Autor Tema: OTKRIĆE RIMSKOGA GROBA U DOL. LOMNICI KOD VEL. GORICE. 1903.  (Posjeta: 1570 )

0 Članova i 1 Gost pregledava ovu temu.

shaka zulu

  • Gost
OTKRIĆE RIMSKOGA GROBA U DOL. LOMNICI KOD VEL. GORICE. 1903.
« : Travanj 05, 2010, 04:37:12 prijepodne »
OTKRIĆE RIMSKOGA GROBA U DOL. LOMNICI KOD VEL. GORICE.

Početkom prosinca 1903. saznalo je ravnateljstvo arheološkoga odjela
narodnoga muzeja, da se je u Dol. Lomnici, selu između Odre i Vel. Gorice,
našlo rimskih starina. Da se osvjedoči o tom, koliko je istine na toj vijesti, pošao
je potpisani odmah onamo, te je mogao saznati ovo: Posjednik Franjo pl. Stjepanić,
k. br. 58 u Dol. Lomnici, naišao je već pred više (navodno 6) godina na
svojoj oranici, koja leži po prilici 1 km sjeverno od sela, na kamenje, koje mu
je pri oranju smetalo. Tri velika kamena izvadio je odmah, te ih je upotrijebio
kao građu. Tek pred mjesec dana otkopao je na tom mjestu zemlju, te je našao
hrpu naslaganoga kamenja, koju je razvalio. Pod kamenjem stajalo je nekoliko
posuda. Jedna je posuda bila siva, te je bila pokrivena sivom zdjelom; u njoj
su se našle spaljene čovječje kosti i tri bakrena novca. Ovu je posudu sa novcima
odnio doma, a ostale su se posude polupale, te su bačene natrag u raku.
Kraj posuda bio je i zahrđali nož, koji je vlasnik njive također sa sobom ponio.
Posto je po tom bilo jasno, da se tu radi о rimskom grobu sa paljevinom,
htio je potpisani na tom mjestu izvesti pokusno iskapanje, ali je tlo bilo uslijed
jake kiše previše mokro, a zemljište okolo groba bilo je sasvim pod vodom, pa
se je od toga moralo odustati. Predmeti, koje je Stjepanić sačuvao i koji su se
našli u njegovoj kući, kupljeni su za muzej.
Siva posuda, u kojoj su bile spaljene čovječje kosti, načinjena je iz dobro
pročišćene zemlje, te je visoka 207, a široka (u sredini) 190 mm. Sasvim je
slična urnama, što su se našle u rimskom groblju u Stenjevcu, a naslikane su u
ovoj svesci si. 66 br. 7 i 14. Od zdjele, kojom je bila pokrivena i koja je pri
vađenju polupana, našao se fragmenat kod groba, te se može konstatovati, da je
imala sasvim isti oblik, što ga imaju zdjele nađene u stenjevačkom groblju a
prikazane na si. 67 br. 9, и i 12. Bila je i sasvim slično urešena sa 15 mm širokim
kolobarima, koji su bili ispunjeni sa malenim trouglatim zarezima. Koliko
je tih kolobara bilo i da li su razmaci između pojedinih kolobara bili također
urešeni, nedá se konstatovati, jer je vanjska površina fragmenta jako izribana.
Ostale posude bile su, kako se je moglo vidjeti po fragmentima, koji su ležali
do groba, iz crvene zemlje, te nisu mogle biti ništa drugo nego crveni vrčevi,
kakvi su se i u Stenjevcu našli. Nož je debeo i jak, te je nekada bio utaknut u
držak. Dug je 27 cm. Novci, što su se u urni našli, jesu ovi:
1. H a d r i a n u s : HADRIANVS AVGVSTVS, glava lovorvj. na d. —
$ SALVS AVGVSTI COS III S C; Salus stoji na 1., hraneć zmiju. Srednji
brons. Coh. 1357.
2. A n t o n i n u s P i u s : ANTONÍN VS AVG PIVS PPTR[P COS III glava
lovorvj. na d. — 1£ IMPERATOR И S G Nike na d. Veliki brons. Coh. 433
3. F a u s t i n a maior: DIVA FAVSTINA, poprsje na d. — К AETERN1TAS
S C. Aeternitas stoji na 1., diže ljevicu i drži žezlo. Veliki brons. Coh. 28.
Po poslednjem novcu možemo sigurno znati, da grob nije načinjen prije
smrti Faustinine (141. po Is.), a sa nekom sigurnošću možemo nagađati, da je
nastao još za života Antonína Pija, dakle oko sredine drugoga vijeka po Isusu.
Da li je ovo samotan rimski grob ili je na tom mjestu bilo rimsko groblje, to
se za sada još ne može reći, jer se mjesto još nije moglo točnije istražiti. Pokusima
sa željeznom šipkom u mokrom tlu moglo se je doduše ustanoviti, da na
nekim mjestima u okolici otkopanoga groba mora u zemlji biti kamenja ili inih
tvrdih predmeta, ali to još nije dokaz za to, da je na tom mjestu bilo rimsko
groblje. Predmeti, koji su se u opisanom grobu našli, sasvim su identični sa
onima, što su se našli u stenjevačkom groblju, a i novci, što su se našli,
upućuju nas na isto vrijeme, u koje djelomice spada i iskopani dio rimskoga
groblja u Stenjevcu.
Dr. V. Hoffiller.
http://hrcak.srce.hr/file/76289