Velika Gorica - neovisni forum

Domaće teme => Grad Velika Gorica => Autor teme: kuntakinte - Rujan 21, 2011, 05:21:40 poslijepodne

Naslov: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Rujan 21, 2011, 05:21:40 poslijepodne
21.09.2011
Bioelektrana pred vratima Gorice
Bioelektrana-toplana na šumsku biomasu je pred vratima Velike Gorice, kako u prostornom jer će se smjestiti na Sisačkoj cesti kod skretanja za Novo Čiče tako i u vremenskom smislu jer će proraditi već 2015.godine.

- Radi se o vrlo bitnom projektu za Veliku Goricu, ali i jednom od 30 najvažnijih investicijskih projekata Vlade RH u narednom razdoblju i on će u mnogočemu promijeniti fizionomiju Velike Gorice, ne samo u energetskom smislu. Ovime se Velika Gorica potvrđuje kao grad razvoja i investicija, vrijednost bioelektrane je 65 milijuna eura - kazao je na predstavljanju projekta gradonačelnik Dražen Barišić.

HEP Obnovljivi izvori energije d.o.o. i HEP Toplinarstvo d.o.o., kao investitori, nakon razmatranja više lokacija odabrali su Veliku Goricu zbog prometne infrastrukture, mogućnosti kogeneracije s toplinskim sustavom te blizine sirovine za rad postrojenja. U krugu od 50 km nalazi se dovoljna količina biomase za godišnje potrebe bioelektrane-toplane (BE-TO), a iz HEP-a uvjeravaju da nema opasnosti za šumski fond jer se kao gorivo koristi "šumski otpad" koje će osigurati Hrvatske šume čišćenjem šuma.

Centralizirani toplinski sustav mijenja koncept

U centraliziranom toplinskom sustavu Velike Gorice (CTSVG) danas je 14 kotlovnica na koje se grije 5900 stanova odnosno 21 tisuća stanovnika koji žive u zgradama. Toplinom se tako opskrbljuje oko 53 posto stambenih jedinica odnosno oko 62 posto stanovništa V.Gorice kroz zakupljenih 58 MW toplinske energije. Od 14 kotlovnica u pogonu će ostati samo plinska kotlovnica Galženica 3, a ostale će se spojiti na centralni toplovod.

- Postojeća postrojenja su relativno stara, niska im je iskoristivost i utjecaj na okoliš je vrlo velik, dok će sa uvođenjem bioelektrane-toplane centralizirani toplinski sustav se osuvremeniti i povećati sigurnost opskrbe toplinom i električnom energijom - kaže mr.sc. Tomislav Virkes.

Postrojenje će proizvoditi 20 MW električne energije te 35 MW toplinske energije. Većinu godine će raditi samo bioelektrana, a u zimskim uvjetima do vršne potrebe od 70 MW (300 do 500 sati godišnje) uključit će se kotlovi na zemni plin u sklopu BE-TO postrojenja. U CTS sustavu će ostati i rezervno postrojenje Galženica 3, koje se trenutno prebacuje na zemni plin, a koje će se paliti u slučaju kvara BE-TO postrojenja.

Gašenje malih kotlovnica u gradskim četvrtima značajno će poboljšati kvalitetu zraka, no još nije poznato kako će novi centralizirani sustav utjecati na cijenu grijanja.

HEP OIE i HEP Toplinarstvo pripremili su niz studija koje su potvrdile opravdanost investicije, a ove godine će biti gotov idejni projekt te očekuju i lokacijsku dozvolu. Ishođenje građevinske dozvole uz glavni projekt će biti tokom 2012. godine, a završetak gradnje se očekuje 2015.godine. U gradnji će se zaposliti 120 osoba, a u postrojenju će po završetku raditi 20 zaposlenika. Europska KfW banka je već pokazala interes za financiranje.

Zbog važnosti ovoga projekta zatražili smo kompletne prezentacije te ih možete preuzeti ovdje i ovdje.
http://www.vgdanas.hr/download/Prezentacija%20projekta-BE-TO%20Velika%20Gorica.pdf (http://www.vgdanas.hr/download/Prezentacija%20projekta-BE-TO%20Velika%20Gorica.pdf)
http://www.vgdanas.hr/download/Velika%20Gorica-2011%20-Virkes-1.pdf (http://www.vgdanas.hr/download/Velika%20Gorica-2011%20-Virkes-1.pdf)

http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/3202/bioelektrana-pred-vratima-gorice.aspx (http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/3202/bioelektrana-pred-vratima-gorice.aspx)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Rujan 21, 2011, 07:54:48 poslijepodne
Baš me zanima kaj budu na to rekli u BIOMASI i PANI u Turopolju (a ima i još igrača na ovom terenu - Škrinjarić, Landeka ...) koji isto to pokušavaju napraviti već duže vrijeme ... ?
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: cba - Rujan 21, 2011, 10:27:17 poslijepodne
SAamo nam još to smeće od zagađivaća treba. Greadite si to ruglo zagađivaćko na trgu S. Radića.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Rujan 21, 2011, 10:30:15 poslijepodne
... Ti si kao neki stručnjak po tom pitanju (mada ispod tvog nicka piše da se učiš pisati ... ) ? Kaj bi radije kakvu nuklearku tu iza Gorice ? Ako se fakat kužiš u to, objasni nam zakaj je to loše rješenje za nas ?
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: cba - Rujan 21, 2011, 10:33:19 poslijepodne
Kao što sam napisao narciso, napravite si ju na trgu S. Radića. A to kaj piše ispod objesi si mačku o rep.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: ulysses - Rujan 21, 2011, 10:35:07 poslijepodne
SAamo nam još to smeće od zagađivaća treba. Greadite si to ruglo zagađivaćko na trgu S. Radića.

Tupsone, zagađivača i imaš na Trgu Stjepana Radića. I na Trgu Maršala Tita i po cijeloj Gorici. Zato se i radi bioelektrana.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: cba - Rujan 21, 2011, 10:38:47 poslijepodne
Tupson te napravio. Baš zato napravite si još jednu tamo.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Rujan 21, 2011, 11:17:23 poslijepodne
... sa ovoliko postova koliko si napisao ispada da si zelen, balavac, popišanko, da ne nabrajam dalje i to ti ne daje nikakvo pravo da vrijeđaš bez ikakvog razloga. Kao što sam ti i napisao, ako si po toj tematici doma više nego drugi, napiši zašto je to loše, a ako ne znaš, daj začkomi i ne kaki, da ti tak moram reči.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Rujan 22, 2011, 08:47:22 poslijepodne
Velika Gorica bez velikih dimnjaka
22.09.2011.
Tvrtka HEP – Obnovljivi izvori energije d.o.o. (HEP OIE) intenzivno radi na pripremi projekta kogeneracijske elektrane na šumsku biomasu pored Velike Gorice. Do 2015. godine, kada bi elektrana trebala biti dovršena, sadašnje velikgoričke toplane bi prestale s radom, čime bi se znatno smanjilo onečišćenje zraka u gradu čađom i sumpornim spojevima. Donosimo cjeloviti tekst kojim je javnosti predstavljen ovaj projekt.

Lokacija u gospodarskoj zoni
Lokacija planiranog zahvata nalazi se unutar gospodarske zone proizvodno-poslovne namjene Štuki. Lokacija je odabrana nakon detaljne višekriterijske analize nekoliko potencijalnih lokacija. Prilikom odabira razmatrana je blizina grada, toplinske mreže, električne mreže, ceste, opskrbe vodom i utjecaj na okolinu. S obzirom na namjenu same lokacije kao gospodarske zone, te uz sve navedene kriterije, zaključeno je daje lokacija Štuki optimalna za izgradnju bioelektrane.

Drvna sječka kao osnovno gorivo
Osnovno gorivo za pogon bioelektrane bit će drvna sječka, koja se proizvodi od ostataka od čišćenja šuma, kao što su oblica, granjevina, sječka, korijenje, kora i lišće. Dosadašnja istraživanja i terenski uvid pokazao je da u okruženju od 50km od lokacije buduće bioelektrane postoje dovoljne količine sirovine za proizvodnju drvne sječke. Sječka će se nabavljati od Hrvatskih šuma, s kojima HEP OIE još od 2007. ima potpisan Sporazum o suradnji na projektima obnovljivih izvora energije. Transport pripremljene drvne sječke sa skladišta šumarije do bioelektrane predviđen je kamionskim prijevozom. Očekuje se da će prosječno 28 kamiona dnevno dopremati drvnu sječku u bioelektranu. Izvedbom skladišta odgovarajućeg kapacitetana na lokaciji zahvata, izbjeći će se dobava tijekom vikenda i praznika te noću.

Proračunska godišnja potrošnja drvne sječke iznosi 210.000 tona. Prednost korištenja drvne sječke u odnosu na fosilna goriva je i neusporedivo manja emisija štetnih plinova i otpadnih tvari. Računa se da je opterećenje atmosfere s ugljičnim dioksidom tijekom rasta biljke zanemarivo, ukoliko su sječa i prirast drvne mase u održivom odnosu. Budući da je korištena drvna sječka prijašnjih godina (za vrijeme rasta) trošila ugljični dioksid, ovaj ciklus gotovo je CO2 neutralan i tako pogodan za usporavanje globalnih promjena klime.

Pogon bioelektrane
Bioelektrana se sastoji od niza nužnih sustava za njezin normalni pogon, kao što su postrojenje za prihvat goriva, kotlovsko postrojenje, turbina, izmjenjivači topline, pogon za pripremu vode, rashladna postrojenja, postrojenje za čišćenje dimnih plinova, rasklopno postrojenje, itd.
Iz bioelektrane će se toplinska energija plasirati u centralni toplinski sustav grada Velike Gorice kojim upravlja HEP Toplinarstvo. Pritom će se postojeći toplinski sustavi na lako loživo ulje zamijeniti centralnim toplinskim izvorom iz ekološkog obnovljivog izvora energije na lokaciji bioelektrane. U svrhu rezerve, od postojećeg toplinskog sustava zadržat će se jedino kotlovnica Galženica III koja će raditi na prirodni plin. Predloženim konceptom doći će do znatnog
smanjenja emisija onečišćujućih tvari u zrak na području grada Velike Gorice i prebacivanje toplinske opskrbe grada na ekološki prihvatljivije alternative. Dodatnu vrijednost predstavlja i činjenica da će se bioelektrana nalaziti izvan grada, čime se smanjuje ukupna buka i ne narušava se izgled stambenih četvrti.
Za uspostavu toplinske opskrbe bit će neophodno izgraditi i novi magistralni vrelovod od lokacije bioelektrane Velika Gorica do postojećih dislociranih proizvodnih objekata (kotlovnica) HEP-Toplinarstva, te do područja s potencijalnim novim potrošačima toplinske energije, kako bi se cjelokupni (postojeći i planirani) toplinski konzum povezao u jedinstveni toplinski sustav.
Ukupna bruto godišnja proizvodnja električne energije iznosi otprilike 150.000 MWh, što je dovoljno za godišnju opskrbu oko 50.000 kućanstava električnom energijom, dok predviđena godišnja neto proizvodnja topline iznosi 125.000 MWh.

Bioelektrana i okoliš
Iako je drvna sječka ekološki prihvatljiv izvor energije, tijekom rada bioelektrane Velika Gorica ipak će doći do pojave emisija u okoliš. Odgovarajućim konstrukcijskim rješenjima, te će se emisije umanjiti na prihvatljivu razinu za okoliš i ljude.
U procesu izgaranja drvne sječke nastaju kruti ostaci (šljaka i pepeo) te dimni plinovi. Šljaka i pepeo ne spadaju u kategoriju opasnog otpada, a za njihov prihvat i privremeno skladištenje predviđena je izgradnja zatvorenih sustava na lokaciji zahvata. U konačnici kruti ostaci izgaranja otpremaju se na odgovarajuću deponiju.

Dominantne emisije onečišćujućih tvari u zrak općenito predstavljaju krute čestice, oksidi sumpora i oksidi dušika. Planirana bioelektrana pritom će raditi u skladu s domaćim i međunarodnim direktivama o ograničenju emisija. Prilikom izgaranja drvne biomase u cirkulirajućem fluidiziranom sloju većina krutih ostataka izgaranja odvaja se u obliku šljake i pepela na dnu ložišta te konvektivnog kanala ložišta, dok manji dio, otprilike 20% od ukupnih krutih ostataka, je nošen dimnim plinovima u obliku fine prašine. Prije ispuštanja u atmosferu, dimni plinovi će proći kroz uređaj za pročišćavanje (impulsni vrećasti filtar) gdje se koncentracija čestica smanjuje ispod granične vrijednosti. Zbog niskog sadržaja sumpora u drvnoj sječki, emisija oksida sumpora je nekoliko puta niža od granične vrijednosti. Emisija dušikovih oksida bit će manja od granične vrijednosti zbog primijenjene tehnologije izgaranja u cirkulirajućem fluidiziranom sloju (CFB) te izvedbe primarnih mjera za smanjenje. Emisije ugljikovog monoksida, ostalih ugljikovodika i neizgorenog ugljika relativno su niske zbog turbulencija unutar fluidiziranog sloja i separatora te dovoljnog vremena zadržavanja goriva u kotlu. Ostale onečišćujuće tvari kao što su teški metali, fluorovodik, halogeni spojevi, nesagorivi ugljikovodici, ne-metanski hlapljivi organski spojevi (NMVOC) i dioksini emitiraju se u manjim količinama te se ne očekuje njihov bitan negativan utjecaj na okoliš. Tijekom rada postrojenja pojavit će se tehnološke, sanitarne i oborinske otpadne vode.
Dominantni izvor tehnoloških otpadnih voda je sustav kemijske pripreme vode te ispusti iz kotlovskog postrojenja i rashladnog sustava. Otpadne vode će se zbrinjavati na lokaciji zahvata u uređaju za pročišćavanje otpadnih voda, a potom ispuštati u sustav javne odvodnje sukladno uvjetima definiranim u Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 87/10). Strukture postrojenja BE-TO vizualno će najizloženije biti s državne ceste D30 koja prolazi
neposredno uz planiranu lokaciju na području između grada Velike Gorice i naselja Staro Čiče. Pravilnim odabirom boje i teksture fasade s ciljem smanjivanja kontrasta te propisivanjem izrade projekta krajobraznog uređenja smanjit će se utjecaj zahvata na vizualne kvalitete.
Dodatni nepovoljni vizualni utjecaj može se pojaviti u obliku maglice nastale iz rashladnog sustava postrojenja. U svrhu smanjenja navedenog utjecaja odabrano je tehničko rješenje sa vlažno-suhim rashladnim tornjevima, kojima je moguće eliminirati pojavu stvaranja maglice, osim u nepovoljnim klimatskim uvjetima u zimskom razdoblju.

Bioelektrana i lokalna zajednica
Osim pogodnosti proizvodnje električne energije i topline iz obnovljivog izvora energije, realizacijom planirane bioelektrane ostvaruju se i neposredne koristi za lokalnu zajednicu.
Direktne mjerljive koristi ostvaruju se naplatom poreza, prireza, doprinosa, naknada i koncesija. Indirektne koristi ostvaruju se zapošljavanjem ljudi i angažmanom tvrtki kao dobavljača roba iusluga tijekom izgradnje i korištenja zahvata. Tijekom izgradnje predviđa se da će broj zaposlenih iznositi od 80 do 120, a tijekom rada pogona od 15 do 20 ljudi. Nositelji investicije su poduzeća u sastavu HEP grupe – HEP OIE i HEP Toplinarstvo, odnosno100% hrvatska
poduzeća, a bioelektrana je uvrštena i među prioritetne projekte Vlade Republike Hrvatske.

Što slijedi?
Za projekt bioelektrane Velika Goricado sada je pripremljeno idejno tehničko rješenje i investicijska studija a na temelju izrađene studije utjecaja na okoliš podnesen je zahtjev za procjenu utjecaja na okoliš pri Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. U tijeku je izrada idejnog projekta. Nakon provedene procedure pri Ministarstvu, što uključuje i javnu raspravu, nastavit će se s ishođenjem lokacijske dozvole. Za predviđeni način priključka na elektroenergetski sustav već je dobiveno pozitivno mišljenje operatora prijenosnog sustava, a o projektu su informirane i ostale relevantne institucije – Agencija za zračni promet, ceste, itd., te se ne očekuju problemi pri ishođenju lokacijske dozvole. Trenutnim vremenskim planom predviđeno je ishođenje građevinske dozvole krajem 2012. godine, a puštanje bioelektrane u pogon 2015. godine.
http://www.gorica.hr/2011/09/velika-gorica-bez-velikih-dimnjaka/#more-9309 (http://www.gorica.hr/2011/09/velika-gorica-bez-velikih-dimnjaka/#more-9309)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Rujan 22, 2011, 08:49:25 poslijepodne
Od čega se dela sečka?
Baš i nis čul da se Šumarija bavi z "sečkajnem"...
Kaj se pak granjevine,brkov,truloga,sušcov,penov i sl. "šumskoga otpada" (tak nekaj i ne postoji v šume,tam se ima svo mesto) dotikavle to je * od posla de ni 'penez,a ak pak postane komercijalno cena struje i topline ode v nebo.Još nis videl stroj kaj bi po brege i blatu išel sečkat ( ne mislim na 539 de luxe ;) ) a ak je to nekaj veliko treba bi mu "put" napraviti.Nekak mi se čini da bu tu prava šuma dobila po čuče.

Trenutno se dela novi "odžak" v Gaženice teri bu v funkcije tri lete..?

219000 t drvene sečke-kulko je to pepela?
(luga,lužine...)

150000 MWh EE (-> 50000 hiže)
+ 125000 MWh topline ( ? hiže)

"impulsni vrećasti filtar"
1.Nis nekakov stručnak ali of filter zna dušiti postrojenje pak je jednostavneje "malo" se "prešaltati" na "direktno".
2.Te vreče su muka ježeva za premeniti a bome je treba i vremena...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Rujan 22, 2011, 09:12:34 poslijepodne
Možda će nekima sad biti jasnije ... (naravno da će se naći i onih koji će tvrditi da su još prije 20 - 30 godina radili na tome)

Dok je biomasa jedan od izvora energije kojemu zemlje u Europi sve više otvaraju svoja tržišta, u Hrvatskoj je njeno iskorištavanje još uvijek nejasna tematika. Proizvod iz drvene biomase „PELET“ koji sve više osvaja europska tržišta, u Hrvatskoj je relativno nepoznat kao alternativni izvor energije.  Kada je u pitanju potrošnja peleta kao alternativnog izvora energije, potrošači u Hrvatskoj uglavnom troše svega 2 % tog proizvoda dok ostatak odlazi u izvoz, jer domaća potrošnja tog energenta dosad nije ničim poticana."U Hrvatskoj se godišnje potroši oko 5000 tona peleta dok ostatak odlazi na tržište Austrije, Slovenije i Italije.     

PREDNOSTI:
Ekološke suprednosti biomase njena obnovljivost i potrajnost.
Opterećenje atmosfere s CO2 gotovo je zanemarivo.
Eliminacija velikih ekoloških katastrofa prilikom transporta energenata.
Gospodarske su prednosti biomase smanjenje uvoza fosilnih energenata.
Sigurnost opskrbe energijom.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: lostcase - Rujan 22, 2011, 11:31:19 poslijepodne
... Ti si kao neki stručnjak po tom pitanju (mada ispod tvog nicka piše da se učiš pisati ... ) ? Kaj bi radije kakvu nuklearku tu iza Gorice ? Ako se fakat kužiš u to, objasni nam zakaj je to loše rješenje za nas ?

Pokusavas bit ironican vidim, ali od nuklearke je manje stete nego od termoelektrane. ( iako Velikogoricko podrucje nije pogodno za njenu izgradnju ).

Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Rujan 23, 2011, 06:49:30 prijepodne
da, ja sam ironičan pogotovo nakon Japana (barem kaj se nuklearki dotikavle) Mada tvrdiš da si izgubljeni slučaj, zašto je to po tebi loše rješenje ?
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Ego - Rujan 23, 2011, 11:39:37 poslijepodne
Uf... da je netko dovoljno pametan da krene razvijati nuklearnu industriju. Nažalost, uz ovu našu polupismenu bagru, o tako nečemu možemo samo sanjati. Još ćemo mi skupo plaćati srpsku struju kako je krenulo...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Rujan 24, 2011, 10:24:13 prijepodne
A jel se nije mogla pronaći neka "pametnija" lokacija od ove? Ono na ulazu u Grad, tik pred samim gradom, spomenik šljake i smeća. Osim toga od Jezera bi u budućnost trebali napraviti turistički i rekreacijski brend?

Meni je samo lokacija sporna i što grad i građani dobivaju s tim? Projekt je inače dobar.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Rujan 24, 2011, 11:38:07 prijepodne
 Jedno je energana, kako zovu postrojenje a drugo je bacanje udice pred izbore ... U gradu je takva frka (kako se priča po hodnicima) da se nema ni za plače, a kamo li za kakve kapitalne projekte. Da imaju love već bi dvorana bila gotova, groblje također, a o poduzetničkim zonama Vukovinsko polje i rakitovec da i ne govorim. Inače da bi gradu takvo jedno postrojenje donosilo korist, bi, ali to je daaaaaleka budučnost. Do onda će na našem terenu niknuti barem 3 mini energane .
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Rujan 24, 2011, 12:54:50 poslijepodne
@Jaguar
Nebi smela biti dalko od krajnega korisnika radi gubitkov.
A estetika;
"Pravilnim odabirom boje i teksture fasade s ciljem smanjivanja kontrasta te propisivanjem izrade projekta krajobraznog uređenja smanjit će se utjecaj zahvata na vizualne kvalitete."
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Rujan 24, 2011, 01:18:52 poslijepodne
@Jaguar
Nebi smela biti dalko od krajnega korisnika radi gubitkov.
A estetika;
"Pravilnim odabirom boje i teksture fasade s ciljem smanjivanja kontrasta te propisivanjem izrade projekta krajobraznog uređenja smanjit će se utjecaj zahvata na vizualne kvalitete."

naravno da ne bi smjela biti daleko, stoga Vukovinsko polje bi bila idealna lokacija, buduća poduzetnička zona, a po udaljenosti je skoro alpari predloženoj lokaciji, uz to napaja samu zonu "iz prve", uklopila bi se puno bolje a mogla bi biti i predhodnica oživljavanju poduzertničke zone vukovinsko polje. Bar meni tako zgleda.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: lostcase - Rujan 25, 2011, 04:17:43 poslijepodne
da, ja sam ironičan pogotovo nakon Japana (barem kaj se nuklearki dotikavle) Mada tvrdiš da si izgubljeni slučaj, zašto je to po tebi loše rješenje ?

Ako bi Hrvatsku mogao zadestiti takav potres, pa onda nakon njega cunami , onda bismo mogli raspravljati o Japanu ali kod nas na srecu takva mogucnost ne postoji.

No evo, bunite se i protiv ovakvih projekata, neznam samo otkud ce HR zadovoljavati svoje potrebe za strujom??

Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Rujan 25, 2011, 04:25:23 poslijepodne
... a protiv kojih to projekata ? Ja sam za bioenerganu, mada znam da ovi v gradu nemaju penez ni volje ni znanja ni snage da to obave do kraja. Pisalo ti je nedavno da tvrtke Pana i Bio-masa zajedno ulažu sredstva za izgradnju jedne takve bioenergane u Rakitovcu. (Čak se i gradonačelnik pohvalil da je primio u posjet delegaciju tih tvrtki) Da, protiv nuklearke jesam i t iz više razloga.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Rujan 25, 2011, 04:38:51 poslijepodne
I najavio gradnju i ulaganje. ;D kao i ovaj projekt. ;D
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: lostcase - Rujan 25, 2011, 06:35:08 poslijepodne
... a protiv kojih to projekata ? Ja sam za bioenerganu, mada znam da ovi v gradu nemaju penez ni volje ni znanja ni snage da to obave do kraja. Pisalo ti je nedavno da tvrtke Pana i Bio-masa zajedno ulažu sredstva za izgradnju jedne takve bioenergane u Rakitovcu. (Čak se i gradonačelnik pohvalil da je primio u posjet delegaciju tih tvrtki) Da, protiv nuklearke jesam i t iz više razloga.

Ako ponestane nafte, a strucnjaci kazu da ce se je vadit sve manje i manje, nuklearne elktrane ce bit jedino rjesenje.

Bolje ju je sagradit sada dok su jos nepopularne i time jeftinije. Jednog lijepog dana cemo moci graditi i fuzijske i tada ce ove klasicne otic u povijest ali do tada....
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Rujan 25, 2011, 09:08:12 poslijepodne
... već pedeset godina govore o kraju naftne ere, pa je još uvijek ima. Naftni lobi je prejak i koče, koliko god mogu ostale izvore energije. Vjetroelektrane (npr. Senj i Pag) solarne elektrane te elektrane na bio-masu. Sve je to lakše izvedivo od nuklearnih elektrana, a o cijeni da i ne govorimo.

Ako ponestane nafte, a strucnjaci kazu da ce se je vadit sve manje i manje, nuklearne elktrane ce bit jedino rjesenje.

Bolje ju je sagradit sada dok su jos nepopularne i time jeftinije. Jednog lijepog dana cemo moci graditi i fuzijske i tada ce ove klasicne otic u povijest ali do tada....

fakat pišeš bedastoče ... cijelo vrijeme ti se govori o ostalim vidovim iskoristivosti obnovljive energije a ti samo o nuklearkama, ko Maxim po diviziji ...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Ego - Rujan 26, 2011, 03:30:20 prijepodne
... već pedeset godina govore o kraju naftne ere, pa je još uvijek ima. Naftni lobi je prejak i koče, koliko god mogu ostale izvore energije. Vjetroelektrane (npr. Senj i Pag) solarne elektrane te elektrane na bio-masu. Sve je to lakše izvedivo od nuklearnih elektrana, a o cijeni da i ne govorimo.

Vjetrogeneratori na Pagu su snage 800 kW. NE Krško je 696 MW. Pošto vjetrogeneratori rade variabilnom snagom, uzima se jedna trećina nazivne snage. Drugim riječima, trebalo bi 2610 vjetrogeneratora da bi zamijenili jednu NE Krško.

Jedan generator obično dolazi na 1 Km^2. Dakle, za 1 Krško treba nam 2610 Km površine s povoljnim uvjetima za gradnju vjetroelektrana. To je devet kompletnih površina otoka Paga. Naravno, može se dogoditi da nestane vjetra potpuno, pa se moraš nadati da netko ima struje za (skupo) prodati, ili ti se sustav raspada.

Ako se stvar pak podijeli u mnogo malih polja, onda održavanje mreže postaje prokleto kompleksno (elektroenergetska mreža nije žaruljica spojena na bateriju da ju priključiš i ona svijetli), i trebaš inteligentne mreže, koje koštaju enormno mnogo na nivou države.

Tehnologiju za efikasno pretvaranje sunca u struju uopće nemamo. Većina fotovoltaika ne može u svom životnom vijeku proizvesti energije koliko se utroši u njihovu izradu.

Uglavnom, vjetroelektrane možemo koristiti kao dodatni izvor energije (više radi zadovoljavanja glupavih zelenih stranaka nego radi neke stvarne koristi), sunca možemo zaboraviti, a glavninu energije moraju proizvesti termoelektrane. Možemo dale ili graditi elektrane na ugljen ili nuklearke.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Rujan 26, 2011, 07:09:59 prijepodne
...  ti opet o nuklearkama, pa dodaš još i ugljen ... što nisi ni jednu riječ napisao o hidroelektranama ? To je beskorisno, štetno ili ih se jednostavno ne isplati graditi ?
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Rujan 26, 2011, 09:27:53 prijepodne
...  ti opet o nuklearkama, pa dodaš još i ugljen ... što nisi ni jednu riječ napisao o hidroelektranama ? To je beskorisno, štetno ili ih se jednostavno ne isplati graditi ?

Hrvatska ima dovoljno vodnog i riječnog potencijala da može proizvesti sigurno el.energiju za svoje potrebe.
I to je jedna od glavnih smjernica kukuriku koalicije i buduće Vlade, Energetika.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Sledgehammer - Rujan 26, 2011, 12:24:35 poslijepodne
Da nas nemoj nasmijavati... ili da kopiram "precizne smjernice" iz tog smiješnog dokumenta - pa da se smijemo svi?
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Ego - Rujan 26, 2011, 04:47:26 poslijepodne
...  ti opet o nuklearkama, pa dodaš još i ugljen ... što nisi ni jednu riječ napisao o hidroelektranama ? To je beskorisno, štetno ili ih se jednostavno ne isplati graditi ?

Hidroelektrane su najopasnije elektrane i imaju velik utjecaj na okoliš.
Kada je popustila brana Banqiao u Kini, poginulo je 171 000 ljudi. Osim toga, same brane veliki su izvor metana (staklenički plin), a ekosustav područja ispod brane se nepovratno mijenja. Primjerice, u BIH grade brane na Neretvi zbog kojih se očekuje da će more prodrijeti dublje u ušće i naša plodna delta postati slana pustinja. Osloniti se samo na hidroelektrane kod nas je i prilično nesigurno. Nakon jedne dobre suše kakvu smo imali ove godine, sustav bi se kompletnoraspao.

Također, ne može ih se sagraditi gdje god se sjeti, nego gdje konfiguracija terena dopušta, tako da je potencijal ograničen.

Postoje i protočne hidroelektrane, ali one su nesigurni izvor jer nemaju zalihu energije i svaka probjena brzine toka rijeke mijenja kolićinu proizvedene energije. Zbog toga trebaju backup u obliku pouzdanih izvora energije. Osim toga, one su male snage, pa znatno raste cijena zbog održavanja brga malih postrojenja i pripadne infrastrukture.

Da se razumijemo, jedna Norveška 98% svojih potreba zadovoljava hidroelektranama i to je super. Međutim, njihov potencijal je neusporediv s našim. Treba tu iskoristiti što se može, ali treba biti svjestan ograničenja.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Rujan 26, 2011, 05:23:28 poslijepodne
Slažem se jedino sa zadnjom rečenicom gdje veliš da treba iskoristiti što se može, i tu realno gledam na stvari. (i vodu, i sunce i vjetar i biomasu, a nuklearke ... to je priča za sebe)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: BobRock - Rujan 26, 2011, 06:16:26 poslijepodne
Ne kužim kako jedan imalo razumno misleći čovjek može podržavati nuklearne elektrane?  ???

I ko da su Švabe blesavi kaj se malo po malo rješavaju nuklearki. Svih nuklearki!  ::)

Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Bilaj - Rujan 26, 2011, 07:16:49 poslijepodne
I ko da su Švabe blesavi kaj se malo po malo rješavaju nuklearki. Svih nuklearki!  ::)

A kaj su francuzi glupi kaj 78% el energije dobivaju iz nuklearki?
Nije sve baš tak crno bijelo.

A i koje velike hidroelektrane hrvatska može izgraditi.
Puno se govori o ombli i ona je dobra jer može dosta popraviti sliku dubrovnika ali nije nešto na što se dubrovnik može osloniti.

A to se specificira kao nešto što je dobro.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Rujan 26, 2011, 07:19:31 poslijepodne
... i francuzima je došlo iz guzice u glavu i u narednih dvadesetak godina ugasit će sve nuklearke, samo još tebi to nije jasno.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Bilaj - Rujan 26, 2011, 07:21:19 poslijepodne
... i francuzima je došlo iz guzice u glavu i u narednih dvadesetak godina ugasit će sve nuklearke, samo još tebi to nije jasno.

Gdje si to em pročitao- jasno napiši.

Francuzi ne mogu ugasiti nuklearke- samo to tebi nije jasno. 
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: lostcase - Rujan 26, 2011, 08:00:51 poslijepodne
Ne kužim kako jedan imalo razumno misleći čovjek može podržavati nuklearne elektrane?  ???

I ko da su Švabe blesavi kaj se malo po malo rješavaju nuklearki. Svih nuklearki!  ::)

Jesu jer to rade pod pritiskom jakih zelenih. Ugasit ce svoje nuklearke a Francuzi ce napravit par novih na granici s Njemackom i onda tu struju prodavat Njemcima.

Hidropotencijal smo skoro pa iskoristili, solarne energija kao sto koelga Ego kaze daje manje enrgije nego treba za proizvdonju iste.

Vjetroelktrane isto izvrsna analiza.

Kukuriku u svom programu nabraja populisticke fraze pa je tako i s energijom.  Tako da ustvari i neznamo koja je njihova stvarna politika , cut cemo je kad dodju na vlast. Citao sma Linica doduse, on se veseli vjetoelktranama, velik je to posao da, hrvatska drzava ce subencionirat izgradnju tih postrojenja, njemacke firme kaj proizvode tehnologiju i poduzetnici koji ce to radit ce pobrat vrhnje a onda ce godinama to sve skupaplacati hrvatski potrosac kroz vecu cijenu struje.

Jos jedan, "Dobar posao u Hrvatskoj". 
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Bilaj - Rujan 26, 2011, 08:07:14 poslijepodne
Ugasit ce svoje nuklearke a Francuzi ce napravit par novih na granici s Njemackom i onda tu struju prodavat Njemcima.

Ja vjerujem da će Njemci jednog dana napraviti dovoljno obnovljivih izvora da kompeziraju nuklearke ali ne vjerujem da će to biti skoro a u međuvremenu im je upravo ovo problem.
Oni će zatvoriti svoje nuklearke i onda kupovati francusku struju poizvedenu u nuklearkama  ???
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Rujan 26, 2011, 08:10:38 poslijepodne
Bilaj, pokušavam ponovo naći stranicu na kojoj sam to pročitao. Napisat ću odmah čim nađem. Zašto tvrdiš da francuzi ne mogu ugasiti nuklearke ?

Izgubljeni slučaj ... fakat ti nick sve govori ...

si ti pesimist po profesiji, si išel u školu za to ili si nasljedil takve misli ?
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: lostcase - Rujan 26, 2011, 08:25:58 poslijepodne
Bilaj, pokušavam ponovo naći stranicu na kojoj sam to pročitao. Napisat ću odmah čim nađem. Zašto tvrdiš da francuzi ne mogu ugasiti nuklearke ?

Izgubljeni slučaj ... fakat ti nick sve govori ...

si ti pesimist po profesiji, si išel u školu za to ili si nasljedil takve misli ?

Kao prvo,ko kaze da francuzi to uopce zele? Kak su ih uocpe sagradili 58 ak ih Francuzi ne zele?

Kao drugo kad ih ugase di ce nac 75% struje?

Btw, ovdje ima zanimljivih podataka : http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_by_country (http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_by_country)Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Bilaj - Rujan 26, 2011, 08:29:45 poslijepodne
Bilaj, pokušavam ponovo naći stranicu na kojoj sam to pročitao. Napisat ću odmah čim nađem. Zašto tvrdiš da francuzi ne mogu ugasiti nuklearke ?

Na osnovu čega ti misliš da mogu?

Ja smatram da ne mogu jer imaju prevelik udio nuklearki. Da sada ukinu nuklearnu energiju, istog trena bi sva industrija ostala bez struje i cijeli transportni sustav. Eventualno bi ljudi u kućama mogli još paliti žarulje i imati svijetlo. I to je to.

Dobro lest case kaže. Francuzi ne žele ugasiti nuklearke jer trenutno na njima zarađuju prodavajući struju. Da ugase morali bi živjeti u mraku a cijena struje bi škočila barem nekoliko puta.

Kaj se tiće vjetroelektrana, to je dobro, ali se treba računati da ako želimo da su vjetroelektrane rentabilne cijena struje mora porasti jedno 2,5- 3x više.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: lostcase - Rujan 26, 2011, 08:36:30 poslijepodne


Kaj se tiće vjetroelektrana, to je dobro, ali se treba računati da ako želimo da su vjetroelektrane rentabilne cijena struje mora porasti jedno 2,5- 3x više.

A kaj bi tolko povecanje kumulativno znacilo za standard gradjanstva a kaj za konkurentnost industrije??

Osim toga treba znati da vjetar ne puse stalni, a kad vjetar ne puse treba brzo ukopcati neki drugi izvor struje ili ce past sistem.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Rujan 26, 2011, 08:58:34 poslijepodne
Kao prvo napisao sam, odnosno, pročitao sam da se radi o dugoročnom programu zatvaranja nuklearki, a ne sutra. Kao drugo kod nas STALNO puše vjetar, a nismo deca pa da razgovaramo o ručnom prebacivanju na neki drugi izvor energije jer ako ne prebacimo, pada sistem ... halo ???  Već sam ti nabrojio sve obnovljive izvore energije i rješenje je upravo u tome, malo po malo investirati u to, a ne u nuklearku. 
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Sledgehammer - Rujan 26, 2011, 09:37:02 poslijepodne
A kaj su francuzi glupi kaj 78% el energije dobivaju iz nuklearki?

Možda nemaju izbora - BTW, ne sjećam se koje to puste rijeke ima Francuska, osim par njih najvećih - no niti te rijeke nisu pogodne za obuzdavanje i uprezanje u svrhe hidroelektrana. Dapače, kada sve zbrojim - Francuzi osim nuklearki i par vjetroelektrana na obali i nemaju iz čega drugoga dobivati energiju.

Znači, nisu glupi, nego nemaju izbora, oni se nuklearkama MORAJU služiti jer drugog izbora nemaju.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: BobRock - Rujan 26, 2011, 09:59:15 poslijepodne
S tim se slažem.

Ali duuugoročno budu i oni morali to iskopčat. Trenutno to nemreju. Prvo nek smisle alternative, Švabe su im pokazali kak se mogu na krov staviti fotonaponske čelije i solarni termalni kolektori. A kolko Švabi imaju vjetroelektrana, nemam pojma, ali puno, o tome se može svugdje nekaj pročitati. U svakom slučaju Švabe imaju duplu korist od toga - dobivaju alternativnu energiju i sve su manje ovisni o importiranoj energiji, a s druge strane zbog njihove odluke (i državnih subvencija) da se to podržava, imaju najbolje stručnjake na svijetu za tu tehnologiju. I imaju posla ko u priči.

I još nekaj - nije bitno kolko košta kilovat, jer alternativa je da se dogodi ono kaj se dogodilo u Japanu, a to nije i ne smije biti nikakva alternativa (!), bitno je da se čim prije počne odlučno ići u pravom smjeru. Gradnja nuklearki je definitivno krivi smjer!

Da kilovat poskupi, da vidiš kak bi ljudi naglo našli način da mjesečno potroše manje struje.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Bilaj - Rujan 26, 2011, 10:06:23 poslijepodne
Kao prvo napisao sam, odnosno, pročitao sam da se radi o dugoročnom programu zatvaranja nuklearki, a ne sutra. Kao drugo kod nas STALNO puše vjetar, a nismo deca pa da razgovaramo o ručnom prebacivanju na neki drugi izvor energije jer ako ne prebacimo, pada sistem ... halo ???  Već sam ti nabrojio sve obnovljive izvore energije i rješenje je upravo u tome, malo po malo investirati u to, a ne u nuklearku.

Gdje si to pročitao.
Taj koji je to napisao je glupost izjavio. Francuzi mogu ulagati u obnovlijve izvore energije ali ne mogu se osloniti da će vjetroelektrane + kolektori njima donjeti 78% struje.

Vjetar ne puše stalno. Po nekom istraživanju u hrvatskoj bi uvijek moglo biti oko 15% vjetroelektrana. Ako bude više onda HEP ne može više garantirati da će struja biti uvijek dostupna (jer vjetar ne puše uvijek konstantnom brzinom).

Solarne čelije zahtijevaju porast cijene el energije od 10 puta da postanu komercijalno isplative. U budućnosti će to pasti ali opet će tražiti povećanje el energije barem za nekoliko puta.

A za to vrijeme francuzi mogu imati električnu energiju iz nuklearki i imati jeftiniju struju od susjeda.

Baš problem kod Francuza jest bio kaj imaju malo rijeka pogodnih za hidrocentrale. Pa im je bio problem kod krize 70 godina da su previše ovisni o nafti. Zato su i krenuli sa nuklearkama da budu neovisniji. Sada imaju dovoljno struje te ju još i prodaju.

ako se ne varam francuzi imaju potencijal jer imaj udosta atlanske obale a u otm području cijelo vrijeme puše lagani povjetarac - baš što njima treba za vjetroelektrane. Ali budu se oni načekali (jako dugoročno) dok ugase nuklearke.

Uostalom ako imaju plan gašenja nuklearki, zašto i dalje grade nuklearke i zašto je baš u francuskoj prva fuzijska nuklearka.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Bilaj - Rujan 26, 2011, 10:10:09 poslijepodne
I još nekaj - nije bitno kolko košta kilovat, jer alternativa je da se dogodi ono kaj se dogodilo u Japanu, a to nije i ne smije biti nikakva alternativa (!), bitno je da se čim prije počne odlučno ići u pravom smjeru. Gradnja nuklearki je definitivno krivi smjer!

Bitno je koliko košta kilovat. To je jedino bitno.
Ništa nije važnije od toga da kilovat bude čim jeftiniji. Jer ako ti energija nije jeftina, onda ni prizvodnja nije jeftina i postaješ globalno nekonkurentan.

Pritom se mora uzeti u obzir sve aspekte troškova (pa i saniranje nuklearki od katastrofa), ali kad se podvuće koliko košta kilovat  - to je jedina ispravna računica.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: lostcase - Rujan 26, 2011, 10:21:49 poslijepodne
Kao prvo napisao sam, odnosno, pročitao sam da se radi o dugoročnom programu zatvaranja nuklearki, a ne sutra. Kao drugo kod nas STALNO puše vjetar, a nismo deca pa da razgovaramo o ručnom prebacivanju na neki drugi izvor energije jer ako ne prebacimo, pada sistem ... halo ???  Već sam ti nabrojio sve obnovljive izvore energije i rješenje je upravo u tome, malo po malo investirati u to, a ne u nuklearku.

Ma di puse stalno? Cak i tamo di najcesce puse imamo problem s burom , koja nije pogodan vjetar za vjetorolektranu.

Kakvo rucno prebacivanje? Pazi, vjetar prestane puhat i nemas vise struje iz tvog izvora. Od kud ces ju dobit???  Mozes ju uvest, kaj ako nemas sigurno opskrbu?

Moras sagradit dodatnu plinsku elktranu koja ce radit kad vjetar ne puse.

Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: BobRock - Rujan 26, 2011, 10:22:38 poslijepodne
... i zašto je baš u francuskoj prva fuzijska nuklearka.
A jel? A di to točno? Nis čul da je ta tehnologija već proradila. Da to nisi slučajno sanjal?

I još nekaj - nije bitno kolko košta kilovat, ...

Ništa nije važnije od toga da kilovat bude čim jeftiniji.
A jel? Aj to pričaj onim jadnim japancima koji su izgubili familiju i koji se moraju u roku odma iseliti se x kilometara od svog doma. Ili onima koji su dobili visoku dozu radijacije. Baš me zanima jel bu ti oni to isto rekli.

Takvu izjavu ko tvoju može izreći samo čovjek kojemu je novac očito veći prioritet od zdravlja.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Bilaj - Rujan 26, 2011, 10:39:02 poslijepodne
A jel? A di to točno? Nis čul da je ta tehnologija već proradila. Da to nisi slučajno sanjal?

Cadarache. Francuska.

Ako želimo zdravlje ultimativno, onda odustanimo od bilo kakve struje jer svaka proizvodnja nešto uništava.
Ništa ne nastaje bez neke cijene. Cijena nuklearki jest mogućnost havarija.

Ali istovremeno kada se toliko plačeš nad japancima koji su ozračeni, onda vjerujem da niti ne voziš automobil jer puno pogubniji utjecaj na zdravlje imaju ispušni plinovi automobila.
Stoga jel voziš automobil?
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Rujan 26, 2011, 11:08:59 poslijepodne
Bilaj, kad hoćeš ispasti pametan, daj napiši podatak do kraja ...

Fuzijske elektrane moguće tek za 50 godina

Prototip demonstracijske fuzijske elektrane koji se gradi kod Marseillea zajednički financiraju EU, SAD, Rusija, Kina, Japan, Indija i Južna Koreja, kaže akademik Vladimir Paar

http://www.vjesnik.hr/Article.aspx?ID=b506adb9-cd00-4a77-a46c-5faa53130b32 (http://www.vjesnik.hr/Article.aspx?ID=b506adb9-cd00-4a77-a46c-5faa53130b32)

ENERGETIKA Minimalna doza radioaktivnosti
Fuzijske elektrane moguće tek za 50 godina

FOTO: VJESNIKOVA ARHIVA
Prototip demonstracijske fuzijske elektrane koji se gradi kod Marseillea zajednički financiraju EU, SAD, Rusija, Kina, Japan, Indija i Južna Koreja, kaže akademik Vladimir Paar
Jadranka KLISOVIĆ
Objavljeno: 31. 3. 2011. u 10:06 Zadnja izmjena: 31. 3. 2011. u 10:06

Katastrofa koja se 11. ožujka dogodila u Japanu, čiji je obalni pojas nakon potresa pogodio snažni tsunami u kojem je stradala nuklearna elektrana Fukushima Daiichi, potaknuo je stručnjake da još jednom sagledaju sve argumente 'za' i 'protiv' energije koja se proizvodi u nuklearkama. Oči javnosti uprte su u sadašnje nuklearne elektrane od kojih su neke stare i više od 30 i 40 godina pa je razumljiv strah onih koji žive u njihovoj blizini.

Nakon japanske katastrofe raste i broj zagovornika obnovljivih izvora energije, koji bi zamijenili nuklearke ali i termoelektrane na ugljen koje se smatra ekološki najštetnijima. Kad je riječ o ekološkim prihvatljivim energetskim izvorima, nuklearke se smatra vrlo čistima i od njih su čistije samo elektrane na plin.

Akademik Vladimir Paar, profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, za Vjesnik govori da se tek sredinom 21. stoljeća može očekivati novi obilniji i ekološki čist izvor energije koji neće biti ni isuviše skup. Dakle, tek sredinom stoljeća može se očekivati komercijalna gradnja fuzijskih elektrana. Kao posebno obećavajući Paar navodi projekt ITER - demonstracijske fuzijske elektrane čiji prototip zajednički financiraju i grade Europska unija, SAD, Rusija, Kina, Japan, Indija i Južna Koreja ...

Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Bilaj - Rujan 26, 2011, 11:16:03 poslijepodne
Bilaj, kad hoćeš ispasti pametan, daj napiši podatak do kraja ...

A sada malo stani i razmisli- ako troše brdo para da naprave fuzijski reaktor (a ovo je drugi prototip), gdje se vidi to odustajanje od nuklearki.

Hoću li ja napakon vidjeti te planove odustajanja francuske od nuklearki?

A i kad već se u članku spominje ugdljenove termoelektrane.
Mi imao termoelektranu na ugljen. A ugljen ima dosta radioaktivnosti. Nagdje sam pročitao da termoelektrana na ugljen isijava više radioaktivnosti od nuklearki, pa jel Bob sada prosvjeduje zbog jadnih ozračenik ljudi u hrvatskoj zbog ugljenovih termoelektrana ili govori o nuklearci koje nemamo.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: lostcase - Rujan 27, 2011, 12:27:19 prijepodne

A jel? Aj to pričaj onim jadnim japancima koji su izgubili familiju i koji se moraju u roku odma iseliti se x kilometara od svog doma. Ili onima koji su dobili visoku dozu radijacije. Baš me zanima jel bu ti oni to isto rekli.

Takvu izjavu ko tvoju može izreći samo čovjek kojemu je novac očito veći prioritet od zdravlja.

A kolko je to japanaca izgubilo familije zbog nuklearke?

I u HR nije moguc cunami kojeg su japanski inzinjeri previdjeli.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Ego - Rujan 27, 2011, 02:12:09 prijepodne

A jel? Aj to pričaj onim jadnim japancima koji su izgubili familiju i koji se moraju u roku odma iseliti se x kilometara od svog doma. Ili onima koji su dobili visoku dozu radijacije. Baš me zanima jel bu ti oni to isto rekli.

Takvu izjavu ko tvoju može izreći samo čovjek kojemu je novac očito veći prioritet od zdravlja.

A kolko je to japanaca izgubilo familije zbog nuklearke?

I u HR nije moguc cunami kojeg su japanski inzinjeri previdjeli.

Da odgovorim na retoričko pitanje, NULA!
Niti jedan Japanac nije umro zbog nesrće u nuklearnoj elektrani. Neki su primili određenu dozu zračenja i s toga nešto povećanu opasnost od oboljevanja od raka. Vjerojatno mnogo gore prolaze stanovnici Siska, pa nitko ozbiljno ne razmatra zatvaranje ili zabranu gradnje rafinerija nafte.
Ne znam znaju li forumaši ovdje da jedna ugljenara od 1000 Mw godišnje može ispustiti i 5,2 tone urana u okoliš. Ipak, nitko ne histerizira zbog nevinog stanovništva koje se truje ugljenarom u Plominu).

Inaće, još jedna zanimljiva činjenica, Rusi isto najavljuju gradnju novih reaktora kao odgovor na Njemačku energetsku strategiju. Neki od tih su zloglasni RBMK reaktori čiji se osnovni princip rada ne razlikuje od onoga u Černobilu. Dakle, umjesto njemačke tehnologije dobivamo sovjetsku. Čisti win :)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Ego - Rujan 27, 2011, 02:47:19 prijepodne
Bilaj, kad hoćeš ispasti pametan, daj napiši podatak do kraja ...

Fuzijske elektrane moguće tek za 50 godina

Prototip demonstracijske fuzijske elektrane koji se gradi kod Marseillea zajednički financiraju EU, SAD, Rusija, Kina, Japan, Indija i Južna Koreja, kaže akademik Vladimir Paar

http://www.vjesnik.hr/Article.aspx?ID=b506adb9-cd00-4a77-a46c-5faa53130b32 (http://www.vjesnik.hr/Article.aspx?ID=b506adb9-cd00-4a77-a46c-5faa53130b32)

ENERGETIKA Minimalna doza radioaktivnosti
Fuzijske elektrane moguće tek za 50 godina

FOTO: VJESNIKOVA ARHIVA
Prototip demonstracijske fuzijske elektrane koji se gradi kod Marseillea zajednički financiraju EU, SAD, Rusija, Kina, Japan, Indija i Južna Koreja, kaže akademik Vladimir Paar
Jadranka KLISOVIĆ
Objavljeno: 31. 3. 2011. u 10:06 Zadnja izmjena: 31. 3. 2011. u 10:06

Katastrofa koja se 11. ožujka dogodila u Japanu, čiji je obalni pojas nakon potresa pogodio snažni tsunami u kojem je stradala nuklearna elektrana Fukushima Daiichi, potaknuo je stručnjake da još jednom sagledaju sve argumente 'za' i 'protiv' energije koja se proizvodi u nuklearkama. Oči javnosti uprte su u sadašnje nuklearne elektrane od kojih su neke stare i više od 30 i 40 godina pa je razumljiv strah onih koji žive u njihovoj blizini.

Nakon japanske katastrofe raste i broj zagovornika obnovljivih izvora energije, koji bi zamijenili nuklearke ali i termoelektrane na ugljen koje se smatra ekološki najštetnijima. Kad je riječ o ekološkim prihvatljivim energetskim izvorima, nuklearke se smatra vrlo čistima i od njih su čistije samo elektrane na plin.

Akademik Vladimir Paar, profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, za Vjesnik govori da se tek sredinom 21. stoljeća može očekivati novi obilniji i ekološki čist izvor energije koji neće biti ni isuviše skup. Dakle, tek sredinom stoljeća može se očekivati komercijalna gradnja fuzijskih elektrana. Kao posebno obećavajući Paar navodi projekt ITER - demonstracijske fuzijske elektrane čiji prototip zajednički financiraju i grade Europska unija, SAD, Rusija, Kina, Japan, Indija i Južna Koreja ...

Fuzijske elektrane najavljuju još od 50-ih godina, pa još ništa od toga. Energetska strategija ne gradi se na optimističnim prognozama. ITER možda proradi, a možda se pokaže i potpunim promašajem.

Energetika nam u bližoj udućnosti ovisi o razvoju novih generacija fisijskih reaktora, poput breeder reaktora koji mnogo efikasnije koriste gorivo, kao i okretanju alternativnim fisijskim gorivima poput torija. To bi nam možda moglo kupiti dovoljno vremena da riješimo problem neminovnog iscrpljivanja naftnih rezervi. U protivnom smo jednostavno rečeno najebali.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Rujan 27, 2011, 06:41:22 prijepodne
Bilaj, sad opet ti o ugljenu i opet o radioaktivnosti istog, a na početku ti je pisalo da se piše o energani u Velikoj Gorici sa peletima kao pogonsko gorivo
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Sledgehammer - Rujan 27, 2011, 06:43:19 prijepodne
A kolko je to japanaca izgubilo familije zbog nuklearke?

Puno. Jako puno. No da je i samo jedan - previše je. Možda da najebe netko od tvoje obitelji ne bi baš pjevao tim tonovima koje sada prodaješ...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: BobRock - Rujan 27, 2011, 09:37:44 prijepodne
Cadarache. Francuska.

Ako želimo zdravlje ultimativno, onda odustanimo od bilo kakve struje jer svaka proizvodnja nešto uništava.
Ništa ne nastaje bez neke cijene. Cijena nuklearki jest mogućnost havarija.

Ali istovremeno kada se toliko plačeš nad japancima koji su ozračeni, onda vjerujem da niti ne voziš automobil jer puno pogubniji utjecaj na zdravlje imaju ispušni plinovi automobila.
Stoga jel voziš automobil?

Znači za tebe je izbor: ili zdravlje ili struja? I ti bi očito izabral struju, jel tak?

Nego jesi se sad već zbudil i shvatil da fuzije još nema? Malo se previše naginješ kroz prozor u svojoj argumentaciji. Ili drugim riječima: izmišljaš. Ti si ko žensko kad vidi prst pa tvrdi da je vidla cijelu ruku.

Ak uspiju napraviti fuziju koja traje više od dijelića jedne sekunde, tj. fuzijski reaktor, onda smo riješili energetski problem zauvijek i onda nemamo kaj više diskutirati. Takva vijest bi razdrmala cijeli svijet.

I, da, vozim automobil, da, i to bez imalo grižnje savjesti. Ali ak ti misliš da možeš uspoređivati auto sa nuklearkom, onda stvarno ...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Mlačanin - Rujan 27, 2011, 11:57:00 prijepodne
I sad mene zanima, kakve veze svi ovi postovi imaju sa naslovom?
 
Počne se sa jednom temom, a nastavak nema više veze sa dotičnom temom, bez veze.
Ne zamjerite, ali tak je!
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: lostcase - Rujan 27, 2011, 12:48:39 poslijepodne
A kolko je to japanaca izgubilo familije zbog nuklearke?

Puno. Jako puno. No da je i samo jedan - previše je. Možda da najebe netko od tvoje obitelji ne bi baš pjevao tim tonovima koje sada prodaješ...

MOLIM?

NIJEDAN. 0. ZERO.

Pa kak mozete to napisat prije neg provjerite podatke?

I stalno spominjete zdravlje. Po tom pitanju nuklearna energija je najsigurnija od svih osim mozda vjetorelktrana.
 Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: BobRock - Rujan 27, 2011, 12:57:25 poslijepodne
I sad mene zanima, kakve veze svi ovi postovi imaju sa naslovom?
 
Počne se sa jednom temom, a nastavak nema više veze sa dotičnom temom, bez veze.
Ne zamjerite, ali tak je!
Ma imaš prav, kaj bi ti imal zameriti.

Ali opet s druge strane - diskusija je sama krenula u neki svoj tok, i sad ju umjetno ugušiti jer se više ne slaže s naslovom teme, to isto nema smisla. Mislim - razvila se čist normalna diskusija koja se malo udaljila od naslova, ali smatram da i dalje ima smisla razmjenjivati mišljenja i informacije. Tu se forumaši bar tolko ne pljuju ko u politici.

Počelo je time, da je neko bil protiv te bioelektrane, ali nije dal argumente zakaj, nego je preferiral druge opcije, koje pokušavamo (dis)kvalificirati. Tak da se baš nismo skroz udaljili od teme, kaj ne?

Ona je tu negdje, samo treba vremena da opet ispliva na površinu.   ;)   :)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: BobRock - Rujan 27, 2011, 01:08:14 poslijepodne
I stalno spominjete zdravlje. Po tom pitanju nuklearna energija je najsigurnija od svih osim mozda vjetorelktrana.
Kak ti mjeriš tu sigurnost? Isto kak su ju Japanci mjerili? Ili Rusi? A kaj je s preostalim rizikom (residual risk (http://en.wikipedia.org/wiki/Residual_risk) ili Restrisiko (http://de.wikipedia.org/wiki/Restrisiko))?

Nego da se vratimo k temi. Daj nam neki konkretni pro i kontra grandnje bioelektrane iz naslova teme. Ja stvarno ne znam koje su negativne strane takve elektrane. Pa to je "bio", znači ekološki prihvatljivo, ili?
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: lostcase - Rujan 27, 2011, 02:00:53 poslijepodne

Nego da se vratimo k temi. Daj nam neki konkretni pro i kontra grandnje bioelektrane iz naslova teme. Ja stvarno ne znam koje su negativne strane takve elektrane. Pa to je "bio", znači ekološki prihvatljivo, ili?

Neznam, mene konkretno zanima ROI. Tj. dali je to isplativo. Ako je super.

Nisam sigurna za "ekologiju" bas. Najekoloskije bi onda bilo da svako u svom stanu kuri drva i bok.


PS.pod isplativa mislim bez raznih subvencija i dotacija od drzave....

Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Rujan 27, 2011, 02:35:46 poslijepodne

Nisam sigurna za "ekologiju" bas. Najekoloskije bi onda bilo da svako u svom stanu kuri drva i bok.


Sad te ponovo vraćam na temu i pitam da li znaš što sječka i za što služi, te što su peleti ? Mada je kao što sam već i napisao energana u Čiču samo predizborna fora, jedno takvo postrojenje upravo koristi sječku i pelete kao pogon. Stoga mi odgovori kako to loženje drvima privatno po kučama nije štetno a u energani je ?
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: lostcase - Rujan 27, 2011, 02:41:44 poslijepodne

Nisam sigurna za "ekologiju" bas. Najekoloskije bi onda bilo da svako u svom stanu kuri drva i bok.


Sad te ponovo vraćam na temu i pitam da li znaš što sječka i za što služi, te što su peleti ? Mada je kao što sam već i napisao energana u Čiču samo predizborna fora, jedno takvo postrojenje upravo koristi sječku i pelete kao pogon. Stoga mi odgovori kako to loženje drvima privatno po kučama nije štetno a u energani je ?

Ko kaze da je stetno, ali bi ova druga opcija trebala imat manju potrosnju i vecu iskoristivost.
 
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: lostcase - Rujan 27, 2011, 03:03:37 poslijepodne
Ako su podaci iz brosure tocni onda sam svakako za elektranu.

Gorio bi sumski otpad s naseg podrucja a proizvela bi struje za 50 000 stanovnika i topline za 20 000.

Pomalo zvuci to good to be true.

Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: lostcase - Rujan 27, 2011, 05:04:56 poslijepodne
Mene recimo interesira koliko treba spaliti kubika drva dnevno za tu kolicinu energije.

A i samo prikupljanje otpadnog drva, cisto sumnjam da ga ima u dovoljnim kolicinama.

Neam vremena sad za proucavat , ali imao sma brosure i linkove jednih austrijanaca koji uzgajau topolu i onda je zanju kombajnom i cinilo mi se da su brojke puno manje.   
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Bilaj - Rujan 27, 2011, 05:59:09 poslijepodne
Bilaj, sad opet ti o ugljenu i opet o radioaktivnosti istog, a na početku ti je pisalo da se piše o energani u Velikoj Gorici sa peletima kao pogonsko gorivo

Govorim o Plominu koja je termoelektrana na ugljen.
I ta elektrana emitira uran. A ne vidim da se buniš zbog te radioaktivnosti a ona te polako neprimjetno zagađuje.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Bilaj - Rujan 27, 2011, 06:08:08 poslijepodne
Znači za tebe je izbor: ili zdravlje ili struja? I ti bi očito izabral struju, jel tak?

Nema struje bez zagađenja.
Kao i što nema automobila bez zagađenja.

Zagađanje automobila je puno strašnije od zagađenja od nuklearki, samo ti to ne želiš razumijeti. Puno više je ljudi poginulo od automobila te se puno više ljudi razboljelo zbog problematičnih plinova.

Zar nije onda licemjerno da prozivaš nuklearke a automobile ne.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Mlačanin - Rujan 27, 2011, 06:41:20 poslijepodne
Danas u jutro je u zelenoj minuti , ili kak se već zove emisija, bilo govora baš o toj temi.
Koliko se sjećam, Elektroprivreda i Hrvatske šume su potpisali ,ak se ne varam 2008 godine, sporazum o korištenju bio mase iz šuma kao gorivo za dobivanje struje. Komentar je bio , da se do danas nije ništa realiziralo ali se očekuje rješenja projekta baš u Vukovini.
E sad kaj bu dalje , ostaje da se vidi ili dok se nekaj ne objavi.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Rujan 27, 2011, 10:38:01 poslijepodne
Viš,zanimlivoga pitajna...
Čija je to tehnologija i do ju bu delal?
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Bilaj - Rujan 28, 2011, 10:09:26 prijepodne
Ako su podaci iz brosure tocni onda sam svakako za elektranu.

Gorio bi sumski otpad s naseg podrucja a proizvela bi struje za 50 000 stanovnika i topline za 20 000.

Pomalo zvuci to good to be true.

Što nije ovo ideja - barem je ja tako zamišljam.
Posjećemo šumu i napravimo drveni namještaj. Sve ono što ostane kao višak od drvenog namještaja se spali u takvoj termoelektrani.
Ali mislim da je tu onda jako bitno da imamo proizvodnju namještaja i da višak spaljujemo. Da ne ispadne da drvo koje se može iskoristiti spalimo.

Bilo je prije par godina emisija o našim ljudima u gradišću koji su uspjeli takav sustav napraviti (ali mislim da se tu radilo o tek par tisuća kučanstava). Rekli su da se isplati samo što je povrat na investiciju dug ali u konačnici isplativ.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: lostcase - Rujan 28, 2011, 11:00:24 prijepodne
Što nije ovo ideja - barem je ja tako zamišljam.
Posjećemo šumu i napravimo drveni namještaj. Sve ono što ostane kao višak od drvenog namještaja se spali u takvoj termoelektrani.
Ali mislim da je tu onda jako bitno da imamo proizvodnju namještaja i da višak spaljujemo. Da ne ispadne da drvo koje se može iskoristiti spalimo.

Bilo je prije par godina emisija o našim ljudima u gradišću koji su uspjeli takav sustav napraviti (ali mislim da se tu radilo o tek par tisuća kučanstava). Rekli su da se isplati samo što je povrat na investiciju dug ali u konačnici isplativ.

Pa je to taj princip al nisma bas siguran da je otpad s gorickih pilana dovoljan za proizvest struju za 50 000 stanovnika.

A povrat na investiciju bi trebao bit najvise 20 godina.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Rujan 28, 2011, 11:48:48 prijepodne
Bilo je prije par godina emisija o našim ljudima u gradišću koji su uspjeli takav sustav napraviti (ali mislim da se tu radilo o tek par tisuća kučanstava). Rekli su da se isplati samo što je povrat na investiciju dug ali u konačnici isplativ.

Pa je to taj princip al nisma bas siguran da je otpad s gorickih pilana dovoljan za proizvest struju za 50 000 stanovnika.

A povrat na investiciju bi trebao bit najvise 20 godina.
[/quote]

Očito nisi u toku ... za sad se s pilana s našeg područja odvoze otpadno drvo ( okorci, granje, sječka, piljevina itd) u Mađarsku, Austriju, Sloveniju i Njemačku

ako te nešto više zanima, da ne pišeš bedastoće, pročitaj na ovim linkovima:

http://www.ams-biomasa.hr/hr-index.html (http://www.ams-biomasa.hr/hr-index.html)

ili

http://www.visevicakomp.hr/default.aspx?tipstranice=kontakt&IDSekcije=75&IDPodSekcije=80 (http://www.visevicakomp.hr/default.aspx?tipstranice=kontakt&IDSekcije=75&IDPodSekcije=80)

tvrtka koji radi željezničke pragove, a sav ostatak od drveta ide za proizvodnju sječke, odnosno peleta ...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: BobRock - Rujan 28, 2011, 12:54:52 poslijepodne
Zar nije onda licemjerno da prozivaš nuklearke a automobile ne.
Nije. Licemjerno je da neko želi sebi i svojoj djeci i unucima zdrav život, a s druge strane propagira gradnju nuklearne elektrane u blizini.

Nema logike u tome kaj ti pričaš. CO2 se može razgraditi nakon otprilike 120 godina, radioaktivno zagađena područja su skoro pa zauvijek zagađena. Osim toga utjecaj prometa na proizvedenu količinu CO2 je oko 18%, ne 100%, tako da zabranom auta bi samo reducirao zagađivanje, ne i u potpunosti spriječio.

Ne velim da je auto zdrav, i ako bi bila alternativa, bio bih i protiv toga, ali ti uspoređuješ jabuke i kruške. Jedno proizvodi energiju, drugo ju troši. Jedno je tu, neophodno je, i negativni efekt na prirodu se može (treba) smanjiti. Ali drugog još nema, nije neophodno i negativan efekt na prirodu je katastrofalan.

Dobro da nisi usporedil nuklearku i proljev.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Bilaj - Rujan 28, 2011, 03:39:42 poslijepodne
Licemjerno je da neko želi sebi i svojoj djeci i unucima zdrav život, a s druge strane propagira gradnju nuklearne elektrane u blizini..

Termoelektrane su u cijeloj EU generirale ohoho negativnih učinaka, oboljenja i smrti, a ni jedna nuklearka nije napravila ništa.
U japanu je bila katastrofa ali učinak na ljude je daleko manji od učinka koji stvaraju termoelektrane. Tako da s ekološkog i zdravstvenog učinka bolje bi bilo da se koriste nuklearke jer će mo imati čišći i zdraviji okoliš nego da se i dalje spaljuje nafta ili ugljen. Pa ako ti želiš zdraviji život sebi i svojoj djeci i unucima onda bi se zalagao za zamjenu termoelektrana sa nuklearkama.

Auto ne proizvodi samo C02. Proizvodi ohoho dušičnih i supornih spojeva, čađe i ostalih stvari koje su štetne za zdravlje. Baš kao i što termoelektrane na ugljen ne stvaraju samo CO2 nego neš vjerovati proizvode i uran kao nusprodut.


Černobil je druga stvar i to je prava katastrofa. Ali se takve elektrane više ne rade, tako da se niti ne može očekivati da će se nešto poput toga dogoditi. Kaj se mene tiče osobno, da živimo u nekoj sigurnoj i stabilnoj zemlji gdje se sva pravila provode kak trebaju, ja bi bio za nuklearke- baš kao što to i francuzi rade i na tome zarađuju.

Ali pošto smo mi u Hrvatistanu gdje nema zakona ni procedura ni odgovornosti odgovornih, te zato što smo u nestabilnom području gdje se očekuju novi ratovi ja ne bi gradio nuklearku jer će ona biti prva meta u ratu.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: BobRock - Rujan 28, 2011, 04:29:17 poslijepodne
Ali se takve elektrane više ne rade, tako da se niti ne može očekivati da će se nešto poput toga dogoditi.
Nikad nemreš znati kaj se sve može dogoditi. Uvijek može biti iznenađenja.

Hrpa nuklearki u Njemačkoj (ako ne i sve!), npr. nisu sigurne od pada aviona na nju. A o zemljotresima je isto uvijek riječ samo o vjerojatnosti nekog zemljotresa u nekom području. Vjerojatnost! Uvijek postoji onaj zadnji nepoznati riziko. O mogućnosti terorističkog napada da ni ne govorim.

Tak ni Japanci nisu mislili da se može dogoditi i zemljotres i tsunami, i to kaj tu kombinaciju nisu ukalkulirali, to ih je na kraju skupo koštalo.

A Černobil je pukel samo zato jer su se neke budale previše poigrale. Tu je greška bila kod tog "ljudskog faktora". Ljudski faktor je još jedna velika nepoznanica u kalkulaciji rizika.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Bilaj - Rujan 28, 2011, 04:44:15 poslijepodne
Nikad nemreš znati kaj se sve može dogoditi. Uvijek može biti iznenađenja.

I ti možeš sutra voziti auto i napraviti sudar u kojem će cijeli autobus prvačića poginuti. Nikad ne znaš što se može dogoditi pa ipak se voziš u automobilu.

Hrpa nuklearki u Njemačkoj (ako ne i sve!), npr. nisu sigurne od pada aviona na nju.

Što točno se može dogoditi pri padu aviona na elektranu te koliko je to vjerojatno.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: lostcase - Rujan 28, 2011, 05:58:54 poslijepodne

Ali pošto smo mi u Hrvatistanu gdje nema zakona ni procedura ni odgovornosti odgovornih, te zato što smo u nestabilnom području gdje se očekuju novi ratovi ja ne bi gradio nuklearku jer će ona biti prva meta u ratu.

Prva stvar, na FERu ima stvarno kvalitetnih ljudi, od kojih dosta radi U NE Krsko tako da tu problema. Nemozemo cijelu naciju mjerit po politicarima.

Druga stvar, nove nuklearke mogu izdrzati direktan udar aviona u kupolu. A ovo za rat nema smisla nikakvog, ko bi to napao nuklearku i zasto? I s kojim oruzjem?

Pogotovo zato kaj bi nasa trebala bit u Erdutu.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Bilaj - Rujan 28, 2011, 06:10:30 poslijepodne
Prva stvar, na FERu ima stvarno kvalitetnih ljudi, od kojih dosta radi U NE Krsko tako da tu problema. Nemozemo cijelu naciju mjerit po politicarima.

Ali nažalost cijelu naciju mogu zaj*** političari. Toga se bojim

Citat:
Druga stvar, nove nuklearke mogu izdrzati direktan udar aviona u kupolu.
Ja to znam ali za li to Bob?

Citat:
A ovo za rat nema smisla nikakvog, ko bi to napao nuklearku i zasto? I s kojim oruzjem?
U ratu puno toga nema smisla, a nuklearka može napraviti puno štete (okupacija ljudsih i materijalnih da ne govorim) u takvim uvijetima.
Kod termoelektrane, kada nastane rat- ugasi se elektrana i to je više maje to. Eventualno curenje i zapaljenje nafte je što se može dogoditi.

Uz nuklearku treba dežurati i ne može se napustiti nuklearka tek tak. I da se nama onda pojavi jedan milošević ili šešelj i imamo ekstra probleme oko nuklearke. To je jedino što me kod nuklearke brine.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Ljudevit Kaj - Rujan 28, 2011, 06:29:44 poslijepodne
Citat: Bilaj
Veleštuvani pajdaš (Beli il Černo-)bilaj,
ke ne-bi gramatički spravneše, mesto "bio-elektrana", bilo "bila-j(e) elektrana"?
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Rujan 28, 2011, 07:07:05 poslijepodne
Ak ima urana v uglenu jel ga ima i v sirove nafte?

Pogotovo zato kaj bi nasa trebala bit u Erdutu.

Kaj se tam ne dela nekakovo vino,ono trsja,gorice i tak to ..?
Posle NE bi mogli štancati energecke pijače;
<-----Red Erdut daje ti krilaaaaaaa!!!-<  
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: lostcase - Rujan 28, 2011, 08:30:27 poslijepodne
Ak ima urana v uglenu jel ga ima i v sirove nafte?

Pogotovo zato kaj bi nasa trebala bit u Erdutu.

Kaj se tam ne dela nekakovo vino,ono trsja,gorice i tak to ..?
Posle NE bi mogli štancati energecke pijače;
<-----Red Erdut daje ti krilaaaaaaa!!!-<  

Oko Krskog su vocnjaci jabuka.

Ne prolazi tamo nikakvo zracenje van.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: lostcase - Rujan 28, 2011, 08:56:16 poslijepodne


Očito nisi u toku ... za sad se s pilana s našeg područja odvoze otpadno drvo ( okorci, granje, sječka, piljevina itd) u Mađarsku, Austriju, Sloveniju i Njemačku

ako te nešto više zanima, da ne pišeš bedastoće, pročitaj na ovim linkovima:

http://www.ams-biomasa.hr/hr-index.html (http://www.ams-biomasa.hr/hr-index.html)

ili

http://www.visevicakomp.hr/default.aspx?tipstranice=kontakt&IDSekcije=75&IDPodSekcije=80 (http://www.visevicakomp.hr/default.aspx?tipstranice=kontakt&IDSekcije=75&IDPodSekcije=80)

tvrtka koji radi željezničke pragove, a sav ostatak od drveta ide za proizvodnju sječke, odnosno peleta ...

Vidis ne pricam ja bedastoce nego pitam pitanja. A pitanje je ne jel ima drvenog orpada nego jel ga ima dosta za te brojke. Po tebi su mogli napisat da ce elektrana radit struje za 500 000 ljudi ti bi to prihvatio zdravo za gotovo.

Dakle: The energy content of wood pellets is approximately 4.7 – 4.9 MWh/tonne[3] (~7450 BTU/lb).

Ucinkovitost pretvorbe u struju je : 40% dakle za jednu tonu pelleta dobijemo 1960 kWh/ton.

Projekt kaze da cemo godisnje dobiti : 150 000 Mwh sto je 150 000 000 kWh struje.

Znaic treba nam :  150 000 000 kWh / 1960 kwh = 76 530 tona pelleta. što je 209 tona dnevno.

Toe samo za struju. Jos nam treba za grijanje 125 000 MWh to je sad cu bubnut  ajmo reci najmanje 100 t dnevno , neznam iskoristivost kad ga upotrebljavas za grijanje pa dajem najbolju mogucu opciju.

Znaci treba nam 300 tona peleta dnevno.

Težina peleta iznosi cca. 650 kg/m3. to je dakle 460 kubika peleta dnevno. 

E sad jel proizvodi ta tvoja firma tolko peleta tog i kolko nase sume mogu dnevno narasti da kompeziraju tolko posjecenog drva.

Toe pitanje za sumare sad.  Jer :

Are wood pellets a sustainable product?

The wood products industry is concerned that if large-scale use of wood energy is instituted, the supply of raw materials for construction and manufacturing will be significantly curtailed. forests will no longer be able to be Ecological sustainability of large-scale use of wood energy has also been a topic of concern from divergent points of view.

Neka me netko ispravi ako sma gdje pogjesio u proracunu.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Ego - Rujan 28, 2011, 08:58:58 poslijepodne
U ratu puno toga nema smisla, a nuklearka može napraviti puno štete (okupacija ljudsih i materijalnih da ne govorim) u takvim uvijetima.
Kod termoelektrane, kada nastane rat- ugasi se elektrana i to je više maje to. Eventualno curenje i zapaljenje nafte je što se može dogoditi.

Uz nuklearku treba dežurati i ne može se napustiti nuklearka tek tak. I da se nama onda pojavi jedan milošević ili šešelj i imamo ekstra probleme oko nuklearke. To je jedino što me kod nuklearke brine.

I što bi jedan Milošević s nuklearkom? Vidjeli smo u Japanu udar potresa i 9 metarskih valovanije uspio usmrtiti niti jednog čovjeka, ali je izazvao golemu histeriju u cijelom svijetu. Da netko krene bunker busterima na kupolu reaktora, možda bi uspio pustiti nešto radijacije u okoliš, izazvati evakuaciju u krugu nekoliko desetaka kilometara. Ono što je sigurno je da bi onaj tko počne prčkati po nuklearci navukao na sebe bijes svih okolnih zemalja, i vjerojatno isprovocirao vojnu odmazdu svih susjeda.

Ako netko želi pobiti velik broj ljudi, strateški bi mu bolji izbor bio i upotreba kemijskog oružja na urbanim područjima...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Ego - Rujan 28, 2011, 09:03:36 poslijepodne


Očito nisi u toku ... za sad se s pilana s našeg područja odvoze otpadno drvo ( okorci, granje, sječka, piljevina itd) u Mađarsku, Austriju, Sloveniju i Njemačku

ako te nešto više zanima, da ne pišeš bedastoće, pročitaj na ovim linkovima:

http://www.ams-biomasa.hr/hr-index.html (http://www.ams-biomasa.hr/hr-index.html)

ili

http://www.visevicakomp.hr/default.aspx?tipstranice=kontakt&IDSekcije=75&IDPodSekcije=80 (http://www.visevicakomp.hr/default.aspx?tipstranice=kontakt&IDSekcije=75&IDPodSekcije=80)

tvrtka koji radi željezničke pragove, a sav ostatak od drveta ide za proizvodnju sječke, odnosno peleta ...

Vidis ne pricam ja bedastoce nego pitam pitanja. A pitanje je ne jel ima drvenog orpada nego jel ga ima dosta za te brojke. Po tebi su mogli napisat da ce elektrana radit struje za 500 000 ljudi ti bi to prihvatio zdravo za gotovo.

Dakle: The energy content of wood pellets is approximately 4.7 – 4.9 MWh/tonne[3] (~7450 BTU/lb).

Ucinkovitost pretvorbe u struju je : 40% dakle za jednu tonu pelleta dobijemo 1960 kWh/ton.

Projekt kaze da cemo godisnje dobiti : 150 000 Mwh sto je 150 000 000 kWh struje.

Znaic treba nam :  150 000 000 kWh / 1960 kwh = 76 530 tona pelleta. što je 209 tona dnevno.

Toe samo za struju. Jos nam treba za grijanje 125 000 MWh to je sad cu bubnut  ajmo reci najmanje 100 t dnevno , neznam iskoristivost kad ga upotrebljavas za grijanje pa dajem najbolju mogucu opciju.

Znaci treba nam 300 tona peleta dnevno.

Težina peleta iznosi cca. 650 kg/m3. to je dakle 460 kubika peleta dnevno. 

E sad jel proizvodi ta tvoja firma tolko peleta tog i kolko nase sume mogu dnevno narasti da kompeziraju tolko posjecenog drva.

Toe pitanje za sumare sad.  Jer :

Are wood pellets a sustainable product?

The wood products industry is concerned that if large-scale use of wood energy is instituted, the supply of raw materials for construction and manufacturing will be significantly curtailed. forests will no longer be able to be Ecological sustainability of large-scale use of wood energy has also been a topic of concern from divergent points of view.

Neka me netko ispravi ako sma gdje pogjesio u proracunu.

Imaš jednu pogrešku. Ako se 40% energije pretvara u struju, ostalih 60% je toplina, od koje je dio iskoristiv za grijanje. Dakle, nije baš 300 tona, ali svakako je velika brojka
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: lostcase - Rujan 28, 2011, 09:11:35 poslijepodne
Jep. Smetnuo sam s uma to.

Reicmo da je 200 tona. Cijena tone peleta je 200 eura , znaci ta elektrana bi dnevno konzumirala 40 000 eura. To je svakako lijepa brojak za firme koje ga proizvode.

Dalo bi se sad izracunati i kolko bi elektrana uprihodila i procjeniti troskove pa bi vidli dali se isplati.

I nije da nema nekih drugih problema , npr :

Emissions such as NOx, SOx and volatile organic compounds from pellet burning equipment are in general very low in comparison to other forms of combustion heating.[citation needed] An additional consideration, though, is such air pollutant emissions caused in producing the energy used to manufacture pellets. A recognized problem is the emission of fine (particulate matter) to the air, especially in urban areas that have a high concentration of pellet heating systems or coal or oil heating systems in close proximity. This PM2.5 emissions of older pellet stoves and boilers can be problematic in close quarters, especially in comparison to natural gas (or renewable biogas), though on large installations electrostatic precipitators or baghouse particle filters may reduce the problem if installed and properly maintained and operated.[citation needed] Research is particularly needed concerning the health effects of ultrafine particles produced by the high burn temperatures of wood pellets.[4] These nano-scale particles are substantially smaller than PM2.5, and can penetrate into the smallest passages of the lungs and in some cases directly into the bloodstream.[4] They have unique physical and chemical properties because of their extremely high surface area per unit of mass, an inherent consequence of their nano-scale size. Even a very small mass of such particles constitutes a very large number of them.[4]
 
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Rujan 28, 2011, 09:43:01 poslijepodne
...
Razlozi za otvaranje novih pogona
U Hrvatskoj se samo iz šuma godišnje može dobiti četiri milijuna prostornih metara biomase. Riječ je o drvnom otpadu koje ostaje nakon sječe. Ako se tomu doda i činjenica da proizvođače peleta s otpadnim materijalom opskrbljuju pilane i drugi subjekti, to je dovoljno posla i za mnogo više pogona koji bi u Hrvatskoj prema programima i planovima trebali proizvoditi pelete. Sada se u Hrvatskoj s obzirom na kapacitete može proizvoditi 150.000 tona peleta, a mogućnosti se kreću i do 500.000 tona. Ako se tomu doda činjenica da sadašnja proizvodnja peleta u cijelosti završava na zapadnoeuropskom tržištu i da je s tih prostora potražnja puno veća, to je dovoljan razlog da se u Hrvatskoj, uz podršku ministarstava i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, gospodarstvenici znatno više okrenu toj proizvodnji. Radi popularizacije korištenja peleta u ogrjevne svrhe Ministarstvo regionalnog razvoja kupilo je i 300 peći namijenjenih za taj ogrjev, te ih podijelilo školama i knjižnicama.
...
sve hvale alternativnim energijama i sam sam proizvođač drvne sječke i biomase od drveta .Smatram da je cijena sječke premala aastalo da se ne priča .nema nikog da informira narod koje su tu prednosti a moram priznat da več svi pušemo i na hladno Cijena energije če se opet izjednačit kao i kod ugradnje plina u aute Imam na prodaju sječku ali hoću si i kupit peletirku pa bi mi takve informacije dobro došle .
hvala
...
http://www.poduzetnistvo.org/news/europa-bi-otkupila-i-daleko-vecu-proizvodnju-peleta (http://www.poduzetnistvo.org/news/europa-bi-otkupila-i-daleko-vecu-proizvodnju-peleta)

-

Maloprodajna cijena peleta kod nas je oko 190-210 Euro/tona.
http://mcsolar.hr/kotlovi-pelet.php (http://mcsolar.hr/kotlovi-pelet.php)

-

Cijena
• Cijena goriva (bez investicija):
– Drvna sječka (55 eur/t, 35% vl.): 160 kn/MWh
– Ogrjevno drvo (250 kn/m3): 250 kn/MWh
– Lož ulje (4 kn/l): 499 kn/MWh
– Plin (2,47 kn/m3): 324 kn/MWh
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/documents/Events_2009/WoodEnergy/Starcic_Croatia_cro.pdf (http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/documents/Events_2009/WoodEnergy/Starcic_Croatia_cro.pdf)

-

Šumska biomasa
Obnovljivi izvor energije
http://www.woodheatsolutions.eu/documents/slv_32.pdf (http://www.woodheatsolutions.eu/documents/slv_32.pdf)

-

http://www.sumska-biomasa.hr/sumska_biomasa.asp (http://www.sumska-biomasa.hr/sumska_biomasa.asp)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Stjepan - Rujan 28, 2011, 10:03:00 poslijepodne
Oko Krskog su vocnjaci jabuka.
Ne prolazi tamo nikakvo zracenje van.

Radio sam u Krškom i to na izmjeni rebara u tornjevima za hlađenje vode. Na njihovom dnu je nekoliko metara nataloženog mulja. Ništa nije ozračeno. A rebra su se mijenjala jer su bila od azbesta i to je bilo najotrovnije u njima.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Rujan 28, 2011, 10:09:08 poslijepodne
Da ponovimo; ...
...
vrijednost bioelektrane je 65 milijuna eura
...
 U krugu od 50 km nalazi se dovoljna količina biomase za godišnje potrebe bioelektrane-toplane (BE-TO), a iz HEP-a uvjeravaju da nema opasnosti za šumski fond jer se kao gorivo koristi "šumski otpad" koje će osigurati Hrvatske šume čišćenjem šuma.
(Ni opasnosti za šumu od 1 BE-TO.
A od 3!?
VG,PANA,Pokupsko?)
...
Toplinom se tako opskrbljuje oko 53 posto stambenih jedinica odnosno oko 62 posto stanovništa V.Gorice kroz zakupljenih 58 MW toplinske energije.
...
Postrojenje će proizvoditi 20 MW električne energije te 35 MW toplinske energije. Većinu godine će raditi samo bioelektrana, a u zimskim uvjetima do vršne potrebe od 70 MW (300 do 500 sati godišnje) uključit će se kotlovi na zemni plin u sklopu BE-TO postrojenja. U CTS sustavu će ostati i rezervno postrojenje Galženica 3, koje se trenutno prebacuje na zemni plin, a koje će se paliti u slučaju kvara BE-TO postrojenja.
...
Drvna sječka kao osnovno gorivo
...
Transport pripremljene drvne sječke sa skladišta šumarije do bioelektrane predviđen je kamionskim prijevozom. Očekuje se da će prosječno 28 kamiona dnevno dopremati drvnu sječku u bioelektranu.
...
Proračunska godišnja potrošnja drvne sječke iznosi 210.000 tona
...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Bilaj - Rujan 28, 2011, 10:39:58 poslijepodne
I što bi jedan Milošević s nuklearkom? Vidjeli smo u Japanu udar potresa i 9 metarskih valovanije uspio usmrtiti niti jednog čovjeka, ali je izazvao golemu histeriju u cijelom svijetu.

To je već fest.

A i što bi se dogodilo da nuklearka dođe na prvu crtu bojišta?

Glede peleta, peleti su sitno nasjeckano komprimirano drvo.
Sječka su usitnjeni komadići drveta- to je lakše za proizvesti nego pelete.

u računici bi trebal oračunati da sječka je puno lakša po m3 od peleta odnosno treba više kamiona.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: lostcase - Rujan 28, 2011, 11:11:08 poslijepodne
...
Proračunska godišnja potrošnja drvne sječke iznosi 210.000 tona
...

575 tona sječke dnevno. I oni budu to prikupili skupljajući drveni otpad po šumi?


Bas me zanima kolko bi placali sječku , moji imaju 20 rali sume , neznam opce kaj se bunim.   ;D

Inaće se bavimo i Bozicnim drvcima , znam da sam jednom naletel na web site jednog austrijskog proizvodjaca sadnica bozicnih drvaca , koji se bavi i sadnjom topola za sječku...ko zna mozda je i to unosan biznis.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Ego - Rujan 28, 2011, 11:29:03 poslijepodne
I što bi jedan Milošević s nuklearkom? Vidjeli smo u Japanu udar potresa i 9 metarskih valovanije uspio usmrtiti niti jednog čovjeka, ali je izazvao golemu histeriju u cijelom svijetu.

To je već fest.

A i što bi se dogodilo da nuklearka dođe na prvu crtu bojišta?

Kupola nuklearne elektrane je preko metra debeo armirani beton najveće čvrstoće. Može ga probiti jedino direktan pogodak posebnog projektila namijenjenog probijanju bunkera. Nije to nešto što pijani četnik raz*ebe minobacačem...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Bilaj - Rujan 28, 2011, 11:44:20 poslijepodne
Bas me zanima kolko bi placali sječku , moji imaju 20 rali sume , neznam opce kaj se bunim.   ;D

HEP bi platio sigurno negdje 1000 Eura po toni a ti bi dobio 10  ;)

@Ego Znam za to ali što je npr sobom za hlađenje potrošenog nuklearnog goriva. Ono nije tak arminrano i neprobojno.
Sama jezgra bi se otopila u najgorem slučaju i tamo ostala na miru ako netko ne bi prčako po ovojnici.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Rujan 29, 2011, 12:28:15 prijepodne
Iz nove elektrane topla voda i za - kaznionicu!
...
- Vrlo oprezno ulazimo u ovaj projekt, što potvrđuje i to da na njemu već radimo tri godine. Gotove su sve studije, kako tehničke, tako i financijske prirode. Lepoglava je zanimljiva zbog svoje pozicije u šumovitom okruženju. Naime, biomasu je isplativo dovoziti s udaljenosti do 60 ili maksimalno 80 kilometara - veli Miroslav Koračević, predsjednik Uprave Larixa. U proizvodnji električne energije iz biomase, kako napominje, topla voda je nusproizvod o čijoj iskoristivosti ovisi cijeli projekt.
 
Budući da elektrana od 1Mw daje četiri puta više tople vode, nužno je u njezinom okruženju imati odgovarajuće potrošače, što u nekim ranijim slučajevima u nas nije baš bio slučaj. Tehnologija poznata - Ukoliko na najbolji način, odnosno u velikoj mjeri potrošite toplu vodu, tada vaš projekt postaje isplativiji. Imajući to na umu, kontaktirali smo Ministarstvo pravosuđa pod čijom je ingerencijom kaznionica u Lepoglavi koja je veliki potrošač tople vode. Dopustili su nam da snimimo stanje, a zatim smo zatražili status povlaštenog proizvođača koji smo i dobilo za područje Lepoglave – veli Koračević.
...
http://www.lepoglava.net/vijesti/gospodarstvo/2498-iz-nove-elektrane-topla-voda-i-za-kaznionicu.html (http://www.lepoglava.net/vijesti/gospodarstvo/2498-iz-nove-elektrane-topla-voda-i-za-kaznionicu.html)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Ego - Rujan 29, 2011, 07:48:23 prijepodne
Iz nove elektrane topla voda i za - kaznionicu!
...
- Vrlo oprezno ulazimo u ovaj projekt, što potvrđuje i to da na njemu već radimo tri godine. Gotove su sve studije, kako tehničke, tako i financijske prirode. Lepoglava je zanimljiva zbog svoje pozicije u šumovitom okruženju. Naime, biomasu je isplativo dovoziti s udaljenosti do 60 ili maksimalno 80 kilometara - veli Miroslav Koračević, predsjednik Uprave Larixa. U proizvodnji električne energije iz biomase, kako napominje, topla voda je nusproizvod o čijoj iskoristivosti ovisi cijeli projekt.
 
Budući da elektrana od 1Mw daje četiri puta više tople vode, nužno je u njezinom okruženju imati odgovarajuće potrošače, što u nekim ranijim slučajevima u nas nije baš bio slučaj. Tehnologija poznata - Ukoliko na najbolji način, odnosno u velikoj mjeri potrošite toplu vodu, tada vaš projekt postaje isplativiji. Imajući to na umu, kontaktirali smo Ministarstvo pravosuđa pod čijom je ingerencijom kaznionica u Lepoglavi koja je veliki potrošač tople vode. Dopustili su nam da snimimo stanje, a zatim smo zatražili status povlaštenog proizvođača koji smo i dobilo za područje Lepoglave – veli Koračević.
...
http://www.lepoglava.net/vijesti/gospodarstvo/2498-iz-nove-elektrane-topla-voda-i-za-kaznionicu.html (http://www.lepoglava.net/vijesti/gospodarstvo/2498-iz-nove-elektrane-topla-voda-i-za-kaznionicu.html)

Eh, da nam je zatvor u gorici... :/
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Rujan 29, 2011, 09:00:14 prijepodne
... misliš ... sve bi bilo puno, a i rezervacija bi bilo pun kufer ?    (ali o tome u nekoj drugoj temi)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: BobRock - Rujan 29, 2011, 10:14:57 prijepodne
Nikad nemreš znati kaj se sve može dogoditi. Uvijek može biti iznenađenja.

I ti možeš sutra voziti auto i napraviti sudar u kojem će cijeli autobus prvačića poginuti. Nikad ne znaš što se može dogoditi pa ipak se voziš u automobilu.

Hrpa nuklearki u Njemačkoj (ako ne i sve!), npr. nisu sigurne od pada aviona na nju.

Što točno se može dogoditi pri padu aviona na elektranu te koliko je to vjerojatno.

A o tome kaj se može dogoditi u slučaju pada aviona na neki od tih starijih nuklearki (http://www.greenpeace.de/typo3temp/GB/76487b6a8c.jpg) pročitaj si negdje na internetu ak si već sam to nemreš ni približno zamisliti.

Ono kaj ti ja cijelo vrijeme pokušavam objasniti je da uvijek postoji onaj zadnji riziko koji se ne ukalkulira. Iz povijesti vidimo da se ljudi sve više uče kaj se sve može dogoditi, ali opet se nađe nekaj kaj se nije uzelo u obzir. Tak da nije vjerojatno da bu se ikada svaki riziko mogel uzet u obzir.

Ne razumijem zakaj se ti baš braniš neke stvari shvatiti. I onda daješ takve neke besmislene usporedbe. Jel to tvoj ponos? Ili kaj?

Opet uspoređuješ opasnost od nuklearki sa opasnošću od vožnje autom. Misliš da su efekti jednog i drugog usporedivi? Očito je da tako misliš, inače to dvoje ne bi uspoređival, tako da mi dva nemamo kaj više diskutirati o nuklearki. Imamo različita mišljenja i gotovo.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Bilaj - Rujan 29, 2011, 10:35:31 prijepodne
Opet uspoređuješ opasnost od nuklearki sa opasnošću od vožnje autom. Misliš da su efekti jednog i drugog usporedivi?

Uspoređujem stvari da tebi mogu biti jasnije. Ja ne znam zašto ti uporno tvrdiš tvrdiš da su nuklearke toliko opasne a istovremeno ne želiš pokazati točno kolike su razorne posljedice.
Zašto jednostavno ne navedeš što se može dogoditi da padne avion na nuklearku te zašto ne kažeš koliko je to vjerojatno. Ti si povukao avion pa pokaži točno što se može dogoditi.

Naravno jer ti takve stvari ne odgovaraju, pa ništa nećeš objaviti.

Nuklearke ne zagađuju ništa u normalnom modu rada. One zagađuju kada se dogodi nešto nenormalno poput ovog potresa i tsunamija. A to se rijetko događa.

A istovremeno ne želiš prihvatiti činjenicu da ostali načini proizvodnje energije isto tako zagađuju i to zagađuju konstatno i sustavno.
Zašto istovremeno ne uračunaš nove i nepoznate rizike utjecaja termoelektrana na ugljen, naftu ili plin na zdravlje. Te utjecaje ti naravno ti ne želiš uračunati.

Njemci su računali za sebe svoje utjecaje i odlučili da ukinu nuklearke (ali kupovati struju iz francuskih nuklearki).
Francuzi su uračunali svoje rizike i izračunali da im se isplati imati nuklearke.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Ego - Rujan 29, 2011, 11:23:05 prijepodne

@Ego Znam za to ali što je npr sobom za hlađenje potrošenog nuklearnog goriva. Ono nije tak arminrano i neprobojno.
Sama jezgra bi se otopila u najgorem slučaju i tamo ostala na miru ako netko ne bi prčako po ovojnici.

Skladište goriva je duboki bazen pun vode. Može biti opasno ako se onesposobe i glavni i pomočni sustavi hlađenja na toliko dugo da sva voda ispari i šipke ostanu na suhom. Tada bi požar na bazenu mogao izazvati zapaljenje omotača šipki i ispuštanje velike kolićne radioaktivnog materijala u okoliš. Opet, niti to nije nešto što pijani četnik s minobacačem napravi u pola sata. Vidjeli smo da u Japanu niti nakon potresa ogromne energije i 9 metarskog vala još uvijek nije došlo do takvog scenarija, i to u elektrani izgrađenoj 70-ih u Japanu. Europske elektrane imaju bolje osigurane sustave hlađenja. Osim toga, nakon Fukushime i 9.11. radi se na novim mjerama zaštite upravo tih postrojenja, tako da se u nekoj budućoj elektrani nebi trebali bojati niti ludih Arapa u avionima.
Uglavnom, isto kao i kod samog reaktora, nije nešto što se može baš dogoditi greškom, a sa strateškog aspekta je vrlo loša ideja.

Mnogo su zanimljiviji vojni cilj brane hidroelektrana. Znamo da su Srbi htjeli (i skoro uspjeli) minirati branu Peruća. Da su uspjeli, to bi bila katastrofa za sva naselja nizvodno od brane.


Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: lostcase - Rujan 29, 2011, 11:30:41 prijepodne

Njemci su računali za sebe svoje utjecaje i odlučili da ukinu nuklearke (ali kupovati struju iz francuskih nuklearki).
Francuzi su uračunali svoje rizike i izračunali da im se isplati imati nuklearke.

Njemci imaju zelene , ti su nesto kao hrvatski HSS, povezani s industrijom obnovljivih izvora i onda pod kirnkom brige za okolis guraju te projekte.

Mi imamo obvezu ako udjemo u uniju povecati udio struje iz obnovljivih izvora, i onda Merkelica uljece Jadranki i ocitava joj bukvicu zakaj se ti projekti ne rjesavaju. E sad u cemu je problem. Problem je to kaj te elktrane nisu isplative trzisnoj cijeni pa ih treba subvencionirati.

Citat:

Otkupne cijene električne energije proizvedene u vjetroelektranama svugdje u svijetu su
subvencionirane. Najčešći način subvencije je sustav fiksnih tarifa („feed-in tariffs“), što je predloženo
i u Hrvatskoj. Radi se o otkupnim cijenama koje se proizvođaču električne energije iz vjetroelektrana
garantiraju za određeno vremensko razdoblje, a koje su iznad realnih tržišnih cijena.

Citat2:
Procjena ukupnih subvencija za 2010.g. iznosi 7.400.000.000EUR , što odgovara povećanju prodajne cijene
električne energije za cca. 15%. 
 
Takvo nesto si mogu priustit bogati Svabe, Francuzi i ostali europoljani ali siromasna Hrvatska da subevencionira njemackog poduzetnika i njemacku industriju...pa nek se gone u 3PM.

Citati su sa slejdecg linka : http://bib.irb.hr/datoteka/245711.akademija_clanak.pdf (http://bib.irb.hr/datoteka/245711.akademija_clanak.pdf)


Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Bilaj - Rujan 29, 2011, 11:46:03 prijepodne
Mnogo su zanimljiviji vojni cilj brane hidroelektrana. Znamo da su Srbi htjeli (i skoro uspjeli) minirati branu Peruća. Da su uspjeli, to bi bila katastrofa za sva naselja nizvodno od brane.

To je istina. Bobe hočeš li ovo uračunati u rizike hidrocentrala?
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Rujan 29, 2011, 01:16:13 poslijepodne
Takvo nesto si mogu priustit bogati Svabe, Francuzi i ostali europoljani ali siromasna Hrvatska da subevencionira njemackog poduzetnika i njemacku industriju...pa nek se gone u 3PM.

... a netko spominje nuklearku ...  dajte se malo zbrojite sa ciframa i investicijama ...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Bilaj - Rujan 29, 2011, 01:33:08 poslijepodne

Takvo nesto si mogu priustit bogati Svabe, Francuzi i ostali europoljani ali siromasna Hrvatska da subevencionira njemackog poduzetnika i njemacku industriju...pa nek se gone u 3PM.
... a netko spominje nuklearku ...  dajte se malo zbrojite sa ciframa i investicijama ...

Koliko košta kilowat energije iz nuklearke  a koliko iz vjetroelektrana.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: lostcase - Rujan 29, 2011, 02:16:13 poslijepodne
Takvo nesto si mogu priustit bogati Svabe, Francuzi i ostali europoljani ali siromasna Hrvatska da subevencionira njemackog poduzetnika i njemacku industriju...pa nek se gone u 3PM.

... a netko spominje nuklearku ...  dajte se malo zbrojite sa ciframa i investicijama ...

Nuklearka je investicija koja se isplati. Vjetorelktrana je investicija koja se ne isplati. Toe razlika.
 

Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: lostcase - Rujan 29, 2011, 02:27:30 poslijepodne
NEgo sa onog linka :

Proračun:
-  neka je prosječna proizvodna+nabavna cijena 35 EUR/MWh,

150 000 MWh * 35 ojra = 5 250 000 ojra. su prihodi od struje.

Kolki bi bili prihodi od toplinarstva neznam, jel bi mogo neko nabacit  prisjek po stanovniku godisnje kaj se plati za grijanje. Grijalo bi se 21 000 ljudi.

Sama kamata na 70 milijuna od 5% je , 3.5 milijuna eura da glavnicu i ne diramo.

Sad nek mi neko objasni kak se ovo isplati.

Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Bilaj - Rujan 29, 2011, 02:58:36 poslijepodne
Kolki bi bili prihodi od toplinarstva neznam, jel bi mogo neko nabacit  prisjek po stanovniku godisnje kaj se plati za grijanje. Grijalo bi se 21 000 ljudi.

Grijanje košta http://www.hep.hr/toplinarstvo/kupci/cjenik.aspx (http://www.hep.hr/toplinarstvo/kupci/cjenik.aspx)
Ako dobro kužim:
0,12 kn/kWh isporučene energije
Te 11,13 kn/kWH/mjesec zakupljene snage.

Na jednom linku to ispada:
3.515 kuna za stan od 60 kvadrata
http://metro-portal.hr/veci-racuni-iz-toplane/13986 (http://metro-portal.hr/veci-racuni-iz-toplane/13986)

Odokativno 10,000,000 eura pgodišnje.

Pitanje je koliki su opreativni troškovi.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: lostcase - Rujan 29, 2011, 05:01:04 poslijepodne

Grijanje košta http://www.hep.hr/toplinarstvo/kupci/cjenik.aspx (http://www.hep.hr/toplinarstvo/kupci/cjenik.aspx)
Ako dobro kužim:
0,12 kn/kWh isporučene energije
Te 11,13 kn/kWH/mjesec zakupljene snage.

Na jednom linku to ispada:
3.515 kuna za stan od 60 kvadrata
http://metro-portal.hr/veci-racuni-iz-toplane/13986 (http://metro-portal.hr/veci-racuni-iz-toplane/13986)

Odokativno 10,000,000 eura pgodišnje.

Pitanje je koliki su opreativni troškovi.

Neznam kak si odokativno dobio taj broj :

U centraliziranom toplinskom sustavu Velike Gorice (CTSVG) danas je 14 kotlovnica na koje se grije 5900 stanova odnosno 21 tisuća stanovnika koji žive u zgradama.

Ako je 3500 kn po stanu to je : 20 milijuna kuna.

Nekih 7.5 milijuna eura prihoda.

3.5 milijuna eura ide samo za kamatu. Neznam na kolko je godina kredit al treba otplacivat i glavnicu.

I platit 210 000 tona sjeceke. I place za 20 zaposlenih.   
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Bilaj - Rujan 29, 2011, 07:46:46 poslijepodne
Neznam kak si odokativno dobio taj broj :

U centraliziranom toplinskom sustavu Velike Gorice (CTSVG) danas je 14 kotlovnica na koje se grije 5900 stanova odnosno 21 tisuća stanovnika koji žive u zgradama.

Ah krivo sam pomnožio. Pomnožio sam da je 21,000 stanova a ne ljudi.
Znači 5900 stanova daje prihod od 5,900 * 3,500/7,5 Eura= 2,75 miliona eura.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Sledgehammer - Rujan 30, 2011, 10:54:31 prijepodne
Ako je 3500 kn po stanu to je : 20 milijuna kuna. Nekih 7.5 milijuna eura prihoda.

Kaj je euro tak opal?  ;)

Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: lostcase - Rujan 30, 2011, 02:59:37 poslijepodne
Ako je 3500 kn po stanu to je : 20 milijuna kuna. Nekih 7.5 milijuna eura prihoda.

Kaj je euro tak opal?  ;)

To s prihodom od struje.  :)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: BobRock - Listopad 01, 2011, 09:57:39 prijepodne
Ja ne znam zašto ti uporno tvrdiš tvrdiš da su nuklearke toliko opasne a istovremeno ne želiš pokazati točno kolike su razorne posljedice.
Jer sam mislio da to i malo dijete zna, ali ti to očito ne znaš. Komad! Sjedi! Na popravni!
Citat:
Zašto jednostavno ne navedeš što se može dogoditi da padne avion na nuklearku te zašto ne kažeš koliko je to vjerojatno. Ti si povukao avion pa pokaži točno što se može dogoditi.
Evo kaj bi bilo ak bi avion pao na nuklearku Biblis A: (http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,519668,00.html)
Der radioaktive Fallout würde laut Scheer noch in 600 Kilometer Entfernung die Evakuierung ganzer Städte und Landstriche notwendig machen. Die Bevölkerung auf bis zu 10.000 Quadratkilometern Fläche müsste umgesiedelt werden. Nicht nur Städte im Rhein-Main-Raum, sondern auch Berlin, Paris oder Prag wären in diesem Fall bedroht. "Wir alle müssen wünschen, dass es zu so etwas nicht kommt", sagte Scheer.

A sad kolko je to vjerojatno... , malo vjerojatno. Ali mogućnost postoji, i sve dok ta mogućnost postoji to se nemre ignorirati!

Sad ti moreš pričat o tome kak su nove modernije nuklearke sigurnije, i zaštićene od pada aviona, ali samo se ti zavaravaj. Ak nebu avion pao, možda se otvori pukotina u zemlji i proguta nuklearku? Ili neko terorističko udruženje pošalje neku raketu koja ide kroz beton ko kroz maslac. Tolko ja imam mašte, a kolko ima toga kaj moja mašta nemre ni smislit? Šansa su možda male, ali postoje. A posljedice su razorne! I to za vječnost, ne za 100 godina, nego za vječnost! Jel sad shvaćaš kaj ti ja oću reč?
Citat:
Naravno jer ti takve stvari ne odgovaraju, pa ništa nećeš objaviti.
Evo jes. I naravno da mi tak nekaj ne odgovara, tebi bi odgovaralo kad bi neki avion pao na Krško?
Preciziraj malo kaj pišeš, nemoj biti dijete.
Citat:
Nuklearke ne zagađuju ništa u normalnom modu rada.
Pa ti stvarno nemaš blaga veze. A nisi čuo za radioaktivan otpad? Ak to nije zagađenje prirode, onda si to stavi kod sebe u podrum. Siguran sam da bi za to dobil dobru lovu. A tebi je lova najvažnija, kaj ne? Onda kaj čekaš? Javi im se.
Citat:
One zagađuju kada se dogodi nešto nenormalno poput ovog potresa i tsunamija. A to se rijetko događa.
Isuse Bože! Pa kaj ti stvarno nisi sposoban shvatiti neke stvari? Pa ja ti baš o tome i govorim cijelo vrijeme! Kaj to još nisi skužil? Govorim o tome kaj se rijetko događa. O tome kaj je za neke samo "minimalan riziko", ali ima najrazornije posljedice. Isto je tak bilo i u Japanu i u Černobilu, isto! Punoglavci s nosom do neba su mislili da su sve uzeli u obzir i ZAJEBALI SU SE! Ko nam može garantirat da se sad opet na novoj nuklearki ti takozvani stručnjaci nebudu opet zajebali?
Citat:
A istovremeno ne želiš prihvatiti činjenicu da ostali načini proizvodnje energije isto tako zagađuju i to zagađuju konstatno i sustavno.
Ko ti je to rekel? Si koga pital? Naj zmišljati. Zato je diskusija s tobom igra s živcima jer ne pratiš tok diskusije, uspoređuješ jabuke i kruške i zmišljaš nekaj kaj nije rečeno. To kaj govoriš nije istina, a onaj koji tvrdi neistinu je ... znaš i sam. Zato nauči se prvo diskutirati.
Citat:
Zašto istovremeno ne uračunaš nove i nepoznate rizike utjecaja termoelektrana na ugljen, naftu ili plin na zdravlje. Te utjecaje ti naravno ti ne želiš uračunati.

Njemci su računali za sebe svoje utjecaje i odlučili da ukinu nuklearke (ali kupovati struju iz francuskih nuklearki).
Francuzi su uračunali svoje rizike i izračunali da im se isplati imati nuklearke.
Ja da idem tebi računati rizike drugih termoelektrana? Jesi sad skroz ponorel? Kaj je tebi? Kaj mene interesiraju druge vrste elektrana? O njima nisam niš rekel. Zakaj da tebi idem onda delat neku računicu? Ajd ubuduće malo razmisli prije nek kaj bubneš takvu glupost. A da ti možda izračunam rizik od oboljenja od proljeva?

Rizik od nuklearne katastrofe nemreš izračunati, i to zato jer je to nepoznat rizik. Zato tu nemreš govoriti o "računici", ili isplativosti. Ak ti nuklearka "pukne" onda nema isplativosti, nego samo štete, i to vječne! Neki se odluče riskirati, neki se odluče više ne riskirati. Oni koji riskiraju vide da kratko i srednjoročno nemaju alternative, ali ne vidim ni da se trude tražiti neku alternativu. Jedina alternativa im je da svojim kapitalom grade elektrane na drugom kontinentu gdje ima energije i da onda prenose energiju k sebi. (http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3402548,00.html)

Sad mi je stvarno dost. Ave!
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Bilaj - Listopad 03, 2011, 09:29:55 prijepodne
Nakon ohoho govora o nuklearkama u ovih zadnjih godina ti i dalje ništa nisi naučio. Pa zar i ta mala dijeca znaju bolje od tebe.
Evo kaj bi bilo ak bi avion pao na nuklearku Biblis A: (http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,519668,00.html)
Der radioaktive Fallout würde laut Scheer noch in 600 Kilometer Entfernung die Evakuierung ganzer Städte und Landstriche notwendig machen. Die Bevölkerung auf bis zu 10.000 Quadratkilometern Fläche müsste umgesiedelt werden. Nicht nur Städte im Rhein-Main-Raum, sondern auch Berlin, Paris oder Prag wären in diesem Fall bedroht. "Wir alle müssen wünschen, dass es zu so etwas nicht kommt", sagte Scheer.
Evo primjer gluposti. Jesi li pročitao što tu piše i tko piše- da si pročitao a očito nisi onda bi pročitao da takav scenarij najavljuje grupa koja se bori protiv nuklearki.
Drugo očito da nisi vidio koliko je velik zaštitni omotač oko nuklearke.
Jel si ti ikada čuo i za jedan jedini avion koji je otet u roku od jedne minute od poljetanja. Daj molim te promisli i pogledaj iskustva otmica zrakoplova. Barem se o tome možeš informirati čak i na hrvatskom jeziku i o tome je bilo nedavno govora (prije nekih 3 tjedna).

Citat:
A sad kolko je to vjerojatno... , malo vjerojatno. Ali mogućnost postoji, i sve dok ta mogućnost postoji to se nemre ignorirati!
Očito ne shvaćaš bit. Bit je vjerojatnost nesreće.
Pošto tebi treba objasniti kao malom djetetu - ako vjeruješ da neke stvari su minimalno moguće onda ovog trena prestani voziti auto jer postoji vjerojatnost da ćeš postati masovni ubojica za volanom. I to je puno veća vjerojatnost nego da postaneš ozračen.

Citat:
Ak nebu avion pao, možda se otvori pukotina u zemlji i proguta nuklearku?
Možda se otvori pukotina na zemlji i tebe proguta. Jesi li ti svijestan da tak nešto se ne događa nikada- baš nikada. Očito nisi.
Citat:
Ili neko terorističko udruženje pošalje neku raketu koja ide kroz beton ko kroz maslac.
Očito ti ne znaš koliko da takva raketa ne postoji. A za izvest tak nešto prvo ti treba ogroman ratni brod- ali očito niti ne znaš koliko je to nevjerovatno.
Citat:
I to za vječnost, ne za 100 godina, nego za vječnost!
I opet ništa nisi naučio od katastrofe u Fukoshimi. Upravo ta radioaktivnost nije za vječnost nego puno puno kraće. Pa zar si ti sjedio na ušima kada se dogodila katastrofa u fukoshimi? Pa daj se informiraj. Tamo nije problem uran. problem su ostali spojevi koji imaju puno kraće vrijeme poluraspada i to izaziva radijacuju.

Citat:
Nuklearke ne zagađuju ništa u normalnom modu rada.
Citat:
Pa ti stvarno nemaš blaga veze. A nisi čuo za radioaktivan otpad?
Prvo definiraj što je radioaktivni otpad.

Drugo usporedi sa termoelektranama na ugljen koji na svaki MW godišnje proizvodi 7,2 kilograma radioaktivnog urana koji je isti takav kakav se koristi u nukearnim postrojenjima. Pa jel se igdje čuje išta o tome da imamo radioaktivni otpad. Naravno to se posprema pod tepih.
(a o ostalim teškim metalima da ne govorimo)

Citat:
Zašto istovremeno ne uračunaš nove i nepoznate rizike utjecaja termoelektrana na ugljen, naftu ili plin na zdravlje. Te utjecaje ti naravno ti ne želiš uračunati.
Citat:
Ja da idem tebi računati rizike drugih termoelektrana? Jesi sad skroz ponorel?

Ako govorimo o najgorem mogućem scenariju katastrofe nuklearne elektrane onda moramo govoriti i o rizicima istih odsnono isto tako rizici uspredbe sa ostalim izvorima. Bez toga nema smisla imati ikakvu raspravu.

Citat:
Jedina alternativa im je da svojim kapitalom grade elektrane na drugom kontinentu gdje ima energije i da onda prenose energiju k sebi. (http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3402548,00.html)

Dok se to napravi i kako će se to napraviti je pitanje. Dali će biti iskoristivo i financijski naplativo pogotovo prijenost takve struje.
Ali tok se o tome raspravlja struja se kupuje nečeš vjerovati- iz nuklearnih elektrana.


Ti možeš laprdati o tome da je nešto grozno ili nije ali konkretne odluke su sljedeće:
Njemci su računali za sebe svoje utjecaje i odlučili da ukinu nuklearke (ali kupovati struju iz francuskih nuklearki).
Francuzi su uračunali svoje rizike i izračunali da im se isplati imati nuklearke.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: lostcase - Listopad 11, 2011, 08:57:50 poslijepodne
Zeljezara Siska se zatvara zato kaj nam je struja preskupa , al netreba nam Nukleraka , kaj ce to nama.

Struju cemo dobivat od ovakvih likova :

http://www.profitiraj.hr/novosti/prva-solarna-elektrana-u-slavoniji-%E2%80%9Estruju-kupujem-za-50-lipa-a-prodajem-za-4-kune%E2%80%9C/ (http://www.profitiraj.hr/novosti/prva-solarna-elektrana-u-slavoniji-%E2%80%9Estruju-kupujem-za-50-lipa-a-prodajem-za-4-kune%E2%80%9C/)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Listopad 11, 2011, 09:42:38 poslijepodne
izgubljeni, ti si napravi nuklearku u podrumu po švercaj struju susjedima ...  Sekiru valjda imaš , mislim za cepati atome ... ;)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: lostcase - Listopad 11, 2011, 10:31:58 poslijepodne
izgubljeni, ti si napravi nuklearku u podrumu po švercaj struju susjedima ...  Sekiru valjda imaš , mislim za cepati atome ... ;)

Krivi smjer na faksu jebiga. Al mogo bi nakeljit fotopanele na krov pa prodavat po 8 put skupljoj cijeni HEPu.

Ili da postaivm vjetorelktranu pa prodajem po duplo skupljoj.

Samo mi treba strucnjak koji ce preusmjerit ovu struju kaj dobivam od HEPa nazad u mrezu toboz preko ovih mnogo ekoloskih izvora.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Listopad 12, 2011, 08:34:39 prijepodne
Tak je .... :D
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Bilaj - Listopad 12, 2011, 09:04:31 prijepodne
Hočeš li sada Koko ti biti taj koji će radnicima željezare objašnjavati da je u njihovom interesu da imaju skupu struju.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Listopad 12, 2011, 09:28:13 prijepodne
Sad smo došli na željezaru ... daj vrni na početak ove teme ... sasvim nekaj drugo ... ako veliš da ima veze ... onda opet ja velim da ima veze s politikom jer je politika kriva zbog lošeg stanja u zemlji (ujedno i u željezari ... )
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Bilaj - Listopad 12, 2011, 09:31:53 prijepodne
Znači nečeš reć da je radnicima željezare u interesu da imaju skupu struju neg sada izbjegavaš.

Eto to je ono što je bitno kod električne energije. Da je ukupni trošak kada se sve zbroji čim jeftiniji odnosno da je najbitnije da imamo čim jeftiniju energiju.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Siječanj 02, 2012, 03:55:46 poslijepodne
 Posljednjih mjeseci posebno zabrinjava rast interesa za energetsko drvo pa je sve više ugrožena i opskrba pilana tehničkim drvom budući da energetski lobiji imaju bolju platežnu sposobnost. Nigdje u svijetu pristup nacionalnim sirovinama nije u potpunosti liberaliziran; tako nije moguće doći u šumovitu Bavarsku, Britansku Kolumbiju ili finsku Laponiju i tražiti ozbiljne količine drvne sirovine iz državnih šuma budući da je ista koncesijama ili višegodišnjim ugovorima rezervirana za postojeće lokalne drvoprerađivačke subjekte, a sve u najstrožem duhu tržišnog nadmetanja i najboljih svjetskih standarda javne nabave i javnih natječaja.
http://www.privatne-sume.com/vijesti.html (http://www.privatne-sume.com/vijesti.html)

Hmmm...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: @Franjo@ - Siječanj 02, 2012, 07:05:36 poslijepodne
Posljednjih mjeseci posebno zabrinjava rast interesa za energetsko drvo pa je sve više ugrožena i opskrba pilana tehničkim drvom budući da energetski lobiji imaju bolju platežnu sposobnost.

u hr. ima dovoljno bio-mase za takve elektrane, sikara, neobradjenih polja, zaposliti one bez posla, branitelje, i ine koji zele raditi.

problem je u lokaciji..strucnjaci za debelu karetinu izmislili su lokaciju bas strucno kao sto su i oni..bilo bi zaabavno i veselo citati njihov elaborata kojim putevima ce dopremiuti biomasu u tezini od 200,000 tona godisnje, da li  kroz vukovini, goricu, cice ili..

umjesto vise idealnih lokacija izmedju gorice -turopolja uz zelj. prugu
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Siječanj 02, 2012, 11:15:18 poslijepodne
..., sikara, neobradjenih polja, zaposliti one bez posla, branitelje, i ine koji zele raditi...

(http://img835.imageshack.us/img835/1669/beli.png) (http://imageshack.us/photo/my-images/835/beli.png/)

Evo jen bliski primer.
Belinščica,k.o.Kurilovec,14-15 rali "gracke/državne" zemle ni na nebu ni na zemle-žuti "pentagon" na slike.Omeđena je z štrekum,obilaznicum,autocestum i na jugu z okojskemi zemlami (k.o.Vukovina).Taj čošek de piše broj 3 je ogomna rupa ko od "krmače" v teru se zlevaju vode od dve kanalov za melioraciju i jenoga kanala za odvodnju autoceste.Nerazmem se baš v medicinu ali se čini da je "visoka inteligencija" previdela da k te zemle puta ni.Ima nekakova teorija da bi se mali ferguson mogel prevleči vuz štreku po škarpe spod nadvožnaka ali HAC je to ostavil tak ravno kak nebi ni najljučem neprijatelju (v nogometnem žargonu povedano).Znači,niš z te mele,pogotovo ak je vekši stroj kak kombajn f pitajnu.Oko sokolovo bu primetilo da postoji put vuz autocestu označen z brojem 2 teromu je pristup moguč samo od kanala kaj znači od Kušanca/Okoj/Vukovine.Osim kaj broj 2 označava put označava i dva moste,jen od drugoga 5 metri dalko,i na te 5 metri treba je volan motati z krajnega levoga v krajni desni položaj. 2X90°.Rada bi videl kombajn il dugi stroj,dugo zaprežno vozilo kaj se bu tut "motalo"...I preletelo prek rupe (3) de put završava.Jedini trenutno normalni put bi bil prek stare vaktarne na Zubaču (1),tera ni v funkcije pružnoga prelaza 60-70 let.
Kulko se splati sečkati te 14-15 rali?
Kulko je za to treba ljudi?
-II- vremena?
Da se to deneš na paper kulko košta struja i topla voda od te sečke?
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Siječanj 04, 2012, 05:33:06 poslijepodne
(http://img851.imageshack.us/img851/7289/beli20020323.png) (http://imageshack.us/photo/my-images/851/beli20020323.png/)
Belinščica,23.03.2002.
Zgleda da ni onda ni bila obdelana.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Siječanj 04, 2012, 05:33:50 poslijepodne
(http://img13.imageshack.us/img13/2677/imgp2707p.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/13/imgp2707p.jpg/)
Prema jugu
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Siječanj 04, 2012, 05:34:31 poslijepodne
(http://img221.imageshack.us/img221/3427/imgp3390sg.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/221/imgp3390sg.jpg/)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Siječanj 04, 2012, 05:35:44 poslijepodne
(http://img80.imageshack.us/img80/2905/imgp3393l.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/80/imgp3393l.jpg/)
Denes

Ovo z drvenem otpadom ima veze ak ga imaš v ruke i biraš jel ga buš hitil levo il desno,skoristil il ostavil.Ak ti moraš iti na ovak nekaj,bez puta i z retkum živicum-ni tu računice.Posla da se zadriščeš a skoro se niš nevidi...
Ono kaj je zanemareno je prikuplajne takvoga otpada prek zelene otokov,reciklažnoga a i nabava kamiona kaj bi mam mlel granje posle obrezivanja po gradu.Neznam kak naši stoje po pitajnu komposteranja trave od košnje,listja i sl...

I mam da se popravim; površina ove čestice je oko 145993m2,znači nekaj ober 25 rali.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Točkica - Siječanj 05, 2012, 02:02:11 poslijepodne


Za one koji filozofiraju o odustajanju Francuske od nuklearne energije:

http://www.energetika-net.com/vijesti/13251 (http://www.energetika-net.com/vijesti/13251)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Siječanj 05, 2012, 07:43:22 poslijepodne
Francuske il Nemačke?
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Siječanj 12, 2012, 11:30:38 poslijepodne
Javni uvid u Studiju utjecaja na okoliš za Bioelektranu – toplanu na šumsku biomasu u Velikoj Gorici
http://www.gorica.hr/2012/01/javni-uvid-u-studiju-utjecaja-na-okolis-za-bioelektranu-toplanu-na-sumsku-biomasu-u-velikoj-gorici/#more-10385 (http://www.gorica.hr/2012/01/javni-uvid-u-studiju-utjecaja-na-okolis-za-bioelektranu-toplanu-na-sumsku-biomasu-u-velikoj-gorici/#more-10385)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Siječanj 25, 2012, 03:24:50 poslijepodne
Javni uvid u Studiju utjecaja na okoliš za Bioelektranu – toplanu na šumsku biomasu u Velikoj Gorici
http://www.gorica.hr/2012/01/javni-uvid-u-studiju-utjecaja-na-okolis-za-bioelektranu-toplanu-na-sumsku-biomasu-u-velikoj-gorici/#more-10385 (http://www.gorica.hr/2012/01/javni-uvid-u-studiju-utjecaja-na-okolis-za-bioelektranu-toplanu-na-sumsku-biomasu-u-velikoj-gorici/#more-10385)

Koliko čujem pokreće se građanska inicijativa za očuvanje ekopodručja Čiča (Novo Čiče, Staro Čiče, Vukovina)
Naime zanimljivo je kako je bioelektrana planirana na lokaciji tik do buduće sportsko-rekreacione i turističke zone Jezero Čiče. Uzgred rečeno grad je uložio jako puno novaca u poticaje povrtlarstva i voćarstva na tom području, gdje sada realno prijeti opasnost da se sve to uništi, projektom bioelektrane.

570 tona sječke na dan je kapacitet bioelektrane. Znajući kako su sve studije kod nas uglavnom prilagođene projektima i kapitalu, stoga je građanska inicijativa za očuvanje Čiča svakako opravdana i podržavam je!

Kao primjer takove studije imamo i županijsku studiju županijskog centra za odlaganje otpada u Ivanić Gradu gdje je Ivanić Grad svojom nezavisnom studijom pobio prvu županijsku studiju. Toliko o studijama!

Grad je, čini mi se, imao nekoliko boljih lokacija za ovaj projekt i nejasno je, zašto je odabrao upravo ovu.
Iako je odabrao lokacije za skladištenje sječke, ne vidim razloga zašto na tim lokacijama nije bila i bioelektrana, kao recimo radna zona Kušanec, koja je planirana za skladištenje drvne sječke, samim tim bi se optimirao transport sječke a samim tim očuvala ekoproizvodnja voća i povrća i ekozona Čiče, napose i Jezero Čiče kao budući "velikogorički Jarun".

No ni ne čudi me to toliko, obzirom da znamo tko je resorni dogradonačelnik i kakve su njegove "vizije".
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: @Franjo@ - Siječanj 25, 2012, 05:53:15 poslijepodne
ponavljam, jos jedno,.

kojim putem, nacinom, pravcem, su strucnajci za debelu karetinu smislili dopeljati toliku kolicinu sjecke , ili , kako se vec zove u tim stotinama tona dnevno do te lokacije.

ocekujem(o) odgovor..
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Siječanj 26, 2012, 06:45:58 prijepodne
Kaj ne vidiš da "puštaju balon" Nemaju ni para ni prave volje da takav jedan projekt dovedu do kraja (osim na papiru), ali moraju raji dati temu za razbijanje glave jer ... što bi bilo kad se stalno pisalo o tome kako loše vode grad, kako su ispraznili gradsku blagajnu do dna, kako se zadužuju i dalje i u stvari, izgleda da ne fali puno da bi Draško mogao proglasiti bankrot grada.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Siječanj 26, 2012, 08:15:30 poslijepodne
ocekujem(o) odgovor..
Odgovor; 31.01.,gracka večnica...


Kao primjer takove studije imamo i županijsku studiju županijskog centra za odlaganje otpada u Ivanić Gradu gdje je Ivanić Grad svojom nezavisnom studijom pobio prvu županijsku studiju. Toliko o studijama!
I,kaj? Sad bu prinami?

...građanska inicijativa
...buduće sportsko-rekreacione i turističke zone Jezero Čiče
...poticaje povrtlarstva i voćarstva na tom području
...radna zona Kušanec
...ekoproizvodnja voća i povrća i
ekozona Čiče, napose i Jezero Čiče kao budući "velikogorički Jarun"
Građanska inicijativa?
To su oni kaj su rekli da je "Picula truje z prečistačem"?
A Hubak je to rešil z jenem udarom groma i "inspekcijum (anti)septičke"...
Građanska inicijativa bi si najprije trebala v selu zbetonerati vaserdiht septičke po naputku prijespomenutoga. Oni dva-tri plovni bageri na jazzeru jem saki dan spuščaju lepe količine maziva v to isto Čiče i nigdo se ne buni. A i do bi kad je voda još bola na testeranju nek sveta z cirkve...
Vočke i povrčke...
Prije deset let, odokalnum metodum utvrđeno, cca., oko KPDa Vukovine jabučnaki su se sadili kak glive posle kiše.Idem se čera, po oho-ho let, prepelati onud i ostanem paf!. Ni jenoga ni! Si su se preselili vuz najprometnešu cestu v Države. Zakaj..? Radi zdravla kupcov?
Čički Štuk il bu SRC il bu šudrana a Gorne Sinokoše budu golf teren tak da tu pak nevidim mesta za prijespomenute vočke i povrčke.
Lokacija...
Kaj bu prekputa BET?
Kaj če mu UPU za ledinu?
(http://img824.imageshack.us/img824/9963/beks.png) (http://imageshack.us/photo/my-images/824/beks.png/)
http://www.gorica.hr/dokumenti/DPU/PPUVG-08/A-tekstualni_dio/Graficki_prilozi_A3/ID-PPUGVG-prilog_12a.pdf (http://www.gorica.hr/dokumenti/DPU/PPUVG-08/A-tekstualni_dio/Graficki_prilozi_A3/ID-PPUGVG-prilog_12a.pdf)

Buduči da se dela o elektrane ovde je "mam do dalekovoda" a v Kušancu 1 il 2 nemaš nit bandere.

Eko-eko-eko...
Jeno glupo pitajne; jesi na eko-šalate vuz cestu videl i jednu travčicu,bilokaj osim šalate? Ak nisi,pitaj se zakaj. Eko!
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Veljača 11, 2012, 08:59:49 prijepodne
http://www.gorica.hr/2012/02/osuda-politikantskih-istupa-oko-projekta-bioelektrane/ (http://www.gorica.hr/2012/02/osuda-politikantskih-istupa-oko-projekta-bioelektrane/)

Jel to osudiše sami sebe, za politikanstvo, jer ovo mi se čini kao pravo politikanstvo ?
Kako skrenuti pozornost i prebaciti pinpong lopticu na nekoga drugoga.
Fascinira me briga o građanima, izlučena od gradske uprave. ;D


A g.Šimac bi koliko vidim malo piš*io, malo ka*io

Jumbo plakat kod onih kranova u voćnjaku, kad se vozi prema Gorici, prije skretanja u N. Čiče:

Protiv Termoelektrane

u potpisu


http://www.novocice.info/page.php?27 (http://www.novocice.info/page.php?27)

Koliko znam, potpisuje se peticija i uz peticiju je tekst građanske inicijative, jel to to?

E ovo je stvarno politiziranje.

DA LI ĆEMO MOĆI POGLEDATI SVOJOJ DJECI U OČI I REĆI IM DA SMO OVO DOPUSTILI!!!


MO NOVO ČIČE
MO STARO ČIČE
MO VUKOVINA
MO JAGODNO
MO LAZINA
MO RIBNICA
MO DONJE PODOTOČJE
MO ČIČKA POLJANA
MO ČRNKOVEC
ZEMLJIŠNA ZAJEDNICA PLEMENITA OPČINA TUROPOLJSKA
UDRUGA ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA URBARSKIH OPĆINA TUROPOLJA
ZAGREBAČKO RIBOLOVNO DRUŠTVO
SAVEZ ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA ZAGREB
HRVATSKI ŠPORTSKI RIBOLOVNI SAVEZ
KLUB SKIJANJA NA VODI ZAGREB
 KLUB SKIJANJA NA VODI ČIČE
HRVATSKI SAVEZ SKIJANJA NA VODI


Napomena:
Svakodnevno se podrška povećava sa preostalim
MO i raznim udrugama
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: BobRock - Veljača 11, 2012, 11:24:56 prijepodne
Ovo mi se čini posebno interesantnim:
"Neodgovorena pitanja o termoelektrani s javnog izlaganja studije" (http://www.novocice.info/request.php?8)

Zakaj nisu dobili odgovore na tako važna pitanja?

Jel se nadležni za taj projekt boje kak bi ljudi reagirali na odgovore? Da li se tu nekaj skriva?

U svakom slučaju su argumenti protiv tok projekta izuzetne kvalitete. A ima ih suviše da bi se taj projekt smio ostvariti. Kako zakonskih tako i ostalih. Pitanje je ko to direktno pokušava ići protiv volje naroda i pogoduje investitorima? Koji je to?
Ako vlada u Gorici to ne zaustavi, onda... ne znam. Ne smem ovde javno zvati na linč.   8)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Veljača 11, 2012, 12:05:14 poslijepodne
Dajte malo zbrojite 2+2 ... zabavljaju ljude s energanom samo s razlogom da ljudi imaju o čemu raspravljati. U stvarnosti, ne znaju ni kam bi sami sa sobom ...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: ulysses - Veljača 11, 2012, 05:20:20 poslijepodne
Dajte malo zbrojite 2+2 ... zabavljaju ljude s energanom samo s razlogom da ljudi imaju o čemu raspravljati. U stvarnosti, ne znaju ni kam bi sami sa sobom ...

Tu si u pravu. Prije par dana na televiziji Beus govori protiv bioelektrane, a SDP-ov doministar za bioeleketranu. Zar se SDP i HNS ne mogu dogovoriti niti oko jedne elektrane / toplane?
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: ulysses - Veljača 11, 2012, 05:22:57 poslijepodne
U svakom slučaju su argumenti protiv tok projekta izuzetne kvalitete. A ima ih suviše da bi se taj projekt smio ostvariti. Kako zakonskih tako i ostalih.

Umjesto toga ćemo se i dalje grijati na mazut koji sadrži sumpor, teške metale i kancerogene spojeve.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Veljača 11, 2012, 08:28:10 poslijepodne
Dajte malo zbrojite 2+2 ... zabavljaju ljude s energanom samo s razlogom da ljudi imaju o čemu raspravljati. U stvarnosti, ne znaju ni kam bi sami sa sobom ...

Tu si u pravu. Prije par dana na televiziji Beus govori protiv bioelektrane, a SDP-ov doministar za bioeleketranu. Zar se SDP i HNS ne mogu dogovoriti niti oko jedne elektrane / toplane?

Jel tebi važno što ovi ljudi govore? Pusti politiziranje, nije ni čudo što iz ureda gradonačelnika dolazi takva retorika koja se pokušava prenijeti i ovdje na forum.
Nego objasni nam ti ili gradonačelnik zašto je VG Plin uništen, zašto ne bi imali elektranu na plin, zašto ne bi imali svoju distribuciju plina i kroz sve to povoljnije cijene grijanja a i nekoliko ljudi zaposleno u toj tvrtki?
Posao s energentima je jako unosan i kao takav nije dobro došao gradu? Ili se hoće nekome pogodovati?

Ili je to model, daj vodu županiji, srozaj VG Vodopskrbu, kao profesionalno ustrojenu tvrtku, sve poradi svojih sitnih parcijalnih interesa umjesto da se štite interesi građana kratkoročno i dugorčno.

Zadnje, nisam shvatio kako je bilo tko protiv elektrane, protiv rješenja goričkih kotlovnica, no pitanje zašto se ide u ovaj model kad je Gorica već bila krenula jednim, za grad i građane boljim i pametnijim putem u svakom smislu, a kako je o građanima brinula i brine ova granitura, već viđeno!

Ovi ljudi, svi redom dole:

DA LI ĆEMO MOĆI POGLEDATI SVOJOJ DJECI U OČI I REĆI IM DA SMO OVO DOPUSTILI!!!


MO NOVO ČIČE
MO STARO ČIČE
MO VUKOVINA
MO JAGODNO
MO LAZINA
MO RIBNICA
MO DONJE PODOTOČJE
MO ČIČKA POLJANA
MO ČRNKOVEC
ZEMLJIŠNA ZAJEDNICA PLEMENITA OPČINA TUROPOLJSKA
UDRUGA ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA URBARSKIH OPĆINA TUROPOLJA
ZAGREBAČKO RIBOLOVNO DRUŠTVO
SAVEZ ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA ZAGREB
HRVATSKI ŠPORTSKI RIBOLOVNI SAVEZ
KLUB SKIJANJA NA VODI ZAGREB
 KLUB SKIJANJA NA VODI ČIČE
HRVATSKI SAVEZ SKIJANJA NA VODI


Napomena:
Svakodnevno se podrška povećava sa preostalim
MO i raznim udrugama
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Veljača 11, 2012, 09:26:42 poslijepodne
Ne bih želio da se shvati da sam protiv Energane tog tipa, naprotiv, ja sam za to, ali realno gledajući, ni grad ni županija neće to napraviti. Ovi kaj se bune, moraju znati da se samo na goričkom području pripremaju papiri za 4 (četiri) energane na biomasu, manjeg kapaciteta, ali bi trebale poslužiti svrsi. 
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Veljača 12, 2012, 10:03:38 prijepodne
Promicanje zelene energije

Britanska komapanija Ecotricity u sklopu svoje kampanje za promicanje zelene energije napravila je video koji prikazuje rušenje tornjeva za hlađenje u elektranama širom svijeta. Reklama je definitvno privukla pažnju, ali tornjevi i dimnjaci u njoj djeluju presimpatično, pa nismo sigurni je li postigla željeni cilj...

Collapsing Cooling Towers (http://www.youtube.com/watch?v=ggg3C87UVCY#)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: @Franjo@ - Veljača 12, 2012, 04:12:30 poslijepodne
http://www.gorica.hr/2012/02/osuda-politikantskih-istupa-oko-projekta-bioelektrane/ (http://www.gorica.hr/2012/02/osuda-politikantskih-istupa-oko-projekta-bioelektrane/)


u potpisu


DA LI ĆEMO MOĆI POGLEDATI SVOJOJ DJECI U OČI I REĆI IM DA SMO OVO DOPUSTILI!!!


MO NOVO ČIČE
MO STARO ČIČE
MO VUKOVINA
MO JAGODNO
MO LAZINA
MO RIBNICA
MO DONJE PODOTOČJE
MO ČIČKA POLJANA
MO ČRNKOVEC
ZEMLJIŠNA ZAJEDNICA PLEMENITA OPČINA TUROPOLJSKA
UDRUGA ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA URBARSKIH OPĆINA TUROPOLJA
ZAGREBAČKO RIBOLOVNO DRUŠTVO
SAVEZ ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA ZAGREB
HRVATSKI ŠPORTSKI RIBOLOVNI SAVEZ
KLUB SKIJANJA NA VODI ZAGREB
 KLUB SKIJANJA NA VODI ČIČE
HRVATSKI SAVEZ SKIJANJA NA VODI


Napomena:
Svakodnevno se podrška povećava sa preostalim
MO i raznim udrugama

da, jaka podrska, lupetanje kao i od onih koji zele proguraati elektranu na toj lokaciji.

projekt je hvala vrijedn i treba ga podrzati.

problem je dovoz sjecke koja se mjeri u 200 tisuca tona godisnje i tako  desetljecima ...mlati mudan na tribini to nije rekao niti ga je itko od prisutnih krkana  pitao  ..u tome lezi gadan problem  i svaki onaj mlatimudan koji zagovara predvidjenu lokaciju mjesto mu je na prvoj banderi.

u blizini je zeljeznicka pruga, lokacija za bogove, napraviti dodatni kolosjek sa diretnim prilazom elektrani. da li ce ona biti sa lijeve ili desne strane autoputa uopce nije bitno.

maltretirati desetljecima stanovnistvo donjeg turopolja sa dovozom sjecke je zlocin prema zivotnom prostoru.

danas postoje naucna saznanja u njemackoj vise ljudi umire od buke , nego od saobracajnih nesreca.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Veljača 13, 2012, 12:02:37 prijepodne
Ne bih želio da se shvati da sam protiv Energane tog tipa, naprotiv, ja sam za to, ali realno gledajući, ni grad ni županija neće to napraviti. Ovi kaj se bune, moraju znati da se samo na goričkom području pripremaju papiri za 4 (četiri) energane na biomasu, manjeg kapaciteta, ali bi trebale poslužiti svrsi. 
Tere 4?

Ak se ponovi izlaganje nek ne zoveju onoga Kisiča jel je čovek definitivno krivi čovek v krivo vreme na krivem mestu. I još da v jene minute od* tri laserske pokazivače... Balen očito zna samo se nemre boriti sam z 4-5 sugovornikov "na crno" kaj hitaju kak z rukava različita pitajna i teme. Ona mlada ženska isto barata samo z činjenicami i nje sako poštovanje.
Ak su zmed Kupe i Save na fajn mest vrgli šumu "pod kosu" (Pokupski Palanjek,Kravarski Gladovec,Buna,Lug,.. -dost je otpreti google earth iako su slike stare par let) mene interesera kak to utiče na količinu biomase. + toplane na Kravarske i Pokoskomu tere jednak pretenderaju na istu biomasu. Sukob interesov?
Koji je kapacitet ove čelave šume v krugu 50 km, kulko ona/e more tri/ko/generacijske pogonov zbaviti?
Ak se ne splati voziti z dale od 50 km, kak se ta ista biomasa izvozi v Mađarsku?


@Franjo Tere železničke stanice v krugu 50 km imaju infrastrukturu za pretovar z kamiona na vlak?
Ak ideš drito z kamionom z šume v elektranu šparaš vreme i peneze.
Kaj se buke dotikavle z kulko kamionov Hidrel dnevno buči?
D30?
Tranzitni promet za Domovinski most?

Još jedno predstavljanje Studije utjecaja na okoliš bioelektrane
09.02.2012.
...Predsjednici ova tri mjesna odbora prihvatili su prijedlog te će se u sljedećih nekoliko dana utvrditi termin novog predstavljanja Studije.
http://www.gorica.hr/2012/02/jos-jedno-predstavljanje-studije-utjecaja-na-okolis-bioelektrane/ (http://www.gorica.hr/2012/02/jos-jedno-predstavljanje-studije-utjecaja-na-okolis-bioelektrane/)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Muha - Veljača 13, 2012, 09:23:42 prijepodne
Citat:
Jaguar
Nego objasni nam ti ili gradonačelnik zašto je VG Plin uništen, zašto ne bi imali elektranu na plin, zašto ne bi imali svoju distribuciju plina i kroz sve to povoljnije cijene grijanja a i nekoliko ljudi zaposleno u toj tvrtki?

Ovo je previše, pa kak te nije sram spominjati VG plin?...pa jesi li ti normalan?...spominješ tvrtku u koju je Picula svojevremeno zbrinuo Dugo Selskog gradonačelnika nakon što je ovaj zbog nesposobnosti smijenjen...neš vjerovat...tom trandofilku je Picula i ekipa iz Veliko Goričkog proračuna osigurala pola miliona kuna da se zahebava i lagodno živi...kaj je napravio?..niš!!!...o čemu ti prićaš?...čim si ti protiv elektrane njušim prevaru i obmanu koju predvodi tvoj pokvareni poslodavac...A pro po Bioelektrane, neophodno je da Grad Gorica prihvati inicijativu za ovaj veliki posao u koji se mora uključiti Vlada RH koja preko svojih energetskih  stručnjaka mora nadzirati studiju izvodljivosti. Svjestan sam i slažem se  da ne treba zanemariti strahove ovdašnjih ljudi od promjena primjer "događanja naroda" prije tjedan kada je sve to skupa kulminiralo. Naime, tim ljudima treba pojasniti preko raznih foruma i okruglih stolova kvalitetnim argumentima što donosi izgradnja takvog elektroenergetskog objekta, ukazati prednosti (izmještanje 8 postojećih toplana, pojasniti da nema bojazni oko zaštite okoliša, nova radna mjesta idr.) financijskog interesa lokalne zajednice. Takvim načinom bi se onemogućili dušebriznici mobilizirani od strane oporbenih političara koji opstruiraju ovaj projekt radi svojih osobnih interesa. Građani imaju pravo, ali i obavezu, da traže održivo upravljanje ovakvim resursima, za upravljanje tim resursima neophodan je strateški plan u čiju izradu trebaju po mom mišljenju biti uključeni. Ne slažem se sa idejom da se prije uključenja javnosti donesu odluke o gradnji novih enegetskih postrojenja, potpišu ugovori sa strateškim partnerima, a da se javnost planira uključiti tek u procesu dobijanja okolinske dozvole. Dakle ja nisam protiv napretka, nisam protiv izgradnje novog energetskog postrojenja ali se zalažem za razvoj koji će biti u skladu sa potrebama lokalne zajednice u smislu racionalnog korištenja prorodnih resursa i zaštite okoliša.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Veljača 13, 2012, 10:00:34 prijepodne
Građani imaju pravo, ali i obavezu, da traže održivo upravljanje ovakvim resursima, za upravljanje tim resursima neophodan je strateški plan u čiju izradu trebaju po mom mišljenju biti uključeni. Ne slažem se sa idejom da se prije uključenja javnosti donesu odluke o gradnji novih enegetskih postrojenja, potpišu ugovori sa strateškim partnerima, a da se javnost planira uključiti tek u procesu dobijanja okolinske dozvole. Dakle ja nisam protiv napretka, nisam protiv izgradnje novog energetskog postrojenja ali se zalažem za razvoj koji će biti u skladu sa potrebama lokalne zajednice u smislu racionalnog korištenja prorodnih resursa i zaštite okoliša.

Ovo je jedino vrijedno u tvom postu, sve ostalo je politiziranje i politikanstvo, pa stoga to ne želim niti komentirati niti zavređuje bilo kakvu pažnju.
No kao što je tebi poznato, uvjeren sam u to, upravo je ovaj projekt vođen bez komuniciranja gradske uprave s javnošću, čak do te mjere da ni predsjednici MO nisu imali pojma o ovom projektu. Naravno građani su se organizirali, s pravom digli u kako ti kažeš "događanje naroda"(opa, pazi retorike) što ni gradska uprava nije očekivala i predviđala, kao što sam rekao već ranije, ništa novo, ta ista garnitura na vlasti u županiji je na isti način vodila proces oko županijskog centra za zbrinjavanje otpada, ne uvažavajući i ne zastupajući interese građana, kao uostalom i u slučaju goričke vode u Črnkovcu, koja je poklonjena županiji, da se pitalo građane sigurno bi bili protiv takvog neodgovornog ponašanja u upravljanju resursima koje Velika Gorica ima na svom području i od kojih bi u najmanju ruku trebala imati nekakve koristi u svom daljnjem razvoju.

Što se tiče Picule, jeo si mu jako dugo iz ruke i nemaš autoriteta uopće ga komentirati.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Muha - Veljača 13, 2012, 10:15:52 prijepodne
Citat:
Jaguar

Što se tiče Picule, jeo si mu jako dugo iz ruke i nemaš autoriteta uopće ga komentirati

Gle, Piculi nisam nikad niti neću jesti iz ruke za razliku od tebe...Picula će jesti ono kaj mu serviraju u Briselu a ako kaj ostane možda koja zaostala mrvica iz pokvarenog zuba i tebe dopadne... baj d vej...reci jeli laž da je Picula osnovao fiktivno tvrtku VG PLIN samo da bi zbrinuo svog stranačkog kolegu???...tebi je to ok...he..naravno kao i uvjek u svom dvorištu niš ne vidiš niti čuješ, sve štima...koja bolesna retorika...a nije niti čudo s kim si takav si...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Veljača 13, 2012, 11:15:20 prijepodne
Muha, ponavljam, politiziranje me ne interesira.
Pitam tebe a i sve forumaše što misle ima li smisla ili ne, je li to bolje ili ne za grad i građane, sljedeće:

1. ako grad ima svoju tvrtku za plinofikaciju i distribuciju plina
2. ako ta tvrtka u svom temeljnom kapitalu ima 120 mil kuna, plinske infrastrukture kojoj je vlasnik grad na velikogoričkom području
3. ako bi lektrana bila na plin i ako bi ta potrošnja plina u elektrani podigla ukupnu potrošnju plina na razinu kako bi ta tvrtka mogla ostvariti pravo na distribuciju plina, velikogoričani bi imali svoju distribuciju plina, monopol koji ima i koristi HEP plinarstvo bi bio animiran, što bi svakako bilo u interesu građana a odrazlo bi se prije svega na cijene plina i grijanja.
4.imali bi ekološki prihvatljiviju elektranu a problem s  kotlovnicama i grijanjem u Velikoj Gorici bi bio riješen
5.ako bi u budućnosti nakon ostvarivanja ovog predhodnog, privukli privatni kapital koji bi bio investiran u tu tvrtku, s temeljnim kapitalom, dakle 120-150 mil kuna, u suvlasništvo sa gradom omjera 50:50 otprilike, dakle svježi kapital od cca 50-60 mil kuna, čime bi se moglo plinoficirati još najmanje 10-ak naselja okolo Velike Gorice, naravno dalje vremenom i daljnja plinofikacija ostallih naslja.

Na taj način ne da bi bilo riješeno samo 14 velikogoričkih kotlovnica, nego bi bilo riješeno mnogo više, na zadovoljstvo građana s jedne strane što bi bili plinoficirani, oni koji nisu a s druge strane što bi dobrim upravljanjem imali bitno niže cijene i plina i grijanja. No za takvo nešto treba biti kreativan, znati i ustrajati u takvom projektu, ukoliko se misli na dobrobit građana.

Ovako, najlakše prepustiti nekome drugome da odradi sve, samo da mi ne radimo ništa, pa koliko god to koštalo grad i građane, ovako prepuštamo kompletnu infrastrukturu nekome drugom da je koristi, bogati se, kao što je to slučaj i sa DTK mrežom bio do sada i još uvijek je, da gradi bioelektranu gdje njemu odgovara, kako bi imao manju investiciju(zbog trafostanice) a kasnije stvarao veći profit. O uništenju šuma neću ni govoriti, da onih šuma koje bi se trebale vratiti zemljišnim zajednicama Muha, a to kako će bioelektrana sutra prije postati spalionica smeća budućeg županijskog centra za zbrinjavanje otpada, o tome ne želim ni razmišljati, vjerujte mi kako očekujem ukoliko ovo prođe, a obzirom da je Ivanić Grad pružio veliki otpor tom centru, kako će se netko sjetiti da umjesto Ivanić Grada budući centar smjesti upravo u Mraclin, što bi bilo i te kako spojivo sa budućom planiranom bioelektranom, no ide se korak po korak. No kako je u poruci građanske inicijative naglašeno: Hoće li nam naša djeca oprostiti ukoliko ne pokušamo to spriječiti? Zapitaj se i ti Muha, korisnije nego da politiziraš ovu temu!
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Muha - Veljača 13, 2012, 12:10:50 poslijepodne
Citat:
Jaguar

Muha, ponavljam, politiziranje me ne interesira.

He..ne uopće, nego reci mi zašto je tvoj poslodavac istupio emisiji Dobro jutro Hrvatska i tako PREVARIO Laburiste i HSLS????... naime večer prije sastali su se svi skupa donjeli odluku da će istupiti zajedno. Po poznatom receptu i scenariju tvoj poslodavac odlazi na TV  i prikazuje se kao vođa..o tome pričam prika...ne vjerujem ti niti ono kaj ti u ruci vidim...

Citat:
Jaguar

1. ako grad ima svoju tvrtku za plinofikaciju i distribuciju plina

Pa imal je, o tome i pričam...potrošili ste pola miliona kuna napravili niste niš
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Veljača 13, 2012, 12:29:38 poslijepodne
Muha, nešto sam pitao, na što ne daješ odgovor, čini mi se, kako se slažeš sa svim što sam iznio.
No ti i dalje pokušavaš politizirati a već sam ti rekao kako me to ne interesira.
Možeš me svrstavati kam god hoćeš, komplekse po pitanju toga nemam!
Ne osjećam uopće potrebu braniti se pred tobom.
I ako imaš što reći o projektu, možemo nastaviti diskusiju, politiziranje me ne zanima!
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Muha - Veljača 13, 2012, 01:03:34 poslijepodne
Citat:
Jaguar

Muha, nešto sam pitao, na što ne daješ odgovor, čini mi se, kako se slažeš sa svim što sam iznio.

Hebate kao da pišem Kineski, ljepo sam napisal da nisam protiv napretka, točnije nisam protiv Bioelektrane...oš da ti nacrtam..protiv sam takih kakav si ti i tvoj gazda, manipulirate einformiranim građanima, plašite ih sa kiselim kišama, onečišćenim zrakom, koristite ih za svoje prljave posove..Zašto prešućujete da se takve tehnologije uspješno koriste po raznim EU destinacijama (skijalištima, izletištima)...nisi li ti i tvoja bratija glasali za tu i takvu EU, a vidi vraga  ovim aktivnostima ste protiv onoga za kaj ste glasali...sory...ali meni je to obična demagogija... Ti si član stranke, zna se koje, dakle drugim riječima ti si stranački vojni poslušnik, tvoje uključivanje i djelovanje ovu vrstu problematike stavlja pod upitnik, ne samo da si neobjektivan, već si i smiješan. Smiješnih političara smo se nagledali i naslušali.  Metode kojim se koristiš su sredstvo da se preko neinformiranih, zavedenih građana dođe do jeftinih jednokratnih političkih poena u cilju dolaska do vlasti. Ti si primjer političkog poslušnog pojedinca koji vlast ne smatra radom za građane i opće dobro, nego za vlastite interese, a takvi pojedinci dobrim dijelom sudjeluju u navedenim huškačkim procesima.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: BobRock - Veljača 13, 2012, 02:02:51 poslijepodne
Citat:
Jaguar
Muha, nešto sam pitao, na što ne daješ odgovor, čini mi se, kako se slažeš sa svim što sam iznio.
Štima, ajde malo objektivno diskutiraj o argumentima, a ne odgovaraj samo nekim sveopćim političkim izrekama. Osim kaj si neke za SDP vrlo loše činjenice iskopal iz prošlosti, o konkretnoj temi nisi niš rekel. To kaj ti delaš je klasični primjer primitivne demagogije (http://hr.wikipedia.org/wiki/Demagogija), tak da ti nemoj niš pričati o demagogiji drugih.
Citat:
Ti si primjer političkog poslušnog pojedinca koji vlast ne smatra radom za građane i opće dobro, nego za vlastite interese, a takvi pojedinci dobrim dijelom sudjeluju u navedenim huškačkim procesima.
Nemrem si pomoći, ali ti ko da si sebe opisal.
Citat:
Jaguar

Muha, nešto sam pitao, na što ne daješ odgovor, čini mi se, kako se slažeš sa svim što sam iznio.

Hebate kao da pišem Kineski, ljepo sam napisal da nisam protiv napretka, točnije nisam protiv Bioelektrane...oš da ti nacrtam..
Nisi baš jako konstruktivan.
Citat:
protiv sam takih kakav si ti i tvoj gazda, manipulirate einformiranim građanima, plašite ih sa kiselim kišama, onečišćenim zrakom, koristite ih za svoje prljave posove..
Opet demagogija i prepucavanja. Ali dobro si rekel, ti si protiv ljudi, čak i ak bi ideja bila dobra, ti bi bil protiv. Jedino ak to delaju tvoji, e onda je svaka ideja dobra, kaj ne?
Citat:
Zašto prešućujete da se takve tehnologije uspješno koriste po raznim EU destinacijama (skijalištima, izletištima)...
Kaj samo tamo? A jel je Velika Gorica skijalište ili izletište?
Citat:
nisi li ti i tvoja bratija glasali za tu i takvu EU, a vidi vraga  ovim aktivnostima ste protiv onoga za kaj ste glasali...sory...ali meni je to obična demagogija... Ti si član stranke, zna se koje, dakle drugim riječima ti si stranački vojni poslušnik, tvoje uključivanje i djelovanje ovu vrstu problematike stavlja pod upitnik, ne samo da si neobjektivan, već si i smiješan. Smiješnih političara smo se nagledali i naslušali.  Metode kojim se koristiš su sredstvo da se preko neinformiranih, zavedenih građana dođe do jeftinih jednokratnih političkih poena u cilju dolaska do vlasti. Ti si primjer političkog poslušnog pojedinca koji vlast ne smatra radom za građane i opće dobro, nego za vlastite interese, a takvi pojedinci dobrim dijelom sudjeluju u navedenim huškačkim procesima.
A Bog te..., ti si ko i Sleđ pun mržnje. Zbog te mržnje nemreš objektivno diskutirati, nego se prije svega moraš spuštati na emocionalnu razinu i pljuvati po sugovorniku. Jeb.. takvu diskusiju.

Ne želim nikog braniti, ali kaj nije Jaguar iznio 5 dobrih ideja i argumenata koji su dobra baza za daljnju diskusiju? A ti samo pljuješ svojim politikanstvom i primitivnom demagogijom?
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Veljača 13, 2012, 02:16:20 poslijepodne
Gle Muha, tak se odi spominjati s nekim drugim, možeš i s gradonačelnikom, koji takve teze pokušava baciti u javnost te pokazati brigu za građanima, koje nikada nije pozvao i obavijestio o tom projektu niti predsjednike MO a niti građane, osim onih koji se znaju i sami informirati te su ga svojom građanskom akcijom prisili na razgovor i brigu o građanima.

O temi trkeljaš, jer nemaš pojma kao ni o tome kakva je situacija u EU, a situacija u EU je takva, da grade se slična postrojenja ali ni približno ne takve snage kao ova predviđena, no da te malo informiram:


http://www.poslovni.hr/vijesti/preveden-velike-elektrane-na-biomasu-nisu-isplative-158186.aspx (http://www.poslovni.hr/vijesti/preveden-velike-elektrane-na-biomasu-nisu-isplative-158186.aspx)

Protivnik sam gradnje velikih elektrana na šumsku biomasu zato što se ne može iskoristiti toplina koja se proizvodi nego se ona uništava. Smisao kogeneracije je da se sva toplina koja nastaje iskoristi jer tada je dobit najveća kao i isplativost ulaganja, a i čuva se okoliš. Sva postrojenja koje smo mi radili u EU su veličine do 2,5 megavata električne i do 15 megavata toplinske energije.


Ima samo jedna u Beču, no to je bila više politička odluka. Tvrdim da 20 megavata elektrana nije optimalna ekonomski, tehnički ni u odnosu na zaštitu okoliša. Postoje dakako proizvođači koji su isporučili elektrane i snage 20 megavata, ali to su naručile drvne industrije koje režu i do pet milijuna kubičnih metara drva. Takve elektrane imaju još i velike tvornice papira. Za usporedbu, najveća hrvatska pilana reže tek oko 100.000 kubika drva.

Muha, ovo izjavljuje stručnjak Zvonimir Preveden, bivši dugogodišnji direktor austrijskog Kohlbach Holdinga, zasigurno ćeš i njega smjestiti tam gdje i mene.

Dakle Muha, ima u EU, da ima ali su to daleko manja postrojenja koja zadovoljavaju sve kriterije, optimalne su i isplative, no ova to ni po kojem kriteriju nije,  osim ako se ne planira sutra spaljivati smeće, no to onda ima druge konotacije. I molim te da se ubuduće fokusiraš na projekt a ne na politikantstvo. Pametnije primi se studije i analize iste, možeš malo i proguglati, pa se informirati, no tebi to očito ne ide kao politikantstvo.

I kada nemaš argumenata onda slijedi salva napada, etiketiranja, svrstavanja, no rekoh ti da takvih kompleksa nemam, pa uzalud ti trud svirači!

Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Muha - Veljača 13, 2012, 02:44:21 poslijepodne
Citat:
BobRock

Ne želim nikog braniti, ali kaj nije Jaguar iznio 5 dobrih ideja i argumenata koji su dobra baza za daljnju diskusiju? A ti samo pljuješ svojim politikanstvom i primitivnom demagogijom?

Kojih 5 argumenata?...jel argument prelazak na plin?...koliko se sjećam u Gorici je plin prilikom uvođenja koštal 0,82 kn/m3 a sad košta 2,50 kn/m3...koliko se sjećam tada je bila priča više korisnika jeftiniji plin..he..nije li to bila prevara...ljudi su ibacili tada sve peći na drva da bi ih sada natrag vraćali...jel alternativa nabavljati skupi plin iz Rusije ili napraviti i osmisliti nešto svoje...?..ponavljam ponovno nisam protiv napretka, nisam protiv uvođenja novih tehnologija, ali sam protiv netransparentnosti... Ono čega se bojim je da  HEP očito želi dobiti sve dozvole prije nego Hrvatska uđe u EU, kako ne bi morali primjenjivati EU stadarde zaštite okoliša i prirode, ali je nevjerojatno da EU (EBRD), koja je primarno javna europska institucija odobrava projekte koji ne ispunjavaju EU standarde i krše Hrvatske zakone...Eto tu dvojim...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Veljača 13, 2012, 03:15:08 poslijepodne
ali sam protiv netransparentnosti... Ono čega se bojim je da  HEP očito želi dobiti sve dozvole prije nego Hrvatska uđe u EU, kako ne bi morali primjenjivati EU stadarde zaštite okoliša i prirode, ali je nevjerojatno da EU (EBRD), koja je primarno javna europska institucija odobrava projekte koji ne ispunjavaju EU standarde i krše Hrvatske zakone...Eto tu dvojim...

E tako možemo dalje diskutirati Muha, dakle transparentnost, upravo to, do jučer predsjednici MO o tome nisu znali ništa kao i građani. Toliko o transparentnosti!
Jesi bio na predstavljanju studije? Da si bio onda bi shvatio da na 30-ak važnih pitanja iz studije nije bilo odgovora ili nije bilo uopće odgovora ili dovolno jasnog odgovora. Pitanja su vrlo tehničke i znanstvene naravi a nikako bilo kakve političke.

Sljedeće osonovno tehničko pitanje, kuda će HEP s tolikom toplinskom energijom preko proljeća, ljeta i jeseni?
Dakle kada se toplinska energija ne koristi ili se koristi u daleko smanjenom obujmu(samo topla voda a ne grijanje). Jeli će građani Velike Gorice u zimskoj tarifi plaćati i ljetnu proizvedenu toplinu u elektrani koja će biti ispuštena gdje?

kada već spominješ cijene priključka plina, navedi periode kada i u kojem razdoblju su bile te cijene?
Kako je grad olako prepustio HEP-u infrastrukturu i distribuciju plina ne čudim se da HEP može raditi kako hoće, tko je kriv grad ili HEP? Tko treba štiti interese građana grad ili HEP?
Kada su nestašice plina u pitanju, kako bude cijelom svijetu tako će biti i nama. A tu dolazi do izražaja onda energetska strategija kao i svaka druga strategija, kako si napravimo tak će nam biti. A ne vidim kako si pravimo dobro i ovo je dokaz tomu u prilog.
Energetika je prevažna, da bi je tako olako predavali bilo kome drugom, posebno u Gorici, koja ima šansu da na svom području razvija i samostalnu energetsku strategiju, kroz gore ranije već opisani proces.

zapitaj se samo zašto HEP forsira taj projekt? I to baš u Velikoj Gorici?
Dva su osnovna razloga i to:

-jer će zadržati i koristiti dobru postojeću infrastrukturu kada je plin u pitanju
-jer je Gorica veliko, dobro i sigurno tržište

Kaj smo mi bedasti pa to neznamo? I što je još gore ne vidimo svoj(interes građana) vlastiti interes u tome?
Slepci kod zdravih očiju, rekli bi naši stari!
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: BobRock - Veljača 13, 2012, 03:59:41 poslijepodne
Citat:
BobRock

Ne želim nikog braniti, ali kaj nije Jaguar iznio 5 dobrih ideja i argumenata koji su dobra baza za daljnju diskusiju? A ti samo pljuješ svojim politikanstvom i primitivnom demagogijom?

Kojih 5 argumenata?...jel argument prelazak na plin?...koliko se sjećam u Gorici je plin prilikom uvođenja koštal 0,82 kn/m3 a sad košta 2,50 kn/m3...koliko se sjećam tada je bila priča više korisnika jeftiniji plin..he..nije li to bila prevara...ljudi su ibacili tada sve peći na drva da bi ih sada natrag vraćali...jel alternativa nabavljati skupi plin iz Rusije ili napraviti i osmisliti nešto svoje...?..ponavljam ponovno nisam protiv napretka, nisam protiv uvođenja novih tehnologija, ali sam protiv netransparentnosti... Ono čega se bojim je da  HEP očito želi dobiti sve dozvole prije nego Hrvatska uđe u EU, kako ne bi morali primjenjivati EU stadarde zaštite okoliša i prirode, ali je nevjerojatno da EU (EBRD), koja je primarno javna europska institucija odobrava projekte koji ne ispunjavaju EU standarde i krše Hrvatske zakone...Eto tu dvojim...
Viš kak je lepo videti kad se neko ne spušta na neku razinu pljuvanja i prepucavanja i kad ovak lijepo odgovori ko ti sad. Ne govorim ništa o sadržaju i kvaliteti sadržaja, vjerojatno nemamo ista mišljenja, ali na ovakav način se dikutirati može. A to je smisao ovog tu na forumu, kaj ne?

Spominješ cijenu plina. Pitanje je kolko bi plin bio skuplji ili jeftiniji za istu svrhu (stvaranje vode za grijanje i proizvodnju struje) u usporedbi sa drvom. Naravno da je to samo jedno otvoreno pitanje, jer je bitna i ta neka neovisnost od stranih dobavljača koju spominješ, u ovom slučaju Rusija, ali sva pitanja se trebaju postaviti i odgovoriti, da bi to mogli na kraju kvalitetno usporedit.

S druge strane argumenti kao ispušni dimovi i potencionalna šteta nad prirodom koja se njime može nanjeti meni ima veći značaj nego ta neka neovisnost. To znači, osim obične usporedbe svih tih faktora koji imaju ulogu u odabiru elektrane morali bi odrediti i značaj (težinu) svakog faktora.

Po mojem utjecaj te neke elektrane na okoliš i na naš život u Gorici ima najveći značaj. Nema tih novaca kaj bi nas to koštalo ak nam upropasti prirodu i zdravlje.

Baš sam pročital da u Njemačkoj plin košta oko 80 ct/m3. To je 6 Kuna. To znači da bu kod nas kad-tad skuplji, i da smo sad na oko 50% od neke "normalne" cijene u Europi.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Veljača 13, 2012, 08:54:41 poslijepodne
Naravno građani su se organizirali, s pravom digli u kako ti kažeš "događanje naroda"(opa, pazi retorike) što ni gradska uprava nije očekivala i predviđala, kao što sam rekao već ranije, ništa novo, ta ista garnitura na vlasti u županiji je na isti način vodila proces oko županijskog centra za zbrinjavanje otpada, ne uvažavajući i ne zastupajući interese građana, kao uostalom i u slučaju goričke vode u Črnkovcu, koja je poklonjena županiji, da se pitalo građane sigurno bi bili protiv takvog neodgovornog ponašanja u upravljanju resursima koje Velika Gorica ima na svom području i od kojih bi u najmanju ruku trebala imati nekakve koristi u svom daljnjem razvoju.
Saka čast,Jagi,ali si zabil i navo ;
http://www.forumgorica.com/grad-velika-gorica/betonara-i-asfaltna-baza-u-radnoj-zoni-donja-lomnica/ (http://www.forumgorica.com/grad-velika-gorica/betonara-i-asfaltna-baza-u-radnoj-zoni-donja-lomnica/)

3. ako bi lektrana bila na plin i ako bi ta potrošnja plina u elektrani podigla ukupnu potrošnju plina na razinu kako bi ta tvrtka mogla ostvariti pravo na distribuciju plina, velikogoričani bi imali svoju distribuciju plina, monopol koji ima i koristi HEP plinarstvo bi bio animiran, što bi svakako bilo u interesu građana a odrazlo bi se prije svega na cijene plina i grijanja.
Ja bi rekel da bi poskupelo kak i voda (v tere plivamo) i smetje. Radi nesposobnjakovičev i dušebrižnikov na državeno-gracke jasla.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Veljača 13, 2012, 09:06:56 poslijepodne
Da Kunta, u tome je i najveći problem naše male zajednice.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Veljača 14, 2012, 11:58:27 prijepodne
http://www.gorica.hr/2012/02/osuda-politikantskih-istupa-oko-projekta-bioelektrane/#more-10703 (http://www.gorica.hr/2012/02/osuda-politikantskih-istupa-oko-projekta-bioelektrane/#more-10703)

E ovo je čisto politikanstvo.
Sada pokušavaju krivicu prebaciti na nekoga drugoga.
dogradonačelnik Kos upleće i gđ.Vesnu Marijetić, koja nije bila uopće na predstavljanju studije, prijatelj mi je bio na predstavljanju studije i pitao sam ga, rekao mi je, kako gđ. Vesna Marijetić nije bila tamo sigurno, 200%, bila je navodno, kako mi je prenio gđ. Vesna Fabijančić-Križanić.

Sada su se počeli brinuti za građane a do jučer, do kada nije krenula građanska inicijativa, šutjeli su i očekivali kako će sve lijepo i u miru poći, naviknuti na opću ne zaiteresiranost građana a možda nisu očekivali takve otpore i od predsjednika MO Novo Čiče, koliko sam čul, čak su pozvali i predsjednike MO, brifirali ih i radili pritisak na njih. Nakon tog sastanka, svaki predsjednik MO je imao svoju priču, kao da su bili na tri različita sastanka a ne na jednom, zajedničkom.

I tek pod pritiskom javnosti proradila im savjest? Moš misliti. Sad su to pamfleti, unutarnjih i vanjskih neprijatelja? Ništa neobično za mene, kad je HDZ-ova retorika u pitanju. Sreća pa građani ne šute više, uključuju se, reagiraju i to je dobro, trebali bi i više, kad su i druge stvari u pitanju, vezano za upravljanje i projekte, jer očito kako naše vlasti nemaju odgovornosti i samo javnim pritiskom ih se može dovesti i privesti redu i transparentnosti. Zato treba raditi što veći javni pritisak na njih, za naše dobro i dobro naše djece!
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: ulysses - Veljača 14, 2012, 12:17:38 poslijepodne
http://www.gorica.hr/2012/02/osuda-politikantskih-istupa-oko-projekta-bioelektrane/#more-10703 (http://www.gorica.hr/2012/02/osuda-politikantskih-istupa-oko-projekta-bioelektrane/#more-10703)

E ovo je čisto politikanstvo.
Sada pokušavaju krivicu prebaciti na nekoga drugoga.
dogradonačelnik Kos upleće i gđ.Vesnu Marijetić, koja nije bila uopće na predstavljanju studije, prijatelj mi je bio na predstavljanju studije i pitao sam ga, rekao mi je, kako gđ. Vesna Marijetić nije bila tamo sigurno, 200%, bila je navodno, kako mi je prenio gđ. Vesna Fabijančić-Križanić.

Sada su se počeli brinuti za građane a do jučer, do kada nije krenula građanska inicijativa, šutjeli su i očekivali kako će sve lijepo i u miru poći, naviknuti na opću ne zaiteresiranost građana a možda nisu očekivali takve otpore i od predsjednika MO Novo Čiče, koliko sam čul, čak su pozvali i predsjednike MO, brifirali ih i radili pritisak na njih. Nakon tog sastanka, svaki predsjednik MO je imao svoju priču, kao da su bili na tri različita sastanka a ne na jednom, zajedničkom.

I tek pod pritiskom javnosti proradila im savjest? Moš misliti. Sad su to pamfleti, unutarnjih i vanjskih neprijatelja? Ništa neobično za mene, kad je HDZ-ova retorika u pitanju. Sreća pa građani ne šute više, uključuju se, reagiraju i to je dobro, trebali bi i više, kad su i druge stvari u pitanju, vezano za upravljanje i projekte, jer očito kako naše vlasti nemaju odgovornosti i samo javnim pritiskom ih se može dovesti i privesti redu i transparentnosti. Zato treba raditi što veći javni pritisak na njih, za naše dobro i dobro naše djece!

Beus i Marijetićka su još 2007. podržali projekt, a kako kaže Kos bivša vlast ga je prijavila i za europske fondove. SDP i dalje podržava bioelektranu, a HNS je sada odjednom protiv. Jasno da je riječ o sukobu oko novca i utjecaja jer je najavljenim podjelama fotelja HNS dobio INU i Plinacro, a HEP ide SDP-u. Prebacivanje loptice na grad samo je pokušaj prikrivanja sukoba između SDP-a i HNS-a.

No, sad znamo da je izmišljotina o elektrani koja će biti spalionica smeća lansirana iz goričkog HNS-a, pa odvjetnici HEP-a i Ministarstva okoliša znaju protiv koga trebaju podići tužbe.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: BobRock - Veljača 14, 2012, 12:35:03 poslijepodne
Jedno ne razumijem. Gradonačelnik izjavljuje (http://www.gorica.hr/2012/02/osuda-politikantskih-istupa-oko-projekta-bioelektrane/#more-10703): "Ponovit ćemo predstavljanje projekta u Novom Čiču, jer želimo da građani dobe pravovaljanje i stručne informacije o projektu kako bi nakon toga, bez političkih instrukcija, mogli donijeti svoju odluku – izjavio je gradonačelnik Barišić s čime se složio i Marko Šimac u ime Vijeća MO Novo Čiče napominjući kako Mjesni odbor nije protiv razvoja i projekata već želi razvoj na najprihvatljiviji način."

Jel to znači da građani iz Novog Čiča imaju donjeti neku odluku? Koju? Jel od te njihove odluke išta ovisi? Ako niš ne ovisi, kakvog onda ta odluka ima značenja? Po mojem - nikakvog. I tak bu se delalo neovisno o odluke građana.

Jedino da moraju odlučiti, ak se ta elektrana (bio?) sagradi, dal budu ostali tamo živjeti ili ne. Alaj mi je odluka...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Veljača 14, 2012, 12:37:56 poslijepodne
Joj  ulysses naj me nasmijavati. Tko to zna, Vi iz gradske uprave?
Koji pokušavate politiziranjem umanjiti značaj građanske inicijative, koja to zaista i je, u pravom smislu riječi.
O tome će suditi građani a ne nikakav HEP ili bilo koje Ministarstvo.

Skretanje s teme, jedini je cilj tvog javljanja i ovakvih presica gradske uprave.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Veljača 14, 2012, 12:44:28 poslijepodne
Jedno ne razumijem. Gradonačelnik izjavljuje (http://www.gorica.hr/2012/02/osuda-politikantskih-istupa-oko-projekta-bioelektrane/#more-10703): "Ponovit ćemo predstavljanje projekta u Novom Čiču, jer želimo da građani dobe pravovaljanje i stručne informacije o projektu kako bi nakon toga, bez političkih instrukcija, mogli donijeti svoju odluku – izjavio je gradonačelnik Barišić s čime se složio i Marko Šimac u ime Vijeća MO Novo Čiče napominjući kako Mjesni odbor nije protiv razvoja i projekata već želi razvoj na najprihvatljiviji način."

Jel to znači da građani iz Novog Čiča imaju donjeti neku odluku? Koju? Jel od te njihove odluke išta ovisi? Ako niš ne ovisi, kakvog onda ta odluka ima značenja? Po mojem - nikakvog. I tak bu se delalo neovisno o odluke građana.

Jedino da moraju odlučiti, ak se ta elektrana (bio?) sagradi, dal budu ostali tamo živjeti ili ne. Alaj mi je odluka...

Kaj to znači, kako na prvom predstavljanju studije u POU nije bilo stručnih i pravovaljanih informacija?
Koje će se to sada nove i stručne pojaviti u Novom Čiču? Ili što znači istu studiju predstavljati i deset puta?
Ukoliko to ne služi svojevrsnom pritisku na građane, isčitavam kako je pritisak učinjen i na MO Novo Čiče.
Uostalom građani će ponovo kazati svoj stav glede toga i u Novom Čiču. Iako koliko vidim, bacaju se sumnje kako su neke političke stranke digle "događanje naroda" što naravno nije istina, građani su se sami organizirali, koliko je meni poznato.

Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: BobRock - Veljača 14, 2012, 12:55:12 poslijepodne
Kad se već javljaju ljudi koji brane ovaj projekt, interesiralo bi me jel bi ti isti ljudi mogli dati koji odgovor na "Neodgovorena pitanja o termoelektrani s javnog izlaganja studije" (http://www.novocice.info/request.php?8)? Evo da prenesem pitanja ovdje pa da ih imamo sve u vidu.


1. S obzirom da su u prvoj studiji iz svibnja 2011. bile razmatrane četiri lokacije za smještaj elektrane koji su to parametri bili ključni da se odabrala ova lokacija? Da li su izrađene Studije o utjecaju na okoliš i za preostale lokacije?

2. Kakav je utjecaj izgradnje ovog objekta na rekreacijsku zonu jezera Čiče s obzirom da se gradi na 50m od rekreacijskog parka? U pravilu se velika industrijska postrojenja poput ovoga ne gradi u neposrednoj blizini rekreacijskih parkova.
Zašto se na prostor koji je jedini mogući pravac širenja grada Velike Gorice zbog ograničenja s drugih strana, te prostor koji bi trebao biti rekreacijski centar cijelog Turopolja, stavlja ovakav objekt koji praktički onemogućuje takvo širenje „Odnos termoelektrane i sportsko rekreacijskog centra se smatra pozitivnim“. Što je pozitivno kad te dvije djelatnosti ne mogu zajedno?

3. U stavki 4.3.2.2. navedeno je da u slučaju pucanja filtra koncentracije su ekstremno veće od dopuštenih i da nije dozvoljeno postrojenju da radi duže vrijeme. Koje je to maksimalno vrijeme i što se događa s okolišem u periodu dok se pogon ne zaustavi?

4. U Studiji je navedeno da će se ostaci šljake i pepela (cca 10t dnevno – koliko je to m3) odlagati na deponiji otpada. Da li je određeno koja će to deponija biti i da li je sklopljen s njom ugovor o odlaganju. U studiji je također navedeno da nadležne institucije mogu odrediti drugačije. Tko su točno nadležne institucije i da li je moguća odluka da se šljaka i pepeo trajno odlažu na samoj parceli?

5. Kolika je točna količina pročišćenih otpadnih voda i oborinskih voda koja će se ispuštati u potok Stara Lomnica? Prema studiji to je 125+85 l/s=210 l/s i kako će to djelovati na okoliš (jezera)?

6. Zašto u studiji nije analiziran eventualni utjecaj na mirise koji se mogu širiti preko dimnjaka te od ostalih dijelova pogona (skladište sječke...)?

7. U studiji je navedeno da će doći do pojave maglice koja će u zimskom periodu biti konstantna. Molimo
pojašnjenje o kojoj se veličini maglice radi, na kojoj visini će se pojaviti i koje gustoće tj. vidljivosti kroz nju. Kako će ona djelovati na sigurnost prometa državnom cestom D30 koja je jedna od najprometnijih u RH? U studiji nije obuhvaćen utjecaj magle na rad elektrane i na štetne plinove i čestice koji izlaze iz dimnjaka.
Predviđena lokacija (kao i cijelo područje V. Gorice) ima izrazito puno maglovitih dana (80/god) s vrlo jakom maglom i za očekivati je da će se s maglom štetne tvari spuštati na tlo.
Koji je utjecaj na štetne plinove i čestice u slučaju padanja kiše. Da li se dio tih čestica kroz kišu vraća u okoliš umjesto da ode u atmosferu?

8. Koje su mjere zaštite okoliša i podzemnih voda (utjecaj tanina) na prostoru predviđenom za odlaganje sječke iz silosa (broj 37) ? Koji je maksimalni period koliko se na tom prostoru smije čuvati sječka? Koliko često se prazni silos? Koji je kapacitet tog prostora?

9. Da li prikazane količine štetnih plinova i čestica u normalnom radu prilikom dužeg izlaganja (20g) (stanovanje u neposrednoj blizini) može uzrokovati neke lakše ili teže bolesti (npr, kašalj, bronhitis i sl.)
Str. 232-238 Navodi se smanjenje smrtnosti i broja oboljelih zbog prestanka rada postojećih toplana u gradu Velikoj Gorici. Prema navodima u studiji i automatskoj mjernoj stanici u Velikoj Gorici zabilježena su vrlo rijetka prelaženja graničnih vrijednosti. Ako su toplane uzrokovale povećanu smrtnost i oboljenja, a štetni plinovi su unutar zakonskih normi zašto se isto ne bi dogodilo i s naseljima Novo i Staro Čiče zbog blizine nove elektrane?

10. U članku 2.4.1 je navedeno da je trenutno važećim prostornim planom za ovu lokaciju predviđeno da
maksimalna visina građevine može biti 15m. Visina postrojenja je 39,5m i 73m dimnjak. Kako se to uklapa u postojeći PPU?
Prema prostornom planu za ovu lokaciju je predviđena izrada UPUa prije bilo kakve izgradnje. U članku 3.1.4. predviđa se da će se raditi izmjene PPU na kojima će se ucrtati lokacije elektrane te UPUa (članak 9.1.2) ali da se ne može čekati završenje istih. Također se zaključuje da je zahvat u skladu s prostorno planskom dokumentacijom koja se treba napraviti. Kako zahvat može biti u skladu s dokumentacijom koja nije u izradi i nije prošla javnu raspravu???

11. Predviđena godišnja količina drvne sječke je 210.000t/god. Da li u neposrednoj blizini postoje tolike zalihe šuma? Prema podacima iz drugih studija u krugu 50km postoji cca 200.000t šumske biomase (nije napisano koji udio je drvna sječka). S obzirom na niz privatnih otkupljivača koji već sad prodaju drvnu sječku u europske zemlje, upitno je koliko sječke će ostati za rad elektrane. Što u slučaju da se uredbom Hrvatskih šuma smanji u budućnosti predviđena količina posječenih šuma što je tendencija u Europskoj uniji? Što će se onda dogoditi sa ovom elektranom, tj na koje gorivo će ići?

12. Predviđa se izgradnja bunara na samoj parceli koji će crpiti 83m3/h što dovodi do ukupne godišnje potrošnje od cca 400.000m3/god vode što je cca 20% ukupne potrošnje vode u Gradu Velikoj Gorici (2.7mio m3/god). Kako će to djelovati na razinu podzemnih voda? Većina građana Turopolja i dalje koristi vlastite bunare. Kako će djelovati na razinu voda u jezerima Čiče, Ježevo i Vukovina?

13. U Studiji nije obuhvaćen utjecaj elektrane na cijenu građevnih i poljoprivrednih zemljišta u naseljima Novo Čiče, Staro Čiče i Vukovina. Predviđanja su da će vrijednost pasti jer u tim mjestima do sada nije bilo većih industrijskih postrojenja te su bila poželjna za naseljavanje.

14. U studiji je navedeno što se događa u slučaju havarije dimnog filtera, ali nije navedeno što se događa u slučaja kvara na sistemu pročišćavanja otpadnih voda. Koja je eventualna opasnost na okoliš u tom slučaju?

15. Praćenje kvalitete zrake i štetnih plinova je predviđeno u roku od maksimalno 12mj od početka rada te svakih 6mjeseci. Zašto se ispitivanje ne vrši odmah po početku te zašto nema kontinuiranog praćenja kvalitete zraka (automatska mjerna postaja na lokaciji Novo ili Staro Čiče)?

16. U članku 4.2.1.1 navedeno je da je maksimalna visina dimnjaka zbog zračnog prometa 73m. Da li to znači da ako ne bi bilo zračnog prometa da bi se dimnjak napravio veće visine?

17. U studiji je navedena udaljenost od središta naselja 2-2.5km. Zašto nije navedena udaljenost do rubnih stambenih dijelova koja iznosi cca 1km. Također nisu označena stambena područja širenja naselja Staro Čiče koja su ucrtana u prostorni plan iza koja je trenutno u izradi UPU, a koja se također nalaze na 1km udaljenosti.

18. Koje je točno gorivo koje će elektrana koristiti s obzirom da se u studiji navode dva različita termina: šumska biomasa i drvna sječka? Šumska biomasa podrazumijeva i koru, lišće, sječku i sav drvni otpad dok je definicija drvne sječke isključivo grane promjera do 9cm. Da li će se to gorivo dopremati u prirodnom obliku (grane) ili će biti sameljeno? Što se sve može koristiti kao gorivo umjesto drvne sječke?

19. Da li postoji tehnološka mogućnost da se ovo postrojenje uz određene preinake u budućnosti prenamjeni u spalionicu otpada?

20. Kako se može planirati odvodnja svih otpadnih voda na kolektor Velika Gorica kada se zna da on trenutno nije u punoj funkciji i ne može preuzeti te količine što se i navodi u studiji? Što u slučaju da Grad ne rekonstruira kolektor do 2015g što je navedeno u studiji? Gdje će se onda odvoditi otpadne vode?

21. U članku 1.3.3.4 (str 36) navedeno je da će se količina letećeg pepela i štetnih plinova pomoću filtara smanjiti ispod zakonskih normi. Koje su točne očekivane vrijednosti, tj da li će one biti znatno niže od graničnih ili na graničnim vrijednostima?

22. Prema studiji (str 198) najveće koncentracije emisija kotla su na 700m od lokacije što je niti 300m udaljnosti od prvih kuća u naselju Novo Čiče, Staro Čiče i Velika Gorica. S obzirom na malu kartu nije moguće vidjeti detaljne koncentracije kod prvih naseljenih kuća.

23. Str 35. „Tijekom trajanja ispuhivanja čađe povećava se koncentracija letećeg pepela u dimnim plinova“ – Da li se to povećanje vidi i na izlazu iz dimnjaka u atmosferu?
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Veljača 14, 2012, 09:20:55 poslijepodne
Kaj to znači, kako na prvom predstavljanju studije u POU nije bilo stručnih i pravovaljanih informacija?
Bilo je,bilo, samo ne od osobe koju su dopelali da brani Studiju. Rekel bi Jajo z Prljavoga kazališta;
-Koji antitalent,čovječe! Pa,di tebe da izaberemo!?
Ni bilo ni gradonačelnikove svite na predstavljanju ob dve ali su se našli na predstavlajnu Letopisa ob sedem "na mestu zločina"...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Veljača 15, 2012, 07:16:54 prijepodne
Dobio sam od prijateljice jedan zanimljiv mail ... mislim da bi ovo mogli povezati s ovom temom, ali i sa mnogim drugim temama ...

Deset strategija manipulacije stanovništvom
Na osnovu rada jednog od najuticajnijih svjetskih intelektualaca, američkog lingviste Noama Čomskog, donosimo vam spisak od deset strategija manipulacije putem medija.

1)  P PREUSMJERAVANJE PAŽNJE
Pažnju javnosti preusmjeravati sa važnih  problema na nevažne. Prezaposliti javnost poplavom nebitnih informacija, da ljudi ne bi imali vremena razmišljati i steći osnovna saznanja u razumijevanju svijeta. (GLEDANJE TV-A!!!!)

2)   STVARANJE PROBLEMA
Ta metoda se naziva i “problem-reakcija-rješenje”. Treba stvoriti problem, da bi dio javnosti reagirao na njega. Na primjer: izazvati i prenositi nasilje sa namjerom, da javnost lakše prihvati ograničavanje slobode, ekonomsku krizu ili da bi se opravdalo rušenje socijalne države. (WTC 9/11)

3)   POSTUPNOST PROMJENA
Da bi javnost pristala na neku neprihvatljivu mjeru, uvoditi je postepeno, “na kašičicu”, mjesecima i godinama. Promjene, koje bi mogle da izazovu otpor, ako bi bile izvedene naglo i u kratkom vremenskom roku, bit će sprovedene politikom malih koraka. Svijet se tako vremenom mijenja, a da to ne budi svijest o promjenama.

4)    ODLAGANJE
Još jedan način za pripremanje javnosti na nepopularne promjene je, da ih se najavljuje  mnogo ranije, unaprijed. Ljudi tako ne osjete odjednom svu težinu promjena, jer se prethodno privikavaju na samu ideje o promjeni. Osim toga i “zajednička nada u bolju budućnost” olakšava njihovo prihvaćanje.

5)    UPOTREBA DJEČJEG JEZIKA
Kada se odraslima obraća kao kada se govori djeci, postižemo dva korisna učinka: javnost potiskuje svoju kritičku svijest i poruka ima snažnije djelovanje na ljude. Taj sugestivni mehanizam u velikoj mjeri se koristi i prilikom reklamiranja.

6)    BUĐENJE EMOCIJA
Zloupotreba emocija je klasična tehnika, koja se koristi u izazivanju kratkog spoja, prilikom razumnog prosuđivanja. Kritičku svijest zamjenjuju emotivni impulsi (bijes, strah, itd.) Upotreba emotivnog registra omogućava pristup nesvjesnom, pa je kasnije moguće na tom nivou sprovesti ideje, želje, brige, bojazni ili prinudu, ili pak izazvati određena ponašanja.

7)    NEZNANJE
Siromašnijim slojevima treba onemogućiti pristup mehanizmima razumijevanja manipulacije njihovim pristankom. Kvaliteta obrazovanja nižih društvenih slojeva treba biti što slabija ili ispod prosjeka, da bi ponor između obrazovanja viših i nižih slojeva ostao nepremostiv.

8)    VELIČANJE GLUPOSTI
Javnost treba  podsticati u prihvaćanju  prosječnosti. Potrebno je uvjeriti ljude da je "in" (u modi), poželjno biti glup, vulgaran i neuk. Istovremeno treba izazivati otpor prema kulturi i nauci.

9)    STVARANJE OSЈEĆAJA KRIVICE
Treba uvjeriti svakog pojedinca da je samo i isključivo on odgovoran za vlastitu nesreću, usljed oskudnog znanja, ograničenih sposobnosti ili nedovoljnog truda. Tako nesiguran i potcijenjen pojedinac, opterećen osjećajem krivice, odustat će od traženja pravih uzroka svojeg položaja i pobune protiv ekonomskog sistema.

10) ZLOUPOTREBA ZNANJA
Brz razvoj nauke u posljednjih 50 godina stvara rastuću provaliju između znanja javnosti i onih koji ga posjeduju i koriste, vladajuće elite. “Sistem”, zaslugom biologije, neurobiologije i praktične psihologije, ima pristup naprednom znanju o čovjeku i na fizičkom i na psihičkom planu.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: BobRock - Veljača 15, 2012, 09:40:03 prijepodne
Deset strategija manipulacije stanovništvom
...
Well... Ovo je jako zanimljvo!
To traži svoju vlastitu temu. Ono kaj smo podsvjesno osjećali da nije kak spada, sad moremo svjesno svrstati u jednu od tih grupacija i time argumentirati protiv manipulacije.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Veljača 15, 2012, 11:19:08 poslijepodne
14.02.2012. -SDP VELIKE GORICE PROTIV BIOELEKTRANE-TOPLANE NA LOKACIJI U ŠTUKIMA!
http://www.sdpvg.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=57&cntnt01pagelimit=6&cntnt01returnid=78 (http://www.sdpvg.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=57&cntnt01pagelimit=6&cntnt01returnid=78)

Srijeda, Veljača 15th, 2012 | Autor Petra
Stav Gradske organizacije HSS o najavljenoj izgradnji bioelektrane-toplane
http://www.cityportal.hr/aktualno/stav-gradske-organizacije-hss-o-najavljenoj-izgradnji-bioelektrane-toplane/ (http://www.cityportal.hr/aktualno/stav-gradske-organizacije-hss-o-najavljenoj-izgradnji-bioelektrane-toplane/)

Najte noreti kak guske v meglu jel bi vam se mogel ponoviti "Harač! Harač!" i Afera "Billja ljivada"...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Veljača 15, 2012, 11:27:39 poslijepodne
Well... Ovo je jako zanimljvo!
To traži svoju vlastitu temu.
Malo si bio okasnio;  ;)
http://www.forumgorica.com/politika/deset-najcescih-primjera-medijske-manipulacije/msg40886/#msg40886 (http://www.forumgorica.com/politika/deset-najcescih-primjera-medijske-manipulacije/msg40886/#msg40886)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: BobRock - Veljača 16, 2012, 10:31:16 prijepodne
Malo si bio okasnio;  ;)
Štima. Respekt!
Ali drago mi je kaj nisam samo ja to ocijenio kao interesantno.   :)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Veljača 16, 2012, 11:36:45 prijepodne
sorry ... nisam to primjetio prije ...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: ulysses - Veljača 16, 2012, 04:52:52 poslijepodne
Koji pokušavate politiziranjem umanjiti značaj građanske inicijative, koja to zaista i je, u pravom smislu riječi.
O tome će suditi građani a ne nikakav HEP ili bilo koje Ministarstvo.

Ajde što više niste na istoj frekvenciji sa SDP-om, ali sad ni vas par iz HNS-a više niste koordinirani. U stvari, čak ni osoba koja je napisala proglas o bioelektrani na vašim stranačkim stranicama nije u koordinaciji sa vlastitim mozgom.  ;D

Ali sad su bar maske skinute, sad je i HNS priznao da se radi o stranačkoj kuhinji.

A, ovo će ući u antologiju političke gluposti:

Željeli smo da ovo bude građanska inicijativa, kao što to ona danas i jest, no ne treba smetnuti s uma činjenicu da smo i mi iz HNS prije svega jednako tako samo građani, građani koji smo i direktno ugroženi bioelektranom, kao i svi ostali građani. Pravo da reagiramo, ne može nam nitko oduzeti!

Po toj logici su i konc logori bili građanska incijativa, jer oni koji su ih gradili su bili prije svega građani.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: BobRock - Veljača 16, 2012, 06:10:51 poslijepodne
Po toj logici su i konc logori bili građanska incijativa, jer oni koji su ih gradili su bili prije svega građani.
To je tebi logika? A di si ti učil tu svoju logiku? Aj nam to otkri, pliz. Baš me to interesira.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Veljača 16, 2012, 08:49:17 poslijepodne
Po toj logici su i konc logori bili građanska incijativa, jer oni koji su ih gradili su bili prije svega građani.
To je tebi logika? A di si ti učil tu svoju logiku? Aj nam to otkri, pliz. Baš me to interesira.

Kakva logika, logika s ulysses apsolutno nema nikakve veze.
Logika je kako su ovi iz HNS-a izgleda pogodili u sridu. A to malo boli, istina je uvijek bolna, posebno kada se laže, koliko se dug i širok!

Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Veljača 16, 2012, 09:18:06 poslijepodne
To ti je jedna od one 4 energane kaj sam spominjal, a kak u tekstu piše ... veli čovjek da je Škrinjarić načelnik Pokupske Slatine ... vidiš kaj znači kad se Šukeru zavučeš ... mam si glavn u P.S. a lova dolazi ...
Čiko promašio kapiju.
Toplana je jeftineše i jednostavneje rešejne od elektrane. 0 struje.
Rakitovec, Čiče,... De su još dve?

-

Osim svoje primarne proizvodnje PANA d.o.o. planira izgradnju kogeneracijskog postrojenja na biomasu, pri čemu je moguće i proširenje projekta u smislu trigeneracije, odnosno proizvodnja električne, toplinske i rashladne energije. Kako u poslovnoj zoni u Turopolju planiramo izgradnju Distributivnog centra za voće i povrće postoji mogućnost iskorištavanja rashladne energije koja bi se proizvodila iz spomenutog trigeneracijskog postrojenja - rekao je župan Stjepan Kožić.
http://turopolje-mjesto.blog.hr/2011/01/index.html (http://turopolje-mjesto.blog.hr/2011/01/index.html)

REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA PREDSTAVILA REZULTATE PROJEKTA “ZELENA ENERGIJA ZA ZAGREBAČKU ŽUPANIJU”
Osnovna škola u Kravarskom dobiva kotlovnicu na šumsku biomasu
Razrađen je model ugovorne prodaje topline iz biomase koji se zasniva na ulaganju privatnih
poduzetnika i šumovlasnika u kotao i opremu, a toplina se zatim prodaje zgradama javne namjene
http://www.zagrebacka-zupanija.hr/static/files/misc/zupanijska_kronika/2012/zupanijska_kronika_br48.pdf (http://www.zagrebacka-zupanija.hr/static/files/misc/zupanijska_kronika/2012/zupanijska_kronika_br48.pdf)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Veljača 17, 2012, 06:08:15 prijepodne
2 u Rakitovcu ... Pokupsko ...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Muha - Veljača 20, 2012, 11:31:27 prijepodne
Po toj logici su i konc logori bili građanska incijativa, jer oni koji su ih gradili su bili prije svega građani.
To je tebi logika? A di si ti učil tu svoju logiku? Aj nam to otkri, pliz. Baš me to interesira.

Evo ti logika...pogledaj na stranici HNS-a... hebate izmanipulirani ste od strane vlastite stranke...dajte se uskladite prije nego zauzimate nekakav stav..ne znate jadni jel bi piškili ili kakili...

Velikogorička bioelektrana da ili ne?
Svima su odavno poznati HNS-ovi stavovi glede bioelektrane, o tome smo već u nekoliko navrata  zadnjih godina javno govorili i pisali.
No da ponovimo, HNS nikada nije bio protiv bioelektrane, štoviše zagovarali smo projekt koji bi adekvatno riješio problem 14 velikogoričkih kotlovnica i objedinio cjelokupni sustav grijanja.

http://www.hns-vg.com.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=424:odgovor-hns-a-na-gradonaelnikove-manipulacije-javnou&catid=1:latest-news (http://www.hns-vg.com.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=424:odgovor-hns-a-na-gradonaelnikove-manipulacije-javnou&catid=1:latest-news)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: BobRock - Veljača 20, 2012, 12:33:51 poslijepodne
... hebate izmanipulirani ste od strane vlastite stranke...dajte se uskladite prije nego zauzimate nekakav stav..ne znate jadni jel bi piškili ili kakili...
Mi?
A vi niste izmalipulirani?

Sad bi bioelektranu, a kakve budu posljedice za Goricu, to vas boli k...c?
Aha, to se kod vas drugačije zove, ha?
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Muha - Veljača 20, 2012, 12:56:06 poslijepodne
Citat:
BobRock

Mi?
A vi niste izmalipulirani?


He..tko to mi?..o čemu trabunjaš..pa jel ti uopće znaš tko je pokrenuo taj projekt?...

Citat:
BobRock

Sad bi bioelektranu, a kakve budu posljedice za Goricu, to vas boli k...c?

Kad sam bio protiv bioelektrane ?..osim kaj sam ukazivao na oprez ...(u smislu da se poštuju svi propisi štetnog utjecaja na okoliš)... jbg-a priznaj žrtva si, izmanipuliran si ..nisi pazio.. ili najgore, po zadatku sve to znao i namjerno radio, kako god poušio si ...nisi vjerodostojan..ablegen...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Veljača 20, 2012, 08:45:03 poslijepodne
Muha kaj ti hoćeš reći? Ja te ništa ne razumijem, osim što izvučeš jednu rečenicu iz konteksta i manipuliraš s njom. Kaj ti nije jasno u pitanju: Bioelektrana da ili ne? 

Kad se pročita cijeli tekst jasno je sve kao dan, dalje u tekstu jasno je pitanje bioelektrana na drvnu sječku ili na plin? No važno je da ti malo manipuliraš, tu si mali od kužine. ;D
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Muha - Veljača 21, 2012, 08:40:33 prijepodne
Citat:
Jaguar

Muha kaj ti hoćeš reći? Ja te ništa ne razumijem, osim što izvučeš jednu rečenicu iz konteksta i manipuliraš s njom. Kaj ti nije jasno u pitanju: Bioelektrana da ili ne? 

He ...ti ne razumiješ...možda i ne..tko zna.. predmetni projekt za izgradnju bioelektrane pokrenut je još 2007 godine dok su lokalnu vlast obnašali SDP-HNS, naravno nositelj toga je bio tko drugi no HNS...sad kad su vam priču preoteli neki drugi igrači preko svojih aktivista sabotirate i opstruirate taj projekt želeći ga prikazati kao štetnog...kaj misliš zbog čega se Nikola Šimac ogradio od svega toga?...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: BobRock - Veljača 21, 2012, 11:10:10 prijepodne

He..tko to mi?..o čemu trabunjaš..pa jel ti uopće znaš tko je pokrenuo taj projekt?...
Pa upravo to i ja tebe pitam. Tko je to "mi", a tko "vi" kak ti pišeš u svom postu? Kaj sad ti počinješ baš onak kak meni ideš prebacivati? Dijeliš politiku na "mi" i "vi"? Bad guys i good guys? SDP i HDZ? Ili ima i nekaj drugo?

Izbaci takve bedaste fraze iz svojih naklapanja i možda postaneš bar malo vjerodostojan, ovak si samo prazni politikant i demagog.
Citat:

Kad sam bio protiv bioelektrane ?..osim kaj sam ukazivao na oprez ...(u smislu da se poštuju svi propisi štetnog utjecaja na okoliš)... jbg-a priznaj žrtva si, izmanipuliran si ..nisi pazio.. ili najgore, po zadatku sve to znao i namjerno radio, kako god poušio si ...nisi vjerodostojan..ablegen...
Eto. Sad si za Bioelektranu. Ne znaš jel bi piškio ili kakio. Isto ko i tvoj šef - jesi za, ali da se poštuju propisi. Čisti populizam. Nekaj si reko, a nisi niš reko.

Ovdje se diskutira o Bioelektrani kakva je predložena, a ne neka imaginarna koja bi se držala propisa. Ili pak ona koja je bila u zamisli prije x godina. Uspoređuješ jabuke i kruške. Ne znam samo jel samo glumataš, ili stvarno niš ne kužiš. Pretpostavljam da se gubiš u svom spinu mržnje protiv HNSovaca i da te to koči u nekom normalnom razumnom razmišljanju.

Ma glavno da se pljuje po HNSu, to je najvažnije, a nekaj pametnog reći - to ti očito teško pada. Probaj drugi put, možda ti uspije. Good luck!
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Veljača 21, 2012, 11:13:36 prijepodne
Citat:
Jaguar

Muha kaj ti hoćeš reći? Ja te ništa ne razumijem, osim što izvučeš jednu rečenicu iz konteksta i manipuliraš s njom. Kaj ti nije jasno u pitanju: Bioelektrana da ili ne? 

He ...ti ne razumiješ...možda i ne..tko zna.. predmetni projekt za izgradnju bioelektrane pokrenut je još 2007 godine dok su lokalnu vlast obnašali SDP-HNS, naravno nositelj toga je bio tko drugi no HNS...sad kad su vam priču preoteli neki drugi igrači preko svojih aktivista sabotirate i opstruirate taj projekt želeći ga prikazati kao štetnog...kaj misliš zbog čega se Nikola Šimac ogradio od svega toga?...

Meni? Nama? Kome to?
Muha ovdje ti sve lijepo piše:
http://www.hns-vg.com.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=424:odgovor-hns-a-na-gradonaelnikove-manipulacije-javnou&catid=1:latest-news (http://www.hns-vg.com.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=424:odgovor-hns-a-na-gradonaelnikove-manipulacije-javnou&catid=1:latest-news)

samo treba čitati s razumijevanjem.
Meni je jasno a ti pročitaj još jednom, ak ti ne pomogne potraži pomoć, nek ti netko prevede, na tvoj jezik.
Što se tiče Šimca, koliko imam informacije, taj Šimac ništa nije znao i ništa nije poduzimao dok ga nisu ljudi iz Starog Čiča osvijestili po tom problemu, toliko o tome, nakon čega se malo angažirao, no opet bi kako slušam i gledam malo piškio, malo kakio, uvlačeći se gradonačelniku i podilazeći gradskoj upravi, a čuo sam i što je pred svojim sumještanima govorio o gradu, gradonačelniku i tom projketu, kao i njegovom načinu vođenja od strane grada, tak da možeš ti izvoditi bijesne gliste, do iznemoglosti, javnost se digla, reagira, gradonačelnik se sada posipa pepelom po glavi, te napraviti ćemo ovo, te napraviti ćemo ono, pa biti će tematska sjednica na GV, te ovo, te ono, a bi li sve to napravio da su građani kojim slučajem šutjeli i da se javnost nije digla na noge?
Bi li Muha? Budi korektan pa korektno odgovori na to pitanje.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Veljača 21, 2012, 08:07:26 poslijepodne
SDP za drugu lokaciju, HNS za plin, Grad bi bio medijator
http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4031/sdp-za-drugu-lokaciju-hns-za-plin-grad-bi-bio-medijator.aspx (http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4031/sdp-za-drugu-lokaciju-hns-za-plin-grad-bi-bio-medijator.aspx)

Baš me interesera kaj se veli v Kušancu...
Most bi oni šteli iza hiže "Betty".

Večeras u emisiji Direkt+ uživo o bioelektrani

Bioelektrana - toplana Velika Gorica i Hidroelektrana Lešće, teme su današnje kontakt emisije Direkt + koja počinje u 20.30 sati na televiziji TV Plus.

U emisiji uživo voditelj Miljenko Milanović otvorit će pitanja o ova dva projekta, njihova utjecaja na okoliš i život građana Velike Gorice i Karlovca.

Gosti emisije su saborski zastupnik Goran Beus Richembergh, Jagoda Munić iz Zelene akcije, stručni suradnik za zaštitu okoliša Marko Ružić iz V.Gorice te Niko Malbaša iz Ekonerga.

Telefonom će se uživo javiti i Vjeran Piršić iz udruge Eko Kvarner te sugovornici iz Velike Gorice, a telefoni će biti otvoreni za pitanja gledatelja. Emisija traje jedan sat.
http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4032/veceras-u-emisiji-direkt+-uzivo-o-bioelektrani.aspx (http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4032/veceras-u-emisiji-direkt+-uzivo-o-bioelektrani.aspx)

-

Što se tiče Šimca, koliko imam informacije, taj Šimac ništa nije znao i ništa nije poduzimao dok ga nisu ljudi iz Starog Čiča osvijestili po tom problemu, toliko o tome,
Ovo mi baš ni jasno...
Bil sem na rasprave ali sem zgleda zmanipuleran jel su Šimci bili na zajdnemi nogami po pitajnu NE za bioelektranu.
Il mu sad pakerate kajlu zato kaj je potpisal na zajdnemi izbore pakt z hadezejom...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Veljača 21, 2012, 08:25:36 poslijepodne
Tko što pakira Kunta?

Dakle, čovjek se upalio na guranje, no dobro je ako se upalio, kako god to bilo. 8)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Veljača 21, 2012, 08:54:07 poslijepodne
Paralelno s tim animirali smo i MO Novo Čiče, točnije predsjednika MO, Nikolu Šimca, razgovarajući čitavih tjedan dana, nakon čega je i Nikola Šimac shvatio o čemu i kakvom projektu se radi, te se izrazito zainteresirao i pokazao volju da se uključi u aktivnosti.
...

Vjerodostojnost Nikole Šimca: ima je ili nema?
...Prije svih trebalo bi o tome tekstu pitati Nikolu Šimca, koji je prema dogovoru, trebao koordinirati potpisivanje peticije.

Zanimljiva je zbog toga i izjava Nikole Šimca na istoj presici, da se zajedno s gradonačelnikom Barišićem „gnuša“ nad takozvanim „pamfletom“, iza kojega vrlo vjerojatno stoji upravo on, odnosno ljudi njemu bliski. Vjerojatno nema hrabrosti to reći i potvrditi. Obzirom na njegove ranije „dobre odnose s gradonačelnikom Barišićem“, koji ga očito može „privezati“ i disciplinirati prema svojim dnevnopolitičkim potrebama.

I sad ga je priveo i ukrotio, kako bi zajednički pokušali izmanipulirati javnost, izmišljenom pričom o nekakvom „političkom pamfletu“ za kojega njih dvojica kao ne znaju tko ga je napisao ali zato zna dogradonačelnik Kos koji priču nastavlja prema Goranu Beusu Richenberghu i HNS-u.

Nama u HNS to imponira, daje nam još veću motivaciju za djelovanje, posebno kada to govori dogradonačelnik Kos. To je, naime, još jedan dokaz da se boje kad im mi pušemo za vrat a izgleda da smo i jedini, koji to činimo, čim se odmah u svakom problemu usmjere protiv nas iz HNS-a.

No ovdje podsjećamo Nikolu Šimca, na sve što je izrekao na skupu u Novom Čiču, na predstavljanju Studije utjecaja na okoliš u POU, kao i svim istupima u medijima zadnjih dana. Ne samo on nego i Marko Šimac koji je o tome govorio i pred TV kamerama.

Na koncu želimo vjerovati da će ga na to najprije podsjetiti njegovi sumještani na idućem skupu u Novom Čiču, gdje će im morati pogledati u oči i suočiti se i s njima i sa svojom već više puta dokazanom nedosljednošću!

hns.vg

Gleč, ak sem dobro brojil, Barišič je imenom spomenut v tekstu 8x, Šimac(i) 6-7x, Kos 4x, a naslov je "Odgovor HNS-a na gradonačelnikove manipulacije javnošću". Ni spomenut nigdo z MO Staro Čiče i Vukovina ali Šimac se "vozi na prvomu štosdemferu" da je to iritantno.
I imam dojam teri sem ti napisal v prethodnem postu.

Jel odlučeno da bu ponovlena rasprava?
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Veljača 21, 2012, 09:57:54 poslijepodne
Možda, iako taj tekst osobno nisam tako shvatio.
Za novu javnu raspravu nisam pročitao još nikakvu najavu.

Ali evo gledao sam na TV Plus emisiju o bioelektrani.
Stručni savjetnik Ružić, ostavio mi je bolji dojam kao odvjetnik gradske uprave nego što je stručni savjetnik.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: ulysses - Veljača 21, 2012, 10:24:24 poslijepodne
Ali evo gledao sam na TV Plus emisiju o bioelektrani.
Stručni savjetnik Ružić, ostavio mi je bolji dojam kao odvjetnik gradske uprave nego što je stručni savjetnik.

Ti si inače stručnjak za zaštitu okoliša sa brojnim stručnim radovima na tom polju, pa si se našao ocjenjivati Ružićevu stručnost.  ;D

A, što se tiče HNS-a, evo Beusovog teksta kojeg ste prešutili. Iz stranačkog glasila u kojem se zalaže i prisvaja projekt mini-termolektrane na biomasu. Crno na bijelo.

(http://img833.imageshack.us/img833/8118/hnslazi.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/833/hnslazi.jpg/)

Kliknite za uvećanje
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Veljača 22, 2012, 09:01:18 prijepodne


Ti si inače stručnjak za zaštitu okoliša sa brojnim stručnim radovima na tom polju, pa si se našao ocjenjivati Ružićevu stručnost.  ;DKak možeš znati, možda i jesam. :P
Tako prozirno štitiš gradsku upravu, gradonačelnika a sada i Ružića, protiv kojeg nemam ništa, no činjenica je kako uporno štiti grad i gradonačelnika i ni u jednom trenutku se nije postavio na stranu građana, koji mu i obezbjeđuju plaću, koju dobiva u gradskoj upravi. Ne daje mu plaću gradonačelnik iz svog džepa, jel tak?
Bio sam i na predstavljanju studije u POU, iritirao je građane svojom arogantnošću u tom smislu, zbog čega je dobio puno povuka od građana, iz sjedalica POU. Toliko o tome!
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Muha - Veljača 22, 2012, 11:52:08 prijepodne
Citat:
Jaguar

Tako prozirno štitiš gradsku upravu, gradonačelnika a sada i Ružića

A kaj ti delaš?..nevjerovatno..čovjek te uvati u laži i ti njemu ideš prodavat priču o Ružiću koji štiti Gradonačelnika a ne građane..a koga bi trebal Ružić štititi??..gradonačelnik je izabran voljom većine, Ružić kao zaposlenik, profesionalac provodi volju te većine...stoga građane treba zaštiti od Vas, GAZIMIROVACA, HABUŠANATA, FERENČAKOVACA... opet ste podojili glupi SDP-e...
Podijelili ste državna poduzeća, profitabilne tvrtke sebi a gubitaše SDP-u
http://www.dnevno.hr/vijesti/novac/cacic_nasamario_milanovica_profitabilne_tvrtke_hnsu_gubitasi_sdpu/589493.html (http://www.dnevno.hr/vijesti/novac/cacic_nasamario_milanovica_profitabilne_tvrtke_hnsu_gubitasi_sdpu/589493.html)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Veljača 22, 2012, 01:00:30 poslijepodne
Citat:
Jaguar

Tako prozirno štitiš gradsku upravu, gradonačelnika a sada i Ružića

A kaj ti delaš?..nevjerovatno..čovjek te uvati u laži i ti njemu ideš prodavat priču o Ružiću koji štiti Gradonačelnika a ne građane..a koga bi trebal Ružić štititi??..gradonačelnik je izabran voljom većine, Ružić kao zaposlenik, profesionalac provodi volju te većine...stoga građane treba zaštiti od Vas, GAZIMIROVACA, HABUŠANATA, FERENČAKOVACA... opet ste podojili glupi SDP-e...
Podijelili ste državna poduzeća, profitabilne tvrtke sebi a gubitaše SDP-u
http://www.dnevno.hr/vijesti/novac/cacic_nasamario_milanovica_profitabilne_tvrtke_hnsu_gubitasi_sdpu/589493.html (http://www.dnevno.hr/vijesti/novac/cacic_nasamario_milanovica_profitabilne_tvrtke_hnsu_gubitasi_sdpu/589493.html)

Nas?
Kakve veze sve to ima sa ovom temom o bioelektrani? Pa da je i istina sve što si napisao.
No očito je kako se ti ne možeš osloboditi "bakcila", koji su te jako nagrizli.
Silno se trudiš "posvaditi" SDP i HNS, nije nepoznanica nama forumu ovdje i zašto.
Ali napominjem bioelektrana je tema pa se fokusiraj na temu.
Dozvoli da imam svoje mišljenje o nastupu stručnog savjetnika u temi bioelektrana, kakvo ćeš ti imati? Tvoja stvar! Dobro da si priznao koga štiti i zašto, no i on i gradonačelnik su u službi građana, kaj ne?

Po toj tvojoj logici ako je gradonačelnik izabran većinom, mogao bi nas sve pobiti, ti bi mu pomogao, znam, no ovdje se radi o odgovornosti jednog gradonačelnika i njegovih službi prema svojim građanima, koje očito nije bilo, jer da je već bi mnogo ranije progovorio a ne šutio, sve do "bunta" građana, kroz građansku inicijativu, kada je naglo pokazao brigu za građanima. Moš misliti, koliko su njegove namjere iskrene i odgovorne!
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Muha - Veljača 22, 2012, 02:56:10 poslijepodne
Citat:
Jaguar

ovdje se radi o odgovornosti jednog gradonačelnika i njegovih službi prema svojim građanima, koje očito nije bilo,

Odgovornost za nešto kaj ste vi pokrenuli?..upravo suprotno, gradonačelnik pokazuje kako treba ubuduće delati, gradonačelnik nije sabotiral ono kaj ste vi pokrenuli već isto provodi u djelo...drugim riječima umjesto da ste mu zahvalni vi ga napadate...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Veljača 22, 2012, 03:38:01 poslijepodne
Citat:
Jaguar

ovdje se radi o odgovornosti jednog gradonačelnika i njegovih službi prema svojim građanima, koje očito nije bilo,

Odgovornost za nešto kaj ste vi pokrenuli?...... gradonačelnik nije sabotiral ono kaj ste vi pokrenuli već isto provodi u djelo........

Mi pokrenuli? Ja pokrenuo? To se meni obraćaš ili nekomu drugom?
No kad već spominješ sabotažu, zašto je sabotiral VG Plin? Koji je trebal imati zadaću da vodi plinsko poslovanje, od distribucije do plinofikacije gradskog područja, s temeljnim kapitalom od 120 mil kuna plinske infrastrukture? Nemoj mi samo opet pisati o Mahaču i SDP-ovom uhljebljavanju, nego možeš mi pisati o smislu postojanja tvrtke, poput VG Plina u Velikoj Gorici. Ima li ona smisla, ima li interesa grada i građana kroz taj projekt, kako ju je trebalo postaviti i voditi, itd, itd.
Odmah za napomenu, grad je morao i trebao nastaviti ulagati u razvoj te tvrtke, kao uostalom i svih drugih komunalnih poduzeća, u koja je ububano brdo novaca (nakon predaje Velkoma) kako bi danas mogli koliko toliko normalno funkcionirati u ineteresu grada i građana, o tom potom, bi li mogli bolje.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Veljača 26, 2012, 12:56:47 poslijepodne
DIREKT PLUS - Strah od elektrana - 21.02.2012.
http://tvplus.hr/index.php?option=com_videoflow&task=play&id=472&sl=latest&Itemid=2&layout=listview (http://tvplus.hr/index.php?option=com_videoflow&task=play&id=472&sl=latest&Itemid=2&layout=listview)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: BobRock - Veljača 27, 2012, 12:42:38 prijepodne
DIREKT PLUS - Strah od elektrana - 21.02.2012.
Jako interesantno. Onaj Vjeran Piršić mi najpametnije zbori. Njega bi trebali kao savjetnika. Vrlo bistar frajer.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Muha - Veljača 27, 2012, 12:50:41 poslijepodne
Citat:
BobRock

Onaj Vjeran Piršić mi najpametnije zbori. Njega bi trebali kao savjetnika. Vrlo bistar frajer.

He..ljepo je zborila i kuhana nogica, za naivne ..
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: BobRock - Veljača 27, 2012, 02:42:59 poslijepodne
He..ljepo je zborila i kuhana nogica, za naivne ..
Kaj si sad time štel povedati? Kaj je bilo za naivne? Ak kaj znaš onda i reci, a ne ovak.

Ti bi samo provociral, i ljude koji ti ne pašeju probal glupim šalama diskvalificirati, a većinom se kod tebe radi o SDP-ovcima i HNS-ovcima, ili njima bliskim. Braniš HDZovske stavove ko da si plaćen za to. Jesi li?

Takve glupe i provokativne komentare, koji niš ne vele nego se samo rugaju, bi se lako moglo obrisati. Forum bi dobil samo na kvaliteti ak bi mu se takvo smeće očistilo.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Muha - Veljača 27, 2012, 03:11:54 poslijepodne
Citat:
BobRock

Kaj si sad time štel povedati? Kaj je bilo za naivne?
He..ok..pojasnit ću kad me ljepo pitaš..Štel sam povedati da je i Josipović svojevremeno u predizbornoj kampanji pametno zborio..mnogi su ispali naivni jer su mu dali glas, nisu znali kaj se skriva ispod te ulljuđene retorike...eto..to sam štel povedati...

Citat:
BobRock

Ti bi samo provociral, i ljude koji ti ne pašeju probal glupim šalama diskvalificirati, a većinom se kod tebe radi o SDP-ovcima i HNS-ovcima, ili njima bliskim

Nije istina, krivo, nije mi svrha provocirati već ukazivati da je lopovluk prisutan i u drugom dvorištu ne samo u HDZ-u....i da branit ću svakog pa i HDZ-e ako vidim da nije kriv...nisam od onih koji će cipelariti protivnika kad padne...

Citat:
Braniš HDZovske stavove ko da si plaćen za to. Jesi li?


Opet krivo..za razliku od tebe zalažem se za pravu stinu a ne za virtualnu...


Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: BobRock - Veljača 28, 2012, 09:44:18 poslijepodne
He..ok..pojasnit ću kad me ljepo pitaš..Štel sam povedati da je i Josipović svojevremeno u predizbornoj kampanji pametno zborio..mnogi su ispali naivni jer su mu dali glas, nisu znali kaj se skriva ispod te ulljuđene retorike...eto..to sam štel povedati...
Eto. Opet zavitlavaš. Nekaj pričaš a niš nisi reko. Isto - isto. Čuj, na takav način moremo do jutra i niš nebumo obavili. Ti samo muljaš o nekim "analogijama", a kaj stvarno oćeš reći, to ne želiš, nego oćeš da se ljudi domišljaju. Ili nas samo zajebavaš? Ne znam, ali ne vidim neku bitnu razliku, zato bih te molio da prestaneš natuknuti nekaj i ostaviti da si drugi misli. Jel vidiš da to nikam ne vodi? A ak misliš da ti na taj  način ispadaš pametan - varaš se. I to teško. Dapače, na taj način samo dokazuješ da nisi tip za diskusiju, nego samo za prepucavanje po političkom zadatku.

Znači - kod tebe opet isto, niš novoga.
Citat:

Opet krivo..za razliku od tebe zalažem se za pravu stinu a ne za virtualnu...
Kaj pričaš? Kakva istina? Ti si od istine daleko ko krava od pravopisa.

I osim toga o kakvoj ti to istini govoriš? Ak je jedno istina, onda bi drugo trebalo biti laž. Znači crno bijeli svijet. Kod takve retorike si moreš dati Ruku Bilaju i morete obadvojica opet u školu da se naučite nekih osnova.

Uvjeren sam da ne samo ja ne palim na takve bezvezne populističke fore.

Zato Muha: pročitan si. Već odavno. Nemoj se truditi glumatat jer se samo sve više ukopavaš u svoju rupu.

No baš me briga, delaj kaj očeš. Samo se potrudi da ne smetiš forum jer bum moral čistiti to smeće. A meni se toga neće, tak da bu za oboje bolje ak to neš delal.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Bilaj - Veljača 29, 2012, 10:04:33 prijepodne
Kod takve retorike si moreš dati Ruku Bilaju i morete obadvojica opet u školu da se naučite nekih osnova.

Kaj ti sada mene prozivaš?
Možda bolje ti bobo uplati školu koko-vg da krene govoriti istinu.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Veljača 29, 2012, 12:56:08 poslijepodne
Jadničak ... kaj više nemreš ni jedan post napisati a da me ne spomeneš, mada se ja tebi barem u ovoj temi ne obraćam ? To ti je neka opsesija ? I u temi o Katoličkoj crkvi me spominješ, ali opet nevezano za tu temu, a i u temi pod nazivom politički spinovi. Je tebi dobro ? 
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Bilaj - Veljača 29, 2012, 01:42:37 poslijepodne
A kaj se može kada se si postao primjer kako netko može lagati.
Naslov: Odg: HEP čeka lokacijsku dozvolu za BE-TO
Autor: kuntakinte - Ožujak 08, 2012, 10:34:55 poslijepodne
HEP čeka lokacijsku dozvolu za BE-TO
http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4144/hep-ceka-lokacijsku-dozvolu-za-be-to.aspx (http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4144/hep-ceka-lokacijsku-dozvolu-za-be-to.aspx)
Naslov: Odg: HEP čeka lokacijsku dozvolu za BE-TO
Autor: Jaguar - Ožujak 09, 2012, 02:03:03 poslijepodne
HEP čeka lokacijsku dozvolu za BE-TO
http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4144/hep-ceka-lokacijsku-dozvolu-za-be-to.aspx (http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4144/hep-ceka-lokacijsku-dozvolu-za-be-to.aspx)


Čičani idu do kraja, biti će zanimljiv rasplet ove situacije, mene samo zanima gdje je grad u ovoj priči?
http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4146/cicani-idu-do-kraja.aspx (http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4146/cicani-idu-do-kraja.aspx)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: @Franjo@ - Ožujak 09, 2012, 08:03:34 poslijepodne
Cicani su najmanje evolvirani sa gradnom te bi-elektrane, jer njihovi argumenti o nekakvom jezero -parku, golf i slicnim idiotarijama ne piju vodu.
zanima me koji idiot bi isao u to kontaminirano podrucja igrati golf ili kupati se u pustaru koje nece slijedecih sto godina biti imovinsko pravno rijesene.

vec, oni iz donjeg turopolja, vukovina, kuce , busevec, jos od njih se nije culo ni a, niti su pitali, kojom cestom, pravcem , ce strucjaci za grbavu karu dovoziti godisnje 200tisuca tona sjecke i tako x-godina

u blizini je zeljeznicka pruga, dobro izgradjena zeljeznicka infrastruktura u turopolju, lekeniku, i to samo treba uz novu lokaciju blizu pruge logisticki povezati.

sve ostalo je zakurac..trovanje stanovnistva kao i do sada .

goricki mamlazi koji vec par mandata prde u saboru, da imaju bar vise od dva zrna mozga u glavi trebali bi se zajenicki pobrinuti da se ta ekoloska katastofa svezi transporta sprijeci.
Naslov: Odg: HEP čeka lokacijsku dozvolu za BE-TO
Autor: BobRock - Ožujak 13, 2012, 12:38:47 prijepodne
... mene samo zanima gdje je grad u ovoj priči?
Pa to je bar jasno. Oni su za elektranu, neki debeli privatni interes tu smrdi, ali ak ih puno ode na barikade onda su protiv. Tak dela i prostitutka. Ide tam de bu joj bolje. Zasad joj ne izgleda da bu joj loše sa bioelektranom. A za Goričane i budućnost Gorice ju boli kita. Ne veli se zabadav da je politika kurva.
Naslov: Odg: HEP čeka lokacijsku dozvolu za BE-TO
Autor: ulysses - Ožujak 13, 2012, 01:00:28 prijepodne
... mene samo zanima gdje je grad u ovoj priči?
Pa to je bar jasno. Oni su za elektranu, neki debeli privatni interes tu smrdi, ali ak ih puno ode na barikade onda su protiv. Tak dela i prostitutka. Ide tam de bu joj bolje. Zasad joj ne izgleda da bu joj loše sa bioelektranom. A za Goričane i budućnost Gorice ju boli kita. Ne veli se zabadav da je politika kurva.

Pa grad, odnosno bivši gradonačelnik Tonino Picula je prijavio elektranu za fondove EU još u proljeće 2009. Kaj se nije o tome raspravljalo na starom forumu?

http://www.gorica.hr/wp-content/uploads/elektrana21.jpg (http://www.gorica.hr/wp-content/uploads/elektrana21.jpg)

http://www.gorica.hr/wp-content/uploads/elektrana22.jpg (http://www.gorica.hr/wp-content/uploads/elektrana22.jpg)

http://www.gorica.hr/wp-content/uploads/elektrana23.jpg (http://www.gorica.hr/wp-content/uploads/elektrana23.jpg)

Istina, Beus u Velikgoričkom Obzoru tvrdi da je termoelektrana projekt HNS-a.

http://imageshack.us/photo/my-images/833/hnslazi.jpg/ (http://imageshack.us/photo/my-images/833/hnslazi.jpg/)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: BobRock - Ožujak 13, 2012, 03:10:18 poslijepodne
I kaj sad očeš time reči?
Ak su Beus i Picula deleli sranja da to sad more i Barišić?

Ili misliš da greške mogu opravdavati druge greške?

Ili oš reć da u Gorici postoje samo pristalice HDZja i pristalice Picula/Beusa, tak da ak je neko bil uz Beusa/Piculu sad nema prava ni zucnuti?

Za mene je to izdaja. Izdaja povjerenja koje mu je dato, da brani interese ljudi koji ovdje žive. Izdaja jer izgleda da brani samo svoj vlastiti đep, a za ljude koji su ga birali, i za svoj Grad, za svoju općinu ga boli ona stvar.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: ulysses - Ožujak 13, 2012, 03:56:17 poslijepodne
I kaj sad očeš time reči?
Ak su Beus i Picula deleli sranja da to sad more i Barišić?

Ili misliš da greške mogu opravdavati druge greške?

Ili oš reć da u Gorici postoje samo pristalice HDZja i pristalice Picula/Beusa, tak da ak je neko bil uz Beusa/Piculu sad nema prava ni zucnuti?

Za mene je to izdaja. Izdaja povjerenja koje mu je dato, da brani interese ljudi koji ovdje žive. Izdaja jer izgleda da brani samo svoj vlastiti đep, a za ljude koji su ga birali, i za svoj Grad, za svoju općinu ga boli ona stvar.

Pa gdje si bio tri godine? Prije tri godine je projekt prijavljen za fondove EU-a. Zakaj se nisi tada javio i rekao da je to veleizdaja? Bili su lokalni izbori pred vratima, pa si šutio.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Ožujak 13, 2012, 04:03:55 poslijepodne
Tu piše da je to ideja bivše gradske vlasti (mislim na energanu, koju držim za dobro rješenje) ali nigdje nigdje nisam vidio čija je ideja i prijedlog za  spornu lokaciju ?

Sad se samo još čeka da netko predloži i za postrojenje za hlađenje, pa da s jednog mjesta za vrijeme vručina fila mrzli zrak za cijelu goricu ... ?
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Ožujak 13, 2012, 04:20:13 poslijepodne
Neki su uporni u izvratnju činjanica, pa da ponovim.
Da, ideja elektrane je bila ideja bivše vlasti, no elektrane na plin ili biodisel.
I o tome se već naveliko pisalo zašto i kojim ciljem, kao i kojim ciljem je nastalo društvo VG Plin tada.
To što je tadašnja Vlada okrenula projekt na drvnu sječku kao bioenergent, to je drugi par cipela, a treći par cipela je taj što je grad vodio projekt u tajnosti, bez informiranja građana, te dozvolio da mu netko drugi kroji gaće u njegovom dvorištu, razlog za to mora postojati, no to znaju vjerojatno u upravi grada, dakle ako projekt ide i dobiju se stopostotne potvrde kako to sutra neće prerasti u spalionicu otpada, neka se gradi ali u za taj projekt prihvatljivoj i boljoj lokaciji, koja zadovoljava svim uvjetima projekta, puno bolje nego prvotno planirana lokacija u Štukima. Ne vjerujem kako je itko protiv tog projekta ali je protiv zamišljene lokacije i protiv načina na koji se grad odnosi u cijeloj ovoj priči od samog početka, što dokazuje kako tu nešto smrdi!
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Ožujak 13, 2012, 08:15:07 poslijepodne
Pa gdje si bio tri godine? Prije tri godine je projekt prijavljen za fondove EU-a.
Ti si očito informeran. Teri su projekti kandiderani lani i letos za euf? Mene se baš ne zadevaju za oči...
-
Onda,jel BE-TO projekt Picule,HNSa il HEPa?
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: ulysses - Ožujak 13, 2012, 10:48:44 poslijepodne
Neki su uporni u izvratnju činjanica, pa da ponovim.
Da, ideja elektrane je bila ideja bivše vlasti, no elektrane na plin ili biodisel.
I o tome se već naveliko pisalo zašto i kojim ciljem, kao i kojim ciljem je nastalo društvo VG Plin tada.
To što je tadašnja Vlada okrenula projekt na drvnu sječku kao bioenergent, to je drugi par cipela, a treći par cipela je taj što je grad vodio projekt u tajnosti, bez informiranja građana, te dozvolio da mu netko drugi kroji gaće u njegovom dvorištu, razlog za to mora postojati, no to znaju vjerojatno u upravi grada, dakle ako projekt ide i dobiju se stopostotne potvrde kako to sutra neće prerasti u spalionicu otpada, neka se gradi ali u za taj projekt prihvatljivoj i boljoj lokaciji, koja zadovoljava svim uvjetima projekta, puno bolje nego prvotno planirana lokacija u Štukima. Ne vjerujem kako je itko protiv tog projekta ali je protiv zamišljene lokacije i protiv načina na koji se grad odnosi u cijeloj ovoj priči od samog početka, što dokazuje kako tu nešto smrdi!

Naravno da se izvrću činjenice, što možemo potkrijepiti crno na bijelo. Dakle u prijavi projekta za financiranje iz EU fondova, koju je potpisao bivši gradonačelnik Tonina Picula, sve lijepo piše.

Treća stranica prijave: http://www.gorica.hr/wp-content/uploads/elektrana23.jpg (http://www.gorica.hr/wp-content/uploads/elektrana23.jpg)

Cilj projekta jest izgraditi i pustiti u rad suvremeno kombi kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju toplinske i i električne energije, nazivnog kapaciteta 100.00 MWH proizvedene toplinske i 160.000 mWH proizvedene električne energije godišnje koje bi, osim povećane energetske efikasnosti, osiguralo i korištenje lokalnih/regionalnih obnovljivih izvora energije kao goriva - drvne/zelene biomase iz šumarstva, drvne industrije i poljoprivrede, goriva iz otpada izdvojenog u budućem centru/centrima za gospodarenje otpadom, te toplinske energije okoliša (podzemnih voda / tla / jezera Čiče), ukoliko se takvo tehničko rješenje pokaže izvedivim i isplativim.

Pa, nadalje...

Osim pitanja zemljišta, potrebno će biti tijekom pripremne faze projekta riješiti pitanje opskrbe gorivom, i to prvenstveno putem neke vrste ugovornog ili sporazumnog odnosa s Hrvatskim šumama kao potencijalno najvećim opskrbljivačem, ali i s drvno-prerađivačkom industrijom te većim poljoprivrednim proizvođačima.

Toliko o plinu... No, nije to sve. Već tada je bila definirana i lokacija bioelektrane.

Postrojenje bi se na električnu mrežu priključilo putem 110/20 kV TS Velika Gorica koja se nalazi južno od jezera Čiče, gdje je i analizom utvrđeno najpogodnije područje za smještaj kombi kogeneracijskog postrojenja, zbog blizine TS Velike Gorice, te jezera Čiče kao mogućeg izvora tehnološke vode.

Dakle, sve to je bilo definirano još dok je gradonačelnik bio Tonino Picula, a zamjenik gradonačelnika Goran Beus Richembergh. I vrsta elektrane i njezina lokacija. A, sad se licemjerno ograđuju od projekta i prebacuju odgovornost na druge.
Naslov: Odg: HEP čeka lokacijsku dozvolu za BE-TO
Autor: kuntakinte - Ožujak 13, 2012, 11:36:19 poslijepodne
http://www.gorica.hr/wp-content/uploads/elektrana21.jpg (http://www.gorica.hr/wp-content/uploads/elektrana21.jpg)

http://www.gorica.hr/wp-content/uploads/elektrana22.jpg (http://www.gorica.hr/wp-content/uploads/elektrana22.jpg)

http://www.gorica.hr/wp-content/uploads/elektrana23.jpg (http://www.gorica.hr/wp-content/uploads/elektrana23.jpg)
Teri je to tab na portalu? Pod terum temum?
Nemrem najti osim prek linka teri si pustil...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: BobRock - Ožujak 14, 2012, 12:50:05 poslijepodne
Pa gdje si bio tri godine? Prije tri godine je projekt prijavljen za fondove EU-a. Zakaj se nisi tada javio i rekao da je to veleizdaja? Bili su lokalni izbori pred vratima, pa si šutio.
Eto, očito da sam pogriješio kaj se već tada nis javil. Očito mi je to tada bilo promaklo. Moja greška.

Nego, sad kad sam razjasnio razloge i priznal grešku, jel sad mogu izjavit da je to izdaja kaj Barišić dela?

Mogu li? Pliz!  :-[ 8)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Ožujak 14, 2012, 05:10:33 poslijepodne
Pikula je kriv za sve, vjerojatno je kriv i za to što sadašnja administracija nije ostvarila ni jedan projekt, niti konkurirala za bilo koji projekt iz EU fondova. Pa kaj rade? Sada kada je najveća navala na EU fondove.
Pikula realizirao EU projekt s podzemnimkontejnerima.
Pikula realizirao EU projekt za Bioelektranu.
Pikula gdje si, vrati se babo! ;D
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Ožujak 14, 2012, 05:56:08 poslijepodne
Vjerojatno je kriv i to kaj je Draško postal mađioničar ... od popriličnog plusa u gradskoj blagajni napravil popriličan minus .....
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Ožujak 14, 2012, 09:39:44 poslijepodne
Citat:
elektrana21-88x125.jpg    16-Feb-2012 15:38  3.1K
 elektrana21-265x375.jpg    16-Feb-2012 15:38  20K
 elektrana21-401x568.jpg    16-Feb-2012 15:38  43K
 elektrana21.jpg    16-Feb-2012 15:38  170K
 elektrana22-88x125.jpg    16-Feb-2012 15:38  3.2K
 elektrana22-265x375.jpg    16-Feb-2012 15:38  23K
 elektrana22-401x568.jpg    16-Feb-2012 15:38  49K
 elektrana22.jpg    16-Feb-2012 15:38  221K
 elektrana23-88x125.jpg    16-Feb-2012 15:38  2.9K
 elektrana23-265x375.jpg    16-Feb-2012 15:38  20K
 elektrana23-401x568.jpg    16-Feb-2012 15:38  45K
 elektrana23.jpg    16-Feb-2012 15:38  222K
http://gorica.hr/wp-content/uploads/ (http://gorica.hr/wp-content/uploads/)

16-Feb-2012 15:38 ...-ovo nekaj friško,ha?
Proleče 2009 - proleče 2012 -slaba je klijavost ove Piculine elektrane.
Kak da znamo pred tri lete nekaj kaj je pred mesec dan zakeleno na portal!?
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Ožujak 15, 2012, 09:30:41 poslijepodne
- Mogu se složiti kako je Grad, a i ja kao gradonačelnik medijski eksponiraniji nego što su to bili moji prethodnici, ali to nije rezultat povećanih troškova za informiranje i promidžbu, koji su iz godine u godinu sve manji, već otvorenosti prema javnosti i transparentnosti u radu. Primjer toga je i aktualni slučaj izgradnje bioelektrane pored Velike Gorice. Pružili smo na uvid svu dokumentaciju vezanu uz projekt, uključujući i dokumente koje je potpisao bivši gradonačelnik Tonino Picula, sa kojima javnost uopće nije bila upoznata – napomenuo je gradonačelnik Barišić.
http://www.gorica.hr/2012/03/gradonacelnik-barisic-dezinformacijama-nanosi-se-steta-gradu-i-gradanima/ (http://www.gorica.hr/2012/03/gradonacelnik-barisic-dezinformacijama-nanosi-se-steta-gradu-i-gradanima/)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Ožujak 17, 2012, 09:21:16 poslijepodne
17.03.2012
DC oštro protiv bioelektrane
http://www.vgdanas.hr/Politika/Clanak/4206/dc-ostro-protiv-bioelektrane.aspx (http://www.vgdanas.hr/Politika/Clanak/4206/dc-ostro-protiv-bioelektrane.aspx)

Lokacija objekta vrlo je loše odabrana s obzirom na udaljenost područja Štuki od svega nekoliko stotina metara od naselja Novo Čiće, 700 m od Velike Gorice,  i samo 50 m od predviđene Sportsko rekreacijske zone.
-Kulko su od druge lokacije dalko Kurilovec City, Gradići, Kušanec, Mlaka..?

Uz to namjena zemljišta na ovom području većinom je poljoprivredna.
Kako bi izgledala poljoprivredna djelatnost na ovom području kada znamo da izgradnjom ovakvog objekta uz potencijalno kancerogen tanin koji se nalazi u uskladištenoj biomasi, ovo područje nema izgrađenu infrastrukturu za  odvodnje otpadnih voda?! Velika opasnost, dakle postoji od ispuštanja djelomično pročišćenih otpadnih voda u potok Stara Lomnica, čime se zbog ostataka teških ulja, masti i tanina, direktno ugrožava život ljudi na području Starog Čića, Vukovine i Podotočja kroz koje ovaj potok protječe, a uz to prijeti ekocidom na zaštićenom području izvorišta rijeke Odre.
-Poloprivreda;
"...Možda je najpoznatije korištenje olova u proizvodnji benzina. Do uvođenja bezolovnog benzina, ispušni plinovi motornih vozila bili su glavni izvor olova u zraku.
...Povećane količine olova ustanovljene su i uz alpske rijeke Savu i Muru te u poplavnim ravnicama rijeke Odre i Sutle.
...Geokemijskim analizama ustanovljeno je da se olovo rasprostire na oko 50 metara od cestovnih prometnica u visokim koncentracijama, a potom se na tim mjestima taloži i kiselim kišama unosi u tlo šumskog sustava. Zbog toga dolazi do oštećenja vegetacije i bolesti šuma koje se nalaze u blizini cesta.
http://www.vjesnik.hr/Article.aspx?ID=2A4FA28C-F623-4E4F-BD16-D23927233B42 (http://www.vjesnik.hr/Article.aspx?ID=2A4FA28C-F623-4E4F-BD16-D23927233B42) "

Eko zona,fina šalata,kelj,luk...

Spalionice otpada, dioksini i pepeo
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=19356 (http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=19356)

-Stara Lomnica zapraf ovut ni tekla, a tal korita je još toponim v PZ Vukovinsko pole. Oborinska odvodnja Grada i Obilaznice je spojena v Lomicu, i zgleda dost črno, tak da več sad most "ugrožava život ljudi na području Starog Čića, Vukovine i Podotočja" iako mislim da ne teče dale od Staroga Čiča i KPDa (jezero Vukovina) jel je, zgleda, zavoženo iza jezera i one kramarov kaj se z starem železjem bave.

Uz to postavlja se pitanje isplativosti gradnje ovakvog objekta zbog ograničenog roka upotrebe od svega 25 godina, njegovog održavanja i primjene nakon toga roka.
-25 let!? Prvi glas. A kaj posle žnum? V šturc,kak staroga Golfa?

Demokratski centar smatra da bi gradnja ovakve, za naš Grad kapacitetom višestruko prevelike Bioelektrane visine 40 m s tornjem visokim 73 m narušila vizuru grada na bilo kojem području te se oštro protivi gradnji ovakvog objekta.
- vs

DC nije protiv investicija u našem Gradu, no te investicije moraju biti usmjerene ka boljitku našeg stanovništva, pa bi i gradnja Bioelektrane morala imati lokaciju koja ne ugrožava stanovništvo, a kapacitetom zadovoljava potrebe našega Grada.
-Kud svi tud i čoravi Mujo.

Demokratski centar smatra da naš Grad ima potencijale da se i nadalje razvija kao Grad poželjan za život, a ne kao Grad temeljen na uskim interesima pojedinih investitora.
-Teri su to potencijali? Grad temeljen na uskim interesima pojedinih političara... (Veliki Gruntovec City,ono,Cinober,Presvetli,Matula,Regica...)

Posle svega jel postoji tera industrija kaj treba pepel? Kak se da štalski gnoj "uvrečati" i tržiti tak most do treba i pepel kak proizvod il poluproizvod,za ranu za blago il gnojivo,"filer" za asfaltne baze,cementare,betonare,ciglane...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Ožujak 18, 2012, 09:40:00 prijepodne
Wau, wau, koja briga za građanima! Budi se proljeće a s proljećem i djeca cvijeća! ;D
Jel se o tom pripoveda i u Vrtićima?
Naslov: Odg: HEP čeka lokacijsku dozvolu za BE-TO
Autor: kuntakinte - Ožujak 18, 2012, 08:54:34 poslijepodne
HEP čeka lokacijsku dozvolu za BE-TO
Pa temacka pa još jena rasprava...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Ožujak 30, 2012, 11:40:12 poslijepodne
Ministarstvo danas bez odluke o bioelektrani!
Sad još i novi pročistač kanalizacije
http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4333/ministarstvo-danas-bez-odluke-o-bioelektrani.aspx (http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4333/ministarstvo-danas-bez-odluke-o-bioelektrani.aspx)
Naslov: Odg: Odgovori na primjedbe s javne rasprave u postupku PUO za zahvat BE-TO VG
Autor: kuntakinte - Svibanj 09, 2012, 10:02:52 poslijepodne
Odgovori na primjedbe s javne rasprave u postupku PUO za zahvat BE-TO Velika Gorica
Grupirano prema tematskim cjelinama
Ekonerg- Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Zagreb, 2012.
http://puo.mzoip.hr/UserDocsImages/Odgovori_03_05_2012_1.pdf (http://puo.mzoip.hr/UserDocsImages/Odgovori_03_05_2012_1.pdf)
A, de su komisija, dozvole i procedura?

četvrtak, travanj 12, 2012
Još jednom o toplani u Delnicama - usporedba s Velikom Goricom
 U ožujku prošle godine sam na ovome blogu već pisao o planiranoj izgradnji toplane u Delnicama, a sada bih u nastavku još jednom prokomentirao tu problematiku i usporedio s prijedlogom da se u Velikoj Gorici također izgradi bioelektrana-toplana na šumsku biomasu.
...
http://gorskikotar.bloger.hr/post/jos-jednom-o-toplani-u-delnicama--usporedba-s-velikom-goricom/17046347.aspx (http://gorskikotar.bloger.hr/post/jos-jednom-o-toplani-u-delnicama--usporedba-s-velikom-goricom/17046347.aspx)
Veliju da nam ni ni tak slabo...

AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA VELIKE GORICE (SEAP)
Zagreb, srpanj 2011.
http://helpdesk.eumayors.eu/docs/seap/1526_1509_1310021576.pdf (http://helpdesk.eumayors.eu/docs/seap/1526_1509_1310021576.pdf)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: xyzzyx - Svibanj 12, 2012, 06:46:25 poslijepodne
Samo bedak gradi bioelektranu 25km od šume...Gradite je tamo gdje je sirovina, a ne da tu nama na nosu napravite drugi Jakuševac. Oni misle kamionima dopremati sirovinu i to po ovim jadnim cestama koje su ionako propterečene, jer se nitko od banijaca neda na autoput, već se guraju tu po malim cesticama i zagorčavaju nam život! Gospodo oni koji su mislili zaraditi na prodaji zemljišta i koji su si to naštimali malo ste se zaigrali, ništa od toga nebu, pogotovo ne na ovoj lokaciji ! Dosta nam je gorička drekana koja isto tako vapi za preseljenjem i proširenjem !

NE BIOELEKTRANI KOD JEZERA ČIČE !
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Svibanj 12, 2012, 07:17:02 poslijepodne
... a gdje bi je ti gradio ?   Bilo gdje da je napravi ... uskoro u blizini ne bi bilo više šume. Svima bi pasalo da se koriste obnovljivi izvori energije, bilo da je riječ o električnoj energiji bilo o grijanju, a kad se spomene energana, onda nek bude negdje dalje ... kaj je nebi mogli napraviti tam negdje na Baniji ...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: xyzzyx - Svibanj 13, 2012, 08:55:57 prijepodne
Sigurno ne na ulazu u grad i kraj največeg jezera koje je povezano sa podzemnim vodama iz kojih se vadi pitka voda. Također kao što sam napomenuo, nama drugi jakuševac ovdje ne treba.

P.S.
Isto tako sva ona salata i povrće koje se uzgaja kraj te "EKo" tvorevine, biti će dodatno obogačena dioksinima iz iste, a koje ćete vi konzumirati kad dođete na tržnicu.... tako da pamet u glavu.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Svibanj 13, 2012, 10:25:29 prijepodne

Isto tako sva ona salata  kraj te "EKo" tvorevine, biti će dodatno obogačena dioksinima iz iste, a koje ćete vi konzumirati kad dođete na tržnicu.... tako da pamet u glavu.

Što se tiče salate, kak ta njihova salata nabuja za dva tjedna i već je u Kauflandu, moja u vrtu nikad odrasti, za salatu napraviti?
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Svibanj 13, 2012, 11:58:27 prijepodne
xyzzyx ... po tebi očito ne bi trebal ni pročistač jer je u blizini jezera ... iz tog istog jezera se vadi šljunak, strojevi rade na naftu, dubinu kopanja su, kak vele bolje upučeni, već odavno premašili ... kad spominješ salatu, luk, breskve i još puno toga kaj raste samo us cestu na relaciji Gorica - Vukovina ... to se ne zagađuje od ispušnih plinova iz automobila ? Kaj bi trebali zatvoriti cestu zbog toga ?  Jesi li provjeravao koliko je ljudi poboljevalo od raka, a žive u Gorici ?   Opet, bolje upučeni tvrde da je radar bio jedan od  "zagađivaća" zračenjem, pa jesi li se pobunio protiv toga ?  Vani se osim toplana rade i postrojenja za hlađenje, centralne jedinice iz kojih se prosjeđuje hladni "zrak" za hlađenje po zgradama, stanovima, poslovnim prostorima itd. Izračunali su da je jedino na početku potrebno veliko ulaganje za jedno takvo opstrojenje, ali se već i nakon jedne ljetne sezone vidi ušteda na potrošenoj el. energiji. Po tebi i to bi bio bezvezan projekat, ili bi ga isto trebalo smjestiti tam negdje na Kordun ?
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: xyzzyx - Svibanj 13, 2012, 02:13:21 poslijepodne
spominješ salatu, luk, breskve i još puno toga kaj raste samo us cestu na relaciji Gorica - Vukovina ... to se ne zagađuje od ispušnih plinova iz automobila ?

Zato nam treba još jedan zagađivač  veličine černobila da......

xyzzyx ... po tebi očito ne bi trebal ni pročistač jer je u blizini jezera ... iz tog istog jezera se vadi šljunak, strojevi rade na naftu, dubinu kopanja su, kak vele bolje upučeni, već odavno premašil

Ne da ne treba već je odavno premalog kapaciteta i pola toga ispušta u kanal. Pročistač je sagrađen za populaciju od 10 000 ljudi a koliko ih je sada priključeno na njega? Zašto inspektori koji su nadležni za to ne reagiraju? Potplačeni su očito i u vezi sa filterom i u vezi sa dubinom kopanja u jezeru.

Radar je ugašen, ako nisi informiran, a to zračenje nema veze sa karcinomima , veči je uzrok u konzervansima i cigaretama......

Da ti bi radio toplanu koja bi grijala vaše g....e a mi ostali neka gutamo otpad iz njenog dimnjaka i otpadnih sirovina, kak da ne. Sagradite si je kraj stadiona radnik.

NE BIOELEKTRANI KOD JEZERA ČIČE !
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Svibanj 13, 2012, 04:53:47 poslijepodne
spominješ salatu, luk, breskve i još puno toga kaj raste samo us cestu na relaciji Gorica - Vukovina ... to se ne zagađuje od ispušnih plinova iz automobila ?

Zato nam treba još jedan zagađivač  veličine černobila da......

xyzzyx ... po tebi očito ne bi trebal ni pročistač jer je u blizini jezera ... iz tog istog jezera se vadi šljunak, strojevi rade na naftu, dubinu kopanja su, kak vele bolje upučeni, već odavno premašil

Ne da ne treba već je odavno premalog kapaciteta i pola toga ispušta u kanal. Pročistač je sagrađen za populaciju od 10 000 ljudi a koliko ih je sada priključeno na njega? Zašto inspektori koji su nadležni za to ne reagiraju? Potplačeni su očito i u vezi sa filterom i u vezi sa dubinom kopanja u jezeru.

Radar je ugašen, ako nisi informiran, a to zračenje nema veze sa karcinomima , veči je uzrok u konzervansima i cigaretama......

Da ti bi radio toplanu koja bi grijala vaše g....e a mi ostali neka gutamo otpad iz njenog dimnjaka i otpadnih sirovina, kak da ne. Sagradite si je kraj stadiona radnik.

NE BIOELEKTRANI KOD JEZERA ČIČE !

xyzzyx

 da "pažljivo čitaš" onda bi pročitao da sam za radar napisao BIO JE a samo u mojoj ulici koja je dužine cca 300 m 9 žena je operirano zbog karcinoma na reproduktivnim organima, 5 muških je umrlo od karcinoma, od tog broja samo su dvojica bili pušači ...  toliko o tome.

Po tebi su očito svi potplačeni, od opčinara, političara, inspektora, nadzornih tijela itd. Spadaš u grupu onih koja gleda previše filmova o globalnim zavjerama. Kad uspoređuješ goričku energanu s Černobilom, očito si u vrijeme katastrofe u Černobilu bio jako mali, te nisi dovoljno informiran. Savjetujem ti da ubuduće malo pročitaš nekaj o temi prije nego se upustiš u raspravu.

Što se tiče pročistača, izgrađen je 1975 godine, s kapacitetom za potrebe 25000 stanovnika Velike Gorice (pisao sam seminarski rao o tome), da bi kasnije bio povečavan kapacitet za potrebe 40000 stanovnika. Slažem se jedino u tome da je kapacitet pročistača premali, mada tvrde da pročiste skoro 90 %.

U svezi primjedbi koje su zajedno podnijeli neki mjesni odbori (Čiče, Lazina Ribnica, Podotočje ..) te Plemenita opčina turopoljska, oni se sad najemput brinu zbog šuma ...

citat:
"Zadiranje u šume je zadiranje i u omiljena izletišta građana Velike Gorice, Zagreba i cijele županije, koji tamo odlaze na odmor, šetnje, sakupljanje gljiva, kestena i sl. Nigdje nije objašnjeno kako će eksploatacija tolike količine drva utjecati na šumske ekosustave, koji za svoj rast i opstanak trebaju ono što mi nazivamo otpadom"

Zašto neki još uvijek misle da će se početi sa sječom šuma kompletno, po redu i da neće ništa ostati ? 

Možda bi trebalo po tebi sagraditi termoelektranu ili možda nuklearku =?
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: xyzzyx - Svibanj 14, 2012, 07:13:29 poslijepodne
Odgovor je i dalje NE BIOELEKTRANI KOD JEZERA ČIČE !

Ako hoćete černobil napravite si ga na trgu Stjepana Radića, a ne nama u dvorištu i točka ! Ne želimo to ruglo pred našim vratima jel vam jasno!?
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Svibanj 14, 2012, 07:17:21 poslijepodne
U srijedu će se možda znati više?
I koliko je "teška" odluka GV?

http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4625/ministarstvo-zastite-okolisa-u-srijedu-o-bioelektrani.aspx (http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4625/ministarstvo-zastite-okolisa-u-srijedu-o-bioelektrani.aspx)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: xyzzyx - Svibanj 14, 2012, 07:45:44 poslijepodne
I još nešto, koji to, da tako moram napisati, idiot gura izgradnju černobila kraj športsko rekreacijske zone ( jezera koji bi trebao biti okosnica turističke ponude kojom se toliko busate u prsa),a koja je udaljena od tog rugla 500m!? Samo zato da bi neke glavonje unovčile svoje interese, e pa nečete gospodo drugovi , dosta nam je kako sam napisao drekane, nama industrijska zona žitnjak ne teba ovdje, imate kod buševca hektare i hektare jalove zemlje pa tamo gradite.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Svibanj 14, 2012, 08:08:04 poslijepodne
... gle malog kak se zajapuril, sve mu para ide na vuha ... daj se smiro malo, diši ...   prijel  si se za Černobil kak pijan plota. tko to uopče spominje osim tebe ?

a sad malo oko šume ... kaj se plemenitaši (potpisani u otvorenom pismu), nisu pobunili za onakvu sječu šume na području Bune i iza Rakitovca, prema KPD-u ili prema Pokupskom ? Sad im je najemput stalo ... daj zamisli ...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: xyzzyx - Svibanj 15, 2012, 02:07:17 poslijepodne
Ništa se ja ne bum smiril, niti sam ti ja tvoj klipan da me zoveš mali. Stvar je jasna, to ruglo je nepoželjno na lokaciji na kojoj ga oni žele napraviti.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Svibanj 15, 2012, 02:20:13 poslijepodne
... nit si moj nit sam te ja nazval klipanom, a ako se smatraš klipanom, i ak ti je mali, onda oprosti, tvoja stvar !   


  :D
Ništa se ja ne bum smiril, niti sam ti ja tvoj klipan da me zoveš mali. Stvar je jasna, to ruglo je nepoželjno na lokaciji na kojoj ga oni žele napraviti.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Mlačanin - Svibanj 15, 2012, 05:10:34 poslijepodne
koko-vg Opomena za uvredljivo pisanje.


Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Svibanj 15, 2012, 08:32:47 poslijepodne
Ja sam ovdje povrijedio nekoga sa  svojim pisanjem, ali sva sreća što su na drugim temama npr.

http://www.forumgorica.com/gradonacelnik-gradsko-vijece-i-mjesni-odbori/sednica-grackoga-veca/ (http://www.forumgorica.com/gradonacelnik-gradsko-vijece-i-mjesni-odbori/sednica-grackoga-veca/)

svi kulturni i nikoga ne vrijeđaju ...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Master - Svibanj 15, 2012, 09:38:48 poslijepodne
Ja sam ovdje povrijedio nekoga sa  svojim pisanjem, ali sva sreća što su na drugim temama npr.

http://www.forumgorica.com/gradonacelnik-gradsko-vijece-i-mjesni-odbori/sednica-grackoga-veca/ (http://www.forumgorica.com/gradonacelnik-gradsko-vijece-i-mjesni-odbori/sednica-grackoga-veca/)

svi kulturni i nikoga ne vrijeđaju ...
ti se koko trebaš iti lečit ,sve ostalo u tvojem slučaju ne pomaže.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Svibanj 15, 2012, 10:11:05 poslijepodne
... a iz koje si se ti rupe zvlekel  ? Jedina ti je namjera samo provokacija, kao i obično i ništa više.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Svibanj 15, 2012, 11:08:12 poslijepodne
Što se tiče salate, kak ta njihova salata nabuja za dva tjedna i već je u Kauflandu, moja u vrtu nikad odrasti, za salatu napraviti?
Pristaneš z nogum koren a z rukami vlečeš lišče.  :D

Sigurno ne na ulazu u grad i kraj največeg jezera koje je povezano sa podzemnim vodama iz kojih se vadi pitka voda.
Površinske vode, tipa šudrane, su rak rana za podzemne vode. Direktno mešanje bez filtreranja.

...Hoće li se bioelektrana – toplana Velika Gorica graditi ili ne – doznat ćemo sutra! Naime, u prostorijama HEP-a će svoju posljednju sjednicu održati stručno povjerenstvo Ministarstva zaštite okoliša koje je pratilo procjenu utjecaja zahvata na okoliš, te sada treba donijeti svoje konačno mišljenje i uputiti ga nadležnom tijelu.
http://www.cityportal.hr/vijesti/sjednica-na-kojoj-ce-se-odluciti-o-gradnji-bioelektrane-toplane/ (http://www.cityportal.hr/vijesti/sjednica-na-kojoj-ce-se-odluciti-o-gradnji-bioelektrane-toplane/)

Teromu telu!?

Akcija za Turopolje: Ne posustajemo
http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4643/akcija-za-turopolje-ne-posustajemo.aspx (http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4643/akcija-za-turopolje-ne-posustajemo.aspx)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Master - Svibanj 16, 2012, 09:31:55 prijepodne
... a iz koje si se ti rupe zvlekel  ? Jedina ti je namjera samo provokacija, kao i obično i ništa više.
vidim ,pričaš o sebi...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Svibanj 16, 2012, 11:21:27 prijepodne
 ... o ovoj temi nisi do sad ništa pisal kao npr. o vg tablicama, prometu, grbu grada Gorice i sl. Onda se najednom, u ovoj temi oglasiš i napišeš da se ja trebam iti lečiti (ničim izazvan) Nitko te nije ni spominjao, niti bilo što o tebi pisao, ali ti počinješ s vrijeđanjima. Tko na kraju treba ići na lječenje ?
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Master - Svibanj 16, 2012, 01:18:02 poslijepodne
nitko normalan nije za tu bioelektranu,to dovoljno govori o tebi.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Svibanj 16, 2012, 02:17:14 poslijepodne
nitko normalan nije za tu bioelektranu,to dovoljno govori o tebi.

Da ja sam za, a ti opet po starom ... ne napišeš rečenicu do kraja i onda se čudiš ko pura belom kruhu kad ti drugi napišu da nemaš pojma.  Dat ću ti priliku da se ispraviš, a ako se ne ispraviš , onda si fakat za ... sjedi, jedan !
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: BobRock - Svibanj 16, 2012, 06:19:47 poslijepodne
ti se koko trebaš iti lečit ,sve ostalo u tvojem slučaju ne pomaže.
Čuj, Master, mene stvarno boli briga kolko smisla imaju vaši postovi, to ja ne želim vrednovati, nit mi je to zadatak u mojoj ulozi moderatora ovdje. No međutim, ak ti uletiš u neku raspravu s komentarom koji, kao prvo, nema nikakve veze sa temom, i koji, kao drugo, ima očito jedini cilj i smisao diskreditirati i provocirati nekog člana ovdje (kao u ovom citiranom primjeru) onda na tak nekaj više (!) nemrem samo tak zatvoriti oči.

Okani se takvog ponašanja. To ne vodi ničemu, samo kvari diskusiju, kaj je zapravo smisao jednog foruma.

Ovo vrijedi ne samo za Mastera, tu su i drugi kojima je cilj samo vrijeđanje, diskreditiranje i provokacija. Nismo mi drugi tolko glupi da to ne vidimo, mi samo još nismo reagirali. Kaj ne znači da ubuduće nebumo reagirali.

Zato - budimo svi ljubazni prema drugima i poštujmo se. Ovo smatrajte prije svega kao dobronamjeran savjet, ali i kao općenitu opomenu.

Ovo nebum na svakoj temi i za svakog posebno išel ponavljat. Pamet u glavu i peace.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Svibanj 16, 2012, 10:58:29 poslijepodne
Povjerenstva su očito najbolji lijek za primirivanje strasti do konačno unaprijed zacrtanog rješenja!
Živjela povjerenstva! ;D

http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4652/povjerenstvo-za-bioelektranu-zakljucak-daje-u-lipnju.aspx (http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4652/povjerenstvo-za-bioelektranu-zakljucak-daje-u-lipnju.aspx)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Svibanj 17, 2012, 12:17:29 prijepodne
...Sam projekt bioelektrane je promijenjen po pitanju upotrebe i ispusta vode. Tako će se novim uređajem tehnološka voda obrađivati za novu uporabu. To će dovesti do smanjenja potrebe za crpljenjem vode iz bunara za dvije trećine. Isto tako će se sakupljati i obrađivati i oborinska voda. Zbog novog uređaja reverzne osmoze za čišćenje voda neće biti ispusta voda u potok Stara Lomnica.
 Osim ovoga pripremit će se i tehnološko rješenje kojim bi se vrelovod mogao povući do ŠRC jezero Čiče, plastenika, ali i naselja u blizini što bi kućanstvima dalo jefitniji oblik grijanja. Najavljena je i mogućnost ekološke rente, no ovo pitanje ostaje za daljnje razmatranje jer treba vidjeti tko i na koji način bi izgradnjom bioelektrane bio oštećen.
 Jasnije je i postalo da Gradsko vijeće Grada Velike Gorice još uvijek ima mogućnost stopiranja projekta. Naime, kako bi se ishodile dozvole za gradnju potrebno je pripremiti prostornu dokumentaciju, među kojom je i urbanistički plan uređenja gospodarske zone u kojoj se bioelektrana planira graditi. Znajući da je Gradsko vijeće protiv bioelektrane moguće je i da stopira donošenje ove dokumentacije, a time i cijeli projekt.
http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4652/povjerenstvo-za-bioelektranu-zakljucak-daje-u-lipnju.aspx (http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4652/povjerenstvo-za-bioelektranu-zakljucak-daje-u-lipnju.aspx)

Mamac je bačen.
A negdo spomina i Gazimira.
Da bu došel podeliti leve opozicije zaušnjake i šamarelice u svezi glede stvaranja problema i talasanja.  ;D
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Master - Svibanj 17, 2012, 12:26:28 poslijepodne
nitko normalan nije za tu bioelektranu,to dovoljno govori o tebi.

Da ja sam za, a ti opet po starom ... ne napišeš rečenicu do kraja i onda se čudiš ko pura belom kruhu kad ti drugi napišu da nemaš pojma.  Dat ću ti priliku da se ispraviš, a ako se ne ispraviš , onda si fakat za ... sjedi, jedan !
ko pura dreku a cigan belom kruvu...sjedi jedan!
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Svibanj 17, 2012, 12:31:57 poslijepodne
Nemam se namjeru spuštati tako nisko da ti odgovorim u tvom stilu.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: BobRock - Svibanj 17, 2012, 01:38:39 poslijepodne
ko pura dreku a cigan belom kruvu...sjedi jedan!
Samo kaj sam te opomenul, a ti opet isto. Rezistentan si na opomene, kaj? Nema frke, sad bumo igrali "za istać". Još jenput nekaj sličnog i ideš na odmor.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Svibanj 19, 2012, 12:35:47 prijepodne
Akcija za Turopolje traži očitovanje vlasti
http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4661/akcija-za-turopolje-trazi-ocitovanje-vlasti.aspx (http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4661/akcija-za-turopolje-trazi-ocitovanje-vlasti.aspx)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: xyzzyx - Svibanj 19, 2012, 06:59:20 prijepodne
Također izražavamo iznimno nezadovoljstvo ponašanjem g. Marka Ružića, predstavnika Grada Velike Gorice u Povjerenstvu......"

Sve mi se čini da će i dotični gospodin završiti kao i Čobanković, jer je očito da gura nečiju ideju samo da bi napuunio svoj džep, termoelektrana je potrebna, ali mjesto izgradnje je totalno promašeno. ...

"Osim ovoga pripremit će se i tehnološko rješenje kojim bi se vrelovod mogao povući do ŠRC jezero Čiče, plastenika, ali i naselja u blizini što bi kućanstvima dalo jefitniji oblik grijanja...."

Da baš će biti potreban vrelovod ŠRC-u u koji nitko neće dolaziti jer je 500m dalje černobil, oni stvarno misle da smo mi idioti. Ako to ruglo tu izgrade, zaboravite jezero i kupanje u njemu kao i rekreaciju oko njega... Tko se još rekreira oko jakuševca !? Onda bi bilo bolje da su rekli;" Nas ne zanima nikakvo jezero i ekologija bitno nam je samo da dobijemo struju i toplu vodu za grijanje i to sve skupa lijepo naplatimo, a onima oko černobila kako bude".....
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Svibanj 19, 2012, 07:21:56 prijepodne
ti opet po starom ... gdje ti je černobil ? Počinješ riječima:"Također izražavamo ..."  Jel to sebi govoriš VI ili citiraš izjavu koja je napisana u prethodnom postu ?  Ako je citiranje, što onda ne napišeš kompletnu izjavu, bez ubacivanja svojih komentara, jer ovako ispada da je dotični bubao gluposti, a u stvari to si ti izmislio ...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Svibanj 19, 2012, 11:41:49 poslijepodne
Koga i čiji interes zastupa g. Marko Ružić?
Postupa li on po uputi gradonačelnika i gradske uprave?
Kada sam nešto pisao o tome neki su "burno" reagirali. Kaj je sad ovo?

http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4661/akcija-za-turopolje-trazi-ocitovanje-vlasti.aspx (http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4661/akcija-za-turopolje-trazi-ocitovanje-vlasti.aspx)

Također izražavamo iznimno nezadovoljstvo ponašanjem g. Marka Ružića, predstavnika Grada Velike Gorice u Povjerenstvu, koji je svojim ponašanjem na sjednicama djelovao u potpunoj suprotnosti s odlukom Gradskog Vijeća koje mu je naložilo da postupa u skladu s njom na sjednicama Povjerenstva. Ne samo da nije djelovao u skladu s odlukom već je upravo na njegovu inicijativu i donesena ovakva čudna odluka jer je Povjerenstvo bilo spremno odbaciti Studiju utjecaja na okoliš i time spriječiti bilo kakvu mogućnost izgradnje. Prisustvovanjem na sjednici Povjerenstva mogli smo se i sami uvjeriti u to da svaki puta kada izvođač Studije, firma Ekonerg, nije imala odgovor na neki zahtjev Povjerenstva, g. Marko Ružić je uskakao i branio stavove investitora što je u najmanju ruku čudno i neprimjereno osobi koja bi prvenstveno trebala braniti stavove Grada i građana Velike Gorice, a oni su jasno iznijeli svoje protivljenje izgradnji termoelektrane. Ukoliko je ovakvo ponašanje samoinicijativno onda je za najžešću osudu jer je g. Ružić prvenstveno zaposlenik Grada, plaćen novcem poreznih obveznika, a ne novcem investitora.
Uzevši u obzir novonastalu situaciju, Akcija za Turopolje zahtijeva da se poduzmu slijedeći koraci:
- Grad Velika Gorica mora odmah smijeniti svojeg predstavnika u Povjerenstvu (g. Marka Ružića) i imenovati osobu koja će u potpunosti  zastupati odluku Gradskog vijeća i štititi interese Grada Velike Gorice
 - Gradonačelnik i Gradsko vijeće bi trebali sazvati u roku 5 dana zajedničku konferenciju za novinare na kojoj bi jasno iznijeli svoje stavove o izgradnji termoelektrane.
- Gradonačelnik i Gradsko vijeće trebaju u roku 3 dana uputiti dopis Ministarstvu zaštite okoliša da Povjerenstvo na sjednici zakazanoj 6.6.2012.g. odbaci Studiju utjecaja na okoliš na osnovi neusklađenosti s prostornim planovima i prema jednoglasnoj odluci Gradskog vijeća.
- Održati hitan sastanak predstavnika Akcije za Turopolje s gradonačelnikom Draženom Barišićem na temu izgradnje termoelektrane.


Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Master - Svibanj 21, 2012, 12:02:37 poslijepodne
Treba to sterat sve u P.M......koja mrtava termoelektrana,dobro da nisu spalionicu otpada tu naprčili.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Svibanj 21, 2012, 12:11:42 poslijepodne
kad si toliko pametan, poduči nas neuke, kako bi ti riješio opskrbu električnom energijom za područje grada Gorice ?
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Master - Svibanj 21, 2012, 03:30:46 poslijepodne
kad si toliko pametan, poduči nas neuke, kako bi ti riješio opskrbu električnom energijom za područje grada Gorice ?
znaš kaj tebe i tvog prokomunističkog cinizma mi pun ku... i ne mislim neukima ko ti držat predavanja!
za vrijeme tvog komunizma su bile redukcije kojih se ti s nostalgijom prisječaš.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Svibanj 21, 2012, 04:48:17 poslijepodne
master, ponovo i uporno dokazuješ da od kulture imaš samo kulturu gljivica među nožnim prstima. Pokušavaš ispasti pametan baljezgajuči i prostačeći po svemu što su pametniji od tebe rekli i napisali. Sad kad ti se konkretno postavi pitanje na koje naravno, ne znaš odgovor, opet vrijeđanje. Kad si spomenuo redukcije, da sjetim ih se svaki put kad napišeš kakvu glupost, ćovjeku padne mrak na oči.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Master - Svibanj 21, 2012, 05:17:20 poslijepodne
master, ponovo i uporno dokazuješ da od kulture imaš samo kulturu gljivica među nožnim prstima. Pokušavaš ispasti pametan baljezgajuči i prostačeći po svemu što su pametniji od tebe rekli i napisali. Sad kad ti se konkretno postavi pitanje na koje naravno, ne znaš odgovor, opet vrijeđanje. Kad si spomenuo redukcije, da sjetim ih se svaki put kad napišeš kakvu glupost, ćovjeku padne mrak na oči.
ikompleksirani -cinik to ti piše na čelu.......još se praviš i pametan ,i žališ za svojima koji su izabrali ČETNIČKOG VOJVODU...FUJ!
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Svibanj 21, 2012, 05:21:28 poslijepodne
... mislim da uopće nije potreban komentar na ovakav primitivizam.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Master - Svibanj 21, 2012, 05:44:33 poslijepodne
... mislim da uopće nije potreban komentar na ovakav primitivizam.
Tvoj KOMUNIZAM ,i ti koji ga zagovaraš ,je primitivan ,samo ti to nikad nečeš shvatit.
Nikad takvi ko ti nemogu prožvakat različito mišljenje ,zato jer su KOMUNJARE,u vašem totalitarnom mozgu sve različito ne valja.Pogledaj samo ljevičarske portale pljuju po svemu s desne strane ,ali kad JUSIPOVIĆ svira klavir Dodiku onda je to ok.Baš mi je drago da su ti brača izabrala Četnika jer ste sad još dalje od nove Jugoslavije ,zato vas i lovi nervoza pa onda provocirate,pljujete i lažete ko i od 45-e do 90-te.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Svibanj 21, 2012, 06:36:48 poslijepodne
... Jadnik, a s kim se ti i protiv koga boriš ? Tko  tebe napada ? Žalosno je, ali očito ne znaš ni jedan odgovor.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Master - Svibanj 21, 2012, 07:03:54 poslijepodne
... Jadnik, a s kim se ti i protiv koga boriš ? Tko  tebe napada ? Žalosno je, ali očito ne znaš ni jedan odgovor.
Jadnik te učio zato i jesi čangrizav....neznam zakaj tebi MODERATORI toleriraju takvo ponašanje...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Svibanj 22, 2012, 09:56:51 poslijepodne
Žestoki prigovori za BE-TO povjerenstvo

Inicijativa Akcija za Turopolje koja okuplja mjesne odbore, udruge i građane u cilju obustavljanja projekta Bioelektrane-toplane Velika Gorica uputila je službene primjedbe vezano za sjednicu Povjerenstva u postupku procjene okoliša, a koja se održala protekloga tjedna, te su nam ustupili izvorni dopis upućen Ministarstvu zaštite okoliša.

Primjedbe su grupirane prema kriteriju kao što su grupirane i u službenim odgovorima te ih u punom opisu objavljujemo.
...
http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4681/zestoki-prigovori-za-be-to-povjerenstvo.aspx (http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4681/zestoki-prigovori-za-be-to-povjerenstvo.aspx)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Svibanj 22, 2012, 11:07:37 poslijepodne
Kunta, si primetil da ni nigdo potpisan, tko je napisal pun kufer "provjerenih podataka".
3. El. energija dobivena iz ovakvog postrojenja skuplja od one dobivene iz klasične termoelektrane ? Na kaj su točno mislili ... na plin ili na ugljen ?
8. spominju kašalj, astmu, bronhitis, karcinom pluća i sl. ... što se niste bunili za premještanje radara  svih ovih godina ?
9. kaj se tiče opskrbe biomasom, osoba koja je ovo pisala očito ima problema s zemljopisom a i matematikom (točka 7. ... ako Galženica III čini 70 % posto , ostale kotlovnice čine tek 6-9 % onečiščenja grada)
10. naravno da se u kotlu ne spaljuje otpad ... osoba koja je ovo pisala ne poznaje osnovne dijelove postrojenja. ... i na kraju, upitao bih ponovo najpametnije i najglasnije protivnike ove energane, kakav vi imate prijedlog za poboljšanje elektrifikacije i grijanja u Velikoj Gorici ?
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Svibanj 22, 2012, 11:18:49 poslijepodne
Kak je (bil) star radar?
Da su ga naguzili sim?
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Svibanj 22, 2012, 11:30:19 poslijepodne
kakav vi imate prijedlog za poboljšanje elektrifikacije i grijanja u Velikoj Gorici ?

Da se svakodnevno u Gorici, (može i na Udarniku) kuha vojnički grah, prikuplja plin koji bi pogonio elektranu.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: tromblon - Svibanj 23, 2012, 08:13:02 prijepodne
kakav vi imate prijedlog za poboljšanje elektrifikacije i grijanja u Velikoj Gorici ?

Da se svakodnevno u Gorici, (može i na Udarniku) kuha vojnički grah, prikuplja plin koji bi pogonio elektranu.

Misliš kako će SDP-ovci otprditi HNS uskoro  ;D
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Svibanj 23, 2012, 10:01:01 poslijepodne
Da parafrazeram kolegu Sleđa; jel to mišlejne il pretpostavka?  ;D
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Svibanj 24, 2012, 06:31:47 prijepodne
... a jeste ga otprdili s teme ... otprite si novu temu "utjecaj graha na moj životni put" pa tam raspravljajte tko će dalje, bolje, više ...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice; Priopćenje za javnost AZT
Autor: kuntakinte - Svibanj 31, 2012, 01:05:46 prijepodne
S obzirom na veličinu i aktualnost problema,
željeli bismo vas informirati o sljedećoj akciji:

                Hoće li naše šume uskoro ovako izgledati?

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST povodom sjednice Povjerenstva o Studiji utjecaja na okoliš bioelektrane Velika Gorica

Poštovani urednici hrvatskih medija,

U priloženom priopćenju za javnost upoznajemo Vas sa stavovima Akcije za Turopolje vezano na sjednicu Povjerenstva o Studiji utjecaja na okoliš bioelektrane Velika Gorica koja je održana 16.5.2012.g. i najavljenu odluku istog Povjerenstva.
S obzirom na problematiku izgradnje termoelektrane u neposrednoj blizini Velike Gorice i okolnih naselja molimo Vas da posvetite u svojim medijima dio prostora za ovu iznimno važnu temu.

Stojimo Vam na raspolaganju za sve daljnje upite i komentare.

Srdačan pozdrav
Nikola Šimac
Predsjednik VMO Novo Čiče, Velika Gorica

U ime Akcije za Turopolje
Kontakt telefon: 095 198 1935
...
http://www.novocice.info/page.php?27 (http://www.novocice.info/page.php?27)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice; Priopćenje za javnost AZT
Autor: @Franjo@ - Lipanj 01, 2012, 02:50:13 poslijepodne
naselja molimo Vas da posvetite u svojim medijima dio prostora za ovu iznimno važnu temu.

Stojimo Vam na raspolaganju za sve daljnje upite i komentare.

Srdačan pozdrav
Nikola Šimac
Predsjednik VMO Novo Čiče, Velika Gorica

U ime Akcije za Turopolje
Kontakt telefon: 095 198 1935
...
http://www.novocice.info/page.php?27 (http://www.novocice.info/page.php?27)

u pizdu mile matere i taj njegov kontakt telefon.

projekt bio-elektrane je hvale vrijedan projekt..

energenti nisu samo sikare u sumama vec milijuni m2 neobradjenih polja, livada, koje su upropastene , jer kretenima  revolucije druga tita se tu bogom danom zemlju ne ispati raditi.

problematicno je  samo lokacija, a tu je neki domoljub mislio zaradit lovu za sebe i za svoje kretenske potomke.

u blizini , uz prugu zg-si , sve do lekenika ima zeljeznicka infrastruktura koja uz malo truda, pameti, bogom data za realizaciju takvog projekta.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Lipanj 02, 2012, 06:23:44 prijepodne
... Sve sami stručnjaci, Franjo, kaj ne vidiš da je za večinu još uvijek najbolje kao u izreci "ne talasaj" ... Zašto bi se gradila energana kad imamo struje dovoljno koliko nam treba. Zanimljiva zezancija kruži netom, a nažalost, to je istina ...

Dragi potrošači,

Povodom učestalih žalbi na cijene električne energije, kojima nas u posljednje vrijeme zasipate, javljamo vam se ovim kratkim dopisom. Potpuno razumijemo vašu ljutnju . Nije ni vama lako... Ipak, moramo vas podsjetiti da nemate drugog izbora. Mi smo veliko javno poduzeće, sa potpunim monopolom u zemlji, i plaćat ćete onoliko koliko vam kažemo. Drugog izbora i tako nemate: mi imamo struju, a vama ona treba. Što se tu može - to je možda tužno za vas, ali zato je odlično za nas!

Molimo da više ne kukate!
Ne vrijedi vam.
Ne može nam nitko ništa, jači smo od sudbine...
U ime svih radnika HEP-a, želimo vam što veću potrošnju, uz obećanje da ćemo sa dosadašnjim trendom poskupljenja uredno nastaviti i u 2013. godini! 


Da se ne bi netko slučajno usudio uložiti novce u kakve solarne panele ili vjetroelektranu, a ne daj Bože da uloži u Kakav pogon na sječku ... 
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: mglavovic - Lipanj 02, 2012, 11:45:08 prijepodne
jadno... gdje je jaguar da komentira i pljuje po narodu jer koriste mobitele
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Lipanj 02, 2012, 01:33:24 poslijepodne
Cil ove termoelektrane je da osigura jeftineše grejanje. HEP OIE ni zaintereseran za mejne postrujenje a veliju da ovak velika postrojenje nisu isplativa.

struja+ grejenje+ subvencije,poticaji= profit
struja+ grejenje = ?

To je ekonomska računica a AZT se buni radi onoga "pride", kaj ni "zaračunato".

"Rizik vama, profit nama."
"BETY vama, grijanje nama."
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Lipanj 03, 2012, 11:45:17 prijepodne
jadno... gdje je jaguar da komentira i pljuje po narodu jer koriste mobitele

Nemožeš ti bez mene, nego reci mi gdje sam to pljuvao po narodu?
U svojoj diskusiji sam iznio samo jednu poraznu činjenicu, vezano za mobilne telefone i telefoniranje, demantiraj me kako to nije istina!
Da izvlačimo podatke koliko uređaja imamo prijavljenih a koliko stanovnika?
Da izvlačimo podatke koliko mobilni operateri utrže i koliki im je godišnji promet?
I jel netko kuka nad tim poraznim činjenicama?
No kad je poskupljenje struje u pitanju svi smo glasni, iako je to očekivano i realno, ukoliko želimo investicije i daljnji razvoj energetskog sustava, njega treba i održavati u konačnici.
No kad su prijašnje vlade poskupljivale, novce dijelile, različitim Buljbašićima, Sanaderima i Mravima, tada se nisi bunio ni ti ni mnogi drugi, tada Vam je to očito odgovaralo, zašto? Zato što si i ti možda jedan od takvih Buljbašića. I tvoje sudjelovanje na forumu mi daje zapravo da sumnjam kako jesi.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: mglavovic - Lipanj 03, 2012, 04:16:18 poslijepodne
e moj jaguaru, lupetanje ti doista ide :) udri samo, pokaži narodu kako harači hns, nastavak pljačke i otimačine... Samo ne kužiš da si ti još uvijek na klupi u stranci. Da nesto razumiješ i znaš bio bi u nekoj strukturi, a ne hodočastio uokolo s burekom i jogurtom :) UDRI SOPSTVENI ;)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Lipanj 03, 2012, 04:28:46 poslijepodne
kaj opet namjerno bježiš s teme i pljuješ bez obzira o kome se radi ?  doista jadno ...  ako imaš kaj pametno za reči o bioelektrani izvoli, a stranačka prepucavanja ostavi za omiljenu ti brtijetinu.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Lipanj 04, 2012, 10:06:18 poslijepodne
Akcija za Turopolje kod ministrice Holy
...Kažu, kako su odlučili prespavati noć kako bi sutra hladne glave napravili rekapitulaciju svega o čemu su razgovarali, a potom će sa zaključcima istupiti u javnost.
...Već za ovu srijedu je zakazana posljednja sjednica stručnog povjerenstva koje će dati zaključak da li je postrojenje prihvatljivo za okoliš, no predstavnici Inicijative kažu kako nisu za nju dobili poziv, ali nemaju informaciju da je odgođena.
http://www.vgdanas.hr/Grad/Clanak/4808/akcija-za-turopolje-kod-ministrice-holy.aspx (http://www.vgdanas.hr/Grad/Clanak/4808/akcija-za-turopolje-kod-ministrice-holy.aspx)
Naslov: Odg: BE-TO; Gradske odluke se ne provode
Autor: kuntakinte - Lipanj 09, 2012, 10:40:36 prijepodne
Akcija: Gradske odluke se ne provode
http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4845/akcija-gradske-odluke-se-ne-provode.aspx (http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4845/akcija-gradske-odluke-se-ne-provode.aspx)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Lipanj 12, 2012, 12:53:49 prijepodne
Bioelektrana ide na reviziju - odbačena studija utjecaja na okoliš!
http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4860/bioelektrana-ide-na-reviziju--odbacena-studija-utjecaja-na-okolis.aspx (http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4860/bioelektrana-ide-na-reviziju--odbacena-studija-utjecaja-na-okolis.aspx)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Lipanj 12, 2012, 11:17:31 poslijepodne
11.06.2012.
Priopćenje za javnost povodom sjednice Povjerenstva za ocjenu Studije utjecaja na okoliš BE-TO Velika Gorica

Najvažnija vijest za našu akciju je činjenica da je Povjerenstvo odbilo Studiju utjecaja na okoliš i investitor je dužan ponoviti cijeli postupak. Osim odbijanja studije, investitoru je u sklopu projekta odbijeno priključivanje na postojeći kolektor i za odobrenje projekta morat će financirati izgradnju novog kolektora otpadnih voda. Ostali prigovori na izgradnju elektrane odnosili su se na nepostojanje prostornog plana za lokaciju elektrane i nepoštivanje eliminacijskih kriterija za izgradnju elektrane u blizini naseljenih mjesta.

Priopćenje Akcije za Turopolje je u cijelosti dostupno ovdje. http://www.novocice.info/request.php?31 (http://www.novocice.info/request.php?31)
http://www.novocice.info/page.php?27 (http://www.novocice.info/page.php?27)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Lipanj 13, 2012, 08:47:12 prijepodne
Jedna dobro organizirana građanska inicijativa je urodila plodom, čestitke svima koji su sudjelovali i sudjeluju u tome. Zaključak koji mi se nameće, kako nam treba više takvih građanskih inicijativa, po pitanju i drugih problema, koje politika i političari (ne)će riješiti ili (ne)znaju riješiti. Građani imaju moć koju ne koriste dovoljno, no ovo je dobar primjer kako se može.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: tromblon - Lipanj 13, 2012, 10:05:05 prijepodne
Jedna dobro organizirana građanska inicijativa je urodila plodom, čestitke svima koji su sudjelovali i sudjeluju u tome. Zaključak koji mi se nameće, kako nam treba više takvih građanskih inicijativa, po pitanju i drugih problema, koje politika i političari (ne)će riješiti ili (ne)znaju riješiti. Građani imaju moć koju ne koriste dovoljno, no ovo je dobar primjer kako se može.

Građani odbili HNS-ov prijedlog... :(

(http://img833.imageshack.us/img833/8118/hnslazi.jpg)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Lipanj 13, 2012, 10:14:15 prijepodne


Građani odbili HNS-ov prijedlog... :(


Koliko se ja sjećam a sjećam se dobro, HNS-ov prijedlog je bio elektrana na plin.
Koja je Gorici potrebna, povezano s plinskom infrastrukturom i vlastitom distribucijom plina.
Stoga tvoj pokušaj manipulacije, piši propalo. Na tvoju veliku žalost.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: tromblon - Lipanj 13, 2012, 10:23:46 prijepodne


Građani odbili HNS-ov prijedlog... :(


Koliko se ja sjećam a sjećam se dobro, HNS-ov prijedlog je bio elektrana na plin.
Koja je Gorici potrebna, povezano s plinskom infrastrukturom i vlastitom distribucijom plina.
Stoga tvoj pokušaj manipulacije, piši propalo. Na tvoju veliku žalost.

Da.. zaboravio si napisati koliko plaćamo račune za mobitel :)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Lipanj 13, 2012, 11:41:23 prijepodne
Građani odbili HNS-ov prijedlog... :(

daj pročitaj što je odbijeno, da ne trkeljaš bez veze

http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4860/bioelektrana-ide-na-reviziju--odbacena-studija-utjecaja-na-okolis.aspx (http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4860/bioelektrana-ide-na-reviziju--odbacena-studija-utjecaja-na-okolis.aspx)

a pročitaj i ovaj komentar s portala VG danas: "ovo pokazuje koliko ta ekipa ne shvaća proceduru niti bit problema. povjerenstvo nije ni moglo donijeti odluku jer još traje postupak ishođenja objedinjenih uvjeta, a tek kad on završi, izdaje se rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš. izdavanje objedinjenih uvjeta zaista uključuje još jednu javnu raspravu. "
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: tromblon - Lipanj 13, 2012, 12:27:02 poslijepodne


a pročitaj i ovaj komentar s portala VG danas:


koji si ti lik! Zar misliš da smo mi ovce? i da ćemo sada čitati tvoje komentare koje si sam pisao? Daj odhebi s tim komentarima! Valjda je tekst koji je pisao novinar bliže istini nego tvoji komentari kojima stalno braniš bandu iz HNS-a.
koji lik...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Lipanj 13, 2012, 01:20:06 poslijepodne
... Koji lik ... očito materiju ne poznaje dovoljno ni novinar, a ni ti (ne moraš to stalno dokazivati)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Srpanj 04, 2012, 12:20:40 prijepodne
Projekt bioelektrane više "ne drži vodu"
http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4975/projekt-bioelektrane-vise-ne-drzi-vodu.aspx (http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4975/projekt-bioelektrane-vise-ne-drzi-vodu.aspx)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: @Franjo@ - Srpanj 04, 2012, 10:38:56 prijepodne
Projekt bioelektrane više "ne drži vodu"
http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4975/projekt-bioelektrane-vise-ne-drzi-vodu.aspx (http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/4975/projekt-bioelektrane-vise-ne-drzi-vodu.aspx)

drzi i tekako..samo treba iz igre izbaciti razne strucnjake za grbavu karetinu..problematicna je samo lokacija.

umjesto one sramote koja se prosiruje trenutno u mraclinu, koja je ekoloski stetna, uz biomasu koje ima dovoljno bit ce je jos i vise jer polja se pretvaraju u sikare, i smeca za spaljivanje ima dovoljno.

sve ostale idiotarije o zagadjenju okoline prilikom spaljivanja su gluposti.to danas tehnicki nije nimalo problem..samo , kao sto sam naveo, razne strucnjake za grbavu karetinu van iz igre.

siemens, abb, to rjesava brzo, jeftino tehnicki savrseno,bez tona biljega, domovnica,  jmbg, i bez skropljena i mise zadusnice.

tehnicki je moguce onu sramotu koja je u jakusevcu spaljivati da slijedecih 30tak godina i ta hrvatska pamet i dika nestane
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Srpanj 04, 2012, 11:52:19 poslijepodne
siemens, abb, to rjesava brzo, jeftino tehnicki savrseno,bez tona biljega, domovnica,  jmbg, i bez skropljena i mise zadusnice.
tehnicki je moguce onu sramotu koja je u jakusevcu spaljivati da slijedecih 30tak godina i ta hrvatska pamet i dika nestane
Dej primer.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: @Franjo@ - Srpanj 05, 2012, 07:36:03 prijepodne

Dej primer.

http://www.wienenergie.at/eportal/ep/channelView.do?channelId=-25573 (http://www.wienenergie.at/eportal/ep/channelView.do?channelId=-25573)

http://www.swd-ag.de/unternehmen/entsorgung/index.php (http://www.swd-ag.de/unternehmen/entsorgung/index.php)

http://www.kva-buchs.ch/de/hersteller.php (http://www.kva-buchs.ch/de/hersteller.php)

primjera imas ohho..korisno, cisto, i nusprodukt od tisuce tona zeljeza, sljake, upotrebljava se u velikim dijelom u gradj.industriji , primjesa asfaltu, industriji guma i sl.

ali, kao sto rekoh..domace strucnjake za grbavog,razne komisije ,  van iz igre.

teh.podatke o toplanama u zagrebu potrazi si ..baci malo pogled na dimnjak..pa se upitaj sto izlazi iz tog dimnjaka i zasto zagreb, hrvatska ima najvise karciogenih oboljenja u europi.

apropo, onu navadu, i eko-zlocin sto se cini u hrvatskoj spaljivanje korova , trave ,najvise u proljece i jesen, visestruko  je  stetnije od jedne spaljionice smeca..
u ovome treba se dodati unistavanje insekata koji su itekako korisni  , potrebni za zivotni prostor nas sviju.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Listopad 05, 2012, 11:10:19 poslijepodne
AFERA SJEČKA
Kaznena prijava protiv Hrvatskih šuma: ‘Jakovina je tražio da sječke idu onome tko dođe prvi’
Uprava je upozorena na špekulante, ali je hladno odgovorila: Imamo dovoljno sječki za sve!

U lipnju ove godine Uprava Hrvatskih šuma u dogovoru s ministrom Tihomirom Jakovinom, koji čini Skupštinu HŠ-a, objavljuje javni poziv za prodaju drvne sječke za proizvodnju električne i toplinske energije, što je otvorilo mogućnost raznih nepravilnosti i špekulacija…”, navodi se u anonimnoj kaznenoj prijavi koja je podignuta protiv Hrvatskih šuma!

VEZANE VIJESTI
AFERA SJEČKA
Hrvatske šume opet dale milijunske ugovore tvrtkama koje su ih lani izigrale
JUTARNJI OTKRIVA
Ovo je polje na kojem Sunčica Lalić već 15 mjeseci gradi elektranu!?
OTKRIVAMO
Zagorčevi partneri od Hrvatskih šuma dobili ugovore od 356 milijuna kuna!
OTKRIVAMO
Nova partnerica Hrvatskih šuma: Sunčica Lalić kupila je 80 tisuća tona sječki bukve jer gradi elektranu!
http://www.jutarnji.hr/-ministar-jakovina-je-trazio-da-sjecke-idu-onome-tko-dode-prvi--/1057996/ (http://www.jutarnji.hr/-ministar-jakovina-je-trazio-da-sjecke-idu-onome-tko-dode-prvi--/1057996/)

Hrvatske šume dale su špekulantima i preprodavačima ugovore za kupnju jeftine drvne sječke samo na temelju lokacijskih dozvola za gradnju elektrana iako je krajnje upitno kada će i hoće li ikada na temelju tih lokacijskih dozvola biti izgrađene elektrane. A, kompanije koje imaju proizvodnju za koju im je neophodna jeftina sječka od Hrvatskih šuma - izgubile su vrijedne ugovore!
http://www.jutarnji.hr (http://www.jutarnji.hr)

Hmmm...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Listopad 05, 2012, 11:16:01 poslijepodne
Lud zbunjenog! ;)
Naslov: Odg: BE-TO; Smogovci v epizode "Povratak zombija"
Autor: kuntakinte - Prosinac 11, 2012, 05:00:07 poslijepodne
BE-TO Velika Gorica
Javna rasprava 20.12.2012.- 18.01.2013.
http://www.gorica.hr/ (http://www.gorica.hr/)
http://www.zagrebacka-zupanija.hr/static/files/misc/upravni_odjel_za_prostorno_uredjenje/Javne_rasprave/toplana_bioelektrana_velika_gorica/bioelektrana_toplana_javna_rasprava.pdf (http://www.zagrebacka-zupanija.hr/static/files/misc/upravni_odjel_za_prostorno_uredjenje/Javne_rasprave/toplana_bioelektrana_velika_gorica/bioelektrana_toplana_javna_rasprava.pdf)
Naslov: Odg: BE-TO; Smogovci v epizode "Povratak zombija"
Autor: Jaguar - Prosinac 11, 2012, 05:46:09 poslijepodne
BE-TO Velika Gorica
Javna rasprava 20.12.2012.- 18.01.2013.


Vrlo zanimljiv i pomno planiran termin javne rasprave. ;D
Kaj je grad u tom smjeru napravio?

Prostorni plan Velike Gorice kaže  BE-TO gdje?
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Prosinac 13, 2012, 10:25:20 poslijepodne
11.12.2012.
AZT očekuje osudu projekta termoelektrane
 Prilikom prve prezentacije i pokušaja gradnje termoelektrane Gradsko vijeće je jednoglasno izrazilo svoje protivljenje tom projektu, a gradonačelnik se obvezao provoditi odluke Vijeća te poštivati stajalište građana. Obzirom da se desetak mjesnih odbora, jedna gradska četvrt i još desetak udruga izrazilo protiv projekta, očekujemo da će ovih dana Gradsko vijeće i gradonačelnik biti dosljedni u svojim riječima i odlukama te ponovno zauzeti oštar stav protiv projekta termoelektrane i to javno iskazati. AZT očekuje da će Vijeće ponovno donijeti razumnu odluku na korist čitavog kraja te se još jednom usprotiviti ovome za sve nas vrlo štetnom projektu. AZT i građani su zauzeli svoj stav, sada je na redu da gradske vlasti, i gradonačelnik i Vijeće, koji su se obvezali provoditi odluke sukladno mišljenju građana i na korist svih građana, zauzmu jasan stav prema projektu termoelektrane, da mu se ponovno usprotive. Isto se očekuje i od saborskih zastupnika iz kraja, koji su redom više ili manje oštro prvi puta osudili projekt termoelektrane. Red je da budu dosljedni te i ovoga puta postupe isto i daleko žešće i da trajno otklonimo tu opasnost od Turopolja. 
 Članak na ovu temu možete pročitati ovdje. http://www.novocice.info/request.php?40 (http://www.novocice.info/request.php?40)
http://www.novocice.info/page.php?27 (http://www.novocice.info/page.php?27)

Z 2. Izmenami i dopunami PPUGVG predviđeno je 43.92 ha za solarne elektrane v gospodarskemi zonami Kušanec zapad, Kušanec jug i Vukovinsko pole. Kaj če nam ova "Zen`ca"?
Do ima kuraža 5 mesec prije izborov stati iza (n)ove Zenice?
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Prosinac 16, 2012, 10:41:57 poslijepodne
Javna rasprava u postupku utvrđivanja Objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za Bioelektranu-toplanu na šumsku biomasu u Velikoj Gorici
U privitku se nalazi dokumentacija dostupna za javni uvid:

1. Odgovori na pitanja s javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš (PDF) http://www.gorica.hr/dokumenti/beto1.pdf (http://www.gorica.hr/dokumenti/beto1.pdf)

2. Studija utjecaja na okoliš BE-TO na šumsku biomasu u Velikoj Gorici – revidirana (PDF) http://www.gorica.hr/dokumenti/beto2.pdf (http://www.gorica.hr/dokumenti/beto2.pdf)

3. Netehnički sažetak Studije utjecaja na okoliš BE-TO Velika Gorica – revidirani (PDF) http://www.gorica.hr/dokumenti/beto3.pdf (http://www.gorica.hr/dokumenti/beto3.pdf)

4. Zahtjev za utvrđivanje OUZO za BE-TO na šumsku biomasu u Velikoj Gorici (PDF) http://www.gorica.hr/dokumenti/beto4.pdf (http://www.gorica.hr/dokumenti/beto4.pdf)

5. Tehničko-tehnološko rješenje BE-TO VG (separat iz ZZU OUZO – točka 4.) (PDF) http://www.gorica.hr/dokumenti/beto5.pdf (http://www.gorica.hr/dokumenti/beto5.pdf)

6. Netehnički sažetak Zahtjeva za utvrđivanje Objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (PDF) http://www.gorica.hr/dokumenti/beto6.pdf (http://www.gorica.hr/dokumenti/beto6.pdf)

7. Oglas o javnoj raspravi u postupku utvrđivanju Objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (PDF) http://www.gorica.hr/dokumenti/beto7.pdf (http://www.gorica.hr/dokumenti/beto7.pdf)

http://www.gorica.hr/javna-rasprava-u-postupku-utvrdivanja-objedinjenih-uvjeta-zastite-okolisa-za-bioelektranu-toplanu-na-sumsku-biomasu-u-velikoj-gorici/ (http://www.gorica.hr/javna-rasprava-u-postupku-utvrdivanja-objedinjenih-uvjeta-zastite-okolisa-za-bioelektranu-toplanu-na-sumsku-biomasu-u-velikoj-gorici/)
Naslov: Odg: HSS protiv termoelektrane
Autor: kuntakinte - Siječanj 10, 2013, 11:41:07 poslijepodne
HSS protiv bioelektrane
...Kao što je iz prateće dokumentacije vidljivo, primjedbe iz javne rasprave nisu prihvaćene, a u samoj Studiji nema promjena utemeljnim parametrima koji se odnose na snagu i lokaciju ovog objekta. Stoga se Hrvatska seljačka stranka protivi gradnji ovog, po svojim gabaritima glomaznog objekta uz jezero Čiče, gdje se predviđa sportsko-rekreacijski centar, uz zemljišta gdje se proizvodi voće i povrće sa sve strožim ekološkim uvjetima te snagom koja bi ovaj objekt svrstala među najveće u Evropi . Tu su i potrebe za enormnim količinama bio-mase, ali i ostalih goriva uključujući komunalni otpad, ogromne su emisije plinova i pare, a izražen je i problem deponiranja šljake i pepela.
http://www.vgdanas.hr/Politika/Clanak/5929/hss-protiv-bioelektrane.aspx (http://www.vgdanas.hr/Politika/Clanak/5929/hss-protiv-bioelektrane.aspx)
Naslov: Odg: HSS protiv termoelektrane
Autor: Jaguar - Siječanj 11, 2013, 03:04:17 poslijepodne

HSS protiv bioelektrane


Kibidabi, bu to dogradonačelnik Kos (HSS) i Župan Kožić (HSS) riješili.

S jedne strane Županija šalje ponovo Studiju na javnu raspravu a naša gradska uprava ni glasa o Bioelektrani i ponovo poslanoj Studiji na javnu raspravu, igra malog Tigra, za ponekog birača.

Gradsko Vijeće je donijelo neke odluke, još u Ožujku 2012. logično pitanje koje se nameće, što je gradska Uprava (dogradonačelnik Kos iz HSS-a) poduzela po pitanju tih odluka GV, tog projekta i studije?


Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Turopoljka.com - Siječanj 11, 2013, 09:02:09 poslijepodne
“VG krug” protiv projekta BE-TO

Ovih dana ponovno je pokrenut projekt izgradnje bioelektrane-toplane BE-TO Velika Gorica. Skupina velikogoričkih intelektualaca obratila nam se otvorenim pismom kako bi iskazali svoju zabrinutost zbog njezina vrlo vjerojatnoga negativnog utjecaja na Grad Veliku Goricu i Turopolje i ukazati na neprihvatljivost toga projekta.

Prenosimo njihove osnovne razloge protivljenja takvomu projektu.

-       U Turopolju nikada nije bilo teške industrije pa je priroda uglavnom očuvana i zaštićena (izvor rijeke Odre, Turopoljski lug, Vukomeričke gorice…). Smatramo kako bi realizacija toga projekta na rubu Velike Gorice ugrozila ne samo grad, već i ruralna  i zaštićena prirodna područja.

-       Sam projekt prilično je upitne kvalitete jer tako velike elektrane na šumsku sječku ne mogu iskoristiti golemu količinu topline koju proizvode od proljeća do jeseni pa toplinu uništavaju i dodatno opterećuju okoliš. Smisao kogeneracije upravo je taj da se što više proizvedene topline iskoristi jer su tada isplativost ulaganja te dobit najveći.

-       Odabir lokacije za termoelektranu u suprotnosti je sa Zaključkom o utvrđivanju kriterija za izbor lokacija za termoelektrane koji je donijela Vlada Republike Hrvatske (NN 78/92), a iz mnogih dokumenata vidljivi su i drugi nedostaci tako velike bioelektrane-toplane: skupi cestovni prijevoz energenta, nekoliko desetaka šlepera dnevno na već preopterećenim prometnicama te mogući štetan učinak na okoliš jer nije sasvim jasno kako će se zbrinjavati šljaka i leteći pepeo, zatim onečišćenje zraka, vode i tla česticama i otpadnim vodama elektrane, pojava neugodnih mirisa…

-       Predložena lokacija dodatno je dvojbena jer se nalazi na izrazito propusnome (šljunčanome) terenu ispod kojeg je glavni podzemni vodeni spremnik pitke vode. Zato je prihvatljivije ovakva postrojenja graditi na vodonepropusnim glinenim i ilovastim tlima.

-       Prikladnija lokacija, ali za puno manju termoelektranu,  jest u industrijskoj zoni Rakitovec, u čijoj je blizini već potrebna infrastruktura: državna cesta i autocesta, željeznička pruga, trafostanica Mraclin, te nekoliko pilana i poljoprivrednih farmi kao mogući dopunski izvori potrebnih energenata.

-       Treba vidjeti mogućnost izgradnje više manjih termoelektrana, umjesto jedne velike, zatim izgradnje hidroelektrane na rijeci Savi, plinske i sunčane elektrane, a posebno treba promotriti mogućnost korištenja geotermalnih izvora koji su pronađeni na nekoliko lokacija u Turopolju.

-       Upitno je ima li uopće dovoljno energenta – drvne sječke – na raspolaganju za bioelektranu-toplanu (210.000 t/god) u krugu manjem od 100 kilometara što dovodi u pitanje smislenost, ekonomsku opravdanost i isplativost cijelog projekta, i to ne samo na lokaciji u Velikoj Gorici, već bilo gdje u Turopolju, pogotovo uzme li se u  obzir podatak da su Hrvatske šume već prodale svu šumsku sječku na području cijele Hrvatske, i to za više godina unaprijed.

-       U širem okružju planira se još nekoliko termoelektrana, npr. nedaleko Koprivnice te još nekoliko manjih postrojenja. Drugim riječima, velikogorička bi termoelektrana vrlo brzo mogla ostati bez planirane količine sječke, i to na duže razdoblje. Tada preostaje samo uvoz sječke i korištenje skupljeg ogrjevnog drveta, ili drugih potencijalno opasnih energenata kao što su otpad te toksični mulj s pročistača otpadnih voda.

-       S obzirom na to da više nepoznanica i nedorečenih parametara (počevši od cijene energenta pa do velikih gubitaka topline u ljetnom režimu rada) nije jasno kako je investicijska studija cjelokupnog životnog ciklusa projekta dokazala ekonomsku opravdanost ulaganja. Nepoznata je studija isplativosti. Ne zna se ni dobit ni dobrobit ovoga projekta.

Iz navedenih razloga nedvojbeno proizlazi da planirana termoelektrana nije isplativa, nije optimalna ni ekonomski ni tehnički, kao ni u odnosu na zaštitu okoliša, a i na neprikladnoj je lokaciji pa bi građanima Velike Gorice te cijeloj lokalnoj zajednici donijela više štete nego li koristi.

Protivimo se ponovnomu pokušaju izgradnje takve bioelektrane-toplane bilo gdje u Velikoj Gorici, bilo u Turopolju i slažemo se s dosadašnjim inicijativama protiv njezine izgradnje, dolazile one iz lokalnog političkog okružja (npr. Gradsko vijeće je na svojoj sjednici prije devet mjeseci  jednoglasno odbilo podržati njenu izgradnju, i to ne samo na spomenutoj lokaciji, već bilo gdje na području Grada), ili dolazile one iz drugih inicijativa (npr. Akcija za Turopolje oštro se suprotstavila izgradnji ovakvog „nedomišljenog objekta“ na području cijelog Turopolja).

Razvoj Turopolja trebao bi se ponajprije temeljiti na razvoju maloga i srednjega poduzetništva bez teške industrije poput predložene bioelektrane-toplane, zatim na proizvodnji hrane (voćarstvo, povrtlarstvo, vinogradarstvo…), kao i na sportsko-rekreacijskoj i turističkoj revitalizaciji ne samo  jezera Čiče, već i izvorišta rijeke Odre te Vukomeričkih gorica čime bi naša regija bila prepoznata kao ekološka, etnološka i ruralna destinacija.

Predlažemo da Grad Velika Gorica iskoristi svoje političke, kulturne i ekonomske potencijale za razradu alternativnih scenarija lokalnoga razvoja koji će donijeti boljitak svim građanima uz poštivanje lokalnih kulturnih, prirodnih i ekonomskih resursa.
S poštovanjem,

u ime Inicijative velikogoričkih intelektualaca “VG krug”

 

dr. sc. Željko Stepanić

 

Otvoreno pismo supotpisuju:

 

 

prof. dr. sc. Renata Bažok

prof. dr. sc. Josip Borošić

dr. sc. Hrvoje Cajner

dr. sc. Drago Čengić

dr. sc. Damir Drvodelić

prof. dr. sc. Borna Fuerst Bjeliš

mr. sc. Goran Gregurović

prof. dr. sc. Đuro Huber

Anita Ivaci, dr. med.

dr. sc. Zdravka Jelaska Marijan

dr. sc. Biserka Kolarec

dr. sc. Tomislav Kos

Ivica Leder, dipl. arh.

prof. dr. sc. Ivan Malčić

dr. sc. Davor Marijan

prof. Mladen Mikulin, ak. kipar

prof. dr. sc. Stjepan Mužic

prof. dr. sc. Bernardina Petrović

dr. sc. Zoran Pišl

prof. dr. sc. Boško Pribičević

prof. dr. sc. Josip Stepanić

dr. sc. Sanja Stipičević

Marko Šimac, mag. prim. kem.

Tanja Udovč, mag. kraj. arh.

dr. sc. Ivan Vnučec

dr. sc. Željko Vrbanović

Stjepan Zagorac, dr. med.

http://turopoljka.com/2013/01/11/velikogoricki-intelektualci-protiv-be-to/ (http://turopoljka.com/2013/01/11/velikogoricki-intelektualci-protiv-be-to/)
Naslov: Odg: Termoektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Siječanj 11, 2013, 09:48:07 poslijepodne
Do je opče ZA?
Oni ulažu 85 mil.€ da bi nekomu pojeftinelo "zagrevanje"!? Ludi, dejte najte...
A kakva je potrošna tople vode po letu..?
Naslov: Odg: Termoektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Siječanj 11, 2013, 09:53:04 poslijepodne

Oni ulažu 85 mil.€ da bi nekomu pojeftinelo "zagrevanje"!? Ludi, dejte najte...
A kakva je potrošna tople vode po letu..?

a kaj se 85 mil EUR ne bi moglo pametnije uložiti?
I tak ne bu ništa od tog projekta. HSS je protiv. ;)
Naslov: Odg: Termoektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Siječanj 14, 2013, 09:35:04 prijepodne
Predstavljanje Zahtjeva i Studije održat će se u POU u Velikoj Gorici, Zagrebačka 37,
u utorak 15. siječnja 2013. godine s početkom u 14.00 sati.
http://www.gorica.hr/dokumenti/beto7.pdf (http://www.gorica.hr/dokumenti/beto7.pdf)
Naslov: Odg: Termoektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Siječanj 15, 2013, 11:34:20 prijepodne
Dossier BE-TO Velika Gorica
http://www.vgdanas.hr/SearchByTag/bioelektrana (http://www.vgdanas.hr/SearchByTag/bioelektrana)
Naslov: Odg: Termoektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Siječanj 16, 2013, 07:31:34 poslijepodne
Termoelektrana Velika Gorica, (2.) javna rasprava 15.01.2013.
http://youtu.be/M6W9thjqtAY (http://youtu.be/M6W9thjqtAY)
Javna rasprava u postupku utvrđivanja Objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za Bioelektranu-toplanu na šumsku biomasu u Velikoj Gorici i Studije utjecaja na okoliš BE-TO Velika Gorica.
Predstavljanje Zahtjeva i Studije održano u POUVG.

2/3 rasprave.
Naslov: Odg: Termoelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Siječanj 17, 2013, 12:54:41 prijepodne
Veli Lokacijska dozvola za Županijsku cestu za Vukovinsko pole od 28.12.2007.:

"...8.3. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
Plansko rješenje odvodnje otpadnih voda zone „Vukovinsko polje" nadovezuje se na predviđeni kanalizacijski kolektor fi 700 mm, koji ne zadire u obuhvat ove lokacijske dozvole, a nalazi se istočno od naselja Velike Gorice - gradska četvrt Kurilovec.

Konačna dispozicija otpadnih voda je na postoječem uređaju za pročišćavanje.
S obzirom na veličinu i funkciju zone, pretpostavlja se da će na tom području raditi najviše 1000 djelatnika u jednoj smjeni, a time bi ukupno opterečenje, koje bi po završetku izgradnje u zoni bilo na uređaj za pročišćavanje - izrazeno kroz BPK5 (biokemijska potrosnja kisika), iznosi maksimalnih 60 kg kroz 20 proracunskih radnih sati, odnosno, 3 kg/sat. Takvo opterećenje, iako malo
u odnosu na druge namjene (npr. stambene zone), postojeći uređaj nije u mogućnosti prihvatiti u cijelosti, to se za prvu fazu na njega predviđa dovesti do trećine ukupnog opterećenje, odnosno, dopušta se izgradnja i priključenje građevina, dok se ne dostigne navedeno opterećenje na uređaj.
Daljnja priključenja na uređaj, vršit će se kroz posebne uvjete građenja."

Of oprečistač je kak i p* i Mini Moris; vekši znutra nek zvana.
Nemre podnesti jenu pišlivu zonu ("opterećenje, iako malo u odnosu na druge namjene (npr. stambene zone)") a more podnesti jenu termoelektranu.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: domovinesin - Siječanj 17, 2013, 08:24:57 prijepodne
bedastoće! umjesto razmišljanja o solarnim kolektorima i vjetroelektranama naši gradski oci se bave termoelektranama.
Naslov: Odg: Termoelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Siječanj 17, 2013, 10:09:02 prijepodne
no, no, pa nije ivo šuker baš sve zlo ovoga svijeta.
Utvrđen je interes RH- po mene to je gotova pripovest, moremo se samo (ko)prcati. Šuker bi znal to smetje meknuti, ovi trenutni nemaju takov kalibar za visoku politiku.

Gradonačelnik ni bil ni na jene rasprave v večnice, o Ružiču se ne splati trošiti reči i negve uloge na prvem predstavlajnu, rekel bi da Grad ima svoj stav o tem... Kak je negdo rekel; tko bi kao gradonačelnik odbio takvu investiciju!?
Naslov: Odg: Termoelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Siječanj 17, 2013, 02:00:02 poslijepodne

Nemre podnesti jenu pišlivu zonu ("opterećenje, iako malo u odnosu na druge namjene (npr. stambene zone)") a more podnesti jenu termoelektranu.

Da gradonačelnik Barišić a ni resorni dogradonačelnik Kos nisu bili ni na jednoj javnoj raspravi, j* se njima.
Nisu oni ni kroz cijelu godinu zauzeli bilo kakav stav, bar ne javno, no iza zavjese su ipak potajno zauzeli.

Gradska tvrtka VG Vodoopskrba, koja je u vlasništvu grada, nije poštovala odluku vlastitog gradskog Vijeća iz 3. mjeseca, 2012. te je izdala u najmanju ruku skroz sumnjivu suglasnost za prihvat otpadnih voda iz Bioelektrane Ekonergu za Studiju.

Iako je kapacitet pročistača takav kakv je, nedovoljan za prihvat svih otpadnih voda iz Bioelektrane.

Dakle s jedne strane šute i nemaju stav a s druge pogoduju prolazu projekta davanjem takve suglasnosti.

Poptuno identično kao i slučaju Tržnog centra.

Gradsko Vijeće i njegove odluke su ponovno ignorirane i omalovažene iako je vlasnik komunalnih poduzeća Grad, odnosno i gradsko Vijeće kao predstavničko tijelo.

No važno je kako je HSS protiv Bioelektrane, pa ne razumijem jel' onda dogradonačelnik Kos prešao u HDZ?
Ili se HSS kao i obično ne može dogovoriti sam sa sobom?


Naslov: Odg: Termoelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Siječanj 17, 2013, 05:58:36 poslijepodne
Gradska tvrtka VG Vodoopskrba, koja je u vlasništvu grada, nije poštovala odluku vlastitog gradskog Vijeća iz 3. mjeseca, 2012. te je izdala u najmanju ruku skroz sumnjivu suglasnost za prihvat otpadnih voda iz Bioelektrane Ekonergu za Studiju.
Teri je datum na Suglasnosti? Most su ju izdali prije odluke GV, il za onu prvu raspravu?

Još jena interesantna stvar; navodno su HŠ prodale su sečku v naprovo za iduče 13 let onem kaj imaju lokacijsku dozvolu za BeTike a da je je narod pritiral f čošek stručnaki se pozivaju da budu sečkali i metrice i višemetrice. Više leto dan se vrti oglas na radiju privatne pilane kaj otkupluje trupce pa me interersera kaj budu pilane delale ak ovi počneju sečkati trupce?
Ak je utvrđen interes RH za termoelektranu, a tera nima više sirovine, jel se more utvrditi interes RH i za sirovinu pa da se ekspropriera drevo i privatne šume?
Kaj je z povratom zemlišnem zajednicam- su i nijove šume v "etatu HŠ"?
Naslov: Odg: Termoelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Siječanj 17, 2013, 06:21:48 poslijepodne

Teri je datum na Suglasnosti? Most su ju izdali prije odluke GV, il za onu prvu raspravu?Na prvoj javnoj raspravi je nisu imali i izdana je poslije odluke gradskog Vijeća.

Što se tiče drvne sječke i HŠ istina prodana je u narednih 13 godina.
No to nije problem od HŠ su kupili prekupci/špekulanti koji bi isporukom drvne sječke HEP-u trebali dobro zaraditi a samim time bi direktno
goričani trebali dobiti jeftijije grijanje. ;D
Naslov: Odg: Termoelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Siječanj 17, 2013, 11:08:26 poslijepodne
Znači lokacijska za BeTike je žvaka. Po čem su plačali sečku?
Naslov: Odg: Termoelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Siječanj 21, 2013, 12:12:06 prijepodne
Aktualni sat 32. sjednice Gradskog vijeća
Predsjednica : „...I moje drugo pitanje je, odnosi se na elektranu, na biomasu. Da li je točno da ste izjavili da će se ta elektrana graditi na jezeru Čiče? Gradsko vijeće je jednoglasno donijelo odluke da se takva elektrana neće graditi. Izvolite uz osmjeh, odgovorite.“
...
Gradonačelnik : „...Što se tiče bioelektrane, naravno opet počinje tko će biti kriv. Gradonačelnik. Nisam ono rekao na HTV-u, to sam zaboravio reći. I, al dobro, njega ću kasnije. Mislio sam na Hubaka. Što se tiče bioelektrane, pa naravno da nisam za bioelektranu u tom smislu kako vi sad mislite da ću ja biti kriv za bioelektranu. Pa naravno da nisam lud da idem kontra svojih sugrađana i građana. Pa naravno da znam tko stoji iza te inicijative i da znam kome sad odgovara i u kojem trenutku, i kako će to završiti. Al ja vam ponavljam, jedno osnovno pitanje, dakle je, ajmo uloviti dokumente, ajmo uloviti kronologiju, ajmo transperirati, ajmo ju dakle pokazati, ajmo ju staviti na oglasnu ploču pa neka se pogleda, pa neka se ulovi nit. Pa ćete onda vidjeti tko je što i kada rekao, i tko odlučuje. Jeste li se upitali tko je investitor? Tko je investitor? Grad Velika Gorica? Štef, ja, Ervin, Dubravko? Jel mi možemo odlučivati o tome? Ne možemo. Ali uporno Barišć, Barišić, Barišić. Ma koji Barišić? Pa nemam ja veze s tim. Prostorni plan. Jesmo mi Štef donijeli prostorni plan? Nismo donijeli prostorni plan. Preporuku? Nismo. Studiju o utjecaju na okoliš? Nismo. Tko je donio, tko je bio predsjednik Vijeća, tko je potpisao? Nitko nije, nitko. Samo Barišić, Barišić, Barišić. Jel tako? Ali kakav vam je to gradonačelnik koji neće uzeti u obzir jednu takvu inicijativu, odnosno ne inicijativu, ali takav jedan projekt kojeg stručnjaci predlažu u Gradu gdje je grijanje preskupo, i bar dozvoliti da kao legalista dozvoli mogućnost da stručnjaci pojasne i da se u proceduri koja je poznata, prepoznata, da se u proceduri onda dozna i sazna i na kraju krajeva toj proceduri da se onda spriječi. Ne bi htjeli takvog gradonačelnika. Posebice jer se radi o investiciji koja na našem području bi trebala biti oko 65 miliona eura. Čemu žurba? Ja znam čemu žurba. A znate i vi. Ali nema potrebe da onda manipulirate. Nemojte manipulirati javnošću. Ja ću vam svaki put vratiti, ozbiljno.“
http://www.gorica.hr/2013/01/aktualni-sat-32-sjednice-gradskog-vijeca/ (http://www.gorica.hr/2013/01/aktualni-sat-32-sjednice-gradskog-vijeca/)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Siječanj 21, 2013, 08:22:38 prijepodne
Malo p* malo k*.

Ali najvažnije je kako Grad nema viziju i stav što Velika Gorica treba, kako bi se riješili postojeći problemi sa kotlovnicama i grijanjem.

Da ima ne bi se šutjelo, nego bi se djelovalo.

Šutnja je zlato. ;D

On bi investiciju po svaku cijenu, građani se pobunili, grijanje skupo, izbori dolaze........ kaj sad?
Naslov: Odg: Kraj termoelektrane pred vratima Gorice ???
Autor: kuntakinte - Siječanj 23, 2013, 07:17:14 poslijepodne
23.01.2013
Kraj bioelektrane?!
 Naš dossier "Bioelektrana Velika Gorica",u kojemu stoji tridesetak članaka o projektu Bioelektrane-toplane Velika Gorica, sutra bi mogao dobiti posljednji unos!
http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/6000/kraj-bioelektrane.aspx (http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/6000/kraj-bioelektrane.aspx)

ODLUKA O GRADNJI BIOELEKTRANE
 Projekt izgradnje bioelektrane u Velikoj Gorici na lokaciji Štuki izazvao je niz prijepora i veliki otpor javnosti.
 NE bioelektrani u Novom Čiču rekli su stanovnici Novog Čiča, građani okolnih naselja i Velike Gorice, koalicija SDP-HNS-HSLS-HSU i građanska inicijativa „Akcija za Turopolje“.
 Sveobuhvatnu akciju uvažavanja stavova javnosti prema mjerodavnim državnim tijelima vodili su saborski zastupnici Vesna Fabijančić – Križanić, Goran Beus Richembergh i Ivana Posavec-Krivec.
 Grad, Županija, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode te HEP kao investitor pozvani su na preispitivanje odluke o gradnji bioelektrane na predviđenoj lokaciji.
 Rezultat je stigao. Sve pojedinosti s medijima i javnošću podijelit ćemo na konferenciji za medije u četvrtak, 24.01. u 13,00 sati u Pučkoj školi Novo Čiče, Velikogorička 135.

O rezultatu poduzetih aktivnosti govorit će Vam:

Vesna Fabijančić Križanić – saborska zastupnica i kandidatkinja za gradonačelnicu Velike Gorice
Goran Beus Richembergh – saborski zastupnik
Nikola Šimac – predsjednik Vijeća mjesnog odbora Novo Čiče i aktivisti „Akcije za Turopolje“
Ivana Posavec-Krivec – saborska zastupnica - članica saborskog odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i kandidatkinja za županicu Zagrebačke županije

Ministar zaštite okoliša i prirode, Mihael Zmajlović izvijestit će javnost o sadržaju i tijeku postupka procjene utjecaja na okoliš bioelektrane – toplane
na šumsku biomasu u Velikoj Gorici.
http://www.sdpvg.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=113&cntnt01pagelimit=6&cntnt01returnid=78 (http://www.sdpvg.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=113&cntnt01pagelimit=6&cntnt01returnid=78)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Siječanj 24, 2013, 08:36:44 poslijepodne
Bioelektrana odlazi u povijest.

http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/6009/bioelektrana-odlazi-u-povijest.aspx (http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/6009/bioelektrana-odlazi-u-povijest.aspx)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Muha - Siječanj 25, 2013, 09:39:04 prijepodne
Fakat ste bedasti...zašto će ta ista Bioelektrana biti prihvatljiva u Jaski??....(zbog napretka i radnih mjesta)...cmizdrite kako svaki dan ljudi ostaju bez posla a zaustavili ste nešto gdje su naši dugrađani mogli naći zaposlenje...Zmajlović je tako uz pomoć VFK preveo žedne preko vode Turopoljce..
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Siječanj 25, 2013, 08:58:39 poslijepodne
Eto, i na kraju si sretni...
Naslov: Odg: Kraj termoelektrana pred vratima Gorice?
Autor: kuntakinte - Siječanj 28, 2013, 09:43:15 prijepodne
Bioelektrana odlazi u povijest. http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/6009/bioelektrana-odlazi-u-povijest.aspx (http://www.vgdanas.hr/Info/Clanak/6009/bioelektrana-odlazi-u-povijest.aspx)
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode zaustavilo je postupak procjene utjecaja na okoliš za BETO Velika Gorica te tako i zamrznulo projekt BETO V.Gorica, izvijestio je zamjenik ministra Hrvoje Dokoza.

Možda... Se kaj je zaustavleno da se pak odzaustaviti i kaj je smrznuto odmrsti...
Za sad 2:0 za Akciju za Turopolje.

Velika pobjeda Akcije za Turopolje!
...U prilogu možete pročitati pitanja i prigovori vezani uz nedostatke studije koji su upućeni nadležnim službama . http://www.novocice.info/request.php?43 (http://www.novocice.info/request.php?43)
http://www.novocice.info/page.php?27 (http://www.novocice.info/page.php?27)

24.01.2013. - Rješenje o obustavi postupka procjene utjecaja na okoliš 'Bioelektrana - toplana (BE-TO) na šumsku biomasu u Velikoj Gorici' i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
http://puo.mzoip.hr/UserDocsImages/Rjesenje_24_01_2013_1.pdf (http://puo.mzoip.hr/UserDocsImages/Rjesenje_24_01_2013_1.pdf)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Siječanj 28, 2013, 05:43:34 poslijepodne
Veliš,  2:0 za Akciju za Turopolje ...  sve samo stručnjaci, jedan veči od drugog.    Pokazat će vrijeme da su bili u krivu. 
Naslov: Odg: Kraj termoelektrana pred vratima Gorice?
Autor: BobRock - Siječanj 28, 2013, 08:46:15 poslijepodne

Možda... Se kaj je zaustavleno da se pak odzaustaviti i kaj je smrznuto odmrsti...
Za sad 2:0 za Akciju za Turopolje.

Dobro si primetil. Nadajmo se da je bu to krajni rezultat, ali moramo imati oči navek otprete.
Naslov: Odg: Kraj termoelektrane pred vratima Gorice?
Autor: kuntakinte - Siječanj 28, 2013, 09:41:50 poslijepodne
@koko
Jesu Jakuševčani, Mičevčani i Mraclinci stručnaki zato kaj imaju smetlišča? Jel moraš biti stručnak da bi ti uvalili tak nekaj? Tebe termoelektrana- mene, šatro, jeftilen grejanje... Nek vugnu GPS z mega zica v nebesa.
Čitam ove dane komentare tipa "spin city", navodno se BE-TO seli v Jasku. Jel do obavestil Jaskance da budu dobili super priliku biti "bio-eko-... i sl., zamotano v celofan"?

Vreme leči se...

27.01.2011.
Župan posjetio turopoljski pogon tvrtke PANA d.o.o.
...Osim svoje primarne proizvodnje PANA d.o.o. planira izgradnju kogeneracijskog postrojenja na biomasu, pri čemu je moguće i proširenje projekta u smislu trigeneracije, odnosno proizvodnja električne, toplinske i rashladne energije. Kako u poslovnoj zoni u Turopolju planiramo izgradnju Distributivnog centra za voće i povrće postoji mogućnost iskorištavanja rashladne energije koja bi se proizvodila iz spomenutog trigeneracijskog postrojenja“ rekao je župan Stjepan Kožić.
http://www.zagrebacka-zupanija.hr/vijesti?year=2011&id=1209 (http://www.zagrebacka-zupanija.hr/vijesti?year=2011&id=1209)

Jel do rekel reč protiv ovoga?
Ludi imaju postrojenje v svem dvorišču, imaju svoje gorivo i veličina zadovolava nijove potrebe a ne ugrožava nikoga.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: koko-vg - Siječanj 29, 2013, 07:11:58 prijepodne
kunta, bilo je nedavno za čitati da su neki počeli jarmati i protiv vjetroelektrane (mada je samo bilo spomenuto) o želji da se energija dobiva i pomoću vjetra.  Uvijek će se naći neki koji mogu ljude dići na noge,bez nekog posebnog razloga (u ovom slučaju energana na bio-masu.)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Master - Siječanj 29, 2013, 09:28:39 prijepodne
Nitko normalan si to nebi izgradio uz naselje,pogotovo ne tak veliko ,taman da tulipani izlaze na dimnjak.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Siječanj 29, 2013, 10:37:26 prijepodne
Akcija za Turopolje je stručno dokazala i pobila Studiju u svim njenim segmentima, do te mjere da su na drugu javnu raspravu morali dovesti g.Malbašu, stručnjaka iz tog područja, koji je bio Joker pomoć, kad god je tijekom javne rasprave zatrebalo braniteljima studije.

Neki to negiraju, pokušavaju omalovažiti Akciju za Turopolje, koja je pokazala i dokazala kako građani kada se dobro udruže, mogu politiku primiriti k' nozi.

Kome pravo, kome krivo.

Spinovi o selenju u Jasku su naprosto glupost i manipulacija  u predizborne svrhe.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Muha - Siječanj 30, 2013, 11:55:06 prijepodne
Jadna Akcija za Turopolje kad ju ti hvališ...piši kući propalo je...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Brežan - Veljača 06, 2013, 11:33:16 poslijepodne
Gospodo,u ovoj državi su svi protiv svega bez ijednog konkretnog,smislenog razloga.

Fali nam investicija u državi,kažu.Ovo je trebala  biti investicija od nekoliko milijona, bilo eura, bilo kuna.
Trebala je za vrijeme gradnje potegnut nešto radnih mjesta,a kasnije također radna mjesta kojih u našem gradu nedostaje (i to ozbiljnih radnih mjesta-ne trgovina i šverc).Ali ne, to nije ekološki prihvatljivo-pa tko je izdao jeb.. dozvolu ako to nije ekološki prihvatljivo (studiju utjecaja na okoliš)?

Poštivajući goričke strčnjake koji su se pridružili peticiji protiv toplane,mogu kazati samo da niti jedan nije stručan komentirati takvu stvar,neke druge stvari da iz svog kruga djelovanja ali ne i toplanu.Razlozi koje su naveli spadaju u kategoriju "trla baba lan da joj prođe dan".

Političari ponajprije VFK i GBR  pred lokalne izbore koriste priliku da nakratko preko aktualnog ministra Zaštite okoliša zaustave projekat iako je dobio sve dozvole.Jeftini politički poeni.Ali to je naša realnost.

Ne kažem da nema negativnih strana tog projekta,ali sam siguaran da nijedna nije izrečena i nije opasana po zdravlje.Zašto nitko nije predložio smislenu novu lokaciju ako kod jezera čiče nije prikladne zbog budućeg rekreativnog centra 2560g.Ne mi smo protiv svega.Vjetro eletrane na moru rastjeravaju ptice zbog specifične frekvencije zvuka,šišmiševi bježe.dajte molim vas, otiđite u Nizozemsu i Njemačku pa ih vidite.

Jedva čekam da netko nekaj smisli protiv gradnje poštansog distributivnog centra.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Muha - Veljača 07, 2013, 08:16:50 prijepodne
Citat:
Brežan
Jedva čekam da netko nekaj smisli protiv gradnje poštansog distributivnog centra.

Pojavit će se Udruga za zaštitu fazana i zečeva...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Veljača 07, 2013, 09:17:42 prijepodne


Političari ponajprije VFK i GBR  pred lokalne izbore koriste priliku da nakratko preko aktualnog ministra Zaštite okoliša zaustave projekat iako je dobio sve dozvole.

Brežan, projekt prije svega nije dobio još nijednu dozvolu.
Tek je samo Studija bila u igri, čak ni ona nije završena, nakon dva javna predstavljanja, zahvaljujući ponajprije Akciji za Turopolje
(koju neki pokušavaju ovdje omalovažiti kako nije stručna, posebno kada to rade veliki "stručnjaci" kako Francek zna reći stručnjaci za debelu k*)
Da ste pratili cijeli slučaj od početka, znali bi na što je sve upozoravano i što se sve predlagalo u tom smislu.
Ovako pišete napamet, jer niste ili informirani ili niste dobronamjerni?
Dakle bilo je govora i na javnim raspravama o Studiji, na gradskom Vijeću, na konferencijama za medije(mediji prenosili redovito) o stavovima i prijedlozima rješenja, kako o lokaciji tako i o energentu za Toplanu, mogućim dugoročnim projektima koji su u interesu grada i građana. Niste pratili? Ili jeste?
Jedini koji o tom problemu je cijelo vrijeme šutio je gradonačenik Barišić i njegovi dogradonačelnici.
Zašto? Pitajte njih.
Ako gradska Uprava nije imala plan, projekt, stav onda mi imamo problem sa gradskom Upravom.
Ili mislite da nemamo?

Akcija za Turopolje je pokazala kako može političare primiriti "k' nozi" i dobro je da se pojavila i dobro će biti ukoliko bude više takvih građanskih inicijativa koje će spriječiti bilo kakve marifetluke politike.

Za primjer navodim HSS, čiji je dogradonačelnik Kos resorni dogradonačelnik kada je Toplana u pitanju, pri čemu njegov HSS trčeći dodovoriti se građanima i Akciji za Turopolje je mam protiv Bioelektrane.
Ali i sve druge političke stranke- rezultat odluka gradskog Vijeća protiv Bioelektrane.

Da je toga bilo barem kada se uništavao Velkom, danas bi imali sasvim drugu situaciju u gradu.

A ovi stručnjaci za debelu k* mogu i dalje lupetati ko' Maksi po diviziji.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Muha - Veljača 07, 2013, 09:43:03 prijepodne
Citat:
Jaguar
[Akcija za Turopolje je pokazala kako može političare primiriti "k' nozi"/quote]

He...glupo do bola, kaj ti stvarno misliš da imaš posla sa ispranim mozgovima tj. retardiranim stranačkim poslušnicma=???..
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: domovinesin - Veljača 07, 2013, 12:27:37 poslijepodne
draga gospodo, zar se još uvijek zamarate s pogonima koji dime i dime i to danas kada za cijenu od 25000 eura možete napraviti grijanje i hlađenje obiteljske kuće na sustav koristi vodu koju se rashlađuje u led i ponovo otapa u vodu, a  uz pomoć dva fotonaponska modula to sve još podržava besplatna električna energija (tehnologija se komercijalno koristi-ugrađuje-u njemačkoj, a investicija se isplati već za pet godina). ako znadete samo ovo, zašto se zamaramo s bedastoćama, mi trebamo biti zemlja znanja i primjene novih tehnologija.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Veljača 07, 2013, 08:57:52 poslijepodne
mediji prenosili redovito
Što se događa sa BE TO Velika Gorica?
Petak, 16 Ožujak 2012 00:00
http://www.obnovljivi.com/reakcije/1134-sto-se-dogadja-sa-be-to-velika-gorica (http://www.obnovljivi.com/reakcije/1134-sto-se-dogadja-sa-be-to-velika-gorica)
Tako se u jednom tekstu tvrdi da je projekt "monstuozno velik", te da postoji sumnja da je šumska biomasa samo paravan, a da je prava namjera BE TO Velika Gorica spaljivanje euopskog komunalnog otpada. U istom tekstu se uspoređuju otpadne vode iz BE TO sa onima iz nuklearki, a za dašak senazcionalizma spominju se i kotlovi isti kao oni u nuklearkama.

Naj mi samo medije spominati...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Veljača 07, 2013, 11:29:53 poslijepodne
U ovom senzacionalističkom tekstu ovaj zadnji dio me najviše impresionirao i to je istina.
Upravo je ovo ono što ni naša gradska uprava nije učinila, projekt je počeo tajno a oni su šutjeli o njemu.
Ista priča je na isti način krenula i oko županijskog centra za odlaganje otpada, u tajnosti, što se vratilo kasnije kao bumerang, kao i kod Bioenergane, nekima nikako da postane jasno, koliko je važno komunicirati s javnošću, stručnom javnošću, građanima, koliko su javne rasprave važne i poželjne, za svaki pa i najmanji projekt.
U ovom tekstu nisu osim djelomično objavljeni  stvarni, relevantni i konstruktivni prigovori na Studiju, što ni ne čudi o kojem portalu se radi.


"ako kanite graditi bilo koje ozbiljnije postrojenje u nečijem dvorištu, postanite im prijatelji od prvog dana, dajte im sve relevantne informacije, objasnite ljudima što i zašto radite, objasnite im koja je prednost za njih, ponudite im da riješite neke njihove, obično relativno male probleme i vidjet ćete kako brzo i učinkovito se projekt može realizirati kada od samog početka lokalna zajednica pozitivno reagira na projekt. Isto tako, ukoliko ih ne pridobijete na početku, budite svjesni da će vam izgradnja projekta u današnje vrijeme biti vjerojatno nemoguća ili jako otežana - dobrom suradnjom s lokalnom zajednicom se u današnje vrijeme najbolje mogu kontrolirati rizici razvoja ovakvih projekata. Isto tako, lokalne zajednice, saslušajte stručnjake i njihove ideje, te želje i mogućnosti investitora za suradnjom. Nije rješenje da se u vašem kraju ne gradi nijedan projekt koji bi svima mogao biti na korist - ako se ne bude gradio u vašem dvorištu, investitor će naći drugu lokaciju gdje će izgraditi projekt, na korist nekoj drugoj lokalnoj zajednici."
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Veljača 07, 2013, 11:35:21 poslijepodne
Bil sem na dve od tri javne rasprave i nigde nis čul reč nuklearn- a ovo kaj si ti podeblal ja bi nazval celofan. Kak i ono bio i eko- prefolrmuleraš imena, malo pridelaš nazive i eto sasma druge slike.
Ali ne i sadržaja.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Brežan - Veljača 10, 2013, 07:06:44 poslijepodne
draga gospodo, zar se još uvijek zamarate s pogonima koji dime i dime i to danas kada za cijenu od 25000 eura možete napraviti grijanje i hlađenje obiteljske kuće na sustav koristi vodu koju se rashlađuje u led i ponovo otapa u vodu, a  uz pomoć dva fotonaponska modula to sve još podržava besplatna električna energija (tehnologija se komercijalno koristi-ugrađuje-u njemačkoj, a investicija se isplati već za pet godina). ako znadete samo ovo, zašto se zamaramo s bedastoćama, mi trebamo biti zemlja znanja i primjene novih tehnologija.

Uz svo poštovanje prema Vama moram vam odgovoriti da u našem gradu i državi ima previše ljudi koji razmišljaju kao i vi.Tj. svoje znanje temelje na onome kaj pročitaju na internetu,a ne na svom životnom iskustvu.To da se grijanje za kuću napravi za te novce i da će funkcjonirati na našim prostorima je marketinški trik tvrtke koja nije do kraja uspjela razviti svoj proizvod i sad ga pošto poto pokušava plasirati da si povrati uložene novce.To da radi min. 2000 kuća u gorici to ima do sljedeće zime (ja među njima),a ako slučajno ugradiš ti,molim te pozovi me da vidim.

Ako nekom smetaju dimljaci to je jadno.Treba pustiti da izgrade toplanu,a potom ih natjerati i kontrolirati da redovito servisiraju i  mjenjaju filtere od dimnjaka.
Onako amaterski,upitno je koliko bi taj jedan dimnjak zagađivao u odnosu na dimnjake kuća koje se griju na drva.Ne bih se iznenadio da je jednako zagađenju 300 kuća.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Tazika - Veljača 12, 2013, 02:45:22 poslijepodne
Gledam pod snegom svoje selo malo: uz svaku kuću je štala, a iza svake štale puši li se puši hrp(etin)a gnoja: diže se para gusto i široko!

Izlaze i dimeki iz ponekog dimnjaka (ako nemaju sistem dimljenja potkrovlja/najže, pa izgleda ko da im krov tinja i sad će i plamen liznuti) od drv kaj su ljudi sasekli, dovlekli, napilili, naslagali, rascepali,  nacepali, presložili, posušili pa unašaju i kuriju i grijeju se žnjimi.

A svaki dan neko pretrči da iskida štalu (tak se ovde reče: KIDATI štalu) da dometne friškoga toploga gnoja na hrpetinu koja kipi odzada i grije atmosferu.

Čudim se da nisu već smislili način kako da toplinu iz gnoja koji kipi  (i može doseći temperaturu od 50 - 70 C) iskoriste za grijanje kuća. Iz veće hrpe mogla bi se grijati i zgrada sa više stanova, a velika uzgajivačnica stoke mogla bi složiti toplanu.

U današnje vrijeme putovanja u svemir, preslagivanja atoma i sličnih čuda moderne tehnologije nebi smjelo biti komplicirano iskoristiti te silne izvore topline koji već postoje.

Zato sam se tako obradovala kada sam vidjela naslov teme: BIOELEKTRANA pred vratima Gorice - jer kaj bi bila BIOELEKTRANA ako ne živi, vrući, kipeći gnoj koji se puši iza naših štala?
...kak im je opče palo na pamet nekaj drugo a ne to?!
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: @Franjo@ - Veljača 12, 2013, 05:55:35 poslijepodne
Gledam pod snegom svoje selo malo: uz svaku kuću je štala, a iza svake štale puši li se puši hrp(etin)a gnoja: diže se para gusto i široko!

Izlaze i dimeki iz ponekog dimnjaka (ako nemaju sistem dimljenja potkrovlja/najže, pa izgleda ko da im krov tinja i sad će i plamen liznuti) od drv kaj su ljudi sasekli, dovlekli, napilili, naslagali, rascepali,  nacepali, presložili, posušili pa unašaju i kuriju i grijeju se žnjimi.

A svaki dan neko pretrči da iskida štalu (tak se ovde reče: KIDATI štalu) da dometne friškoga toploga gnoja na hrpetinu koja kipi odzada i grije atmosferu.

Čudim se da nisu već smislili način kako da toplinu iz gnoja koji kipi  (i može doseći temperaturu od 50 - 70 C) iskoriste za grijanje kuća. Iz veće hrpe mogla bi se grijati i zgrada sa više stanova, a velika uzgajivačnica stoke mogla bi složiti toplanu.

U današnje vrijeme putovanja u svemir, preslagivanja atoma i sličnih čuda moderne tehnologije nebi smjelo biti komplicirano iskoristiti te silne izvore topline koji već postoje.

Zato sam se tako obradovala kada sam vidjela naslov teme: BIOELEKTRANA pred vratima Gorice - jer kaj bi bila BIOELEKTRANA ako ne živi, vrući, kipeći gnoj koji se puši iza naših štala?
...kak im je opče palo na pamet nekaj drugo a ne to?!


da, tocno , postoji usavrsen sistem kak vi velite iz kipeceg gnoja, samo, ja neznam gdje vi to zivite, da se iz toliko gnojev kadi..u nebraski, u  argentini , ili povisim  predjelima austrije, njemacke, svicarske....

u cijelom turopolju , i sa bregima, od onog prekrasnog brijega hrvatske kulture u jakusevcu pa do siska, brat bratu ak ima 100 krava...i od kojeg bi vi to gnojeka grijali matane u gorici kojima je tesko i snijeg pocistiti ispred praga.

da  nema u svako  selu po dvesto cuckov, i isto toliko mackov, veterinari bi bili svi od reda socijalni slucaji.

projekt bioelektrane na sjecku je jako dobar projekt, bar  sikara , zapustenih suma imamo dovoljno...nezaposlenih da dobiju  kakav-takav posao.. ali, u startu je odabrana losa lokacija... a i pobunili su po selima mulariju razni odiseji i derivati revolucija.. isti bi   gradili golf igralista , i rekreacijske  centre za jet-set koja bi dolazila bas u u taj kraj koji je poznat po  pustaju kanalizaciju u seoske grabe, sa najvecim postotkom karciogenih oboljenje ,  a najpoznatija turisticka destinacija je zatvor u turopoljskom lugu...

i eto , ispalo je sto je ispalo, nista...nadam se da ce u sredinama gdje ima zrno pamet, a nema odiseja i slicnih , da se takav projekt   i ostvari..Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Tazika - Veljača 13, 2013, 07:01:43 prijepodne
Živim u Vukomerečkim goricama, SZ obronci i priznajem da mali OPG-i rasprodaju krave zbog politike koja uništava "malog" (vrednog i sposobnog) seljaka a preferira uvoz koznakakvog jeftinog i sumnjivog mleka i mesa. Ipak još uvek se bar nad svakom drugom kućom diže topli zrak sa gnoja, i više nego dovoljan da kuću i grije i opskrbljuje strujom za sve potrebno.
Uz to ljeti nas sunce prži, zimi vjetrovi šamaraju, uronjeni smo u more besplatne energije za čije pretvaranje u toplinsku i električnu energiju postoje načini već odavno i više ih ne mogu kriti od ljudi (ono što mogu to i rade: do lani je država tražila preko 70 raznih dozvola kako bi si čovjek na vlastiti krov sam postavio solarne ploče i počeo si proizvoditi struju, a vjetroelektrane kao smetaju pticama - neću to ni komentirati). Ako se već ulaže (društveni, zajednički) novac u grijanje, zašto ono nije na te načine, ili na kombinaciju sunce-vjetar-otpaci drva? A za imanja raštrkana po bregima i poljima pomoć da se iskoriste hrpe topline iza štala - nemora to biti samo od goveda, i hrpe komposta isto tako griju ako su pravilno posložene.

Što se tiče pobunjenoga naroda: toliko puta su nas prevarili sa sličnim "projektima" da nije čudo da se ljudi otpočetka bune. Jednostavno NE VJERUJU da će se za gorivo upotrebljavati samo drvni otpad i šikare. Zašto je projekt otpočetka bio obavijen velom tajne, zašto nije bio transparentan? Što su htjeli sakriti, što još uvijek sakrivaju a vidjet će se tek kad sve bude gotovo?
Naš je čovjek toliko puta već vidio takav ishod da bi bio beznadno glup i naivan kada bi im OPET povjerovao. Da nije nešto "smrdilo" otpočetka, nebi "odiseji" i "revolucionari" imali na temelju čega pobuniti ljude. Naravno da svi želimo da nam bude bolje, da grijanje bude čišće, jeftinije, ekološkije; ideja da se grijemo na drvni otpad koji i tako postoji i samo ga treba pokupiti je odlična - nebi se ljudi pobunili da nisu nanjušili još jednu (barem djelomičnu) prevaru, još jedan projekt koji će sniziti nivo života.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Veljača 13, 2013, 10:28:10 prijepodne
Upravo tako Tazika, grad je od početka projekta tajio, šutio, nije bilo javne rasprave prethodno i pripreme građana o tom projektu, primjedbi, prijedloga  i sugestija kao i o bilo kojem drugom projektu predhodno, što je za našu zajednicu najbolje, iskreno se nadam kako će se to promijeniti u budućnosti.
Ne može jedna glava, bilo koja, sebi zacrtati nešto bez uvažavanja građana, struke i svih drugih relevantnih strana u zajednici. No neki očito nisu navikli na transparentnost, jer tada nema prostora za......... ;)
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Veljača 13, 2013, 09:11:49 poslijepodne
Građani protiv Rockwoola, Pićan (Dnevnik HRT)
Građani protiv Rockwoola, Pićan (Dnevnik HRT) (http://www.youtube.com/watch?v=QKjL0zW5f08#)
 Preneseno 22. 08. 2008.
S probnim radom u srijedu je ponovno, nakon punih osam mjeseci, počela danska tvornica staklene vune Rockwool u Potpićanu. Nakon što ih je Ministarstvo zatvorilo jer su, ne poštujući građevinske dozvole, ispuštali plinove bez prethodne filtracije i time onečišćivali okoliš, u tvornici su, tvrde, prošli popravni.

Rockwool Istra 01. 05. 2012 - Praznik rada
Rockwool Istra 01. 05. 2012 - Praznik rada (http://www.youtube.com/watch?v=wkyQ609J2x4#)
 Objavljeno u 1. 05. 2012.
Dan za mnoge koji idu uživat u prirodu na čist svijež zrak,nažalost ovdje se može uživati jedino u svježem smradu

Rockwool 19.11.2008. ujutro
Rockwool 19.11.2008. ujutro (http://www.youtube.com/watch?v=ATLS5JCXalI#)
 Preneseno 21. 11. 2008.
Rockwool ujutro 19.11.2008.
Good morning with Rockwool!

Jen primer da se zabadof buniti post festum ili po domači "posle * nema kajanja".
Sličen slučaj- si su znali osim stoke bez (sitnoga) zuba.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: @Franjo@ - Veljača 14, 2013, 04:04:27 poslijepodne
Živim u Vukomerečkim goricama, SZ obronci i priznajem da mali OPG-i rasprodaju krave zbog politike koja uništava "malog" (vrednog i sposobnog) seljaka a preferira uvoz koznakakvog jeftinog i sumnjivog mleka i mesa. Ipak još uvek se bar nad svakom drugom kućom diže topli zrak sa gnoja, i više nego dovoljan da kuću i grije i opskrbljuje strujom za sve potrebno.
Uz to ljeti nas sunce prži, zimi vjetrovi šamaraju, uronjeni smo u more besplatne energije za čije pretvaranje u toplinsku i električnu energiju postoje načini već odavno i više ih ne mogu kriti od ljudi (ono što mogu to i rade: do lani je država tražila preko 70 raznih dozvola kako bi si čovjek na vlastiti krov sam postavio solarne ploče i počeo si proizvoditi struju, a vjetroelektrane kao smetaju pticama - neću to ni komentirati). Ako se već ulaže (društveni, zajednički) novac u grijanje, zašto ono nije na te načine, ili na kombinaciju sunce-vjetar-otpaci drva? A za imanja raštrkana po bregima i poljima pomoć da se iskoriste hrpe topline iza štala - nemora to biti samo od goveda, i hrpe komposta isto tako griju ako su pravilno posložene.

Što se tiče pobunjenoga naroda: toliko puta su nas prevarili sa sličnim "projektima" da nije čudo da se ljudi otpočetka bune. Jednostavno NE VJERUJU da će se za gorivo upotrebljavati samo drvni otpad i šikare. Zašto je projekt otpočetka bio obavijen velom tajne, zašto nije bio transparentan? Što su htjeli sakriti, što još uvijek sakrivaju a vidjet će se tek kad sve bude gotovo?
Naš je čovjek toliko puta već vidio takav ishod da bi bio beznadno glup i naivan kada bi im OPET povjerovao. Da nije nešto "smrdilo" otpočetka, nebi "odiseji" i "revolucionari" imali na temelju čega pobuniti ljude. Naravno da svi želimo da nam bude bolje, da grijanje bude čišće, jeftinije, ekološkije; ideja da se grijemo na drvni otpad koji i tako postoji i samo ga treba pokupiti je odlična - nebi se ljudi pobunili da nisu nanjušili još jednu (barem djelomičnu) prevaru, još jedan projekt koji će sniziti nivo života.

podebljano,

idealizirate..to je lijepo napisano, ali tehnicki neisplativo..premalo, premalo ljudi...a i svaka privatna incijativa u ovoj drzavi je prakticki neizvediva ..jer za sve treba x-dozvola, biljega, domovnica,izvoda iz knjiga rodjenih, strucnog misljenja... perfektni nakaradni kaos koja za zdravim mozgom nema nista.takvi kaos i odgovara svima onima koji prde raznim uredima lokalne, drzavne uprave , jer ih ima vise od  zutih mravi, i kaos im daje ipak malcice i posla.

jos jednom svezi bioelektrane..

ja sam ne jednom ovdje navodio da je ta lokacija bezobrazno kriva, ciji je to interes bio, kojih domoljuba ,neznam.
donje turopolje ima vec desetljecima problem sa prometom, i jedva cekaju da se otvori autocesta prema sisku,i sad da im neki kreten/ni proguraju takav projekt na toj lokaciji sa 200tisuca tona tereta godisnje..je zalupani-pokvareni  idiotizam..
u tome su ljudi svi koji su se pobunili u pravu.

ali, ima u blizini idealnih lokacija uz prugu zg-si,  mogucnost  prijevoza, zaposlenje za hz, iskoristenost prilicno dobre infrastrukture na toj ralaciji, i za takvu lokaciju trebali su zauzeti svi, a i odisej, koji je trubio o nekakvoj plinskoj elektrani, ne iz uvjerenosti, znanja , jer on toga nema , vec vjerojtno iz istog interesa kao  i oni koji su odabrali lokaciju u stukima.

Naravno, ponavljam naravno, uz takvu jednu elektranu bila bi vise nego pozeljna i spaljionica komunalnog otpada, jer , to je jedini nacin da se u buducnosti rijesi problem onih  stratista hrvatske kulture kakve imamo za primjer pred nasim pragom .. u jakusevcu i mraclinskoj dubravi, a koja ce uskoro i buduce generacije kostati za sanaciju milijarde eura..

kunti, daj molim te poslikaj ona dva dimnjaka koji nasim susjedima u zagrebu daje toplinuu pod guzicu, da li ti slice  ovima iz istre.
gdje su filteri, i sto izlazi iz tih rupetina i gdje se ta cadja slijeze...ima je cak i na fasadi instituta za tumore u zg.
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Jaguar - Veljača 14, 2013, 04:25:55 poslijepodne
Ptanje svih pitanja je transparentnost i dijalog sa strukom i građanima.
Kada bi se tako radilo, što se nadam u budućnosti ovih problema ne bi bilo.

Jasno je što trebamo, koje mogućnosti i tehnologije postoje, koji su najvažniji i dugoročni interesi građana, ako se otvori dijalog na svim razinama upravljanja doći će se do dobrog rješenja i dobre i prihvatljive lokacije.

Drago mi je što ste konačno priznali kako su građani unutar Akcije za Turopolje imali pravo. I imali su.
I ovo je bila prva građanska inicijativa koja je urodila plodom i može biti ogledni  primjer svim  budućim projektima i događanjima o kojima će odlučivati politika i političari. To treba i to se traži i očekuje od građana kao odgovornih čimbenika ovog društva, kako bi tamo gdje god bi se politika neodgovorno ponašala,  politika mogla izvesti na pravi put.


Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: @Franjo@ - Veljača 14, 2013, 08:58:54 poslijepodne


kakvo jebeno izboreno pravo gradjana unutar akcije za turopolje....zabili su si pravi autogol..da su samo oni mogli prodati zemlje za tu elektranu ba bi onda vidjel..
umjesto sve opce akcije da se taj projekt ostvari na dugoj lokaciji, da se ljudi zaposle, isti  ti dirigirani od niskoristi koji u zivotu nisu nista niti zanju ista raditi , uniste sve..

danas smo imali priliku jos jednom vidjeti u dnevniku hrt-e onaj prekrasni brijeg hrvatske kulture u jakusevcu..culi smo i izjave kandidata za gradonacelnika..

ustvari culi smo jako malo i nista..ona mlada guskica iz adezeja niti nezna sto je komunalni odpad, sadasnji ganster nad gansterima koji sramoti cim otvori usta svakog sa vise od dva zrna mozga u glavi mumlja o novoj lokaciji za novi brijeg kulture koji ce naravno dati na koristenje jedan od njegovih  jataka...
sdepejova perjanica gospon doktor on se dal od milanovicu nagovoriti na to za njega maltretiranje , a da zna nesto o odpadu dao bi ocistiti parkiraliste oko nove bolnice u dubravi....isto je mali jakusevac.

jedini , ujedno  i jedina prava osoba za gradonacelnika gospodin Ferdelji , izjavio je sasvim ispravno sto i kako sa odpadom..upotrebiti sve sto se da ,  ostalo u spaljionicu..

gospodin Ferdelji  na izborima ce najgore proci, jer on nije niti lopina , ima rezultate svoga rada, nije strancki obojen , bez afera,nema kodnog imena udbe ,  i kao takav on ne moze biti cijenjen niti izabran...

Naslov: Odg: Termoelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Veljača 14, 2013, 11:11:22 poslijepodne
Franjo, ideja ti je super!
Nek spalivaju otpad v Teto i Meto- jako jeftino i super učinkovito do nove radne mest, zapirajna Jakuševaca, netreba se kupiti polovna švedska spalionica... Bu kak f Beču! Samo ima tu jen jako veliki problem...
Nama velike penez v igre, nove investicij i novoga zapošlavanja. Nema štele, žnjore, jame, rodijaka i "bele bubregov na oko" pred izbore. A rada bi i ofce i nofce.
Kulko je ono trebalo biti zaposlene v "naše" termoelektrane? Slobono se poslužiš z Studijami HEP OIE. Normalno, se je to domači (V)KV kadar, jel tak?

Kaj se pak dotikavle "sikara , zapustenih suma"; šikare, da se splati nebi bile šikare. Kulko košta da dopelaš kombajn za sečku na 300čhv v Kurilovcu a onda ga voziš na 1r na Mlaku pak na 100čhv na Lukovec?
Zapuštene šume- kaj je to i kaj to opče postoji? Mene više boli ono "pod kosu".
Najsličneje zapuštene šume je slika z weba Novo Čiče a zove se "pod kosu". Ak se samo geneš z Gorice takve "gospodarije" buš našel da ti pamet stane a i ne moraš se genuti- samo pogledaš satelicke snimke. Strava i užas!
1. HŠ gospodare "pod kosu".
2. Krađa šume. Ak si z jenoga sela a imaš šumu v drugem selu, normalno da ti "komšije čopaju pite" a jedino kaj moreš napraviti da bi zaštitil svoj interes je da deneš svoju šumu "pod kosu" pak nek onda "čopaju * " i čačkalice kaj su ostale posle gazde.
3. (Pak ti) Srbi. Sličen problem imaju i naši konstitutivni narodi i narodnosti na doživotnem radu v matice i majčice Srbije. Da bi se rešili toga problema oni jednostalno prodaju (zemlu i) šumu a onaj kaj ju je kupil sigurno ju ni kupil da bi ju gledel. Nek ju lepo dene "pod kosu" a penezi v žep.
4. Povrat ZZ. Da, ak, vrneju Lug tek onda buš/mo videl kak bu zgledal...

One etate i priraste na paperu si HŠ lagano moreju penetrerati v za to predviđeno mesto. Ali lagano...
Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Brežan - Veljača 15, 2013, 09:40:57 prijepodne
Kaj mislite,jesu li za ovo također pitali mještane kaj misle o tome?
Devastacija obale. (nema veze s dimljacima ali ima s uništavanjem prirode)

Naslov: Odg: Bioelektrana pred vratima Gorice
Autor: Tazika - Veljača 16, 2013, 11:59:44 prijepodne
Dobar ti je primjer, Brežan. Čim su to čudo moderne gradnje sagradili čitala sam na par mjesta kako su time zaustavili vjekovne morske struje i skrenuli ih u drugom smjeru, pa osim što im je stradala flora i fauna (velika razlika u temperaturi mora isl.) počela se odmah potkopavati obala i to na najnaseljenijem dijelu grada: morska struja se zavrtila oko te gradnje, povukla k moru i zatim usmjerila ravno na nastanjenu obalu. Koliko se sjećam obala im nestaje vidno pred očima, metar na godinu ili metar na mjesec, i potkopava temelje zgrada i nebodera.
Nastala je panika, novac se slijeva u betoniranje i podzidavanje obale, a možda su to mogli unaprijed znati.
To sam čitala čim su sagradili, neznam kako su to riješili.

A opterećivati Turopolje sa još prometa je... hm, ko da želiš neprijatelju. Radila sam u Zavodu za javno zdravstvo i dobro znam kako su najzagađenije podzemne vode upravo Turopoljske, i to najviše od prometa (jer sve iz auspuha pada i taloži se na/pod zemlju) a zatim od umjetnih gnojiva.
Ideja da ovaj pogon, i SVI pogoni budu uz željezničku prugu je odlična!!!

...a država, samo kad bi smanjila broj raznih dozvola koje čovjek mora pribaviti da bi na svoju kuću stavio solarni, vjetreni ili gnojni sustav grijanja (i struje) za 90% ili više, napravila bi veliku stvar za ekološki oporavak zemlje.
Naslov: Odg: Termoelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Veljača 16, 2013, 09:29:26 poslijepodne
Neznam jel znate, ja samo pretpostavlam, ali ni Kineski zid ni Keopsova piramida nemaju studije utecaja na okoliš nit građevinsku a o javne rasprave da ne pripovedam opče.
(Ak ja ponovim svoj stav, teri se vidi i zna, još 150 put a negdo 149 il 151 put niš se ne premenilo. Nit stav nit stajne nit politika.)
Naslov: Odg: Termoelektrana pred vratima Gorice
Autor: kuntakinte - Ožujak 11, 2020, 08:12:52 poslijepodne
Mulj-mulj.
Obrni-okreni, sad ju vidiš-sad ju ne vidiš.