Velika Gorica - neovisni forum

Baština => Tradicija i baština => Autor teme: Trs - Studeni 18, 2009, 02:19:53 poslijepodne

Naslov: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: Trs - Studeni 18, 2009, 02:19:53 poslijepodne

Da počnemo sa ženskim imenima. Koje još postoji tradicionalno  turopoljsko žensko ime osim ovih nabrojenih?

Kata, Jaga, Dora, Zora, Roža, Jana, Bara, Mara, Blaža, Jela, Štefa.

Jesu li ova sva domaća?
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: Bilaj - Studeni 18, 2009, 02:29:27 poslijepodne
Ja sam dugo mislio da je Japa nadimak za Josipa  ???

Od muških Josip, Ivan i Stjepan pa u krug - barem u mojoj obitelji.
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: Trs - Studeni 18, 2009, 02:59:51 poslijepodne

Nisam mislio tako.  :) Mislio sam kako ih zovu a ne kako im piše u krsnom listu.
Ti nabrojeni su Joža, Ivek (Iva?) i Štef ili Števa.

A što je sa ženskim imenima? Kunta, Mlačanin, Tur, ostali?
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: Muzh - Studeni 18, 2009, 03:49:50 poslijepodne
Se do negde dvanajstoga stoletja je mochi najti sekakovih imena, poput Levcha i Budrun, tera su do sad zischla z upotrebe. Od onda pa se do prije par naraschtajov, gda su se pochela koristiti narodna ( Domagoj, Tomislav) i medjunarodna imena, prevladavaju mahom slavenizirana zhidovska imena z biblije.
 
Nabrojal bum par imena s napomenom da se v Turopolu chesto koristiju deminutivi teri za zhenske zavrschavaju na "ek" ili "ca" a za muschke na "ich" ili "ek"

Ana, Janica, Janek
Elizabeta, Jalzhabeta, Jalzha, Jalzhica
Barbara, Barica, Barek
Agneza, Jaga, Jagica
 

Nikola, Mikula, Mika
Ivan, Ivek, Ivich
Ignac, Nacek
Franjo, Frajno, Franc
Stjepan, Schtevek, Schtevich, Schtevo
Josip, Jozha, Jozhina, Jozhek
Antun, Tona, Tunek
Imbro, Imbra, Imbrek
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: shaka zulu - Studeni 18, 2009, 04:41:04 poslijepodne
Pa,Blažu još nijenu nis videl a Kata bi mogla biti i Katena,Mara Maca,jednak kak i Marija,redeše Marena.
Janič,Anka.

Andrija,Jandraš
Mika,Mikec
Iva,Ivec
Štef,Števec,Števa
Joža,Jožinec,`Ožinec,`Ožič,Joso
Antun,Janton
Nisem siguren za Imbru jel bi mogel biti i Jambra il je to po špotu.

Al još vuz ime ide nekaj važneše i od imen i od prezimen -špicnamet,jel se znalo natrefiti da v selu imaš nekuliko zadrugi kaj su se jenak zvale (prezivale) tak da nisi znal o kem se dela če si i na paperu videl ime,prezime i kučni broj (kaj je večinum bil leteči,kak se selo širilo il iže selile).
Npr. Franc Jurinov- tu ti netreba prezimena jel je f selu samo jen takov.
Il Murga,točneše i od imena i prezimena.
I den denes primene si se večinum znamo po špicnamete,za nektere ni neznam kak se prezivaju.
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: Sledgehammer - Studeni 18, 2009, 04:44:59 poslijepodne
Ja sam dugo mislio da je Japa nadimak za Josipa ???

A di si pročital "Japa"??
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: Muzh - Studeni 18, 2009, 04:51:03 poslijepodne
Pak sem zabil josch tri cheste turopolske inachice za Schtevu. Pepa, Pepek, Pepich.
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: Mlačanin - Studeni 18, 2009, 04:55:00 poslijepodne
Žensko ime Dana ili Danica.
Vera
Boža
Slava
Ljuba
Filumena
Tonka
Klora
Đurđa
Mogda
Draga
Jolža
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: Sledgehammer - Studeni 18, 2009, 05:24:02 poslijepodne
Da li se ovdje govori o baš turopoljskim, ili općenito kajkavskim imenima i običajima imenovanja??

Jer sve to kaj tu stoji kao baš turopoljsko je široko rašireno na svim krajevima sa kajkavštinom, koji čak i veze sa Turopoljem nemaju...

Za koje od navedenih imena možete tvrditi da ista nisu isto tradicija u, npr., Hrvatskom Zagorju, Prigorju, Međimurju, Podravini?
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: Trs - Studeni 18, 2009, 06:38:43 poslijepodne

Radi se o imenima koja se tradicionalno dodjeljuju u Turopolju, bez obzira na druge regije gdje su možda isto popularna.
Imena koja su se koristila, recimo, i početkom ili sredinom prošlog stoljeća, dok još nisu došle Vesne, Roberti, Ksenije, Borisi i slično.

A Božica, Boža, Božena?
Anđelka?
Darinka?
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: Stjepan - Studeni 18, 2009, 07:36:37 poslijepodne
Zabili stě Lojzeka (Alojz, Alojzije).
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: shaka zulu - Studeni 18, 2009, 07:52:31 poslijepodne
Anđela
Reza
Juraj,Jurica,Jura,Đuka
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: Muzh - Studeni 18, 2009, 07:56:52 poslijepodne
...Jurek...

Mihael, Mihailo, Mischko

Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: plemenitashica - Studeni 18, 2009, 08:20:43 poslijepodne
Pak sem zabil josch tri cheste turopolske inachice za Schtevu. Pepa, Pepek, Pepich.

Kak je Bilaj dugo mislil da je Josip Japa, tak i ja imam vječitu dvojbu da li je Pepa Štief ili je Joža? Znam i Štefe i Jože teri imaju takof špicnomet.
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: Stjepan - Studeni 18, 2009, 08:27:26 poslijepodne
Pak sem zabil josch tri cheste turopolske inachice za Schtevu. Pepa, Pepek, Pepich.
I Pepo...
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: Sledgehammer - Studeni 18, 2009, 09:47:23 poslijepodne
Pepo, Pepa, Pepek, Pepić... sve Stjepan!
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: Muzh - Studeni 18, 2009, 10:49:21 poslijepodne
Marija, Marica, Mara, Marek, Maca
Jelena, Jela, Jelica

Lovro, Lovrek
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: pegla - Studeni 19, 2009, 08:41:22 prijepodne
Petar- Pavel 
Antun _Tonča -Tonček
Tomo-
Eva                                         
Micika   
Milka                                                       
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: Bilaj - Studeni 19, 2009, 08:55:18 prijepodne
A Izidor oliti Žiga?
Jel to uobičajeno kod nas ili samo u zagorju?
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: pegla - Studeni 19, 2009, 09:57:39 prijepodne
Nema govora to nisu uobičajena naša imena (mislim turopoljska)
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: GrayWolf - Studeni 19, 2009, 11:09:09 prijepodne
A, Lucija?
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: hornet34 - Studeni 19, 2009, 11:29:32 prijepodne
mislim da nitko nije spomenul Janko(moj pradeda),a svi su ga zvali "japek" skupa zmenum,koda je to normalen nadimek za tak staroga čoveka...
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: hornet34 - Studeni 19, 2009, 11:34:34 prijepodne
od strine mati se zvala Agata-nadimek "jaga",nekak mi se čini jako napredno ime za doba od prije 100 let...Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: pegla - Studeni 19, 2009, 01:47:40 poslijepodne
Agata -Jaga -Jalža bilo je tih imena prije 100 let
Lucija -to baš nije tak starije ime
Janko -Jandraž
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: Muzh - Studeni 19, 2009, 04:42:28 poslijepodne
Visch ja sem navek mislil da je Zhiga od Zhigmund, Zigismund.
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: shaka zulu - Studeni 19, 2009, 06:55:50 poslijepodne
Ja bi mam prekrižil i Evu i Miciku,nekak mi nejdu pod kapu...Petar ni Pavel,onda bi bili Petar i Pavao a če je več Pavel onda mora biti i Peter.Il Špeter.
Izidora bi zel prije (prez Žige).Jel...Če se negda rodil fačuk mati mu večinum ni mogla dati imena nek mu ga je pop dal,il najmržeše il ono na teri se den rodil.

Jela,Jelka
Dragec
Mija,Miško
Imbra,Mirko
Lujo
Blaž
Šandor
Toma,Tomaš
Rudolf,Ruda,Rudek (ovo su retki nan bapski zubi)

Za japu bi posavci rekli joče.
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: hornet34 - Studeni 20, 2009, 11:16:14 prijepodne
em gore na ruševcu sem čul zovu  Kata-katojsa,Mara-marojsa...to mi tak nekak pogrdno zvuči al ak im se sviđa ,za kaj ne
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: hornet34 - Studeni 20, 2009, 11:19:48 prijepodne
L ucija mislim da nije turopoljsko ime...
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: Mlačanin - Studeni 20, 2009, 11:48:19 prijepodne
L ucija mislim da nije turopoljsko ime...

Krivo!
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: GrayWolf - Studeni 20, 2009, 03:26:25 poslijepodne
Pa Sv. Lucija je zaštitnica Turopoljska, kaj ne?
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: pegla - Studeni 20, 2009, 03:41:31 poslijepodne
Je sveta Lucija je zaštitnica Turopolja.
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: shaka zulu - Studeni 21, 2009, 03:10:49 poslijepodne
Bartol
Matija,Mata,Mato,Matjaš
Lovro,Lovra,Lovrek
Jakop,Jakup
Slavek,Slafko
Vinko,Vincek,Vinca
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: shaka zulu - Studeni 26, 2009, 12:05:31 prijepodne
"Sveta Kata,noge oko vrata"

  ;D  O0
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: Mlačanin - Studeni 26, 2009, 04:24:59 poslijepodne
Kunta!!!!
Ak ti Sv,Kata, nahiće sneg pred vrata neš mogel van ziti do mraka.
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: shaka zulu - Studeni 26, 2009, 05:43:31 poslijepodne
Ni strava,mlačan.
Za trejtoga prosinca sem naručil Franca da mi dojde rešiti taj sneg a zutradan,četrtoga,bu došla Bara.Pozutra po Barice po prošecije ide Mikula.Nemrem propasti baš da oču,niš se neboj.  ;)
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: hornet34 - Studeni 26, 2009, 10:14:42 poslijepodne
dečki,oprostete na neznanju...nisem znal da to ide po te logike...sv.Lucija je zaštitnica turopolja=turopoljsko ime Lucija...
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: hornet34 - Studeni 26, 2009, 10:32:24 poslijepodne
v mojem kraju imamo čret,a kilometer od mene je kapela sv.Križa...samo malo sv.Križ začretje...bem ti miša pa ja sem zagorec...ideme si na gemišta!!!
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: Newbie - Studeni 27, 2009, 06:37:48 poslijepodne
Lepi ti taj motorek, jel tvoj?
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: hornet34 - Studeni 28, 2009, 12:11:18 poslijepodne
nije,bil bi jako bogat da imam takvoga(matora mislim)...
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: shaka zulu - Prosinac 03, 2009, 08:49:38 poslijepodne
četvrtak, prosinac 3, 2009

Franjo,Franjo...
Iako se po starom običaju trebalo nazdravlati čera, Sveti Franjo iliti Frajno po staromraclinski,je denes. Znači imendan svih Francov,Francekov i svih varijanti tog starog imena. V našem selu imamo četrnajst naših mještanov kaj nose to ime. Najstareši ima već devedeset, a najmlajši čini mi se deset. Janekin, Čikov, Črnićov, Vukašinčev, Ferdin, Katunčev, Čunćićov, Jankeca,Đefekov, Odakov, Ožinčekov, Matušin, Kokošar, Klipin...sve su to još i ajd bumo rekli špicnameti teri nam govoriju o terom Franje je reć kad ih se spominje. Uz već gore spomenute, par naših Francov ne živi stalno v Mraclinu, ali se redovito navraćaju v selo kad god im to posel zahteva ili im tak dojde. To su još tri naša Franca: Jovačov(Pap), Ritakov i Jaguštićov. Nadam se da nis niti jednoga izostavil i kaj na kraju reći...onda Franci naši, sreten vam imandan uz stare stihove za nazdravlajne:


Franjo,Franjo


Franjo,Franjo Bog te živi
U toj našoj Domovini
Franjo,Franjo daj se stani
Pa pogledaj ko je vani
Vani ti je staro društvo
Pod rakitjom s praznom litrom
Franjo,Franjo daj se trzni
Već su nam se prsti smrzli


http://www.mraclin.bloger.hr/ (http://www.mraclin.bloger.hr/)
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: Stjepan - Veljača 13, 2010, 01:41:26 poslijepodne
Neki dan sam u zemljšnim knjigama naletio na ova imena s početka prošlog stoljeća:

Apolonija, Lacko, Ferko, Ćiril, Andro
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: shaka zulu - Svibanj 14, 2010, 09:53:28 poslijepodne
Eto,baš sem des naletel na Sofiju.
Sofka,Sofa...
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: shaka zulu - Svibanj 26, 2010, 09:16:41 poslijepodne
Ignac,Šandor
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: Tazika - Siječanj 16, 2013, 12:49:09 prijepodne
Ovdje kod mene u Jamnici (bregi iznad Pisarovine) sve muške zovu imenima koja završavaju na A:

Joža
Toma
Iva (Ivan)
Pepa (Stjepan)
Tona (Antonio)

mog sina zovu Robert jer se nisu (još) dosjetili da je on u stvari Berta :D
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: Tazika - Siječanj 16, 2013, 03:02:31 poslijepodne
Štefa (Stjepan)
Naslov: Odg: Uobičajena imena u Turopolju
Autor: kuntakinte - Veljača 06, 2013, 11:44:51 poslijepodne
Reza, Reska
Lucija, Luca