoj i poželjnoj registrciji kod nadležne službe javne uprave. Važna je brzina u osnivanju i javnom priopćavanju.
Korisno bi bilo na svakoj razini organiziranja imenovati primjerenog povjerenika za zemljišne zajednice koji posreduju pri osnivanju i povezivanju.
Kao autor koji je preuzeo sve financijske obveze za knjigu K povratu imovine ZZH kao i neizbježno darovanje knjige svim saborskim zastupnicima, političkim strankama, nadležnim institucijama i znanstvenicima zainteresiran sam za prodaju knjige. Čini mi se korisnim i logičnim da svaka udruga ovlaštenika naruči nekoliko primjeraka knjige. Povjerenici bi mogli obaviti posredujuću ulogu. Pri tom nudim 10-15 kuna po prodanoj knjize za troškove i trud. (Moj tekući račun pri Zagrebačkoj banci je 3213764053.). Pojedinačne narudžbe iziskuju puno posla i znatne troškove.
Udruge ovlaštenika su nestranačke pa se ne smije očitovati nikakvo strančarenje. Smatram korisnom i poželjnom svaku suradnju s predstavnicima i članovima stranaka izborne koalicije.
Za kontakt je osim mog mobitela 098 921 28 77 na raspolaganju tel/faks 01 6225 439  i email http://www.hns-vg.com.hr (http://www.hns-vg.com.hr) HNS-a Velika Gorica.

Vjerujmo u uspjeh. Pozdrav!

Velika Gorica 24. srpnja 2011                                                                  Predsjednik
                                                                                                             
                                                                                                                Zdravko Lučić
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Kolovoz 23, 2011, 12:01:04 prijepodne
UDRUGA OVLAŠTENIKA ZEMLJIŠNE                      PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
ZAJEDNICE URBARSKE OPĆINE ČEHI

                                               

                                                      JAVNIM GLASILIMA

Predmet: Priopćenje s Osnivačke skupštine  Udruge ovlaštenika zemljišne zajednice urbarske općine Čehi


Uvaženi,

priopćujemo  vam da je dana 02.08.2011. održana Osnivačka skupština Udruge ovlaštenika zemljišne zajednice urbarske općine Čehi .

   Nakon uvodnog izlaganja o  postanku,različitostima i zakonu o  zemljišnim zajednicama iz 1894.,te oduzimanju imovine zemljišnim zajednicama bez prava na naknadu zakonom Narodne republike Hrvatske iz 1947. i upoznavanjem sa prijedlogom zakona o izmjeni zakona o naknadi od 29.12.2010. radi omogućenja povrata oduzete  Osnivačka skupština je zaključila slijedeće:

   
       1.  Donijela odluku o osnivanju  Udruge ovlaštenika zemljišne zajednice urbarske     
            općine Čehi
           
       2.  Usvojila  Statut Udruge

       3.   Za predsjednika je izabran Davor Šimunec,a za tajnika Slavko Gutvald

       4.   Donijela zaključak o podržavanju predloženog zakona o povratu imovine                 
             zemljišnim zajednicama
       
       5.   Odlučila da se udružuje s istovrsnim udrugama u okviru općine(ili grada) i županije te u tom smislu poticajno djelovati na  osnivanju udruga u svom okružju

      6.   Zaključila organizirati potpisivanje javne izjave o podršci donošenju zakona o povratu imovine zemljišnim zajednicama Hrvatske.

      7.   Zaključila javnost izvijestiti o svom osnivanju i  javnom djelovanju


Umoljavamo vas da o ovom priopćenju izvijestite javnost.

Pozdravljamo sa  zahvalnošću!


Čehi,02.08.2011.                                                                              Predsjednik
                                                                                                           
                                                                                                      Davor  Šimunec

                                                                                                           091 5507724                                                       
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Kolovoz 23, 2011, 12:03:31 prijepodne
Mr Zdravko Lučić
Velika Gorica, Šenoina 41
Velika Gorica 6. veljače 2011.
                                                                      Zemljišne  zajednice  po kotarevima i gradovima   
                                                                            Narodne republike Hrvatske 1947. godine 
   
Slijedeće su tabele nepotpuno privremeno izvješće o užurbanom trotjednom radu u Državnom arhivu Hrvatske u Zagrebu. Arhivski dokumenti su obilni no nisu sortirani ni jednoobrazni a dijelom su bez oznake autora i institucije pa na brzinu nije moguće utvrditi točno stanje. Uočene nedosljednosti i nevjerodostojnosti u izvorima potrebuju malo više istraživačkog rada. Zbirni podaci su uglavnom vjerodostojni i za prvu orijentaciju dovoljni. Različite vrsti pogrešaka – prepisivačke pogotovo – su neizbježne. Dokumentacije ima i u svim pokrajinskim arhivima.
Nakon što je 29. prosinca 2010. zakon o povratu imovine zemljišnim zajednicama predan (Potpisan od 9 višestranačkih zastupnika) u saborsku proceduru valjalo je preciznije odgovoriti na pitanje: U kojim su dijelovima Hrvatske službeno i poimenično evidentirane zemljišne zajednice kojima je 1947. oduzeta imovina bez prava na naknadu. Ovdje se za prvu ruku većinom navodi i ukupna količina oduzetog zemljišta izražena u ralima (katastarsko jutro (kj) ral = 5754,64 m 2 = 1600 kvadratnih hvati). Uz tekst zakona i obrazloženja u Biltenu 4 Zajednice zz Hrvatske je toliko neophodno za početnu obavijest zainteresiranima, pogotovo ovlaštenicima. Vjerujem da je toliko i dovoljno za prv obavijest, okupljanje, udruživanje i priključivanje  ovlaštenika Zajednici zemljišnih zajednica Hrvatske u javnom i nadstranačkom davanja podrške usvajanju predloženog zakonu.
Očekivati da će zakon biti usvojen bez udruženog javnog glasa ovlaštenika nije preporučljivo. Ali jest naivno i neodgovorno! Pa previše je moćnih tajkunskih i politikantskih aspiracija na našu djedovinu. Osobito profitabilnu. Neki su i u otvorenoj službi inozemnog kapitala. Mediji pak uglavnom uvažavaju samo one koji su dovoljno brojni, organizirani i glasni.
Što bi trebali ovlašenici (Uglavnom su to nasljednici: djeca i unučad.) prvo učiniti? Prepoznati sebe i bližnje kao suovlaštenike te odlučiti da kao zainteresirani hoće pobliže čuti i čitati o čemu se radi. Drugo, pozvati izvjestitelja saborskog prijedloga u Saboru Gorana Beusa Richembergha i predstavnika Zajednice zz Hrvatske na javnu tribinu o zakonu te na primjeren način obavijestiti okolne ovlaštenike o datumu i mjestu održavanja. Treće, podrobnije obaviješteni, zaključiti da osnivaju udrugu ovlaštenika svoje zemljišne zajednice koja se s drugima na razini općine/grada i županije priključuje Zajednici zz Hrvatske u zajedničkim javnim aktivnostima.
             Kotar/grad                      broj zz        pašnjaka               šuma       ukupno ral/jutro
1.   Vukovar                         22              3 215                  1 805             6 761
2.   Vukovar grad                  5                 104                          50                174
3.   Vinkovci                         20             4 699                       340             6 598
4.   Županja                          14             3 580                         25             6 786
5.   Đakovo grad                    1                   36                       564                720 
6.   Đakovo                           57             6 162             10 820           18  826
7.   Osijek                             18             3 890                1 136              7 344
Osijek grad                       1                                                                 402
8.    Beli Manastir               19                  38                 1 810              1 869
9.   Valpovo                         41             4 644                 3 736              9 140
10.    Našice                           38             4 578                 8 171            14 575
11.    Orahovica                     38             3 880               11 589            17 252
12.    Donji Miholjac             21             7 957                  4 524           14 147
13.    Podravska Slatina   izdvojili za ag ref i kolonizaciju
14.    Virovitica                         1 ?              512                 7 400             7 912
15.    Slavonska Požega        89             5 779                                          8 387         
16.    Slavonski Brod        samo spomen
17.    Nova Gradiška             79            19 067                 1 803            23 663
18.    Daruvar                         39                                       17 339            17 339
19.    Pakrac  Iskaz I              17            1 163                   2 938               5 946,5                 
                                   Iskaz II             15               939                   2 112               3 325                         
                                   Iskaz III            17            1 137                   3 421               5 741
20.    Novska  Izdvojili za ag ref i kolonizaciju 1233 j
21.    Kutina  bilo 59    zasad nema dokumenta no za agr. ref. i kolon. izdvojili zemlju
22.    Grubišno polje            15                103                      110                   647
23.    Garešnica  KNO VII/47 izvješćuje da su prije 6.4.1941  bez prigovora  podijeljene     
24.    Čazma                           18              1350                     455                2 406
25.    Bjelovar                        89              1635                     389                3 768
26.    Đurđevec                     17                196                                               796 ?
27.    Koprivnica                    10             1375                      157                2 675
28.    Križevci   Izdvojili za ag ref i kolonizaciju
29.    Prelog                           20                                                                   5 485
30.    Čakovec                      102             3172                  1 965                6 369
Čakovec grad   ?             2                209                        55                  279
Čakovec grad     ?           4                206                          7                  388         
31.    Ludbreg                        47              1208                   2 521              5 712
32.    Varaždin                       35              1279                   2 521              4 308                                   
33.    Novi Marof
34.    Ivanec                           30                                                                  2 261     
35.    Pregrada                         1                                               47                   47
36.    Krapina  KNO  5.3. 1948 izvješćuje da nemaju površina pod zem. zaj.
37.    Pregrada                 bilo 13     
38.    Klanjec                     bilo 12,  pišu da nemaju zz
39.    Dolna Stubica              31               212                   5 276                5 505     
40.    Zlatar                            12                                                                   2 580
41.    Zagreb                          25               593                    8 267                9 382
 Zagreb grad                    1                                                                        25
42.    Vrbovec                          9              402                         90                     536
43.    Sv. Ivan Zelina               9              130                        980                 1 117
44.    Dugo Selo                bilo ih 14      prazno
45.    Ivanićgrad              ima ih ali nema dokumenta
46.    Samobor                      23              884                   1 251                  2 057
47.    Žumberak                       8            1384                   9 028
48.   Jastrebarsko   bile su 92, ima ih, no nema dokumenta, izdvojili su za ag ref i kolon.  Komposeratu Jaska VII/47 uskraćena dioba
49.    Pisarovina   bilo 29  nema traga
50.   Velika Gorica      puno ih, no nema cjelovitog dokumenta
51.    Sisak                              23            5103                    6 606               14 270
Sisak grad                        2                                                                        872
52.    Petrinja                         73            2974                    2 653                  6 108 
53.    Kostajnica                     17              966                       945                  2 566
54.    Dvor na Uni                     1  ?    11 058                    2 191                15 434
55.    Glina                              39           5 082                    1 068                  7 164
56.    Vrginmost                     39                                                                  27 236
57.    Vojnić                             35        14 470                   4 707                20 206
58.    Karlovac                           9           2 914                   1 930                  5 390
Karlovac grad                   6                92                       588                     709
59.    Slunj                                35                                                                  24 355
60.    Ogulin                             37        27 749                   6 203                 35 958     
61.    Vrbovsko                        11                   
62.    Delnice                            11             601                   6 589                   7 247
                                          23          4 802                  21 524                27 547
63.    Čabar                     bile 21        zasad ništa 
64.    Sušak                     bile 21        zasad ništa 
65.    Crikvenica                        9           8 054                  10 573                22 773
66.    Senj   Pišu da prikupljaju podatke
67.    Brinje KNO 17.4. 1948. - nema zz. U drugom da su podaci prikupljeni.
68.    Otočac                             20                                                                  18 910
69.    Perušić                             15                                                                  28 955
70.    Gospić                              31       32 627                   8 394                  43 314
71.    Titova Korenica    bilo 16                  ima traga
72.    Udbina                   bilo 11                  ni traga
73.    Donji Lapac            bile  21                     isto   
74.    Gračac                    bilo 28                       isto
  Ukupno  1947 u viđenim dokumentima ima oko 1 600 zemljišnih zajednica. Time se ujedno opovrgava brojka od 1255 zemljišnih zajednica navedena u obrazloženju pri donošenju zakona o oduzimanju njihove imovine 15. travnja 1947.
Popis zemljišnih zajednica koje su postojale 1947. po kotarima NR Hrvatske
                                                                    Pašnjaci          šume     Ukupno    ovlaš
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Kolovoz 23, 2011, 12:05:55 prijepodne
1.   Kotar Vukovar
Iskazi po primopredaji i po katastru – R. Štengl
1.   Babska                                                                                 356
2.   Berak                                                                                    182
3.   Bobota                                                                                 398
4.   Bogdanovci                                                                         106
5.   Borovo                                                                                 693
6.   Bršadin                                                                                766
7.   Čakovci                                                                                314
8.   Ilok                                            218                 606             917
9.   Miklauševci                                                                           51
10.     Mahovo                                                                             139
11.    Novak                                                                                 359
12.    Opatovac                                                                           138
13.    Petrovci                                                                                90
14.    Sotin                                                                                   275
15.    Svinjarevci                                                                         140
16.    Šarengrad                                                                          793 
17.    Tampojevci                                                                        182
18.    Tordinci                                                                              310
19.    Tovarnik      podijeljen ali ne katastarski i gruntovno
20.    Vera                                                                                      95                                 

2.   Vinkovci
17.3.1948.  20 zz
1. Otok                                                                                        320
2. Galoš I                                                                                       49
3. Galoš II                                                                                    145
4. Rakovci                                                                                   220
5. Ilača                                                                                         400
6. Banovci                                                                                    192
7. N Mikanovci                                                                            138
8. Cerna                                                                                        570
9. Ivankovo                                                                                1400
10. Andrijaševci                                                                           178   
11. St. Mikanovci      222 obradivo  912                                1135
12. Vođinci                                                                                   240
13. Privlaka                                                                                  780
14. Autin
15. Šiškovci                                                                                  249
16. Prkovci                                                                                   173
17. Ostrovo                                                                                  137
18. St. Jankovci                                                                            150
19. Jarmina                                                                                     80
20. Orolik                                                                                        37
Obrad  1559  neobrad  1849                             p 1848  š  340     = 6598/452
                                                                           
3.   Županja   piše da ih je 14

4.   Kotar Đakovo  50 zz
nepotpuno
1.   Velika Kopaonica                                                                            850
2.   Mala Kopaonica                                                                              103
3.   Kupina                                                                                              180
4.   Divoševci                                                                                         380
5.   Berovci                                                                                             133
6.   Strizivojna                                                                                       200
7.   Vrpolje  oko                                                                                     400
Or  1342,31  liv 154,98  vrt  20.47  vin 9.57  paš 3 344.25    paš obr šum 1 466.98  šum  10 818.42 = 18 204.09   -- ovlaštenika 7 242 a 6 526 domova
Đakovo 9.3.48.
 Or 57.60  liv 3.04  paš 36.12  šum  563.96  =                           720.02  - 358 ovl


5.   Osijek
1.11.1947.  18 zz
1.   Aljmoš                                                                                271
2.   Bjelo brdo                                                                         497
3.   Čepin                                                                                  646
4.   Dalj                                                                                     479
5.   Dopsin                                                                               417
6.   Erdut                                                                                  757   
7.   Ernestinovo                                                                        84
8.   Hrastin                                                                               374
9.   Josipovac                                                                             65
10.    Koprivna                                                                           238
11.    Korog                                                                                 310
12.    laslovo                                                                               219
13.    Markušica                                                                       1034
14.    Retfala                                                                               737
15.    Sarvaš                                                                                255
16.    Tenja                                                                                  871
17.    Tenjski Antunovac                                                             73
18.   Vladislavci                                                                              9
Or  700 vrt  9  vin  3  liv  298  Paš  3889  šum 1136 trst 277  nepl  1028 =                                       
                                                                                                                  7343/585 j
6.   Beli Manastir

7.   Valpovo
12. 9. 1931.  20 uglavnom nepodijeljenih
22. 2. 1943. nisu podijeljene   - prepisati Kutija 832
10.11.1947.  41 zz
Kotar komas  za Arik (?) u Valpovu   10. 11. 1947

1.   Zz Bistrinci                                             127              20            156
2.   Šum zaj Bistrinci                                       5                                   6
3.   Bizovac                                                    54               80            176
4.   
5.   
6.   
41.   Zelčin                                                                     74              74   
UK: or 775/190  vrt 12/124  liv 99/902 paš 4 642/1 423 šum  3 735/947  moč  7/1182  neplod  465/1561  = 9 139/1529
Or 175  vrt 12  liv  99  paš  4643   šum 3735 =                            9139/1529
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

8.   Kotar Našice
38 zz
                                       Or  777  liv 335  paš 4578  šum  8170 nepl 711

9.   Kotar Donji Miholjac
Valjda 21 zz
                                 Or  375  liv  416  paš  6212  šum 4516  = 12 366
       
10.    Kotar Orahovica
8.11. 1947.  Nejasno da li ih je 66 ili manje
KNO 8.11.1947.  67 zz
1.   Bare
                      Zdenci
Uk: or 1015/1139  vrt  4/489  vin  2/1077  liv 131  paš i plan 3880  šum  11 588
Neplod  465/1079 =                                                                   17 251/637


11.   Slavonska Požega
KNO 15 II 1949  - katastar i gruntovna spaljeni
Spojili su katastarski zemljišne zajednice i općenarodnu imovinu
1.   Turnić                                       5                 5               19
2.   Seovci                                       2               17               19
3.   Gradište                               244                 5             284 
4.   Bektež                                  155                 2             162     
5.   Biškupci                                                     60               60
6.   Strožeman                             222               6              233     
7.   Draga                                        29               3                38
8.   Kalanić                                        1              11               12
9.   Resnik                                       53                                 54
10.    Buk                                           24              38              65
11.    Svižna                                     108                              108 
12.    Busnovci                                  80              13              93
13.    Bolosače                                  59               3               67
14.    Ivandol                                     48               5              70
15.    Oblakovac                               24              12             70
16.    Gučani Gornji                         55              22             77
17.    Gučani Dolni                          58                                58
18.    Zakorenje                                 2                                  2
19.    Rajsovac                                  22                6             30
20.    Šumanovac                            23                                23
21.    Granje                                       8               10            19
22.    Milanlug                                                    10             10
23.    Čaglin          or 108                53               87           244
24.    Latinovac                               23                                 23
25.    Drškovci                                    5                 1               6
26.    Novo selo                                55               30            93   
27.   Duboka        or 112                 55                              167
28.    Eminovci                                 23                 8             41
29.    Emovci gorni                          41               19             60
30.    Frkljevci                                  48               28             85
31.    Vrčin dol                                 14                                14
32.    Nadanovci                              27                                27
33.    Gobrdci                                   65               12          103
34.    Skenderovci                           18                  9            27
35.    Jeguplje                                  82                29          111
36.    Jakšić                                     147               42          239
37.    Komušina                               21                  1            24
38.    Laze                                           7                13            22
39.    Toranj                                      50               12            62
40.    Kunovci                                     1                                  1
41.    Ciglenik                                   35                21         158
42.    Poreč                                       19                 4            28       
43.    Kula                                         67                32         100
44.    Kutjevo                                 137              118         272
45.    Ljeskovica                               11                                11
46.    Jurkovac                                    7                  1              8
47.    Lučinci                                                                            2
48.    Orljavac                                    17                               17
49.    Kujnik                                     464                             552
50.    Paka                                       274                             363
51.    Šum gosp Nova Gradiška        2                               17   
52.    Vrhovci                                     37                              77
53.    Z(L)antrovci                             68                            127
54.    Poljanska                               117                            130
55.    Oljasi                                           1                                 2
56.    Drž dobro Trenkovo                 8                                 8
57.    Sapna                                     347                             416
58.    Crljenci                                     74                               83
59.    Pasikovci                                  27                               39
60.    Savski dol                              770                              814
61.    Stojčinovac                             27                                 56
62.    Striježevica                            488                              887       
63.    Tekić                                         21                                28
64.    Treštanovci                             12                                14
65.    Mali Bižač                                62                                62
66.    Tulnik                                     134                              166
67.    Kalenić                                       3                                  3
68.    Mihaljevci                                61                                69
69.    Vidovci                                     31                                44   
70.    Hrnjevac                                  53                                 65
71.    Lukač                                        86                              133 
72.    Vetovo                                   319                              381
73.    Vilić selo                                  88                              115
74.    Pavlovci                                   13                                48
75.    Vrhovci    gr                            14                                38                               
76.    Seoci                                          2                                 15
77.    Skrabutnik                              21                                29             
78.    Vlatkovac                                68                                79     
79.    Koprivna                                                                      14
80.    Čečavac                                   75                                81
81.    Šnjegović                                48                                71
82.    Brestovac                               24                                56 
83.    Dolac                                       55                                68
84.    Nurkovac                                 25                                36
85.     Doranovci                               16                                38
86.     Zakorenje                               48                                 60
87.    Vrhovci                                       3                                14
Uk: or 1 048  voć  2  liv  199  paš  5 779  nepl  1 367 = 8 387

Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Kolovoz 23, 2011, 12:07:08 prijepodne
Kotar Nova Gradiška
10.8.1947.
Ovl 1216+1181+732                        oko 20 000
Or 425  liv 19      paš  3344

13.    Kotar Daruvar – bilo 40
Iskaz 2.12. 1848.  Za šume 39 zz
1.   Removac
2.   Cjepidlake
3.   Miokočevo                                                                                        1 054
4.   Koreničani                                                                                         1 094
5.   Borci                                                                                                   2 638
6.   Donji Daruvar                                                                                      165
7.   Gornji Daruvar                                                                                    515
8.   Imsovac                                                                                                    6
9.   Vukovije
10.   
                                                                                          Ukupno 17 399
14.   Kotar Pakrac
Bilo 1910.  56   Prvi iskaz od 17.11.1948.  16 zz
1.   Kriška  265 or  430 šum
2.   Dragovići
3.   Kusonja
4.   Lovska
5.   Pakrac
6.   Prekopakra
7.   Donje Carije
8.   Gornje Carijuš
9.   Omanovac
10.   Toranja
11.   Batinjani 
12.   /Toranj/
13.   Budljevina
14.   Banovac
15.   Bjelajci
16.   Bjelanovac /Bijela Stijena
Uk   or 776  vrt 8 vin 3 liv 267  paš  1 163  šum  2 938  nepl 791
Na slijedćem listu 17 zz
1.   Bjelanovac/Kovačevac
3. Bujavica
4. Obrijež
5. Gaj                                                                      um 499
6. Kovačevac                                                        šum 658
7. Korita
Uk  or 128  vrt 3  liv  9  paš  939  šum 2 112  nepl 734
Treći list  18 zz
1.   Ožegovac
2.   Lipik
3.   Lipovac
4.   Kragaj
Uk               or 223  vrt 5  liv 933  paš   1 137  šum 3 421  nepl 22
Prema  izvješću 19.5.1948. radi  se uglavnom o šumskom zemljištu a samo u Marinovom selu 30 j i Dobrovcu 50 j razdijeljeno agrarnim interesentima
KNO Pakrac 21.12.1948 izvješćuje da su podaci poslani prema stanju 1939.

15.   Kotar Grubišno polje
Bilo ih je 22
Iskaz za 17 zz
1.   Velika Borna                                                                              22
2.   Turčević Polje                                                                            62
3.   Grubišno polje                                                                           38
4.   Velika Peratovica                                                                     132
5.   Grbovac                                                                                             581 čhv or
6.   Zrinjska Bezga                                                                             68
7.   
Uk  or 49  liv 16  paš 103 šum  110  moč 97 nepl 271 –           642/1229

16.      Kotar Garešnica
KNO izvješćuje VII/47. da su sve bez prigovora prije 6.4.1941 podijeljene. Neke su površine ostale u zajedničkom korištenju. Ništa ua zemljišni fond 


17.    Kotar Čazma
Od 21. Lipnja 1947.  Ima 18 zz
Šum i šikara  455/   paš(liv)  1350/55  neplod  601  =              2406/834
                                                               Po drugom dokumentu  2461
18.    Kotar Bjelovar
89 zz    1. kolovoza 1947.
Uk: or 82/1394  liv 64/609  paš 1633/203  šum  389/461 putevi 1596/898                                               
                                                                                                        = 3768/363
 
19.    Križevci
Izvješće da je napravljen prijedlog izdvajanja za agrarnu reformu i kolonizaciju

20.    Kotar Đurđevec
Bilo ih je 27
Neimenovani iskaz
1.   Otrovanec                          oko 100 j paš 5 u zakupu           oko 140 ovl.
2.   Virje nije još gruntovno                                                                 435 ovl
3.   Šemovac isto
4.   Čepelovac
5.   Kalinovac                                                                180/800          429 ovl
6.   Kloštar Kalinova  5 j nepodijeljeno kao neplodno – vađenje pijeska
7.   Đurđevac, Kalinovac, Ferdinandova  (KO)                             1 100 0vlm
Molve su podijeljene

21.    Koprivnica
Iskaz ureda za katastar 29. siječnja 1949.
1.   Đelekovec                                                            209
2.   Ivanec                                                                   677
3.   Novačka i Gola                                                    310
4.   Torčec-Drnje                                                       223
5.   Novigrad                                                              171
6.   Legrad                                                                  815
7.   Vlaislav-Plavšinac                                                  51
8.   Ždala                                                                     118
Njive  520  vrt 1  liv  116  p  1374  trstik  13  š  157  nepl  493 = 2677/1359

22.    Kotar Prelog
– bilo, ups, ni bil v Kralevinam.  Iskaz za 20 zz
1.   Cirkovljan  354
2.   Sv. Marija 644
3.   Oporovec 575
4.   Goričan 994
5.   Hraščan
6.   Čakovec
7.   

23.    KNO Čakovec
1.   Urbarske zz  37
Uk or 90  paš 2 040  šum 1566  -                           4373/1 486
2.   Imovne općine  52
Uk  or 184  liv 89 paš  763  šum 166  =            1314/923
3.   Zemljišne zajednice i njima slični oblici
a)   Agrarna zajednica                                      10
b)   Šumske zajednice                                         3
Uk                                      or  25  paš 369  šum 191/1300
GNO Čakovec
Grad Čakovec  272
Urb zajednica Pustahovec                                                     71
Općina Nedelišče                                                                     41
Pustahovec                                                                                   1575 čhv
                                                                                 Uk        5 484/1020

24.    Varaždin
2.7.1947.    ima 35 zz
Paš  841/1422  šuma 2751/155  ost 533/1243 =          4125/2082

25.    Kotar Ivanec
Bilo je 19 zz
Iskaz 18.9.1948. povjerenik Češnjaj
A šume 13 
1.   Ivanec (Stara)                                                                     53
2.   Kaniža                                                                                  39,5
3.   Lepoglava                                                                           84,5
4.   Očura                                                                                   47
5.   Rinkovec                                                                             18
6.   Bednja-Šaša                                                                      250
7.   Višnjica dol i gor                                                               102
8.   Cvetlin i Trakoščan                                                           206
9.   Ladanje dol (predjel Lukavec)                                          51
10.   Ladanje gor                                                                         52
11.   Voča dol                                                                              51
12.   Brezova gora                                                                    188
13.   Vranojelje                                                                         143
          B pašnaki 17 zz – 32.09 ha ?                      UK  1 269 ha
 
26.    Krapina
KNO 3.3.1948. izvješćuje da na području nije bilo poljoprivrednih površina koje bi podpadale po zemljišne zajednice

27.     KotarZlatar
Neimenovani iskaz za 12 zz
1.   Veternica
2.   Oštrc (Lobor)
3.   Veleškova
4.   Peršaves
5.   Belec
6.   Budinščina
7.   Zajezda
8.   Purga
9.   Petrova gora
10.    Zlatar (k o Oštrc)
11.    Batina
12.    Gotalovac
                                                                                            Ukupno  2 580
 Sve su uređene i nisu u podjeli, nema arhive ni duga, nema temeljne knjige – sve su to šume

28.    Klanjec
Izvješćuju da nema zz

29.    Kotar Dolna Stubica
2.7. 1947  31 zz            
     
                 1. Podgorje Bistričko                                                 96          309
                 2. Globočec  plemićki                                              168            94
                 3. Globočec urbarski                                                  65           70
                 4. Selnice                                                                    188          251
                  5. Hum Bistrički                                                      126         197
                  6. Poljanice Bistričke                                               108         130
                  7. Purganica                                                              154         121
                  8. Podgradje                                                                70           74
                  9. Marija Bistrica                                                        55          105
                  10. Bistra Donja                                                        277          183
                  11. Kralev vrh donji                                                  224            62
                  12. Bisrta gornja i Oborovo                                     643
                  13. Slatina Stubička                                                  254          238
                  14. Pustodol                                                               296         145     
                  15. Pustodol                                                                 94            65         
                   16.  Kraljev vrh-Pila, sjed u Mokrica                     116            65
                   17. Kraljev vrh – Pila                                                 90           137
                   18. Jakovlje                                                               202          220   
                   19. Strmec Kapelčel                                                 199         320
                   20. Donja Stubica                                                       51            45
                   21. Podgora Stubička                                              148          240                         
                   22. Andraševac                                                       266    oko 450
                   23. Stubička slatina                                                370    oko 400 
                   24. Jakovlje                                                              836            490
                   25. Sv. Matej                                                             97     oko 250
                   26. Gusakovec                                                          65           160-70
                   27. Hum Stubički                                                      72           200-60
                   28. Modrovec                                                           71              180
                   29. Brezje                                                                   52             170           
                   30. Slani Potok                                                          86            250-60
                   31. Dubovec                                                            118             200         
                               
30.    Kotar Vrbovec
9   zz bez oznake
1.   Vrbovec                      liv22/900
2.   Kusanovac                       paš 47
3.   Negovec                                 80
4.   Valetić                                      8 
5.   Preseka                                    6  šik  5
6.   Zabrdje                        3        92         30          138   
7.   Grabrić                                    9            6
8.   Grabrić                        paš i šik 120
9.   Cugovec
10.   Lubena
11.   Tušenik                                 23           33           73   
                                                 Uk                                      535/900 j

31.   Kotar S. I. Zelina
KNO – Iskaz površina biv zz – 9
1.   Bisag                                                                               73
2.   Radošča                                                                         75
3.   S. I. Zelina-Biškupec                                                   214
4.   Laktec                                                                            58  63?
5.    Hrastje                                                                           145
6.   Banja selo                                                                       63
7.   Orešje                                                                            478
8.   Marinovec, Hrastje, Obrež                                             7
Jedna mi fali
Uk                  or 5 liv 1 016 čhv  p  130  š 980            1 117/1282

32.    Zagreb
1.   Vrapče-Krvarić                 6               802            809
2.   Stupnik                         127             1575          1459           
3.   Ježdovec                                            426             590 
4.   Demerje                                            570             632
5.   Lučko                                                139              222     
6.   Obrež                                                 144             186
7.   Opatovina   ko Vrapče dol                34               76
8.   Prečko gornje                                   109             114
9.   Jarun gornji                                       119             225
10.    Jarun dolni                                         30               37
11.    Mikulići-Lukšić                                 312             179
12.   Bijenik-Lukšić                                      62                36
13.    Šestinski Kraljevec                                              139
14.    Gračani                                             496             508
15.    Bačun                                               241              248
16.     Deščevec                                                             163
17.     Vubra ?                                                                149
18.    Markuševec                                     448             466
19.    Bidrovec                                           130             148
20.    Štefanec                                           221             225
21.    Popovec                                           123             139
22.    Vidovec                                            274             312
23.    Trnova                                              189             227         
24.    Dumovec                                            33               51
25.    Kraljevec-Cerje                                297            329
26.    Sesvetska sela                                 159             159
27.    Selnica                                                29               29             
28.    Kašina                                               152             173
29.    Planina                                              198            200
30.    Sesvete Gajišče                                101            101
31.    Cerje                                                    54               54
32.    Budenec                                            120            120
33.    Šašinec                                              101             101   
34.    Šašinovec        liv 35                           56               92
35.    Žerjavinec                                           58               58

33.    Kotar Samobor
Nenaznačeno  23 zz
1.   Orešje                                  107                             71     
2.   Strmec Orešje i sv. Nedelja oko 29                    98
3.   Strmec (kobiljak                       53/834
4.   Domaslovec                         paš i šum  145       299
5.   Otok                                  p 50  š 144                 290
6.   Klokočevac, šumska pašna 106  š148              255
7.   Gregurić breg     nešto podijeljeno
8.   Šipački breg                                   š 39
9.   Noršić selo                                                    394?
10.    Sv. Helena                               274 čhv-izvor tople vode
11.    Braslovje                                                         52?
12.    Manja vas                                                         1/38?
13.    Velika Rakovica i Kladje     p 18
14.    Molvice Gornje i Kalinica Gornja šuma            21?
15.    Brezje                                    p 15
16.    Kerestinec                                        1485 čhv
17.    Novaki                                  p 28
18.    Rakitje                                 p,šik i liv  12/289
19.    Dolaec i Pregradje                                  36/1227
20.    Konščica i Klake     nešto podijeljeno nešto ostalo
21.    Galgovo                        p /757
22.    Vrbovec                        16/1100
23.    Pavučnjak        navodno podijeljeno pred 300 liet  75/300                       


Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Kolovoz 23, 2011, 12:09:08 prijepodne
Sisek
KNO 30.12.1947.  šumski referent ing Vukmirović
1.   Setuš                                            541            320
2.   Martinska ves leva                    418             235
3.   Trebarjevo levo                         139                65 
4.   Luka leva                                       43             217
5.   Petrovac                                        45
6.   Dubrovčak desni                         161           286
7.   Prološki desetnjaki                     175           666
8.   Budaševo                                     544           410
9.   Sukovec                                        298           148
10.    Lekenik Erdelski                           78           313
11.    Lekenik turopolski                       74               3
12.    Selišče                                          106
13.    Letovanić                                     512           429
14.    Tišina erdelska                            338           399
15.    Svinjičko                                         55           183
16.    Mala Gorica                                 133           154
17.    Goričica                                        560             90
18.    Preloški knezovi                          241          126
19.    Martinska ves desna                  325          415
20.    Palanjek                                       470           471
21.    Žirčica-Ljubljanica                         31          216
22.    Hrastelnica                                   613          202
23.    Farkašić                                        440             22
24.    Vratečko                                         27
25.    Srpski Palanjek                              89                1
26.    Cerje                                             433              60
27.    Srebrenik                                       90              60
28.    Topolovac                                    521            120
29.    Mahovo                                       309             434
30.    Željezno                                        434            352           

37.    Kostajnica
Na plahti 17 zz, nisu u podjele, arhiva uglavnom uništena, povjerenik Vanić Miloš
1.   Zz gradske općine                                            87                             55
2.   Velešnja                                                                            325           10
3.   Borojevići                                                                         167            79
4.   Lovča-Jabukovac                                                             335            71
5.   Dubica-Bućin                                                                   325          306
6.   Bobovac                                                                           355           193
7.   Strmen                                                                              327           236
8.   Crkveni bok                                                                        55             82
9.   Ivanjski bok                                                                        42             93   
10.    Slovinci                                                                            444           120
11.    Timarci                                                                               27             70
12.    Kostreši                                                                            116
13.    Papići                                                                                  51           123
14.    Staza                                                                                 153
15.    Donji Hrastovac                                                              274
16.    Čapljani                                                                            140
17.    Pobrđani                                                                             39

38.    Kotar Petrinja  Bilo ih 62
Iskaz za 73 zz
1.   Bačuga                                                                                        320
2.   Begovići – dijelom podijeljeni -                                              366
3.   Budičnica                                                                                    262
4.   Čuntić hrv i srp                                                                          114
5.   Drenčina                                                                                     178
6.   Hrastovica                                                                                   145
7.   Jabukovac                                                                                   218
8.   Joševica                                                                                       350
9.   Mađari                                                                                         404
10.    Moščenica                                                                                  114
11.    Moštanica                                                                                 4341
12.    Nebojan                                                                                      183
13.    Radonja Luka                                                                             362
14.    Slana                                                                                            264
15.    Sunja                                                                                              17
16.    Taborište                                                                                     111
17.    Tramušnjak                                                                                 231
18.    Vratečko                                                                                      105
19.    Žrema                                                                                             17
                                                                                                  Uk  oko 6 000 j

39.    Kotar Dvor na Uni – bilo 49
Iskaz bivših zz – samo ukupno
Uk  or 345  vrt 4  vin 1  paš 11 058  šum 2 191  nepl 1 833 – 15 436/1 223 čhv

40.    Kotar Glina 
Bilo 68
1.   Veliki Šušnjar                                                                           105
2.   Stankovac                                                        š 107               176
3.   Jame paš                                                            449                498
4.   Bojna                                                                                         195
5.   Kobiljak                                                                                     225
6.   Borovita                                                                                    277
7.   Šašava                                                                                        122
8.   Klasnić                                                                                        733
9.   Obljaj                                                                                         754
10.    B. Taborište                                                                             237
11.   Dragovina                                                                                    45
12.   Gračanica                                                                                  288
13.   Zaloj                                                                                           208
14.   Velika Solina                                                                             114
15.    Maja                                                                                            58
16.    Desni Degoj                                                                              111
17.   Slatina                                                                                        216
18.   Viduševac                                                                                  144
19.   Hajtić                                                                                          308
20.   Brestik
21.   Veliki Gradac                                                                              489
22.   Brezovo polje                                                                             376
Uk  neplod  1 014  paš 5 082  šum  1 068  razno  159              = 7 323

41.    Kotar Vrginmost   bilo valda 81
Katastarska uprava  ukupno 39 zz  20 podijeljeno
1.   Blatuša                                                                                      1817
2.   Brnjevac                                                                                      418
3.   Crni potok                                                                                 1174
4.   Donji Sjeničak                                                                             632
5.   Gređani                                                                                        682
6.   Hrvatsko selo                                                                                49
7.   Katinova                                                                                       348
8.   Kirni                                                                                               597
9.   Las Dugoselo                                                                              1407
10.    Malička                                                                                         276
11.    Pecka                                                                                            963
12.    Perna                                                                                          1355
13.    Staro selo                                                                                   1206
14.    Topusko – nova izmjera?
15.    Trepča                                                                                           233
16.    Trstemi gornja                                                                              690
17.    Vorkapić                                                                                        443
18.    Vranovina mala                                                                            364
19.    Vranovina velika                                                                           162
                                                                Ukupno  27 236    24 184  ?

42.    Kotar Vojnić – bilo 49
KNO 22.4.1948  Ivan Perinovac   Ima 35 zz
1.   Budačka Rijeka                                   560           100                 663
2.   Budić selo                                                                                     314
3.   Velika Crkvina                                                                              714
4.   Donji Skrad                                                                                   779
5.   Donji Budački                                                                               879
6.   Gornji Budački                                                                              137
7.   Gornji Skrad                                                                                  675
8.   Kestenovac
9.   Klokoč
10.    Kolarić
11.    Kosjersko selo                                                                            1091
12.    Koransko selo                                                                               805
13.    Krnjak                                                                                          1147
14.    Krstinja Kuplenska
15.    Kuzma                                                                                            825
16.    Miholjsko
17.    Mrežnica                                                                                       410
18.    Perjasica                                                                                      1911
19.    Poloj
20.    Poljana
21.    Radonja                                                                                          794
22.    Selakova Poljana
23.    Svinjica
24.    Svojić                                                                                              958
25.    Široka rijekla
26.    Šlivnjak
27.    Točak
28.    Tušilović                                                                                         292
29.    Veljun                                                                                             529
30.    Vojnić                                                                                           1813
31.    Vrelo Utinje
32.    Zagorje                                                                                           289
33.    Zimić
34.    Utinja                                                                                              305
Jednu sem zgubil
                           Uk                                   p 14 000  š 4 300                 21 281/1319 
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Kolovoz 23, 2011, 12:10:00 prijepodne
Kotar Karlovac
25.8.1947   9 zz
1. Mahično                                                                                                  123
2. Zorkovac                                                                                                 199
3. Slapno                                                                                                       48
4. Popović Brdo                                                                                          344
5. Tuš. Cerovac                                                                                           475
6. Vukmanić                                                                                                385
7. Materško selo                                                                                      1470
8. Erdelj                                                                                                     1707
9. Mekušje                                                                                                  639
                                Or 204  liv  29  paš  2913  šum 1936  =                5394/533 j
NO Karlovac 
Malo nejasno prepisano – ponovno pregledati   - ima popis ovlaštenika                                                                                             
                                                                                                                       Uk          ovl
1.   Gradac Selce                                2725                                392 ?     150
2.   Drežnik Hrnetić                            1955                          211             129
3.   Novaki                                                               68                                 56
4.   Pokupje Hrnetičko                                          33                                 32                 

44.    Kotar Slunj – bilo je 89 zz
KNO – iskaz po poreznim općinama
I.  Porezna općina Cetingrad 9 zz       1. Cetingrad                                                                                          362
       2. Radovica                                                                                           202
       3. Gojkovac                                                                                             17
       4. Ponor                                                                                                   18
       5. Gnojnice                                                                                            301
       6. Maljevac                                                                                            206
       7. Cetinska Varoš                                                                                 367
       8. Kruškovača                                                                                       179
       9. Bogovolja                                                                                            27
                                                                                                               Uk 1 679/8 646?
                 
Porezna općina Slunj  8 zz-                                             
1.   Turjan                                                                                              257
2.   Gornji Lađevac                                                                               803
3.   Donji Lađevac                                                                                437
4.   Popovac                                                                                          142
5.   Slunj                                                                                                840
6.   Nikšić                                                                                               626
7.   Kremen                                                                                           507
8.   Cvitović                                                                                           741
                                                                                              4 413   4 686

Porezna općina  Veljun
1.   Veljun  Uk                                                                                    2 147
2.   Cvrij? Brdo                                                                                      867
3.   Glinica                                                                                                  7
4.   Blagaj                                                                                            1303
                                                 
Porezna općina Primišlje   Uk                                                               9499
Porezna općina Rakovica   Uk                                                              4279
Porezna općina Drežnik     Uk                                                              2296
Sveukupno                                                                                            24 355

45.     Kotar Ogulin
Neimenovani iskaz za 37  po k.o.
1.   Umol                                        64           60                132           
2.   Hreljin                                    346          36                 387
3.   Josipdol                                  105          64                 171                                               
4.   Ogulin                                 1 349        924              2 343
5.   Vitunj                                          1         113                114
6.   Modruš -Zagorje
7.   Jasenak                                       4                                    5
8.   Carevo polje                          301           56                363
9.   Plaški                                      599            17               723
10.    Drežnica                             2 686      1 958            4 986
11.    Ostovski Otok                      588                                599 
12.    Gomirje                                 881          991            1 799
13.    Mus. Potok                           126            53               192 
14.    Međeđak                              655                                707
15.    Saborski                                633           177               882     
16.    Blata                                      687           217            1 103 
17.    Jezero                                    433               2               467
18.    Latin                                       412                                460
19.    Skradnik                                693            147              858
20.     Vojinvrh                               756                 8              777
21.    Trojvrh                                   601                1              613
22.    Podhum                                438                              1 567
23.    Kunić                                      767                                 819   
24.    Janja gora                           1 301                             1 357
25.    Sv. Petar                                     6                                   20
26.   Tounj                                    1 263              10           1 385
27.    Zdenac                                 1 301                             1 422
28.    Cerovnik                                 167                                167
29.    Lička Jasenica                     1 478            271          1 850
30.    Modruš                                1 976              47          2 113
31.    Popovo selo                        1 010              24          1 155   
32.    Grabrk                                    106             358             466
33.    Otok                                          51               54             107
34.    Ponikve                               1 221               74          1 320       
35.    G. Dubrave                         1 238             246          1 566
36.    D. Dubrave                         1 407             207          1 766
37.    Oštarije                                  511                  5             524   
------------------------------------------------------------------------                                                                                     
Njive 263  vrt 5 liv 136  nepl 1599  27 749        6 202       35 958/1439 čhv

46.    Kotar Vrbovsko
30.11.1948.   11 zz
1.   Vrbovsko                              262             3007          3272
2.   Srpske Moravice                 300             2693          3219
3.   Rim-Liplje-Zdihovo                88                 66            110
4.   Lukovdol                                                     111           200
5.   Severin na Kupi                                          141           155
6.   Plemenitaš-Zaumel                                        2             67
7.   Grišnik-Nad-Podvučnik                               46             50
8.   Blaževci                                                          93           136
9.   Osojnik-Veliki Jadrč                                   270           388
10.    Gorenci                                                         69             79
11.    Štefanci-Radošaj                                          87            94     

47.    Kotar Delnice
Kotarsko šumsko poduzeće izvješćuje 30.3.1948. 23 zz
1.   Beko                                       286                361           702
2.   Grbojek                                 141                763         1018
3.   Turke-Razloge                      473                661         1183
4.   Brod na Kupi                         141                805         1001
5.   Bukov vrh                                 81               449           566
6.   Divjake                                     76                702           820
7.   Lokve                                        31              1155         1213
8.   M. Vodica                                                     822           848
9.   Lič                                            693              2521        3226
10.    Crni lug                                  112                159           302   
11.    Delnice                                  154                964         1194
12.    Vrata                                        61                754           815
13.    Fužine                                                         2814         2872   
14.    Sunger                                     29                 633           677
15.    Mrkopalj                                519              2613         3324
16.    St. Laz                                       47              1164         1254
17.    Ravna Gora                              69              1914         2037
18.    St. Šušica                                350                815         1282
19.    Gerovo                                    412                612         1057
20.    Hrib                                            85               306            428
21.    Prezid                                      388               164            557
22.    Plešec                                      305               191            523
23.   Gorači                                       337               138            580
             
                                                        4802          21 523      27 547(?)

Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Kolovoz 23, 2011, 12:10:42 prijepodne
Kotar Crikvenica bilo 11 zz
Iskaz 10.4.1948.   9 zz  Skrtić                                 p                š 
1.   Novi Zagon                                              2 827       2 937
2.   Bribir                          263                          543       2 609
3.   Selce                                                          277            576
4.   Grizane                                                 906+186  1 927+154
5.   Crikvenica                                            380+14         8+417
6.   Sv. Jelena                                                46+3        180+152
7.   Belgrad                       liv  36                  1081        703?+477
8.   Drivenik                                                   1213            326
9.   Siljevica  paš                                     635+47+11       358

49.    Kotar Brinje
Pišu da su podaci prikupljeni a KNO 17. 4¸. 1948. da nie bilo zem zaj   povj  Simo Kosovac

50.    Senj
Pišu da prikupljaju podatke

51.    KNO Otočac 
19.4.48.
1.   Brlog                                                                                   2703
2.   Doljani
3.   Škare
4.   Brloška Dubova
5.   Ramljani
6.   Kuterovo
7.   Lesće
8.   Čovići
9.   Kompolje
10.   Dabar
11.   Srpsko polje                                                                          1799
12.   Vrhovine                                                                                1839
13.   Rudo polje
14.   Zaloznica
15.   Turjanski
16.   Sinac
Za Prozor, Švica, Babin potok i Otočac uništeni gruntovni ulošci               Marko Kostelac

52.    Kotar Perušić 
1910. 18
Iskaz za 15 zz 23.12.1948. Za neke se navodi da je podatak iz 1912.
1.   Kaluđerovac  1912.                                                                 618
2.   Konjsko brdo                                                                          3650
3.   Klanac-Pazarišter                                                                   2176
4.   Mjesna općina                                                                               2
5.   Lipovo polje                                                                             2337
6.   Kosinj Donji– za 912.                                                             4909
7.   Kosinj Gornji                                                                           2248
8.   Kvarte
9.   Mlakva
10.    Kruščica
11.    Perušić  –za 912.                                                                      772
12.    Studeni
13.    Pazarište Donje                                                                      2852
14.    Pazarište gornje                                                                     2431


53.    Kotar Gospić
31 zz  5.2.1949. Izdao Ured za katastar – K Vrbanac
1.   Gospić-Kaniža-Zabrig                         292                                   386                                         dioba 48. bez gruntovnog uneska
2.   Bilaj                                                       529                 16              559
3.   Ribnik                                                    980                   3              992
4.   Drenovac                                                22               303              373
5.   Drenovac općin. mjes.                       404                                    407
6.   Ostrovica  opć mj.                            2 225                                2 925 
7.   Barlete                                               1 193                  42          1 246       
8.   Brezik                                                    168                                    168
9.   Brušane                                                   80                115             202
10.    Bužim opć mj                                                           672           1 021
11.    Cesarica                                               459                  3               601
12.    Čitluk                                                      92                 61             204
13.    Divoselo                                               383               216            602
14.    Divoselo-Novoselo                          2 048              599          2 719     
13. i 14. su imali diobu ali ne i gruntovno provedenu
15.    Karlobag  op mj                                       1                                       7 
16.    Kruškovec                                            319              242              592
17.    Kula                                                   7 614           1 788           9 449       
18.    Kukljić  op mj                                      114                 56              172
19.    Lipe                                                       265              114              381
20.    Lukovo Šugarje                                      55                  5                64
21.    Mogorić                                            3 099           1 057           1 715
22.   Medak                                                1 494              708           2 507
23.    Mušaluk                                            1 124              207           1 331
24.    Lički Novi                                                82              271             413 
25.    Lički Osik                                              719                40              806 
26.    Oštarije op mj                                      527              128             659
27.    Pavlovac                                               443                   7             509 ?
28.    Počitelj                                               1 569              330          2 044
29.    Raduč                                                 1 450              162          1 680
30.    Smiljan                                               1 860                97          1 980
31.    ?  njog                                                    169                19             191
32.    Trnovac  mj op                                     484                20             519         
33.   Vrebac                                                2 150          1 028            3273

Uk or 680 vrt 2 liv 91 nepl  112  paš i plan  11 993  šum 3 017 
                                             
54.     Kotar Titova Korenica
nejasno
55.   Udbina
56.   Donji lapac
57.   Gračac   


Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: tromblon - Kolovoz 24, 2011, 07:59:31 prijepodne
Tijekom proteklih 15 godina su vodstvima političkih stranaka i saborskim zastupnicima dostavljani bilteni (6 brojeva) i glasilo Zajedničar (3 broja)

Prije svakih izbora se na veliko i široko piše o povratu imovine, 3 broja glasila u 15 godina govori o tome kako svakih 4 - 5 godina izađe novo glasili i gle čuda baš pred izbore :D

Pred svake izbore se izlazi sa nekakvim listovima "borbenih" karaktera, pamfleti, leci, knjige, velike riječi, velika obečanja.... a onda, kad izbori prođu sve stane! Ovo je ništa drugo nego ponavljanje djelovanja jednog HNS-ovca Zdravka Lučića koji je naućio pjesmicu napamet i sad ponavlja kao papiga :P

Tko u Veliko Gorici "puši" njegove fore dokaz je tribina koju su organizirli dotični zalagači Beus i Lučić na koju je došlo svega 7 ljudi i to po partijskim linijama.

Nego daj ti meni dragi jaguare, kad si toliko upućen, reci je li itko u tih 15 godina zalaganja Zdravka Lučića dobio ijedan centimetar svoje zemlje ili je ovo, po svemu sudeći samo igračka sa skupljanje glasova pred svake izbore?


Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: tromblon - Kolovoz 24, 2011, 10:20:33 prijepodne
Narano nikakvo strančarenje nije dobrodošlo i to mi je zapelo za oko, svaka čast, pozdravljam ovakav način razmišljanja i političkog djelovanja, da je to tome tako kod nas bili bi valjda raj na zemlji a ne zemlja jada i bijede, kako materijalne tako i moralne i bilo koje druge.
ZAJEDNICA ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA HRVATSKE
Velika Gorica, Zagrebačka 37
                                                                   
                                                                        PREDSJEDNIŠTVIMA ŽUPANIJSKIH
                                                                                  ORGANIZACIJA HNS-a


heheehe    dobar si nema šta!

uopće pa nisi stranački vojnik...heheheh
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Stjepan - Kolovoz 25, 2011, 12:02:24 prijepodne

Prije svakih izbora se na veliko i široko piše o povratu imovine, 3 broja glasila u 15 godina govori o tome kako svakih 4 - 5 godina izađe novo glasili i gle čuda baš pred izbore :D

Nego daj ti meni dragi jaguare, kad si toliko upućen, reci je li itko u tih 15 godina zalaganja Zdravka Lučića dobio ijedan centimetar svoje zemlje ili je ovo, po svemu sudeći samo igračka sa skupljanje glasova pred svake izbore?

Kao što vidimo na stranici Zemljišnih zajednica (http://www.zemljisne-zajednice.hr/zaj-i-bil.html) ta tri broja Zajedničara su izašla od 12. veljače 2002. do 22. veljače 2003. tako da ne stoji tvrdnja da izlazi glasilo svakih 4-5 godina pred izbore.

Bez obzira što im Lučić nije omiljen izgleda da Zemljišne zajednice ipak ocjenjuju da taj njegov prilog zajedničkog borbi ipak nešto vrijedi jer i dalje imaju njegove materijale na svojim stranicama.

@Jaguar: Ovdje ne vidim nigdje izvora objavljenih podataka. Da li imate dozvolu za njihovo objavljivanje?
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: tromblon - Kolovoz 25, 2011, 08:19:04 prijepodne
@stjepane, zanimljivo da nikada nisi stao u obranu forumaša poput muhe, mile cara, kroka,...

ali kad je u pitanju jaguar ili koko, gard je tu ;D i zamisli kako je nama pisti na forumu gdje je administrator takav, neobjektivan.... :-[
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: koko-vg - Kolovoz 25, 2011, 12:19:52 poslijepodne
tromblon ... fulaš kompletno u svemu, počevši od pisanja u krivoj rubrici pa nadalje ...
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: kuntakinte - Kolovoz 25, 2011, 10:14:26 poslijepodne
Bez obzira što im Lučić nije omiljen izgleda da Zemljišne zajednice ipak ocjenjuju da taj njegov prilog zajedničkog borbi ipak nešto vrijedi jer i dalje imaju njegove materijale na svojim stranicama.

Kaj postoje drugi materijali?
Bilo bi zanimlivo videti izdanja i posel "najvekšega redikula v gradu" na jenem mestu i deti je na vagu.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Kolovoz 27, 2011, 11:26:41 poslijepodne


@Jaguar: Ovdje ne vidim nigdje izvora objavljenih podataka. Da li imate dozvolu za njihovo objavljivanje?

@Stjepane nema linka jer neki od ovih podataka nisu objavljeni prije svega na stranicama zemljišnih zajednica koje su pod velikim utjecajem g.Rovišana i g.Črnjaka koji imaju veliki otpor prema g. Lučiću i javno ga blate, što je žalosno i jadno, dokumente g.Lučić javno prezentira u gradu i dijeli kopije tako da nema tu ništa sporno, a svakao imam i dozvolu za njihovo objavljivanje.

Ono što mi je zanimljivo da nema ništa na stranicama HNS-a, što je i razumljivo po meni jer je ovo po meni borba i napor g.Lučića prije svega kao zajedničara, plemenitaša  u povratu zemlje s kojim se nosi već punih 20 godina gdje nažalost nije imao, kao što nema ni danas podršku svih  političkih opcija u ostvarivanju zajedničkog cilja(što bi trebao biti), čini mi se da ne želi čak ni HNS puno mješati u ovu priču ili da ne bi mnogi, kao što to obično čine, tumačili kako HNS gradi političke poene na temelju ove priče, podsjećam što je to napravilo povjerenstvo od zadnje pompozne najave kao odgovor na prijedlog novog zakona od strane GBR, još s početka ove godine? Ovi dokumenti meni samo potvrđuju da g.Lučić radi kontinuirano i uporno na animiranju što većeg broja onih koji eventualno mogu utjecati na ovaj ili onaj način, na donošenje jednog takvog zakona.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Kolovoz 28, 2011, 12:15:56 prijepodne
@stjepane, zanimljivo da nikada nisi stao u obranu forumaša poput muhe, mile cara, kroka,...

ali kad je u pitanju jaguar ili koko, gard je tu ;D i zamisli kako je nama pisti na forumu gdje je administrator takav, neobjektivan.... :-[

zanimljivo razmišljanje do boli.
Kada ti Stjepan argumentirano objasni kada i u koje vrijeme je izlazio zajedničar i da ti brojevi nemaju nikakve veze sa predizbornim kampanjama onda je Stjepan pristran i brani kao nekoga, u ovom slučaju mene, zamisli čuda, tko sam ja Stjepanu da bi me branio a uostalom znam se ja i sam braniti ako za to osjetim potrebu, samo stobom takvim, nemam ni potrebu, zašto, zbog čega? Zbog tvog zamagljenog razmišanja, daj nemoj me nasmijavati. Kad god se tebi i onima koje nabrajaš ovdje da argument onda krenete ovako s napadima, bez obzira tko je u pitanju, pa makar to bio i Stjepan iako se čovjek zaista trudi biti maksimalno objektivan, ako je  s Vama takvima uopće to i moguće?
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Newbie - Kolovoz 28, 2011, 10:20:16 prijepodne


@Jaguar: Ovdje ne vidim nigdje izvora objavljenih podataka. Da li imate dozvolu za njihovo objavljivanje?

@Stjepane nema linka jer neki od ovih podataka nisu objavljeni prije svega na stranicama zemljišnih zajednica koje su pod velikim utjecajem g.Rovišana i g.Črnjaka koji imaju veliki otpor prema g. Lučiću i javno ga blate, što je žalosno i jadno, dokumente g.Lučić javno prezentira u gradu i dijeli kopije tako da nema tu ništa sporno, a svakao imam i dozvolu za njihovo objavljivanje.


Valjda nisu objavljeni na stranicama ZZ jer nisu ni dostavljeni za objavu. A neko kao anonimni forumas da tvrdi da ima dozvolu za objavljivanje, koja nigdje nije vidljiva, je ipak apsurdno.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Kolovoz 28, 2011, 10:19:45 poslijepodne
Njubić ja sam ti na ignorelisti, budi onda vjerodostojan i nemoj me komentirati, ma da, kak ćeš biti takav kad nemožeš i neznaš, kao da si ikad i bio vjerodostojan. ;D
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Newbie - Kolovoz 28, 2011, 10:31:55 poslijepodne
Njubić ja sam ti na ignorelisti, budi onda vjerodostojan i nemoj me komentirati, ma da, kak ćeš biti takav kad nemožeš i neznaš, kao da si ikad i bio vjerodostojan. ;D

Al ga ti nalupas u sekundi da pas sa maslom nemoze pojesti!
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Stjepan - Kolovoz 28, 2011, 11:37:46 poslijepodne
@Jaguar: Ovdje ne vidim nigdje izvora objavljenih podataka. Da li imate dozvolu za njihovo objavljivanje?

@Stjepane nema linka jer neki od ovih podataka nisu objavljeni...

Molim samo da se ne objavljuje ništa za što se nema dozvole, a ono što se objavi ipak je poteklo od nekud pa se to može naznačiti.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Kolovoz 29, 2011, 08:23:57 prijepodne
http://www.hns-vg.com.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=55 (http://www.hns-vg.com.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=55)

Zemljišne zajednice
Krajem siječnja 2011. godine koalicijska Vlada HDZ-a i HSS-a pod predsjedanjem Jadranke Kosor dala je negativno Mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine kojeg je u saborsku proceduru uputila skupina zastupnika na čelu s Goranom Beusom Richemberghom.

U nastavku testa možete pročitati  odgovor Zdravka Lučića, predsjednika Zajednice zemljišnih zajednica Hrvatske na Mišljenje Vlade RH.

 mr. Zdravko Lučić, predsjednik

Zajednice zemljišnih zajednica Hrvatske

-          Vladi Republike Hrvatske

-          Zastupnicima Hrvatskog sabora

-          Ovlaštenicima

-          Javnosti

 

Predmet: Očitovanje o Mišljenju Vlade Republike Hrvatske o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine kojim predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati imenovani Prijedlog (…) skupine zastupnika

Budući smo sudjelovali u koncipiranju teksta i obrazloženja Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o naknadi kojega je predložila skupina zastupnika u Hrvatskome saboru, smatramo svojim pravom i dužnošću javno se očitovati o imenovanom „Mišljenju“ Vlade RH.

Različitost pristupa

Razočarani smo pristupom i stavom Vlade prema podnesenom Prijedlogu. Vlada naime ad limine odbija Prijedlog a da se o ustavnom utemeljenju i obrazloženoj svrhovitosti predloženog zakona ne očituje. Vlada je zauzela privatnovlasnički stav spram državne imovine u svom nominalnom vlasničkom režimu i odbija priznati pravnu mogućnost fizičkim i pravnim osobama – ovlaštenicima i zemljišnim zajednicama – legalitet i legitimitet statusa ovlaštenika u traženju povrata oduzete imovine zemljišnim i sličnim zajednicama te krajiškim imovnim općinama.

Ovakvim mišljenjem Vlada ne pridonosi onome čemu se mi ovlaštenici ustrajno nadamo, a to je napuštanje ili nadilaženje fiškalskog podmetanja i politikantskog nadmetanja o nesporno narodski nelegitimno i građanski nelegalno oduzetoj imovini upravljački oblikovanoj u zemljišnim zajednicama. Smatramo da je takav odnos ignorantski spram narodne i pravne hrvatske povijesti, uvredljiv spram naših pređa, bahat spram nas ovlaštenika i nasljednika ovlaštenika a nehajan spram ustavne zasnovanosti te moguće cjelovite narodske i državne korisnosti predloženog Zakona.

„Mišljenje“ Vlade je lapidarno i lakonsko u izrijeku, formi, i površno, ovlašno, u sadržaju. Ono temi nastoji pridati karakter sudskog spora. Kao savjestan ovlaštenik državnog vlasništva Vlada nastoji od potraživanja eventualnih pravnih subjekata obraniti, sačuvati povjerenu joj imovinu. To bi tobože bilo u javnom i općem „državnom interesu“. On je formalno ultima ratio Vladinog stava. Spram njega bi zahtjevi za povrat imali status privatnih, ograničenih, strančarskih te vrijednosno dvojbenih i smisleno sumnjivih interesa. Individualno privatni interesi - to je predtekst! – uklopivi su u opći, državni, nacionalni samo posredstvom uklapanja u provedbu Vladine politike općeg interesa. Vlada pri tome ima u rukama i metar i škare, i mrkvu i batinu. Koliko možemo, odbijamo se uklopiti u takav model i sustav moći, vlasti, nadležnosti, prava i dužnosti. Na takvo što nam duh osviještenog nasljeđa ne daje pravo.

Svako faktično pravo kao i njegova sustavnost pravnim jezikom izriče i u određenoj mjeri ozakonjuje valjanost, prihvatljivost i poželjnost ostvarivanja konkretnih interesa postojećih pravnih subjekata. U valjanom pravnom sustavu su važni izvori, povijesno-pravno utemeljenje interesa društvenih subjekata. U protivnom je pravni sustav čardak ni na nebu ni na zemlji. Time se potire smisleni posrednički karakter prava. Pravna pravila i zakoni niti iz sebe izviru niti se u sebi smisleno dovršavaju. Hominum causa omne ius constitutum est. Ako u zakonodavnom mišljenju nedostaje ovakve svijesti i odgovornosti, a pogotovu ako se one potiru i zatiru, postaju pravni pojmovi mutni a zakonovavni izričaji izmišljotine neobvezatne pravne uobrazilje. Time se potkapa zgrada pravnosti a pravda sa svim svojim tragovima nestaje u magli pravnog nevida.

Imovina zemljišnih zajednica je proglašenjem općenarodnom vlasnički podržavljena. Uobičajilo se taj pravni čin nazivati nacionalizacijom. No, da li je to bila nacionalizacija? Pojam nacionalizacija sadrži pravo nasilnog prenošenja nedržavnog vlasništva u državno radi neke zakonite državne svrhe ali i obvezu naknade za oduzetu imovinu. U našem slučaju zakon o vlasničkom podržavljenju i oduzimanju, eksproprijaciji,  niječe obvezu naknade. Znači da je riječ o konfiskaciji. Ona naime sadrži nasilno oduzimanje ali ne sadrži obvezu naknade za oduzetu imovinu, budući da je konfiskacija oblik kazne. Stoga je najvećma popratna pojava sudske osuđujuće presude.

Pa, pitamo se, za što su ovlaštenici osuđeni. Naša sadašnja Vlada nas tješi da nisu krivi, da im krivica nije ni nanesena. Vuk sit i ovce su na broju! Tvrdimo da sa stajališta revolucionarnog zakonodavca i konfiskatora su ovlaštenici krivi stoga što su bili samosvojni vlasnici i nisu dozvoljavali užitnička prava nevlasnicima na stvarima u njihovu vlasništvo. Sa stajališta vlasničkog egalitarizma kao dominantne vrednote isključivi vlasnički činovi su zločini. Na neki način je i vlasništvo kao takovo zločin, pa makar ne uvijek kažnjiv tjelesno drakonskim kaznama.

Onodobni profesor Mihajlo Vuković (Osnovi stvarnog prava) je instruktivan: „Kod nas se afirmacija društvenog odnosa u pravu vlasništva vidi naročito iz ovih činjenica: a) Što se daje pretežan položaj zadružnom sektoru pred privatnika. A državnom pred zadružnim; b) Što je država jedini vlasnički subjekt općenarodne imovine“ (29.) Ako se jedno afirmira drugo se negira. Ako smo dosljedni – ta se osobina ne smije zanijekati ondašnjoj Vladi i Saboru! – onda je negacijska dosljednost tendencijski smrtonosna. U ovom slučaju spram svih vlasničkih oblika koji ne uživaju vrijednosno priznanje i pravnu ravnopravnost vladalačkog režima.

Vlada ne tvrdi da je proglašenje imovine zemljišnih i njima sličnih zajednica te krajiških imovnih općina bez prava na ikakvu naknadu 1947. bilo pravno zasnovano Ili možda narodski i nacionalno opravdano, državotvorno primjereno, gospodarski, posebno poljoprivredno, plodonosno ili bilo kako korisno. Spram takovih upita i mogućih odgovora na njih Vlada pokazuje stav nadvremene indiferncije i ignorancije. To kao nju ne dotiče, niti je se tiče. Tko je jamio, jamio! To da je riječ o slijedu i nasljeđu narodskog života – hrvatskog! – Vladu ne tangira. Spram toga ona ima oklop blažene neosjetljivosti. Kako nit vidi, nit čuje, nema razloga niti o tome brinuti niti o tome u „mišljenju“misliti. 

Na što želimo upozoriti ovim napomenama? Čime potkrepljujemo intonaciju napisanog? Uputu za odgovor na ovakva pitanja dao je na Okruglom stolu 3. ožujka 2011. agronom prof. dr. Ivo Jurić, povjesnik hrvatske poljoprivrede, ustvrdivši: „Kaže se da je čovjek koji okrene lice prošlosti okrenuo leđa budućnosti a čovjek koji ne zna na kojoj je strani prošlost nema šanse da se okrene budućnosti. Mislim da je u Hrvatskoj upravo takva situacija. Da mi znamo povijest zemljišnih zajednica našli bismo jako brzo rješenje, ali ne znamo. A ne može se napravit projekcija budućnosti ako se ne zna povijest. Nemoguće je, a kažem mi gospodarsku povijest manje više ne znamo. Pa evo do čega sam došao. Zemljišne zajednice nisu feudalne tvorevine, one su ostatak našeg rodovskog sustava. To je jedan sustav kojeg je na mnogim područjima u svijetu ostalo, pa i kod nas. A nastao je u borbi protiv toga da netko postane feudalni podložnik.“

Ovo su upozoravajuće riječi o zakonodavnoj raspravi. U njoj je po smislu budućnost nazočna. Razlika u gledištu Vladinom i našem je u perspektivi, u pristupu i načinu sagledavanja i poimanja. Vladin je pristup plošno pravni, narodno-povijesno slijep stoga i zakonodavno insuficijentan, besplodan. Za nju su zemljišne zajednice prestale biti čak i pravno pitanje, flatus vocis. Za nas su one mnogovrsna narodska tema kako je to i u obrazloženju Prijedloga zakona naznačeno. 

Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Kolovoz 29, 2011, 08:24:59 prijepodne
Što su zemljišne zajednice?

Očito je da Vladi nije pri svijesti što su zemljišne i njima slične zajednice te krajiške imovne općine? Ovdje nije prigoda za davanje potpunog povijesnog odgovora. Osim toga se u priloženim tekstovima, Biltenima, glasilu Zajedničar i knjizi Obnova hrvatskih zemljišnih zajednica nalaze podrobniji opisi. Nije prigoda ni da se pobliže razmatraju povijesne i pravne razlike između ovih privatno pravnih agrarnih asocijacija s primjesama javnopravnih uredbi i svrha. Razlikujmo povijesni nastanak i zakonsko upravno-pravno uređivanje Zakonom 1894. Bitno je da su zemljišne zajednice kao asocijacije sa svojim izvornim odnosima nastale prije uzakonjenje. Zakonsko uređivanje nije njihovo zbiljsko utemeljivanje nego samo pravno objedinjavanje i organizacijsko usličnjavanje. Jednostavno, temelj zemljišne zajednice nije u zakonu nego u suvlasničkoj volji ovlaštenika osnivača i članova. Pravna forma ne smije poništiti stvarni sadržaj.

Zemljišna zajednica je povijesno nastalo organizirano zajedništvo njezinih članova koji temeljem svog unesenog stvarnog imovinskog  udjela u udruženoj imovini imaju suvlasničko, ovlašteničko, pravo alikvotnog uživanja i upravljanja skupnom imovinom. Način izvršavanja ovlašteničkog prava u trajnoj je nadležnosti konkretnih udruženih ovlaštenika, s tim da se u slučaju nemogućnosti sporazumne odluke zakonski obvezatno primjenjuje čisti suvlasnički princip alikvotnog dioničarskog odlučivanja.

Ovlaštenik kao subjektivni nosilac ovlašteničkog prava koristi, izvršava, svoje ovlašteničko pravo korištenjem imovine zemljišne zajednice i sudjelovanjem u upravljanju zemljišnom zajednicom. Oboje mu je neotuđivo, iako u izvršenju statutarno ograničivo. Ovlašteničko pravo je nasljedno, nezastarivo i osobno otuđivo, dok je imovina zemljišne zajednice načelno i praktički u potpunosti razdjeljiva. Ne postoji imovina zemljišnih zajednica izvan zbroja imovinskih adekvatuma zbroju ovlašteničkih prava (juševa). Utoliko ni jedan dio imovine zemljišne zajednice nije ni jednom ovlašteniku tuđa stvar nego u svakoj od njih ovlaštenik ima puno suvlasničko i koristovno pravo u razmjeru svog alikvotuma (kolikoće ovlašteničkog prava).

Ovlaštenici sa svojim izvornim stvarnim, imovinskim udjelima i upravljačkim pravima čine zemljišnu zajednicu sve dok to žele. Imovina je objedinjeni supstrat a ovlaštenici su udružene fizičke osobe. Zemljišna zajednica je upravno-organizacijski oblik realnog i personalno voljnog zajedništva koje postoji samo dotle dok ovlaštenici hoće da ona postoji. Volja ovlaštenika, zajedničara, za postojanjem zemljišne zajednice je pretpostavka i omogućenje postojanja zemljišne zajednice. Zemljišna zajednica pravno postoji dok god postoji objedinjena zajednička imovina i volja ovlaštenika da ju skupno s alikvotnim ovlašteničkim pravom uživaju, koriste i upravljaju. Kad prestane volja za zajedničkim korištenjem i upravljanjem ovlaštenici propisanim postupkom razvrgavaju zemljišnu zajednicu i alikovotno individualno vlasnički dijele skupnu imovinu. Tako je po zakonu o zemljišnim zajednicama i tako je desetljećima bilo praktično.

Povrat: da ili ne

Tema je zakonsko omogućenje povrata imovine koja je izvršnim zakonom 1947. proglašena općenarodnom s oduzimanjem bez prava na ikakvu naknadu. Predlagači su u tu svrhu podnijeli Saboru RH zakonski prijedlog a Vlada se svojim „mišljenjem“ protivi tome da Sabor pretvori prijedlog u zakon, da sadržaj prijedloga postane zakonska volja Sabora.

Predlagači obrazlažu opravdanost prijedloga  1. Prikazom nastajanja, zakonskog uređenja i trajnog postojanja zemljišnih i njima sličnih zajednica te krajiških imovnih općina, 2. Upozorenjem na posvemašnju manjkavost „zakona“ o oduzimanju iz 1947. te 3. Ustavnim, političko-operativnim, gospodarskim, socijalno-razvojnim, demografskim i narodno-kulturalnim razlozima za povrat pravno nevaljalim postupkom oduzete imovine.

Vlada se u svom „mišljenju“ ne osvrće na cjelovitu argumentaciju predlagača. Njezino se „mišljenje“ o prijedlogu svodi na šturo odvjetničko obrazloženje stava da ne treba omogućiti povrat 1947. oduzete imovine zemljišnim i njima sličnim zajednicama te krajiškim imovnim općinama. U korist svoga stava iznosi dvije stvarnopravne i jednu političko-pravnu tvrdnju: 1. Pravo članova navedenih asocijacija „ni u kojem slučaju nije predstavljalo pravo vlasništva, kao stvarno pravo“. 2. „Pravo vlasništva je pripadalo(samo) zemljišnoj zajednici kao pravnoj osobi“. 3.. Budući da su Zakonom o oduzimanju „zemljišne zajednice kao pravne osobe prestale postojati ... glede (njih) ..ne postoji pravni kontinuitet pa se bivšim zemljišnim zajednicama ne može priznati svojstvo ovlaštenika naknade prema Zakonu o naknadi“. Ostale su tvrdnje tehničkoprovedbenog karaktera i ne spadaju u meritum stvari.

Valja početno dati načelno upozorenje na zakonski i ustavni kontekst sadržaja predloženog Zakona. Nomen est omen, kazali su s razlogom Latini. Zakon kojeg predlagači žele promijeniti i nadopuniti zove se ZAKON O NAKNADI ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE. Ovako stiliziran naziv Zakona zasigurno Sabor nije usvojio nehotično i nesvjesno, pogotovo ne slučajno. On očito i izričito upućuje na to da je oduzimanje imovine u VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE sa stajališta novog ustavnopravnog poretka sporno, pravno nevaljano, odnosno da su njegovim stupanjem na snagu derogirani, prestali važiti, zakoni kojima je u prethodnom režimu (KOMUNISTIČKE VLADAVINE) revolucionarnom silom - ne po pravu, nepravno! - oduzimana imovina državljanima i njihovim asocijacijama. Dok je po Ustavu NRH iz 1946. vlasništvo imalo političko  funkcionalni, revolucionarno-proizvoljan karakter njegov status nepovredivosti u Ustavu RH 1990. jamčen je kao jedna od najviših ustavnih vrednota te kao jedna od temelja tumačenja Ustava. Začudno je i očito da ono što Ustav izričito jamči, jer je dijelom na tome i utemeljen, na njemu utemeljen Zakon o naknadi izričito onemogućuje! Zakon (1996.) derogira Ustav RH (1990.) i provodi zakon NRH (1947.). Vlada „misli“ da je to u redu te pridodaje svoju pravničku argumentaciju. Nad tim se valja najozbiljnije zamisliti! No svakako je nužno prethodno konzultirati priložene tekstove prof. dr. Petra Simonettija.

Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Kolovoz 29, 2011, 08:25:56 prijepodne
Pobliže o ključnoj Vladinoj argumentaciji

Iako bi naznačeno upozorenje trebalo biti dovoljno za stavljanje Vladinog „mišljenja“  ad acta i za traženje ozbiljnijeg, zacijelo je potrebno naznačiti sustav i pojmovne elemente koji Vladi omogućuju rezolutni odbijajući stav i ovlašni pravnički pristup.

1. Pravo članova (ovlaštenika) zemljišnih zajednica 

Vlada tvrdnju da pravo članova navedenih asocijacija „ni u kojem slučaju nije predstavljalo pravo vlasništva, kao stvarno pravo“, potkrepljuje apodiktičkom tvrdnjom  „da je pravo vlasništva pripadalo zemljišnoj zajednici kao pravnoj osobi“. Na čemu Vlada temelje ove dvije tvrdnje i ovakav njihov uzročno-čimbeni odnos? Vlada to ne kaže. Kao da su one opće samorazumljive poput matematičkih aksioma, pa kome nisu, taj time dokazuje nezrelost svoga uma?

Puko suprotne tvrdnje Vladinim bile bi bliže istini, no promašile bi ju. Vlada izriče tvrdnje o prijašnjim pravnim odnosima. Ona pretpostavlja da su pravni termini nadpovijesne kategorije koje od uvijek i za svagda imaju identična značenja, te društvenu funkciju i svrhu. Vlada računa na lijenost čitateljstva i nesumnjivi svoj javni autoritet, kojem se vjeruje bez premišljanja i provjere.

1.1.Da li su ovlaštenici prazna stvarnopravna puška? Vladinim tvrdnjama valja suprotstaviti povijesnopravni kontekst pravnog uređivanja zemljišnih zajednica. Vladino „mišljenje“ o karakteru vlasničkih odnosa i ovlašteničkog prava pobijaju sljedeće pravno-povijesne činjenice.

1.1.1.Na području kraljevina Hrvatske i Slavonije je 29. studenog 1852. proglašen Obći građanski zakonik koji kao «skup zakona…ustanovljuje posebnička prava i dužnosti stanovnika države među sobom». Njime se van snage i uporabe stavljaju svi prijašnji odnosi podložništva i podaništva te su državljani vlasnički jednakopravni. Provođenjem ovog zakona počela je stvarnopravna preobrazba važećeg feudalnog u građanskopravno vlasničko uređenje. Sukladno iz civilnih i crkvenih veleposjeda izdvajano (segregirano) poljoprivredno i šumsko zemljište postaje privatno vlasništvo bivših podložnika. Zauzvrat oni porezom godinama razmjerno otplaćuju dosuđenu imovinu

Obći građanski zakonik je bio snazi i primjenjivao se svo vrijeme postojanja zemljišnih zajednica, nedvojbeno do 1941. Vlada pak sugerira dva pravna vremena, do donošenja Zakona o zemljišnim zajednicama 1894. i poslije njegove primjene. Pogledajmo nekoliko jasnih članaka OGZ-a.

Ponajprije: kako nastaje pravna zajednica i kako se njome upravlja? «Kad vlasnost iste stvari, ili jedno i isto pravo pristoji nekolicini osoba nerazdieljeno, postaje zajednica» (825.). U njoj (829.) «Svaki dionik jest potpuni vlastnik diela svojega«. Ali: «Posjed i upravljanje zajedničkom stvarju pripada dionikom skupa. U poslovih, tičućih se samo urednoga upravljanja i uživanja zajedničke glavnice, odsudjuje većina glasova, koji se nebroje polag osoba, nego po razmjerju dielova dionikovih» (833.) Očito je da je supstrat prava količina ozajedničene imovine.

Jasno su određeni zajedničko vlasništvo i njegova pravna osobnost te suvlasništvo, moguće podržavljenje kao i uzurpacija! «Ako stvar kakova, koja je nerazdieljena, prinadleži u isto vrieme nekolicini osoba, tad postaje vlasnost zajednička. Glede svekolike stvari, suvlastnici smatraju se (dakle nisu, odnosno pro forma su, realno nisu, realnu potenciju ne gube – ZL.) kao jedna jedina osoba; ali ako su odredjeni svakomu od njih nekoji stanoviti, premda nerazlučeni dielovi, tad svaki suvlasnik ima potpunu vlastnost diela svojeg.» (361.). Očito je da „jedna (pravna) osoba“ ne poništava pojedinačna suvlasička prava. Dakako: «Kad ište obćeno dobro, mora član države ustupiti uz primjerenu naknadu i samu podpunu vlastnost stvari kakove» (365.) To je sadržaj pravno valjanog podržavljenja ili nacionalizacije. Ako tomu nije udovoljeno «…skopčano je takodjer pravo, da ju ište sudno od svakoga držaoca tužbom o vlastnosti» (366.). Kod nas to Zakon o naknadi izričito sprječava. Nepovredivost vlasništva je u OGZ-u bila uzorna: «Prava, što svaki čovjek ima…nad svojom vlasnosti, nepadaju pod zastaru». A «Ako tko posvoji kakovu stvar silom…ni on sam, ni njegovi nasljednici nemogu dosjesti takovu stvar» (1464.) Time dakle što je hrvatska država (republika) proglasila imovinu zemljišnih zajednica najprije općenarodnom, pa društvenom i na kraju državnom, posvojila ju, nije stekla nad njom neosporivo vlasništvo.

1.1.2.Pridržavajući se navedenih općih odredbi dr. Franjo Spevec, izvjestitelj pri donošenju Zakona o zemljišnim zajednicama  ustvrđuje: «Osnova naša hoće da vriedi i za one zajednice, u kojima su zajedničari suvlastnici zajedničkih zemaljah, i za zajednice, gdje vlasničtvo pripada ovoj ili onoj vrsti korporacije, ovoj ili onoj vrsti obćine. Oba slučaja normira naša osnova jednako…zajednice nisu niti obično, rimsko pravno, individualističko suvlasničtvo, niti nisu čiste korporacije. Naše zajednice dobivaju po osnovi korporativni ustroj. To je glavno ako ne sve, što imaju naše zajednice zajedničkoga sa korporacijom; inače odnošaj članovah naših zajednicah naprama zajedničkoj imovini nije nipošto onakav, kakav je odnošaj članovah čiste korporacije naprama imovine te korporacije.

Pod riečju «obćina…neimade se razumievati politička obćina, nego se ta rieč ima razumievati…u onom smislu, u kojem se naše zemljišne zajednice nazivlju obćinama. Jer slučaj, kad stanovita zemlja spada u vlasničtvo političke obćine, a pojedinim obćinarima pripada uživanje ove zemlje, taj je slučaj različit od slučaja, kad zajednički uživane zemlje spadaju u vlasničtvo urbarske, mjestne, imovne obćine, ili druge koje korporacije, koju sačinjavaju sami ovlaštenici…u potonjem slučaju imadu članovi zajednice mnogo jače pravo glede zajedničke imovine, nego li u prvom slučaju…Imenito u prvom slučaju nemože biti o tom govora, da bi mogli ovlaštenici zajednički uživane zemlje podieliti…/u drugom/  se ovlašteničtvo može načelno i samo za sebe odtudjeti, te odtudjenje nije ovisno o tom, da li će zajednica prihvatiti pravo prekupa ili ne…tendencija (je) naše osnove, da se zajednice u što većoj mjeri uzdrže…i da se neda pojedincu, da na laku ruku protepe svoj zemljištni posjed.»

1.1.3.Slijedom navedenog u članku 22. Zakona o zemljišnim zajednicama stoji: «Ovlašteničtvo može se otudjiti i samo za sebe. No zajednica i pojedini ovlaštenici imaju pravo priekupa.» U članku 10. provedbenih uputa se to i precizira: «…može svaki ovlaštenik svoje ovlašteničtvo i samo za sebe bez ovlaštena zemljištva u onom razmjerju odsvojiti (n. pr. prodati), u kojem ono njega pripada».

Prema članku 24. Zakona: «Svaka zajednica mora zametnuti i voditi temeljnu knjigu, u koju valja unieti sve ovlaštenike uz razmjerje ovlašteništva». Tako stoji i  u članku 3. obvezatnog Obrasca za sastav pravilnika zemljištnih zajednica. U Naputku je propisan upis «Po prvobitnom gruntovnom stanju vlastnika» i «Po sadanjem gruntovnom stanju vlastnika». U gruntovnom popisu ovlaštenici su upisani pod rubrikom «Ime ovlaštenika i ujedno grunt. vlastnika». U zemljišne se knjige unosio zapis o ovlašteničkom pravu a temeljne su knjige ovlaštenika imale status javno pravne isprave.

1.1.4. Kad tome ne bi bilo tako ne bi dr. Stjepan Posilović, predsjednik kraljevskog suda sedmorice mogao u svom Pučkom pravniku kao samorazumljivo napisati: «Kod diobe prestaje zajednica dobara, te svaki ovlaštenik dobiva prema svom ovlašteničkom pravu dio skupne imovine» (293.). Sveučilišni profesor prava i saborski zastupnik dr. Šandor pl. Bresztyensky govoreći u Saboru o toj tematici 1899. – dakle nakon donošenja Zakona! - govori isključivo o «suvlastnicima» zemljišne zajednice Plemenite opčine turopoljske.

 1.1.5. U meritornoj studiji Seljačka politika dr. Milan Ivšić (1938.) ustvrđuje: «No postojala su u svima našim hrvatskim pokrajinam i posebna zemljišta, na kojima je seljaštvo nekog sela pa i šireg kraja imalo stvarno pravo na suvlasništvo ili samo na uživanje korisnosti i plodova. U Hrvatskoj i Slavoniji je zakonom uređeno najtočnije to stvarno pravo na skupna zemljišta pod imenom z e m l j i š n i h  z a j e d n i c a (urbarskih, krajiških i plemićkih općina) te  k r a j i š k i h  i m o v n i h  o p ć i n a « (str. 50).

1.1.6. U većini zemljišnih zajednica između dva svjetska rata korišteno je ali odustajano je od prava na prijekup. U zapisnicima skupština navedeni su popisi ovlašteništva prema kojima se ustanovljivao potreban kvorum i utvrđivana većina glasova za pojedini prijedlog. U razdoblju do 6. travnja 1941. preko 1 000 zemljišnih zajednica je izvršilo «razgodbu» i razdjeljenje, pa su ovlaštenici na komasacijom razdijeljeno zemljište uknjižili svoje osobno vlasništvo. Ovlašteništvo se uredovno nasljeđivalo.

1.1.7. Prijašnji sustav je onemogućio pravno postojanje zemljišnih zajednica ali nije zanijekao stvarnopravni status ovlaštenika. On im nije dao naknadu no nije rekao da za nju nema pravne osnove.  Član 3. Zakona o oduzimanju glasi „Propisi ovog zakona ne odnose se na ona zemljišta koja su na osnovu provedenog diobnog postupka zemljišne zajednice pojedini ovlaštenici dobili u svoje privatno vlasništvo prije 6.travnja 1941.

Dovršenje diobnog postupka pokrenutog prije 6.travnja 1941. odobravaju okružne komisije za agrarnu reformu i kolonizaciju.“ Čak i uz pretpostavku da ni jednom ni jedna okružna komisija za agrarnu reformu nije odobrila dovršenje ni jednog diobenog postupaka ostaje propis koji  priznaje ovlaštenička prava članova zemljišnih zajednica vlasničkim pravima.

Sabor SR Hrvatske 1987. g. donosi Zakon kojim dopunjuje gornji članak tekstom:  „Pismeni zahtjevi za dovršenje diobnog postupka zemljišnih i njima sličnih zajednica na poljoprivrednom zemljištu pokrenutog prije 6.travnja 1941 godine mogu se podnositi općinskim organima uprave nadležnim za imovinsko pravne poslove najkasnije do 31.12.1988. godine. Zahtjevi podneseni nakon toga roka neće se uzimati u postupak.“ Znači i nakon 40 godina priznaju se ovlaštenička prava kao vlasnička prava. Kako uskladiti ove činjenice s Vladinim stavom da ovlaštenička prava nisu bila vlasnička prava? Po Vladinom „mišljenju“ su takovi postupci pravno neosnovani. Za to je potrebna duboka 'pravnoronilačka' kompetencija.                                                             

1.1.8. Vladina teza da ovlašteničko pravo nije stvarnopravnog karaktera izaziva grozničavu nedoumicu. Nisu stvarnopravnog karaktera!? A kakvog su? Pa čak je i služnost stvarno pravo iako na tuđoj stvari. Članovi zemljišnih zajednica su uredovno, bez iznimke i proizvoljne prosudbe vršioca upravne funkcije, dobivali građu za gradnju, drva za grijanje a bez ikakvog osobnog dopuštenja napasali stoku i žirili svinje itd. To su ostvarivali jer su na to stvarno imali pravo kao članovi zajednice u koju su stvarno unijeli određenu količinu šume i pašnjaka kao stvarnu imovinu svojeg stvarnog vlasništva. Vlada svojim „mišljenjem“ stavlja ovlaštenike u  pravno-vlasničkom pogledu u urbarski položaj prije segregacije, dakle prije nego što su na ime svakog selišta izlučeni dijelovi vlastelinskog zemljišta i dati u puno vlasništvo selišnih vlasnika. Selišni su vlasnici u porezu otplaćivali ukinuto vlastelinsko vlasničko pravo skupa s pravom na podavanja  od podložnika. Vlada Austrijske carevine donoseći taj patent i provodeći ga, kao i u slučaju krajiških zemljišnih zajednica i krajiških imovnih općina, načelno je i faktički umanjila vlasnička prava vlastelinstva u korist seljačkog radnog naroda. Naša Vlada tretira državu kao općeg vlastelina koji sada na temelju demokratski posvećene političke vlasti vraća ovlaštenike u feudalno pravno i socijalno stanje.

Suvlasništvo ili ovlašteništvo postoji neovisno o tomu da li ga ovlaštenik u naravi koristi i uživa. Ono ovlaštenicima nije moglo biti oduzeto bez sudske odluke. No moglo im je biti zapriječeno njegovo vrjednosno korištenje ukoliko nisu izvršili ovlašteničke individualne obveze. Tada je bilo u stanju mirovanja. Tako i sada smatramo da su zemljišne zajednice i ovlašteništva u mirovanju dok se ne ukloni ili otkloni efektivna sila države kao vlasničkog uzurpatora.

Kad bi Vladina tvrdnja bila točna trebali bismo se preneraziti nad svim dosadašnjim uglednim hrvatskim pravnicima unazad 115 godina jer nisu tako važnu stvar, takvu ključnu vlasničkopravnu diferenciju, uočili. Nije nam poznat ni jedan slučaj pokušaja negiranja stvarnopravnog vlasničkog karaktera ovlašteničkih prava članova zemljišnih i njima sličnih zajednica. Doista, tomu slično nisu mislili niti ne misle ni Franjo Spevec, ni Ivo Krbek, ni Andrija Perušić, ni Jadranko i Zlatko Crnić, ni Matija Očić, ni Mladen Žuvela, ni Petar Simonetti... Tko to tako „misli“?

Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Kolovoz 29, 2011, 08:26:40 prijepodne
2. Zemljišna zajednica kao pravna osoba – realnost ili fantom

2.1.Čemu služi Vladino srozavanje ovlašteničkih prava na razinu personalnog užitničkog servituta na tuđoj stvari, jus ad alienam res? Uzdizanju pravne osobnosti zemljišne zajednice u apstraktni originarno na samom sebi postojeći pravni entitet. Kao da zemljišna zajednica egzistira neovisno, pa čak možda i nasuprot ovlaštenika i njihovih originarnih stvarnih vlasničkih udjela izraženih kao njihova neotuđiva alikvotno razmjerena prava. Zemljišna zajednica je postala pravni fantom koji je apsorbirao bez ostatke ovlaštenike i njihova vlasnička prava. Dakako, to je na ignorantstvu zasnovana  blasfemija

Takovog pravnog fantoma – „zemljišne zajednice kao pravne osobe“ -  je Sabor RH Zakonom iz 1947. onda revolucionarno izbrisao iz pravnog sustava. To je logično, jer tadašnja vlast (komunističko jugoslavenska) nije priznavala ni Boga ni čovjeka a kamoli pravne fantome. Staljin je na spomen pape priupitao, koliko papa ima divizija, dok se njegovi hrvatski (naravno: i jugoslavenske) poklonici nisu pitali da li se narod slaže, nego da li ima snage biti javno protiv. Tadašnjem sazivu Sabora je bilo dovoljno „proglasiti“ njihovu imovinu općenarodnom. Manjak pravnosti nadoknađen je viškom silovitosti. Problem je što Vlada ne vidi pravnu problematičnost, neodrživost akta o oduzimanju. Dapače – i nije to samo dojam! – ona ga nastoji svojim „mišljenjem“ okrijepiti u nadaljem važenju. Vlada se naoko grozi ondašnje partijsko-državne ideologije ali se bez zazora čini nasljednikom njezine besprizorno oduzete imovine!

Poništavajući, ukidajući, zemljišnim zajednicama kao upravno-pravnom načinu posredstvom kojeg ovlaštenici upravljaju i javno posluju njihov utemeljući realni i pravni supstrat, ovlaštenike s njihovim pravno nepovredivim vlasničkim pravima, svodi Vlada zemljišne zajednice na pravno retoričko pitanje a odnos prema njoj na razinu vlastite privatnovlasničke svijesti i proizvoljnosti.

S retoričkim isticanjem pravne osobnosti zemljišnih zajednica u svojem „mišljenju“ Vlada nastoji dokazati nepostojanje realnog i pravnog supstrata zemljišne zajednice a to su vlasnički ovlaštenici sa svojim realno opstojećim ovlašteničkim pravima i voljom da u zakonitom organizacijskom obliku zemljišne zajednici potpuno gospodare svojom posjedovno objedinjenom imovinom. Analogno onoj da su u mraku sve krave crne Vlada svojim mračnim poimanjem zemljišnih zajednica zatamnjuje životnu pravnu opstojnost njezinih ovlaštenika. Za nju su pravno poništeni svi ovlaštenici. Dobar ovlaštenik je pravno nepostojeći ovlaštenik. Tko zna, zna.

Kad apstraktno pravno „mišljenje“ realnost adresata pravnih instituta poništava u ime njihove jedino važeće idealne pravnosti, dovoljna je izvanjska pravna sofistička retoričnost da bi se, kao, pravno opravdao interesni stav i namjera.

2.2.Vlada suvremeno formalnopravno klasificiranje zemljišnih zajednica među pravne osobe koristi za diskvalificiranje njezinih članova i njihovih nasljednika iz statusa pravno valjanih ovlaštenika. Oni za Vladu ne postoje. Njih je zemljišna zajednica fantomski progutala i provarila do nepostojanja. Oni kao ljudi si možda umišljaju da stvarnopravno postoje i kao ovlaštenici prava na povrat. Vlada odgovara da oni stvarno pravni ovlaštenici nisu ni bili te je njihova uvjerenje da su njihovi pređi bili stvarno pravni ovlaštenici njihov pravno neosnovani umišljaj koji se pokazuje kao pravna fikcija.

Nasuprot tome bi zemljišnim zajednicama status pravne osobe davao status stvarnopravne realnosti. Zemljišne zajednice zato što su bile pravne osobe bile su pravna realnost a ovlaštenici zemljišnih zajednica su zato bili stvarnopravna fikcija. To nam Vlada tvrdi uvjeravajući nas. Ukazujemo i tvrdimo da su ovlaštenici pojedinačno i skupno kao zemljišna zajednica imali trajni odnos pravne vlasničke sprege kako je istraživalački ustvrdio Gierke a izvjestio nas akademik dr. Ivo Krbek (Zemljišne zajednice 1922.)

2.3. Da li je doista pravna osoba tvrd i jasan stvarnopravni pojam kako ga Vlada koristi? U Pravnom leksikonu Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža (2007.) piše: Pojam i pravna priroda pravne osobe jedno je od najspornijih pitanja u pravnoj znanosti (str. 1194.). U slijedećem rječniku stoji slično: Teorija do danas nije u potpunosti razjasnila pitanje pojma i naravi pravne osobe, iako se problem pravne osobe javio još u starom Rimu (str. 651.). Eto, čak ni rimski pravnici nisu uspjeli konstruirati pravnu apstrakciju pravne osobe! Ono što realno stoji iza pravne osobe nije se dalo jednoznačno supsumirati pravnim pojmom. U svojoj razumskoj jednoznačnosti pravo se pokazalo impotentnim spram životne realnosti stvarnopravnih tijela, asocijacija, udruga, koje pravno klasificiramo kao pravne osobe.

Nije sporna realnost, praktično postojanje, pravnih osoba sporna je mogućnost njihove pravne jednoznačne pojmovnosti. Porastom robnonovčanih odnosa u novom vijeku nastala je neodgodiva potreba pravno priznati i jamčiti poslovanje udruga, skupova ili zajednica. Početni je stav bio da je pravna osoba čista pravna fikcija, pravni konstrukt, koji retorički i pravno predstavlja skup individualnih osobnih volja koje su jedini realni nosioci subjektivnih prava. Rasprava se usmjerila na supstrat, na ono što čini opstojnost pravne osobe. Ona je zajednički statusni naziv skupa, zajednice, udruge pojedinaca. Međutim različitost realnih zajednica koje pravno supsumiramo  izrazom pravna osoba je tolika da ono što čini pravnu njihovu identičnost jest nesigurno, proizvoljno, od slučaja do slučaja i u pravnim sustavima različito. Stoga je pravna osobnost samo tehnički pravne termin posredstvom kojeg se omogućuje raznim kolektivitetima zajedničkog interesa da ga djelatnošću i u pravnom prometu ostvare. Stvarnopravni nosioci (sudionici, ovlaštenici isl.) su in ultima ratio fizičke osobe koje u njoj i pomoću nje ostvaruju svoje interese. Ona postoji dok poslužuje volji, koristi i interesu članova. Delegiranjem svojih izvornih prava i ovlaštenja u upravna tijela pravne osobe ne odriču se ovlaštenici svojih osnivačkih i svog izvornog individualnog vlasničkog prava. Tako se ni jedna slučajna generacija naroda ne može u ime povijesnog naroda odreći prava na kulturni i politički identitet, autonomiju i suverenitet. To je isto tako sadržano u osobnosti naroda kao što je vlasničko pravo sadržano u osobi. Samo čisti duhovi mogu postojati bez integralnih cjelovitih pretpostavki.

Tvrdimo da stvarnopravni suvlasnički karakter ovlašteničkog prava ovlaštenika kao subjektivnih nosioca vlasničkih prava u zemljišnim zajednicama ne može biti sporan te da ga formalna klasifikacija zemljišnih zajednica kao pravnih osoba ne može derogirati. Stoga su ovlaštenici zemljišnih zajednica pojedinačno trajni ovlaštenici, nosioci prava zahtjeva za povrat oduzete imovine. Činjenicu da je imovina oduzeta zemljišnim zajednicama kao organizacionom obliku mi ovlaštenici prihvaćamo u vidu povrata imovine udrugama ovlaštenika koji podnesu pravovaljani zahtjev za povrat.

Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Kolovoz 29, 2011, 08:27:34 prijepodne
3. Vlada odredbom postojećeg Zakona obrazlaže nemogućnost njegove promjene. 

Vlada tvrdi: Budući da su Zakonom o oduzimanju „zemljišne zajednice kao pravne osobe prestale postojati ... glede (njih) ..ne postoji pravni kontinuitet pa se bivšim zemljišnim zajednicama ne može priznati svojstvo ovlaštenika naknade prema Zakonu o naknadi“.

Zemljišne zajednice su specifične organizacije po svom postanju i svom upravnom uređenju. U tom smislu zemljišne zajednice kao pravne osobe ne mogu spadati u pojam pravnih osoba iz članka 12. Zakona o naknadi.

Osim toga, pravno nevaljalim ukinućem zemljišnih zajednica Zakonom iz 1947. i njegovim važenjem do stupanja na snagu novog ustavnopravnog sustava one nisu mogle postojati. To nije pitanje htijenja volje ili propusta ovlaštenika da zemljišna zajednica kontinuirano postoji nego sile volje vladajućeg političkopravnog sustava koji im onemogućava da svoju volju djelatno ostvare. Cinično je takovu odredbu primijeniti na ovlaštenike zemljišnih zajednica. Ako se organizacijsko i poslovno djelovanje zemljišnih zajednica moglo silom spriječiti a ovlaštenike u vršenju njihovih vlasničkih prava onemogućiti, njihova prava nisu nestala. Iskaz, da ona nisu postojala, ne proizlazi iz razloga prava nego je samo izraz pravnog ignorantskog nasilja. Spriječiti ga može samo zakonodavna volja saborskih zastupnika.

Upozoravamo da ograničavajući članci 12. i 21. imaju nešto zajedničko, To su iznimke koje Vladi daju pravo da potencijalnim potražiocima daju privilegij povrata a jedinicama lokalne samouprave privilegij poklona. Načelno, vlasnička pitanja ne spadaju na izvršnu nego na zakonodavnu i sudbenu vlast. Stoga se nadamo zakonskom rješenju.

Nadamo se da će ove napomene pridonijeti sadržajnosti i primjerenosti zakonodavne rasprave.

Velika Gorica, 2. svibnja 2011.

 

Na temelju Statuta HNS-a i Poslovnika o radu Županijskog vijeća, članka 72. na sjednici Županijskog vijeća Zagrebačke županije održane u Ivanić Gradu dana 28. svibnja 2007 godine, donosi se slijedeći

 

                                                                                          Z A K L J U Č A K

                                                                                 o zemljišnim zajednicama

 

I. POLAZNE ČINJENICE

HNS uvažava raznoliko povijesno podrijetlo (seljačko-plemićke, urbarske i krajiške imovne i poveljne gradske općine),  vjekovni gospodarski, socijalni i narodnosni  značaj te primjereno jedinstveno pravno uređenje zemljišnih zajednica Zakonom o zemljišnim zajednicama kojeg je 1894. donio Sabor Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije za područje tadašnje Hrvatske i Slavonije. Iako donesen na osnovu suvremenog postfeudalnog Općeg građanskog zakonika (1853. g.) u njimu su djelomice – posebice u Plemenitoj opčini turopoljskoj (s posebnim zakonom iz 1895. g) - očuvane hrvatske narodne pravne uredbe.

Po tomu zakonu su zemljišne zajednice organizacijski oblik skupnog upravljanja ponajviše poljoprivrednim i šumskim zemljištem. Prema inim pravnim subjektima su zemljišne zajednice jedinstveni poslovni subjekt dok se odlučivanje u skupštinama ovlaštenika provodi pomoću zbrajanja količinski individualno privatno vlasnički utvrđenih i zemljišno-knjiški upisanih ovlašteničkih prava (juš). Bile su jedan od bitnih elemenata gospodarskog stabiliteta i socijalne sigurnosti hrvatskog seljačkog naroda, budući je praktički skoro svako selo ili više njih posjedovalo zajedničke pašnjake i šume za svoje gospodarske i životne potrebe.

Po spomenutom zakonu ih se ustrojilo 2 885. Nakon propisanog postupka naturalne individualne razdiobe 1947. g. je preostalim 1225 Sabor NR Hrvatske oduzeo bez prava na ikakovu naknadu 579 000 jutara poljoprivrednog i 495 000 jutara šumskog zemljišta. Poljoprivredno zemljište dolazi pod upravu mjesnih i kotarskih odbora. Šume su dane na upravu Hrvatskih šuma dok je poljoprivredno zemljište davano na korištenje zadrugama, kasnije i kombinatima, odnosno stavljano u fond agrarne reforme i kolonizacije. Kao društveno vlasništvo nije smjelo biti prenašano u  vlasništvo bilo koje privatne ili fizičke osobe. Dakako, bilo je iznimaka i nezakonitosti i u tom pogledu. Zbog toga je 99% te imovine do donošenja Ustava 1990. g. bilo u pravnom statusu društvenog vlasništva.

Na osnovu Zakona o privatizaciji i Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća manji je dio poljoprivrednog zemljišta oduzet zemljišnim zajednicama bio tajkuniziran. Postupak se i danasnastavlja provođenjem Zakona o naknadi i Zakona o poljoprivrednom zemljištu programima raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Najveći se profiti ostvaruju dirigiranom kupnjom (do 1 kune po m2!) i političkim darovanjima zemljišta zemljišnih zajednica. Poduzeće Hrvatske šume poput feudalnog moćnika i krajnje neracionalno gospodare šumama u državnom vlasništvu, a privatnim vlasnicima zakonodavnim lobijem nameću praktički neizdržive uvjete gospodarenja. Priprema se i rasprodaja državnih šuma.

 
II. STAJALIŠTE

HNS smatra da postoji nedvojbeno opravdani razlozi da se oduzeta imovina vrati zemljišnim zajednicama budući je:

 1. pravedno da nepravdu boljševičkog hrvatskog Sabora prema hrvatskim državljanima  ispravi demokratski hrvatski Sabor, 2. da su bivši vlasnici prijavama za povrat i različitim aktivnostima pokazali htijenje da se imovina vrati i 3. da je ona u ogromnom dijelu u naravi istovrsna a utvrdivo je individualno vlasničko dioništvo.

HNS smatra da su oduzimanje imovine zemljišnim zajednicama 1947. i njezino podržavljivanje nakon 1990. bili nelegitimni, protivni volji i interesima naroda. Sadašnji način raspolaganja tom imovinom ustavnopravno je nepravedan i nelegitiman, državno-politički i suverenitetno štetan i neizvjestan, gospodarski nesvrsishodan, demografski destimulativan, narodno-kulturalno i socijalno beskoristan i ukupno razvojno beznačajan.

I javnosti je očito kako je zbog sadašnjeg načina raspolaganja oduzetom imovinom - osim što omogućuje i potiče raznovrsne i sve sofisticiranije oblike korupcije i bezočne spekulacije - istodobno njezina gospodarska, socijalna i razvojna korisnost beznačajna.

Obvezujući jedinice lokalne samouprave da obavljaju poslove oko propisanog postupka formalnog gospodarenja poljoprivrednim zemljištem središnja ih je državna vlast prisilila na poslove i troškove bez stvarne koristi za njih i hrvatsko gospodarstvo.
 

III. INICIJATIVA

HNS se zalaže za donošenje:

 1) Zakona o vraćanju i naknadi imovine zemljišnim i njima sličnim zajednicama kojim će se imovina oduzeta Zakonom o proglašenju imovine zemljišnih i njima sličnih zajednica općenarodnom imovinom bez prava na ikakovu naknadu:

a) sva imovina zemljišnih i njima sličnih zajednica a koja nije pravovaljanim pravnim postupkom uknjižena u vlasništvo fizičkim i pravnim osobama, odnosno prema zakonu ne služi za obavljanje javnih i državnih poslova prenijeti (vratiti) u posjed zemljišnim i njima sličnim zajednicama - (pravna restitucija).

b) za imovinu koja se ne može naturalno vratiti dati naturalna zamjena (naturalna substitucija) sličnom državnom imovinom,

c) u krajnjim (eventualnim i rijetkim) slučajevima dati imovinska naknada (vrijednosna  kompenzacija).
 

2) Zakona o zemljišnim zajednicama kojim bi se:

a) Utvrdila razumljiva pravila organizacijske obnove zemljišnih  zajednica sukladno osnovnim pravilima Zakona o zemljišnim zajednicama i Zakona o nasljeđivanju.

b) Utvrdilo pružanje stručne pomoći u obnavljanju zemljišnih zajednica i utvrđivanju njihova prava na vraćanje imovine.

c) Izvršilo zakonsko usklađenje i izmjene ukinutog Zakona o zemljišnim zajednicama sa postojećim pravnim sustavom a sa svrhom: 1. okrupnjavanja posjeda zemljišnih zajednica ulaskom u njih individualnih vlasnika zemljišnih posjeda i preračunom ovlašteničkih (dioničkih) prava,

d) Omogućilo formiranje novih zemljišnih zajednica.


Obrazloženje:


IV. PROGRAMSKA SUKLADNOST IZBORNOM I GOSPODARSKOM PROGRAMU HNS-A

Izloženi se pristup i prijedlozi uklapaju u sva četiri dijela HNS-ovog programskog četverolista. Glede pravednosti HNS-ov je javno percipirani rejting zasad deficijentan. Na glasu smo po liberalističkom zastupanju poslovnog natjecateljskog duha i po narodski nesimpatičnom svojevrsnom elitizmu. Otuda dio organizacijskih poteškoća i izbornih manjkavosti.  Predloženi pristup narodski je pravedan, općerazumljiv i prihvatljiv te ublažava opću odbojnost i pojačava izbornu prihvatljivost HNS-a.

Novi hrvatski suverenitet se ne može oslanjati samo na trajnu aktivnost države i snagu samo nominalno hrvatskih poslovnih kompanija. On treba isto tako imati izvorište i zasnivati se na što većoj i suvlasnički (dionički) obimnijoj svezi državljana s narodnim bogatstvom. Činjenično i emocionalno su zemlja i šumsko bogatstvo jedan od najvažnijih vidova narodnog bogatstva te uz lokalnu samoupravu svojevrsne neposredne srođenosti s narodnim suverenitetom.

U Gospodarskom programu HNS-a je naznačena osnovna zadaća države kao «stvaranje socijalno-ekonomsko-pravnog okruženja pogodnog za razvoj poslovanja». Poljoprivreda se navodi kao po kompanijama razvijeni gospodarski sektor. Uz naznačivanje strateške važnosti poljoprivrede usitnjenost individualnih gospodarstava je navedena kao važna otežavajuća karakteristika hrvatske poljoprivrede. Kao svojevrsni sine qua non rentabilne poljoprivredne proizvodnje navodi se upravo okrupnjavanje vlasništva odnosno poljoprivrednih poslovnih jedinica.

Obnova zemljišnih zajednica, njihovo okrupnjavanje kao i osnivanje novih zemljišnih zajednica jest značajna mogućnost pospješivanja procesa okrupnjavanja poljoprivrednih poslovnih jedinica. Isto tako se olakšava i pospješuje i «povezivanje s energetskom industrijom».

Ogromna prednost ovakvog pristupa je u tome što potiče okrupnjavanje posjeda poljoprivrednih gospodarstava a izbjegava socijalno-psihološki mučna, politički krajnje nepopularna, ustavno upitna i pravno otežana razvlašćivanja. Riječ je o korisnoj (moguće i poticanoj) okrupnjavajućoj deposjedaciji bez prisilne eksproprijacije.

Time što vlasništvo nad zemljištem ostaje kod hrvatskih građana daje se i značajan doprinos jačanju narodnog suvereniteta.

Ovakav pristup bitno doprinosi smanjenju raznovrsnih i sofisticiranih oblika korumptivnosti i krajnje amoralne špekulativnosti nad poljoprivrednim zemljištem i narodnim dobrom. To je pak preduvjet umanjenja stanja opće deprimiranosti i nevjerice u ikakvu mogućnost solidnog življenja temeljem rada i trajno izgledne poslovnosti.

Ovime se povećava gospodarski potencijal seoskog stanovništva i potiče poslovna vjera i živost. Suvlasničke značajke zemljišnih zajednica potiču svijest uzajamnosti i na njoj temeljenog osjećaja i prakse socijalne solidarnosti


                                                                                                                                                                                                       Predsjednik ŽVZŽ

                                                                                                                                                                                                       Josip Jambrač  v.r.
                       

Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Kolovoz 29, 2011, 08:38:22 prijepodne
http://zajednica-zemljisnih-zajednica-hrvatske.com.hr/ (http://zajednica-zemljisnih-zajednica-hrvatske.com.hr/)

Koliko vidim u izradi je i nova webstranica zemljišnih zajednica Hrvatske
a koliko čujem osnovano je i oživljeno novih 5 zemljišnih zajednica.
Zaista se radi na zemljišnim zajednicama ozbiljno i predano.

Kako stoje zemljišne zajednice u Velikoj Gorici?
Koliko čujem jako puno zajedničara je izgubilo onaj raniji elan od kako su g.Rovišan i g.Rakarac potpisali onaj famozni sporazum o podršci gradonačelniku Barišiću, te kako niti ne sazivaju po statutu potrebitu skupštinu Udruge, očito da im godi da budu na vrhu udruge čak i po cijenu da im se udruga raspane do kraja.

Šteta uloženo je jako puno truda i napora, ranijih godina, da se ožive zemljišne zajednice Turopolja.

Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: tromblon - Kolovoz 29, 2011, 08:39:57 prijepodne

Ono što mi je zanimljivo da nema ništa na stranicama HNS-a, što je i razumljivo po meni jer je ovo po meni borba i napor g.Lučića prije svega kao zajedničara, plemenitaša  u povratu zemlje s kojim se nosi već punih 20 godina gdje nažalost nije imao, kao što nema ni danas podršku svih  političkih opcija u ostvarivanju zajedničkog cilja(što bi trebao biti), čini mi se da ne želi čak ni HNS puno mješati u ovu priču ili da ne bi mnogi, kao što to obično čine, tumačili kako HNS gradi političke poene na temelju ove priče, podsjećam što je to napravilo povjerenstvo od zadnje pompozne najave kao odgovor na prijedlog novog zakona od strane GBR, još s početka ove godine? Ovi dokumenti meni samo potvrđuju da g.Lučić radi kontinuirano i uporno na animiranju što većeg broja onih koji eventualno mogu utjecati na ovaj ili onaj način, na donošenje jednog takvog zakona.

Kažeš da se HNS ne želi miješati? Beus ne skuplja političke bodove preko ove knjige? zanimljivo....
Mislim da nisi vidio knjigu ni iz daleka :D

NAKLADNIK: DOMEK TUROPOLJSKI - predsjednika Udruge je  Zdravko Lučić, predsjednik Upravnog odbora je Slobodan Pukanić, predsjednik Nadzornog odbora Vladimir Hrenković, tajnica je Marijana Kovačić, a blagajnica Melani Nemešković.

KOLIKO JE SAMO TU, ČLANOVA HNS-a?

UREDNIK: Goran Beus Richemberg

TAJ MI JE OD NEKUD POZNAT...

Među ostalim sponzorima navode se čak dvije podružnice HNS-a, HNS Velika Gorica i HNS Zagrebačka županije

I ono što je tragikomično u cijelom kontekstu je ritoljublje u knjizi Boranu Beusu i to sve na osnovu toga što je prepisao mišljenje profesora Simonettija i predao ga kao svoj prijedlog zakona u saborsku proceduru koji je podržalo svega nekoliko saborskih zastupnika ;D

Evo što je rekao uvaženi velikogorički novinar Aleksandar Božić o prepisci koju je Beus proturio kao svoj prijedlog zakona.

Komentar Aleksandra Božića (http://vimeo.com/18309745)
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: tromblon - Kolovoz 29, 2011, 08:44:33 prijepodne
@jaguar
Kako si rekao da nema knjige na netu, znači nemaš tekstove u elektronskom obliku, nevjerojatna je tvoja želja za prepisivanjem iste i objavljivanjem na forumu ;D Bravo!

netko bi ovdje bio zločest pa napisao da po ne znam koji put odrađuješ partijski zadatak ;D ali ovo je fakat već bolesno i smoješno ;D
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Kolovoz 29, 2011, 08:49:24 prijepodne
uvaženi velikogorički novinar? He, he, he  dobar vic.
Daj mi molim te reci koliko taj uvaženi novinar proda komada svojih uradaka, političkih pamlfleta, koji će pisati toliko i tako, ovisno o tome koliko mu tko da para.

Koji je jučer bljuvao po HDZ, noćas po SDP a danas po HNS i GBR.
Samo što ga ti isti iz HDZ-a po kojima je bljuvao jučer, danas ponovno grle i financiraju da bljuje po HNS i GBR.
To govori puno o uvaženosti i njega i onih koji ga danas financiraju.

I ti govoriš o uvaženom novinaru? Daj se malo skuliraj.

Sjetimo se samo negdašnje naklade GT i današnje, pametnom dovoljno.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: tromblon - Kolovoz 29, 2011, 08:53:30 prijepodne
uvaženi velikogorički novinar? He, he, he  dobar vic.
Daj mi molim te reci koliko taj uvaženi novinar proda komada svojih uradaka, političkih pamlfleta, koji će pisati toliko i tako, ovisno o tome koliko mu tko da para.

Koji je jučer bljuvao po HDZ, noćas po SDP a danas po HNS i GBR.
Samo što ga ti isti iz HDZ-a po kojima je bljuvao jučer, danas ponovno grle i financiraju da bljuje po HNS i GBR.
To govori puno o uvaženosti i njega i onih koji ga danas financiraju.

I ti govoriš o uvaženom novinaru? Daj se malo skuliraj.

Sjetimo se samo negdašnje naklade GT i današnje, pametnom dovoljno.

Slobodno prokomentiraj i tekst koji sam ja napisao ispred videa i govora Božića. Što imaš na to kazati?

Kažeš da se HNS ne želi miješati? Beus ne skuplja političke bodove preko ove knjige? zanimljivo....
Mislim da nisi vidio knjigu ni iz daleka

NAKLADNIK: DOMEK TUROPOLJSKI - predsjednika Udruge je  Zdravko Lučić, predsjednik Upravnog odbora je Slobodan Pukanić, predsjednik Nadzornog odbora Vladimir Hrenković, tajnica je Marijana Kovačić, a blagajnica Melani Nemešković.

KOLIKO JE SAMO TU, ČLANOVA HNS-a?
UREDNIK: Goran Beus Richemberg

TAJ MI JE OD NEKUD POZNAT...

Među ostalim sponzorima navode se čak dvije podružnice HNS-a, HNS Velika Gorica i HNS Zagrebačka županije

I ono što je tragikomično u cijelom kontekstu je ritoljublje u knjizi Boranu Beusu i to sve na osnovu toga što je prepisao mišljenje profesora Simonettija i predao ga kao svoj prijedlog zakona u saborsku proceduru koji je podržalo svega nekoliko saborskih zastupnika  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Kolovoz 29, 2011, 08:57:44 prijepodne
@jaguar
Kako si rekao da nema knjige na netu, znači nemaš tekstove u elektronskom obliku, nevjerojatna je tvoja želja za prepisivanjem iste i objavljivanjem na forumu ;D Bravo!

netko bi ovdje bio zločest pa napisao da po ne znam koji put odrađuješ partijski zadatak ;D ali ovo je fakat već bolesno i smoješno ;D

Gdje to prepisujem knjigu? Niti imam namjeru niti mi pada napamet prepisivati knjigu, koga zanima neka kupi i pročita, inače već sam pisao, ja sam je sebi kupio u ROKO kiosku na Tržnom centru po 70 kn (što dematira nečije insinuacije da se knjiga nigdje ne prodaje nego samo po goričkim birtijama, kako pišu ovdje "vrli štovatelji" lika i djela g.Lučića)  i nije mi bilo žao dati 70 kuna da je pročitam i upoznam se sa novim detaljima oko zemljišnih zajednica.

Odrađujem partiski zadatak? Ako ti tako kažeš neka ti bude, uopće nemam namjeru da te razuvjeravam, jer sam pametan toliko da znam unaprijed da u tome neću uspjeti kod tebe i tebi sličnih, stoga ni ne želim na to trošiti uzalud vrijeme.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: tromblon - Kolovoz 29, 2011, 09:00:27 prijepodne

Gdje to prepisujem knjigu?

Valjda doma ili u prostorijama "stare općine", ne znam...
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Kolovoz 29, 2011, 09:07:50 prijepodne
@tromblon
ti se zaita držiš one da ponovljena laž postaje istina pa se svojski trudiš isti tekst ponavljati i nekoliko puta.
Hvala bogu da su dvije organizacije HNS-a podržale izdavanje knjige, tu mogućnost su imali i svi drugi, kako političke stranke, tako i tvrtke a i privatne osobe, kao što možeš i vidjeti u knjigi ako si ju kupio, ako nisi kupi pa vidi.

Tko su članovi u Domeku Turopoljskom? A zakaj tamo ne bi smjeli biti i članovi HNS kao i svi drugi a tamo koliko ja imam informaciju ima i stranačkih i nestranačkih ljudi.
Što to znači po tebi onda članovi HNS bi trebali umrijeti i ne bi smjeli sudelovati ni u kakvoj drugoj aktivnosti?
Ne bi smjeli nigdje raditi, ne bi smjeli i trebali uopće živjeti.

Sad govorimo o HNS-u ali to vrijedi i za sve druge, ja tako skučenih i jadnih pogleda nisam.

Načelno to i je HNS-ov prijedlog i naravno da će ga HNS podržati, što je tu sporno?
Neka ga podrže i svi ostali i neka i oni onda skupljaju političke poene ako se to tako zove.Slobodno prokomentiraj i tekst koji sam ja napisao ispred videa i govora Božića. Što imaš na to kazati?

Kažeš da se HNS ne želi miješati? Beus ne skuplja političke bodove preko ove knjige? zanimljivo....
Mislim da nisi vidio knjigu ni iz daleka

NAKLADNIK: DOMEK TUROPOLJSKI - predsjednika Udruge je  Zdravko Lučić, predsjednik Upravnog odbora je Slobodan Pukanić, predsjednik Nadzornog odbora Vladimir Hrenković, tajnica je Marijana Kovačić, a blagajnica Melani Nemešković.

KOLIKO JE SAMO TU, ČLANOVA HNS-a?
UREDNIK: Goran Beus Richemberg

Među ostalim sponzorima navode se čak dvije podružnice HNS-a, HNS Velika Gorica i HNS Zagrebačka županije

Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: tromblon - Kolovoz 29, 2011, 09:52:53 prijepodne
@jaguaru, vidiš koliko je HNS upleten u tu knjigu, a tvrdio si suprotno. Zanimljivo da nisi komentirao to što je predsjednik velikogoričkog HNS-a Goran Beus urednik te knjige.

A ti i dalje tvrdi ovo

...čini mi se da ne želi čak ni HNS puno mješati u ovu priču...
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: tromblon - Kolovoz 29, 2011, 09:56:39 prijepodne
HNS se ne ne želi mješati, da i onda je svizac zamotao čokoladu.... :D :D :D :D
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Kolovoz 29, 2011, 10:08:17 prijepodne
Da tebi još jednom takvom ponovim citat g.Lučića u dopisu:

"Udruge ovlaštenika su nestranačke pa se ne smije očitovati nikakvo strančarenje."

Kaj ti treba crtati?
Gdje sam ja tvrdio da neki članovi HNS-a nisu sudjelovali na ovaj ili onaj način u izdavanju knige?
Što želiš da ti komentiram glede urednika? Što je loše u tome ako je GBR urednik knjige?
Mogao je biti bilo tko, tada ti ne bi smetalo ali ako je GBR onda ti jako smeta, dakle tebi smeta GBR, tvoj problem, meni ne smeta, mogao je biti i gradonačelnik Barišić, ili možda bolje zastupnik Fiolić, on i tako uživa jeftino zajedničarsku zemlju, pa možda ima više veze s tom temom nego GBR.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: tromblon - Kolovoz 29, 2011, 10:20:57 prijepodne

Gdje sam ja tvrdio da neki članovi HNS-a nisu sudjelovali na ovaj ili onaj način u izdavanju knige?
Što želiš da ti komentiram glede urednika?

Samo nemoj lagati da se HNS ne želi mješati kad svi znamo da je ovo predizborni trik Gorana Beusa.

Prvo urednik je te knjige, drugo prepisao je mišljenje Simonettija i predao ga u sabor kao svoj prijedlog zakona. Tko to još puši osim stranačkih poltrona?

Ajde, dajte nešto bolje smislite, ili  je  ovo maksimalno što možete :D pred svake izbore lupamo sa istim stvarima, Beus-Lučić-povrat zemlje :D  (malo izlizano kaj ne?)

Kad ljudi izgube povjerenje, kada ih besramno lažete oko povrata imovine, onda kad Beus i Lučić organiziraju tribinu u Velikoj Gorici o povratu imovine zemlj. zajednicama dođe svega 10-ak ljudi :D
od kojih (10) je dobar dio članova HNS-a. Evo na slici ponosni "mozgovi" HNS-a Pero Josipović i Mile Grubišić  :D(http://www.mojagorica.com/wp-content/uploads/2011/01/tribina2.jpg)

Još im je i Rovišan došao, a ti Jaguar stalno pljuješ po njemu, baš si zločest. :P
 
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Kolovoz 29, 2011, 10:56:15 prijepodne


Još im je i Rovišan došao, a ti Jaguar stalno pljuješ po njemu, baš si zločest. :P

Ja ne pljujem po nikome, nego g.Rovišan pljuje po g.Lučiću i GBR, to je bitna razlika.
A kad već ponavljaš, već viđenu sliku 1000 puta, bilo je pisanja i na ovom forumu, g.Rovišan je bio tamo samo kako bi isprovocirao  skup, toliko o njegovom prisustvu na toj tribini.

Ako ti i ovih nekoliko dokumenata nije dokaz koliki napor ulaže g.Lučić u animiranju javnosti po ovom pitanju, ako ti nije dovoljan podatak da je osnovano i oživljeno 5 novih zemljišnih zajednica, dakako da zakon i njegovo eventualno izglasavanje nemože ovisiti samo o HNS, nego o široj javnoj i političkoj podršci, stoga neka se i svi druge animiraju oko te teme kako bi se došlo do pozitivnog rješenja povrata.

Da tebe pitam jesi ti za povrat? Ako jesi angažiraj se.
Pitao sam predhodno već što je napravilo povjerenstvo od početka godine kada je najavilo pompozno kako će u sljedećih deset dana poslati dopise u Zagreb, Rijeku, kam sve ne, nakon toga ni traga ni glasa, niti informacije da se od tada uopće povjerenstvo sastalo.

Jel ti stvarno misliš da će VŠO napraviti povrat zemlje? Ili što čeka HDZ? O HSS-u neću ni riječi trošiti.
Uostalom neka se založe za povrat i eto većine u saboru za izglasavanje zakona.
Ma neka daju i svoj prijedlog zakona, nije važno čiji je prijedlog, važna je podrška ovom rješavanju ispravljanja povijesne nepravde.

Je, je samo Fiolić i razni Fiolići, više neće moći zabadav dobivati tu zemlju u najam i tu zapravo i je najveća kvaka, zašto svi ostali ne žele riješiti problem jer su svi do vrata s rukama u pekmezu i ližu li ga ližu.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Kolovoz 29, 2011, 12:15:17 poslijepodne
Citat:
Jaguar

Ja ne pljujem po nikome, nego g.Rovišan pljuje po g.Lučiću i GBR, to je bitna razlika.

Nigdje nisam pročitao da je navedeni pljuval po Lučiću stoga ne laži, ja znam suprotno, tj. da je Lučić napao Rovišana prije točno godinu dana na terasi Starog Grada pred brojnim očevicima... 

Citat:
Ako ti i ovih nekoliko dokumenata nije dokaz koliki napor ulaže g.Lučić u animiranju javnosti po ovom pitanju

Ispijanje pive po terasama Goričkih birtija i vređanje sugovornika tebi je animiranje javnosti..??....napor?...bolesno!!!
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Kolovoz 29, 2011, 12:37:21 poslijepodne
Samo sam tebe čekao da se javiš, da malo popljuješ g.Lučića. ;D
Nemožeš ti odoliti izazovu pljuvačke, puna su ti usta iste, najbolje sebi kosu zaliži s njom. 8)
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: tromblon - Kolovoz 29, 2011, 02:12:22 poslijepodne
Nemam ja ništa protiv političkog nadmetanja, kampanje i sl. nego me smeta kad toliko lažeš i obmanjuješ, prvo kažež da se HNS ne želi mješati, a kad iznesem informacije iz kojih se vidi da je to u biti HNS-ov projekt, odmah okrećeš na HSS VŠO,... daj se skoncentriraj!

Kažem ti, ako nemaš inspiracije, niti je nemaju tvoji komandanti, odmoriti tikve i smiislite nešto što nije izlizano kao žvaka na trgu bana Jelačića :D

Baš si lažovčina žešća :P
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: tromblon - Kolovoz 29, 2011, 03:17:12 poslijepodne

Da tebe pitam jesi ti za povrat?

Za pravdu jesam.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: kuntakinte - Kolovoz 29, 2011, 06:33:44 poslijepodne
Hvala bogu da su dvije organizacije HNS-a podržale izdavanje knjige, tu mogućnost su imali i svi drugi, kako političke stranke, ...
Oni su ti nesvrstani,tak da vuz najbolu volu nemreju i nesmeju.

Kako stoje zemljišne zajednice u Velikoj Gorici?
Koliko čujem jako puno zajedničara je izgubilo onaj raniji elan od kako su g.Rovišan i g.Rakarac potpisali onaj famozni sporazum o podršci gradonačelniku Barišiću, te kako niti ne sazivaju po statutu potrebitu skupštinu Udruge, očito da im godi da budu na vrhu udruge čak i po cijenu da im se udruga raspane do kraja.

Šteta uloženo je jako puno truda i napora, ranijih godina, da se ožive zemljišne zajednice Turopolja.
...
“ Nakon spravišča, pitam se postoji li prava čistokrvna autohtona turopoljska svinja? U čemu je problem da se ne reagira na očuvanje pasmine? U Lukavcu stvari dobro funkcioniraju te bi se taj model očuvanja trebao primijeniti i Turopoljskom lugu – kaže predsjednica Gradskog vijeća Škare Ožbolt.

Dodaje kako bi Plemenita opčina trebala odbiti u koncesiju šumu za uzgoj svinja,  no, što se tiče povrata imovine, to je složen problem jer se zadire u vlasništvo.  „Prije izmjena Zakona o povratu trebalo je regulirati Zakon o zemljišnim zajednicama, a upravo o tome raspravljat će gradsko Povjerenstvo koje se treba sastati u rujnu – kaže predsjednica Vijeća.
...
http://www.cityportal.hr/aktualno/zira-ima-al-svinja-sve-manje/ (http://www.cityportal.hr/aktualno/zira-ima-al-svinja-sve-manje/)
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: kuntakinte - Kolovoz 30, 2011, 12:03:09 prijepodne
Evo što je rekao uvaženi velikogorički novinar Aleksandar Božić o prepisci koju je Beus proturio kao svoj prijedlog zakona.

Pretpostavlam da je i to z naftalina a ne friško...

Citat:
Komentar Aleksandra Božića
by TV Gorica
8 months ago
8 months ago: Thu, Dec 30, 2010 6:18pm EST (Eastern Standard Time)
 
Glavni urednik "Glasnika Turopolja" i politički komentator TV Gorice Aleksandar Božić komentira prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni zakona o naknadi za imovinu oduzetu u vrijeme komunističke vladavine, kojeg je u saborsku proceduru predao saborski zastupnik HNS-a Goran Beus Richembergh.

Statistics Date Plays Likes Comments
 
Aug 29th 7 0 0
Aug 28th 0 0 0
Aug 27th 0 0 0
Aug 26th 0 0 0
Aug 25th 0 0 0
Aug 24th 0 0 0
Aug 23rd 3 0 0

Totals 125 0 0
 
10
Plays
 
0
Likes
 
0
Comments
Tue Aug 23, 2011 – Mon Aug 29, 2011

Prev week
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Kolovoz 30, 2011, 12:14:22 poslijepodne
Nemam ja ništa protiv političkog nadmetanja, kampanje i sl. nego me smeta kad toliko lažeš i obmanjuješ, prvo kažež da se HNS ne želi mješati, a kad iznesem informacije iz kojih se vidi da je to u biti HNS-ov projekt,

Kažem ti, ako nemaš inspiracije, niti je nemaju tvoji komandanti, odmoriti tikve i smiislite nešto što nije izlizano kao žvaka na trgu bana Jelačića :D

Baš si lažovčina žešća :P

Gdje sam to decidirano rekao da se HNS ne želi miješati? Citiraj.
HNS-ov projekt? Možda i je i ne vidim ništa loše u tome, iako citirao sam već nekoliko puta g. Lučića koji kaže, traži i očekuje da nebude strančarenja oko ove teme, iskreno nisam ni primjetio da HNS strančari oko toga, a je li to njihov projekt ili nije u ovom trenu nije ni važno, koliko sama tema i problem povrata.
Ako to i jeste HNS-ov projekt, pa neka je, zašto drugima smeta, neka se priključe i podrže, neka naprave ono što je najbolje, zašto ne podržati nešto što je dobro bez obzira od koga i iz koje političke opcije dolazilo, u konačnici takvo razmišljanje kao tvoje, prepucavanja, podmetanja, neuvažavanja drugih, neprihvaćanja dobrih ideja iz protivničke opcije nam je pun ku*c i zbog takvog djelovanja u politici i životu nam i je svima tako kako je, držim da sve one koji zastupaju takav stav i takvo promišljanje treba stjerati u Liku, dati im stada ovaca i neka se prepucavaju do mile volje, čuvajući ovce po ionako praznim ličkim bregima.

A da sam ja lažovčina? To, kada mi ti kažeš ima svoju posebnu težinu, da se zaista zamislim, da li da uopće s tobom više diskutiram, a kažu ljudi da je napad najbolja odbrana, pa optuži odmah nekoga kako je lažovčina da bi se manje primjetilo kolika si zapravo ti lažovčina.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Kolovoz 30, 2011, 01:05:49 poslijepodne
Citat:
Jaguar
Ako to i jeste HNS-ov projekt, pa neka je

He...fakat si nepopravljiv...nego reci ti meni kak to da je Žirovina prešla bez GBR-a i Lučića?...
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: tromblon - Kolovoz 30, 2011, 01:37:32 poslijepodne

Ono što mi je zanimljivo da nema ništa na stranicama HNS-a.............. čini mi se da ne želi čak ni HNS puno mješati u ovu priču ili da ne bi mnogi, kao što to obično čine, tumačili kako HNS gradi političke poene na temelju ove priče.......

evo lažovčino :P
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Kolovoz 30, 2011, 01:50:09 poslijepodne
Citat:
Jaguar
Ako to i jeste HNS-ov projekt, pa neka je

He...fakat si nepopravljiv...nego reci ti meni kak to da je Žirovina prešla bez GBR-a i Lučića?...

Neznam, kad sretneš njih u Gradu, pitaj ih, usput možeš se i ispričati obojici za sve bljuvotine koje pišeš o njima.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Kolovoz 31, 2011, 12:01:07 poslijepodne
Citat:
Jaguar
usput možeš se i ispričati obojici za sve bljuvotine koje pišeš o njima

Koje bljuvotine?...boli istina.?..he..Istina je kao sveta vodica – svi je hvale, ali nitko ne voli da mu se njome prskaju oči!“..stoga je dobro znati  da se istina nikada ne mijenja, ona je uvijek u modi!..
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Listopad 06, 2011, 09:59:29 poslijepodne
Samo jedan dio poratala, koji su danas prenijeli presicu iz Sabora koju je održao HNS-HSU na temu zemljišnih zajednica i prijedloga zakona povrata zemlje zemljišnim zajednicama.

"To je banda koja špekulantski raspolaže tuđom imovinom, jer je pritisnuta različitim lobijima i uopće im nije stalo do malog čovjeka", bio je oštar Beus.

Čujem da je su POT na čelu sa g. Franjo Kos i Udruga zemljišnih zajednica Velike Gorice na čelu sa g.Rakarcom poslali u Sabor, klubu HNS-HSU pismo podrške, od POT-a me to i ne čudi ali od zajedničara je ovo veliki zaokret u odnosu na dosadašnje ponašanje od zadnjih lokalnih izbora, što bi to sada moglo značiti? Je li se Udruga zajedničara odmiče od gradonačelnika i povjerenstva, je li konačno shvatila da podrži prijedlog zakona i visoku javnu raspravu na ovu temu, koji se to zaokret dogodio i zbog čega, iako je pohvalan u svakom slučaju. Kako bilo da bilo rješavanje ovog problema je konačno krenulo u dobrom smjeru.

http://danas.net.hr/hrvatska/page/2011/10/06/0554006.html (http://danas.net.hr/hrvatska/page/2011/10/06/0554006.html)

http://www.vecernji.hr/vijesti/beus-hdz-hss-su-banda-koja-spekulantski-raspolaze-imovinom-clanak-333559 (http://www.vecernji.hr/vijesti/beus-hdz-hss-su-banda-koja-spekulantski-raspolaze-imovinom-clanak-333559)

http://www.politikaplus.com/novost/44076/hnshsu-trazi-povrat-imovine-zemljisnim-zajednicama- (http://www.politikaplus.com/novost/44076/hnshsu-trazi-povrat-imovine-zemljisnim-zajednicama-)

http://www.vijesti.hr/vijest/www.vecernji.hr/vijesti/beus-hdz-hss-su-banda-koja-spekulantski-raspolaze-imovinom-clanak-333559 (http://www.vijesti.hr/vijest/www.vecernji.hr/vijesti/beus-hdz-hss-su-banda-koja-spekulantski-raspolaze-imovinom-clanak-333559)

http://www.nacional.hr/clanak/99230/beus-richembergh-o-povratu-imovine-oduzeta-zemlja-predmet-interesa-hdz-ovih-i-hss-ovih-tajkuna (http://www.nacional.hr/clanak/99230/beus-richembergh-o-povratu-imovine-oduzeta-zemlja-predmet-interesa-hdz-ovih-i-hss-ovih-tajkuna)

http://odluka2011.dnevnik.hr/clanak/vijesti/hns-hsu-trazi-povrat-imovine-zemljisnim-zajednicama.html (http://odluka2011.dnevnik.hr/clanak/vijesti/hns-hsu-trazi-povrat-imovine-zemljisnim-zajednicama.html)

http://reporter.com.hr/85787-hnsovac-beus-hdz-i-hss-su-banda.html (http://reporter.com.hr/85787-hnsovac-beus-hdz-i-hss-su-banda.html)

http://www.index.hr/media/Grupa/hr/2022140/hns-ovac-beus-hdz-i-hss-su-banda.aspx (http://www.index.hr/media/Grupa/hr/2022140/hns-ovac-beus-hdz-i-hss-su-banda.aspx)

Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Newbie - Listopad 07, 2011, 08:39:27 prijepodne
Zanimljivo....
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Listopad 07, 2011, 12:32:55 poslijepodne
Prvi sam za povrat, prvi sam za ispravljanje svih oblika nepravdi no kad vidim protagoniste koji bi isto trebali provesti mišljenja sam da niš od svega toga...ova rasprava u saboru potvrđuje SAMO moju tezu da su zz i povrat glavno predizborno oružje HNS-a... naime u očitovanju koje su uputili KUKURIKU predstavnici zemljištarcima stoji ukoliko dođu na vlast da će poraditi na povratu zz...tko?...kako?..s kim?...nema ništa...kaj to znači=?...niš osim još jedne predizborne obmane...
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Listopad 07, 2011, 12:39:02 poslijepodne
...tko?...kako?..s kim?...nema ništa...kaj to znači=?...

HDZ s HSS-om. Kako? Pa lijepo će prodati i pogodovati sebi i prijateljima.
Pa vidiš kako je Rošin spreman dati novce za jamčevinu Sanaderu, sigurno ih je zaradio slagajući robu na policama Mercatora. ;D
Ovo je samo poveznica sa protagonistima, das ne skrećem dalje s teme.
Po tebi je to izglednija opcija, kaj ne?
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Listopad 07, 2011, 01:28:31 poslijepodne
Citat:
Jaguar
Po tebi je to izglednija opcija, kaj ne?

Po meni bi bilo logično i normalno da vrate oni koji su i zeli...s obzirom da KPH više ne postoji već njihovi sljednici koji su se transformirali u STRANKU DEMOKRATSKOG PARAVANA čisto sumnjam da buju oni to napravili, slč. kao i HDZ-e koji je na konto povrata na prvim demokratskim izborima nadmoćno odnio pobjedu...dakle, dokle god se ne pojavi neka treća opcija koja će pomesti ova dva mastodonta niš od povrata...
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Listopad 07, 2011, 02:47:03 poslijepodne
...dakle, dokle god se ne pojavi neka treća opcija koja će pomesti ova dva mastodonta niš od povrata...

Kaj si ti malo prespaval? Pa pojavila ti se treća opcija, HNS koja se ozbiljno i predano založila za povrat.
Dovoljno je samo i to koliko se senzibilira javnost na tu temu, uz sve pokušaje senzibiliranja i političke elite, te konkretizacije rješavanja problema kroz prijedlog zakona, gdje HNS na čelu sa GBR čini sve da toga i dođe.

U čemu je onda problem? Ili tebe muči to što je ta treća opcija upravo HNS? I tu su posrijedi neke preljubničke veze? Pa hajde nam onda otvoreno reci, koju bi to treću opciju volio.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Listopad 11, 2011, 02:42:11 poslijepodne
 Saborskim zastupnicima predlagačima

                                                            Zakona o povratu imovine zemljišnim zajednicama

 

Predmet: Kratko izvješće o radu nakon tiskanja knjige K povratu imovine zemljišnim

                zajednicama Hrvatske 

 

Uvaženi!

 

Iz tiskare knjiga je najprije vožena u Sabor radi dostave svin saborskim zastupnicima.

 

U protekla tri mjeseca knjiga je prezentirana i prezentna na velikom području od Hrvatskog primorja do Vukovarsko-srijemske županije. U tom smislu je za povrat imovine zemljišnim zajednicama pokazana visoka razina interesa i razumijevanja i prije a pogotovu nakon upoznavanja sa sadržaje knjige i predloženog zakona. Može se stog ustvrditi da je prijedlog zakona podržan od nekoliko stotina ovlaštenika, stručnih osoba, udruga, općinskih, gradskih i županijskih vijećnika, načelnika, gradonačelnika i župana. U znatnom broju su ovlaštenici te stručne službe i čelnici lokalne samouprave naručivali knjigu radi upoznavanja vijećnika i ovlaštenika te osnivanja udruga ovlaštenika. Posebno valja istaknuti koordinaciju goranskih gradonačelnika i načelnika koja je proljetos zaključila potaknuti osnivanje udruga ovlaštenika u svim jedinicama lokalne samouprave Gorskog kotara. U tu svrhu osnovali su i posebno povjerenstvo, na čelu s bivšim načelnikom općine Lokve Božidarom Pleše, koje koordinira aktivnosti. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog posebnim je zaključkom podržalo prijedlog zakona i aktivnosti Zajednice zemljišnih zajednica. Gradonačelnici Otočca i Dugog Sela su uputili i posebnu pismenu podršku aktivnostima Zajednice zemljišnih zajednica Hrvatske a time i predlagačima predmetnog zakona.

 

Dakako, ima i iznimaka kao što su Grad Ilok i Grad Virovitica koji su pokazali svojevrsnu odbojnost prema povratu imovine zemljišnim zajednicama iako je na njihovom području znatna imovina oduzeta zemljišnim zajednicama. Ponekim gradonačelnicima i načelnicima je pomalo neugodno priznati da o ovoj tematici nisu niukoliko upoznati pa su sustegnuti ili obavijesne materijale upučuju stručnim službama kao da je riječ o konktretnom upravnom a ne o zakonodavnom postupku.

 

Radi kratkoće nabrojat ćemo ilustrtivno nazive dijela jedinica lokalne samouprave u kojima je uspostavljen sadržajni kontakt s ovlaštenicima, prezentirana ili promovirana knjiga i u tijeku su osnivanja udruga ovlaštenika radi organizirane javne podrške donošenju predmetnog zakona: Primorsko-goranska županija - Čavle, Crikvenica, Vinodolska općina te sve općine i gradovi Gorskog kotara (osnovana udruga ovlaštenika zz Lokve), Zagrebačke županije – Velika Gorica (od 1991. i narednih godina osnovana Plemenita opčina turopoljska s 22 sučije i Udruga ovlaštenika urbarskih zemljišnih zajednica – ukupno 32 udruge), Jastrebarsko (povezano a dijelom i kao udruga osnovano ovlaštenika iz 29 zz, održana promocija), Kostanjevac (osnovana udruga ovlaštenika Žumberak i održana promocija knjige), Ivanićgrad (održana promocija knjige i obnavlja se rad 2001. g. osnovanih udruga Lijevi Dubrovčak i Posavski bregi), Dugo Selo, Vrbovec, Pisarovina (osnovana udruga ovlaštenika zemljišne zajednice Lučelnica III), Grada Zagreba (uz nekoliko postojećih osnovane udruge ovlaštenika u Demerju i Čehima) , Sisačko-moslavačke županije – osnovana udruga ovlaštenika Svinjičko a u pripremi je još nekoliko, Bjelovarsko-bilogorske – općina Velika Pisanica, Brodsko-posavske – u Novoj Gradiški je održana promocija i u pripremi je osnivanje nekoliko udruga, Vukovarsko-srijemske županije – održana promocija u Vinkovcima za županiju, općina Andrijaševci-Rokovci kupila knjige za vijećnike i ovlaštenike, u pripremi je osnivanje udruga i Varaždinska županija – općina Bednja.

 

Kontakti su uspostavljeni, iako u manjem broju i nedovoljno organizirano, s ovlaštenicima iz svih županija na koje se protezao Zakon o zemljišnim zajednicama (dakle, osim Dalmacije i Istre).

 

O promociji knjige i osnivanju udruga ovlaštenika izvještavali su lokalni mediji.

 

Srdačan pozdrav!

 

U Velikoj Gorici, 5. listopada 2011.             

                                                                                                             Predsjednik

                                                                                                       

                                                                                                           Zdravko Lučić

Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Listopad 11, 2011, 02:54:36 poslijepodne
Čujem da je predstavljanje knjige s podrškom donošenju zakona i osnivanju udruga ovlaštenika u Dugom Selu u četvrtak, u Sesvetama petak, sudjeluju Jozo Radoš i prof Ivan Koprić.
Dogovoreno je za ponedeljak, idući tjedan u Delnicama za Gorski kotar i Primorje.
Kaj dela Gradonačelnik, njegovo povjerenstvo i VŠO?
Od 1. mjeseca ove godine, kada su kao reakciju na prijedlog zakona, bombastično najavili rješavanje ovog problema "na svoj način", nisu se oglasili na ovu temu. Toliko o vjerodostojnosti i iskrenom pristupu rješavanja povrata zemlje zemljišnim zajednicama.


ZAJEDNICA ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA HRVATSKE

HRVATSKA NARODNA STRANKA – PODRUŽNICA SESVETE

HSU

 

 

        P O Z I V

 

na predstavljanje knjige  K POVRATU IMOVINE ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA HRVATSKE te skup podrške donošenju zakona o povratu imovine zemljišnih  zajednica i osnivanja udruga ovlaštenika zemljišnih zajednica

 

 

    Predstavljanje i skup podrške održat će se u Sesvetama,                                     u petak, 14. listopada 2011. s početkom u 19 sati.   

 

 

Knjigu će prestaviti:

                                prof. dr. Ivan Koprić i

                                              Jozo Radoš te

                               autor mr Zdravko Lučić

 

 

Nakon predstavljanja otvorit će se rasprava o podršci predloženom zakonu o povratu imovine zemljišnih zajednica koji je od 29. prosinca 2010 u saborskoj proceduri i obnovi rada te osnovanju i udruživanju udruga ovlaštenika zemljišnih zajednica

 

 

 

 

                                                                    Organizatori
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Listopad 12, 2011, 03:31:03 poslijepodne
predstavljanje knjige K povratu imovine zemljišnim zajednicama Hrvatske – mr.sc. Zdravko Lučić (autor) i zakonskog prijedloga za vraćanje dobara zemljišnim zajednicama – Goran Beus Richemberg i Jozo Radoš. Predstavljanje knjige održati će se u četvrtak, 13. listopada 2011. godine u 19:00 sati u Gradskoj vijećnici.

http://dugoselo.org/dugoselo/hrvatska/Predstavljanje-knjige-K-povratu-imovine-zemljinim-zajednicama-Hrvatske/ (http://dugoselo.org/dugoselo/hrvatska/Predstavljanje-knjige-K-povratu-imovine-zemljinim-zajednicama-Hrvatske/)

Na portalu grada Dugo selo ima mjesta za ovakve vijesti a na našem goričkom?
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Newbie - Listopad 12, 2011, 07:47:33 poslijepodne
Pa to je u Dugom selu, zar ne?
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Listopad 19, 2011, 04:46:37 poslijepodne
Vidim plakate po Gorici na kojima piše da urbarska zemljišna zajednica Turopolja organizira 

HUMANITARNI TURNIR U BELI

SUBOTA 22.10.2011. U 18:00 h
„GORIČKA KUĆA“, KRALJA D. ZVONIMIRA 26

BESPLATAN GULAŠ OD DIVLJAČI ZA SUDIONIKE

KOTIZACIJA 150,00 KN PO PARU

SREDSTVA OD UPLATE DAROVAT ĆE SE SOCIJALNO UGROŽENOJ OBITELJI

PRIJAVE NA ŠANKU BUFETA GORIČKA KUĆA ZAVRŠNO SUBOTA 22.10. DO 17:00 h
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Newbie - Listopad 19, 2011, 11:43:51 poslijepodne
Ljepa prilika za susret forumasa da se iskazu u beli i humanitarizmu, a i eto okupljanja :)
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Listopad 20, 2011, 07:48:50 prijepodne
Ljepa prilika za susret forumasa da se iskazu u beli i humanitarizmu, a i eto okupljanja :)

Svaka humanitarna akcija je dobrodošla i za pozdraviti, pa kad je i zajedničari organiziraju, tako će se možda razbuditi ako znamo da dugo nisu organizirali ništa, a mogli su. Mogli su organizirati neku tibinu o povratu zemlje ZZ, mogli su pozvati zajedničare i napraviti skupštinu, mogli su činiti aktivnosti na senzibilizaciji javnosti po pitanju ZZ i povrata, dugo ih nije bilo nigdje i svakako je dobro da se pojavljuju, pa makar i na ovoj humanitarnoj akciji, koja može biti dobra prilika da se i o svemu ovome malo pospominje.
Zanimljivo će biti vidjeti koliko će se zajedničara odazvati, Muha i Newbie izvijestite nas nakon turnira, kako je prošla akcija, koliko zajedničara se odazvalo, koliko novca prikupljeno i kojoj obitelji se pomaže.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Listopad 20, 2011, 08:23:00 prijepodne
http://www.gorica.hr/2011/10/aktualni-sat-19-sjednice-gradskog-vijeca/ (http://www.gorica.hr/2011/10/aktualni-sat-19-sjednice-gradskog-vijeca/)

Mijo Jakunić: „Lijep pozdrav svim prisutnima na ovoj sjednici Gradskog vijeća. Pitanja upućujem gospodinu gradonačelniku. Prije par mjeseci tiskana je knjiga o povratu imovine zemljišnim zajednicama Hrvatske. U protekla tri mjeseca knjiga je prezentirana na velikom području Hrvatskog primorja do Vukovarsko-srijemske županije. U tom smislu za povrat zemlje zemljišnih zajednica pokazana je visoka razina interesa i razumijevanja i prije, a pogotovo nakon upoznavanja sa sadržajem knjige i predloženog Zakona. Može se ustvrditi da je prijedlog Zakona podržalo nekoliko stotina ovlaštenika, stručnih osoba, Udruga, općinskih, gradskih i županijskih vijećnika, načelnika, gradonačelnika i župana. Da li ste vi gradonačelniče u stanju javno podržati donošenje Zakona o povratu imovine zemljišnoj zajednici i aktivnosti Zajednice zemljišnih zajednica Hrvatske te takav Zaključak predložiti Gradskom vijeću? I da li ste spremni kupiti određeni broj primjeraka te knjige za članove Gradskog vijeća? A drugo pitanje bilo bi zašto se na dan mjesta Donja Lomnica, sv. Bartol, već treću godinu za redom ne pale svijeće i ne polaže vijenac kod Spomen ploče poginulim i stradalima u 2. Svjetskom ratu? Napominjem da sam na taj problem ukazao prije tri godine na svečanoj sjednici mjesta gdje je bio prisutan i gradonačelnik. No, predsjednik Mjesnog odbora i dalje ne dozvoljava da se oda počast stradalim antifašistima, a on je član vaše stranke koja ima izvršnu vlast i u Gradu i u mjestu Donja Lomnica. Hvala.“

Zamjenik gradonačelnika Stjepan Kos: „Cijenjeni gospodine vijećniče, širok je pojam knjiga. Ova knjiga koja je napisana, ja bih volio da mi se da narudžbenica u koliko primjeraka je ta knjiga tiskana, odnosno kolika je bila narudžba. Imam i ja neke informacije pa mogu samo par informacija reći. Ova knjiga već jedanput, kako je vi zovete knjiga, a ja ću je nazvati skripta, napisana odnosno prepisana sa određenim zakonima, a dan je samo uvod unutra s obrazloženjem. Nova, koja je napisana, ako je niste pročitali, ako niste bili u europskom domu u Zagrebu u Jurišićevoj ulici, onda ste mogli vidjeti da u ovoj novoj knjizi ima samo dodatak govora onih pravnika koji su tamo bili, ali ne u potpunosti već onako kako to paše. Koliko ja znam određeni broj te knjige je na skladištu, a zanima me tko je bio glavni urednik unutra. Mislio sam da ću si uzeti, predvidio sam to pitanje, ali si nisam uzeo. Mogu reći da je Grad otkupio primjerak te tzv. knjige ili skripte ili beletristike ili kako god je hoćete nazvati, prepisanog štiva. Mi ćemo drage volje, ja se nadam i gradonačelnik i naše stručne službe otkupiti, ali otkupljujemo nešto što već imamo. Znate, onda je to uzaludan trud, a o toj knjizi možemo puno razgovarati i vjerujte mi da ću vam točne podatke dati. Ako u knjizi piše da je određeni broj naručen, nekoliko tisuća, neću sad govorit točno jer si nisam uzeo, da li je to dvije ili tri tisuće, a u tisak je dano četiri ili pet, onda vas ja pitam da li vi znate koliko je te knjige tiskano? Tko je njezin izdavač? I zašto je tiskana? Jer već postoji. A što se tiče nadopuna pod ‘b’ vašeg pitanja, naravno da će Grad podržati i da podržava sve ono što ide u prilog povrata imovine. Ali da Grad nije dao i da nismo izvadili određene dokumente i ja vam opet govorim po tim dokumentima nije napravljeno ništa! A ja vas kao člana Plemenite opčine, Udruge građana Plemenite opčine turopoljske, ne pravnog slijednika, to je nešto drugo, pitam da li ste vi u Lomnici napravili po tim dokumentima išta? Bilo bi mi drago da jeste, ali ja mislim da niste napravili ništa. I da zaključim, Grad podržava i predsjednica Gradskog vijeća, još je dva, tri članka koja moramo riješiti, to usuglašavamo, jer ima Državni arhiv pa koristimo Državni arhiv, imate ga na internetu možete izvaditi sve iz povijesti Plemenite opčine turopoljske pa ćete vidjeti neke podatke koje nikada niste vidjeli niti čuli. Ni ja nisam, pa sam se iznenadio. Znači, mi ćemo to dati na Gradsko vijeće i to će bez brige, doći na Gradsko vijeće. Ako vam još mogu što odgovoriti, drage volje, ali mislim da sam i previše rekao. Hvala.“
Kibidabi dogradonačelnik ko pravi slavuj.... ;D
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Mlačanin - Listopad 20, 2011, 09:36:15 prijepodne
Čitam izjavu - odgovor gosp. Kosa, ali nekak si nemrem dokučiti , kaj je pisac htio reći??
Opet čitam i sve manje razmem!?
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Newbie - Listopad 20, 2011, 09:49:32 prijepodne
Ljepa prilika za susret forumasa da se iskazu u beli i humanitarizmu, a i eto okupljanja :)

Zanimljivo će biti vidjeti koliko će se zajedničara odazvati, Muha i Newbie izvijestite nas nakon turnira, kako je prošla akcija, koliko zajedničara se odazvalo, koliko novca prikupljeno i kojoj obitelji se pomaže.
Neznam na sto se ovo sada aludira, jel da ce Muha i Newbie nastupiti ili da su oni neki odredjeni ljudi? Za Muhu neznam, ali ja cu se mozda i prijaviti, nisam ove godine i onako nikakvo dobrocinstvo napravio, pa eto, bar onda tih 150 kn, A Jaguar, mogo bi i ti doci....
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Listopad 20, 2011, 04:19:46 poslijepodne
Čitam izjavu - odgovor gosp. Kosa, ali nekak si nemrem dokučiti , kaj je pisac htio reći??
Opet čitam i sve manje razmem!?

Pitanje je da li i sam pisac može dokučiti što je htio reći, neznam jel on to govorio o ovoj knjizi?
Ili nekoj drugoj, samo njemu poznatoj? Alanfordovski odgovor vijećniku, upućuje što je dogradonačelnik čitao. Čujem da je uskoro i izborna skupština zajedničara zagrebačke županije, zna netko nešto više o tome?

http://svetipetardemerje.blogspot.com/2011/08/priopcenje.html (http://svetipetardemerje.blogspot.com/2011/08/priopcenje.html)

URBARSKA
ZEMLJIŠNA ZAJEDNICA
DEMERJEZagreb/Demerje, 11. kolovoza 2011.


PRIOPĆENJE ZA MEDIJE


Dne 10. kolovoza 2011. u prostorijama Doma mjesne samouprave u Demerju (u Gradskoj četvrti Brezovica) održana je Osnivačka skupština Urbarske zemljišne zajednice Demerje (UZZD). Prvotna (stara) Zemljišna zajednica Demerje nasilno je ugušena 1947. zajedno sa ostalim hrvatskim zemljišnim zajednicama, kada im je silom Zakona o proglašenju imovine zemljišnih i njima sličnih zajednica te krajiških imovnih općina općenarodnom imovinom nepravedno oduzeta (podržavljena) imovina (zemljište) kojom su gospodarili.
            Prije same Osnivačke skupštine održana je promocija nove knjige predsjednika Zajednice zemljišnih zajednica Hrvatske (ZZZH) Mr. Zdravka Lučića K povratu imovine zemljišnim zajednicama Hrvatske. Knjigu je okupljenim mještanima Demerja predstavio njen urednik, saborski zastupnik HNS-a Goran Beus Richembergh. On je istaknuo da je problem zemljišnih zajednica danas u Hrvatskoj socijalni, politički (ali nadstranački), ekonomski, kulturalni, pravni ali i pravični problem. Ovlaštenici nekadašnjih zemljišnih zajednica bolje su gospodarili imovinom tih zajednica i zahvaljujući sredstvima prikupljenima od eksploatacije te imovine znatno pridonijeli promaknuću zajedničkog standarda svoga kraja, nego što su gospodarile nakon nacionalizacije državne zadruge, a na koncu i sama država. Danas oko 400 000 nasljednika tih ovlaštenika promatra što se dešava sa tom imovinom kojom su njihovi djedovi marno raspolagali, a koja je nakon nacionalizacije desetljećima uništavana, da bi napokon u hrvatskoj privatizaciji postala predmet grabeža špekulanata i raznih tajkuna. Richembergh je istaknuo da ni jedno društvo ne može počivati na pljački, o čemu je zapravo i riječ kad se govori o nacionalizaciji imovine zemljišnih zajednica 1947. koja je provedena bez prava na ikakvu naknadu užilnicima. I umjesto da se u hrvatskoj državi nepravda nanesena njezinim građanima ispravi povratom imovine ili pravednom naknadom, ta je imovina danas izložena rasprodaji ili najmu u bescjenje, a sve s tezom interesnih lobija da će država ostati bez „svojih“ šuma i „svog“ poljoprivrednog zemljišta. U nastavku je urednik knjige i saborski zastupnik u ime skupine 9 zastupnika različitih političkih stranaka – predlagatelja zakona o povratu imovine nekadašnjim zemljišnim zajednicama nazočnima objasnio stanje te inicijative, kojom bi se ispravila ova velika povijesna nepravda.
            U nastavku promocije knjige nazočnima se obratio i sam autor, objašnjavajući motive i svrhu pisanja knjige: stručna potpora predviđenoj saborskoj raspravi o podnijetom zakonskom prijedlogu o povratu imovine zemljišnim zajednicama, zbog čega je knjiga i podijeljena svim saborskim zastupnicima i političkim strankama.
            Na početku Osnivačke skupštine UZZD predsjednik ZZZH Zdravko Lučić upoznao je nazočne sa neposredno obavljenim i tekućim aktivnostima ZZZH. Nakon upućivanja informacije o problematici zemljišnih zajednica prema svim općinama, gradovima i županijama te političkim strankama, započeo je proces utemeljivanja novih udruga ovlaštenika zemljišnih zajednica i pojačano aktiviranje postojećih. Tako su samo u prvih deset dana kolovoza utemeljene zemljišne zajednice Svinjičko (Lonjsko polje), Čehi, Žumberak (Sošice) i Lučelnica III (u općini Pisarovina). Također su uspostavljeni kontakti sa mnogim ovlaštenicima u više od pola županija: od općine Čavle kraj Rijeke i Otočca, preko Slunja, Stubice, Sračinca kraj Varaždina i Nove Gradiške, do Slavonskog Broda i Andrijaševaca. Uspostavlja se mreža povezanosti između ovlaštenika i njihovih udruga diljem države. Plan je do rujna utemeljiti stotinjak novih zemljišnih zajednica. Obzirom na broj nazočnih na ovoj Skupštini, Zdravko Lučić je skup ocijenio izvrsnim.
            Tijekom same Osnivačke skupštine donijeta je odluka o utemeljivanju Urbarske zemljišne zajednice Demerje, usvojen je njezin temeljni akt: Pravilnik UZZD (u funkciji statuta), donijeta je odluka o pristupanju UZZD Udruzi zemljišnih zajednica Grada Zagreba, te je proveden izbor predsjednika UZZD i članova Upravnog odbora.
            Nazočnim su se skupštinarima potom obratili i gosti: Stjepan Rakarec, predsjednik Urbarskih zemljišnih zajednica Turopolja, dr Tomislav Kos, sudec sučije Hrašće i predstavnik Plemenite općine Turopoljske, te Ivan Šinković, predsjednik Udruge zemljišnih zajednica Grada Zagreba. Osim pozdravnih riječi i želja za sreću i uspjeh u radu, oni su ukratko objasnili i opću i posebnu problematiku zemljišnih zajednica na svom području te vrste i sadržaje aktivnosti koje trenutno poduzimaju ili ih planiraju poduzeti.
            Na kraju Osnivačke skupštine provedeno je učlanjivanje nasljednika ovlaštenika u UZZD potpisivanjem pristupnice, a predsjednik UZZD je kao prvi korak najavio utvrđivanje točnog popisa nekadašnjih ovlaštenika Zemljišne zajednice Demerje sa njihovim užitničkim udjelima, čemu pogoduju sačuvani dokumenti o radu te zemljišne zajednice u Hrvatskom državnom arhivu.


                                                                                              S poštovanjem,


Predsjednik
Urbarske zemljišne zajednice Demerje


Zdenko Kuftinec


 
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: kuntakinte - Listopad 20, 2011, 10:06:41 poslijepodne
@Mlačanin
Bilo bi najbole i zajnega i zanas da mam odgovara pismeno,jel...
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Listopad 25, 2011, 08:20:47 prijepodne
Citat:
Jaguar
Muha i Newbie izvijestite nas nakon turnira, kako je prošla akcija, koliko zajedničara se odazvalo, koliko novca prikupljeno i kojoj obitelji se pomaže.

Udruga ZZ Turopolja organizirala je humanitarni turnir u beli koji se održao u caffe-u Gorička kuća. Na turnir se prijavilo 7 ekipa te je sakupljeno ukupno 1050 kn. Od ukupne svote za pobjednika je odvojeno 30%, za drugo mijesto 20%, a za humanitarne svrhe 50%. Pošto je jedan od pobjednika bio i podpredsjednik UZZT Zlatko Rovišan, on se odrekao svoga dijela nagrade tako da ukupni humanitarni fond iznosi 700 kn.
Na kraju sve sudionike vlasnik Goričke kuće počastio je besplatnim srnečim gulašom.

http://www.zemljisne-zajednice.hr/turnir-bela.php (http://www.zemljisne-zajednice.hr/turnir-bela.php)

Sukladno dogovoru u Centru za socijalni rad u petak će biti primopredaja prikupljenog novca.


Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Listopad 25, 2011, 08:52:40 prijepodne
Da bi riječi rekli.
A sad krenite u pohod, dug je put ...........do povratka zemlje zemljišnim zajednicama.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Listopad 25, 2011, 11:32:33 prijepodne
Da bi riječi rekli.
A sad krenite u pohod, dug je put ...........do povratka zemlje zemljišnim zajednicama.

Pohod je moguće skratiti ukoliko pozabimo na taštine i osobne animuzitete...rješenje je svi skupa "GLAVE V KUP"
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Listopad 25, 2011, 11:35:27 prijepodne
drago mi je, ako si to konačno shvatio. Nikad nije kasno.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: kuntakinte - Listopad 25, 2011, 09:31:07 poslijepodne
S kem je Zletek igral? Ni valda sam zgromil sve živo i neživo..?
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Newbie - Listopad 25, 2011, 11:48:20 poslijepodne
S kem je Zletek igral? Ni valda sam zgromil sve živo i neživo..?
Pa vidi na slikama sa kime je igrao.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Listopad 26, 2011, 11:42:40 prijepodne
Citat:
Jaguar

drago mi je, ako si to konačno shvatio. Nikad nije kasno.


Čemu to?...pomalo u čudnoj poziciji polemiziram s tobom, naime nisu mi posve jasni motivi zbog čega non stop pljuckaš po meni. A možda to nije posve jasno ni tebi?...dokazuješ da radiš po naputku nekoga/nečega držeći se stare boljševičke maksime “ako se činjenice ne slažu s našim stavovima, to gore po činjenice”.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Listopad 26, 2011, 12:51:02 poslijepodne
Citat:
Jaguar

drago mi je, ako si to konačno shvatio. Nikad nije kasno.


Čemu to?...pomalo u čudnoj poziciji polemiziram s tobom, naime nisu mi posve jasni motivi zbog čega non stop pljuckaš po meni. A možda to nije posve jasno ni tebi?...dokazuješ da radiš po naputku nekoga/nečega držeći se stare boljševičke maksime “ako se činjenice ne slažu s našim stavovima, to gore po činjenice”.

Čemu to tvoje sada? Ja nisam u ništa čudnoj poziciji, uvijek ista pozicija za mene, a volio bi da objasniš s čime sam to pljuckao po tebi, posebno u zadnjem postu, ka i čime ja dokazujem da radim po nečijem naputku, a čijem gospe ti? Pa je li ti stvarno sudiš po sebi? Koliko puta ti trebam ponoviti da sam ja svoj.

Moj zadnji komentar je bio pozitivan i prema tebi koji si izrijekom rekao, da citiram:

"Pohod je moguće skratiti ukoliko pozabimo na taštine i osobne animuzitete...rješenje je svi skupa "GLAVE V KUP" "

Dakle to su tvoje riječi i ako se prisjetimo što i kako si ranije pisao, protiv nekih a sada se pozivaš na zajedništvo, kako bi onda trebao reagirati, osim pohvalno za tebe a tako je bilo u mom zadnjem postu.

I ne razumijem kaj tebi onda nije jasno? I nemoj me tjerati da se prvi put predomislim, u tvom slučaju.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Listopad 29, 2011, 10:52:45 prijepodne
Novac koji je prikupljen na turniru predan je ravnateljici centra za socijalnu skrb V. Gorice, gospođi Mariji Žirović. Iznos od 700 kn centar će prosljediti desetoročlanoj obitelji iz Kravarskog. Novac će upotrijebiti za izgradnju kupaone i wc-a.
 
U ime Udruge ZZ Turopolja, novac su predali Stjepan Rakarec, Zlatko Rovišan i Miljenko Črnjak

http://www.zemljisne-zajednice.hr/turnir-bela.php (http://www.zemljisne-zajednice.hr/turnir-bela.php)
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Newbie - Studeni 02, 2011, 09:17:19 prijepodne
http://www.zemljisne-zajednice.hr/priopcenje-za-medije-izborna-skupstina-udruge-zz-grada-zagreba.php (http://www.zemljisne-zajednice.hr/priopcenje-za-medije-izborna-skupstina-udruge-zz-grada-zagreba.php)

Evo ko je izabran, pise ovdje.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Studeni 02, 2011, 09:21:41 prijepodne
Eto lijepo, izborne skupštine su počele i red bi bio da se obave na svim nivoima, da se ZZ konačno ustroje kako to dolikuje cilju i zadatku koji je pred ZZ.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: kuntakinte - Studeni 02, 2011, 08:58:17 poslijepodne
Njubi,heklaš mi po temami...
23.10.2011.god. Izborna skupština ZZ Zagreba
http://www.zemljisne-zajednice.hr/izborna-skupstina-uzz-zagreba-hrasce.php (http://www.zemljisne-zajednice.hr/izborna-skupstina-uzz-zagreba-hrasce.php)
A do je zebran?
http://www.forumgorica.com/turopolje/pot-i-urbari/msg38254/#msg38254 (http://www.forumgorica.com/turopolje/pot-i-urbari/msg38254/#msg38254)

Ovi se nisu (po)javili?
http://brezovickopolje.blogspot.com/ (http://brezovickopolje.blogspot.com/)
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Studeni 04, 2011, 08:22:33 prijepodne
http://svetipetardemerje.blogspot.com/2011/07/k-povratu-imovine-zemljisnim.html (http://svetipetardemerje.blogspot.com/2011/07/k-povratu-imovine-zemljisnim.html)

subota, 30. srpnja 2011."K POVRATU IMOVINE ZEMLJIŠNIM ZAJEDNICAMA HRVATSKE"
Nedavno je iz tiska na svjetlo dana izašla druga po redu knjiga mr
Zdravka Lučića, obnoviteljskog župana Plemenite općine turopolske i
trenutnog predsjednika Zajednice zemljišnjih zajednica Hrvatske, pod
naslovom "K povratu imovine zemljišnim zajednicama Hrvatske".
Nakladnik knjige je Domek Turopolski, knjiga broji 256 stranica, mekog
je uveza i veličine otprilike A5 formata.

Dvije su glavne značajke ove knjige: (1) dio sadržaja je rezultat
autorovog (doista autorovog) istraživanja u arhivu i rada na davno
izašloj literaturi (2) drugi dio sadržaja čine tekstovi
pravno-zakonodavnog, znanstvenog i angažirano aktivističkog značaja u
vezi nastojanja povrata imovine nepravedno i nakaradno oduzete
hrvatskim zemljišnim zajednicama od strane komunističke vlasti 1947.
Dok je autorova prva po redu sada već 15 godina stara knjiga "Obnova
hrvatskih zemljišnih zajednica" pružila dokumentiranu povijesnu i
pravnu obavijest o zemljišnim zajednicama u Hrvatskoj, ovoj knjizi
autor je odredio "aktivističku, političku, k zakonodavstvu usmjerenu"
svrhu (str. 7), sa zadaćom "pripomoći sadržajnosti predviđene plenarne
rasprave u Saboru", te "davanje ovlaštenicima činjenično
vjerodostojnih i za stručnu javnost statistički uvjerljivih podataka o
oduzetoj imovini zemljišnim zajednicama diljem Hrvatske" (njih oko
1700; str. 10). Naime, po Hrvatskoj je u tijeku obnavljanje silom
ugašenih zemljišnih zajednica, tj. udruga nasljednika ovlaštenika
(članova) tih zemljišnih zajednica, a u saborskoj je proceduri
prijedlog zakona kojim se zemljišnim zajednicama omogućava povrat
podržavljene imovine. Na kraju krajeva, knjiga je i svojevrsno
izvješće o radu po upravo spomenutim pitanjima u protekle četiri
godine.

Pišući svojim osebujnim (i zanimljivim) stilom (kad je riječ o
autorskim tekstovima), autor je knjigu koncipirao u osam poglavlja,
kojima predstoji predgovor, a slijede ih tri priloga. Većina poglavlja
ima i po nekoliko potpoglavlja.

U poglavlju POJAM, PODRIJETLO I UPRAVNOPRAVNO UREĐENJE ZEMLJIŠNIH
ZAJEDNICA dani su izvatci iz (više manje starih) tekstova istaknutih
pisaca o zemljišnim zajednicama: Gaše Vaca (istaknutog šumara), Milana
Ivšića (socijalnog filozofa i ekonomista), te akademika Ive Krbeka
(znanstvenika, upravnog pravnika svjetske razine, podbana Banovine
Hrvatske i zagrebačkog gradonačelnika).

U poglavlju ODUZIMANJE IMOVINE I UGUŠENJE ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA 1947.
dat je tekst Zakona o proglašenju imovine zemljišnih zajednica te
krajiških imovnih općina općenarodnom imovinom iz 1947. (potpisan od
strane tadašnjeg predsjednika hrvatskog Sabora Vladimira Nazora!), te
dopune tog zakona iz 1987.

Poglavlje POPIS ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA I IMOVINE ODUZETE 1947. donosi u
arhivu utvrđeni popis 1947. postojećih zemljišnih zajednica po
kotarevima i gradovima Hrvatske, sistematiziran po današnjim hrvatskim
županijama.

U četvrtom poglavlju PRIJEDLOG ZAKONA S OBRAZLOŽENJEM dan je tekst
Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o naknadi za imovinu
oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, s
obrazloženjem, stavljen od strane devet saborskih zastupnika 29. 12.
2010. u saborsku proceduru, a koji omogućuje povrat imovine oduzete
zemljišnim zajednicama.

Peto poglavlje VLADINO MIŠLJENJE O PRIJEDLOGU ZAKONA sadrži faksimil
Hrvatskom saboru upućenog negativnog mišljenja Vlade RH o navedenom
Prijedlogu zakona od 27. siječnja 2011.

Naslov poglavlja OČITOVANJE ZAJEDNICE ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA  HRVATSKE
NA VLADINO MIŠLJENJE sam govori o sadržaju poglavlja, a odnosi se na
prethodna dva poglavlja.

Poglavlje IZVODI S RASPRAVE OKRUGLOG STOLA 3. OŽUJKA 2011. donosi
izvode izlaganja na Okruglom stolu o povratu imovine zemljišnim
zajednicama održanom u Europskom domu 03. 03. 2011., i to:

a) znanstvenika prof. dr. sc. Petra Simonettia (profesor prava na
riječkom Pravnom fakultetu i dugogodišnji predsjednik Vrhovnog suda
BiH),
prof. emeritus prof. dr. sc. Ivana Jurića (sa zagrebačkog Agronomskog
fakulteta, autor knjige "Genetičko podrijetlo Hrvata"), Mladena Žuvele
(istaknuti pravnik u mirovini, pisac udžbenika stvarnog prava, bio
član Vrhovnog i potpredsjenik Ustavnog suda RH), prof. dr. sc. Ivana
Koprića (predstojnik Katedre za upravnu znanost na zagrebačkom Pravnom
fakultetu), doc. dr. sc. Zdravka Petaka (predavača na zagrebačkom Fakultetu
političkih znanosti)
b) saborskih zastupnika Gorana Beusa Richembergha (HNS), Silvana Hrelje
(HSU) i Joze Radoša (HNS)
c) aktivista Zdravka Lučića (predsjednik Zajednice zemljišnih
zajednica Hrvatske) i Mirka Škrabe (ravnatelj jaskanskog muzeja).

Posljednje poglavlje IZVODI S TEMATSKE RASPRAVE SABORSKIH ODBORA 24.
SVIBNJA 2011. donosi izvode izlaganja Dragice Zgrebec (SDP), Zlatka
Koračevića (HNS), Gorana Beuss Richemberga (HNS), prof. dr. Ive
Jurića, Zdravka Lučića i Saše Novkovića (tajnik SUVLAH-a) na
zajedničkoj tematskoj sjednici dvaju odbora Hrvatskog sabora održanoj
24. 05. 2011.

Prilozi u knjizi sadržavaju nekoliko pretisaka iz tiskovina (od 1991.
na ovamo), izvode iz recenzija knjige, te zahvalu autora suradnicima i
podržavateljima pojekta obnove zemljišnih zajednica i ove knjige.

Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Studeni 07, 2011, 04:57:12 poslijepodne


http://www.zemljisne-zajednice.hr/zabiljeska-s-koordinativnog-sastanka-odrzanog-u-Velikoj-Gorici-2-studenog-2011.php (http://www.zemljisne-zajednice.hr/zabiljeska-s-koordinativnog-sastanka-odrzanog-u-Velikoj-Gorici-2-studenog-2011.php)

Zabilješka s koordinativnog sastanka održanog u Velikoj Gorici 2. studenog 2011.
 
Sastanak je sazvao Zdravko Lučić, predsjednik ZZZH a nazočili su Franjo pl. Kos, župan turopolski, predsjednik Udruge zemljišnih zajednica Zagrebačke županije i potpredsjednik ZZZH za Središnju Hrvatsku, Davor Šimunec, predsjednik Udruge zemljišnih zajednica Grada Zagreba, Stjepan Rakarec, predsjednik Udruge urbarskih zemljišnih zajednica Turopolja i potpredsjednik Udruge zemljišnih zajednica Zagrebačke županije i Zdenko Kuftinec, predsjednik Urbarske zemljišne zajednice Demerje i glasnogovornik ZZZH. Zbog drugog sastanka svoju je nenazočnost ispričala Vesna Fabijančić Križanić, tajnica ZZZH. Ujedno se suglasila s konceptom Javnog upita predsjednicima stranaka i nositeljima izbornih lista.

Nakon izvješća o dosadašnjim aktivnostima, prije svega održanoj 3. izbornoj skupštini Udruge zemljišnih zajednica Grada Zagreba i pripremi osnivačke skupštine Udruge zemljišnih zajednica Primorsko-goranske županije, vođena je rasprava o neposrednim zadacima, ponajprije o pripremi 2. izborne skupštine ZZZH, te kontinuiranom, cjelovitom i ažurnom prikazu aktivnosti ZZZH na internet stranici Zemljišne zajednice Hrvatske, koje se osnivač Udruga urbarskih zemljišnih zajednica Turopolja.

Sudionici su se načelno složili da su nastavak organiziranog omasovljenja ZZZH i osiguravanje punog javnog legitimiteta i legaliteta, odnos i suradnja s javnim, političkim i znanstvenim, podupirateljima donošenja zakona o povratu imovine, te vjerodostojno i kontinuirano izvješćivanje javnosti o našim stavovima i argumentaciji naši neposredni i trajni zadaci. ZZZH kao nestrančka, nevladina i neprofitna udruga ovlaštenka i njihovih asocijacija nemože biti cjelovito vezana ni uz jednu političku stranku ili političku opciju osim u dijelovima koji se tiču ostvarivanja njihovih ciljeva i pospješivanja djelatnosti.

Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Studeni 07, 2011, 05:00:26 poslijepodne
http://www.zemljisne-zajednice.hr/dopunjeno-izvjesce-saborskim-zastupnicima-predlagacima-zakona-o-povratu-imovine-zemljisnih-zajednica.php (http://www.zemljisne-zajednice.hr/dopunjeno-izvjesce-saborskim-zastupnicima-predlagacima-zakona-o-povratu-imovine-zemljisnih-zajednica.php)

DOPUNJENO IZVJEŠĆE SABORSKIM ZASTUPNICIMA PREDLAGAČIMA ZAKONA O POVRATU IMOVINE ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA O AKTIVNOSTIMA NAKON TISKANJA KNJIGE K POVRATU IMOVINE ZEMLJIŠNIM ZAJEDNICAMA HRVATSKE

Iz tiskare knjiga je najprije vožena u Sabor radi dostave svin saborskim zastupnicima.

 U protekla tri mjeseca knjiga je prezentirana i prezentna na velikom području od Hrvatskog primorja do Vukovarsko-srijemske županije. U tom smislu je za povrat imovine zemljišnim zajednicama pokazana visoka razina interesa i razumijevanja i prije a pogotovu nakon upoznavanja sa sadržajem knjige i predloženog zakona. Može se stoga ustvrditi da je prijedlog zakona podržan od nekoliko stotina ovlaštenika, stručnih osoba, udruga, općinskih, gradskih i županijskih vijećnika, načelnika, gradonačelnika i župana. U znatnom broju su ovlaštenici te stručne službe i čelnici lokalne samouprave naručivali knjigu radi upoznavanja vijećnika i ovlaštenika te osnivanja udruga ovlaštenika. Posebno valja istaknuti koordinaciju goranskih gradonačelnika i načelnika koja je proljetos zaključila potaknuti osnivanje udruga ovlaštenika u svim jedinicama lokalne samouprave Gorskog kotara. U tu svrhu osnovali su i posebno povjerenstvo, na čelu s bivšim načelnikom općine Lokve Božidarom Pleše, koje koordinira aktivnosti. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog posebnim je zaključkom podržalo prijedlog zakona i aktivnosti Zajednice zemljišnih zajednica. Gradonačelnici Otočca i Dugog Sela su uputili i posebnu pismenu podršku aktivnostima Zajednice zemljišnih zajednica Hrvatske a time i predlagačima predmetnog zakona.

 Dakako, ima i iznimaka kao što su Grad Ilok i Grad Virovitica koji su pokazali svojevrsnu odbojnost prema povratu imovine zemljišnim zajednicama iako je na njihovom području znatna imovina oduzeta zemljišnim zajednicama. Ponekim gradonačelnicima i načelnicima je pomalo neugodno priznati da o ovoj tematici nisu niukoliko upoznati pa su sustegnuti ili obavijesne materijale upučuju stručnim službama kao da je riječ o konktretnom upravnom a ne o zakonodavnom postupku.

 Radi kratkoće nabrojat ćemo ilustrtivno nazive dijela jedinica lokalne samouprave u kojima je uspostavljen sadržajni kontakt s ovlaštenicima, prezentirana ili promovirana knjiga i u tijeku su osnivanja udruga ovlaštenika radi organizirane javne podrške donošenju predmetnog zakona: Primorsko-goranska županija - Čavle, Crikvenica, Vinodolska općina te sve općine i gradovi Gorskog kotara (osnovana udruga ovlaštenika zz Lokve), Zagrebačke županije – Velika Gorica (od 1991. i narednih godina osnovana Plemenita opčina turopoljska s 22 sučije i Udruga ovlaštenika urbarskih zemljišnih zajednica – ukupno 32 udruge), Jastrebarsko (povezano a dijelom i kao udruga osnovano ovlaštenika iz 29 zz, održana promocija), Kostanjevac (osnovana udruga ovlaštenika Žumberak i održana promocija knjige), Ivanićgrad (održana promocija knjige i obnavlja se rad 2001. g. osnovanih udruga Lijevi Dubrovčak i Posavski bregi), Dugo Selo, Vrbovec, Pisarovina (osnovana udruga ovlaštenika zemljišne zajednice Lučelnica III), Grada Zagreba (uz nekoliko postojećih osnovane udruge ovlaštenika u Demerju i Čehima) , Sisačko-moslavačke županije – osnovana udruga ovlaštenika Svinjičko a u pripremi je još nekoliko, Bjelovarsko-bilogorske – općina Velika Pisanica, Brodsko-posavske – u Novoj Gradiški je održana promocija i u pripremi je osnivanje nekoliko udruga, Vukovarsko-srijemske županije – održana promocija u Vinkovcima za županiju, općina Andrijaševci-Rokovci kupila knjige za vijećnike i ovlaštenike, u pripremi je osnivanje udruga i Varaždinska županija – općina Bednja.

 Kontakti su uspostavljeni, iako u manjem broju i nedovoljno organizirano, s ovlaštenicima iz svih županija na koje se protezao Zakon o zemljišnim zajednicama (dakle, osim Dalmacije i Istre).

 O promociji knjige i osnivanju udruga ovlaštenika izvještavali su lokalni mediji.

 U Velikoj Gorici, 5. listopada 2011.             

                                                                                                             Predsjednik

                                                                                                           Zdravko Lučić 

Dodatak Izvješću:

Nakon datuma Izvješća predstavljanje knjige i razgovor o podršci Prijedloga zakona i organiziranju udruga ovlaštenika kao i njihovih udruga održani su u Ivanićgradu, Dugom selu i Pisarovine. U Sesvetama je promotor bio i prof Ivan Koprić. Brojne kontakte, dogovore i planove – osobito u Karlovačkoj i sisačko-moslavačkoj županiji - nije moguće ovdje pobrojati. 3. izborna sklupština Grada Zagreba i pripremljenost osnivačke skupštine Primorsko-goranske županije su velika stvar za ubrzanu pripremu i nužnu 2. izbornu skupštinu Zajednice zemljišnih zajednica Hrvatske.

Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Studeni 09, 2011, 07:50:37 poslijepodne
Napokon su krenule skupštine, to je svakako dobro imajući u vidu sve prijepore po vertikali zemljišnih zajednica. Nadam se da će biti i turopoljska skupština, udruge zemljišnih zajednica Velike Gorice uskoro.

http://www.zemljisne-zajednice.hr/poziv-na-drugu-izbornu-skupstinu-zajednice-zemljisnih-zajednica-hrvatske.php (http://www.zemljisne-zajednice.hr/poziv-na-drugu-izbornu-skupstinu-zajednice-zemljisnih-zajednica-hrvatske.php)

ZAJEDNICA ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA HRVATSKE

PREDSJEDNIK

Velika Gorica, Zagrebačka 37

Tel/fax.: 01 62 60 001, 098 921 28 77

plem-op-turopoljska@zg.t-com.hrP O Z I V


NA 2. IZBORNU SKUPŠTINU ZAJEDNICE ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA HRVATSKESkupština će se održati u Lukavecgradu, Lukavec (Grad Velika Gorica) 13. studenog s početkom u 15 sati.PREDVIĐENI DNEVNI RED:1. Otvaranje skupštine,

2. Izbor verifikacijskog povjerenstva i utvrđivanje kvoruma,

3. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika,

4. Usvajanje Dnevnog reda,

5. Usvajanje Poslovnika

6. Izvješće o dosadašnjem radu i sadašnjim okolnostima rada Zajednice,

7. Donošenje Statuta,

8. Rasprava o programskim zadacima i dokumentima,

9. Izbor vodstva Zajednice,

10. Riječ uzvanika,

11. Završna riječ predsjednika.Velika Gorica, 5. studenog 2011.Zdravko LučićNaslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Studeni 10, 2011, 01:58:08 poslijepodne
Izmjena, pak neće biti izborna skupština.
Koji su razlozi nije mi poznato, možda netko zna.
ZAJEDNICA ZEMLJI©NIH ZAJEDNICA HRVATSKE             
PREDSJEDNI©TVO
Velika Gorica, Zagrebačka 37                                 
Tel/fax.: 01 62 60 001, 098 921 28 77
plem-op-turopoljska@zg.t-com.hr
 
                                                     
                                                                 UDRUGAMA ZEMLJI©NIH ZAJEDNICA
                                                                                      HRVATSKE
 
 
Predmet: Obavijest o promjeni 2. Izborne skupątine ZZZH u Skupątinu             
                predstavnika zemljiąnih zajednica Hrvatske
 
Uvaľeni.
 
Na osnovu traľenja vodstva Udruge zemljiąnih zajednica Zagrebačke ľupanije i Čelniątva Plemenite opčine turopoljske da se zbog neodrľanosti skupątine Udruge zemljiąnih zajednica Zagrebačke ľupanije, poľeljnosti većeg broja predstavnika udruga zemljiąnih zajednica iz raznih dijelova Hrvatske, davanja vremena za osnivanje slijedećih ľupanijskih udruga te opąirnije pripreme zakazana 2. Izborna skupątina Zajednice zemljiąnih zajednica Hrvatske se preimenuje u Skupątinu predstavnika zemljiąnih zajednica Hrvatske.
 
Na njoj se neće provesti izbor vodstva ZZZH niti donositi statut ZZZH. Pripremljeni materijali za 2. izbornu skupątinu ZZZH postaju radni materijali Skupątine predstavnika zemljiąnih zajednica Hrvatske.
 
Skupątina će imenovati Povjerenstvo za pripremu 2. Izborne skupątine ZZZH.
 
Skupątinu čine predsjedniątvo ZZZH, vodstva udruga članica i njihovi delegati za 2. Izbornu skupątinu ZZZH te po jedan predstavnik svake udruge ovlaątenika.
 
Uz ispriku vas umoljavam da u sklopu svoje nadleľnosti pokuąate pridonjeti ąto boljoj uspjeąnosti Skupątine predstavnika zemljiąnih zajednica Hrvatske koja će se odrľati u Lukavecgradu, u nedelju, 13. studenog 2011. s početkom u 15 sati.
 
Srdačan pozdrav. Do viđenja u Lukavecgradu!
 
Velika Gorica,  9. studenog 2011.
 
                                                                                                       Predsjednik
 
                                                                                                    Zdravko Lučić
 
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Studeni 11, 2011, 02:40:13 poslijepodne
Čini mi se da je cijela ova inicijativa Lučića pogrešna, drugim riječima pokušava napraviti hižu od krova...nejde to tak...
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Studeni 11, 2011, 06:51:55 poslijepodne
Čini mi se da je cijela ova inicijativa Lučića pogrešna, drugim riječima pokušava napraviti hižu od krova...nejde to tak...

Možda je to djelimično i točno, no međutim kao borac i čovjek koji srcem pristupa tom problemu bez njega i njegove inicijative puno toga se ne bi ni dogodilo, no ipak se dogodilo, stoga je ta inicijativa u svakom smislu pozitivna, iako kada se puno radi i griješi se, to je nekako i normalno.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Studeni 11, 2011, 08:00:25 poslijepodne
Čini mi se da je cijela ova inicijativa Lučića pogrešna, drugim riječima pokušava napraviti hižu od krova...nejde to tak...

Možda je to djelimično i točno, no međutim kao borac i čovjek koji srcem pristupa tom problemu bez njega i njegove inicijative puno toga se ne bi ni dogodilo, no ipak se dogodilo, stoga je ta inicijativa u svakom smislu pozitivna, iako kada se puno radi i griješi se, to je nekako i normalno.

Svaka inicijativa za povrat oduzete imovine je hvale vrijedna no imam valjda pravo sumnjati i skrenuti pozornost na možebitni politički igrokaz...živi bili pa vidjeli...
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Studeni 14, 2011, 09:08:54 prijepodne
Jučer je održan skup koji je organizirao Lučić kao samozvani stari/novi predsjednik ZZZH…skupu su nazočili mahom NOVOMOBILIZIRANI ovlaštenici sa zadatkom, naravno s političkim predznakom HNS-a. Tako se skup ovlaštenika zz pretvorio u predizborni skup KUKURIKU koalicije, naime prisutni su bili GBR , Josip Jambrač (predsjednik ŽOHNS-a) i VFK ….Svrha, cilj ove priče je da se provjerenom političkom perverzijom, odnosno sustavno planiranom zavjerom iskoriste zz za promociju GBR-a i VFK...Podsjetimo zašto taj dvojac dok je bio na vlasti i imao većinu u Gradskom vijeću nije ishodovao tematsku sjednicu za podršku zz…NISU OSIGURALI VEĆINU…kako takvima vjerovati, u čemu su isti bolji ili drukčiji od svojih političkih suparnika?...rugaju se i pljuju po svojim političkim protivnicima a isti su…organizator je trebao pozvati sve ovlaštenike bez obzira na političku pripadnost onda bi to sve skupa imalo smisla ovako je to samo bio još jedan kako sam i najavio predizborni politički igrokaz pojedinih političara kojima je cilj jedino zasjesti u udobnu primamljivu ugodu (saborsku fotelju).   
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Studeni 14, 2011, 09:30:40 prijepodne
Podsjetimo zašto taj dvojac dok je bio na vlasti i imao većinu u Gradskom vijeću nije ishodovao tematsku sjednicu za podršku zz…NISU OSIGURALI VEĆINU…

Muha kaj je i tebe uhvatila amnezija?
Vrlo dobro se zna zašto? Da te podsjetim, zato što je VŠO planirala već trgovinu s HDZ-om i zato što je svojim nedolaskom i nepodržavanjem izostala sa sjednice. Treba nešto dodati, treba.
Dakle ta ista VŠO je postala predsjednica GV i ušla u povjerenstvo, s kojim je kako čujem g. Rakarac jako zadovoljan, obzirom na podneseno izviješće na nazovi izbornoj skupštini Urabaskih zemljišnih zajednica održanoj u Vukovini, koja je statutarno nevažeća, na kojoj je izabrano nelegalno staro/novo vodstvo udruge.

Potvrdilo se ono što smo svi znali, VŠO je 4. na listi HDZ za hrvatski Sabor, to ti nije sporno?

Nego reci ti nama što je to bilo na skupštini u Vukovini?
Čujem da je i sam g. Rakarac potvrdio nakon izviješća da je vodstvo, kod potpisivanja sporazuma s Barišićem izjavilo da će ukoliko se ništa ne napravi po tom pitanju od strane grada, dati kolektivnu.
 Je li se to dogodilo?
Koliko čitam nije, nego je nelegalno produžilo sebi novi mandat u vodstvu udruge.
O čemu ti pričaš? Znamo da su ti GBR i VFK nepreboljene  ljubavi, ali kao i obično širiš dezinformacije samo tebi svojstvene.
Da imalo hoćeš biti korektan, jasno je da GBR kao predlagatelj zakona i osoba koji gura tu cijelu priču i da mu je tamo mjesto, da je VFK tajnica ZZZH i kao takva i njoj je tamo mjesto, kaj tebe muči?

Ponovno pozivaš g. Lučića kao samozvanog predsjedinka ZZZH, koji se na trepavice postavlja da se održi izborna skupština ZZZH. Ponovno krećeš u politziranje ove teme, lijepljenje nekakvih etiketa, kome, čemu, za koga i čiji interes to radiš? Halo zemlja zove zrak.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Studeni 14, 2011, 10:19:24 prijepodne
Citat:
Jaguar
za koga i čiji interes to radiš? Halo zemlja zove zrak.

Ja ne delam za nikoga!!!!!...imam svoje mišljenje niodkoga nametnuto za razliku od tebe....tebi za info ja čvrsto stojim na zemlji i za razliku od tebe pišem i obznanjujem istinu koja očito tvojoj opciji u ovom trenutku nejde u prilog...kaj bi ti ja....?...istina je istina...znaš kak se veli "svaka istina ma kakva ona bila uvjek je bolja od bilo kako dobro zapakirane laži"..."u laži su kratke noge"... usput...gdje sam spomenuo VŠO=????...daj se skoncentriraj, ne krekeći bez veze...usredotoči se na Lukavec, to je tema rasprave a ne VŠO...
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Studeni 14, 2011, 10:47:56 prijepodne
Muha ponavljati tebi, nije vrijedno ni vremena ni truda. 8)
Vukovina je bilo moje pitanje, ajde da čujemo još jednu tvoju "istinu"?
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Studeni 14, 2011, 11:14:31 prijepodne
Muha ponavljati tebi, nije vrijedno ni vremena ni truda. 8)
Vukovina je bilo moje pitanje, ajde da čujemo još jednu tvoju "istinu"?

Mož ti KUKURIKAT, ponavljat svoju izopačenu jednostranu istinu koliko hoćeš...ja se držim narodne...svaka medalja ima dvije strane...
BTW_VUKOVINA....Pa sve ti piše na stranici UZZT
http://www.zemljisne-zajednice.hr/izborna-skupstina-urbarske-zz-turopolja-10-studeni-2011.php (http://www.zemljisne-zajednice.hr/izborna-skupstina-urbarske-zz-turopolja-10-studeni-2011.php)Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Studeni 14, 2011, 11:21:57 prijepodne
Muha, hvala to sam čitao, nego zanimaju me vijesti s ulice i iz birtije, ti raspolažeš takvim vijestima i istinama. No Vukovina? Šta se priča po gradu i Turopolju? 8)
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Studeni 14, 2011, 11:44:25 prijepodne
Muha, hvala to sam čitao, nego zanimaju me vijesti s ulice i iz birtije, ti raspolažeš takvim vijestima i istinama. No Vukovina? Šta se priča po gradu i Turopolju? 8)

Ako te zanimaju vijesti s ulice obrati se Lučiću...evo upravo štrapacira s punom vrećicom knjiga koje po cesti i birtijama prodaje bez računa...
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Newbie - Studeni 14, 2011, 12:46:55 poslijepodne
Muha, hvala to sam čitao, nego zanimaju me vijesti s ulice i iz birtije, ti raspolažeš takvim vijestima i istinama. No Vukovina? Šta se priča po gradu i Turopolju? 8)

Pošto je ovdje običaj naglasiti, evo i ja naglašavam: nisam član nikakve političke partije ni nikakve udruge, ponajmanje zemljišnih zajendica! Pa onda nadalje pitam: Zar se u ovoj državi više vjeruje ulici i birtiji nego službenoj objavi?
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Studeni 14, 2011, 02:19:01 poslijepodne
Muha, hvala to sam čitao, nego zanimaju me vijesti s ulice i iz birtije, ti raspolažeš takvim vijestima i istinama. No Vukovina? Šta se priča po gradu i Turopolju? 8)

Pošto je ovdje običaj naglasiti, evo i ja naglašavam: nisam član nikakve političke partije ni nikakve udruge, ponajmanje zemljišnih zajendica! Pa onda nadalje pitam: Zar se u ovoj državi više vjeruje ulici i birtiji nego službenoj objavi?

Dragi moj Newbie jako sam se razveselio Vašoj neutralnosti ;D
No kad su u pitanju službene objave, pa vidite do čega su nas  sve dovele i službene objave u državi a država propada, doduše nije ništa bolje ni sa gradskim službenim objavama, dok grad grca u minisu. Toliko o nekim službenim objavama. Pritom sam mislio kako ste Vi a posebno kolega Muha imali uvijek brze i provjerene informacije iz prve ruke, iz bertije.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Newbie - Studeni 14, 2011, 02:52:01 poslijepodneDragi moj Newbie jako sam se razveselio Vašoj neutralnosti ;D
 Toliko o nekim službenim objavama. Pritom sam mislio kako ste Vi a posebno kolega Muha imali uvijek brze i provjerene informacije iz prve ruke, iz bertije.

Svi se veselimo nasim neutralnostima, jeli tako jaguare? Sada, vidim da ste i mene uvrstili u ekipu iz birtije. Sada znaci, ako mi jedan moj birtijaski post nadjete, svaka Vam cast, a ako ne, onda cu morati zamoliti moderatore i admina da sankcionira vase krivo navodjenje i insinuacije barem opomenom! Jer i to je uvreda!
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Studeni 14, 2011, 04:13:12 poslijepodne
Evo nekoliko službenih dokumenata usvojenih na Skupštini u Lukavec gradu, kako ne bi ovdje nagađali što se to događalo u Lukavec gradu, sami procjenite koliko je istina, što se piše ovdje po forumu od strane nekih forumaša glede Skupštine ZZZH u Lukavec gradu.SKUPŠTINA PREDSTAVNIKA ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA HRVATSKE

ZAJEDNICA ZEMLJI©NIH ZAJEDNICA HRVATSKE             

PREDSJEDNIŠTVO

Velika Gorica, Zagrebačka 37                                 

Tel/fax.: 01 62 60 001, 098 921 28 77

plem-op-turopoljska@zg.t-com.hr                     

 

                                                              SREDSTVIMA JAVNOG PRIOPĆAVANJA

 

 

Predmet: IZJAVA ZA JAVNOST I. Skupštine predstavnika zemljišnih zajednica Hrvatske i Udruge Zajednice zemljišnih zajednica Hrvatske

 

 U Lukavecgradu (Lukavec, Velika Gorica) je u nedjelju 13. studenog održana I. Skupština predstavnika zemljišnih zajednica Hrvatske koju je sazvalo Predsjedništvo Zajednice zemljišnih zajednica Hrvatske. Pod vodstvom Radnog predsjedništva u sastavu Zdravko Lučić, predsjednik ZZZH, Franjo pl Kos, dopredsjednik ZZZH, Vesna Fabijančić Križanić, tajnica ZZZH, Ivica Briški, predsjednik Udruge zemljišnih zajednica Primorskogoranske županije i Zdenko Kuftinec, predstavnik Udruge zemljišnih zajednica Grada Zagreba podnijeta su izvješća o dosadašnjem radu na povratu imovine zemljišnim zajednicama i organiziranju i djelovanju Zajednice ZZH.

 

Nakon svestrane rasprave u kojoj su osim predstavnika 60-ak udruga zemljišnih zajednica sudjelovali saborski zastupnik Goran Beus Richembergh i predsjednik  Županijske organizacije HNS-a Zagrebačke županije usvojeni su slijedeći zaključci:

1. Potvrđuje se Javni upit Predsjedništva ZZZH upućen predsjednicima političkih stranaka, nositeljima izbornih lista i kandidatima za saborske zastupnike.

2. Obznanjuje se Deklaracija zemljišnih zajednica Hrvatske.

3. Uz navedene članove predsjedništva ZZZH imenuju se Ivica Briški, Ivan Butković, dopredsjednik Udruge zz Primorskogoranske županije, Davor Šimunec, predsjednik Udruge ZZ Grada Zagreba i Stjepan Rakarec, dopredsjednik Udruge ZZ Zagrebačke županije u Povjerenstvo za pripremu 2. Izborne skupštine ZZZH, predviđene za 29. prosinca, na godišnjicu predaje Prijedloga zakona o povratu imovine u saborsku proceduru.

4. Tijekom izborne kampanje vodstvo ZZZH se neće izjašnjavati o pojedinim izbornim listama nego samo o kandidatima kao dokazanim osobama za povrat odnosno protiv povrata imovine zemljišnim zajednicama.

5. Tijekom kampanje će se nastaviti s osnivanjem i obnovom rada pojedinih udruga ovlaštenika no neće se održavati veći skupovi.

6. Poželjno je da se čim prije tiska Bilten broj 6 ZZZH s izvješćem o Skupštini te organizacijskom radu i javnim očitovanjima ZZZH.

 

Velika Gorica, 14..studenog 2011.

                                                                                                                     Predsjednik

                                                         

                                                                                                                   Zdravko Lučić

 

 

 

Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Studeni 14, 2011, 04:15:13 poslijepodne
ZAJEDNICA ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA HRVATSKE             

PREDSJEDNIŠTVO

Velika Gorica, Zagrebačka 37                                 

Tel/fax.: 01 62 60 001, 098 921 28 77

plem-op-turopoljska@zg.t-com.hr

                                                           

JAVNI UPIT PREDSJEDNICIMA POLITIČKIH STRANAKA,

NOSITELJIMA IZBORNIH LISTI I KANDIDATIMA ZA HRVATSKI SABOR

 

1. PODSJEĆAMO da je oko 400 000 ovlaštenika zemljišnih zajednica, s imovinom od oko 1 500 000 jutara, kojima je suvlasničku imovinu Sabor Narodne republike Hrvatske 1947. godine proglasio općenarodnom bez prava na ikakvu naknadu, jedina grupacija hrvatskih građana koja je Zakonom o naknadi isključena iz povrata ili naknade. Politička obećanja, zakonski prijedlozi i podržavajuće rasprave saborskih odbora, slovenski primjer povrata iz 1994. i svjetska iskustva, knjige i razne tiskovine te javni aktivitet udruga ovlaštenika i podrška dijela političara i svih znanstvenika koji su su se bavili zemljišnim zajednicama nisu polučila rezultatom. Sabor je ostao nijem. Šumarski i poljoprivredni lobiji potpomognuti političkom birokracijom bili su dosad jači, za dosadašnje sazive Sabora RH uvjerljiviji.

 

2. NAPOMINJEMO da dosadašnji način državnog raspolaganja našom imovinom nije donio nikakvu vidljivu gospodarsku korist ni narodu ni državi, nego je na očitu nepravdu dometnuo ogromnu štetu: pravnu, moralnu, gospodarsku, samoupravno-političku, narodnosnu i proračunsku.

 

3. UPOZORAVAMO da nada i vjera u državnu zaštitu suveritetnog narodnog dobra pri ugovorenom umanjenju državnog suvereniteta ulaskom u EU nisu vjerodostojne kad je u pitanju nama oduzeto zemljište i omovina. Zakonski usiljeno i zbiljski nasilno odvajanje naroda od rodnog zemljišta a u korist besprizornog svjetskog kapitala – programirana proletarizacija sela i naroda u korist financijskih nenarodskih moćnika – jest sigurni put u iščezavanje narodnog suvereniteta i svestrano ugušivanje narodnog, posebice zavičajnog,  života.

 

4. PRETPOSTAVLJAMO da ste upoznati s prijedlogom izmjene i dopune zakona o naknadi radi zakonskog omogućenja povrata imovine zemljišnim zajednicima koji je u saborskoj proceduri od 29. prosina 2010. Poznato je da ga jeVlada odbila a saborska većina nije pustila na plenarnu raspravu. Ako vam nismo uspjeli dostaviti knjigu K povratu imovine zemljišnim zajednicama Hrvatske, u kojoj je problem argumentirano izložen zajedno s popisom i vrstama oduzete imovine od oko 1500 zemljišnih zaj ednica te s podrškom znanstvenika potkrijepljen, odmah ćemo vam je dostaviti.

 

5. PITAMO VAS: 1. Da li se slažete s našom tvrdnjom da je onemogućivanje povrata imovine zemljišnim zajednicama Hrvatske ustavno neutemeljeno, gospodarski i politički štetno te narodnosno, kulturalno i demografski, pogubno?

2. Podržavate li stav da slijedeći saziv Hrvatskog sabora treba u najkraćem roku poništiti zabludni zakon Sabora NRH iz 1947. i štetni dio Zakona o naknadi te onemućiti daljnje razdjeljivanje i rasprodaju naše oduzete imovine i njezin povrat pravim vlasnicima?

3. Smatrate li da je sadašnji prijedlog zakona o povratu imovine zemljišnim zajednicama primjeren zakonski osnov za početak povrata te trajnog i suvremenog rješavanja pitanja gospodarenja dobrima  od trajnog narodnog interesa.

Umoljavamo vas za primjeren javni stav, mišljenje i prijedloge!

 

Velika Gorica, 5.studenog 2011.                                                             Predsjednik

                                                                                                               Zdravko Lučić

Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Studeni 14, 2011, 04:16:36 poslijepodne
DEKLARACIJA I. SKUPŠTINE

 

PREDSTAVNIKA ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA HRVATSKE

 

 

PODSJEĆAMO da je oko 400 000 ovlaštenika zemljišnih zajednica, s imovinom od oko 1 500 000 jutara, kojima je suvlasničku imovinu Sabor Narodne republike Hrvatske 1947. godine proglasio općenarodnom bez prava na ikakvu naknadu, jedina grupacija hrvatskih građana koja je Zakonom o naknadi isključena iz povrata ili naknade. Politička obećanja, zakonski prijedlozi i podržavajuće rasprave saborskih odbora, slovenski primjer povrata iz 1994. i svjetska iskustva, knjige i razne tiskovine te javni aktivitet udruga ovlaštenika i podrąka dijela političara i svih znanstvenika koji su su se bavili zemljišnim zajednicama nisu polučila donošenjem zakona o povratu. Zbog veličine vrijednosti realna je novčana naknada nemoguća. Sabor je do sad ostao besćutno nijem. Šumarski i poljoprivredni lobiji potpomognuti političkom birokracijom bili su dosad jači, za dosadašnje sazive Sabora RH, nažalost, uvjerljiviji.

 

NAPOMINJEMO da dosadašnji način raspolaganja našom otetom imovinom nije donio nikakvu vidljivu gospodarsku korist ni narodu ni državi, nego je na očitu nepravdu dometnuo ogromnu štetu: pravnu, moralnu, gospodarsku, samoupravno-političku, narodnosnu i proračunsku.

 

SMATRAMO da je onemogućivanje povrata imovine zemljiąnim zajednicama Hrvatske ustavno neutemeljeno, gospodarski i politički štetno a narodnosno, kulturalno i demografski, pogubno, te da je sadašnji prijedlog zakona o povratu imovine zemljišnim zajednicama primjeren zakonski osnov za početak povrata te trajnog i suvremenog rješavanja pitanja gospodarenja potrošivim dobrima od trajnog narodnog interesa.

 

UPOZORAVAMO da nada i vjera u državnu zaštitu suveritetnog narodnog dobra pri ugovorenom umanjenju državnog suvereniteta ulaskom u EU nisu vjerodostojne kad je u pitanju nama oduzeto zemljište i imovina. Zakonski usiljeno i zbiljski nasilno odvajanje naroda od rodnog zemljišta, a u korist besprizornog svjetskog kapitala – programirana proletarizacija sela i naroda u korist financijskih nenarodskih moćnika – jest siguran put u gubljenje narodnog suvereniteta i svestrano ugušivanje narodnog, posebice zavičajnog, života.

 

ZAHTIJEVAMO da slijedeći saziv Hrvatskog sabora u najkraćem roku poništi zabludni zakon Sabora NRH iz 1947. i štetni dio Zakona o naknadi iz 1996. te onemući daljnje razdjeljivanje i rasprodaju naše oduzete imovine i njezin povrat pravim vlasnicima.!

 

ODOBRAVAMO dosadašnje programsko usmjerenje, javnu argumentaciju i ukupan rad Zajednice zemljišnih zajednica Hrvatske kao nestranačke, nevladine i neprofitne gospodarsko-kulturalne udruge županijskih udruga zemljišnih zajednica te Udruge zemljišnih zajednica Grada Zagreba i Plemenite opčine turopoljske kao i obznanjene ciljeve Zajednice:

1. Donošenje zakona o povratu imovine zemljišnim zajednicama i zakona o zemljišnim zajednicama.

2. Obnova i uspostavljanje zemljišnih zajednica kao važnih gospodarskih činitelja civilizacijskog napretka te kulturalne i demografske obnove hrvatskog sela i hrvatskog naroda.

3. Uvažavanje zemljišnih zajednica kao respektabilne znanstvene i općedruštvene teme u kontekstu njezine suvremene nazočnosti i priznatosti u evropskoj i svjetskoj znanosti.

4. Razvijanje općedruštvene i političke svijesti o zemljišnim zajednicama kao obliku i načinu suprotstavljanja globalizacijskoj tendeciji kapitalske i državnovlasničke dominacije narodnim dobrima, uništavanju prirodnog okoliša i zatiranju kulturalnih hrvatskih zavičajnosti.

 

PODUPIRAT ćemo u svojoj sredini i promovirati u javnosti očitovanu djelatnost Zajednice:

1. Udruživanje ovlaštenika i organiziranje njihovih udruga.

2. Organiziranje znanstvenih i stručnih skupova, izdavanje knjiga, časopisa, novina i ostalih tiskovina i promičbenih sredstava.

3. Uspostavljanje trajne suradnje sa svim udrugama, tijelima državne i lokalne samouprave, političkim strankama i pojedincima čije je djelovanje sukladno ciljevima Zajednice ili na bilo koji način može doprinjeti njihovu ostvarivanju.

4. Svestrana suradnja i pripomoć u donošenju svih zakona u vidokrugu ciljeva Zajednice.

5. Predstavljanje ciljeva i djelatnosti Zajednice u svim javnim sredstvima priopćavanja.

 

ISTIČEMO da je knjiga K povratu imovine zemljiąnim zajednicama Hrvatske, u kojoj je problem argumentirano izložen zajedno s popisom i vrstama oduzete imovine od oko 1500 zemljišnih zajednica te s podrškom znanstvenika potkrijepljen, važno sredstvo za javno prezentiranje naših polazišta, stajališta i usmjerenja, za informiranje ovlaštenika i znanstvenika te preporučamo njezino korištenje u pospješivanju djelatnosti Zajednice.

 

ZAHVALJUJEMO  svim udrugama ovlaštenika, općinama, gradovima i županijama, saborskim zastupnicima i političkim strankama, znanstvenicima, poduzećima i pojedincima na raznovrsnoj podršci i pomoći, bez kojIH bi dosadašnji  rad Zajednice bio nemoguć. Posebno izričemo zahvalnost Plemenitoj opčini turopoljskoj na njenoj dosadašnjoj vodećoj organizacijskoj ulozi te županijskoj organizaciji HNS-a Zagrebačke županije na programskoj podršci i financijskoj pomoći u pripremi knjige K povratu imovine zemljišnim zajednicama Hrvatske i Podružnici HNS-aVelika Gorica na tehničkom omogućenju rada Zajednice ZZH i pripremi skupštine. Izričitu  zahvalnost iskazujemo zastupnicima predlagačima zakona na čelu s Goranom Beusom Richemberghom. Vjerujemo i u daljnja suradnju i njihova nastojanja pa im u tom smislu dajemo punu javnu potporu.

 

Lukavecgrad, 13. studenog 2011.

                                                                                               

                                                                                                         Predsjednik

 

                                                                                                       Zdravko Lučić

 

 

 

 
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Studeni 14, 2011, 04:49:50 poslijepodne
Citat:
i Podružnici HNS-aVelika Gorica na tehničkom omogućenju rada Zajednice ZZH i pripremi skupštine.

Citat:
Izričitu  zahvalnost iskazujemo zastupnicima predlagačima zakona na čelu s Goranom Beusom Richemberghom.

He...ne nije bil predizborni skup!!!!!!! ...svake četiri godine jedno te isto samo se mjenjaju oni koji odrađuju, bolje rečeno koje Zdravek mobilizira za jednokratnu upotrebu....interesira me kak odabire sljedbenike, koji su kriteriji jel po q ili po nečem drugom=?....
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Studeni 14, 2011, 05:03:32 poslijepodne
Citat:
i Podružnici HNS-aVelika Gorica na tehničkom omogućenju rada Zajednice ZZH i pripremi skupštine.

Citat:
Izričitu  zahvalnost iskazujemo zastupnicima predlagačima zakona na čelu s Goranom Beusom Richemberghom.

He...ne nije bil predizborni skup!!!!!!! ...svake četiri godine jedno te isto samo se mjenjaju oni koji odrađuju, bolje rečeno koje Zdravek mobilizira za jednokratnu upotrebu....interesira me kak odabire sljedbenike, koji su kriteriji jel po q ili po nečem drugom=?....

Ti si zaista jedan nepopravljiv dečko.
Tehnička podrška HNS Velika Gorica?
Što to znači Muha? Ako je g. Lučić radio toliko, dakle morao je telefonirati, kopirati, imati PC na raspolaganju, prostoriju, ako mu je to HNS omogućio u čemu je problem, umjesto da si zahvalan jer je onda vjerojatno i troškove svega toga snio HNS. No mogao si ga i ti pozvati doma pa da kod tebe radi, ili mogao mu je POT ustupiti prostore i tehničku podršku? Mogao je grad dati tehničku podršku, pouzdano znam da ju je g. Lučić i tražio od dogradonačelnika Kosa, zašto nije grad?

Predlagač zakona?
Jedini do sada GBR i što je tu sporno, mogao je i HDZ, mogla je i VŠO, jel nisu?

To što ti stalno podmećeš, to je drugi par cipela, dobro je da je g. Rakarac shvatio stvari onakvim kakve jesu.
I u zadnje vrijeme se uključio maksimalno u aktivnosti.

Tebi i dalje pitanje za Vukovinu? ;D
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: hornet34 - Studeni 14, 2011, 05:52:11 poslijepodne
čkide,a kad budu došli na red konkretni rezultati?da ne velim "povračanje" zemle i šume...održavaju se sastanci, pišu knjige, vi se tu prepucavate kao da ste glavni akteri cele priče,baratate informacijama kao da je sve poznato i rešeno...navodno zemljištarci nemaju veze sa politikom,a kad ono prdac...možda i nije niš rešeno kad sve funkcionira ko politika u rvata...
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Studeni 15, 2011, 09:07:48 prijepodne
Citat:
kad budu došli na red konkretni rezultati?

he..pitaj Jaguara i spužvu Boba...

Citat:
održavaju se sastanci, pišu knjige,

Istina...pišu se knjige i bilteni gdje konkretno ne piše kad će se vratiti zemlja koja je oduzeta već seu njima promoviraju stranački kvazi političari ...zz se u predizborno vrijeme na žalost iznova koriste za dobivanje jeftinih političkih poena, u svemu prednjači HNS, stranka koja po svom habitusu nema nikakvih dodirnih veza sa zz...rješenje je vrlo jednostavno...zz trebaju raditi neovisno kao apolitične udruge a ne nasjedati na koje kakve političke stranačke dušebrižnike kojima je jedini cilj, naravno uz pomoć naivnih i lakovjernih zemljištaraca zasjest u udobnu saborsku fotelju...dakle, glave v kup, svi ovlaštenici skupa bez obzira ko je kak polititički obojen, povrat zemlje mora biti ispred stranke, jedino tak se more nekaj napraviti...sve ostalo je demagogija...
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Studeni 15, 2011, 10:02:51 prijepodne
Muha možeš li nam reći tko je spužva Bob?
Mene ne trebate pitati to pitanje, jer ja neznam kad će biti povrat ostvaren, možda na to pitanje prije možeš ti odgovoriti.

Ali ono što znam i što mi je logično, povrat se neće ostvariti bez svekolike potpore sviju, počevši od udruga zajedničara, preko motiviranja javnosti i političkih čimbenika do sljedećeg saziva Sabora.

Udruge? Koliko je udruga zajedničara Velike Gorice kao jedna od među prvim osnovanim udrugama s POT-om u Hrvatskoj učinila na promociji i pomoći osnivanja drugih udruga diljem Hrvatske, tamo gdje god su postojale ZZ?
Čovjek koji radi na tome, koji je napravio vidljiv rezultat kako u osnivanju novih udruga, tako i u motiviranju svih od općina, gradova, županija do bivših i budućih saborskih zastupnika, koji je obradio i pronašao novu građu i podatke vezano za ZZ, koji ne posustaje, ide dalje nosi tvoj naziv moguće spužva Bob.
Iako koliko se sjećam to je retorika koja je poznata od ranije, neću se vraćati na nju.

Istina i Bog, taj čovjek se zove mr Zdravko Lučić, istina i Bog član je HNS-a, no svoj angažman oko ZZ je odijelio od HNS-a u tom smislu koji ti inputiraš, traži potporu od svih i ne samo od HNS-a, istina i Bog HNS podržava tu priču i to ponajviše zahvaljujući goričkom HNS-u koji je dovoljno senzibiliran na tu temu, koji ju gura i dalje preko županije do nacionalne razine. Jel to drugima zabranjeno? Nije i neka se priključe, neka se i u ovoj kampanji izjasne, jeli kao kandidati za hrvatski Sabor podržavaju to pitanje, g. Lučić ih je i pozvao svojim javnim i upućenim dopisom svima njima(uz tehničku potporu HNS-a) na tvoju veliku žalost.

I neumoran si u svojim destruktivnim radnjama, još uvijek čekam odgvor vezano za Vukovinu, kad si već toliko upućen i znaš sve istine ovog svijeta, koje su pretočene u samo jednu i samo tvoju istinu.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Studeni 15, 2011, 10:27:57 prijepodne
Citat:
Jaguar
Istina i Bog, taj čovjek se zove mr Zdravko Lučić, istina i Bog član je HNS-a, no svoj angažman oko ZZ je odijelio od HNS-a

Odijelio kažeš...kako onda da su na skup u Lukavcu bili pozvani samo čelnici HNS-a i novomobilizirani zemljištarci za koje pouzdano znam da su članovi HNS-a....zašto nije pozvan gradonačelnik u svojstvu predsjednika povjerenstva za povrat imovine ????...zašto nisu pozvani i drugi stranački čelnici??..u čemu je problem ako se iskreno želi napraviti van stranački koncenzus trebali su svakako biti pozvani i drugi.....upravo po radi toga taj skup se pretvorio u predizborni skup HNS-a i njihovih ovlaštenika-zemljištaraca...tko radi podjele onda?...tko dijeli zajedničare na naše i neke druge?.....tko sije mržnju..??...opasna rabota prika, neka ti bog pomogne da bar budeš osoba kakvom te smatra tvoj pas....


Citat:
još uvijek čekam odgvor vezano za Vukovinu

Stvarno neznam kaj ti nije jasno za Vukovinu???...ponovit ću ti ponovno službeni link pa čitaj
http://www.zemljisne-zajednice.hr/izborna-skupstina-urbarske-zz-turopolja-10-studeni-2011.php (http://www.zemljisne-zajednice.hr/izborna-skupstina-urbarske-zz-turopolja-10-studeni-2011.php)

Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Studeni 15, 2011, 11:41:27 prijepodne
.. neka ti bog pomogne da bar budeš osoba kakvom te smatra tvoj pas....
Odlično rečeno, moj pas ima ogromno povjerenje u mene i potrgao bi i izgrizao, bilo koga za mene. 8)
I dalje trubiš svoju priču, pozivani su oni svi, pusti te priče Muha.
Moš misliti kak su došli svaki put, bez obzira tko organizira.
A što se tiče predstavnika zajedničara na Skupštini su bili nazočni zajedničari iz različitih političkih opcija čak i od predstavnika HRAST-a. Toliko i o tome.
Jedino mi je žao što gradonačelnik ne pošalje bar dogradonačelnika Števu, on svaki put na toj temi unese malo pozitivnog duha. ;D
I kao što sam rekao službeno je službeno ali nas zanima neslužbeno u Vukovini?
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Studeni 15, 2011, 11:57:04 prijepodne
Citat:
Jaguar
I kao što sam rekao službeno je službeno ali nas zanima neslužbeno u Vukovini?

Za neslužbenu verziju se obrati svom stranačkom doušniku kojeg s vremena na vrijeme šaljete po radi sbotaža i opstrukcija....he..davajući izvješće očito je prešutio da nije uspio odraditi zadatak..
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Studeni 15, 2011, 12:13:20 poslijepodne
Citat:
Jaguar
I kao što sam rekao službeno je službeno ali nas zanima neslužbeno u Vukovini?

Za neslužbenu verziju se obrati svom stranačkom doušniku kojeg s vremena na vrijeme šaljete po radi sbotaža i opstrukcija....he..davajući izvješće očito je prešutio da nije uspio odraditi zadatak..

O tome ja neznam ništa ali izgleda da ti ipak znaš, znači bio sam na dobrom tragu s pitanjem, car je gol.
Pa da čujemo onda Muha.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Studeni 15, 2011, 12:24:30 poslijepodne
Citat:
Jaguar
bio sam na dobrom tragu s pitanjem, car je gol.

Bio si znaš gdje =.....he...svašta..gdje vas SKOCKANI samo nađe takve???
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Studeni 15, 2011, 02:15:36 poslijepodne
Evo skupština i na Youtube:
Odlično!

1. skupština ZZZH okupljanje, himna, poslanici (http://www.youtube.com/watch?v=lSdJSYtHzpM#ws)

A sve ostale snimke s Skupštine ZZZH  u Lukavec gradu nađete na:

http://www.youtube.com/results?search_query=1+skup%C5%A1tina+ZZZH&aq=f (http://www.youtube.com/results?search_query=1+skup%C5%A1tina+ZZZH&aq=f)

Ove prazne stolice naprijed me navode na zaključak da su gradski čelnici bili pozvani a nisu došli.
Muha, jel ti znaš za koga su prvi redovi rezervirani?

Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Newbie - Studeni 15, 2011, 08:00:36 poslijepodne
http://www.zemljisne-zajednice.hr/prva-skupstina-zzzh-stari-grad-lukavec.php (http://www.zemljisne-zajednice.hr/prva-skupstina-zzzh-stari-grad-lukavec.php)

Evo ih poredani na stranici ZZ
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Studeni 16, 2011, 02:11:45 poslijepodne
Zajednička fotografija sa 1 Skupštine ZZZH

(http://img684.imageshack.us/img684/7056/szzz.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/684/szzz.jpg/)


http://www.hns-vg.com.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=385:skuptina-zemljinih-zajednica-hrvatske&catid=1:latest-news (http://www.hns-vg.com.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=385:skuptina-zemljinih-zajednica-hrvatske&catid=1:latest-news)
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Studeni 17, 2011, 12:57:41 poslijepodne
Evo izgubišmo i Kuriju Josipović. Jadno zgleda ovak kao ruševina.
Ja nisam siguran da će se ona ikad više dovesti ponovo u prvobitno stanje. Šteta!


http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/3523/pocela-razgradnja-kurije-josipovic.aspx (http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/3523/pocela-razgradnja-kurije-josipovic.aspx)
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Studeni 20, 2011, 07:21:04 poslijepodne
Evo izgubišmo i Kuriju Josipović. Jadno zgleda ovak kao ruševina.
Ja nisam siguran da će se ona ikad više dovesti ponovo u prvobitno stanje. Šteta!


http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/3523/pocela-razgradnja-kurije-josipovic.aspx (http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/3523/pocela-razgradnja-kurije-josipovic.aspx)

Kurija Josipović oduzeta je 1947. godine sučiji Kurilovec-Kušanec.
Izgubili smo Jelačićev dvor, sad i Josipovićev.
Šta kažu na ovo rušenje Kurilovčani?
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: kuntakinte - Studeni 20, 2011, 08:24:15 poslijepodne
Slažeju se z Kuničem; to je treba odrivati z bageri na mraclinsko smetlišče.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Studeni 21, 2011, 08:19:34 prijepodne
Slažeju se z Kuničem; to je treba odrivati z bageri na mraclinsko smetlišče.

Kaj to znači? Domaći dečeci svakim danom ili uništavaju ili dozvoljavaju uništenje kulturne baštine Turopolja?
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: kuntakinte - Studeni 21, 2011, 09:24:17 poslijepodne
A GUP,a zelene površine,a gradnja,a sto čudes i problemof,a da ga ni- si sretni.
* ga...
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Ožujak 14, 2012, 07:34:52 poslijepodne
Nastavak borbe povrata zemlje zemljišnim zajednicama i prema novom sazivu Sabora!


http://zemljisne-zajednice.hr/zemljisne-zajednice-okrecu-se-saborskim-zastupnicima/ (http://zemljisne-zajednice.hr/zemljisne-zajednice-okrecu-se-saborskim-zastupnicima/)

Obnova zemljišnih zajednica diljem Hrvatske kao i neki razgovori u vrhu države daju naslutiti da će se ovo pitanje riješiti. U našemu kraju za ovo pitanje naročito je zainteresirana Plemenita opčina turopoljska te udruga Urbarska zajednica zemljišnih zajednica Turopolja.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Ožujak 18, 2012, 09:59:38 prijepodne
Citat:
Jaguar
U našemu kraju za ovo pitanje naročito je zainteresirana Plemenita opčina turopoljska te udruga Urbarska zajednica zemljišnih zajednica Turopolja.

Pogotovo ovo pitanje neće riješiti ova garnitura političara... uvjek jedno te isto, već 20 godina permanentno se ova tema iznova otvara ciljano pred izbore i služi za dobivanje jednokratnih političkih bodova pojedinim političkim opcijama...
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Ožujak 18, 2012, 05:14:17 poslijepodne
Citat:
Jaguar
U našemu kraju za ovo pitanje naročito je zainteresirana Plemenita opčina turopoljska te udruga Urbarska zajednica zemljišnih zajednica Turopolja.

Pogotovo ovo pitanje neće riješiti ova garnitura političara...

Nego koja će garnitura političara riješiti, možda ona HSS-ova ili HDZ-ova ili ti možda DC-ova?
Zašto unaprijed osuđuješ nešto za što ne znaš kako će završiti. Ili bi ti volio da tak bude?
Kako bi mogao i dalje sraćkati po toj garnituri političara! Nitko sretniji od tebe!
Viš kak si ti vidovit, ko vidoviti Milan, znaš unaprijed, što ova garnitura političara neće napraviti! ;D
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Travanj 27, 2012, 11:25:13 poslijepodne
Malo po malo, mic po mic, do konačnog rješenja!
http://zemljisne-zajednice.hr/priopcenje-za-javnost/ (http://zemljisne-zajednice.hr/priopcenje-za-javnost/)

Priopćenje za javnost


Dana 24.04.2012 u HR saboru u klubu zastupnika Hrvatskih Laburista obavljen je razgovor sa saborskim zastupnikom Nikolom Vuljanićem, zastupnikom VII. izborne jedinice sa predstavnicima Zemljišnih zajednica Jastrebarskog i Kupinečkog Kraljevca, Dragutinom Bašićem i Ivanom Šinkovićem o problematici povrata otete imovine 1947g. Obavljen je vrlo konstruktivan razgovor i dobiveno je pozitivno mišljenje i obećanje u podršci promjene zakona o povratu otete imovine ZZ-a i Krajiških imovnih općina, sa naglaskom da inicijatori i predlagači promjene zakona u saborskoj proceduri budu i dalje nosioci te inicijative zastupnica SDP-a Vesna Fabijančić Križančić i saborski zastupnik HNS-a Goran Beus Richemberg.
 
 
Mailom od Stjepan Rakarec predsjednik UZZ Turopolja
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Rujan 03, 2012, 12:36:01 poslijepodne


http://novine.novilist.hr/default.asp?WCI=Pretrazivac&WCU=285B286328612863285A28582859285A286328632863285E285A2860285C285E285F28632863286328592863G (http://novine.novilist.hr/default.asp?WCI=Pretrazivac&WCU=285B286328612863285A28582859285A286328632863285E285A2860285C285E285F28632863286328592863G)


DOPUNE ZAKONA? HNS NE ODUSTAJE
Oduzeto zemljište vratiti zajednicama i staviti u funkciju
 
 
Pretpostavlja se da u Hrvatskoj danas ima oko 400.000 ovlaštenika zemljišnih zajednica i njihovih nasljednika, koji imaju pravo na povrat imovine
 
 
ZAGREB » Radna skupina koja u Ministarstvu pravosuđa izrađuje izmjene i dopune Zakona o naknadi za imovinu oduzetu u vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, odgovaraju iz Ministarstva, sastat će se početkom jeseni i očitovati se, između ostalog, o prijedlogu da se i nekadašnjim zemljišnim ...
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Rujan 25, 2012, 09:41:26 prijepodne
Grupa nelegalnih neregistriranih predstavnika zz predvođena sa Zdravkom Lučićem prisustvovala sjednici Goranskih zemljištaraca

http://www.hns-vg.com.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=487%3Alui-jakuni-i-arbanas-na-sjednici-zz-primorsko-goranske-upanije-&catid=1%3Alatest-news (http://www.hns-vg.com.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=487%3Alui-jakuni-i-arbanas-na-sjednici-zz-primorsko-goranske-upanije-&catid=1%3Alatest-news)

Još jedna u nizu prevara i obmana HNS-a u smislu iskorištavanja zemljištaraca za dobivanje političkih poena.   
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: kruno - Rujan 25, 2012, 10:21:21 prijepodne
U pravu si muha, svake četiri godine SPUŽVA BOB vadi temu "povrat imovine", zaboravio je da imovinu vraća više od 20 godina i još uvjek je na početku...opet sve isponova pisat pisma, razgovarat, laprdat itd...a sve u cilju promocije svog VOĐE GBR-a..
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Rujan 25, 2012, 11:02:38 prijepodne
Grupa nelegalnih neregistriranih predstavnika zz

Daj nam malo pojasni tu nelegalnost, naj samo zujati bez veze.
Volio bi pročitati tvoje argumente a vjerujem i ostali forumaši.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Rujan 25, 2012, 11:27:52 prijepodne
Citat:
Jaguar
Volio bi pročitati tvoje argumente a vjerujem i ostali forumaši.

Vrlo jednostavno, jedini legalni na području Turopolja je UZZ na čijem je čelu Stjepan Rakarec i Plemenita Općina koju predvodi Franjo Kos...e sad otkud ovaj trojac tamo?...tko ih je pozvao?..tko ih je poslao?...očito se sami pozvali i sami otišli i sve to skupa bez srama objave na stranici HNS-a (mogli su to bar  objaviti na nekom neovisnom portalu) ...po radi istine sva trojica su ujedno i članovi HNS-a...kak sad to?..Legalna i evidentirana u sudski registar UUZZ Turopolja okuplja sve ovlaštenike bez obzira na političku i stranačku pripadnost, cilj djelovanja povrat oduzete imovine..gdje su dakle drugi ovlašteni ovlaštenici...?....Jakunić je čak i vjećnik Gradskog vijeća, dakle HNS-ov zemljištarac...oni dijele zemljištarce na ove i one...prebolesno i uistinu previše stranački obojeno da bi bilo vjerodostojno i da bi itko normalan povjerovao u sve to.. sav taj igrokaz je zapravo smišljen da bi Zdraveka retro izabrali za ono za kaj se predstavlja...fakat smiješno, oni su dali podršku...za kaj?...da izaberu Zdraveka?...kaj bu onda on?...prek GBR-a vrnul zemlju?...pa to već slušam prek 20 godina...glupost...
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Rujan 25, 2012, 11:48:04 prijepodne
I još nešto...po radi istine i mojih uvjerenja držim je previše vremena potrošeno na političke bitke, bitke u kojima se na sve moguće načine pokušava doći do vlasti pri tom se ne biraju sredstva pa se tako koristi i povrat zz.
U tobožnjoj slobodi sad smo opet svjedoci potpune zbrke u artikulaciji ičega do čega nam je stalo.
Ne mogu se oteti dojmu i ne prokomentirat da su vinovnici ove lakrdije na vlasti što znači da mogu ukoliko žele vratiti oduzu imovinu. 
Jedino što mi pada na pamet da ova navedena besprizorska bratija koristi opći društveni rad za vlastite interese, a takvi pojedinci dobrim dijelom sudjeluju u procesima donošenja odluka, ne samo u našem Turopolju nego i u cjelokupnom društvu.
Poslušnost je nužna i dobra ukoliko je u skladu sa elementarnim ljudskim pravima dakle izgrađenoj savjesti a nikako ako dopustimo da nas zatoče u stranačkoj demagogiji pomno kontroliranoj od strane stranačkih vođa prije i tijekom predizborne kampanje.
Ukoliko se uhvatimo u takvo kolo teško je poslije donositi odluke i biti kritičan i samokritičan.
Povjerenje i poštovanje na tom putu se mora graditi i dokazivati  svakodnevno. Jedino na taj način rast će svijest o važnosti općeg dobra.
Suočavanje s istinom obuhvaća i rješavanje problema. Ukoliko to ne shvatimo nikad nećemo ispraviti povijesnu nepravdu, tj. vratiti oduzetu imovinu zz.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Rujan 25, 2012, 01:33:27 poslijepodne
Napisao si i iznio toliko gluposti, laži i podmetanja, samo tebi svojstvenim, ne znamo te od jučer, posebno kada je g.Lučić i HNS u pitanju. No ponešto znam o tome, pa  s toga ću te demantirati u tvojim lažima i manipulacijama.

Pa krenimo redom, navedeni trojac je išao u Delnice na poziv ZZ Primorsko-goranske županije!
Trojac u sastavu:

Zdravko Lučić, predsjednik ZZZH
Radovan Arbanas, tajnik ZZZH
Mijo Jakunić, kao predstavnik POT-a podržan i poslan u Delnice od Župana i Podžupana POT-a.

Istina je sva trojica su i članovi HNS-a a g.Jakunić je i Vijećnik u gradskom Vijeću.
Da te podsjetim promaklo ti je i jedan od Podžupana POT-a je HNS-ovac g.Čunčić iz Mraclina.
No kakve to ima veze, oni u Delnicama nisu predstavljali HNS, nego ZZ.

Poziv za ovaj skup je upućen i POT-u od strane ZZ Primorsko-goranske županije. Što je tu sporno?

Pozivaš se ponovo na legalnost još uvijek legitimnog predsjednika ZZZH?
Koji upire svim snagama kako bi se održala Skupština ZZZH koju istovremeno opstruira i POT i UUZZ Velika Gorica, dakle Turopoljske udruge ZZ. Pitaj o tome nešto g.Rakarca, predsjednika UUZZ Velika Gorica, kad se vidiš s g.Rakarcom.

Preduvjet za održavanje Skupštine ZZZH je održavanje županijskih Skupština ZZ i ostalih udruga ZZ, kako je poznato, na čelu Udruge ZZ zagrebačke županije je Župan POT-a, g. Franjo pl. Kos, koji samo iz njemu poznatih razloga opstruira aktivnosti po pitanju ZZ. Dok UUZZ Velika Gorica šuti i nedovoljno je aktivna u tom smislu.

Novost u cijeloj priči je da se SDP uključio aktivno u temu, te se rade mnoge aktivnosti na visokoj razini kako bi se proveo i ostvario povrat zemlje ZZ, HNS u tome ostaje dosljedan, očekuje se i inicijativa prema Skupštini zagrebačke županije, koja bi trebala u dogledno vrijeme izglasati deklaraciju za povrat zemlje ZZ, po uzoru na Vijeće u Delnicama, Jaski......koje uz Turopolje i zagrebačku županiju su glavni nositelji i dijelovi sa velikim udjelima zemlje u ZZ. Što u tom smjeru čini velikogoričko gradsko Vijeće? Još nije podržalo povrat zemlje i zašto čeka?

Možeš ti Muha, sraćkati po ljudima koji se trude nešto promijeniti i nešto napraviti, pogledaj se u ogledalo i zapitaj sebe što si ti to učinio ili napravio?
Zapitaj sebe jednako tako zašto godinama nije održana Skupština UUZZ Velike Gorice? Te je su li njeni predstavnici legalni? Iako još uvijek predstavljaju udrugu, iako se ta udruga na čelu s postojećim "dugovječnim"predstavnicima poprilično rasula kada je u pitanju njeno članstvo.

Stoga prestani lagati i manipulirati nego se primi posla i učini nešto korisno po pitanju ZZ.
Kad već tako promptno uvijek reagiraš na svaku vijest o ZZ, te koristiš priliku "popljuvati" ljude koji se trude.

Imao sam prilike upoznati g.Lučića, govoriti s njim o ovoj temi, dobio sam dojam kako se čovjek istinski i srcem trudi za ovu temu, daje sebe za ovu temu, probija tisuće barijera koje su mu na putu ali ne odustaje i to cijenim! Koliko znam i čujem vrlo često i unutar HNS se bori za ovu temu, gdje također, na višoj razini postoji određeno ne poznavanje problema i otpori kad je povrat zemlje u pitanju.

S toga neka POT i UUZZ Velike Gorice zasuču rukave i krenu raditi po pitanju povrata.
Kad je u pitanju legalnost, slijed je vrlo jasan, Skupštine na nižoj razini i onda krovna Skupština ZZZH na kojima će se definirati nova vodstva, stvar je vrlo jednostavna, samo to treba provesti.

Najjednostavnije je okolo sraćkati!
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Rujan 25, 2012, 02:38:11 poslijepodne
Nisu gluposti nego istina, na žalost ti to za razliku od mene gledaš prepristrano, ti si taoc jednokratne nakaradne politike a ja nisam i tu je razlika između tebe i mene...kažeš da se Zdravek trudi...da trudi se više od 20 godina i kaj je napravil osim omogućio nekim ljudima da dosegnu zasjest u saborsku klupu...ako je to tvoj interes ok, budi pošten pa reci a nemoj meni prodavati maglu...
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Rujan 25, 2012, 02:45:59 poslijepodne
Samo tvoja istina je ISTINA? Iako si upredhodnom postu iznio brdo neistina, namjerno ili slučajno.
A kad spominješ saborski mandat, predpostavljam kako misliš na GBR?
Kaj ti stvarno misliš kako je tema ZZ njemu donijela mandat u Saboru?
A kad si već spomenuo Sabor, reci nam gdje je to moguće riješiti problem povrata zemlje osim u Saboru?
Dakako zakonom o povratu zemlje ZZ.

U tom smislu bi trebao biti sretan ako je tamo čovjek koji se zalaže za povrat zemlje ZZ, umjesto nekoga kome do toga nije stalo, nemoj shvatiti ovo kao nečiju obranu, nego mi je to samo zdravologično, kaj ne?

Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Rujan 25, 2012, 03:21:01 poslijepodne
Samo tvoja istina je ISTINA? Iako si upredhodnom postu iznio brdo neistina, namjerno ili slučajno.
A kad spominješ saborski mandat, predpostavljam kako misliš na GBR?
Kaj ti stvarno misliš kako je tema ZZ njemu donijela mandat u Saboru?
A kad si već spomenuo Sabor, reci nam gdje je to moguće riješiti problem povrata zemlje osim u Saboru?
Dakako zakonom o povratu zemlje ZZ.

U tom smislu bi trebao biti sretan ako je tamo čovjek koji se zalaže za povrat zemlje ZZ, umjesto nekoga kome do toga nije stalo, nemoj shvatiti ovo kao nečiju obranu, nego mi je to samo zdravologično, kaj ne?

Budimo konstruktivni, moja istina i tvoja su različite, ja nisam ničiji sluga u smislu zastupanja nekakve političke opcije koja se bori da pošto poto zasjedne na vlast, želi biti realan i objektivan, naslušao sam se takih pa eto primjera radi i Zdravka Lučića koji je prošle godine u Lukavcu najavio s obzirom da se znalo da će KUKURIKU zasjest odmak od povrata, ne znam da li si slušal njegov govor..naime on je najavio da neće biti lako vratiti ono što je oteto...hebate pa ko je tu lud...?...dok su HDZ-ovci bili na vlasti onda je to po njegovom bilo lako čak su uputili i prijedlog Zakona doslovce prepisanog od prof. Simonetija koji se nalazio na WEB stranici UZZ a da nisu pitali smiju li to napraviti...dakle stvar kulture i pristojnosti...ali ne oni su to bez suglasja ostalih legalnih čimbenika ZZ TUROPOLJA koji se isto bore za povrat otete imovine uputili u saborsku proceduru, dakle u čemu je problem gospodo?..jel imate sad većinu u saboru?...imate...ko vas sad priječi da donesete Zakon o povratu?...ne kužim ...kak morete donjeti Zakon o koncesiji....daj mi molim te pojasni čemu sad sve to?..čemu sad nekakve podrške vijeća a znaš da Gradsko vijeće u ovoj priči nemre baš niš ?...zašto obmanjuješ?...
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Rujan 25, 2012, 05:13:06 poslijepodne


 ja nisam ničiji sluga u smislu zastupanja nekakve političke opcije koja se bori da pošto poto zasjedne na vlast, želi biti realan i objektivan, naslušao sam se takih pa eto primjera radi i Zdravka Lučića koji je prošle godine u Lukavcu najavio s obzirom da se znalo da će KUKURIKU zasjest odmak od povrata, ne znam da li si slušal njegov govor..

Nisam slušal i nisam bil u Lukavecgradu, kak ti.
Upravo o tome se i radi, g.Lučić "sili"sada Kukuriku koaliciju da to podrži, do sada nije ni mogao, bila je primopredaja vlasti, Sabora, sad je vrijeme da se krene u tom smjeru ponovo.
Početak je mandata ovog Sabora a ne kraj. A o konstruktivnosti, nemoj mi samo ti o tome govoriti, prosim te!
A to da si ti svugdje prisutan, gdje je g.Lučić, to mi je poznato, kao što mi je poznato kako svaki put "miniraš"
No eto ja sam sluga Božji a ti si pravednik kmetski!
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: kruno - Rujan 26, 2012, 12:39:57 poslijepodne
Citat:
Jaguar
Nisam slušal i nisam bil u Lukavecgradu, kak ti.
Upravo o tome se i radi, g.Lučić "sili"sada Kukuriku koaliciju da to podrži, do sada nije ni mogao, bila je primopredaja vlasti, Sabora, sad je vrijeme da se krene u tom smjeru ponovo.

Nisi slušal a sve znaš i pametuješ...sešta...
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Rujan 26, 2012, 01:10:37 poslijepodne


Nisi slušal a sve znaš

Kaj ću Vam, kad se dobro informiram. Kao Inforbiro! ;D
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Rujan 26, 2012, 01:18:22 poslijepodne
Citat:
Jaguar
Početak je mandata ovog Sabora a ne kraj.

Kaj to znači?...sve iz početka...pa upravo o tome i govorim, ljudi su više umorni od ispraznih obećanja likova poput Lučića i slč...svake četiri godine on mobilizira ljude i pokreče nanovo temu o povratu...dokle brate mili?...nije li 2003 godine saborska većina donjela odluku i obvezala tada Račanovu vladu da u roku 6 mj. sačini prijedlog Zakona o povratu...?...gdje je zapelo ?...ajmo to prebaciti HDZ-u...dobro je rekel plem. Stepanić "komunisti su zeli, komunisti trebaju i vrnuti"...Istina je da ulaskom u EU nećemo moći više vratiti ono što je oteto 1947 i na to igra KUKULELE, HE...IMAT ĆE OPRAVDANJE do kraja mandata....2017 pak iz početka ak se EU raspadne...he...
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Rujan 26, 2012, 01:26:01 poslijepodne
I kaj je g.Lučić kriv ak je do Sabora i saborskih zastupnika?
Koliko znam, čujem, čitam, slušam i gledam ustraje u svojoj dosljednosti na tom pitanju, istinski i srčano, više nego li itko u Hrvatskoj. No da bi se to sve ostvarilo potrebno je animnirati dovoljne snage koje bi podržale pitanje povrata, naravno u tom smjeru je dobro zadnje što čini, animira i SDP koji se značajnije uključuje u ovu temu i preko VFK sada kao saborske zastupnice, dakle uvjeren sam kako ti znaš bolje nego li mnogi drugi koliko je ovo pitanje i problem kompleksan i ne rješiv preko noći. Jedino i samo jedino Lučićeva upornost na ovoj temi može dovesti do eventualnog rješenja. Kam sreće da je više takvih snaga pa i u samom Turopolju!
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Rujan 26, 2012, 06:55:23 poslijepodne
I kaj je g.Lučić kriv ak je do Sabora i saborskih zastupnika?


Niš osim kaj obmanjuje, zakaj nejde u sabor nego traži podršku GV Gorice?

Jedino i samo jedino Lučićeva upornost na ovoj temi može dovesti do eventualnog rješenja. Kam sreće da je više takvih snaga pa i u samom Turopolju!

Nedaj bože--...hebeš kravu koja razlije mljeko koje podoji
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Rujan 26, 2012, 07:44:09 poslijepodne
I kaj je g.Lučić kriv ak je do Sabora i saborskih zastupnika?


Niš osim kaj obmanjuje, zakaj nejde u sabor nego traži podršku GV Gorice?

Jedino i samo jedino Lučićeva upornost na ovoj temi može dovesti do eventualnog rješenja. Kam sreće da je više takvih snaga pa i u samom Turopolju!

Nedaj bože--...hebeš kravu koja razlije mljeko koje podoji


Kak ti znaš da ne ide u Sabor? Nisi možda pitao ili provjerio koliko puta je bio u Saboru?
Ti znakovito imaš anomizitet prema g.Lučiću, kao i HNS-u, to je jasno iz tvojih postova.
Iz tog razloga puno puta iznosiš namjerno krive informacije, s kojim manipuliraš i ti zapravo obmanjuješ ljude na ovom forumu.
Da između ostalog g.Lučić je bio puno puta i u Saboru gdje je razgovarao s mnogo saborskih zastupnika, predsjednika klubova zastupnika, tek toliko da budeš ispravno informiran!

I Muha na koncu, daj se skuliraj u tom smislu, to je tvoja moralna obveza, znaš ti vrlo dobro zašto i zbog čega!
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Rujan 26, 2012, 08:48:36 poslijepodne
I da to sve argumentiram dokazima!

http://www.zemljisne-zajednice.hr/jozo-rados-s-predstavnicima-zemljisnih-zajednica-zz/ (http://www.zemljisne-zajednice.hr/jozo-rados-s-predstavnicima-zemljisnih-zajednica-zz/)

Ovo je samo jedan u nizu sastanaka koji je u zadnje vrijeme održan, slijede mnogi drugi sastanci i konatkti!
I dok ljudi na tome rade, pokušava ih se blatiti, što je tragično i simptomatično za naše društvo u cjelini!
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: kruno - Rujan 26, 2012, 11:34:58 poslijepodne
Da između ostalog g.Lučić je bio puno puta i u Saboru gdje je razgovarao s mnogo saborskih zastupnika, predsjednika klubova zastupnika, tek toliko da budeš ispravno informiran!

Prije bih rekao da je svoje vrijeme rado provodio u saborskoj birtiji  :D
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Rujan 27, 2012, 01:59:03 poslijepodnePrije bih rekao da je svoje vrijeme rado provodio u saborskoj birtiji  :D

A zakaj ne bi bil i tam?
Pa i tam se okupljaju saborski zastupnici a ne muhe!
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Rujan 28, 2012, 09:24:00 prijepodnePrije bih rekao da je svoje vrijeme rado provodio u saborskoj birtiji  :D

A zakaj ne bi bil i tam?
Pa i tam se okupljaju saborski zastupnici a ne muhe!

Kao i uvjek u nedostatku argumenata počinješ biti nepristojan....
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Rujan 28, 2012, 09:58:59 prijepodne
Bilo bi poželjno tu tvrdnju i argumentirati!
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Rujan 28, 2012, 10:03:59 prijepodne


http://www.hns-vg.com.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=490:jozo-rado-s-predstavnicima-zajednice-zemljinih-zajednica-hrvatske-&catid=1:latest-news (http://www.hns-vg.com.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=490:jozo-rado-s-predstavnicima-zajednice-zemljinih-zajednica-hrvatske-&catid=1:latest-news)

Sastanku su nazočili saborski zastupnik Goran Beus Richembergh, Krešo Malec, predsjednik Regionalne organizacije HNS-a Središnje Hrvatske, Josip Jambrač, predsjednik HNS-a Zagrebačke županije, Franjo Kos, župan POT-a i predsjednik Udruge ovlaštenika ZZ Zagrebačke županije, Zdenko Kuftinec, predstavnik Udruge ovlaštenika ZZ grada Zagreba i Stjepan Rakarec, predsjednik Udruge urbarskih ZZ Turopolja.

Zaključeno je da će se inicirati iskazivanje stava saborskih zastupnika, klubova i parlamentarnih stranaka kao i predstavničkih tijela na sve tri razine lokalne samouprave.Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Listopad 03, 2012, 12:05:08 poslijepodne
Upravo na tragu onoga što cijelo vrijeme ukazujem u današnjem večernjem izašao je (vjerojatno) plaćeni članak HNS-a pod naslovom Nasljednicima Austrougarskih zadruga povrat otete imovine. Svaka inicijativa o ispravljanju nepravde je itekako nedvojbeno hvale vrijedna, dobro došla i treba je podržati ali ako je ona iskrena i nedvosmislena. U ovoj varijanti sumnjam s obzirom na aktere (moje mišljenje). Pokušat ću pojasniti i zašto.
Prvo u članku se spominje Zdravko Lučić kao predsjednik zajednica zemljišnih zajednica Hrvatske što je notorna neistina i glupost jer isti nikad nije legalno izabran niti registriran u registru udruga. Drugo, spominje se kao da je on Župan POT-a što je notorna neistina jer on to nije već je Župan pl. Franjo Kos, dakle, nisam bez veze naveo u početku da je članak naručen jer da nije vjerovatno bi se novinar/arka potrudili da provjere i napišu ispravne podatke.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: koko-vg - Listopad 03, 2012, 01:20:57 poslijepodne
... koja smijurija ... daj malo razmisli kaj pišeš ... da je članak plačen od strane HNS-a, vjerojatno bi novinare opskrbili sa svim relevantnim podacima, da se ne izblamiraju.

Zamisli da netko ide pisat članak o Pančićevim demokratima i napiše da je Muha predsjedavajući (pozivajući se na provjerene izvore) ... koja blamaža ...
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Listopad 03, 2012, 01:52:17 poslijepodne
Drugo, spominje se kao da je on Župan POT-a što je notorna neistina

Tko o čemu Muha o destrukciji i teoriji zavjere.
Bolje pobrini se ti za skupštinu Udruge zajedničara u Velikoj Gorici, usput reci nam kad je ona zadnji put održana?
I na koncu kada tvoja namjera ne bi bilo manipuliranje onda bi ti svakako bilo jasno kako je g.Zdravko Lučić bio župan POT-a (između ostalog i osnivatelj POT-a), nakon čega ga je naslijedio župan g. Franjo Kos.

Tekst treba čitati s razumijevanjem, što tebi očito (ne)ide, samo bi ti malo rado sraćkao!

U bilo kom prostoru se nađu, zaseru ga. Što je to? ;)
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: tromblon - Listopad 03, 2012, 01:56:42 poslijepodne
Svakako bi trebalo tražiti podršku i od sportskih klubova.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Listopad 03, 2012, 01:59:40 poslijepodne
Svakako bi trebalo tražiti podršku i od sportskih klubova.

I od lovačkih društava, zakaj ne? Bez obzira na tvoju namjeru.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: kruno - Listopad 03, 2012, 03:33:23 poslijepodne
Ili se on sam krivo predstavio, ili su ga krivo predstavili.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: mglavovic - Listopad 03, 2012, 06:02:56 poslijepodne
možda i udruge Hrvatsko turskog bratstva i jedinstva
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Listopad 03, 2012, 07:07:57 poslijepodne
.......


Tekst iz večernjaka.
I umjesto da si sretan što je problem podignut na ovakvu javnu razinu kao nikada do sada, ti seruckaš!
Kada su zemljišne zajednice zauzimale toliko prostora u glavnim nacionalnim medijima?
A isto tako jasno je svakome tko imalo kuži problematiku kako i bez toga nema uspjeha za konačni povrat!
Ako već ništa ne činiš i ne pomažeš onda nemoj ni pokušavati odmagati.
Uživaj na čelu svoje udruge za gubljenje vremena!

http://www.vecernji.hr/vijesti/nasljednicima-austrougarskih-zadruga-vraca-se-500-000-hektara-clanak-459816 (http://www.vecernji.hr/vijesti/nasljednicima-austrougarskih-zadruga-vraca-se-500-000-hektara-clanak-459816)
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Listopad 04, 2012, 09:49:10 prijepodne
Citat:
Jaguar

I umjesto da si sretan što je problem podignut na ovakvu javnu razinu kao nikada do sada, ti seruckaš!

Krivo, molim te budi pristojan, ja ne seruckam nego sam samo primjetio neistine koje je novinar večernjeg naveo...KAJ NE SMIJEM PRIMJETITI?....I TO REČI?...Od 1998 godine dužnost Župana obnaša pl. Franjo Kos...Nadam se da će isti tražiti demant preko čelništva POT-a....vidjet ćemo tko manipulira...
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Listopad 04, 2012, 02:00:28 poslijepodne
U pripremi je veliki skup Zemljišnih zajednica, kako vidim skup će biti na visokoj razini obzirom na sve pozvane!


UDRUGA ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA
       ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
                                                                                 
                           
                            Zagrebačka 37, Velika Gorica   

                  Telefon/telefax: 01/ 6260-001 ; 098/ 558-228
                   e-mail:   plem-op-turopoljska@zg.t-com.hr
          MB: 02461447
                   OIB: 89529625323
 
____________________________________________________________________________________
Velika Gorica, 2.listopada 2012.     

                                                PREDSTAVNICI UDRUGA ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA
                                        PREDSTAVNICI OVLAŠTENIKA ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA                                           P O Z I V 

kojim Vas pozivamo na Skup i Izbornu skupštinu ovlaštenika Zemljišnih zajednica Zagrebačke županije, dana,
subota, 13.listopada 2012. u 16 sati, u Velikoj Gorici, Vatrogasnom domu Kurilovec

Dnevni red: 1. Izvješće o radu Zemljišnih zajednica Zagrebačke županije
                    2. Izvješće o radu Zajednice Zemljišnih zajednica Hrvatske
                    3. Izvješće saborskih zastupnika o aktivnostima u Hrvatskom saboru
                        oko izmjene Zakona o naknadi za oduzetu imovinu
Izvjestioci: Franjo pl. Kos, Zdravko Lučić, Goran Beus Richembergh, Vesna Fabijančić Križanić
                    4. Rasprava o Izvješćima, prijedlozi novih aktivnosti i donošenje
                        zaključaka
Pozvani: čelnici jedinica lokalne samouprave Zagrebačke županije, predsjednici stranaka i klubova u Skupštini Zagrebačke županije, saborski zastupnici s područja Zagrebačke županije, predsjednici stranaka i klubova u Hrvatskom saboru.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nakon završetka Skupa slijedi Izborna skupština Udruge ZZ ZŽ sa sljedećim
Dnevnim redom: 1. Prijedlog izmjena Statuta Udruge ZZ ZŽ
                            2. Izbor tijela Udruge: a) članova Upravnog odbora
                                                                b) predsjednika i dopredsjednika Udruge
                                                                c) članova Nadzornog odbora
Napomena:
-   svaka registrirana Udruga ZZ mora dostaviti važeću registraciju
-   registrirana Udruga mora predložiti četiri (4) predstavnika za Skupštinu, jednog (1) u Upravni odbor, jednog (1) za Nadzorni odbor i druge članove tijela Udruge: tajnika, zapisničara, blagajnika
-   Udruga koja nije registrirana tretira se kao pridruženi član Skupštine, bez prava glasa, dok se ne registrira
-   svi predstavnici mogu sa sobom povesti čim više ovlaštenika     

Predsjednik Udruge zemljišnih zajednica
Zagrebačke županije
Franjo pl. Kos
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Listopad 04, 2012, 03:01:25 poslijepodne
S obzirom da pravo glasa imaju samo registrirani članovi nadam se da će se isto i ispoštovati te konačno saznati i naravno obznaniti tko je legalan a tko nelegalan zajedničar....

Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Listopad 14, 2012, 10:49:49 prijepodne
Skupština Županijske ZZ protekla je upravo na tragu onoga kako sam i najavljivao, naime čak se i saborska zastupnica VFK ogradila od priče samozvane tajnice Zajednice zemljišnih zajednica jer kako je i sama rekla ona to nije s obzirom da nije održana skupština ZZZH i ista nije prijavljena u registar  udruga...prvi izvještajni dio ličio mi je na predizborni skup HNS-a...naime prvo je spužva bob (Zdravko Lučić samozvani predsjednik ZZZH i lažni Župan POT-a) u svom već poznatom igrokazu nahvalio UGRUBO GBR-a i HNS da bi potom GBR isfiniširo ostatak na način da se vješto unaprijed ogradio od povrata najavljujući da su na žalost naslijedili administraciju od HDZ-a koja opstruira i sabotira sve njihove nakane...GBR je poručio prisutnima da on i njegovi prijalji saborski zastupnici ne mogu vratiti oteto ukoliko ne pomognu sami zemljištarci na način da na predstojećim lokalnim izborima glasaju za njihove kandidate...he..tko poslje ovoga i ovakvih izrečenih riječi koje su naravno dvosmislene i lako se mogu tumačiti ovako ili onako može reći da GBR nije skup zemljištaraca iskoristio za dobivanje političkih poena?..s pravom tako mislim jer je od najave povrata otete imovine  proteklo 22 godine a još smo na početku....   
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Listopad 14, 2012, 11:13:38 prijepodne
Niš čudno za tebe, ti vidiš svugdje oko sebe bijele miševe, možda si se i sam pretvorio u miša?
Jer jedino miševi ovako rovare i prave štetu gdje god stignu.
Za početak da pričekamo zvanično pisano izviješće i neko drugo izviješće, vjerujem kako su i neki mediji bili tamo!
Svoj dojam ostavi za leglo.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Listopad 14, 2012, 01:19:56 poslijepodne
Ne vidim ja bjele miševe već želim biti realan i objektivan za razliku od tebe...prvi sam za povrat otete imovine i svaka inicijativa naravno ako je iskrena i poštena je hvale vrijedna no ako se ta stvar koristi za dobivanje političkih poena svake četiri godine onda imam pravo i reći i iskazati da sve inicijative ovih predmetnih aktera nisu dobronamjerne....dokaz je naručeni tekst HNS-a u večernjem listu gdje se zdravko lučić prikazuje kao predsjednik zzzh i župan pot-a a znamo da to nije istina...upravo na skupštini u svom izlaganju gbr se pohvalio kako su objavljena dva teksta u novinama jedan u novom listu drugi u večernjem ali je pri tom na-nenamjerno prešutio krive navode....
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Mlačanin - Listopad 14, 2012, 02:47:11 poslijepodne
Tko je na kraju od vas dvoje bio prisutan na toj skupštini 13. 10.2012. godine, barem u smislu promatraća?

Dali si ti Muha bio prisutan?

Ako jesi, a tvoje se rijeći potvrde eventualno barem malo kroz buduće izvješće onda ......?

Ako nisi ......... opet onda?


Hajde dajte nekakvu služben izjavu.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Listopad 14, 2012, 03:30:46 poslijepodne
Tko je na kraju od vas dvoje bio prisutan na toj skupštini 13. 10.2012. godine, barem u smislu promatraća?

Dali si ti Muha bio prisutan?gospon Mlačanin iz aviona je vidljivo tko je bio, tko iznosi "svoje dojmove", tko konstantno brije istu priču, tko ništa ne radi i napada one koji rade po pitanju ZZ. Predpostavljam kako to ljude koji rade jako vrijeđa, jer su stalno na putu po  Hrvatske, stalno animiraju zajedničare diljem Hvatske da se angažiraju, organiziraju i dignu a dobar primjer koji to potvrđuje je jaki angažman zajedničara PGŽ koji su danas ful aktivni a i organizirani  i to zaslugom upravo ovih koje upravo Muha stalno i u kontinuitetu napada, ovdje na forumu kao bijeli miš, tam gdje je bil sigurno nije imal što kazati, no jasno je kako miševi rovare obično u podzemlju!


Što se tiče tekstova u VL i NL čitao sam oba, kako god da su došli problem je došao na nacionalnu razinu i hvala Bogu da se o ZZ čita u VL i NL, jer to je jedan od mnogobrojnih puteljaka koje treba proći kako bi se došlo do konačnog rješenja.

Čitao sam i taj tekst u VL i shvatio sam kroz tekst kako je g. Lučić naveden u kontekstu jednog od Župana POT-a što je on i bio i ne samo to nego i obnovitelj POT-a a znamo svi kako je i sadašnji Župan g.Kos u konačnici njegov "učenik".
No ti tako "realan i objektivan" vidiš u svemu tome bijele miševe!
Potpuno je jasno kako kontinuirano "udaraš" po HNS-u, GBR i g.Lučiću, imaš ti svoje razloge, koji su najvjerojatnije osobne prirode, no nemoj nas ovdje zamarati s tim.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Listopad 14, 2012, 03:56:47 poslijepodne
Fakat smiješno, u nedostatku argumenata uporno navodiš nekakve urote i zavjere pa i bjele miševe što u konačnici zasigurno i vrijeđa....služiš se već isprobanim ala Goebels metodama...no oni koji čitaju neka presude kome je u ovoj priči stalo do istine  MENI ili TEBI?...nadasve vrijeđa tvoja pristranost čak ideš toliko daleko da braniš članak koji je krivo i neistinito napisan sa nekakvim glupavim objašnjenjima, izlikama koje niti dijete od četiri godine ne bi povjerovalo..pišeš gluposti, pišeš po diktatu svog nalogodavca...gubiš se...to se događa onima koji se služe neistinama..dakle u članku izrijekom piše da je Lučić predsjednik zzzh i župan pot-a...konec..kraj..the end...
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Listopad 14, 2012, 06:52:38 poslijepodne
Fakat smiješno, u nedostatku argumenata uporno navodiš nekakve urote i zavjere pa i bjele miševe što u konačnici zasigurno i vrijeđa....služiš se već isprobanim ala Goebels metodama...no oni koji čitaju neka presude kome je u ovoj priči stalo do istine  MENI ili TEBI?...nadasve vrijeđa tvoja pristranost čak ideš toliko daleko da braniš članak koji je krivo i neistinito napisan sa nekakvim glupavim objašnjenjima, izlikama koje niti dijete od četiri godine ne bi povjerovalo..pišeš gluposti, pišeš po diktatu svog nalogodavca...gubiš se...to se događa onima koji se služe neistinama..dakle u članku izrijekom piše da je Lučić predsjednik zzzh i župan pot-a...konec..kraj..the end...

Samo ti imaš argumente
Samo ti govoriš istinu
Samo ti nisi pristran
Samo ti nisi glupav
Samo ti se ne gubiš
.
.
.
Ni Jadranka Kosor ti nije ravna.  ;D

Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Listopad 15, 2012, 03:13:54 poslijepodne
Evo dovoljnog razloga zbog kojeg se zajedničari i plemenitaši trebaju dobro organizirati i dići.
Kada milijun hektara bude "podijeljen" biti će prekasno.
A praksa do sada nas je naučila kako se to i po kojim kriterijima u Hrvatskoj "dijeli".

Povrat nije podržao i donio zakon o povratu u Saboru HDZ sa svojim satelitima, HSS...
Sada odluku i prevagu može donijeti SDP, pa živi bili i vidjeli hoće li?

Zadnja prilika i nakon toga se može staviti točka.


http://www.jutarnji.hr/drzava-daje-milijun-hektara-u-koncesiju--zemlju-prvo-dobivaju-najuspjesniji-seljaci--/1060022/ (http://www.jutarnji.hr/drzava-daje-milijun-hektara-u-koncesiju--zemlju-prvo-dobivaju-najuspjesniji-seljaci--/1060022/)

Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Listopad 16, 2012, 02:31:24 poslijepodne
Citat:
Jaguar

Povrat nije podržao i donio zakon o povratu u Saboru HDZ sa svojim satelitima, HSS...
Sada odluku i prevagu može donijeti SDP, pa živi bili i vidjeli hoće li?


Prijedlog Zakona o povratu nije 2003 napravio SDP-e sa svojim satelitom HNS-om iako je većina tada obvezala vladu da to učini...Daj više prestani hračkati po tuđima a svoje braniti, ništa nisu bolji...isto smeće...dosadan si više sa tim svojim sranjima o ovima i onima samo je HNS na čelu sa GAZIMIROM ispravan...ne ti uopće nisi pristran...ti ne obmanjuješ...ti samo ne govoriš istinu...ok...skužili smo te...sad će većina na gradskom vijeću podržati povrat i obvezati vladu da vrati imovinu...he..ha...kret...
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Listopad 16, 2012, 02:54:50 poslijepodne
Nikog ja ne branim, ja se samo fokusiram na one koji su jaki i koji imaju moć odlučivanja, donošenja važnih odluka
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Turopoljka.com - Studeni 22, 2012, 09:47:03 prijepodne
Povrat oduzete imovine

piše: Zlatko Rovišan

Gradski vijećnici Velike Gorice na 31. sjednici dali su podršku za povrat oduzete imovine zz otete 1947. godine od strane Jugoslavenske države. Hoće li se sad nešto promijeniti?  Na žalost podrška vijeća jednog Grada ne može ispraviti nepravdu i vratiti imovinu. Jedini tko to može je zakonodavno tijelo države, odnosno Hrvatski sabor. No hoće li to napraviti? Prisjetimo se 2003. godine kada je tadašnja većina u saboru obvezala Vladu da napravi prijedlog Zakona o povratu imovine oduzete u vrijeme Jugokomunističke vladavine u roku od 6 mjeseci. Činjenica je da Vlada tada nije napravila ništa. Smatram kako je previše vremena potrošeno na političke bitke, bitke u kojima se na sve moguće načine pokušava doći do vlasti pri tom se ne biraju sredstva pa tako i povrat zz. U tobožnjoj slobodi sad smo svjedoci potpune zbrke u artikulaciji ičega do čega nam je stalo. Ne mogu
se oteti dojmu i ne prokomentirat zašto je povrat oduzete imovine postao kompliciran i upitan. Imaju vlast, imaju većinu, zašto ne donesu Zakon o povratu?..Sve političke opcije u Hrvatskoj bile u poziciji ili opoziciji načelno nisu protiv povrata, naprotiv vrlo glasno u svojim predizbornim programima nagovješćuju ispravljanje povijesnih nepravdi ukoliko dođu na vlast…U čemu je problem?..Što se čeka?…Zašto ne ispunjavaju obećanja? Jedino što mi pada na pamet je da sva ta politička besprizorska bratija koristi opći društveni rad za vlastite interese. Na žalost najgore je da takvi pojedinci dobrim dijelom sudjeluju u procesima donošenja odluka, ne samo u našem Turopolju nego i u cjelokupnom društvu. Poslušnost je nužna i dobra ukoliko je u skladu saelementarnim ljudskim pravima dakle izgrađenoj savjesti a nikako ako dopustimo da nas zatoče u stranačkoj demagogiji pomno kontroliranoj od strane stranačkih vođa prije i tijekom predizborne kampanje. Ukoliko se uhvatimo u takvo kolo teško je poslije donositi odluke i biti kritičan i samokritičan. Povjerenje i poštovanje na tom putu se mora graditi i dokazivati  svakodnevno. Jedino na taj način rast će svijest o važnosti općeg dobra. Suočavanje s istinom obuhvaća i rješavanje problema. Ukoliko to ne shvatimo nikad nećemo ispraviti povijesnu nepravdu, tj. vratiti oduzetu imovinu zz. Oni koji žele riješiti problem će uvijek naći način kako, a oni koji to ne žele uvijek nađu opravdanje…

http://turopoljka.com/2012/11/22/1305/#more-1305 (http://turopoljka.com/2012/11/22/1305/#more-1305)
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Studeni 22, 2012, 11:28:00 prijepodne
Presudnu odluku donosi SDP, da ili ne zakon o povratu zemlje ZZ.
U tom smislu mi nije jasno zašto je onda Rovišan otišao iz SDP-a, zašto se unutar SDP-a nije borio za povrat zemlje ZZ? Ili mu to nije bio prioritet, nego nešto drugo?
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Newbie - Studeni 22, 2012, 02:24:51 poslijepodne
Presudnu odluku donosi SDP, da ili ne zakon o povratu zemlje ZZ.
U tom smislu mi nije jasno zašto je onda Rovišan otišao iz SDP-a, zašto se unutar SDP-a nije borio za povrat zemlje ZZ? Ili mu to nije bio prioritet, nego nešto drugo?
Al ga lupas Jaguarce, nemoj tako, ne stoji ti lupanje dobro...
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: hornet34 - Studeni 22, 2012, 11:25:38 poslijepodne
tko kaže da se Rovišan nije borio za ZZ unutar SDPa?i reci nam Jaguar možda ti znaš kaj mu je bil prioritet...
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Studeni 23, 2012, 06:00:13 poslijepodne
Citat:
Jaguar
Presudnu odluku donosi SDP, da ili ne zakon o povratu zemlje ZZ.

He...zašto obmanjuješ?...nije li HNS u koaliciji sa SDP-om?...koliko ja znam jedan od uvjeta koalicije je bio i povrat zz...stoga uopće niste odgovorni je li?...daj se skoncentriraj...ne lupaj...spužva Bob i skockani buju vrnuli zemlu...svašta...

Citat:
Jaguar
U tom smislu mi nije jasno zašto je onda Rovišan otišao iz SDP-a, zašto se unutar SDP-a nije borio za povrat zemlje ZZ?

Borio se, borio ali tamo ima previše takih kakav si ti....
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: tromblon - Studeni 24, 2012, 01:02:06 poslijepodne
Kukavički je komentirati poteze Zlatka Rovišana koji je jedini u svojoj stranci imao hrabrosti reći ono što svi članovi bilo koje političke stranke pričaju po birtijama. NJegov je problem što nije htio biti poslušnik, kao nekik koji mu na tom potezu zavide i koji nemaju "muda" učiniti isto jer su čelnici stranaka stvorili dojam ako kažeš što misliš možeš biti izbačen iz stranke, a tada će svi pljuvati po tebi i biti ćeš neposlušnik koji je imao osobne ambicije.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Siječanj 25, 2013, 12:29:31 poslijepodne
Sutra, Subota 26.01.2013.  u 14 sati delegacija Zemljišnih zajednica u sastavu svih predsjednika županijskih udruga Zemljišnih zajednica u RH i predsjednikom ZZZH je u posjeti kod predsjednika RH Ive Josipović.

Pozorno ćemo čekati što će na temu Zemljišnih zajednica kazati predsjednik Josipović.

Ovo je, čini mi se, svakako dobra prilika da se povrat zemlje Zemljišnim zajednicama dodatno senzibilira.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Turopoljka.com - Siječanj 29, 2013, 10:06:33 poslijepodne
Predsjednik Josipović podupire zemljišne zajednice

U subotu, 26. siječnja, predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivo Josipović primio je predstavnike Zajednice zemljišnih zajednica Hrvatske, na čelu s mr. sc. Zdravkom Lučićem, predsjednikom Zajednice. U izaslanstvu su bili i predsjednici zajednica zemljišnih zajednica Primorsko-goranske, Karlovačke i Zagrebačke županije te Grada Zagreba, a pridružili su im se i zastupnici u Hrvatskome saboru Vesna Fabijančić Križanić i Goran Beus Richembergh.Predsjedniku Ivi Josipoviću tom je prigodom uručena knjiga Zdravka Lučića „K povratu imovine zemljišnim zajednicama Hrvatske“. Predsjednik je upoznat s organizacijom i cjelokupnom aktivošću ZZZH na stručnom predstavljanju opravdanosti i korisnosti povrata imovine zemljišnim zajednicama koja je oduzeta 1947. godine. Naglašena je zapuštenost i loše gospodarenje većinom od oko milijun hektara oduzetih površina koje potražuje oko 400 tisuća ovlaštenika iz više od 1600 zemljišnih zajednica. One su su po prvi put, s većinom svoje nekadašnje imovine, pobrojane u ovoj knjizi. U njoj su, pored preslika važnih dokumenata koji govore u prilog potrebi povrata imovine, tiskani i prilozi desetak uglednih znanstvenika.

U vrlo konstruktivnom razgovoru istaknuti su primjeri Slovenije, koja je još 1994. godine donijela zakon o povratu imovine i uspostavi zemljišnih zajednica, i Austrije, u kojoj je bez prekida tisuće zemljišnih zajednica uspješno uključeno u gospodarstvo i život lokalnih zajednica. Upozoreno je da u Istri, u kojoj, baš kao i u Sloveniji, nije postojao poseban zakon o zemljišnim zajednicama kakav je od 1894. godine bio na snazi u drugim dijelovima Hrvatske koji su tada pripadali ugarskom dijelu Monarhije, ovlaštenici posljednjih godina sudskim putem uspješno polučuju povrat . To, na žalost, nije moguće u ostatku Hrvatske gdje sudovi odbijaju tužbene zahtjeve, čime se stvara paradoksalna situacija da sudovi u istoj državi postupaju kao da je riječ o dvama različitim pravnim sustavima.

Saborski zastupnici su predsjednika Josipovića izvjestili o svojim nastojanjima u Hrvatskom saboru i kod nadležnoga Ministarstva pravosuđa da se povrat imovine zemljišnim zajednicama konačno stavi na dnevni red i riješi donošenjem odgovarajućega zakona. Istaknuli su da ovaj problem treba promatrati i u kontekstu obveza povrata imovine ostalim kategorijama bivših vlasnika, na što je već upozorio i Ustavni sud, te da se ne bi smjelo dogoditi da se ovo pitanje u tome nastojanju zaobiđe kao što je to bio slučaj kod ranijih izmjena i dopuna Zakona o naknadi za oduzetu imovinu. Predsjednik je također obaviješten o načelnom ili otvorenom pozitivnom stavu niza državnih dužnosnika kojima je ovaj problem do sada predstavljen, uključujući i predsjednika Vlade.

Zbog snažnih interesnih i birokratskih otpora osporavatelja prava na povrat kao i zbog još uvijek nedovoljnog poznavanja problematike zemljišnih zajednica kod dijela onih koji bi trebali sudjelovati u procesu odlučivanja, odnosno predlaganja i donošenja odgovarajućega zakonskog rješenja predsjednik Josipović je zamoljen za javnu potporu donošenju Zakona o povratu imovine i Zakona o zemljišnim zajednicama kojima bi se omogućila njihova ponovna uspostava i nastavak djelovanja na načelima na kojima su funkcionirale prije oduzimanja imovine.

Predsjednik Josipović, koji prati ovaj problem već nekoliko godina, zanimao se za  moguća rješenja pojedinih otvorenih pitanja koja su se u ranijim pokušajima oblikovanja odgovarajućih zakonskih rješenja isticala uglavnom kao alibi da se ovaj problem ne riješi. Složio se da je teza o nemogućnosti povrata zbog tzv. pravnog i funkcionalnog diskontinuiteta zemljišnih zajednica promašena jer postoje brojni primjeri da je povrat imovine iznimno velike vrijednosti izvršen nekim drugim pravnim subjektima, odnosno institucijama kod kojih se to isto načelo nije primjenjivalo. Istaknuo je također da otpori i pokušaji opstrukcije u dijelu državne administracije nisu i ne smiju biti prepreka djelovanju onih koji su izbornim legitimitetom pozvani da donose odgovorne odluke i oblikuju politiku.

Predsjednik Josipović je, podržavši nastojanja oko povrata imovine zemljišnim zajednicama, izrazio spremnost da taj svoj stav iznese i Vladi RH.

http://turopoljka.com/2013/01/29/predsjednik-josipovic-podupire-zemljisne-zajednice/ (http://turopoljka.com/2013/01/29/predsjednik-josipovic-podupire-zemljisne-zajednice/)
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Siječanj 30, 2013, 08:39:42 prijepodne
Kad već Turopoljka prenosi ovu informaciju (što je lijepo i pohvalno) zašto koristi "izrezanu sliku" iz originalne, s koje su "smaknute" pojedine osobe koje su bile u delegaciji a koje su i na neki način najzaslužnije što je do ovog susreta s predsjednikom uopće i došlo?

Na VG danas je originalna slika bez manipuliranja u tom smislu.

Dečki iz Turopoljke, u mojim očima ste pali, morati će te na popravni.

Zbog Lučića, GBR žrtvovali ste i Franju pl.Kosa smaknućem. :P
http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/6033/predsjednik-josipovic-podupire-zemljisne-zajednice.aspx (http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/6033/predsjednik-josipovic-podupire-zemljisne-zajednice.aspx)
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: domovinesin - Veljača 01, 2013, 09:44:35 prijepodne
franji pl. kosu i zdravku pl. lučiću svaka čast, a GBR nemrete zameriti niš jer bez obzira na sve on je bio jedini glas koji je u saboru tražio nešto konkretno za zemljišne zajednice. da su barem i drugi gorički saborski zastupnici po tem pitajnu malo glasneši, postigao bi se tu veliki napredak.   
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Jaguar - Veljača 01, 2013, 10:05:04 prijepodne
franji pl. kosu i zdravku pl. lučiću svaka čast, a GBR nemrete zameriti niš jer bez obzira na sve on je bio jedini glas koji je u saboru tražio nešto konkretno za zemljišne zajednice. da su barem i drugi gorički saborski zastupnici po tem pitajnu malo glasneši, postigao bi se tu veliki napredak.

Upravo tako domovinesin, jedini se iskreno trude pokrenuti tu priču u Saboru.
U kontinuitetu su aktivni, ako pogledamo samo koliko je novih Udruga osnovano, pa i novih Županijskih, koliko se truda uložilo doprijeti u medije s temom koja u ovoj zemlji nikoga nije interesirala osim ovih revnih turopoljaca, te koliko je gradskih Vijeća donijelo deklaraciju o podršci povratu zemlje, te angažman GBR ne samo u Saboru nego i mnogo šire, za sve to je bilo potrebno puno vremena, angažmana, volje, putovanja.....kako bi se sve to postiglo a sve se to radilo kroz cijelo ovo vrijeme a ne samo pred Izbore, kako bi neki ovdje rado prikazali, no upravo su to oni koji ništa ne čine po tom pitanju i nisu činili.

GBR je osigurao sasvim sigurno podršku Kluba zastupnika HNS-a u Saboru i jedan dio SDP-ovih saborskih zastupnika, no još uvijek ne dovoljan za izglasavanje takvog zakona i zbog toga treba dalje raditi na tome kako bi se konačno u Saboru stvorila kritična masa zastupnika koji bi izglasali takav zakon.
U tom smislu je bila i ova posjeta predsjedniku Josipović, koji svojim ugledom, autoritetom i samom institucijom predsjednika dakako može pripomoći da se prije dođe do konačnog cilja.
Sve drugo mimo toga je trla baba lan, da joj prođe dan.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Srpanj 25, 2013, 05:08:10 poslijepodne
Citat:
Jaguar
GBR je osigurao sasvim sigurno podršku Kluba zastupnika HNS-a u Saboru i jedan dio SDP-ovih saborskih zastupnika, no još uvijek ne dovoljan za izglasavanje takvog zakona i zbog toga treba dalje raditi na tome kako bi se konačno u Saboru stvorila kritična masa zastupnika koji bi izglasali takav zakon.
U tom smislu je bila i ova posjeta predsjedniku Josipović, koji svojim ugledom, autoritetom i samom institucijom predsjednika dakako može pripomoći da se prije dođe do konačnog cilja.
Sve drugo mimo toga je trla baba lan, da joj prođe dan.

Malo nakon odmaka i protečenih izbora iz aviona se vidi je sve bio trla baba lan, trla baba lanili su pokvareni lokalni političari koji su iskoristili dio lakovjernih i naivnih zajedničara i pomoću njih i dalje ostali uhlebljeni u udobnim skupim foteljama. Nego gdje je stalo, gdje je zapelo?...nije li ta bratija koja je obećala pomoć oko povrata na vlasti....nemaju li isti sad autoritet i većinu u saboru?...kaj se čeka?...Na sreću još uvjek postoje oni koji se iskreno zalažu za povrat, oni kojima povrat nije sredstvo da bi se dočepali udobnih fotelja..U utorak, 23.srpnja 2013. godine održan je sastanak ovlaštenika Zemljišnih zajednica Zagrebačke Županije, na temu pravne analize koju je prezentirao mr.sc. Antun Šagovac.
http://turopoljka.com/2013/07/25/3750/ (http://turopoljka.com/2013/07/25/3750/)
http://www.zemljisne-zajednice.hr/novi-pogledi-na-pitanja-o-povratu-imovine-zz/#more-164 (http://www.zemljisne-zajednice.hr/novi-pogledi-na-pitanja-o-povratu-imovine-zz/#more-164)
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: kuntakinte - Srpanj 25, 2013, 06:04:40 poslijepodne
...U neformalnom časkanju u kultnom Velikogoričkom kafiću „Vuglecu“ o navedenoj temi eminentni pravnik mr.sc. Antun Šagovac je rekao da bit ove problematike nije u povratu imovine obnovljenim zemljišnim zajednicama, nego ovlaštenicima bivših zemljišnih i njima sličnih zajednica, odnosno njihovim zakonskim nasljednicima, usput upozorio da inicijatori povrata gube vrijeme, tj. idu krivim smjerom.
... Svoju tezu gsp. Šagovac je potkrijepio stručnom argumentiranom pravnom analizom koju možete pročitati u nastavku
 http://sagovac.hr/publikacije/povrat-imovine.pdf (http://sagovac.hr/publikacije/povrat-imovine.pdf)
http://www.zemljisne-zajednice.hr/novi-pogledi-na-pitanja-o-povratu-imovine-zz/ (http://www.zemljisne-zajednice.hr/novi-pogledi-na-pitanja-o-povratu-imovine-zz/)

Kaj misliš o ovem? Pusti prvi plan, nek ono iza brega.
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Srpanj 25, 2013, 07:04:51 poslijepodne
...U neformalnom časkanju u kultnom Velikogoričkom kafiću „Vuglecu“ o navedenoj temi eminentni pravnik mr.sc. Antun Šagovac je rekao da bit ove problematike nije u povratu imovine obnovljenim zemljišnim zajednicama, nego ovlaštenicima bivših zemljišnih i njima sličnih zajednica, odnosno njihovim zakonskim nasljednicima, usput upozorio da inicijatori povrata gube vrijeme, tj. idu krivim smjerom.
... Svoju tezu gsp. Šagovac je potkrijepio stručnom argumentiranom pravnom analizom koju možete pročitati u nastavku
 http://sagovac.hr/publikacije/povrat-imovine.pdf (http://sagovac.hr/publikacije/povrat-imovine.pdf)
http://www.zemljisne-zajednice.hr/novi-pogledi-na-pitanja-o-povratu-imovine-zz/ (http://www.zemljisne-zajednice.hr/novi-pogledi-na-pitanja-o-povratu-imovine-zz/)

Kaj misliš o ovem? Pusti prvi plan, nek ono iza brega.

Vrlo jednostavno, prijedlog za povrat koji je upućen u saborsku proceduru od strane GBR-a i još nekolićine saborskih zastupnika je uistinu predizborna prevara, naime akteri su dobrano znali da će zahtjev biti odbijen, vuk sit ovce na broju kak bi rekli naši stari, ybg-a upravo ono kaj sam ja tupil cijelo vrijeme, nije se išlo dobrim putem, povrat se nemre izboriti obnovom zemljišnih zajednica već putem koji je objašnjen u pravnoj ekspertizi gsp. Šagovca....
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: kuntakinte - Srpanj 26, 2013, 12:14:15 prijepodne
Mislil sem na količinu zemle teru ima ili je kupil Šagovec, za se il za druge.
Z te perspektive...
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Srpanj 26, 2013, 07:01:38 prijepodne
Mislil sem na količinu zemle teru ima ili je kupil Šagovec, za se il za druge.
Z te perspektive...

Ups, ja šumom ti drumom, kakve to veze ima sa fudbalom?...Tipične zlurade konstrukcije sa predznakom destrukcije...tema je zašto GBR, VFK i drugi koji su obećavali povrat ukoliko dođu na vlast to sad ne čine..?..
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: kuntakinte - Srpanj 26, 2013, 05:32:09 poslijepodne
Ne gledimo na svet čez iste oči, vreme bu pokazalo...
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: Muha - Srpanj 27, 2013, 10:02:34 prijepodne
Ne gledimo na svet čez iste oči, vreme bu pokazalo...

Naravno da ne gledamo, ja imam svoju glavu a ti svoju...bilo bi glupo da svi gledamo sve istim očima, drugim riječima bolesno...veliš vrijeme bu pokazalo, zar nije vrijeme pokazalo upravo ovo kaj ja tvrdim i kaj sam napisal?..tu je zeko...naime sad je još samo upitno tko misli svojom glavom...
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: tromblon - Srpanj 27, 2013, 10:30:59 prijepodne
Mislil sem na količinu zemle teru ima ili je kupil Šagovec, za se il za druge.
Z te perspektive...

Većeg retardiranog kretena od tebe nisam vidio... Majko mila kako si GLUP i ograničen!
Naslov: Odg: Zemljišne zajednice
Autor: kuntakinte - Ožujak 07, 2014, 10:04:57 poslijepodne
06.03.2014. - ZEMLJIŠNE ZAJEDNICE - osnovana radna skupina
 Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav u Hrvatskom saboru donio je Odluku o osnivanju i imenovanju članova i članica Radne skupine za pripremu prijedloga Zakona koji će urediti pitanje Zemljišnih zajednica.
 Predsjednica GO SDP Velike Gorice i saborska zastupnica Vesna Fabijančić-Križanić posljednjh godina vrlo aktivno pristupa pitanju povrata zemljišnih zajednica te stoga i ne čudi što predsjedava radnom skupinom.
 Zadatak radne skupine jest kroz raspravu pripreminti prijedlog Zakona koji će urediti i pitanje povrata zemlje Zemljišnim zajednicama. Realno je za očekivati kako će se konačni prijedlog naći na saborskim klupama do kraja 2014. Godine.
...
http://www.sdpvg.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=145&cntnt01pagelimit=6&cntnt01returnid=78 (http://www.sdpvg.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=145&cntnt01pagelimit=6&cntnt01returnid=78)