Baština > Kajkavski

HR.KAJ.NĚ? - Lépa naša kajkavska / pregled tisKAJna

<< < (3/146) > >>

Ljudevit Kaj:


Međimurske novine, 28.07.2009.

Premišlavanje Jožeka radnika

Čistam letna premišlavanja...

Najte me krivo razmeti, ali nikak mi nejde vu glavo kak serjanski gracki večniki očejo glavnoj vulici dati novo ime i to: Vulica zastovljenih tenkov. Znuom, gda so Serjančari devedesetprvoga leta zastajli tenke šteri so šteli prek Mure, ali po mosto, iti vu Deželo i zbogradi tega je rat vu Deželi trajav sam tjeden dni. Vse to znom i vse to razmem, ali zakaj davati ime vulici, ak nam je, več par let, žauv kaj smo te tenke zastajli, jerbo nam sosedi Janezi furt delajo probleme i to takše kajbi si nejrajši spremenili sosede. Prosiv bi gracke večnike nek si još malo pregruntajo.


Neznam, nebi se štev zameriti našemo župano Iveko, znate kak je to, štiri leti so duge i kajkaj toga se more pripetiti, ali nebrem kaj nebi rekev gda je Ivek, vu predizbornoj kampanji, ipak hitiv peska vu oči svojemo biračkomo telu. Najme kaj, verjem gda se još navek dobro zmislite gda so Ivekovi veliki plakati prvi dojšli na svetlo dneva i Ivek gda se šepuriv na vse štiri strane naše međimorske županije. Isto tak verjem gda ste vsi dobro vidli kak je Ivek na slikaj biv vu kravati i zato je biračko telo, a posebno žensko, svojega glasa dalo jemo. Izbori so minuli, cugle vlasti so vu rokaj, kravata vu ormaro, a Ivek vu majci ili pak robači. Nebi deuv roko vu ogej gda bodo mu to žene oprostile, jerbo znam po svojoj, imam tu i tam nekše drobne grehe, za štere me miti dragi Božek nikaj ne pita, a žena nikak gda jiv pozabi.

Vse je spremenilo otkak je naš bivši precednik Vlade, Ivek Sanaderov, odišev z vlasti i svojo foteljo je pokloniv Jaci Kosor, jerbo so i naše žene dobile na ceni. Gda nekaj zahuzam mam se žena oglasi: naj se nikaj špinčiti, očeš ziti kak Ivek? I kaj joj unda morem reči? Neje nam lejpo napraviv, jerbo ve zgledi gda vse ono kaj mi moški nebremo naprajti dojde na svoje mesto čim žene zemejo stvar vu  roke.

Najte me krivo razmeti, ali nikak mi nejde vu glavo kak serjanski gracki večniki očejo glavnoj vulici dati novo ime i to: Vulica zastovljenih tenkov. Znuom, gda so Serjančari devedesetprvoga leta zastajli tenke šteri so šteli prek Mure, ali po mosto, iti vu Deželo i zbogradi tega je rat vu Deželi trajav sam tjeden dni. Vse to znom i vse to razmem, ali zakaj davati ime vulici, ak nam je, več par let, žauv kaj smo te tenke zastajli, jerbo nam sosedi Janezi furt delajo probleme i to takše kajbi si nejrajši spremenili sosede. Prosiv bi gracke večnike nek si još malo pregruntajo.

Pre sosedo je rodila sneha Julika i vsi šteri so dojšli maloga Jožeka glet čuda bole i čuda duže so čestitali japi Jožeko nek mami. Kuliko se ja razmem vu tej šport, posle šteroga se dete narodi, pak su tu jednako zaslužni i japek i mamika, jerbo nas so odnavek vučili gda je jednako kriv on šteri nutri meče, kak i ona štera vrečo drži.
Dok je Božek sveta delav on je to tak posloživ kaj vsako božekovo stvoreje ima svoje mesto. Tak so moški, več od Adama, bili određeni kaj bodo pikali, a žene magadile. I odnavek smo se mi moški z tem štimali. I nej sam to, nek smo se i falili gda žene nebrejo brez nas. Vse se to pošemerilo gda so komarci vu pitajnju, jerbo tam je vse nampak, tam ženske pikajo i one si nikaj ne zbirajo, nek pikajo vse po redo i vsi vu zrak skačejo. Još sam nej čuv niti za jedno ženo štera bi bila vu zrak skočila gda jo je moški, kak god dobro, vpičiv.

Vse je čuda lepše gda je vseposod okoli nas cvetje i zato Čakovčanci imajo praf kaj se z tem štimajo. Čakovec je jako lejpo zlišpani. Kam god se čovek obrne, levo ili desno od glavne vulice, na gredice z cvetjom nabasa. A još bi bilo vse lepše gda naši hižni ljubimci nebi srali po vulicaj i parkaj, jerbo unda nišči nebi mogev vu drek zagaziti, kak se to meni pripetilo minuli tjeden.

Leto je, pak kajkaj toga moremo prečitati vu novinaj. Vsi imajo čas, kak novinari tak i doktori, pak se čuda vsega toga novoga zazvedi. Tak sam zazvediv gda je za dober seks treba jesti kiselo zelje, šparuge, češjaka, luka, višnje i piti jeno dve deci dobroga vinčeka na den. To vse sam rekev mojemo teteco Đurijo, šteri je minuv osamdeset let. Štev sam zazvediti jeli je to istina i kaj mo je od tega ipak nejbole hasnilo. Rekev mi je: hajdig sam ti ja pojav češjeka, luka, a o kiselomo zeljo kaj se namo niti spominali, jev sam i kelja i ciklo, piv sam ti, vsaki den i šmarnico i črlenoga direktora, ali ti morem reči gda mi je od vsega nejbole hasnila mlada žena. Verjem gda bi i ve mali Đurek zdigev glavico gda bi mi se 20-letna na koleno sela.


Zvir:
http://www.mnovine.net/index.php?option=com_content&task=view&id=11107&Itemid=138

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Međimursko-novinski premišlant JOŽEK RÂDNIK na tur-for-um-u
(vupisati  Razbibriga vu iskalicu v desnomu gôrnomu čošku na sledeče stranice):
http://www.forumgorica.com/kajkavski/hr-kaj-ne-lepa-nasa-kajkavska-tiskajne/

Ljudevit Kaj:


Zagorski list br. 301 / 24.07.2009. / županija (papérnato izdâjne)

ZA DUŠU, ZA SPOMENEK

Pastiri

Rane se moralje zdiči kaj bi blage rane išlje na pašu. Ščem se išlje kesniejše raneši pastiri zapozelji su bolje diele na putece na tere je bilje več paše. Če se je kesnejše išlje duže se morale biti na paše, a unda je blage postalje zločeste jer su ga napadale muhe i obadi. Kaj bi pastirem senek bilje lježe z blagem, kratilji su si sakak cajte. Te je ovosilje o dobu h ljetu i o tomu teri mu je pastir bil bljiže. Mene je navieke bilje ljepše gda sem bila bljiže z stariejšemi, je su navieke imelji kaj pripoviedati.

Piše: Nevenka Gregurić
 
Slika:
http://www.zagorje.com/thumb.ashx?path=/ckfinder/userfiles/images/komentatori/greguric.jpg&width=430&height=250


Baš sem ovu nedelju pri meše imiela priljiku čujti gda je župnik pri propoviedi napomenul nekaj o pastire. Spomenul se on negdašnje pastire teri su po ove naše kraje h zimsku dobu pasli jančeke. Popital je stariejše e se zmisljiju kak su i oni sami negda paslji blage i čuvalji jih po naša, denes zapuščena, polja. Del mi je, reklji bi bubu h vuhe, pak sem pitala decu, ne baš male, nek one prek desetuga ljeta e znaju kaj znači biti pastir. Nekaj su mumljalji kak su h školje o tomu malje vučilji, alji kaj praf za prav znači biti pastir nisu dobre znalji. Tomu se morti trieba čuditi, alji i ne. Kak je življenje denes pune drugačieše nek unda gda su polja dišala po pokošene i posušene trave ilji one tera je znoviči rievala poklje košnje, unda denešnja deca nemreju znati kaj su ljepote i zloče negdašnje pastire. Pastiri ilji oni teri su čuvalji blage bilji su pri hiže navieke oni teri niesu bilji za jahki težački posel, a te su bilji starci i deca. Gda je bile ferje „čast" iti z blagem na pašu hjutre i popoldan, pripala je dece. Imeti na brige blage tere te je nacukavalje nie baš bil lijepi posel. Osim blaga po polju ilji po trnace pasla se i druga živina, guske i purani. Nje su paslji mlajši teri su još bilji slabi za držati h ruka štrik od blaga. Pure i guske, če nej pazil na nje, delale bi štetu po njiva. One su se puščale z dvorišča čez dan na farte. Malje bi se z perutjami zdigle zrak, pokričale i pobrale boljše dračinje zvun dvorišča. Če se nej na nje dobre pazilje za čas bi suknule h lucku koruzu i napale bažulj i betieve, a i rupe h buča niesu bile rietke. A unda bi h selu mam nastala karka. Babe bi se pograbile radi štete teru je živinče napravilje.

Senek, lježe je bilje paziti živinu nek iti z blagem na pašu. Same su malje jači gazdi h selu imelji svoje pašnjake. Največ ljudi imelje je tranike same za krmu, a blage se se do košnje otave paslje po pute, za grabami i črncem. Saki je na štriku držal svoje blage i poljehku z blagem tere je pasle išel kre putece. Blage je svojem gupcem grizlje travu tere več put nie bilje ni videti z zemlje. Pri pašnje pastir je moral dobre paziti i po gupcu z biščaljem vudirati blage če bi hgrizalje po luckomu traniku. Ak se bi znalje da je teri pastir dal pripasati h nečevem traniku, mogel je čakati karku i špotanje, a negda borme i precendbu selske precenitelje. Starci od toga pastira moralji bi namiriti štetu z par koše suhe krme ilji teru kopicu. Ovisilje je te kak su precenitelji „odrapili". Pastiru hu ovakvu ljietnu dobu nie baš bilje ljehke. Rane se moralje zdiči kaj bi blage rane išlje na pašu. Ščem se išlje kesniejše raneši pastiri zapozelji su bolje diele na putece na tere je bilje več paše. Če se je kesnejše išlje duže se morale biti na paše, a unda je blage postalje zločeste jer su ga napadale muhe i obadi. Kaj bi pastirem senek bilje lježe z blagem, kratilji su si sakak cajte. Te je ovosilje o dobu h ljetu i o tomu teri mu je pastir bil bljiže. Mene je navieke bilje ljepše gda sem bila bljiže z stariejšemi, je su navieke imelji kaj pripoviedati. Negda su onie teri su furt hodilji na pašu i bilji selski pstiri bilji malje i zameknjeni pak su nam njihove priče bile smiešne i unda sme jim se posdsmehavalji. Ak se je bilje na paše z jargani unda sme se spominalji o huncutarija tere sme napravilji ilji tere nas čakaju. Malje je teri od nas, gda sme išlji na pašu, išel bez kosturice ilji giegača. Ž njimi sme rezalji šiblje i delalji roge za fračke ilji ščape za igru tere sme saki na svoj način cinfralji. Polja su negda takaj zvonila od pesme pastire. A gda je po polju bila pokošena otava došel je kratki raj za pastire. Blage se pasle širem, bilje da je bilje proste ilji zavezane. Nu h kakvem god cajtu, pastir h polju moral je paziti na svoje blage. Dobre paziti da bu site i srečne išlje k domu.

Denes nema blaga, nema ni unda takve pastire. Alji saki čovek h svojem življenju mora biti dober pastir, ne blagu teruga više nie, nek one „blage" tere cinfra njegve življenje, pod hižnem krovem. Če je dober čuvar i pastir svojuga „blaga", one bu navieke zadovoljne, a on se bu mogel raduvati dobromu poslu teruga je kak pastir obavil.


Zagorski list - nepotpuno živopisano izdâjně:
http://www.zagorje.com

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pregled člankov « ZA DUŠU, ZA SPOMENEK » gospě Nevenkě Gregurić na POTgoričkomu forumu:
(vupisati  Gregurić v iskalicu v desnomu gôrnomu čošku na sledeče stranice):
http://www.forumgorica.com/kajkavski/hr-kaj-ne-lepa-nasa-kajkavska-tiskajne/

Ljudevit Kaj:


Zagorski list br. 301 / 24.07. 2009. / panorama (papérnato izdâjne)

Za domače, za pajdaše

Za falu su ...

A škude, gde završile su škude od Jude, e ih Judek se navžil, e si ih je pospravil i za bolše dane čuval, ili ih je morti h dionice hložil. E si je morti ljetrikicu najnovejšu nabavil, e si je stanje zrihtal ili si nekteru mlajšu pucu našel - niti zate nemame svedoke kaj nam potvrdili tak nekaj bi. Gdo zna, same bi Judek nam, da zdaj je med nami, povedati mogel, kaj mu na pameti ciele tu vrieme bile je. A škudice te, njih se iste tak nikak zbeči nemre, pri njem se niesu pre duge zadržale a niti ih se je Judek žil, iste kak mu niti vrieme na ruku išle nie.

Piše: mr.sc. Rajko Fureš dr. med
 

Vučili su nas i furt nam povedali kak nam je najdrajšega i najbolšega Jezušeka do hčera h zvezde hkival, kak Ga navek je kušuval.Vsemi tumačil je furt kak Te zaistinu je najbolši človek kaj igdar po svietu hodil je. Mam več drugi čas, kaj tie dragi nam pajdaš speljal je?! Judek naš, kak te dobre je i poznate, kak tat je od pajdašof prešel, gledel je furt oko sebe e gdo ga morti vidi, pak je unda tam prek došel - k unami kaj su i njemu, ne same jemput, glavu odseči šteli. Ne same da k njim prešel je - nek im je prepovedal Pajdaša svojega najvekšoga - Unoga teroga husebe mel za Gospona i Sina Jedinoga.

Tuj došli bume do toga e se i kak se te rastumačiti more. Došli bume i do toga e te vsaki med nami more i razmeti, jer nihči toga našega dragoga Judu nie nigdar po drugomu znal nek kak unoga teri je navek prvi bil unda gda nekaj triebale je Gosponu napraviti. Judek je navek prvi se zdigal unda gda se je triebale za pravicu zboriti. Unda gda su se drugi h kraj metali Judek je navek Bil pravi i nigdar nie se spremišljaval. A denes gda šteli bi povedati kaj se i zakaj se te dogodile, e su mu same penezeki zadišali i nekaj dobroga h življenju mu prinesli,pak tuj razmeti nie več nemreme. Kak god da misljime si da otom vse je dobre poznate - h glavu nam nemre nikak prejti zakaj Judek vse te napravil je, jer niti se teh penezekeh žil a iste tak za nje niti časa na štrikecu mel nie.

Kaj povedati, e je vriedne ili e vriedne nie, vsaki med nami te dobre zna, a e razme i e igdar razmel se bu, te je nekaj čist druge. Te da vsi skup sme vse te skup čuli, da mnogi put su te nam nekteri tam i rastumačili, da mnogi sme put se i nad tem Judu dragem postavili kak nad najobičnejšem tatem, te iste tak stoji. E se kaj poklje toga obrnule, e sme nekaj pri sebe i pri vsemi našami najdrajšami zmenili, otom se bi dale pune toga za povedati, a negdar si pak nebi ni meli kaj.

Dojti tam od gde se genule nie ljehke, jer vrieme kaj je zmešane mrčnjake dobre pozna. Nekteri ih zoveju za črne, zmešance ili pozoje, a največ ih pozna kak une z rogmi. Gda tie kole zapaleju nič na pravu stran ziti niti nemre.

A škude, gde završile su škude od Jude, e ih Judek se navžil, e si ih je pospravil i za bolše dane čuval, ili ih je morti h dionice hložil. E si je morti ljetrikicu najnovejšu nabavil, e si je stanje zrihtal ili si nekteru mlajšu pucu našel - niti zate nemame svedoke kaj nam potvrdili tak nekaj bi. Gdo zna, same bi Judek nam, da zdaj je med nami, povedati mogel, kaj mu na pameti ciele tu vrieme bile je. A škudice te, njih se iste tak nikak zbeči nemre, pri njem se niesu pre duge zadržale a niti ih se je Judek žil, iste kak mu niti vrieme na ruku išle nie.

Da se nad vsem tem triebame spremišljavati, da trieba je postati i pitanje si postaviti - e te je ili te nie, vse te pelja na une kaj se skriva. A mrčnjaki su ti se za pajdaše duge lete delali, v življenju koraka nigdar napravili niesu da si nebi nekaj inkaserali. Same zase i nase, te ih navek je vljekle, tak da nie im za verovati unda gda povedali su da nebi zeli niti une male kaj pod noktem je.


Zločica same zločica biti more - nič druge, i jemput gda prodaš se, gda penezeki ti se kazati počneju - več nigdar pravi neš. I tuj zaistinu niti nie nič novoga za povedati. A človek kak človek, unda gda penezeki zadišiju mam vsaki med nami se zgubi - tak kak da steklina ga drži.

A škude od Jude, gde su zdaj, nehči drugi denes i zdaj ž njimi spremeče si, a Juda - Judek dragi, na štrikecu nie ih se niti žil, a niti je zanje jel i pil. Mam čem penezeki su h žepeku se našli, Judek naš dragi vrnuti se štel, da bi pak z pajdaši bil, a več te bile moči nie. Pitanje bez odgovara ostaje, a zakaj Pajdaša najdrajšega je unda izdal i prodal, Judek naš dragi?!


Zagorski list - nepotpuno živopisano izdâjně:
http://www.zagorje.com

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zâgorsko-lisnati kolumnist Rajko (Kajko) Fureš, doktor za rodna mesta, domâčinstvo i pajdašiju, na tur-for-um-u
(vupisati  Fureš vu iskalicu v desnomu gôrnomu čošku na sledeče stranice):
http://www.forumgorica.com/kajkavski/hr-kaj-ne-lepa-nasa-kajkavska-tiskajne/

Ljudevit Kaj:


Zagorski list br. 302 / 31.07. 2009.

Dnevnik tate Bena

Prvi zub
 
Rođendan je prošli tjedan i Sanda imela. H petak. Nama starcima je za to najlakše deti na stol malo grickalica, soka i naručiti par pica. A pice nam več sima ideju van na vuha. Pa je žena zamjesila tijesto i spekla hrenovke h tjestu za decu. Deca su bila oduševljena.

Piše: Tomislav Benčić-Ben
 
Slika:
http://www.zagorje.com/thumb.ashx?path=/ckfinder/userfiles/images/komentatori/bencic.jpg&width=430&height=250


Nakon kaj je meni žena već dulje vrijeme kazala gde Gracii raste zub, sad se napokon i vidi. Kak bi to zubari rekli zišla je jedinica dole desno. I svi smo oduševljeni s tim i nagledavamo se kak da nigdar h životu nismo zub videli. I žena je oduševljena, osim kad krene dojiti malu. Jer Gracia zna čemu zub služi. Za gristi. I onda grize se kaj joj pod zub dojde. Uključujuči i ženine cice.

H nedelju mi je bil rođendan. Pa sam odlučil otpeljati familiju nekam na izlet. Kak se deca nisu mogle dogovoriti kam bi išle, otpeljal sam ih na obed. Ali onakav kakav one voliju. H Mekdonalds. Čisto sam pozabil kak moja deca znaju dobra biti. Niti se nisu posvadile i sve su nas posluhnule. Samo da se ne predomislim. Je da sam onih par hamburgera, male krumpereka i par sokova platil kaj da smo nekam h restoran prešli pošteno jest, ali nema veze. Bar su deca bile sretne i zadovoljne. Kak mi je još nekaj trebalo za nekaj pri hiži napraviti tak sam u povratku prešel to kupiti, jer sad pak dučani delaju i h nedelju. Večinu stvari sam kupil, ali je žena našla i mali bazen na napuhavanje za Graciu pa smo i njega kupili. I malu fotelju na napuhavanje. Kad smo došli doma sam ga napuhnul, a žena ga je z vodom napunila. Tak da je h nedelju Gracia imala prvo pravo kupanje h bazenu. I fest joj se dopalo. I nakon kupanja je mam zaspala. Čim ju je njezin dedek prijel h ruke. To nije normalno. Čim ju on prime na ruke mam mu zaspi. Kad bi bar meni tak štela. Tak prošli tjedan dojdem doma hvečer i vidim da su žena i Gracia zaspale na našem bračnom krevetu. I hoču Graciu deti h kinderbet. Stihoga ju primem i denem h kinderbet i taman kad sam ju spustil ona se zbudi i počne cendrati. Primim ja nju na ruke i smiri se. Natrag ju polegnem, a ona opet cendra. I tak par put. Onda sam ju vrnul na krevet k ženi i se je bilo h redu. Osim kaj sam ja prešel pak spat h dnevnu sobu. Koja se saki dan se več pretvara h moju sobu.

Rođendan je prošli tjedan i Sanda imela. H petak. Nama starcima je za to najlakše deti na stol malo grickalica, soka i naručiti par pica. A pice nam več sima ideju van na vuha. Pa je žena zamjesila tijesto i spekla hrenovke h tjestu za decu. Deca su bila oduševljena. Komentari su bili da napokon nekaj kaj nije pica. Uz sve to Sandri sam h sobu del laptop na kojem su karaoke instalirane pa su deca i popevala. Sve u svemu bilo im je dobro.

Uspeli smo zvagati Graciu. Ima 8,7 kila. I 68 cm. Zvagal sam ja i sebe. Nebum napisal kolko imam kil, ali imam dvije kile manje nego kaj sam imel kad sam se zadnji put vagal.

Kak je žena sad doma odlučila je biti domaćica. Počela je pospravljati zimnicu. Več imamo par tegli cikle i krastavca. Recepte za pospravljanje je našla na više mesta. Malo na internetu, a malo od stareših i iskusneših. Cikla je čisto dobro zišla, a krastavce još nisam probal. A sad još treba iti pobirati to se h vrt od moje mame tera je na moru pa nemre to pobrati. Kak tata ispod trsja ima još komad zemlje odlučila je žena tam vrt napraviti. A i punica ima nekakvu njivu teri nišči ne dela, pa je rekla ženi da joj to da nek si dela. Sve ne znam kaj to je. Punica mi daje njivu za delati, tata mi hoče trsje dati da ga delam. Si mi hočeju dati nekaj kaj treba delati. Nišči nič za uživanje.


Zvir:
http://www.zagorje.com/clanak/6230/dnevnik-tate-bena-prvi-zub.aspx

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zâgorsko-lisnati kolumnist Tomislav Benčić-Ben na tur-for-um-u
(vupisati  Benčić vu iskalicu v desnomu gôrnomu čošku na sledeče stranice):
http://www.forumgorica.com/kajkavski/hr-kaj-ne-lepa-nasa-kajkavska-tiskajne/

Ljudevit Kaj:


Zagorski list br. 302 / 31.07.2009. / županija (papérnato izdâjne)
(ili br. 303 / 07.08.2009. ?)

ZA DUŠU, ZA SPOMENEK

PRŠČENJA

Denes, gda čovek ide na prščenje nema hu sebe nekakvu veljiku žerahku tera ga bi pri srčeku griela. Mladi največ idu, ak idu, radi toga kaj idu starci ilji moraju. Radi zagovora mladi denes teške ideju, jer malje teri znaju kaj znači, zagovoriti se.

Piše: Nevenka Gregurić
 
Slika:
http://www.zagorje.com/thumb.ashx?path=/ckfinder/userfiles/images/komentatori/greguric.jpg&width=430&height=250


Ljetni meseci, od vajkada su meseci gda su ljudi hodilji po prščenja. Hu temu cajtu dosta se svetkujeju posvetila po fara. Morti je te radi toga kaj malje cagneju poslji, makar na selu nigdar nie bilje tak da bi se moglje hmenjikuvati. Ipak, veljiki poslji bilji su zgotovljeni za jen cajt, a za hašnjenje po doma navieke je nešče ostal. Triebalje se briguvati o blagu, svinja i živine. Nigdar su nie si hižni krenulji od doma. Napre se več znalje gdoj bu tie teri bu ostal doma i njemu se moralje navike nekaj kupiti na prščenju.

Za druge su bilji cajti pririhtavanja i veselja, kak dece, tak i stariejše. Pune su posla imele i selske šnajderice jer je saka dekla i baba štiela za prščenje imeti nekaj novuga kaj bi se poštimala i bolje zgledala. Puca, če nej imiela novu kiklju mislila je da ju nej zagledal niti jeden dečke. Stariejše babe pak h nove obljeke gizdale se bi jedna pred drugu, kak da je te bila prikaza tera je bolja gazdarice. A da je zgledenja babi, njenje dece i muža bilje kak skaza da je dobra gazderica znalje se po tomu kak zgledi i e ima kaj h nadra ilji h štunfu penez sprave. Jedini penzi tere je negda baba zaslužila bile su od prodane jajec, živinčeta ilji dojnuga. Ak je dobre gospodarila imiela je več za prodaju. Na sakem prščenju babe su imele zagovorek i kupuvale „zagovore“ napravljenje od voska. Tak je h ruke sake babe, gda je išla obavljat zagovora h cirkve, bil „zagovor“ napravljen kak živinica; čujžek, kravica, pajcek, kokoš, alji i tielce napravljene na sljiku čoveka. Retke teri mladi denes znaju da su se si negda, kak babe tak i muži zagovaralji. Te je značilje da su h nekakve nevolje prizavalji svece h pomoć, a za te kaj su njim pomoglji, zagovorilji su se za ciele življenje da buju hodilji na prščenje k toj cirkve gde je bil kip sveca teromu su se zagovorilji. Največ se zagovaralje Majke Božje Bističke za se zloče, sv. Barbare zagovaralji su se rudari, Trem kraljem zagovaralje se za živinici, sv. Vidu za zdravlje oči i tak dalje i dalje. Gdoj se jemput zagovoril zagovor se je ovršaval dok je god čovek mogel hoditi ilji bil žif.

Najmlajši su se sakomu prščenju največ raduvalji. Njih niesu mučile nikakve brige oko zagovora. Za nje je te bil dan veljikoga raduvanja. Niesu preveč jambralji če su se moralji zdiči rane h jutre i iti bose do cierkvice gde je bilje prščenje. Niesu se tužilji na razbite palce tere su rezbilji po pute. Bilje je najvažniejše da su išlji na prščenje i da niesu moralji ostati doma pomagati oko blaga i živine. Dobre su znalji da bu saki dobil kakef kolač od ljicitara, gutnul si gvierca, a bez čačke se nie išelje k domu. Ona deca čievi su starci bilji bolje stajući imelji su priljiku probati i teri vieršljin. Vieršljini su tak znalji dišati po placu kaj je sakomu skruljilje h trbuhu kak da črieve po tielu voziju trke.

Denes, gda čovek ide na prščenje nema hu sebe nekakvu veljiku žerahku tera ga bi pri srčeku griela. Mladi največ idu, ak idu, radi toga kaj idu starci ilji moraju. Radi zagovora mladi denes teške ideju, jer malje teri znaju kaj znači, zagovoriti se.

Po pijace se več rietke rievlje oko štande gda se saki dan moreju kupiti sakojački čački pak decu oni s prščenja ne veseljiju. H spomenka stariejši ostala su same prščenja na terem je se brunčalje od zazavanja, smieha i radosti. Kričalji su slastičari dok su stalji kre svoje becikljine z kiblami sladoljeda. Zazavalji su pečenjari k kotlu na terem su kaj soldati bilji posloženi vieršljini.

„Tombula, tombula! Saka dobiva! Nema prazne!“, kričalji bi prodavači tombule. Smieh i pesma čula se z ringišpielja teruga bi jakši dečke vrtel. Njemu je mam pri puca zrasla „ciena“ jer je z rievanjem ringišpiljevoga kotača pokazal kak je jahki. Puce i deči poskrivečki su namigavalji jedni drugem, a če bi puca išla dima bez licitarskuga srčeka h nadra ilji klaruža za vratem, bila bi žalosna.

Prešlji su takvi ljiepi cajti. Sela ne brunčiju od žvieglji i piščelji najmlajše. Još je ostala same radost h spomenke na takve vesele cajta h srcu stariejše. Alji histe vrieme i malji žal kaj denešnja mladost, ak i ide na prščenje, nema takve radosti i veselja kak negda.


Zvir:
http://www.zagorje.com/clanak/6242/za-dusu-za-spomenek-prscenja.aspx

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pregled člankov « ZA DUŠU, ZA SPOMENEK » gospě Nevenkě Gregurić na POTgoričkomu forumu:
(vupisati  Gregurić v iskalicu v desnomu gôrnomu čošku na sledeče stranice):
http://www.forumgorica.com/kajkavski/hr-kaj-ne-lepa-nasa-kajkavska-tiskajne/

Navigacija

[0] Lista Poruka

[#] Slijedeća stranica

[*] Prethodna stranica

Idi na punu verziju